„Power View“ ataskaitų lentelių veikimo būdo ypatybių nustatymas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei naudojate „Power View“, galite nustatyti lentelių veikimo būdo ypatybes, kad pasikeistų informacijos eilučių grupavimo būdas ir pateikiama daugiau vietos numatytajai identifikavimo informacijai (pvz., vardui, nuotraukos ID ar logotipo paveikslėliui) įrašyti konteineriuose, kortelėse ir diagramose.

Pastaba: Prieš nustatant kitas ypatybes reikia nustatyti eilutės identifikatorių.

 1. Atidarykite „Power Pivot“. Išsamiau žr. „Power Pivot in Microsoft Excel 2013“ papildinio paleidimas.

 2. Lango apačioje spustelėkite lentelės skirtuką, kad pasirinktumėte lentelę, kurios ypatybes norite konfigūruoti.

 3. Spustelėkite Išsamiau > Lentelės veikimo būdas.

 4. Dalyje Eilutės identifikatorius pasirinkite lentelės stulpelį, kuriame yra tik unikalios reikšmės ir kuriame nėra tuščių reikšmių laukų. Norint nurodyti kitas ypatybes pirmiausia reikia nustatyti eilutės identifikatorių.

 5. Dalyje Eilutes išlaikyti unikaliomis pasirinkite stulpelius, kurie turi būti laikomi unikaliais, net jei jie dubliuojasi (pvz., darbuotojo vardas ir pavardė, nes kartais dviejų ar daugiau darbuotojų vardas ar pavardė yra tokie patys).

 6. Dalies Numatytoji žyma stulpelyje pateikiamas rodomas pavadinimas, atspindintis eilutės duomenis (pvz., darbuotojo vardas jo byloje).

  Kai kuriose „Power View“ vizualizacijose, pvz., kortelėse, numatytoji žyma rodoma didesniu šriftu. Jei taip pat nustatėte numatytąjį vaizdą, numatytoji žymė bus rodoma po vaizdu išklotinių konteineryje.

 7. Dalyje Numatytasis vaizdas pasirinkite stulpelį, kuriame pateikiamas vaizdas, atspindintis eilutės duomenis (pvz., nuotraukos ID darbuotojo byloje).

Šiame straipsnyje:

Kodėl reikia nustatyti lentelės veikimo būdo ypatybes?

Numatytieji laukai

Eilutės identifikatorius ypatybė

Eilučių išlaikymo unikaliomis ypatybė

Numatytosios žymos

Numatytieji vaizdai

Optimizavimas, kad būtų sukurti tam tikri maketai

Trūksta vaizdų

Norint nurodyti, kad stulpelyje yra vaizdų URL

Norint nurodyti, kad stulpelyje yra dvejetainių vaizdų

Lentelėse trūksta vienos arba daugiau eilučių

Matricos maketas perkrautas

Ant diagramos ašių rodoma per daug elementų ir lygių

Kiti veiksmai

Taip pat žr.

Kodėl reikia nustatyti lentelės veikimo būdo ypatybes?

„Power View“ automatiškai grupuoja elementus atsižvelgdama į naudojamus laukus ir pateikties formatą. Daugeliu atvejų numatytasis grupavimas duoda geriausių rezultatų. Tačiau grupuojant tam tikrų lentelių duomenis, ypač tų, kuriose yra išsamių duomenų, pagal numatytąją grupavimo elgseną kartais gali būti grupuojamos eilutės, kurios neturėtų būti grupuojamos (pvz., darbuotojo ar kliento įrašai, kurie turi būti vardijami atskirai, ypač jeigu dviejų darbuotojų vardai ir pavardės yra vienodi). Tokių lentelių atveju galite nustatyti ypatybes, kad eilutės būtų pateikiamos atskirai, o ne sugrupuotos.

Pastaba: Nekeiskite lentelių, kurios veikia kaip peržvalgos lentelės (pvz., datų, produktų kategorijų ar skyrių lentelių, kurias sudaro santykinai nedidelis eilučių ir stulpelių kiekis), arba suvestinių lentelės, kurią sudaro eilutės, dominančios tik tada, kai jų reikšmės susumuotos (pvz., surašymo duomenys, kurie apibendrinami pagal lytį, amžių ar regioną), numatytosios veiksenos. Naudojant peržiūros ir suvestinių lenteles geriausia naudoti numatytąjį grupavimo būdą.

