„PowerPoint“ pateikčių spausdinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint“ pateikčių spausdinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „PowerPoint 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami spausdinti pateikties skaidres, padalomąją medžiagą ir pastabų puslapius.

Pastabos: 

Šioje temoje

Pateikties spausdinimas

Jei reikia išspausdinti skaidres, padalomąją medžiagą ar pastabų puslapius, esate reikiamoje vietoje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, norėdami nustatyti jūsų poreikius atitinkančią spausdinimo užduotį.

 1. Norėdami pereiti į langą Spausdinti, paspauskite Ctrl + P. „PowerPoint“ suaktyvins mygtuką Spausdinti ir girdėsite „Backstage View, Print group box, Print button“ („Backstage“ rodinys, spausdinimo grupės langelis, mygtukas Spausdinti“). (Diktoriuje girdėsite „Print, Button“ („Spausdinti, mygtukas“).)

 2. Norėdami nurodyti spausdinamų kopijų skaičių, galite spausti klavišą Tab, kad pereitumėte į besisukantį langelį Kopijos, arba paspausti Alt + P, N. Girdėsite „Copies colon edit spin box“ („Kopijos dvitaškis redagavimo besisukantis langelis“). (Diktoriuje girdėsite „Copies, editing 1“ („Kopijos, redagavimas 1“).) Besisukančiame valdiklyje Kopijos įveskite norimą spausdinti kopijų skaičių.

 3. Norėdami pasirinkti spausdintuvą, galite spausti klavišą Tab, kad pereitumėte prie valdiklio Spausdinti, arba paspausti Alt + P, I. Girdėsite pasirinkto spausdintuvo pavadinimą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite spausdintuvų sąrašą. (Diktoriuje girdėsite „Select name of printer“ („Pasirinkite spausdintuvo pavadinimą“), pasirinkto spausdintuvo eilės numerį ir bendrą galimų spausdintuvų skaičių.)

 4. Jei norimo naudoti spausdintuvo pavadinimo negirdite, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kad naršytumėte visas nurodytas spausdintuvo parinktis. Po spausdintuvo parinkčių sąrašu pasieksite saitą Įtraukti spausdintuvą ir parinktį Spausdinti į failą.

  • Paspauskite Enter, kad atidarytumėte dialogo langą Rasti spausdintuvą, ir naršykite spausdami klavišą Tab.

  • Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte Spausdinti į failą. Kai pasirenkate mygtuką Spausdinti, atidaromas failų naršyklės dialogo langas, kuriame nurodysite failo vardą.

 5. Paspaudę klavišą Tab, pereikite į grupę Parametrai. Pasirinkite norimus parametrus. Šiame sąraše rasite vėliau šioje temoje pateikiamos papildomos informacijos apie kiekvieną parinktį saitus:

  Pagal numatytuosius nustatymus „PowerPoint“ spausdina visas pateikties skaidres kaip skaidres per visą puslapį (viena skaidrė viename puslapyje), naudodama numatytuosius spausdintuvo parametrus. Jei norite spausdinti naudodami dabartinius parametrus, paspauskite Alt + P, P.

Spausdinimo parametrai

Grupėje Parametrai galite nurodyti kelių spausdinant naudojamų parinkčių parametrus:

Spausdinamų skaidrių pasirinkimas

Norėdami spausdinti dabartinę skaidrę arba konkretų skaidrių rinkinį, paspauskite Alt + P, A, kad pasirinktumėte parinktį Spausdinti visas skaidres. Girdėsite „Print all slides grid, 1 of 4“ („Tinklelis Spausdinti visas skaidres, 1 iš 4“). (Diktoriuje girdėsite „Selected Print All Slides, 1 of 4“ („Pasirinkta Spausdinti visas skaidres, 1 iš 4“).) Norėdami pasirinkti kitą parinktį, naudodamiesi rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite iš šių parinkčių:

 • Spausdinti pažymėtą sritį. Girdėsite „Print selection grid, 2 of 4“ („Tinklelis Spausdinti pažymėtą sritį, 2 iš 4“). (Diktoriuje girdėsite „Print selection, 2 of 4“ („Spausdinti pažymėtą sritį, 2 iš 4“).) Ši parinktis matoma tik jei jau esate pažymėję skaidrių rinkinį.

