„Power Pivot“ duomenų modelių versijos naujinimas į „Excel 2013“ arba „Excel 2016“

„Power Pivot“ duomenų modelių versijos naujinimas į „Excel 2013“ arba „Excel 2016“

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

„Šios darbaknygės „TE102896613“ duomenų modelis sukurtas naudojant senesnę „TE102896613“ papildinio versiją. Turite atnaujinti šio duomenų modelio versiją į „TE102896594“.

Raskite pažįstamas? Tai reiškia, kad galite atidaryti "Excel 2010" darbaknygę programoje "Excel 2013" arba naujesnė versija, ir kad darbaknygėje yra įdėtasis TE102896613 duomenų modelis, sukurtas naudojant ankstesnę versiją TE102896613 įtraukti į. Kai bandote Įterpti "Power View" lapą programoje "Excel 2010" darbaknygės, gali būti rodomas šis pranešimas.

"Excel 2013" arba "Excel 2016", duomenų modelyje yra neatsiejama darbaknygę. Šį pranešimą leidžia jums žinoti, kad įdėtosios TE102896613 duomenų modelio reikia atnaujinti prieš galite dalinti, detalizuoti ir filtruoti duomenis, "Excel 2013" arba "Excel 2016".

 1. Prieš naujindami versiją patikrinkite, kokios žinomos priežastys galėjo sukelti problemų naujinant versiją.

 2. Dabar įrašyti failo kopiją, jei turite ankstesnę versiją vėliau. Atnaujinus versiją, darbaknygės veikia tik programoje "Excel 2013" arba naujesnė versija. Daugiau apie: naujos versijos modelio skirtumai.

 3. Paleiskite "PowerPivot" programoje "Microsoft Excel".

 4. Norėdami pradėti naujinti versiją, spustelėkite TE102896613 > Tvarkyti.

  „PowerPivot“ juostelėje esantis mygtukas Tvarkyti

 5. Patvirtinkite versijos naujinimo pranešimą.

  Pranešimas: Šios darbaknygės „TE102896613“ duomenų modelis sukurtas naudojant senesnę „TE102896613“ papildinio versiją. Turite atnaujinti šio duomenų modelio versiją į „TE102896594“.

  Pranešimą uždarykite spustelėdami Gerai.

 6. Naujinkite duomenų modelio versiją. Atnaujinę versiją nebegalėsite apdoroti darbaknygės senesne „TE102896613“ versija.

  Pranešimo pradžia: Darbaknygėje yra duomenų modelis, sukurta naudojant senesnę „TE102896613“ versiją. Pranešimo pabaiga: Ar norite naujinti darbaknygės versiją?

  Spustelėkite Gerai, kad atnaujintumėte darbaknygės versiją.

 7. Įrašykite ir iš naujo įkelkite darbaknygę. Šiuo veiksmus bus užrakinti naujinant versiją atlikti pakeitimai. Įrašę darbaknygę negalėsite anuliuoti pakeitimų. Įkėlimas iš naujo truks tik kelias sekundes (priklauso nuo darbaknygės dydžio ir versijos).

  Pranešimo pradžia: Pavyko atnaujinti darbaknygės versiją, bet „Excel“ tebeveikia suderinamumo režimu.

  Spustelėkite Taip, kad iš naujo įkeltumėte darbaknygę.

Naujinimas baigtas. Jei turite kitą laišką naujinant versiją, versijos naujinimas gali nepavyko, arba dalinis sėkmingi. Kai kuriais atvejais, jums reikia atlikti neautomatinių keitimų darbaknygę arba duomenų modelį visiškai atnaujinti Excel 2013 "arba" Excel 2016. Perskaitykite šį straipsnį ir Sužinokite daugiau skyrių.

