„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „PowerPoint 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte ir skaitytumėte pranešėjo pastabas „PowerPoint 2016“ pateiktyje. Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui. Kai rodinyje atidaryta sritis Pastabos arba Komentarai, ekrano skaitytuvas gali skaityti pastabas ir komentarus.

Pastabos: 

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Įtraukite pranešėjo pastabų į pateiktį, norėdami papasakoti publikai daugiau, nei yra skaidrėse. Pranešėjo pastabas taip pat galite naudoti kaip privačius priminimus apie skaidrių turinį.

 1. Norėdami matyti sritį Pastabos, rodinyje Įprastas paspauskite „Alt“+W, P, N.

 2. Skaidrėje, kurioje norite įterpti pastabas, spauskite F6, kol išgirsite: „Slide notes pane or Slide notes“ (Skaidrės pastabų sritis arba skaidrės pastabos).

 3. Įveskite pastabas.

 4. Norėdami uždaryti sritį Pastabos, paspauskite F6.

Pranešėjo pastabų skaitymas

 1. Norėdami išgirsti, ar skaidrėje yra pastabų, rodinyje Įprastas paspauskite F6 ir rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite skaidrės antraštę arba numerį ir jos vietą skaidrių sąraše. Jei skaidrėje yra pranešėjo pastabų, girdėsite: „Has notes“ (Yra pastabų).

  Patarimas: Įvesties vieta iš pradžių visada būna pačioje skaidrėje. Kaskart paspaudus F6 įvesties vieta pereina į sritį Komentarai, būsenos juostą ir mastelio keitimo mygtukus, juostelę, sritį Pastabos ir miniatiūros vaizdą. Norėdami eiti per sritis kita kryptimi, paspauskite „Shift“+F6.

 2. Norėdami matyti sritį Pastabos, rodinyje Įprastas paspauskite „Alt“+W, P, N.

 3. Spauskite F6, kol išgirsite „Notes page pane“ (Pastabų puslapio sritis) arba „Slide notes“ (Skaidrės pastabos), tada paspauskite „Caps Lock“+M, norėdami išklausyti pastabą.

Komentaro įtraukimas

Į skaidres galite įtraukti komentarų, pvz. jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

Jei norite pakomentuoti konkrečią teksto dalį arba objektą, pasirinkite jį. Norėdami sužinoti, kaip pasirinkti „PowerPoint 2016“ naudojant sparčiuosius klavišus, žr. Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti.

 1. Skaidrėje rodinyje Įprastas išgirdę dalį teksto arba objektą, kurį norite pakomentuoti, paspauskite „Alt“+R, C. Atsidaro sritis Komentarai.

 2. Įveskite komentarą.

 3. Norėdami greitai įtraukti naują komentarą, srityje Komentarai spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite „New comment button“ (Naujo komentaro mygtukas), tada paspauskite tarpo klavišą. Įveskite naują komentarą.

 4. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Esc“.

 5. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Alt“+R, P, P.

Komentarų skaitymas

 1. Norėdami išgirsti, ar skaidrėje yra komentarų, rodinyje Įprastas paspauskite F6 ir rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite skaidrės antraštę arba numerį ir jos vietą skaidrių sąraše. Jei skaidrėje yra komentarų, girdėsite: „Has comments“ (Yra komentarų).

 2. Norėdami atidaryti sritį Komentarai, paspauskite „Alt“+R, P, P. Išgirsite: „New comment button“ (Naujo komentaro mygtukas).

  Jei sritis Komentarai jau atidaryta, paspauskite F6 arba „Shift“+F6, kol išgirsite: „New comment button“ (Naujo komentaro mygtukas).

 3. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Next button“ (Kitas mygtukas“).

 4. Norėdami pereiti prie pirmo komentaro ir jį išgirsti, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami pereiti prie komentaro, išgirsti jį ir į jį atsakyti, paspauskite klavišą „Tab“.

 5. Jei vienoje skaidrėje yra keli komentarai, paspauskite rodyklės žemyn mygtuką, norėdami pereiti prie kito komentaro arba komentarų gijos.