Puslapio viršus

Numatytieji laukai

Galite nustatyti, kurie laukai bus automatiškai įtraukiami į „Power View“, jei kas nors „Power View“ laukų sąraše spustelės lentelės pavadinimą. Lentelėje gali būti daug laukų, bet tikriausiai kai kurie iš jų naudojami dažniau ne kiti.

 1. „Power Pivot“ langas > skirtukas Išsamiau > Numatytųjų laukų rinkinys.

 2. Pasirinkite lauką iš sąrašo Lentelės laukai ir spustelėkite Įtraukti.

 3. Jis perkeliamas į Surikiuoti numatytieji laukai.

 4. Pasirinkę visus norimus laukus galite keisti, kokia tvarka jie bus rodomi. Pasirinkite lauką ir spustelėkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ arba „Internet Explorer 9“.

Eilutės identifikatorius ypatybė

Lentelėje eilutės identifikatorius nurodo atskirą stulpelį, kuriame yra tik unikalios reikšmės ir kuriame nėra tuščių reikšmių laukų. Eilutės identifikatoriaus ypatybė naudojama grupavimui pakeisti. Taigi grupė nėra pagrįsta eilutės laukų struktūra, ji pagrįsta fiksuotu stulpeliu, kuris visada naudojamas unikaliai apibrėžti eilutę, nepaisant laukų, naudojamų konkrečiame ataskaitos makete.

Nustačius šią ypatybę pasikeičia numatytasis grupavimas iš dinaminio, pagrįsto stulpelių pateiktimi rodinyje, į fiksuotą grupavimą, kuris sumuoja pagal eilutės identifikatorių. Keisti numatytąjį grupavimo būdą naudinga naudojant ataskaitų maketus, pvz., matricas, kurios kitu atveju grupuotų (arba rodytų tarpines sumas) kiekvieną eilutės stulpelį.

Nustačius eilutės identifikatorių įjungiamos papildomos ypatybės: Eilutes išlaikyti unikaliomis, Numatytoji žyma ir Numatytasis vaizdas. Kiekviena iš jų turi įtakos laukų veikimo būdui „Power View“.

Be to, ypatybę Eilutės identifikatorius galite naudoti patys kaip atskirą ypatybę, kad atliktumėte toliau nurodytus veiksmus.

 • Ataskaitoje naudoti dvejetainius vaizdus. Pašalinus eilučių unikalumo nevienareikšmiškumą „Power View“ gali nustatyti, kaip konkrečiai eilutei priskirti numatytuosius vaizdus ir numatytąsias žymas.

 • Iš matricos ataskaitos pašalinti nepageidaujamas tarpines sumas. Numatytasis grupavimas laukų lygiu sukuria kiekvieno lauko tarpinę sumą. Jei jums reikia tik atskiros tarpinės sumos, kuri būtų apskaičiuota eilutės lygiu, nustatę eilutės identifikatorių gausite norimą rezultatą.

Eilutės identifikatoriaus naudoti lentelėse, kurios pažymėtos kaip datų lentelės, naudoti negalima. Datų lentelių atveju eilutės identifikatorius nurodomas, kai pažymite lentelę. Daugiau informacijos žr. Dialogo langas Pažymėti kaip datų lentelę.

Puslapio viršus

Eilučių išlaikymo unikaliomis ypatybė

Ši ypatybė leidžia nurodyti, kuriuose stulpeliuose nurodoma tapatybės nustatymo informacija (pvz., darbuotojo vardas ar produkto kodas), tam, kad viena eilutė būtų atskirta nuo kitos. Tais atvejais, kai eilutės turi būti identiškos (pvz., dviejų darbuotojų vardai yra tokie patys), stulpeliai, kuriuos nurodėte šiai ypatybei, bus pakartoti ataskaitos lentelėje.