Šiame straipsnyje

Žinomos problemos

Susietųjų lentelių, kurios nebėra susietos su „Excel“ šaltinio lentele, šalinimas arba perkūrimas

Užklausų detalizavimo lentelių šalinimas

Apsaugos slaptažodžiu šalinimas

Ribotos prieigos šalinimas

Konkretūs modelio stulpeliai minimi versijos naujinimo pranešimuose

Atnaujintos versijos darbaknygėje nepavyksta atnaujinti duomenų šaltinio ryšio

Problema

Sprendimas

Dalinio versijos naujinimo baigimas

Nėra KPI vaizdų

DAX skaičiavimo versijos naujinimo klaida: nepavyko tinkamai atnaujinti šios darbaknygės...

„PivotTable“ funkcijos, nurodančios „Power Pivot Data“, nebėra leistinos

Duomenų naikinimas: kai naujinant versiją panaikinami modelio duomenys

Pavyko atnaujinti versiją, tačiau dingo susietoji lentelė

Naujos versijos modelio skirtumai

Laukų sąraše neberodomi duomenų filtrai ir stulpelių aprašai

Atnaujintos versijos darbaknygės nebeveikia senesnėse „Excel“ ir „Power Pivot“ versijose

Žinomos problemos

Susietųjų lentelių, kurios nebėra susietos su „Excel“ šaltinio lentele, šalinimas arba perkūrimas

Pasenusių arba negalinčių susisiekti lentelių versijos nėra naujinamos su likusia modelio dalimi, todėl duomenys naikinami arba jų negalima naudoti. Šios problemos galite išvengti užtikrindami susietųjų lentelių ryšį su esama „Excel“ šaltinio lentele.

 1. Jei naudojate „TE102896613 for Excel 2010“, spustelėkite „TE102896613“ langą.

  Susietosios lentelės piktograma

 2. Juostelėje spustelėkite Susietoji lentelė.

  Susietoji juostelė, nurodanti „Excel“ lentelę

 3. Patikrinkite, ar „Excel“ lentelė nukreipia į esamą lentelę. Jei lentelė pervardyta programoje „Excel“, spustelėkite parinkties „Excel“ lentelė rodyklę žemyn ir pasirinkite pervardytą lentelę.

 4. Spustelėkite Eiti į „Excel“ lentelę, kad patikrintumėte, ar susietoji lentelė nukreipia į „Excel“ šaltinio duomenų lentelę.

 5. Jei „Excel“ lentelė tuščia, atlikite vieną iš šių veiksmų:

Jei neiškilo toliau aprašyta problema, galite naujinti darbaknygės versiją.

Užklausų detalizavimo lentelių šalinimas

Kita versijos naujinimo problema būdinga tik „TE102896613“ duomenų modeliams, pagrįstiems analizės tarnybų kubais, kurie palaiko detalizavimo veiksmus. Jei darbaknygėje yra detalizavimo užklausų lentelių, pirmiausia atrodys, kad pavyko atnaujinti versiją, tačiau kaskart spustelėjus „PivotTable“ lauką bus rodoma versijos naujinimo klaida.

 1. Naudodami „TE102896613 for Excel 2010“, darbaknygėje raskite detalizavimo užklausų lenteles.

  Detalizavimo užklausų lentelė sukuriama darbaknygėje, kai dešiniuoju pelės mygtuku spustelite matą ir pasirenkate Rodyti išsamią informaciją. Gauta lentelė rodoma kaip atskiras darbaknygės lapas. Pirmos eilutės pradžia: Pateikti duomenys…

  Užklausų detalizavimo lentelė

 2. panaikinkite visus lapus, kuriuose yra detalizavimo užklausų lentelių. Juos galėsite iš naujo sukurti atnaujinę versiją.

 3. Įrašykite darbaknygę.

 4. Atnaujinkite darbaknygės versiją.

 5. Iš naujo sukurkite detalizavimo užklausų lenteles, jei jų reikia. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PivotTable“ apskaičiuotą lauką ir Rodyti išsamią informaciją. Detalizavimo užklausų lentelė bus sukurta atskirame darbalapyje.

