„PowerPoint“ šablono kūrimas ir įrašymas

„PowerPoint“ šablono kūrimas ir įrašymas

Kurdami pateiktį ir ją įrašydami kaip „PowerPoint“ šablono (.potx) failą, galite juo dalytis su kolegomis ir naudoti dar kartą. Norėdami sukurti šabloną, turite modifikuoti skaidrių ruošinį ir skaidrių maketų rinkinį.

Atsisiųsti pasirinkite iš tūkstančių nemokamų šablonų, kad galėtumėte atsisiųsti " Templates.Office.com "

Patarimas: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with layouts for templates!

Spustelėkite toliau esančią antraštę, kad atidarytumėte sekciją ir pamatytumėte išsamias instrukcijas:

 1. Tuščios pateikties atidarymas: failas > nauja > tuščia pateiktis

 2. Skirtuke dizainas pasirinkite Skaidrės dydis > pasirinktinį skaidrės dydį ir pasirinkite norimą puslapio padėtį ir matmenis.

 3. Skirtuko rodymas grupėje ruošinio rodiniai pasirinkite skaidrių ruošinys.

  Skirtuke Rodymas spustelėkite Skaidrių ruošinys

  Skaidrių ruošinys yra didžiausias skaidrių vaizdas skaidrių miniatiūrų sąrašo viršuje, kairėje jūsų skaidrių pusėje. Susieti skaidrių maketai yra išdėstyti po skaidrių ruošiniu.

  Skaidrių ruošinys

 4. Norėdami atlikti skaidrių ruošinio ar skaidrių maketų keitimus, skirtuke Skaidrių ruošinys atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami įtraukti spalvingą temą su specialiaisiais šriftais ir efektais, spustelėkite Temos ir pasirinkite temą iš galerijos. Norėdami matyti daugiau temų, naudokite dešinėje esančią slinkties juostą.

   „PowerPoint“ temos

  • Norėdami pakeisti foną, spustelėkite Fono stiliai ir pasirinkite foną.

   „PowerPoint“ fono stiliai

  • Norėdami įtraukti vietos rezervavimo ženklą (skirtą tekstui, paveikslėliui, diagramai, vaizdo įrašui, garso įrašui ir kitiems objektams), miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrės maketą, kuriame turėtų būti vietos rezervavimo ženklas, ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

   Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą ir pasirinkite norimo įtraukti vietos rezervavimo ženklo tipą.

   Rodomas mygtukas Įterpti vietos rezervavimo ženklą skaidrių ruošinio rodinyje programoje „PowerPoint“

   Skaidrių ruošinyje arba makete spustelėdami ir vilkdami nubrėžkite vietos rezervavimo ženklo dydį.

   Patarimas.   Norėdami pakeisti vietos rezervavimo ženklo dydį vilkite vieną jo kraštinės kampų.

  • Norėdami perkelti vietos rezervavimo ženklą į kitą skaidrių ruošinio ar maketo vietą, pasirinkite jo kraštą ir vilkite į naują padėtį.

   Vietos rezervavimo ženklo perkėlimas skaidrėje

  • Norėdami pašalinti nepageidaujamą vietos rezervavimo ženklą iš skaidrių ruošinio arba maketo, pasirinkite jį skaidrių miniatiūrų srityje, tada pasirinkite skaidrėje esančio vietos rezervavimo ženklo kraštinę ir paspauskite Delete.

  • Norėdami nustatyti visų pateikties skaidrių puslapio padėtį, spustelėkite Skaidrės dydis > Pasirinktinis skaidrės dydis.

   Pasirinktinio skaidrių dydžio meniu parinktis

   Dalyje Padėtis pasirinkite Stačias arba Gulsčias.

   Spustelėkite Stačia

 1. Skirtuke failas spustelėkite Įrašyti kaip (arba įrašykite kopiją, jei naudojate Office 365 ).

 2. Dalyje įrašytispustelėkite Naršyti , kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti kaip .

  Spustelėkite mygtuką Naršyti, esantį šalia srities apačios, kad atidarytumėte dialogo langą Įrašyti kaip.
 3. Dialogo lango Įrašyti kaip sąraše Įrašomo kaip tipas pasirinkite "PowerPoint" šablonas.

  Įrašyti kaip „PowerPoint“ šabloną

  Kai pasirenkate "Template" tipą, PowerPoint automatiškai perjungia saugyklos vietą į reikiamą aplanką, aplanką pasirinktinė "Office" šablonai .

 4. Dialogo lango Įrašyti kaip lauke Failo vardas įveskite savo šablono failo vardą arba nedarykite nieko, kad priimtumėte siūlomą failo vardą.

 5. Pasirinkite Įrašyti.

 6. Norėdami naudoti šabloną kurdami naują pateiktį, spustelėkite Failas > Naujas. Tada spustelėkite pasirinktinio > pasirinktinio "Office" šablonai, tada dukart spustelėkite įrašytą šabloną.