 • Spausdinti dabartinę skaidrę. Girdėsite „Print current slide grid, 3 of 4“ („Tinklelis Spausdinti dabartinę skaidrę, 3 iš 4“). (Diktoriuje girdėsite „Print current slide, 3 of 4“ („Spausdinti dabartinę skaidrę, 3 iš 4“).) Pasirinkus šią parinktį, spausdinama tik dabartinė skaidrė.

 • Pasirinktinis diapazonas. „PowerPoint“ suaktyvina teksto lauką Skaidrės. Girdėsite „Custom range grid, 4 of 4“ („Tinklelis Pasirinktinis diapazonas, 4 iš 4“). (Diktoriuje girdėsite „Custom range, 4 of 4“ („Pasirinktinis diapazonas, 4 iš 4“).) Įveskite norimų spausdinti skaidrių diapazoną, pvz., 10-12 arba 1,2,5.

Patarimas: Jei yra paslėptų skaidrių, bus aktyvi parinktis Spausdinti paslėptas skaidres, todėl, jei norėsite, galėsite spausdinti paslėptas skaidres. Girdėsite „Menu, Print Hidden Slide checked. To move through items, press Up or Down Arrow, P“ („Meniu, Pažymėta Spausdinti paslėptas skaidres. Norėdami naršyti elementus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, P“). (Diktoriuje girdėsite „Print Hidden Slides“ („Spausdinti paslėptas skaidres“).)

Atlikę pasirinkimus, paspauskite Enter, kad uždarytumėte pasirinktinio įvedimo lauką.

Kelių skaidrių spausdinimas puslapyje

Norėdami spausdinti daugiau nei vieną skaidrę viename puslapyje, paspauskite Alt + P, H. Girdėsite „Full Page Slides grid, 1 of 3“ („Tinklelis Skaidrės per visą puslapį, 1 iš 3“). (Diktoriuje girdėsite „Full Page Slides, 1 of 3“ („Skaidrės per visą puslapį, 1 iš 3“).)

Lauke Skaidrės per visą puslapį paspauskite Enter, kad atidarytumėte galeriją. Viršutinėje eilutėje yra sekcija Spaudinio maketas, o po jos – sekcija Padalomoji medžiaga. Naudodami rodyklių kairėn ir dešinėn klavišus pasirinkite iš šių spaudinio maketo parinkčių:

 • Skaidrės per visą puslapį. Pasirinkite šią parinktį, jei norite kiekvieną skaidrę spausdinti atskirame puslapyje.

 • Pastabų puslapiai. Pasirinkite šią parinktį, norėdami spausdinti skaidrių pastabas, kuriomis naudosis pranešėjas arba kurios bus padalytos auditorijai. Girdėsite „Notes pages grid, 2 of 3“ („Tinklelis Pastabų puslapiai, 2 iš 3“). (Diktoriuje girdėsite „Notes pages, 2 of 3“ („Pastabų puslapiai, 2 iš 3“).) Pasirinkus šią parinktį, viename puslapyje bus spausdinama viena skaidrė ir po ja bus išspausdintos pranešėjo pastabos.

  Pažymėjus kitas parinktis dalyje Spaudinio maketas ir visas parinktis dalyje Padalomoji medžiaga, spausdinamos tik skaidrės arba skaidrių turinys, o ne pranešėjo pastabos.

 • Struktūra. Pasirinkite šią parinktį, jei norite spausdinti struktūros formatu; bus spausdinamas tik skaidrėse esantis tekstas, be vaizdų.

Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į sekciją Padalomoji medžiaga, tada paspauskite klavišą Tab, kad pasirinktumėte maketą. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą dar kartą, kad pereitumėte prie papildomų spaudinio maketo parinkčių. Atlikę pasirinkimus, paspauskite Enter.

Vienpusio arba dvipusio spausdinimo nustatymas

Norėdami nustatyti vienpusį arba dvipusį spausdinimą, paspauskite Alt + P, D. Girdėsite „Print one sided, 1 of 3“ („Spausdinti vienoje pusėje, 1 iš 3“). Sąraše Spausdinti vienoje pusėje pasirinkite norimą parinktį. (Ši parinktis galima tik jei jūsų spausdintuvas palaiko dvipusį spausdinimą. Pasirinkę dvipusį spausdinimą, girdėsite „Print on both sides“ („Spausdinti abiejose pusėse“).

Sugretinimo ir susegimo nustatymas

Sugretinimo parinktis bus pasiekiama tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko. Norėdami nustatyti sugretinimą, paspauskite Alt + P, C. Spauskite rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, kad pasirinktumėte Sugretinta (girdėsite „Collated, 1 of 2“ („Sugretinta, 1 iš 2“) arba Nesugretinta (girdėsite „Uncollated“ („Nesugretinta“), tada paspauskite Enter. Ši parinktis bus pasiekiama tik jei jūsų spausdintuvas palaiko sugretinimo funkciją.

Susegimo parinktis bus pasiekiama tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko. Norėdami nustatyti susegimą, spauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į pasirinktinio įvedimo lauką Susegimas, ir spauskite rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, kad pasirinktumėte Be sankabėlių, Viena sankabėlė arba Dvi sankabėlės.

Puslapio padėties pakeitimas

 1. Norėdami pakeisti padėtį, paspauskite Alt + P, R, kad atidarytumėte dialogo langą Spausdintuvo ypatybės.

 2. Spauskite klavišą Tab, kol pasieksite skirtuką Maketas arba Popierius / kokybė, ir, jei reikia, rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais pereikite į skirtuką Maketas.

 3. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą, kad pasiektumėte lauką Padėtis, ir pasirinkite Stačias arba Gulsčias.

 4. Kelis kartus paspaudę klavišą Tab pereikite prie mygtuko Gerai, tada paspauskite Enter.

Skaidrių spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

„PowerPoint“ pagal numatytuosius nustatymus spausdina ir rodo spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga dažnai spausdinamos nespalvotai arba naudojant pilkus atspalvius (pustonius). Galite spausdinti visą pateiktį – skaidres, struktūrą, pastabų puslapius ir padalomąją medžiagą auditorijai – spalvotai, naudodami pustonius arba grynai juodai ir baltai.

Norėdami spausdinti naudodami pustonius arba nespalvotai, paspauskite Alt + P, O, kad atidarytumėte pasirinktinio įvedimo lauką Spalva. Rodyklių žemyn ir aukštyn klavišais pasirinkite tinkamą parinktį, kaip aprašyta toliau.

 • Spalvotai. Pasirinkus parinktį Spalvotai, bet neturint spalvinio spausdintuvo, spaudinys bus panašus į spaudinį naudojant pustonius, bet ne tos pačios kokybės.

 • Pustoniai. Jei neturite spalvinio spausdintuvo arba nereikia spausdinti spalvų, pasirinkus Pustoniai visi objektai puslapyje bus išspausdinti naudojant pilkos spalvos atspalvius. Naudojant pustonius objektai, pvz., diagramos ir lentelės, atrodys ryškesnės ir aiškesnės, negu pasirinkus parinktį Spalvotai naudojant nespalvinį spausdintuvą.