Priklausomai nuo to, kokius stulpelius įtraukėte į ataskaitą, galite aptikti eilučių, kurios yra identiškos, nes jose esančios reikšmės yra vienodos (pvz., dviejų klientų vardas yra Jon Yang). Taip gali atsitikti, nes kitų stulpelių, kuriuose pateikiama reikšmes atskirianti informacija (pvz., antras vardas, adresas ar gimimo data), ataskaitos rodinyje nėra. Tokiais atvejais numatytuoju veikimo būdu sutraukiamos identiškos eilutės į vieną atskirą eilutę ir susumuojamos visos apskaičiuotos reikšmės, pateikiant vieną sujungtų eilučių rezultatą.

Nustatę ypatybę Eilutes išlaikyti unikalias galėsite nurodyti vieną ar daugiau stulpelių, kurie visada, kai tuos stulpelius įtraukiate į ataskaitos rodinį, turi būti pakartoti, net jei yra besidubliuojančių egzempliorių. Su eilute susietos apskaičiuotos reikšmės dabar bus paskirstytos atsižvelgiant į kiekvieną atskirą eilutę, o ne sutrauktos į vieną.

Pastaba: Galutinio vartotojo pasirinkti stulpeliai gali turėti įtakos grupavimui ir gali būti pakeistas išraiškos skaičiavimo filtrų kontekstas, todėl modelių kūrėjai turi tuo pasirūpinti ir sukurti priemones, kad būtų pateiktas teisingas rezultatas.

Puslapio viršus

Numatytosios žymos

Ši ypatybė nurodo žymą, kuri aiškiai rodoma kortelėje, diagramoje arba kartu su numatytuoju vaizdu išklotinės dalies ataskaitos naršymo juostoje. Kai naudojama kartu su numatytuoju vaizdu, numatytoji žyma rodoma po vaizdu. Pasirinkdami numatytąją žymą išsirinkite stulpelį, kuris atspindi daugiausia informacijos apie eilutę (pvz., vardo stulpelis).

Išklotinės dalies konteinerio skirtukų juostos makete, kai naršymo juosta yra viršuje, numatytoji žyma rodoma išklotinės dalies srityje po vaizdu, kaip apibrėžia numatytojo vaizdo ypatybė. Pavyzdžiui, jei turite darbuotojų sąrašą, galite iškloti darbuotojo informaciją naudodami jo nuotraukos ID kaip numatytąjį vaizdą ir darbuotojo vardą kaip numatytąją žymą. Išklotinės dalies konteinerio skirtukų juostos naršymo srityje numatytosios žymos stulpelis visada rodomas po vaizdu, net jei aiškiai jo nepasirinksite ataskaitos laukų sąraše.

Išklotinės dalies grafikos „Cover flow“ makete, kai naršymo juosta yra išklotinių dalių apačioje, numatytasis vaizdas rodomas be numatytosios žymos.

Kortelės makete numatytoji žyma rodoma pačiame išklotinės dalies srities priekyje kiekvienos kortelės viršuje. Pavyzdžiui, jei turite darbuotojų sąrašą, galite sukurti korteles su darbuotojo informacija naudodami jo nuotraukos ID kaip numatytąjį vaizdą ir darbuotojo vardą kaip numatytąją žymą.

Puslapio viršus

Numatytieji vaizdai

Ši ypatybė nurodo vaizdą, kuris pagal numatytuosius nustatymus rodomas išklotinės dalies ataskaitos skirtukų juostos naršymo srityje arba aiškiai po numatytąja žyma kortelės kairėje. Numatytojo vaizdo turinys turi būti vaizdinis. Pavyzdžiui, nuotraukos ID darbuotojų lentelėje, kliento logotipas klientų lentelėje arba šalies forma geografinių duomenų lentelėje.

Pastaba: Vaizdai gali būti paimti iš URL adresų ir įkelti į vaizdo failą žiniatinklio serveryje arba kaip dvejetainiai duomenys įdėti į darbaknygę. Jei vaizdas pagrįstas URL, būtinai ir stulpelio tipą nustatykite kaip Vaizdo, kad „Power View“ nuskaitytų vaizdą ir ataskaitoje nerodytų URL kaip teksto.