  Dalyje failas > naujas spustelėkite pasirinktinai, tada – "Office" šablonai.

Peržiūrėkite pateikties šablono taikymas.

Taip pat žr.

Temos kūrimas programoje „PowerPoint“

Skaidrės dizaino (temos) įrašymas kaip šablono

Vietos rezervavimo ženklo redagavimas, keitimas arba naikinimas

Kas yra skaidrių ruošinys?

Kas yra skaidrės maketas?

Savo šablono kūrimas ir naudojimas "Office for Mac"

Skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti kaip, lauke failo vardas suteikite šablono pavadinimą, tada lauke Įrašomofailo tipas pasirinkite "PowerPoint" šablonas (*. potx).

Pateikties kaip .potx failo įrašymas

Spustelėkite toliau esančią antraštę, kad atidarytumėte sekciją ir pamatytumėte instrukcijas:

Norėdami pradėti kurti šabloną, kurį naudosite savo pateiktyje, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite tuščią pateiktį.

 2. Skirtuke dizainas pasirinkite Puslapio sąranka, tada pasirinkite norimas kryptis ir puslapio dimensijas.

 3. Skirtuko rodymas grupėje ruošinio rodiniai spustelėkite skaidrių ruošinys.

  Patarimas.   Skaidrių ruošinio rodinyje, skaidrių miniatiūra srityje skaidrių ruošinys rodomas kaip didesnis skaidrės vaizdas, o susiję maketai – kaip mažesni, išdėstyti po juo.

  Skaidrių ruošinys su maketais

  1. skaidrių ruošinys

  2. Susiję maketai

 4. Norėdami tinkinti skaidrių ruošinį ir susijusius maketus atlikite vieną ar kelis šių veiksmų:

  • Norėdami pašalinti nepageidaujamą numatytąjį vietos rezervavimo ženklą iš maketo srities, skaidrės miniatiūros srityje spustelėkite skaidrės maketą, kuriame yra vietos rezervavimo ženklas, spustelėkite pateikties lange esančią vietos rezervavimo ženklo kraštinę, o tada paspauskite DELETE.

  • Norėdami įtraukti teksto vietos rezervavimo ženklą, skaidrės miniatiūros srityje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vietos rezervavimo ženklą, o tada atlikite šiuos veiksmus:

   1. Skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Ruošinio maketas spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą, o tada spustelėkite Tekstas.

   2. Spustelėkite skaidrių ruošinio vietą ir vilkite, kad nupieštumėte vietos rezervavimo ženklą.

    Patarimas.   Norėdami pakeisti vietos rezervavimo ženklo dydį vilkite vieną jo kraštinės kampų.

   3. Įveskite aprašomąjį tekstą, raginantį šablono vartotojus įvesti konkrečią informaciją.

  • Norėdami įtraukti kitokio tipo vietos rezervavimo ženklų, kuriuose yra turinys, pvz., paveikslėliai, iliustracijos, ekrano nuotraukos, „SmartArt“ grafikos elementai, diagramos, vaizdo įrašai, garsai ir lentelės, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Ruošinio maketas spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą, o tada spustelėkite norimo įtraukti vietos rezervavimo ženklo tipą.

  • Norėdami įtraukti simbolį naudodami spalvą ir foną, atlikite vieną iš šių veiksmų:

   1. Norėdami taikyti tema (įtraukti į maketą spalvą, formatavimą, efektų) savo pateiktyje, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Temos redagavimas spustelėkite Temos, tada pasirinkite temą.

   2. Norėdami pakeisti foną skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Fonas spustelėkite Fono stiliai, o tada pažymėkite pageidaujamą foną.

 1. Norėdami įrašyti šabloną spustelėkite skirtuką Failas, o tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 2. Lauke Failo vardas įveskite failo vardą arba nedarykite nieko, kad priimtumėte siūlomą failo vardą.

 3. Sąraše Įrašyti kaip tipą spustelėkite "PowerPoint" šablonas (. potx).

  Pasirinkę "Template" tipą, PowerPoint automatiškai perjungia saugyklos vietą į reikiamą aplanką, aplanką \Program Files\microsoft Office\Templates\ .

 4. Pasirinkite Įrašyti.

 5. Norėdami naudoti šabloną kurdami naują pateiktį, spustelėkite Failas > Naujas. Tada spustelėkite Mano šablonai. Dialogo lange Nauja pateiktis pasirinkite įrašytą šabloną ir spustelėkite gerai.

  Jei taikant naująjį šabloną pateiktyje reikia pagalbos, žr. Šablono taikymas pateiktyje.

  Juostelės skirtuke Failas pasirinkite Naujas, tada pasirinkite mygtuką mano šablonai.

Peržiūrėkite pateikties šablono taikymas.

Saitai į išsamesnę informaciją apie „PowerPoint“ šablonus

Norėdami taikyti naują arba kitą jau esamą "PowerPoint" 2007 šabloną, peržiūrėkite pateikties šablono taikymas.

