„PowerPivot“ duomenų analizės išraiškos (DAX)

„PowerPivot“ duomenų analizės išraiškos (DAX)

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Duomenų analizės išraiškos (DAX) skamba šiek tiek bauginanti iš pradžių, bet neleiskite jus apgauti pavadinimą. DAX pagrindai yra tikrai gana lengva suprasti. Pirmasis ko pirma - DAX nėra programavimo kalba. DAX yra formulės kalbą. DAX galite apibrėžti pasirinktinius skaičiavimus Apskaičiuojamuosius stulpelius ir matus (dar vadinamas Apskaičiuotieji laukai). DAX yra kai kurių funkcijų, kurios naudojamos "Excel" formulėse ir papildomas funkcijas, skirtas dirbti su reliacinių duomenų ir atlikti dinaminį agregavimo.

Kas yra DAX formulės

DAX formulės labai panašios į „Excel“ formules. Norėdami sukurti formulę įveskite lygybės ženklą, po jo – funkcijos pavadinimą arba išraišką ir visas reikalingas reikšmes arba argumentus. Kaip ir „Excel“, DAX suteikia daug funkcijų, kurias galite naudoti norėdami dirbti su eilutėmis, atlikti skaičiavimus naudodami datas ir laiką arba sukurti sąlygines reikšmes.

Tačiau DAX formulės skiriasi šiais svarbiais požymiais:

 • Jei norite tinkinti skaičiavimus eilutė po eilutės, DAX suteikia funkcijų, kurios leidžia naudoti dabartinės eilutės reikšmę arba susijusią reikšmę norint atlikti skaičiavimus, kurie skiriasi atsižvelgiant į kontekstą.

 • DAX yra funkcijos tipas, kuris kaip rezultatą pateikia lentelę, o ne vieną reikšmę. Šias funkcijas galima naudoti norint pateikti įvesties duomenų kitoms funkcijoms.

 • Laiko informacijos funkcijosDax leidžia skaičiuoti naudojant datų intervalus ir palyginti lygiagrečių laikotarpių rezultatus.

Kur naudoti DAX formules?

Galite sukurti formules, Power Pivotapskaičiuotąjį columns arba apskaičiuotą fpatybių laukai.

Apskaičiuojamieji stulpeliai

Apskaičiuojamasis stulpelis yra toks, kurį įtraukiate į esamą „Power Pivot“ lentelę. Vietoj reikšmių įklijavimo ar importavimo į stulpelį sukuriate DAX formulę, apibrėžiančią stulpelio reikšmes. Jei įtraukiate „Power Pivot“ lentelę į „PivotTable“ (arba „PivotChart“), apskaičiuojamąjį stulpelį galite naudoti taip pat, kaip bet kurį kitą duomenų stulpelį.

Apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose naudojamos formulės labai panašios į kuriamas programoje „Excel“. Tačiau kitaip nei programoje „Excel“, skirtingoms lentelės eilutėms negalima kurti skirtingų formulių. DAX formulė automatiškai taikoma visam stulpeliui.

Jeigu stulpelyje yra formulė, reikšmė apskaičiuojama kiekvienoje eilutėje. Sukūrus formulę, nedelsiant apskaičiuojami stulpelio rezultatai. Stulpelio reikšmės perskaičiuojamos, tik jei atnaujinami baziniai duomenys arba naudojamas neautomatinis perskaičiavimas.

Galite sukurti apskaičiuojamieji stulpeliai, atsižvelgiant į priemonių ir kitų apskaičiuojamųjų stulpelių. Tačiau išvengti naudodami tą patį pavadinimą apskaičiuojamąjį stulpelį ir rodo, kaip tai gali lemti paini rezultatus. Kai nuoroda į stulpelį, geriausia naudoti visiškai apibrėžtas stulpelio nuorodą, kad būtų išvengta, netyčia taikyti priemonę.

Išsamesnės informacijos žr. „Power Pivot“ apskaičiuojamieji stulpeliai.

Priemonės

Yra formulė, kuris buvo sukurtas, skirtas naudoti "PivotTable" (arba PivotChart), kuri naudoja Power Pivot duomenų. Priemonės gali būti pagrįstos standartinės sudėtinės funkcijos, pvz., skaičius arba suma, arba galite nustatyti savo formulės naudojant DAX. Priemonė naudojama "PivotTable" reikšmių srityje. Jei norite įdėti apskaičiuoto rezultato skirtingų srityje "PivotTable", vietoj to naudokite apskaičiuojamąjį stulpelį.

