„PivotTable“ maketo ir formato kūrimas

Sukūrę „PivotTable“ ir įtraukę norimus analizuoti laukus, galite patobulinti ataskaitos maketą ir formatą, kad skaityti duomenis ir ieškoti informacijos būtų lengviau. Norėdami pakeisti „PivotTable“ maketą, galite pakeisti „PivotTable“ formą ir laukų, stulpelių, eilučių, tarpinių sumų, tuščių langelių ir linijų rodymo būdą. Norėdami keisti „PivotTable“ formatą, galite taikyti iš anksto nustatytą stilių, sujungtas eilutes ir sąlyginį formatavimą.

Svarbu: Juostelės skirtuke „PivotTable“ įrankiai yra du skirtukai – Analizė (versija „Excel 2013“ ir vėlesnės) arba Parinktys („Excel 2010“ ir „Excel 2010“) ir Dizainas. Atkreipkite dėmesį, kad, kur taikytina, šioje temoje procedūros mini tiek Analizė, tiek Parinktys skirtukus.

„PivotTable“ maketo formos keitimas

Norėdami atlikti esminius „PivotTable“ arba jos įvairių laukų maketo keitimus, galite naudoti vieną iš trijų formų:

 • Glausta forma    rodo skirtingų eilutės sričių laukų elementus viename stulpelyje ir naudoja įtrauką skirtingų laukų elementams atskirti. Eilučių žymos užima mažiau vietos glausta forma, todėl daugiau vietos lieka skaitiniams duomenims. Rodomi mygtukai Išplėsti ir Sutraukti, kad glaustoje formoje galėtumėte rodyti arba slėpti išsamią informaciją. Glausta forma taupo vietą ir padaro „PivotTable“ lengviau skaitomą, todėl yra nustatyta kaip „PivotTable“ numatytoji maketo forma.

  „PivotTable“ glausta forma

 • Lentelės forma    rodo vieną stulpelį viename lauke ir palieka vietos laukų antraštėms.

  „PivotTable“ lentelės forma

 • Struktūros forma    yra panaši į lentelės formą, bet gali rodyti tarpines sumas kiekvienos grupės viršuje, nes elementai paskesniame stulpelyje rodomi viena eilute žemiau nei dabartinis elementas.

  „PivotTable“ struktūros forma

„PivotTable“ keitimas į glaustą, struktūros arba lentelės formą

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Maketas spustelėkite Ataskaitos maketas ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kad susiję duomenys neišsitęstų horizontaliai už ekrano ribų ir nereikėtų toli slinkti, spustelėkite Rodyti glausta forma.

   Glaustoje formoje laukai yra viename stulpelyje ir yra įtraukti, kad būtų rodomas įdėtųjų stulpelių ryšys.

  • Norėdami išdėstyti duomenis klasikiniu „PivotTable“ struktūros stiliumi, spustelėkite Rodyti struktūros forma.

  • Norėdami rodyti visus duomenis tradiciniu lentelės formatu ir lengvai kopijuoti langelius į kitą darbalapį, spustelėkite Rodyti kaip lentelę.

   „Excel“ juostelės vaizdas

Elementų žymų rodymo maketo formoje keitimas

 1. „PivotTable“ pasirinkite eilutės lauką.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Taip pat struktūros arba lentelės formoje galite pelės mygtuku dukart spustelėti eilutės lauką ir tęsti 3 veiksmą.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange Lauko parametrai spustelėkite skirtuką Maketas ir spausdinimas, tada dalyje Maketas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei lauko elementus norite rodyti struktūros formos, spustelėkite Rodyti elementų etiketes kaip struktūrą.

  • Jei glaustoje formoje norite rodyti arba slėpti kito lauko tame pačiame stulpelyje esančias etiketes, spustelėkite Rodyti elementų etiketes kaip struktūrą, tada pažymėkite Rodyti kito lauko etiketes tame pačiame stulpelyje (glausta forma).

