„PowerPoint“ pateikties kūrimo pagrindinės užduotys

„PowerPoint“ pateikties kūrimo pagrindinės užduotys

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

PowerPoint pateiktis veikia kaip skaidrių peržiūrą. Perteikti pranešimą arba istoriją, galite ją padalyti į skaidres. Pagalvokite apie kiekvieną skaidrę, kaip tuščią drobę paveikslėlių ir žodžius, kurie padės jums sukurti savo istoriją.

Temos pasirinkimas

Atidarę „PowerPoint“ pamatysite kai kurias įtaisytąsias temas ir šablonus. Tema – tai skaidrių dizainas, apimantis atitinkančias spalvas, šriftus ir specialiuosius efektus, pvz., šešėlius, atspindžius ir kt.

 1. Juostelės skirtuke failas spustelėkite naujas, ir pasirinkite temą.

  PowerPoint parodo, temos, su keturių spalvų variantai pasirinkti iš dešinėje pusėje.

 2. Spustelėkite Kurti arba pasirinkite spalvos variaciją ir spustelėkite Kurti.

  „PowerPoint“ dialogo lange Tema rodomas naujos pateikties sukūrimas

Skaitykite daugiau: naudojimas arba temos kūrimas programoje "PowerPoint"

Naujos skaidrės įterpimas

 • Skirtuke Pagrindinis spustelėkite apačioje pusė Nauja skaidrėir pasirinkite skaidrės maketą.

  Rodomas mygtukas Nauja skaidrė „PowerPoint“ juostelės pagrindiniame skirtuke

Skaitykite daugiau: Skaidrių įtraukimas, pertvarkymas ir naikinimas.

Pateikties įrašymas

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Įrašyti.

 2. Pasirinkite arba naršykite į aplanką.

 3. Lauke Failo vardas įveskite pateikties pavadinimą ir pasirinkite Įrašyti.

Pastaba: Jei dažnai įrašote failus į tam tikrą aplanką, galite „prisegti“ kelią, kad jį galėtumėte visada naudoti (kaip parodyta toliau).

„PowerPoint“ pateikties įrašymas

Patarimas: Įrašykite savo darbą, kaip jums eiti. Paspauskite Ctrl + S, dažnai.

Skaitykite daugiau: Pateikties failo įrašymas

Teksto įtraukimas

Pasirinkite teksto vietos rezervavimo ženklą ir pradėkite įvesti tekstą.

Rodo teksto įtraukimą į teksto lauką programoje „PowerPoint“

Teksto formatavimas

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Dalyje Piešimo įrankiai pasirinkite Formatas.

  Programos „PowerPoint“ juostelėje rodomas skirtukas Piešimo įrankiai

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti teksto spalvą, pasirinkite Teksto užpildas ir pasirinkite spalvą.

  • Norėdami keisti teksto kontūrų spalvą, pasirinkite Teksto kontūras, tada pasirinkite spalvą.

  • Norėdami taikyti šešėlį, atspindį, švytėjimą, trimatę kraštinę, 3-D vaizdo pasukimą arba transformaciją pasirinkite Teksto efektai, o tada pasirinkite norimą efektą.

Skaitykite daugiau:

Paveikslėlių įtraukimas

Skirtuke Įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami įterpti vietiniame diske arba vidiniame serveryje įrašytą paveikslėlį, pasirinkite Paveikslėliai , naršydami suraskite paveikslėlį, tada pasirinkite Įterpti.

 • Norėdami įterpti paveikslėlį iš žiniatinklio, pasirinkite Paveikslėliai interneteir naudokite ieškos lauką, kad rastumėte paveikslėlį.

  „PowerPoint“ dialogo langas Paveikslėlių įterpimas

  Pasirinkite paveikslėlį ir spustelėkite Įterpti.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Skaidrės geriausiai veikia, kai į jas neįtraukiate per daug informacijos. Naudingus faktus ir pastabas galite įtraukti į pranešėjo pastabas ir pateikdami jomis vadovautis.

 1. Norėdami atidaryti pastabų sritį, lango apačioje spustelėkite Pastabos pastabų mygtukas programoje „PowerPoint“ .

 2. Po skaidre esančioje srityje spustelėkite Pastabos, tada pradėkite įvesti pastabas.

  Rodo pranešėjo pastabų sritį programoje „PowerPoint“

Skaitykite daugiau:

Pateikties pateikimas

Skirtuke Skaidrių demonstravimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

Išėjimas iš skaidrių peržiūros rodinio

Norėdami bet kuriuo metu išeiti iš skaidrių demonstravimo rodinio, klaviatūroje paspauskite klavišą Esc.

Temos pasirinkimas

Kai pradėsite naują pateiktį "PowerPoint", turėsite galimybę pasirinkti temą ar šabloną. Tema yra Skaidrės dizainas, kuriame yra atitikimo spalvų, šriftų ir specialiųjų efektų, tokių kaip šešėliai, atspindžiai ir kt.