Apsaugos slaptažodžiu šalinimas

Slaptažodžiu apsaugotų darbaknygių, kuriose yra duomenų modelis, versijos nepavyks atnaujinti dėl šios klaidos:

Negalima naujinti šios darbaknygės duomenų modelio versijos.

Norėdami išvengti šios problemos, prieš naujindami versiją pašalinkite slaptažodį.

 1. Atidarykite darbaknygę "Excel 2013" arba "Excel 2016".

 2. Spustelėkite Failas > Informacija > Apsaugoti darbaknygę > Užšifruoti naudojant slaptažodį.

 3. Išvalykite žvaigždutes ir spustelėkite Gerai.

 4. Įrašykite darbaknygę.

 5. Norėdami iš naujo pradėti naujinti versiją, spustelėkite TE102896613 > Tvarkyti.

 6. Vėl apsaugokite darbaknygę slaptažodžiu.

Ribotos prieigos šalinimas

Darbaknygės duomenų modelių, kurie turi spausdinimo, redagavimo arba kopijavimo apribojimų, versijos nepavyks atnaujinti dėl šios klaidos:

Negalima naujinti šios darbaknygės duomenų modelio versijos.

Norėdami išvengti šios problemos, prieš naujindami versiją pašalinkite apribojimus.

 1. Atidarykite darbaknygę "Excel 2013" arba "Excel 2016".

 2. Spustelėkite Failas > Informacija > Apsaugoti darbaknygę > Apriboti prieigą.

 3. Pažymėkite Neribota prieiga, kad pašalintumėte visus apribojimus.

 4. Įrašykite darbaknygę programoje "Excel".

 5. Norėdami iš naujo pradėti naujinti versiją, spustelėkite TE102896613 > Tvarkyti.

 6. Vėl nustatykite prieigos prie darbaknygės apribojimus.

Konkretūs modelio stulpeliai minimi versijos naujinimo pranešimuose

Jei naujinant versiją įvyksta klaidų ir klaidos pranešime nurodoma, kurie laukai sukėlė problemą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. "Excel 2013" arba "Excel 2016", eikite į "PivotTable" ataskaitą, kurioje yra laukai, atnaujinti arba trukdančių.

 2. Pašalinkite laukus tik iš „PivotTable“ arba ataskaitos. Laukai bus rodomi tik laukų sąraše, bet ne ataskaitoje.

 3. Įrašykite ir uždarykite darbaknygę.

 4. Iš naujo atidarykite darbaknygę.

 5. Norėdami iš naujo pradėti naujinti versiją, spustelėkite TE102896613 > Tvarkyti.

 6. Jei pavyko atnaujinti versiją, grąžinkite laukus į „PivotTable“ arba ataskaitą.

Atnaujintos versijos darbaknygėje nepavyksta atnaujinti duomenų šaltinio ryšio

Sukūrėte darbaknygę programoje "Excel 2010" naudodami ryšį su išoriniu duomenų šaltiniu. Galite atidaryti darbaknygę "Excel 2013" arba "Excel 2016". Kai bandote pakeisti "PivotTable" darbaknygės, matote pranešimą, kad reikia atnaujinti "PivotTable". Bandote atnaujinti, bet rodomas šis pranešimas:

„Excel“ nepavyko gauti būtinos informacijos apie šį kubą. Kubas galėjo būti pertvarkytas arba pakeistas serveryje. Kreipkitės į OLAP kubo administratorių ir, jei reikia, nustatykite naują duomenų šaltinį, kad galėtumėte prisijungti prie kubo.“

Kai bandote redaguoti esamą ryšį, galite matyti duomenų modelio pavadinimą, bet negalite modifikuoti duomenų šaltinio.

Problema

Ryšys su duomenų šaltiniu nebegalioja ir jums reikia atnaujinti, bet negalima atnaujinti "Excel 2013" arba "Excel 2016".

Sprendimas

 1. Atidarykite darbaknygę programoje „Excel 2010“ naudodami „TE102896613“ papildinį.

 2. Skirtuke TE102896613 > Tvarkyti duomenų modelį, kad atidarytumėte „TE102896613“ langą.

 3. „TE102896613“ lange spustelėkite Pagrindinis puslapis > Ryšiai > Esami ryšiai.