  • Jei lauko elementus norite rodyti lentelės pavidalo formos, spustelėkite Rodyti elementų etiketes kaip lentelę.

„PivotTable“ laukų išdėstymo keitimas

Norėdami gauti norimus galutinius maketo rezultatus, galite įtraukti, pertvarkyti ir šalinti laukus naudodami „PivotTable“ laukų sąrašą.

Jei nematote „PivotTable“ laukų sąrašo, įsitikinkite, kad „PivotTable“ pažymėta. Jei vis tiek nematote „PivotTable“ laukų sąrašo, skirtuko Parinktys grupėje Rodymas / slėpimas spustelėkite Laukų sąrašas.

Jei nematote laukų, kuriuos norite naudoti „PivotTable“ laukų sąraše, gali tekti atnaujinti „PivotTable“, kad būtų rodomi visi nauji laukai, apskaičiuotieji laukai, matai, skaičiuojamieji matai arba dimensijos, kurias įtraukėte po paskutinės operacijos. Skirtuko Parinktys grupėje Duomenys spustelėkite Atnaujinti.

Daugiau informacijos apie darbą su „PivotTable“ laukų sąrašu žr. Laukų sąrašo naudojimas norint išdėstyti „PivotTable“ laukus.

Laukų įtraukimas į „PivotTable“

Atlikite vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Pažymėkite žymės langelį, esantį šalia kiekvieno laukų sekcijos lauko pavadinimo. Laukas perkeliamas į numatytąją maketų sekcijos sritį, tačiau, jei norite, laukus galite pertvarkyti.

  Pagal numatytuosius parametrus teksto laukai įtraukiami į sritį Eilučių žymos, skaitiniai laukai įtraukiami į sritį Reikšmės, o analitinio apdorojimo (OLAP) datos ir laiko hierarchijos įtraukiamos į sritį Stulpelių žymos.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauko pavadinimą ir pasirinkite reikiamą komandą: Pridėti prie ataskaitos filtro, Pridėti prie stulpelio žymos, Pridėti prie eilutės žymos arba Pridėti prie reikšmių. Taip laukas bus įkeltas į konkrečią maketų sekcijos sritį.

 • Spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimą, tada vilkite lauką iš laukų sekcijos į maketų sekcijos sritį.

„PivotTable“ laukų kopijavimas

Į „PivotTable“, kuri grindžiama „Excel“ darbalapio duomenimis arba išoriniais duomenimis iš ne OLAP duomenų šaltinio, galbūt norėsite įtraukti tą patį lauką į sritį Reikšmės daugiau nei kartą, kad galėtumėte rodyti skirtingus skaičiavimus naudodami funkciją Rodyti reikšmes kaip. Pavyzdžiui, galbūt norėsite lyginti skaičiavimus vieną šalia kito, pvz., bendrąsias ir grynąsias pelno maržas, mažiausią ir didžiausią pardavimą arba klientų skaičiaus ir viso klientų skaičiaus procentą. Daugiau informacijos žr. Skirtingų skaičiavimų „PivotTable“ reikšmių laukuose rodymas.

 1. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimą laukų sekcijoje, tada vilkite lauką į maketo sekcijoje esančią sritį Reikšmės.

 2. Kartokite 1 veiksmą tiek kartų, kiek norite kopijuoti lauką.

 3. Kiekviename nukopijuotame lauke keiskite suvestinės funkciją arba pasirinktinį skaičiavimą taip, kaip norite.

  Pastabos: 

  • Kai įtraukiate du ar daugiau laukų į verčių sritį, ar tai būtų to paties, ar skirtingų laukų kopijos, laukų sąrašas automatiškai įtraukia žymą Reikšmių stulpelis į sritį Reikšmės. Naudodamiesi šiuo lauku galite perkelti lauką aukštyn ir žemyn srityje Reikšmės. Netgi galite perkelti Reikšmių stulpelio žymą į sritį Stulpelių žymos arba sritį Eilučių žymos. Tačiau negalite perkelti Reikšmių stulpelio žymos į sritį Ataskaitos filtrai.