 1. Skirtuke failas pasirinkite naujasir dalyje galimi šablonai ir temospasirinkite temos.

  Tada spustelėkite temos, PowerPoint parodo, dešinėje pusėje.

 2. Radę norimą, spustelėkite kurti.

  Apžvelgiami temą

Skaitykite daugiau: naudojimas arba temos kūrimas programoje "PowerPoint"

Naujos skaidrės įterpimas

 • Skirtuke Pagrindinis spustelėkite apačioje pusė Nauja skaidrėir pasirinkite skaidrės maketą.

  Rodomas mygtukas Nauja skaidrė „PowerPoint“ juostelės pagrindiniame skirtuke

Skaitykite daugiau: Skaidrių įtraukimas, pertvarkymas ir naikinimas.

Pateikties įrašymas

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Įrašyti.

 2. Lauke Failo vardas įveskite pateikties pavadinimą ir pasirinkite Įrašyti.

Patarimas: Įrašykite savo darbą, kaip jums eiti. Paspauskite Ctrl + S, dažnai.

Skaitykite daugiau: Pateikties failo įrašymas

Teksto įtraukimas

Pasirinkite teksto vietos rezervavimo ženklą ir pradėkite įvesti tekstą.

Rodo teksto įtraukimą į teksto lauką programoje „PowerPoint“

Teksto formatavimas

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Dalyje Piešimo įrankiai pasirinkite Formatas.

  Programos „PowerPoint“ juostelėje rodomas skirtukas Piešimo įrankiai

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti teksto spalvą, pasirinkite Teksto užpildas ir pasirinkite spalvą.

  • Norėdami keisti teksto kontūrų spalvą, pasirinkite Teksto kontūras, tada pasirinkite spalvą.

  • Norėdami taikyti šešėlį, atspindį, švytėjimą, trimatę kraštinę, 3-D vaizdo pasukimą arba transformaciją pasirinkite Teksto efektai, o tada pasirinkite norimą efektą.

Skaitykite daugiau:

Paveikslėlių įtraukimas

 1. Skirtuke Įterpimas pasirinkite paveikslėlis.

 2. Raskite norimą paveikslėlį ir spustelėkite Įterpti.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Skaidrių yra geriausias, kai jums nereikia parašyti per daug informacijos. Galite įtraukti naudinga faktų ir pastabų kalbėtojo pastabas, ir kreiptis į juos, jei esate pranešėjas. Įprastame rodinyje pastabų sritis yra po skaidrės rodinio langu.

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Pristatymų rodiniai spustelėkite Įprastasis.

 2. Po skaidre esančioje srityje spustelėkite Pastabos, tada pradėkite įvesti pastabas.

  Rodo pastabų sritį po skaidrės lango

Pateikties pateikimas

Skirtuke Skaidrių demonstravimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pateiktį pradėti nuo pirmos skaidrės, grupėje Skaidrių demonstravimo pradžia spustelėkite Nuo pradžios.

  Programos „PowerPoint“ juostelėje rodomas skirtukas Skaidrių demonstravimas

 • Jei esate ne pirmoje skaidrėje ir norite pradėti nuo šios vietos, spustelėkite Nuo dabartinės skaidrės.

 • Jei jums reikia pateikti žmonės, kurie nėra, kurioje esate, spustelėkite skaidrių demonstravimo transliavimas žiniatinklyje pateikties nustatymas. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite transliuoti "PowerPoint" pateiktį nuotolinei auditorijai.

Išėjimas iš skaidrių peržiūros rodinio

Norėdami bet kuriuo metu išeiti iš skaidrių demonstravimo rodinio, klaviatūroje paspauskite klavišą Esc.

Temos pasirinkimas

Kai pradėsite naują pateiktį "PowerPoint", turėsite galimybę pasirinkti temą ar šabloną. Tema yra Skaidrės dizainas, kuriame yra atitikimo spalvų, šriftų ir specialiųjų efektų, tokių kaip šešėliai, atspindžiai ir kt.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Naujas.

 2. Dalyje Šablonaispustelėkite Įdiegtų temų.

  Tada spustelėkite temos, PowerPoint parodo, dešinėje pusėje.

 3. Radę norimą, spustelėkite kurti , lango apačioje.

Skaitykite daugiau: naudojimas arba temos kūrimas programoje "PowerPoint"

Naujos skaidrės įterpimas

 • Skirtuke Pagrindinis spustelėkite apačioje pusė Nauja skaidrėir pasirinkite skaidrės maketą.

  Rodomas mygtukas Nauja skaidrė „PowerPoint“ juostelės pagrindiniame skirtuke

Skaitykite daugiau: Skaidrių įtraukimas, pertvarkymas ir naikinimas.