Geriausia šablono kūrimo praktika

Kurdami šabloną, skaidrių ruošinio rodinyje į skaidrių ruošinį įtraukite visą turinį, kurio nenorite leisti šablono vartotojams keisti, pvz., aiškinamąjį raginimo tekstą, logotipus, antraščių ir poraščių informaciją, turinio objektus, foną, formatavimą, spalvas, šriftą ir efektus.

Jūsų šablono vartotojai dirbs naudodami įprastą rodinį ir gaus aiškinamuosius raginimus, kuriuos įtraukėte. Šablono vartotojai pakeis aiškinamąjį raginimo tekstą ir kitą vietos rezervavimo ženklų turinį konkrečiais savo projekto ar pateikties duomenimis.

 1. Atidarykite tuščią pateiktį.

 2. Skirtuke dizainas pasirinkite Puslapio sąranka, tada pasirinkite norimas kryptis ir puslapio dimensijas.

 3. Skirtuko rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite skaidrių ruošinys.

 4. Skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Ruošinio redagavimas spustelėkite Įterpti skaidrių ruošinį.

  Pastabos: 

  • Skaidrių miniatiūra srityje skaidrių ruošinys rodomas kaip didesnis skaidrės vaizdas, o susiję maketai išdėstyti po juo.

  • Daugelyje pateikčių būna daugiau nei vienas skaidrės ruošinys, todėl gali reikėti slinkti ieškant norimo ruošinio.

 5. Norėdami pradėti tinkinti skaidrių ruošinį, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami pašalinti bet kurį integruotą skaidrės maketą, esantį numatytajame skaidrės ruošinyje, skaidrių miniatiūrų ruošinyje dešiniu pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną skaidrės maketą, kurio nebenorite naudoti, ir spustelėkite Naikinti maketą.

  • Norėdami pašalinti nepageidaujamą numatytąjį vietos rezervavimo ženklą, spustelėkite skaidrės maketą, kuriame yra vietos rezervavimo ženklas, spustelėkite pateikties lange esančią vietos rezervavimo ženklo kraštinę, tada paspauskite DELETE.

  • Norėdami įtraukti teksto vietos rezervavimo ženklą, skaidrės miniatiūros srityje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vietos rezervavimo ženklą, o tada atlikite šiuos veiksmus:

 6. Skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Ruošinio maketas spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą, o tada spustelėkite Tekstas.

 7. Spustelėkite skaidrių ruošinio vietą ir vilkite, kad nupieštumėte vietos rezervavimo ženklą.

  Patarimas.   Norėdami pakeisti vietos rezervavimo ženklo dydį vilkite vieną jo kraštinės kampų.

 8. Įveskite aprašomąjį tekstą, raginantį šablono vartotojus įvesti konkrečią informaciją.

  • Norėdami įtraukti kitokio tipo vietos rezervavimo ženklų, kuriuose yra turinys, pvz., paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafikos elementai, diagramos, vaizdo įrašai, garsai ir lentelės, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Ruošinio maketas spustelėkite norimo įtraukti vietos rezervavimo ženklo tipą.

  • Norėdami taikyti tema (įtraukti į maketą spalvą, formatavimą, efektų) savo pateiktyje, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Temos redagavimas spustelėkite Temos, tada spustelėkite temą.

  • Norėdami pakeisti foną, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Fonas spustelėkite Fono stiliai, tada spustelėkite pageidaujamą foną.

  • Norėdami nustatyti visų pateikties skaidrių puslapio padėtį, skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Skaidrės padėtis, o tada spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

  • Norėdami įtraukti tekstą, kuris būtų rodomas poraštėje visų pateikties skaidrių apačioje, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

   2. Dialogo lango Antraštė ir poraštė skirtuke Skaidrė pažymėkite žymės langelį Poraštė, tada įveskite tekstą, kuris turėtų būti rodomas skaidrių apačioje.

   3. Norėdami rodyti poraščių turinį visose skaidrėse, spustelėkite Taikyti visoms.

    Daugiau informacijos apie poraščių naudojimą rasite peržiūrėję poraštės informacijos rodymas skaidrėse.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 2. Lauke Failo vardas įveskite failo vardą arba nedarykite nieko, kad priimtumėte siūlomą failo vardą.

 3. Sąraše Įrašyti kaip tipą spustelėkite "PowerPoint" šablonas (*. potx).

  Pasirinkę "Template" tipą, PowerPoint automatiškai perjungia saugyklos vietą į reikiamą aplanką, aplanką \Program Files\microsoft Office\Templates\ .

 4. Pasirinkite Įrašyti.

 5. Jei jums reikia pagalbos taikant naująjį šabloną pateikčiai, peržiūrėkite šablono taikymas naujai pateikčiai.

Šablono taikymas naujoje pateiktyje

Peržiūrėkite pateikties šablono taikymas.

Negalite kurti šablono „PowerPoint“ žiniatinkliui. Vietoj to turite naudoti kompiuterio PowerPoint versiją.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×