  • Įtraukti lauką į sritis Ataskaitos filtras, Eilučių žymos arba Stulpelių žymos galite tik vieną kartą, nesvarbu, ar duomenys skaitiniai, ar neskaitiniai. Jei bandote tą patį lauką įtraukti daugiau nei kartą, pavyzdžiui, į maketo schemos sritis Eilučių žymos ir Stulpelių žymos,  laukas automatiškai pašalinamas iš pirmosios srities ir įkeliamas į naująją.

  • Kitas būdas tam pačiam laukui įtraukti į sritį Vertės yra naudotis formule (kuri dar vadinama apskaičiuotu stulpeliu), kuri formulėje naudoja tą patį lauką.

  • To pačio lauko daugiau nei kartą negalite įtraukti į „PivotTable“, kuri pagrįsta OLAP duomenų šaltiniu.

„PivotTable“ laukų pertvarkymas

Esamus laukus galima pertvarkyti arba perkelti naudojant vieną iš keturių sričių, esančių maketų sekcijos apačioje:

PivotTable ataskaita

Aprašas

PivotChart

Aprašas

Reikšmės   

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Reikšmės   

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Eilučių žymos   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip eilutės ataskaitos šone. Žemiau esanti eilutė įdedama į kitą eilutę, esančią iškart virš jos.

Ašies laukas (kategorijos)   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos ašys.

Stulpelių žymos   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip stulpeliai ataskaitos viršuje. Žemiau esantis stulpelis įdedamas į kitą stulpelį, esantį iškart virš jo.

Legendos laukų (sekos) žymos   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos legendos.

Ataskaitos filtras   

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

Ataskaitos filtras   

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

Norėdami pertvarkyti laukus, kurioje nors vienoje srityje spustelėkite lauko pavadinimą ir pasirinkite vieną iš šių komandų:

Pasirinkite

Norėdami

Pakelti   

Perkelti lauką srityje viena vieta aukščiau.

Nuleisti   

Perkelti lauką srityje viena vieta žemiau.

Perkelti į pradžią   

Perkelti lauką į srities pradžią.

Perkelti į pabaigą   

Perkelti lauką į srities pabaigą.

Perkelti į ataskaitos filtrą   

Perkelti lauką į sritį Ataskaitos filtras.

Perkelti į eilučių žymas   

Perkelti lauką į sritį Eilutės žymos.

Perkelti į stulpelių žymas   

Perkelti lauką į sritį Stulpelių žymos.

Perkelti į reikšmes   

Perkelti lauką į sritį Reikšmės.

Reikšmių lauko parametrai, Lauko parametrai   

Rodyti dialogo langą Lauko parametrai arba Reikšmės lauko parametrai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą, spustelėkite mygtuką Žinynas mygtuko vaizdas , esantį dialogo lango viršuje.

Lauką taip pat galima spustelėti ir laikant nuspaudus vilkti iš laukų sekcijos į maketų sekciją arba iš vienos srities į kitą.

Laukų šalinimas iš „PivotTable“

 1. Spustelėkite „PivotTable“.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Norėdami, kad būtų rodomas „PivotTable“ laukų sąrašas, jei reikia, skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Rodymas spustelėkite Laukų sąrašas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Norėdami pašalinti lauką, „PivotTable“ laukų sąraše atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • „PivotTable“ laukų sąraše išvalykite šalia lauko pavadinimo esantį žymės langelį.

   Pastaba: Išvalius laukų sąraše esantį žymės langelį, iš ataskaitos pašalinami visi lauko variantai.

  • Maketo srityje spustelėkite lauko pavadinimą, tada spustelėkite Šalinti lauką.

  • Spustelėkite ir laikydami nuspaudę vilkite laukų srityje esančio lauko pavadinimą iš „PivotTable“ laukų sąrašo.

