„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami PowerPoint klaviatūros ir ekrano skaitytuvą, įtraukite ir skaityti kalbėtojo pastabas PowerPoint pateiktyje. Atlikome Diktorius ir JAWS, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Sužinosite, kaip naudoti pranešėjo pastabų įtraukti priminimus arba kalbėjimo taškams pranešėjui, ir naudoti komentarus ir suteikti jūsų kolegos atsiliepimų apie savo pateiktis.

Pastabos: 

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Įtraukite pranešėjo pastabų į pateiktį, norėdami papasakoti publikai daugiau, nei yra skaidrėse. Pranešėjo pastabas taip pat galite naudoti kaip privačius priminimus apie skaidrių turinį.

 1. Norėdami matyti sritį Pastabos, rodinyje Įprastas paspauskite „Alt“+W, P, N.

 2. Skaidrėje ten, kur norite įtraukti pastabų, paspauskite F6, kol išgirsite: "Skaidrės pastabas."

 3. Įveskite pastabas.

 4. Norėdami uždaryti sritį Pastabos, paspauskite F6.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Išgirsite ar skaidrės turi pastabų ir pažymi klausytis.

 1. Įprastame rodinyje, paspauskite F6, kol išgirsite "Miniatiūros."

 2. Paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn rodyklių klavišus, kol išgirsti pavadinimas ar skaidrę ir jo poziciją sąraše skaidrių skaičių. Jei skaidrės kalbėtojo pastabas, girdite: "Turi pastabų."

 3. Norėdami Rodyti pastabų sritį, paspauskite Alt + W, P ir N.

 4. Paspauskite F6, kol išgirsite "Skaidrių pastabas" ir paspauskite SR klavišas + R klausytis pastabą.

Komentaro įtraukimas

Į skaidres galite įtraukti komentarų, pvz. jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

Jei norite komentuoti atskirą tekstą ar objektą, pirmiausia jį pasirinkite. Norėdami sužinoti, kaip pažymėti PowerPoint sparčiaisiais klavišais, nurodyti naudoti klaviatūros spartieji klavišai, skirti "PowerPoint" pateikčių kūrimas.

 1. Skaidrėje rodinyje Įprastas išgirdę dalį teksto arba objektą, kurį norite pakomentuoti, paspauskite „Alt“+R, C. Atsidaro sritis Komentarai.

 2. Įveskite savo komentarą, ir paspauskite Enter, norėdami ją įrašyti.

 3. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Esc“.

 4. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Alt“+R, P, P.

Komentarų skaitymas

Išgirsite ar skaidrės yra komentarų ir išklausyti komentarus.

 1. Įprastame rodinyje, paspauskite F6, kol išgirsite "Miniatiūros."

 2. Paspauskite F6 ir aukštyn arba žemyn rodyklių klavišus, kol išgirsti pavadinimas ar skaidrę ir jo poziciją sąraše skaidrių skaičių. Jei skaidrėje yra komentarų, išgirsite: "Yra komentarų."

 3. Norėdami atidaryti pastabų sritį, paspauskite Alt + R, P, P. Išgirsite: "Skaidrėje komentarai."

  Jei komentarų sritis jau yra atidaryta, paspauskite F6 arba Shift + F6, kol išgirsite: "Skaidrėje komentarai."

 4. Paspauskite SR klavišas + kairėn arba dešinėn rodyklės klavišą ir komentarų. Jūsų ekrano skaitytuvas skaito komentarus, kaip jūs žemės.

 5. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, paspauskite „Alt“+R, P, P.

Taip pat žr.

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „PowerPoint“, skirta „Android“, su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad įtrauktumėte ir skaitytumėte pranešėjo pastabas ar komentarus pateiktyje. Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui. Naudokite komentarus, kad bendradarbiai matytų atsiliepimus apie savo pateiktis.

Pastabos: 

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pranešėjo pastabas galite naudoti kaip privačius priminimus apie tai, ką sakyti, pristatant skaidres publikai.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti pranešėjo pastabas, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „Notes, button“ (Pastabos, mygtukas). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas teksto laukas Pastabos.

 2. Norėdami pereiti į teksto lauką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos).

 3. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pradėtumėte įtraukti tekstą.