Kai apibrėžiate formulę taikyti tiesioginis priemonę, nieko nevyksta, kol įtrauksite į "PivotTable". Kai įtraukiate priemonė, formulė vertinama pagal kiekvieną langelį reikšmių srityje "PivotTable". Kadangi rezultato sukurta kiekvieno derinio eilučių ir stulpelių antraštes, mato rezultatas gali būti kitoks kiekviename langelyje.

Priemonės, kurias galite sukurti apibrėžimas įrašomas su savo šaltinio duomenų lentelę. Jis rodomas "PivotTable" laukų sąraše ir yra pasiekiama visiems vartotojams darbaknygę.

Išsamesnės informacijos ieškokite priemonių "Power Pivot".

Formulių kūrimas naudojant formulių juostą

„Power Pivot“, panašiai kaip „Excel“,  suteikia  formulių juostą, kad būtų lengviau sukurti bei redaguoti formules, ir automatinio užbaigimo funkciją, kad būtų mažiau įvedimo ir sintaksės klaidų.

Norėdami įvesti lentelės pavadinimą   pradėkite jį rinkti. Formulės automatinio vykdymo funkcija pateikia išskleidžiamąjį sąrašą, kuriame yra tinkamų pavadinimų, prasidedančių tomis raidėmis.

To enter the name of a column   Įveskite skliaustą, tada iš šios lentelės stulpelių sąrašo pasirinkite stulpelį. Norėdami įvesti stulpelį iš kitos lentelės, pradėkite rinkti pirmąsias lentelės pavadinimo raides ir pasirinkite stulpelį iš automatinio vykdymo funkcijos išskleidžiamojo sąrašo.

Daugiau informacijos ir nurodymų, kaip kurti formules, žr. Skaičiavimo formulių kūrimas naudojant „“Power Pivot.

Automatinio vykdymo funkcijos naudojimo patarimai

Kartu su įdėtosiomis funkcijomis nuo esamos formulės vidurio galima naudoti automatinio formulės vykdymo funkciją. Prieš įterpimo vietą pateikiamas išskleidžiamasis reikšmių sąrašas, o už įterpimo vietos esantis tekstas lieka nepakeistas.

Nustatyti pavadinimai, kuriuos sukuriate konstantoms, nerodomi automatinio vykdymo funkcijos išskleidžiamajame sąraše, tačiau vis tiek galite juos įvesti.

„Power Pivot“ neįtraukia uždaromųjų funkcijų skliaustų ir jų automatiškai nederina. Turėtumėte įsitikinti, kad kiekviena funkcija yra sintaksiškai teisinga, nes kitu atveju nepavyks formulės įrašyti arba naudoti. 

Keleto funkcijų naudojimas formulėje

Funkcijas galite įdėti; tai reiškia, kad vienos funkcijos rezultatus naudojate kaip kitos funkcijos argumentą. Apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose galima įdėti iki 64 funkcijų lygių. Tačiau įdėjimas gali pasunkinti formulių kūrimą arba trikčių šalinimą.

Daug DAX funkcijų sukurtos naudoti tik kaip įdėtosios funkcijos. Šios funkcijos pateikia lentelę, kurios negalima tiesiogiai įrašyti kaip rezultato; ji turėtų būti pateikta kaip lentelės funkcijos įvestis. Pavyzdžiui, funkcijos SUMX, AVERAGEX ir MINX reikalauja, kad pirmas argumentas būtų lentelė.

Pastaba: Kai kurie apribojimai įdėtųjų funkcijų nėra per priemonių užtikrinti našumo neturi daug skaičiavimus pagal priklausomybės tarp stulpelių.

DAX funkcijų ir „Excel“ funkcijų palyginimas

DAX funkcijų biblioteka pagrįsta „Excel“ funkcijų biblioteka, bet bibliotekose yra daug skirtumų. Šiame skyriuje apibendrinami „Excel“ funkcijų ir DAX funkcijų skirtumai bei panašumai.

 • Daug DAX funkcijų turi tokį patį pavadinimą ir veikia taip pat kaip „Excel“ funkcijos, bet buvo modifikuotos, kad būtų galima skirtingų tipų įvestis, o kai kuriais atvejais gali pateikti skirtingą duomenų tipą. Apskritai negalima DAX funkcijų naudoti „Excel“ formulėje arba nemodifikuotas „Excel“ formules naudoti „Power Pivot“.

 • DAX funkcijos niekada kaip nuorodos nenaudoja langelio nuorodos arba intervalo, jos kaip nuorodą naudoja stulpelį arba lentelę.

 • DAX datos ir laiko funkcijos pateikia datetime duomenų tipą. Priešingai, „Excel“ datos ir laiko funkcijos pateikia sveikąjį skaičių, kuris nurodo datą kaip serijos numerį.