Stulpelių, eilučių ir tarpinių sumų išdėstymo keitimas

Norėdami dar labiau patobulinti „PivotTable“ maketą, galite atlikti pakeitimus, darančius įtaką stulpelių, eilučių ir tarpinių sumų išdėstymui, pvz., tarpines sumas rodyti virš eilučių arba išjungti stulpelių antraštes. Taip pat galite pertvarkyti atskirus eilutės arba stulpelio elementus.

Stulpelio ir eilutės laukų antraštės įjungimas arba išjungimas

 1. Spustelėkite „PivotTable“.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Jei norite rodyti arba slėpti laukų antraštes, skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Rodymas spustelėkite Laukų antraštės.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Tarpinių sumų rodymas virš arba po jų eilutėmis

 1. „PivotTable“ pažymėkite eilutės lauką, kurio tarpines sumas norite rodyti.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Patarimas: Taip pat struktūros arba lentelės formoje galite pelės mygtuku dukart spustelėti eilutės lauką, tada tęskite 3 veiksmą.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango Lauko parametrai skirtuko Tarpinės sumos ir filtrai dalyje Tarpinės sumos spustelėkite Automatinis arba Pasirinktinis.

  Pastaba:  Jei pasirinktas Nėra, tarpinės sumos yra išjungtos.

 4. Skirtuko Maketas ir spausdinimas dalyje Maketas spustelėkite Rodyti elementų žymas kaip struktūrą ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rodyti tarpines sumas virš tarpinių sumų eilučių, pažymėkite žymės langelį Rodyti tarpines sumas virš kiekvienos grupės. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius parametrus.

  • Norėdami rodyti tarpines sumas po tarpinių sumų eilutėmis, išvalykite žymės langelį Rodyti tarpines sumas virš kiekvienos grupės.

Eilutės ir stulpelio elementų tvarkos keitimas

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

 • „PivotTable“ dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutės arba stulpelio žymą arba žymos elementą, perkelkite žymiklį ant Perkelti, tada elementui perkelti į kitą vietą naudokite vieną iš komandų, esančių meniu Perkelti.

 • Taip pat galite pažymėti norimą perkelti eilutę arba stulpelio žymos elementą, tada perkelti žymiklį ant apatinės langelio kraštinės. Kai žymiklis taps keturkrypčiu žymikliu, nuvilkite elementą į naują vietą. Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyta, kaip perkelti eilutės elementą velkant.

  Elemento perkėlimas „PivotTable“ ataskaitoje pavyzdys

Stulpelių pločių koregavimas atnaujinant

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango „PivotTable“ parinktys skirtuko Maketas ir formatas dalyje Formatas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad „PivotTable“ stulpeliai automatiškai atitiktų plačiausios teksto arba skaičiaus reikšmės dydį, pažymėkite žymės langelį Naujinant automatiškai talpinti stulpelių plotį.

  • Jei norite išlaikyti esamą PivotTable stulpelio plotį, išvalykite žymės langelį Naujinant automatiškai talpinti stulpelių plotį.

Stulpelio perkėlimas į eilutės žymų sritį arba eilutės perkėlimas į stulpelio žymų sritį

Galite perkelti stulpelio lauką į eilutės etikečių sritį arba eilutės lauką į stulpelio etikečių sritį, kad optimizuotumėte „PivotTable“ maketą ir ją būtų lengviau skaityti. Kai perkeliate stulpelį į eilutę arba eilutę į stulpelį, pakeičiate vertikalią arba horizontalią lauko padėtį. Ši operacija dar vadinama eilutės arba stulpelio „apsukimu“.

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutės lauką, nukreipkite žymiklį į Perkelti <lauko pavadinimas>, tada spustelėkite Perkelti <lauko pavadinimas> į stulpelius.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio lauką, tada spustelėkite Perkelti <lauko pavadinimas> į eilutes.

 • Nuvilkite eilutę arba stulpelio lauką į kitą vietą. Toliau pateikiamoje iliustracijoje rodoma, kaip perkelti stulpelio lauką į eilučių žymų sritį.