 4. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 5. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite žemyn, tada – kairėn.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Kai naršote skaidrių sąrašą rodinyje Miniatiūra, „TalkBack“ nurodo, ar skaidrėje yra pastabų. Išgirsite skaidrės numerį ir pavadinimą, po to – „has notes“ (yra pastabų). Norėdami perskaityti pastabas, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas. Pristatydami skaidrių peržiūrą, galite naudoti Pranešėjo rodinį, kad perskaitytumėte pastabas.

Pranešėjo pastabų skaitymas redagavimo rodinyje

 1. Norėdami atidaryti skaidrę su komentarais rodinyje Redagavimas, dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Notes button“ (Pastabų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atidaromas teksto laukas Pastabos. Norėdami perskaityti pastabas, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos), po to bus pateikiamos skaidrės pranešėjo pastabos.

 5. Norėdami uždaryti lauką Pastabos, braukite kairėn, kol išgirsite: „Close, button“ (Uždaryti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pranešėjo pastabų skaitymas skaidrių demonstravimo pristatymo metu

 1. Miniatiūrų arba redagavimo rodinyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Present button“ (Pateikimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą skaidrę, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami perskaityti pastabas, braukite kairėn, kol išgirsite: „Slide notes“ (Skaidrės pastabos), po to bus pateikiamos skaidrės pastabos.

Komentarų įtraukimas

Galite įtraukti komentarus į skaidres, pvz., jei pateiktį kuriate kartu su kitais arba jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti komentarų, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „New comment, button“ (Naujas komentaras, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas teksto laukas Komentarai.

 2. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 3. Norėdami uždaryti teksto lauką, su kuriuo darbą baigėte, braukite žemyn, tada – kairėn.

Komentarų skaitymas

Kai naršote skaidrių sąrašą rodinyje Miniatiūra, „TalkBack“ nurodo, ar skaidrėje yra komentarų. Išgirsite skaidrės numerį ir pavadinimą, po to – „has comments“ (yra komentarų). Norėdami perskaityti komentarus, turite atidaryti skaidrę rodinyje Redagavimas.

 1. Norėdami atidaryti skaidrę su komentarais rodinyje Redagavimas, dukart bakstelėkite ekraną, kai rodoma skaidrė. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje.

 3. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Not checked, More options switch“ (Nepažymėta, jungiklis Daugiau parinkčių), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu“ (Skirtuko meniu), po to – pasirinktą skirtuką.

 4. Norėdami atidaryti skirtuko meniu, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Review tab“ (Peržiūros skirtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn iki išgirsite „Previous button“ (Ankstesnis mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaroma sritis Komentarai.

 7. Vis braukite dešinėn, kad po vieną perskaitytumėte visus pasirinktoje skaidrėje esančius komentarus.

 8. Norėdami uždaryti sritį Komentarai, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Close button“ (Uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite PowerPoint Mobile naudojant diktorių, įtaisytąją "Windows" ekrano skaitytuvą, galite įtraukti ir skaityti kalbėtojo pastabas, kaip priminimus arba kalbėjimo taškams pateikties pranešėjas. Taip pat galite perskaityti komentarus, jūsų kolegos suteikė apie pateiktį.

Pastabos: 

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pranešėjo pastabas galite naudoti kaip privačius priminimus apie tai, ką sakyti, pristatant skaidres publikai.

 1. Redaguodami skaidrės PowerPoint Mobile, braukite į dešinę, kol girdėti "Notes" ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaro pastabų sritį.

 2. Norėdami pereiti į pastabų sritį, braukite kairėn, kol išgirsite "Skaidrių pastabas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Pastabas įveskite ekranine klaviatūra.

 4. Uždaryti į pastabų sritį, kai baigsite, braukite kairėn, kol išgirsite "Uždaryti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Galite klausytis pastabas, įtraukto į skaidrę.

 1. Redaguodami skaidrės PowerPoint Mobile, perbraukite dešinėn, kol išgirsite: "Notes", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaro pastabų sritį.

 2. Norėdami pereiti į pastabų sritį, braukite kairėn, kol išgirsite "Skaidrių pastabas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami perskaityti pastabas, trimis pirštais braukite žemyn.