 • Daug naujų DAX funkcijų pateikia reikšmių lentelę arba atlieka skaičiavimus, kuriuose kaip įvestis naudojama reikšmių lentelė. Programoje „Excel“, priešingai, nėra funkcijų, kurios pateikia lentelę, bet kai kurios funkcijos gali veikti su masyvais. Galimybė lengvai nurodyti ištisas lenteles ir stulpelius yra nauja „Power Pivot“ funkcija.

 • DAX suteikia naujų peržvalgos funkcijų, kurios yra panašios į „Excel“ masyvų ir vektorių peržvalgos funkcijas. Tačiau DAX funkcijos reikalauja, kad tarp lentelių būtų nustatytas ryšys.

 • Tikimasi, kad stulpelio duomenys visada bus tokio paties tipo. Jei duomenys nėra tokio paties tipo, DAX pakeičia visą stulpelį į duomenų tipą, kuris geriausiai tinka visoms reikšmėms.

DAX duomenų tipai

Duomenis į „Power Pivot“ duomenų modelį galima importuoti iš daugelio skirtingų duomenų šaltinių, galinčių palaikyti skirtingus duomenų tipus. Kai importuojate arba įkeliate duomenis ir naudojate juos skaičiavimuose arba „PivotTable“,  duomenys konvertuojami į vieną iš „Power Pivot“ duomenų tipų. Duomenų tipų sąrašą žr. Duomenų tipai duomenų modeliuose.

Lentelės duomenų tipas yra naujas DAX duomenų tipas, naudojamas kaip daugelio naujų funkcijų įvestis arba išvestis. Pavyzdžiui, funkcija FILTER kaip įvestį paima vieną lentelę ir kaip išvestį pateikia kitą lentelę, kurioje yra tik eilutės, atitinkančios filtravimo sąlygas. Derindami lentelės funkcijas su telkimo funkcijomis galite atlikti sudėtingus skaičiavimus naudodami dinamiškai apibrėžtus duomenų rinkinius. Daugiau informacijos žr. Telkimas papildinyje „“Power Pivot.

Formulės ir sąryšinis modelis

Power Pivot lange yra sritis, kur galite dirbti su kelių lentelių duomenų ir prisijungti sąryšinis modelis lenteles. Šiame duomenų modelį, lentelių sujungiami tarpusavyje ryšius, kuris leidžia kurti koreliacijos su kitų lentelių stulpelių ir įdomesnę skaičiavimų kūrimas. Pvz., galite sukurti formules, kad sudėtis susijusi lentelė ir viename langelyje įrašykite reikšmę. Arba, Norėdami kontroliuoti iš susijusios lentelės eilutes, galite taikyti filtrus lentelių ir stulpelių. Daugiau informacijos rasite duomenų modelio lentelių ryšių.

Lenteles galima susieti naudojant ryšius, todėl „PivotTable“ gali būti duomenų iš keleto stulpelių, kurie yra iš skirtingų lentelių.

Tačiau kadangi formulės gali veikti su ištisomis lentelėmis ir stulpeliais, skaičiavimus reikės kurti kitaip nei tai daroma programoje „Excel“.

 • Apskritai stulpelyje esanti DAX formulė visada pritaikoma visam stulpelio reikšmių rinkiniui (niekada netaikoma tik keletui eilučių arba langelių).

 • Kiekvienoje „Power Pivot“ lentelių eilutėje visada turi būti vienodas stulpelių skaičius  ir visose stulpelio eilutėse turi būti toks pat duomenų tipas.

 • Kai lentelės sujungiamos naudojant ryšį, turėtumėte užtikrinti, kad dviejuose stulpeliuose, naudojamuose kaip raktai, yra reikšmių, tinkamų didžiajai daliai. „Power Pivot“ neužtikrina nuorodų vientisumo, todėl rakto stulpelyje gali būti neatitinkančių reikšmių, bet ryšys vis tiek sukuriamas. Tačiau tuščių arba neatitinkančių reikšmių buvimas gali paveikti formulių rezultatus ir „PivotTable“ išvaizdą. Daugiau informacijos žr. „Power Pivot“ formulių peržvalgos.

 • Kai lenteles susieti naudojant ryšius, galite padidinti apimtis arba aplinkybės , kurios įvertinamos savo formules. Pvz., gali turėti įtakos formulės "PivotTable" filtrus arba stulpelių ir eilučių antraštės "PivotTable". Galite rašyti formules, kad manipuliuoti kontekste, tačiau kontekste, taip pat gali sukelti pakeisti taip, kad jums gali būti numatyti rezultatus. Daugiau informacijos rasite DAX formulių kontekstas.

