„PivotTable“ maketo ir formato kūrimas

Sukūrę „PivotTable“ ir įtraukę laukus, kuriuos norite analizuoti, galbūt norėsite patobulinti ataskaitos maketą ir formatą, kad duomenis būtų lengviau skaityti ir nuskaityti. Norėdami keisti „PivotTable“ maketą, galite keisti „PivotTable“ formą ir kaip rodomi laukai, stulpeliai, eilutės, tarpinės sumos, tušti langeliai ir eilutės. Norėdami pakeisti „PivotTable“ formatą, galite taikyti iš anksto nustatytą stilių, juostines eilutes ir sąlyginį formatavimą.

Svarbu: Juostoje esantis skirtukas „PivotTable“ įrankiai pateikiamas su dviem skirtukais – Analizuoti („„Excel 2013““ ir naujesnės versijos) arba Parinktys („Excel 2010“ ir „Excel 2010“) ir Dizainas. Atsiminkite, kad šios temos procedūrose kartu minimi abu skirtukai Analizuoti ir Parinktys, kai juos galima pritaikyti.

„PivotTable“ formos maketo keitimas

Jei norite atlikti didelius „PivotTable“ arba jos skirtingų laukų maketo pakeitimus, galite naudoti vieną iš trijų formų:

 • Glausta forma    rodo elementus iš skirtingų eilučių sričių laukų viename stulpelyje ir naudoja įtraukimą, kad atskirtų skirtingų laukų elementus. Eilučių žymos užima mažiau vietos kompaktinėje formoje, o tai palieka daugiau vietos skaitiniams duomenims. Mygtukai Išskleisti ir Sutraukti rodomi, kad būtų rodoma arba slepiama išsami informacija glaustoje formoje. Glausta forma taupo vietą, todėl „PivotTable“ tampa suprantamesnė ir todėl yra nurodyta kaip numatytoji „PivotTables“ maketo forma.

  „PivotTable“, rodoma glausta forma

 • Lentelės forma    rodo vieną stulpelį viename lauke ir palieka vietos laukų antraštėms.

  „PivotTable“, rodoma kaip lentelė

 • Struktūros forma    panaši į lentelės formą, bet gali rodyti tarpines sumas kiekvienos grupės viršuje, nes paskesniame stulpelyje esantys elementai rodomi vienoje eilutėje po dabartiniu elementu.

  „PivotTable“, rodoma kaip eskizas

„PivotTable“ keitimas į suglaudintą, struktūros arba lentelės formą

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Maketas paspauskite Ataskaitos maketas ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad susiję duomenys neišsklistų horizontaliai už ekrano ribų ir taip būtų sumažintas slinkimo poreikis, paspauskite Rodyti glausta forma.

   Glaustoje formoje laukai rodomi viename stulpelyje ir skirti rodyti įdėtųjų stulpelių ryšius.

  • Norėdami nustatyti duomenis klasikiniame „PivotTable“ stiliumi, paspauskite Rodyti kaip struktūrą.

  • Norėdami matyti visus tradicinius lentelės formato duomenis ir lengvai kopijuoti langelius į kitą darbalapį, paspauskite Rodyti lentelės formą.

   „Excel“ juostelės vaizdas

Maketo formos elementų žymų rodymo būdo keitimas

 1. „PivotTable“ pasirinkite eilutės lauką.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Taip pat galite dukart paspauskite eilutės lauką, pateiktą struktūros arba lentelės forma ir tęskite nuo 3 veiksmo.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas paspauskite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange Lauko parametrai paspauskite skirtuką Maketas ir spausdinimas ir dalyje Maketas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad lauko elementai būtų rodomi struktūros forma, paspauskite Rodyti elementų žymas kaip struktūrą.

  • Jei norite, kad kito lauko žymos būtų rodomos arba slepiamos tame pačiame stulpelyje glaudinta forma, paspauskite Rodyti elementų žymas kaip struktūra ir pasirinkite Rodyti žymas iš kito lauko tame pačiame stulpelyje (glausta forma).