 • Grynos juoda ir balta. Naudojant šią parinktį skaidrės spausdinamos juoda ir balta spalvomis. Nėra jokių pilkos spalvos atspalvių. Todėl kai kurie skaidrės dizaino temos objektai, pvz., įspaudas ir šešėliai, nebus spausdinami. Tekstas bus spausdinamas juoda spalva, net jei pradinę teksto spalvą pasirinkote kaip pilką.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint“, skirta „Android“ su TalkBack įtaisytosios "Android" ekrano skaitytuvą, greitai spausdinti skaidres iš savo telefono.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie lietimo galimybes programoje „„PowerPoint“, skirta „Android““, eikite į „PowerPoint“, skirtos „Android“, lietimo veiksmų vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Pateikties spausdinimas

Skaidrių spausdinimas su spausdintuvu tiesiai iš "Android" telefone. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas ir spausdintuvas yra prijungtas prie to paties "Wi-Fi" tinklo.

Pastabos: 

 • Šios instrukcijos taikomi tik "Android" ir "Google" spausdinimas iš debesies spausdintuvai. Patikrinkite, ar jūsų spausdintuvas palaiko, pereikite prie debesies paruošti spausdintuvai.

 • "Android" nepalaiko USB, "Bluetooth" ir "Windows" tinklo spausdinimas. "Google" rekomenduoja nustatyti spausdinimo iš debesies PC prijungtas prie tokių spausdintuvą. Jei norite spausdinti, kad tokių spausdintuvo tiesiogiai, turėsite trečiųjų šalių taikomosios programos naudojimas.

 1. Redagavimo rodinyje, braukite kairėn arba dešinėn tol, kol išgirsti "negali patikrinti, atgal switch", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į miniatiūrų rodinį.

 2. Miniatiūrų rodinyje braukite kairėn, kol išgirsite "Failą, mygtukas," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Meniu Failas."

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Mygtukas spausdinti", ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaro dialogo langą Spausdinti.

 4. Perbraukite dešinėn, kol išgirsite "išplečiamajame sąraše," šiuo metu pasirinkto spausdintuvo ar "Įrašyti kaip PDF failą." Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte sąrašą, spausdinimo parinktis. Norėdami pereiti per sąrašą, braukite į dešinę. Kai spausdintuvą norite naudoti, dukart bakstelėkite ekraną, pasirinkite.

 5. Jei reikia daugiau parinkčių, pvz., pasirinkti kopijų skaičių ir spausdinimo padėtį, toliau braukite dešinėn, kol išgirsite kiekvieną parinktį. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą, braukite dešinėn, kad slinktumėte juo, tada bakstelėkite ekraną dukart, kad pasirinktumėte.

 6. Kai baigsite, braukite į dešinę, kol išgirsti "Mygtukas spausdinti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pradėtumėte spausdinti.

  Kai išgirsite "" PowerPoint "langas", išspausdintas pateiktį ir į jį įvesties vietą pateikia į pateiktį miniatiūrų rodinyje.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint“, skirta „Windows Phone 10“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami greitai išspausdinti skaidres iš savo telefono.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie lietimo galimybes programoje „„PowerPoint“, skirta „Windows Phone 10““, eikite į „PowerPoint Mobile“, skirtos „Windows 10“, lietimo veiksmų vadovą.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Pateikties spausdinimas

Spausdinkite savo skaidres tiesiogiai iš „Windows Phone“ „Wi-Fi“ spausdintuvu. Norėdami patikrinti, ar jūsų spausdintuvas yra palaikomas, žr. šiame straipsnyje pateiktą sąrašą: „Windows 10 Mobile“ palaikomi spausdintuvai. Taip pat įsitikinkite, kad jūsų telefonas ir spausdintuvas yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

 1. Pateiktyje, kurią norite spausdinti, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „File button“ („Mygtukas Failas“).

 2. Norėdami pasirinkti mygtuką, dukart bakstelėkite ekraną. Diktorius praneša: „Backstage page pane, Go back button“ („Backstage“ puslapio sritis, mygtukas Grįžti“).