Puslapio viršus

Optimizavimas, kad būtų sukurti tam tikri maketai

Šiame skyriuje aprašomas lentelės veikimo būdo ypatybių pakeitimo iš pradinio tam tikro pateikties formato rezultatas ir duomenų charakteristikos. Pavyzdžiui, jei bandote ištobulinti matricos ataskaitos maketą, galite skaitydami šią informaciją išsiaiškinti, kaip pagerinti matricos pateiktį modelyje naudojant lentelės veikimo būdo ypatybes.

Trūksta vaizdų

Modelyje nustatytos ypatybės apibrėžia, ar vaizdai ataskaitoje bus vizualizuoti ar pateikti kaip tekstinės reikšmės. Toliau pateikiamame pavyzdyje ataskaitoje trūksta vaizdų. Toje vietoje, kur turi būti rodomas vaizdas, rodoma vaizdo failo URL vieta. Taip atsitinka, nes modelyje esantis tekstas ataskaitoje interpretuojamas kaip tekstas. Tai galite pakeisti nustatydami ypatybes stulpelyje, kuriame yra vaizdo URL. Ypatybė nurodo „Power View“ naudoti stulpelio reikšmę kaip URL, o ne rodyti jos kaip teksto.

Ataskaitos ypatybė

Norint nurodyti, kad stulpelyje yra vaizdų URL

 • Patikrinkite, ar PowerPivot lango > skirtuko Išplėstiniai > sekcijoje Ataskaitų ypatybės ypatybė Duomenų kategorija nustatyta kaip Vaizdo URL (siūloma).

 • Jei nenustatyta, spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Duomenų kategorija > Daugiau kategorijų> Vaizdo URL.

Norint nurodyti, kad stulpelyje yra dvejetainių vaizdų

 • PowerPivot langas > skirtukas Išsamiau > sekcija Ataskaitų ypatybės > Lentelės veikimo būdas.

 • Norėdami nurodyti lauką Eilutės identifikatorius, pasirinkite stulpelį, kuriame yra unikalios reikšmės.

Lentelėse trūksta vienos arba daugiau eilučių

Kartais naudojant numatytąjį grupavimą gauti rezultatai yra priešingi nei tikėtasi: dažniausiai ataskaitoje nerodomos informacijos eilutės, kurios yra modelyje. Pagal numatytuosius nustatymus „Power View“ grupuoja pagal stulpelius, kuriuos įtraukiate į rodinį. Jei į ataskaitą įtraukiate Country Name, kiekviena šalis rodoma vieną kartą rodinyje, net jei pagrindinėje lentelėje yra tūkstančiai eilučių, kuriose yra keli kiekvienos šalies pavadinimo įrašai. Tokiu atveju geriausia naudoti numatytąjį grupavimo būdą.

Tačiau, apsvarstykite kitą pavyzdys, kai galbūt norėsite kelis kartus iš eilės, kad būtų rodomi, nes iš tikrųjų pagrindinės eilutes, kuriuose yra duomenų apie skirtingus. Šiame pavyzdyje, Tarkime, turite dvi Klientai abu pavadinti John Jonas. Naudojant numatytąjį grupavimo veikimo būdą, bus rodomi tik vieną egzempliorių, John Jonas ataskaitą. Be to, nes sąraše rodomas tik vienas egzempliorius, priemonė Metines pajamas yra ta reikšmė abiejų klientų sumą. Tokiu atveju, kai Klientai, tuo pačiu pavadinimu yra iš tikro keli asmenys, numatytasis veikimas grupavimo apskaičiuojami yra neteisingi rezultatai.

Ataskaitos pavyzdys, kuriame pateikiamos unikalios reikšmės

Norėdami pakeisti numatytąjį grupavimo veikimą, žiūrėkite į ypatybes Eilutės identifikatorius ir Eilutes išlaikyti unikaliomis . Eilutes išlaikyti unikaliomis, pasirinkite stulpelį pavardė, šios reikšmės yra pakartoti eilutės, net jei jis jau yra įtrauktos į kitą eilutę. Keiskite norimas ypatybes ir iš naujo publikuoti darbaknygę, galite sukurti tą pačią ataskaitą tik šiuo metu bus rodomi abu Klientai, pavadintas John Jonas, Metines pajamas , skirtus tinkamai.