  • Jei norite, kad lauko elementai būtų rodomi lentelės forma, paspauskite Rodyti elementų žymas lentelės forma.

Lauko maketo keitimas „PivotTable“

Norėdami gauti pageidaujamus galutinius maketo rezultatus, galite įtraukti, pertvarkyti ir šalinti laukus naudodami „PivotTable“ laukų sąrašą.

Jei nematote „PivotTable“ laukų sąrašo, įsitikinkite, kad pasirinkta „PivotTable“. Jei vis dar nematote „PivotTable“ laukų sąrašo, skirtuko Parinktys grupėje Rodyti / slėpti paspauskite Laukų sąrašas.

Jei „PivotTable“ laukų sąraše nematote norimų naudoti laukų, gali tekti atnaujinti „PivotTable“, kad būtų rodomi visi nauji laukai, apskaičiuotieji laukai, matai, apskaičiuoti matavimai arba dimensijos, kurias įtraukėte po paskutinės operacijos. Skirtuko Parinktys grupėje Duomenys paspauskite Atnaujinti.

Daugiau informacijos apie darbą su „PivotTable“ laukų sąrašu žr. Laukų sąrašo naudojimas norint tvarkyti laukus „PivotTable“.

Laukų įtraukimas į „PivotTable

Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

 • Pažymėkite žymės langelį šalia kiekvieno lauko pavadinimo laukų sekcijoje. Laukas perkeliamas į numatytąją išdėstymo sekcijos sritį, tačiau galite pertvarkyti laukus, jei norite.

  Pagal numatytuosius parametrus teksto laukai įtraukiami į sritį Eilučių žymos, skaitiniai laukai įtraukiami į sritį Reikšmės, o analitinio apdorojimo internetu (OLAP) datos ir laiko hierarchijos įtraukiamos į sritį Stulpelių žymos.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite lauko pavadinimą ir pasirinkite reikiamą komandą – Pridėti prie ataskaitos filtro, Pridėti prie stulpelio žymos, Pridėti prie eilutės žymos arba Pridėti prie reikšmių, kad lauką įdėtumėte į konkrečią maketo sekcijos sritį.

 • Paspauskite ir laikykite paspaudę lauko pavadinimą, o tada nuvilkti lauką tarp lauko sekcijos ir srities maketo sekcijoje.

Laukų kopijavimas „PivotTable“

„PivotTable“, kuri yra pagrįsta „Excel“ darbalapio duomenimis arba išoriniais duomenimis iš „ne OLAP šaltinio duomenys“, galbūt norėsite į sritį Reikšmes įtraukti tą patį lauką daugiau nei vieną kartą, kad galėtumėte atlikti skirtingus skaičiavimus naudodami funkciją Rodyti reikšmes kaip. Pavyzdžiui, galite norėti palyginti skaičiavimus, pvz., bruto ir neto pelno maržas, minimalų ir maksimalų pardavimą, arba klientų skaičių ir bendrųjų klientų procentą. Išsami informacija pateikta Skirtingų skaičiavimų rodymas „PivotTable“ reikšmių laukuose.

 1. Paspauskite ir palaikykite paspaudę lauko pavadinimą lauko srityje, o tada nuvilkite lauką į maketo sekcijos sritį Reikšmės.

 2. Kartokite 1 veiksmą tiek kartų, kiek norite kopijuoti lauką.

 3. Kiekviename nukopijuotame lauke pakeiskite suvestinės funkciją arba pasirinktinį skaičiavimą taip, kaip norite.

  Pastabos: 

  • Kai į sritį Reikšmės įtraukiate du arba daugiau laukų, nesvarbu, ar jie yra to paties lauko, ar skirtingų laukų kopijos, laukų sąrašas automatiškai prideda reikšmių stulpelio žymę prie srities Reikšmės. Šį lauką galite naudoti srityje Reikšmės perkelti laukų pozicijas aukštyn ir žemyn. Galite netgi perkelti žymę Reikšmių stulpelis į sritį Stulpelių žymos arba Eilučių žymos. Tačiau negalite perkelti žymos Reikšmių stulpelis į sritį Ataskaitos filtrai.