 6. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Alt“+R, P, P.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint“, skirta „Android“, su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte ir skaitytumėte pranešėjo pastabas ar komentarus pateiktyje. Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui. Naudokite komentarus, kad bendradarbiai matytų atsiliepimus apie savo pateiktis.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie lietimo galimybes programoje „„PowerPoint“, skirta „Android““, eikite į „PowerPoint“, skirtos „Android“, lietimo veiksmų vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pranešėjo pastabas galite naudoti kaip privačius priminimus apie tai, ką sakyti, pristatant skaidres publikai.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti pranešėjo pastabas, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „Notes, button“ (Pastabos, mygtukas). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas teksto laukas Pastabos.

 2. Norėdami pereiti į teksto lauką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos).

 3. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pradėtumėte įtraukti tekstą.

 4. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 5. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite žemyn, tada – kairėn.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Kai naršote skaidrių sąrašą rodinyje Miniatiūra, „TalkBack“ nurodo, ar skaidrėje yra pastabų. Išgirsite skaidrės numerį ir pavadinimą, po to – „has notes“ (yra pastabų). Norėdami perskaityti pastabas, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas. Pristatydami skaidrių peržiūrą, galite naudoti Pranešėjo rodinį, kad perskaitytumėte pastabas.

Pranešėjo pastabų skaitymas redagavimo rodinyje

 1. Norėdami atidaryti skaidrę su komentarais rodinyje Redagavimas, dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Notes button“ (Pastabų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atidaromas teksto laukas Pastabos. Norėdami perskaityti pastabas, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos), po to bus pateikiamos skaidrės pranešėjo pastabos.

 5. Norėdami uždaryti lauką Pastabos, braukite kairėn, kol išgirsite: „Close, button“ (Uždaryti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pranešėjo pastabų skaitymas skaidrių demonstravimo pristatymo metu

 1. Miniatiūrų arba redagavimo rodinyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Present button“ (Pateikimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą skaidrę, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami perskaityti pastabas, braukite kairėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos), po to bus pateikiamos skaidrės pastabos.

Komentarų įtraukimas

Galite įtraukti komentarus į skaidres, pvz., jei pateiktį kuriate kartu su kitais arba jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti komentarų, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „New comment, button“ (Naujas komentaras, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas teksto laukas Komentarai.

 2. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 3. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite žemyn, tada – kairėn.

Komentarų skaitymas

Kai naršote skaidrių sąrašą rodinyje Miniatiūra, „TalkBack“ nurodo, ar skaidrėje yra komentarų. Išgirsite skaidrės numerį ir pavadinimą, po to – „has comments“ (yra komentarų). Norėdami perskaityti komentarus, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas.

 1. Norėdami atidaryti skaidrę su komentarais rodinyje Redagavimas, dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Not checked, More options switch“ (Nepažymėta, jungiklis Daugiau parinkčių), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu“ (Skirtuko meniu), po to – pasirinktą skirtuką.

 4. Norėdami atidaryti skirtuko meniu, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Review tab“ (Peržiūros skirtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn iki išgirsite „Previous button“ (Ankstesnis mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaroma sritis Komentarai.

 7. Vis braukite dešinėn, kad po vieną perskaitytumėte visus pasirinktoje skaidrėje esančius komentarus.

 8. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Close button“ (Uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint Mobile“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte ir skaitytumėte pranešėjo pastabas ar komentarus pateiktyje. Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui. Naudokite komentarus, kad bendradarbiai matytų atsiliepimus apie savo pateiktis.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie lietimo galimybes programoje „PowerPoint Mobile“, eikite į „PowerPoint Mobile“, skirtos „Windows 10“, lietimo veiksmų vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Windows“ telefone. Asmeniniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pranešėjo pastabas galite naudoti kaip privačius priminimus apie tai, ką sakyti, pristatant skaidres publikai.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti pranešėjo pastabas, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „Notes, button“ (Pastabos, mygtukas). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas teksto laukas Pastabos.

 2. Norėdami pereiti į teksto lauką, braukite kairėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos).

 3. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pradėtumėte įtraukti tekstą. Išgirsite: „Slide notes, pane“ (Skaidrės pastabos, sritis).

 4. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 5. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite vienu pirštu viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kol išgirsite: „Close button“ (Uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Norėdami sužinoti, ar skaidrėje yra pastabų, ir tada perskaityti pastabas, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas.

 1. Norėdami pereiti į rodinį Redagavimas, rodinyje Miniatiūra dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Context menu, pop up, Edit button“ (Kontekstinis meniu, iššokantysis, redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Notes button“ (Pastabų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atidaroma sritis Pastabos. Norėdami pereiti į sritį, braukite kairėn iki išgirsite: „Slide notes, double-tap to place text in insertion point“ (Skaidrės pastabos, dukart bakstelėkite, kad įtrauktumėte teksto įterpimo vietoje).