Ataskaitos pavyzdys, kuriame pateikiamos sudėtinės reikšmės

Matricos maketas perkrautas

Kai matricoje pateikiate informacijos lentelę, numatytasis grupavimas rodo susumuotas kiekvieno stulpelio reikšmes. Priklausomai nuo jūsų tikslų tai gali būti išsamesnis sumavimas nei norėjote. Norėdami pakeisti šį veikimo būdą, nustatykite ypatybę Eilutės identifikatorius. Jokių papildomų ypatybių nustatyti nereikia. Pakanka nustatyti eilutės identifikatorių, kad būtų pakeistas grupavimas ir būtų apskaičiuota kiekvienos eilutės suma pagal jos unikalų eilutės identifikatorių.

Palyginkite vaizdus Prieš ir Po, kuriuose rodomas matricos maketo šios ypatybės nustatymo efektas.

Prieš: matricoje numatytasis grupavimas pagrįstas laukais

Ataskaitos ypatybė
Po: grupavimas pagal eilutės identifikatorių

Ataskaitos ypatybė

Ant diagramos ašių rodoma per daug elementų ir lygių

Diagramų ataskaitos, kuriose rodomi išsamūs duomenys, turi naudoti eilutės identifikatorių kaip ašį. Nenaudojant eilutės identifikatoriaus ašis nenustatoma, todėl naudojamas maketas nustatomas spėjimo būdu ir jis gali būti visai nenaudingas. Norėdami pakeisti šį veikimo būdą, nustatykite ypatybę Eilutės identifikatorius. Jokių papildomų ypatybių nustatyti nereikia. Pakanka nustatyti eilutės identifikatorių, kad būtų pakeistas grupavimas ir būtų apskaičiuota kiekvienos eilutės suma pagal jos unikalų eilutės identifikatorių.

Palyginkite vaizdus Prieš ir Po, kuriuose rodomas diagramos maketo šios ypatybės nustatymo efektas. Tai yra ta pati ataskaita, kurioje pateikiami tie patys laukai ir pateiktis. Vienintelis skirtumas yra tas, kad apačioje esančiuose vaizduose rodoma ataskaita, gauta lentelėje Elementai nustačius ypatybę Eilutės identifikatorius.

Ataskaitos ypatybė
Prieš: diagramoje numatytasis grupavimas pagrįstas laukais

Ataskaitos ypatybė

Po: grupavimas pagal eilutės identifikatorių (eilutės identifikatorius tampa ašimi)

Puslapio viršus

Kiti veiksmai

Įvertinę savo modelio lenteles ir nustatę eilutės veikimo būdo ypatybes tų lentelių, kuriose yra informacijos eilučių, kurios turi būti visada rodomos kaip atskiri elementai, galite toliau tobulinti savo modelį naudodami papildomas ypatybes ir parametrus. Daugiau informacijos apie „Power View“ žr. Vadovėlis: „Power View“ ataskaitų duomenų modelio optimizavimas.

Pastabos:  Vaizdo įrašo autoriaus teisės:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Vėliavų vaizdus pateikė „CIA Factbook“ (cia.gov)

 • Gyventojų skaičiaus duomenis pateikė "UNData (data.un.org)" Microsoft Azure Marketplace

 • Olimpinių sporto šakų piktogramas pateikė „Thadius856“ ir „Parutakupiu“, platinamas pagal „Wikimedia Commons“ licenciją (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Puslapio viršus

Taip pat žr.

„Power View“ „PowerPivot“ ataskaitų ypatybės

„PowerPivot“: galinga duomenų analizė ir duomenų modeliavimas „Excel“

Interneto vadovėlis: „PivotTable“ duomenų analizė naudojant „Excel 2013“ duomenų modelį

„Power View“ ir „PowerPivot“ vaizdo įrašai

„Power View“: naršykite, vizualizuokite ir pateikite duomenis

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×