 4. Pažymėkite esamą duomenų bazės ryšį ir spustelėkite Redaguoti.

 5. Dialogo lange Redaguoti ryšį spustelėkite Naršyti, kad rastumėte kitą to paties tipo duomenų bazę, bet skirtingu pavadinimu ar vieta.

 6. Įrašykite ir uždarykite darbaknygę.

 7. Atidarykite darbaknygę "Excel 2013" arba "Excel 2016".

Puslapio viršus

Dalinio versijos naujinimo baigimas

Dažniausiai pavyksta sklandžiai atnaujinti darbaknygės versiją, tačiau kartais tam reikia atlikti papildomų pakeitimų. Šiame skyriuje sužinosite, kaip reaguoti į dalinio arba nebaigto versijos naujinimo klaidas. Darbaknygės versija atnaujinta, tačiau trūksta tam tikrų funkcijų.

Nėra KPI vaizdų

Jei nėra KPI vaizdų (spalvotų arba grafinių piktogramų), pašalinkite KPI iš laukų sąrašo srities Reikšmės, tada vėl įtraukite.

DAX skaičiavimo versijos naujinimo klaida: nepavyko tinkamai atnaujinti šios darbaknygės...

Kai kurios DAX skaičiavimus keisti rankiniu būdu prieš jos veikia. Jei DAX išraiškose yra nesuderinamos su "Excel 2013", tik iš dalies atnaujinti darbaknygę. Pamatysite šį pranešimą:

Nepavyko tinkamai atnaujinti šios darbaknygės versijos. Įrašius gali neveikti dalis „Excel“ duomenų funkcijų. Daugiau informacijos žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Štai klaida, su kuria susidūrėme: Negalime teikti stulpelio ‘<lentelė>[<stulpelio pavadinimas>]’ vidinės palaikančios struktūros užklausos, nes ji priklauso nuo neapdoroto stulpelio, ryšio arba mato. Atnaujinkite arba perskaičiuokite modelį.

Jei susidūrėte su šia klaida (galbūt kelis kartus), būtinai įsidėmėkite nurodytas lenteles ir stulpelius, kad galėtumėte pereiti tiesiai į juos. Reikės redaguoti kiekvieną DAX išraišką:

Pastaba: Jei jūsų prašoma leisti „TE102896613“ įrašyti, uždaryti ir iš naujo atidaryti darbaknygę, spustelėkite Taip.

 1. „TE102896613“ lange atidarykite pranešime nurodytą lentelę.

 2. Spustelėkite stulpelį su klaidos piktograma ir #ERROR reikšmėmis. Formulės juostoje turėtų būti rodoma DAX išraiška.

 3. Ieškokite šių žinomų DAX suderinamumo problemų:

  Neapibrėžtos reikšmės, žymimos dvigubomis kabutėmis be reikšmių (“”), nebeleidžiamos. Pakeiskite dvigubas kabutes nuliu.

  LOOKUPVALUE, CONTAINS arba SWITCH bandė palyginti nesuderinamus reikšmių tipus. Galbūt reikės argumente nurodyti [Tipą] arba patikrinti, ar abiejų reikšmių tipai yra Skaitinė, Eilutė arba Bulio logika. Jei reikia konvertuoti vieną iš reikšmių, galite naudoti funkciją VALUE arba FORMAT.

Daugiau klaidų gali būti rodoma „Excel“, kol taisysite DAX išraiškas. Jei negalite redaguoti formulės, grįžkite į „Excel“ ir išsiaiškinkite, ar klaida neblokuoja tolesnių veiksmų. Spustelėję Gerai uždarykite klaidą, grįžkite į „TE102896613“ ir tęskite darbą.

Kai pataisysite DAX skaičiavimus ir klaidų pranešimai nebebus rodomi, darbaknygės versija bus visiškai atnaujinta.