  „PivotTable“ ataskaitos maketo keitimo pavyzdys

  1. Spustelėkite stulpelio lauką

  2. Nuvilkite jį į eilutės sritį

  3. Stulpelio laukas Sportas tampa toks, kaip eilutės laukas Regionas

Išorinių eilutės ir stulpelio elementų langelių suliejimas arba atskyrimas

Galite sulieti eilutės ir stulpelio elementų langelius, kad galėtumėte centruoti elementus horizontaliai ir vertikaliai, arba atskirti langelius, kad elementų grupės viršuje išoriniuose eilutės ir stulpelio laukuose išlygiuotumėte elementus kairėje.

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys spustelėkite skirtuką Maketas ir formatas, tada dalyje Maketas pažymėkite žymės langelį Sulieti ir centruoti langelius su žymomis arba jį išvalykite.

Pastaba: Negalite naudoti žymės langelio Sulieti langelius, esančio „PivotTable“ skirtuke Lygiuotė.

Tuščių langelių, tuščių eilučių ir klaidų rodymo keitimas

Kartais jūsų „PivotTable“ duomenyse gali būti tuščių langelių, tuščių eilučių arba klaidų, todėl jums reikia keisti, kaip jos rodomos.

Keisti, kaip rodomos klaidos ir tušti langeliai

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys spustelėkite skirtuką Maketas ir formatas, tada dalyje Formatas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti klaidos rodymą, pažymėkite žymės langelį Klaidų reikšmes rodyti kaip. Lauke įveskite reikšmę, kurią norite rodyti vietoj klaidų. Jei klaidas norite rodyti kaip tuščius langelius, lauke panaikinkite visus simbolius.

  • Norėdami keisti tuščių langelių rodymą, pažymėkite žymės langelį Tuščius langelius rodyti kaip, tada teksto lauke įveskite reikšmę, kurią norite rodyti tuščiuose langeliuose.

   Patarimas: Norėdami, kad būtų rodomi tušti langeliai, lauke panaikinkite visus simbolius. Norėdami, kad būtų rodomi nuliai, išvalykite žymės langelį.

Tuščių eilučių po elementais arba eilutėmis rodymas arba slėpimas

Norėdami rodyti arba slėpti po eilutėmis, atlikite šiuos veiksmus:

 • „PivotTable“ pasirinkite eilutės lauką.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Patarimas: Taip pat struktūros arba lentelės formoje galite pelės mygtuku dukart spustelėti eilutės lauką, tada tęskite 3 veiksmą.

 • Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 • Dialogo lango Lauko parametrai skirtuko Maketas ir spausdinimas dalyje Maketas pažymėkite žymės langelį Įterpti tuščią lauką po kiekvieno elemento žymos arba jį išvalykite.

Norėdami rodyti arba slėpti po elementais, atlikite šiuos veiksmus:

 • „PivotTable“ pasirinkite norimą elementą.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 • Skirtuko Dizainas grupėje Maketas spustelėkite Tuščios eilutės, tada pažymėkite žymės langelį Įterpti tuščią eilutę po kiekvieno elemento žyma arba Šalinti tuščią eilutę po kiekvieno elemento žyma.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba: Tuščioms eilutėms galite taikyti simbolių ir langelio formatavimą, tačiau jose negalite įvesti duomenų.

Elementų ir etikečių be duomenų rodymo keitimas

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Skirtuko Rodymas dalyje Rodymas atlikite vieną ar daugiau šių veiksmų:

  • Norėdami rodyti elementus, kurių eilutėse nėra duomenų, pažymėkite žymės langelį Rodyti elementus, kurių eilutėse nėra duomenų arba jį išvalykite, kad būtų rodomi arba slepiami eilutės elementai, kuriuose nėra reikšmių.

   Pastaba: Šis parametras galioja tik analitinio apdorojimo (OLAP) duomenų šaltiniui.