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Print button“ („Mygtukas Spausdinti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Jei tai pirmas kartas, kai spausdinate „PowerPoint“ pateiktį iš telefono, bus atidarytas dialogo langas, kuriame prašoma leisti prisijungti prie internetinės tarnybos, parengiančios failą spausdinti. Suaktyvinamas mygtukas Leisti ir Diktorius praneša: „To Continue window, Allow button“ („Langas Norėdami tęsti, mygtukas Leisti“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad tęstumėte spausdinimo veiksmus.

 5. Bus atidarytas spausdintuvo dialogo langas ir Diktorius praneš: „Print dialog window“ („Dialogo langas Spausdinti“). Braukite dešinėn, kad pereitumėte į spausdintuvo pasirinkimo lauką. Diktorius praneša: „Printer, combo box, collapsed“ („Spausdintuvas, pasirinktinio įvedimo laukas, sutrauktas“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte spausdinimo parinkčių sąrašą. Norėdami judėti sąraše, braukite dešinėn. Pasiekę norimą naudoti spausdintuvą, dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte.

 6. Jei reikia daugiau parinkčių, pvz., pasirinkti kopijų skaičių ir spausdinimo padėtį, toliau braukite dešinėn, kol išgirsite kiekvieną parinktį. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą, braukite dešinėn, kad slinktumėte juo, tada bakstelėkite ekraną dukart, kad pasirinktumėte.

  Patarimas: Norėdami pasirinkti popieriaus dydį, braukite dešinėn, kol išgirsite „More settings“ („Daugiau parametrų“), ir dukart bakstelėkite ekraną. Tada vėl braukite dešinėn, kol pasieksite parinktį Popieriaus formatas, ir dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą. Norėdami judėti sąraše, braukite dešinėn. Norėdami pasirinkti parinktį, dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Baigę, pakartotinai braukite dešinėn, kol Diktorius praneš: „Print button“ („Mygtukas Spausdinti“). Dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte mygtuką ir pradėtumėte spausdinti. Diktorius praneša: „Print dialog window“ („Dialogo langas Spausdinti“) ir spausdinimo užduotis išsiunčiama į spausdintuvą.

  Kai išgirsite „PowerPoint window“ („PowerPoint“ langas“), jūsų pateiktis jau bus išspausdinta ir būsite grąžinti atgal į savo pateiktį skaitymo rodinyje.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudoti PowerPoint Online su klaviatūros ir ekrano skaitytuvą, pvz., JAWS ar diktorius, įtaisytąją "Windows" ekrano skaitytuvą, jei norite spausdinti skaidres.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „PowerPoint Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate JAWS. Norėdami sužinoti apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Pristatymo spausdinimas iš peržiūros ir redagavimo rodinyje

 1. Pateikties, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, F, P. Atidaromas meniu Spausdinti .

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite spausdinimo parinktį, ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "Dialogo langas," Microsoft "PowerPoint Online." Dėmesys skiriamas spausdinimo PDF saitą.

 3. Paspauskite "Enter". Atidaro PDF failą - spausdinimo dialogo langą.

 4. Norėdami judėti tarp parinkčių, paspauskite klavišą Tab. Išplėskite parinktį meniu, paspauskite Alt + rodyklė žemyn rodyklės klavišą ir pasirinkti, paspauskite klavišą Enter.

 5. Jei norite spausdinti, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas spausdinti", ir paspauskite klavišą Enter.

Pristatymo spausdinimas Skaitymo rodinyje

 1. Pateiktį, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite "redaguoti pateiktį."

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsti "Spausdinti PDF", ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "Dialogo langas," Microsoft "PowerPoint Online." Dėmesys skiriamas spausdinimo PDF saitą.

 3. Paspauskite "Enter". Atidaro PDF failą - spausdinimo dialogo langą.

 4. Norėdami judėti tarp parinkčių, paspauskite klavišą Tab. Išplėskite parinktį meniu, paspauskite Alt + rodyklė žemyn rodyklės klavišą ir pasirinkti, paspauskite klavišą Enter.

 5. Jei norite spausdinti, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas spausdinti", ir paspauskite klavišą Enter.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×