 5. Norėdami perskaityti pastabas, braukite žemyn trimis pirštais. Atidaromas teksto laukas Pastabos ir Diktorius skaito pastabas.

 6. Norėdami uždaryti teksto lauką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Close, button“ (Uždaryti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Komentarų įtraukimas

Galite įtraukti komentarus į skaidres, pvz., jei pateiktį kuriate kartu su kitais arba jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti komentarų, braukite dešinėn, kol išgirsite: „New comment button“ (Naujo komentaro mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite „Comments, Editable text“ (Komentarai, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 4. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite vienu pirštu viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kol išgirsite: „Close button“ (Uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Komentarų skaitymas

Norėdami perskaityti komentarus, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas.

 1. Norėdami pereiti į rodinį Redagavimas, rodinyje Miniatiūra dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Context menu, pop up, Edit button“ (Kontekstinis meniu, iššokantysis, redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite dešinėn iki išgirsite: „New comment, button“ (Naujas komentaras, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaroma sritis Komentarai.

 4. Braukite dešinėn arba kairėn, kad po vieną perskaitytumėte visus pasirinktoje skaidrėje esančius komentarus, pradedant nuo naujausio komentarus.

 5. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, braukite kairėn, kol išgirsite: „Close button“ (Uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint Online“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte ir skaitytumėte pranešėjo pastabas ar komentarus pateiktyje. Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui. Naudokite komentarus, kad bendradarbiai matytų atsiliepimus apie savo pateiktis.

Kai rodinyje atidaryta sritis Pastabos arba Komentarai, ekrano skaitytuvas gali skaityti pastabas ir komentarus.

Pastabos: 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Jei norite sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „PowerPoint Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate JAWS. Norėdami sužinoti apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pateiktis galima redaguoti tik rodinyje Redagavimas. Norėdami gauti instrukcijas, skaitykite Pateikties atidarymas.

 1. Naudodami programą „PowerPoint Online“ spauskite klavišus „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide note, main landmark“ (Skaidrės pastaba, pagrindinis orientyras). Jei negirdite „Slide note, main landmark“ (Skaidrės pastaba, pagrindinis orientyras), paspauskite „Alt“ + „Windows“ logotipo klavišą, W, P, N, kad atidarytumėte sritį Pastabos.

 2. Įveskite pranešėjo pastabas dabartinėje skaidrėje.

Pranešėjo pastabų skaitymas

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinės skaidrės numerį ir antraštę. Spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus iki išgirsite norimos skaidrės numerį. Jei skaidrėje yra pastabų, išgirsite: „Has notes“ (Yra pastabų).

 2. Kai atidaryta sritis Programoje Pastabos, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki pasieksite išgirsite: „Slide note, main landmark“ (Skaidrės pastaba, pagrindinis orientyras).

 3. Paspauskite klavišus „Caps Lock“ + M. Jūsų ekrano skaitytuvas perskaito pastabą.

 4. Norėdami sustabdyti nepertraukiamą skaitymą, paspauskite klavišą „Ctrl“.

Komentarų įtraukimas

Pateiktis galima redaguoti tik rodinyje Redagavimas. Norėdami gauti instrukcijas, skaitykite Pateikties atidarymas.

 1. Naudodami programą „PowerPoint Online“, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Insert comment button“ (Komentaro įterpimo mygtukas). Jei negirdite „Insert comment button“ (Komentaro įterpimo mygtukas), paspauskite „Alt“ + „Windows“ logotipo klavišą, W, S, P, P, kad atidarytumėte sritį Komentarai.

 2. Paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „New, editing“ (Naujas, redagavimas).

 3. Įveskite komentarą dabartinėje skaidrėje ir paspauskite klavišą „Enter“.

Komentarų skaitymas

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinės skaidrės numerį ir antraštę. Spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišus iki išgirsite norimos skaidrės numerį. Jei skaidrėje yra komentarų, išgirsite: „Has comments“ (Yra komentarų).

 2. Kai atidaryta sritis Komentarai, spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Insert comment, button“ (Įterpti komentarą, mygtukas).

 3. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į pirmą komentarą. Ekrano skaitytuvas perskaito komentarą. Paspausdami klavišą „Tab“ pereikite nuo vieno komentaro prie kito ir juos išklausykite.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×