  • Norėdami rodyti elementus, kurių stulpeliuose nėra duomenų, pažymėkite žymės langelį Rodyti elementus, kurių stulpeliuose nėra duomenų arba jį išvalykite, kad būtų rodomi arba slepiami stulpelio elementai, kuriuose nėra reikšmių.

   Pastaba: Šis parametras galioja tik OLAP duomenų šaltiniui.

  • Norėdami rodyti elementų žymas, kai reikšmių srityje nėra jokių laukų, pasirinkite žymės langelį Rodyti elementų žymas, kai reikšmių srityje nėra jokių laukų arba jį išvalykite, kad būtų rodomos arba slepiamos elemento žymos, kai reikšmių srityje nėra jokių laukų.

   Pastaba: Šis žymės langelis taikomas „PivotTable“, kurios buvo sukurtos naudojant programos „Excel“ versijas, ankstesnes kaip „Office Excel 2007“.

Formatavimo keitimas arba šalinimas

Galerijoje galite rinktis iš daugybės „PivotTable“ stilių. Be to, galite valdyti ataskaitos sujungimo veikimą. Lauko skaičių formato keitimas yra greitas būdas taikyti nuoseklų formatavimą visoje ataskaitoje. Taip pat galite įtraukti arba šalinti eilučių ir stulpelių sujungimą (besikeičiantį tamsesnį ir šviesesnį foną). Naudojant sujungimą, duomenis lengviau perskaityti arba peržvelgti.

Stiliaus taikymas norint formatuot „PivotTable“

Galite greitai pakeisti „PivotTable“ išvaizdą ir formatą naudodami vieną iš daugybės iš anksto nustatytų „PivotTable“ stilių (arba naudodami spartųjį stilių taikymą).

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje PivotTable stiliai atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite matomą „PivotTable“ stilių arba slinkite galerijoje norėdami pamatyti papildomų stilių.

  • Jei norite matyti visus galimus stilius, slinkties juostos apačioje spustelėkite mygtuką Daugiau.

   „Excel“ juostelės vaizdas

   Jei norite kurti savo pasirinktinį „PivotTable“ stilių, galerijos apačioje spustelėkite Naujas „PivotTable“ stilius, kad būtų rodomas dialogo langas Naujas „PivotTable“ stilius.

„PivotTable“ formato keitimas taikant sujungimą

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje PivotTable stilių parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei visose eilutėse norite kaitalioti šviesesnės ir tamsesnės spalvos formatavimą, spustelėkite Sujungtos eilutės.

  • Jei visuose stulpeliuose norite kaitalioti šviesesnės ir tamsesnės spalvos formatavimą, spustelėkite Sujungti stulpeliai.

  • Jei į sujungiamąjį stilių norite įtraukti eilučių antraštes, spustelėkite Eilučių antraštės.

  • Jei į sujungiamąjį stilių norite įtraukti stulpelių antraštes, spustelėkite Stulpelių antraštės.

   „Excel“ juostelės vaizdas

Stiliaus arba sujungimo formato šalinimas iš „PivotTable“

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje PivotTable stiliai slinkties juostos apačioje spustelėkite mygtuką Daugiau, kad pamatytumėte visus galimus stilius, tada galerijos apačioje spustelėkite Valyti.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Sąlyginis duomenų formatavimas „PivotTable“

Jei norite vizualiai ištirti ir išanalizuoti duomenis, aptikti svarbias problemas ir identifikuoti sistemas bei tendencijas, naudokite sąlyginį formatą. Sąlyginis formatavimas leidžia atsakyti į konkrečius klausimus apie duomenis. Naudojant „PivotTable“ sąlyginį formatavimą, reikėtų suprasti svarbius skirtumus:

 • Keičiant „PivotTable“ maketą filtruojant, slepiant lygius, sutraukiant ar išplečiant lygius arba perkeliant lauką, sąlyginis formatavimas taikomas tik tol, kol nėra šalinami duomenų laukai.