Pateikties įrašymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti.

 2. Lauke Failo vardas įveskite pateikties pavadinimą ir pasirinkite Įrašyti.

Patarimas: Įrašykite savo darbą, kaip jums eiti. Paspauskite Ctrl + S, dažnai.

Teksto įtraukimas

Pasirinkite teksto vietos rezervavimo ženklą ir pradėkite įvesti tekstą.

Rodo teksto įtraukimą į teksto lauką programoje „PowerPoint“

Teksto formatavimas

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Dalyje Piešimo įrankiai pasirinkite Formatas.

  Programos „PowerPoint“ juostelėje rodomas skirtukas Piešimo įrankiai

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti teksto spalvą, pasirinkite Teksto užpildas ir pasirinkite spalvą.

  • Norėdami keisti teksto kontūrų spalvą, pasirinkite Teksto kontūras, tada pasirinkite spalvą.

  • Norėdami taikyti šešėlį, atspindį, švytėjimą, trimatę kraštinę, 3-D vaizdo pasukimą arba transformaciją pasirinkite Teksto efektai, o tada pasirinkite norimą efektą.

Skaitykite daugiau:

Paveikslėlių įtraukimas

 1. Skirtuke Įterpimas pasirinkite paveikslėlis.

 2. Raskite norimą paveikslėlį ir spustelėkite Įterpti.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Skaidrių yra geriausias, kai jums nereikia parašyti per daug informacijos. Galite įtraukti naudinga faktų ir pastabų kalbėtojo pastabas, ir kreiptis į juos, jei esate pranešėjas. Įprastame rodinyje pastabų sritis yra po skaidrės rodinio langu.

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Pristatymų rodiniai spustelėkite Įprastasis.

 2. Po skaidre esančioje srityje spustelėkite Pastabos, tada pradėkite įvesti pastabas.

  Rodo pastabų sritį po skaidrės lango

Pateikties pateikimas

Skirtuke Skaidrių demonstravimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pateiktį pradėti nuo pirmos skaidrės, grupėje Skaidrių demonstravimo pradžia spustelėkite Nuo pradžios.

 • Jei esate ne pirmoje skaidrėje ir norite pradėti nuo šios vietos, spustelėkite Nuo dabartinės skaidrės.

Išėjimas iš skaidrių peržiūros rodinio

Norėdami bet kuriuo metu išeiti iš skaidrių demonstravimo rodinio, klaviatūroje paspauskite klavišą Esc.

Patarimai, kaip sukurti "veiksmingas" pateiktį

Apsvarstykite šiuos patarimus laikyti savo auditoriją domina.

Minimizuoti skaidrių skaičiaus

Norėdami išlaikyti aiški ir Norėdami patraukti auditorijos dėmesį ir susidomėjimą, išlaikyti skaidrių skaičių mažiausiai į pateiktį.

Pasirinkite auditorijos patogius šrifto dydį

Auditorijos turi turėti galimybę skaityti skaidres nuotoliniu būdu. Paprastai kalbant, šrifto dydį, kuris yra mažesnis nei 30 gali būti sunku klausytojams peržiūrėti.

Kad jūsų skaidrių tekstas būtų paprasta

Norite, kad jūsų auditorija klausytis galite pateikti savo informaciją, o ne ekrano skaitymo. Naudokite ženklelius arba trumpus sakinius ir stenkitės, kad kiekvieno elemento iki vienos eilutės.

Kai kurių projektorių apkarpyti skaidrių kraštus, kad gali būti apkarpytas ilgų sakinių.

Naudoti vaizdinius elementus padėti išreikšti savo pranešimą

Paveikslėliai, diagramos, grafikai ir "SmartArt" grafinių elementų teikia vaizdinių prisiminti auditorijai. Pridėti prasmingą iliustraciją papildyti tekstą ir pranešimų skaidrėse.

Kaip su tekstu, tačiau išvengti įtraukti per daug vaizdinių skaidrėje.

Padaryti suprantama etikečių diagramomis ir grafikais

Naudokite tik tiek teksto, kad etiketės elementai diagramoje ar grafike suprantama.

Taikyti subtilus, nuosekli skaidrių fonus

Pasirinkti patrauklų ir pastovų šablonas bei tema , kuris nėra per daug akį. Nenorite, kad fono ar dizainas, kad jūsų pranešime.

Tačiau, taip pat norite pateikti kontrastas fono spalvą ir teksto spalvą. Įtaisytosios temos, PowerPoint 2010 nustatyti kontrastą tarp šviesiai fono ir tamsiai spalvos tekstas arba foną su šviesus spalvos tekstas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti temas, rasite taikyti temą ir įtraukti spalvų ir stilių į pateiktį.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Uždirbti ir išlaikyti savo auditoriją, visada Tikrinti rašybą ir gramatiką pateiktiesatžvilgiu.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×