Formulių rezultatų naujinimas

Duomenų r efresh ir perskaičiavimo yra du atskiri, tačiau susiję operacijų, kurias turėtumėte suprasti, kai kuriate duomenų modelį, kuris yra sudėtingas formules, daug duomenų, arba duomenys, gaunama iš išorinių duomenų šaltinių.

Duomenų naujinimas yra darbaknygės duomenų naujinimo naudojant išorinį duomenų šaltinį procesas. Duomenis galima atnaujinti nustatytais intervalais rankiniu būdu. Arba, jei paskelbėte darbaknygę „SharePoint“ svetainėje, galite suplanuoti automatinį naujinimą iš išorinių šaltinių.

Perskaičiavimas yra formulių rezultatų naujinimo procesas, siekiant perteikti visus formulių pakeitimus ir pritaikyti juos baziniuose duomenyse. Perskaičiavimas gali paveikti efektyvumą šiais būdais:

 • Apskaičiuojamojo stulpelio atveju formulės rezultatas visada turėtų būti perskaičiuotas visam stulpeliui, kai tik keičiate formulę.

 • Priemonės, formulės rezultatai yra neskaičiuojami kol matuoti patalpinamas kontekste, PivotTable arba PivotChart. Formulė bus perskaičiuotas taip pat galite keisti bet kurią eilutės ar stulpelio antraštę, kuri turi įtakos duomenų filtrus ar kai kuriuos rankiniu būdu atnaujinti "PivotTable".

Trikčių diagnostikos formulės

Formulių rašymo klaidos

Jei apibrėždami formulę gaunate klaidą, formulėje gali būti sintaksės, semantikos arba skaičiavimo klaida.

Lengviausia pašalinti sintaksės klaidas. Paprastai jos kyla dėl trūkstamų skliaustų arba kablelių. Daugiau informacijos apie atskirų funkcijų sintaksę žr. DAX funkcijos nuoroda.

Kito tipo klaidos pateikiamos tada, kai sintaksė yra tinkama, bet reikšmė arba nurodytas stulpelis nėra tinkami, atsižvelgiant į formulės kontekstą. Tokių semantikos ir skaičiavimo klaidų gali kilti dėl toliau nurodytų problemų.

 • Formulė nurodo neegzistuojantį stulpelį, lentelę ar funkciją.

 • Formulė tinkama, bet duomenų varikliui iškviečiant duomenis nustatoma tipo neatitiktis ir pateikiama klaida.

 • Formulė pateikia funkcijai netinkamą parametrų skaičių arba tipą.

 • Formulė nurodo į kitą stulpelį, kuriame yra klaida, todėl jos reikšmės klaidingos.

 • Formulė nurodo į stulpelį, kuris nebuvo apdorotas, tai reiškia, kad jame yra metaduomenų, o ne skaičiavimams naudojamų faktinių duomenų.

Pirmaisiais keturiais atvejais DAX pažymi visą stulpelį, kuriame yra netinkama formulė. Paskutiniu atveju DAX pažymi stulpelį pilkai. Taip parodoma, kad jis neapdorotas.

Neteisingas arba neįprastas rezultatas stulpelių reikšmes reitinguojant arba tvarkant.

Reitinguojant arba tvarkant stulpelį, kurio vertė NaN (nėra skaitmuo), galite gauti neteisingus arba netikėtus rezultatus. Pavyzdžiui, kai skaičiuojant 0 dalijamas iš 0, pateikiamas rezultatas NaN.

Taip yra todėl, kad formulės variklis reitinguoja ir rikiuoja pagal tam tikrą tvarką lygindamas skaičių reikšmes, tačiau NaN negali būti lyginamas su kitais stulpelyje esančiais skaičiais.

Kad gautumėte tikrai teisingus rezultatus, galite naudoti sąlyginius sakinius naudodami funkciją IF, kad būtų testuojamos NaN reikšmės ir pateikiama skaitinė 0 reikšmė.

Suderinamumas su analizės tarnybų lentelių modeliais ir DirectQuery režimu

Apskritai DAX formulės, kurias kuriate „Power Pivot“, yra visiškai suderinamos su analizės tarnybų lentelių modeliais. Tačiau, jei „Power Pivot“ modelį perkeliate į analizės tarnybų egzempliorių ir įdiegiate „DirectQuery“ režimu, yra tam tikrų apribojimų.

 • Jei modelį diegiate DirectQuery režimu, kai kurios DAX formulės gali pateikti skirtingus rezultatus.

 • Kai kuriose formulėse gali pasitaikyti tikrinimo klaidų, kai modelį diegiate į DirectQuery režimą, nes formulėje yra DAX funkcija, kurios nepalaiko sąryšinių duomenų šaltinis.

Daugiau informacijos žr. „SQL Server 2012 BooksOnline“ analizės tarnybų lentelių modeliavimo dokumentuose.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×