 • Laukų sąlyginio formatavimo aprėptis srityse Reikšmės gali būti pagrįsta duomenų hierarchija ir yra nustatoma pagal visus matomus antrinius elementus (kitas žemesnis hierarchijos lygis), priklausančius pirminiam elementui (kitam aukštesniam hierarchijos lygiui) vieno ar kelių stulpelių eilutėse arba iš vienos ar daugiau eilučių stulpeliuose.

  Pastaba: Duomenų hierarchijoje antriniai elementai nepaveldi iš pirminio elemento sąlyginio formatavimo, o pirminis elementas nepaveldi sąlyginio formatavimo iš antrinių elementų.

 • Yra trys srities Reikšmės laukų sąlyginio formatavimo aprėpimo būdai: pagal pasirinktą sritį, pagal atitinkantį lauką ir pagal reikšmės lauką.

Daugiau informacijos žr. Sąlyginio formatavimo taikymas.

Lauko skaičių formatavimo keitimas

 1. „PivotTable“ pažymėkite dominantį lauką.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Dialogo lange Lauko parametrai rodomos etiketės ir ataskaitos filtrai, o dialogo lange Reikšmių lauko parametrai rodomos reikšmės.

 3. Dialogo lango apačioje spustelėkite Numerio formatas.

 4. Dialogo lange Langelių formatavimas, sąraše Kategorija spustelėkite norimą naudoti skaičių formatą.

 5. Pasirinkite norimas parinktis, tada du kartus spustelėkite Gerai.

  Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti reikšmės lauką, tada spustelėti Numerio formatas.

OLAP serverio formatavimo įtraukimas

Jei esate prisijungę prie „Microsoft“ SQL serverio analizės paslaugų analitinio apdorojimo (OLAP) duomenų bazės, galite nustatyti, kokius OLAP serverio formatus gauti ir rodyti su duomenimis.

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje Duomenys spustelėkite Keisti duomenų šaltinį, tada spustelėkite Ryšio ypatybės.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango Ryšio ypatybės skirtuko Naudojimas sekcijoje OLAP serverio formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įjungti arba išjungti skaičių formatavimą, pvz., valiutos, datos ir laiko, pažymėkite žymės langelį Skaičių formatas arba jį išvalykite.

  • Norėdami įjungti arba išjungti šrifto stilius, pvz., paryškinimą, kursyvą ir perbraukimą, pažymėkite žymės langelį Šrifto stilius arba jį išvalykite.

  • Norėdami įjungti arba išjungti užpildo spalvas, pažymėkite žymės langelį Užpildo spalva arba jį išvalykite.

  • Norėdami įjungti arba išjungti teksto spalvas, pažymėkite žymės langelį Teksto spalva arba jį išvalykite.

Formatavimo išlaikymas arba atsisakymas

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Pateikiamas juostelės skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizė arba Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Skirtuko Maketas ir formatas dalyje Formatas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įrašyti „PivotTable“ maketą ir formatavimą, kad naudotumėte kaskart kai atliekate operaciją „PivotTable“, pažymėkite žymės langelį Naujinant išlaikyti langelių formatavimą.

  • Jei norite atsisakyti PivotTable maketo ir formatavimo bei pereiti prie numatytojo maketo ir formatavimo kaskart, kai atliekate operaciją PivotTable, išvalykite žymės langelį Naujinant išlaikyti langelių formatavimą.

  Pastaba: Nors ši parinktis turi įtakos „PivotChart“ formatavimui, krypties linijos, duomenų žymos, paklaidų juostos ir kiti duomenų sekos pakeitimai neišlaikomi.

„Excel Online“ galite taikyti rūšiavimą ir filtravimą „PivotTable“, perkelti jos laukus ir keisti reikšmių lauko parametrus laukų sąraše, tačiau negalite pakeisti jos duomenų išdėstymo. Turite naudoti kompiuterio versiją, kad galėtumėte keisti maketą. Žr. „PivotTable“ maketo ir formato kūrimas

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×