„PivotTable“ funkcijos, nurodančios „TE102896613 Data“, nebėra leistinos

„Excel“ kubo funkcijose, nurodančiose ryšį su „TE102896613“ modeliu iš ankstesnio leidimo, turi būti rankiniu būdu nurodytas naujas modelio pavadinimas „ThisWorkbookDataModel“.

Ankstesnė versija

„Excel 2013“

=CUBEVALUE("TE102896613 Data",[Measures].[TotalSales])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel",[Measures].[TotalSales])

 1. Kiekviename „Excel“ darbalapyje spustelėkite Formulės > Rodyti formules, kad būtų rodomi kiekviename lape naudojami skaičiavimai.

 2. „Excel“ kubo funkcijose, nurodančiose ryšį, ieškokite funkcijos „TE102896613 Data“.

 3. Pakeiskite „TE102896613 Data“ į „ThisWorkbookDataModel“.

 4. Įrašykite darbaknygę.

Puslapio viršus

Duomenų naikinimas: kai naujinant versiją panaikinami modelio duomenys

Nepavyko atnaujinti šių susietųjų lentelių <lentelės_pavadinimas> versijos. Šios lentelės pašalintos iš modelio.

Specialiais atvejais duomenys naikinami iš modelio naujinant versiją. Duomenys naikinami, kai modelyje yra negalinti susisiekti susietoji lentelė, kurios susietosios lentelės toje pačioje darbaknygėje negalima rasti, nes šaltinio lentelė panaikinta arba pervardyta.

Pavyko atnaujinti versiją, tačiau dingo susietoji lentelė

Susietoji lentelė – tai lentelė, kurią sukuriate darbalapyje ir įtraukiate duomenų modelį, kad galėtumėte susieti jį su kitomis lentelėmis ir įtraukti DAX skaičiavimų. Naujinant versiją susietoji lentelė bus panaikinta, jei darbaknygėje nebėra šaltinio lentelės.

Štai scenarijus: „Excel“ sukūrėte arba importavote lentelę, įtraukėte ją kaip susietąją lentelę į „TE102896613“, kur ji tapo duomenų modelio dalimi, tada panaikinote pradinę lentelę, kuria ji buvo pagrįsta. Modelis išlaikys susietąją lentelę net panaikinus lentelę „Excel“.

Kai vėliau bandysite naujinti darbaknygės versiją į „Excel 2013“, įvyks ši klaida.

Nepavyko atnaujinti šių susietųjų lentelių <lentelės_pavadinimas> versijos. Šios lentelės pašalintos iš modelio.

Jei galima, atšaukite versijos naujinimą, kad galėtumėte modifikuoti modelį arba sukurti vėliau naudoti skirtą lentelės atsarginę kopiją:

 1. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte pranešimą Nepavyko atnaujinti susietų lentelių.

 2. Kai jūsų paklaus, ar įrašyti, uždaryti ir vėl atidaryti darbaknygę, spustelėkite Ne.

 3. Uždarykite failą programoje „Excel 2013“ jo neįrašydami.

 4. Atidarykite darbaknygę programoje „Excel 2010“ ir ištaisykite susietųjų lentelių problemas:

  1. Nebereikia susietosios lentelės? Panaikinkite ją iš modelio arba iš naujo paleiskite versijos naujinimą „Excel 2013“ ir leiskite naujinant versiją pašalinti lentelę už jus.

  2. „Excel“ lentelė pervardyta, tačiau susietoji lentelė nepervardyta? Atnaujinkite „TE102896613“ ryšio informaciją kaip aprašyta 1 veiksme šio puslapio viršuje.

  3. Susietąją lentelę reikia palikti, nes ji naudojama skaičiavimuose arba „PivotTable“, bet pradinės „Excel“ lentelės nebėra? Iš naujo sukurkite šaltinio lentelę programoje „Excel“ ir atnaujinkite saitą:

   • Nukopijuokite eilutes iš susietosios lentelės į „TE102896613“ langą.