 4. Uždaryti į pastabų sritį, kai baigsite, braukite kairėn, kol išgirsite "Uždaryti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Komentarų skaitymas

Galite skaityti komentarus, kurie kitiems liko jums pateiktį. Įtraukti komentarų į pateiktį, pereiti į PowerPointviso darbalaukio versiją, arba naudoti PowerPoint Online.

 1. Redaguodami skaidrės, braukite į dešinę, kol girdėti "Daugiau parinkčių" ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite "Tabuliavimo žingsnio parinkiklį," po šiuo metu pasirinkto skirtuko, pvz., "Home".

 3. Norėdami atidaryti meniu skirtukai, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Apžvalga", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Next", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite kairėn, kad būtų galima skaityti visus komentarus pasirinktą skaidrę po vieną, pradedant nuo naujausius komentarus.

 7. Norėdami uždaryti komentarų sritis, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Uždaryti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami PowerPoint Online klaviatūros ir ekrano skaitytuvą, įtraukite ir pranešėjo pastabų arba komentarų pateiktyje. Atlikome Diktorius ir JAWS, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Sužinosite, kaip naudoti pranešėjo pastabos, įtraukite priminimus arba kalbėjimo taškams pranešėjas, ir naudoti komentarus ir suteikti jūsų kolegos atsiliepimų apie savo pateiktis.

Pastabos: 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Kai naudojate programą „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Įtraukite pranešėjo pastabų į pateiktį, norėdami papasakoti publikai daugiau, nei yra skaidrėse. Pranešėjo pastabas taip pat galite naudoti kaip privačius priminimus apie skaidrių turinį.

 1. Norėdami Rodyti pastabų sritį, įprastame rodinyje, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, W, P ir N.

 2. Skaidrėje ten, kur norite įtraukti pastabų, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite: "Skaidrės pastabas."

 3. Įveskite pastabas.

 4. Norėdami išeiti iš pastabų sritį, paspauskite Ctrl + F6.

Pranešėjo pastabų skaitymas

Išgirsite ar skaidrės turi pastabų ir pažymi klausytis.

 1. Įprastame rodinyje, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite skaidrės ir jo poziciją sąraše skaidrių skaičių.

 2. Paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn rodyklės klavišą, kad peržvelgtumėte skaidrių sąrašas. Jei skaidrės kalbėtojo pastabas, girdite: "Turi pastabų."

 3. Norėdami Rodyti pastabų sritį, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, W, P ir N.

 4. Paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite "Skaidrių pastabas" ir paspauskite SR klavišas + R klausytis pastabą.

Add comments

Į skaidres galite įtraukti komentarų, pvz. jei peržiūrite kieno nors kito darbą.

 1. Į skaidrę įprastame rodinyje, kai išgirsite tekstą ar objektą, kurį norite komentuoti, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, R, C1. Atidaroma sritis komentarai . Išgirsite: "@mention arba pradėti pokalbį."

 2. Įveskite savo komentarą. Taip pat galite paspausti Enter, kad pradėtumėte iš naujos eilutės.

 3. Norėdami įrašyti komentarą, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsti "Post", ir paspauskite klavišą Enter.

 4. Norėdami išeiti iš komentarų srities, paspauskite Ctrl + F6.

 5. Norėdami uždaryti komentarų sritį, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, R, P, P.

Komentarų skaitymas

Išgirsite ar skaidrės yra komentarų ir išklausyti komentarus.

 1. Įprastame rodinyje, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite skaidrės ir jo poziciją sąraše skaidrių skaičių.

 2. Paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn rodyklės klavišą, kad peržvelgtumėte skaidrių sąrašas. Jei skaidrės kalbėtojo pastabas, girdite: "Yra komentarų."

 3. Norėdami atidaryti pastabų sritį, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, R, P, P. Išgirsite: "Komentarų sritis."

  Jei komentarų sritis jau yra atidaryta, paspauskite Ctrl + F6 arba Ctrl + Shift + F6, kol išgirsite: "Komentarų sritis."

 4. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Komentaro kortelė." Naudoti aukštyn ir žemyn rodyklių klavišus, kad pereiti kortelės komentarą ir rodyklių klavišais kairėn ir dešinėn Norėdami judėti tarp komentarų per kiekvieną kortelę. Jūsų ekrano skaitytuvas skaito komentarus, kaip jūs žemės.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×