   • Įklijuokite eilutes į „Excel“ darbalapį.

   • Formatuokite eilutes kaip lentelę.

   • Pavadinkite lentelę.

   • Grįžkite į „TE102896613“ langą.

   • Spustelėkite Susietoji lentelė > „Excel“ lentelė, tada pasirinkite sukurtą lentelę.

   • Įrašykite failą.

 5. Pataisę atidarykite failą programoje „Excel 2013“.

 6. Vėl pradėkite naujinti versiją spustelėdami TE102896613 > Tvarkyti.

Jei jau įrašėte darbaknygę, negalima atšaukti jį ankstesnės versijos. Jums reikės iš naujo sukurti susietą lentelę, iš pradžių. Daugiau apie: įtraukti darbalapio duomenis į duomenų modelį naudojant susietą lentelę.

Puslapio viršus

Naujos versijos modelio skirtumai

Dažniausiai nauja darbaknygės versija niekuo nesiskiria nuo ankstesnės. Tačiau verta paminėti kelis naujesnės versijos skirtumus.

Laukų sąraše neberodomi duomenų filtrai ir stulpelių aprašai

Ankstesnėse versijose PivotTable laukų sąrašas rodomas lentelę ar lauką aprašai kaip įrankių patarimai. "Excel 2013" arba naujesnėje versijoje, laukų sąrašo nepalaiko įrankių patarimai. Bet kurio stulpelio aprašai, esantys modelį bus nepaisoma programoje "Excel" duomenų vizualizacijas.

Duomenų filtrai yra palaikomos, tačiau dabar kurti juos kitu būdu. Laukų sąrašo nepateikiama duomenų filtro kūrimo parinkčių.

Atnaujintos versijos darbaknygės nebeveikia senesnėse „Excel“ ir „TE102896613“ versijose

Iki „Excel 2013“ buvo dvi „TE102896613“ papildinio versijos. Abi versijos buvo skirtos tik „Excel 2010“:

 • SQL Server 2008 R2 TE102896613 for Excel

 • SQL Server 2012 TE102896613 for Excel 2010

Atnaujinę duomenų modelio į Excel 2013 "arba" Excel 2016 galite atidaryti darbaknygę, bet ne bendrauti su arba redaguoti, modeliu pagrįstos suvestinės ataskaitas programoje "Excel 2010". Atidarant "Excel 2013" arba "Excel 2016" darbaknygės duomenų modelį programoje "Excel 2010", gausite šį klaidos pranešimą, spustelėkite filtras, pakeitus filtrą, ar naują lauką vilkite į "PivotTable":

Nepavyko inicijuoti duomenų šaltinio.

Šią klaidą lemia duomenų sąveika, pvz., duomenų filtro spustelėjimas, nes generuojama duomenų modeliui skirta užklausa (modelis yra „PivotTable“ duomenų šaltinis). Duomenų modelis nebegalioja „Excel 2010“, todėl vietoj duomenų sąveikos gausite duomenų šaltinio inicijavimo klaidą.

Tarkime, dabar bandote atidaryti duomenų modelį „TE102896613“ lange. Modelis nebus atidarytas ir įvyks ši klaida:

„Šioje darbaknygėje yra „Excel“ duomenų modelis, sukurtas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Galite atidaryti šią darbaknygę naudodami senesnę „Excel“ versiją, bet negalėsite įkelti arba dirbti su „TE102896613“, kai ji egzistuoja su „Excel“ duomenų modeliu.“

Nėra jokių sprendimo būdų; atnaujinti yra tik. Prieš naujindami versiją patikrinkite su bendradarbiais ir įsitikinkite, kad visi naujinate į "Excel 2013" tuo pačiu metu. Be to, galite laikinai palikti atskirame versijas darbaknyges, jei jūsų organizacija planuoja naudoti Excel 2010 "ir" Excel 2013 "arba" šalia "Excel 2016".

Daugiau apie: Power Pivot versijų suderinamumas

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×