  • Lauką galite įtraukti tik vieną kartą į vieną iš sričių Ataskaitų filtras, Eilučių žymos arba Stulpelių žymos, nepriklausomai nuo to, ar duomenų tipas yra skaitinis, ar neskaitinis. Jei bandysite įtraukti tą patį lauką daugiau nei vieną kartą, pvz., į sritį Eilučių žymos ir Stulpelių žymos maketo sekcijoje, laukas automatiškai pašalinamas iš pradinės srities ir pateikiamas naujoje srityje.

  • Kitas būdas įtraukti tą patį lauką į sritį Reikšmės yra naudoti formulę (dar vadinamą apskaičiuojamąjį stulpelį), kurioje naudojamas tas pats formulės laukas.

  • Negalite daugiau nei vieną kartą įtraukti to paties lauko į „PivotTable“, paremtą OLAP duomenų šaltiniu.

Laukų pertvarkymas „PivotTable“

Galite pertvarkyti esamus laukus arba pakeisti jų vietą naudodami vieną iš keturių sričių, esančių maketo sekcijos apačioje:

„PivotTable“ ataskaita

Aprašas

„PivotChart“

Aprašas

Reikšmės    

Naudokite, kad būtų rodomi suvestinės skaitiniai duomenys.

Reikšmės    

Naudokite, kad būtų rodomi suvestinės skaitiniai duomenys.

Eilučių žymos    

Naudokite, kad laukai būtų rodomi kaip eilutės ataskaitos šone. Eilutė, kurios padėtis žemesnė, yra įdėta kitoje eilutėje iš karto virš jos.

Ašies laukas (kategorijos)    

Naudokite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos ašis.

Stulpelių žymos    

Naudokite, kad laukai būtų rodomi kaip stulpeliai ataskaitos viršuje. Stulpelis, kurio padėtis žemesnė, yra įdėtas kitame stulpelyje iš karto virš jo.

Legendos laukų (sekų) žymos    

Naudokite, kad laukai būtų rodomi diagramos legendoje.

Ataskaitos filtras    

Naudokite visos ataskaitos filtravimui pagal pasirinktą ataskaitos filtro elementą.

Ataskaitos filtras    

Naudokite visos ataskaitos filtravimui pagal pasirinktą ataskaitos filtro elementą.

Norėdami pertvarkyti laukus, paspauskite lauko pavadinimą vienoje iš sričių, tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų komandų:

Pasirinkite šį

Norėdami

Perkelti aukštyn   

Perkelti lauką srityje viena pozicija aukštyn.

Perkelti žemyn   

Perkelti lauką srityje viena pozicija žemyn.

Perkelti į pradžią   

Perkelti lauką į srities pradžią.

Perkelti į pabaigą   

Perkelti lauką į srities pabaigą.

Perkelti į ataskaitos filtrą   

Perkelti lauką į ataskaitos filtro sritį.

Perkelti į eilučių žymas   

Perkelti lauką į eilučių žymų sritį.

Perkelti į stulpelių žymas   

Perkelti lauką į stulpelių žymų sritį.

Pereiti į reikšmes   

Perkelti lauką į reikšmių sritį.

Reikšmių laukų parametrai, Laukų parametrai   

Rodyti dialogo langus Laukų parametrai arba Reikšmių laukų parametrai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą, dialogo lango viršuje paspauskite mygtuką Žinynas mygtuko atvaizdas .

Taip pat galite paspauskite ir laikyti nuspaudę lauko pavadinimą, o tada nuvilkti lauką tarp lauko ir maketo sekcijų, bei tarp skirtingų sričių.

Laukų šalinimas „PivotTable“

 1. Paspauskite „PivotTable“.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Jei reikia, kad būtų rodomas „PivotTable“ lauko sąrašas, skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Rodyti paspauskite Laukų sąrašas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Jei norite pašalinti lauką, „PivotTable“ laukų sąraše atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • „PivotTable“ laukų sąraše išvalykite žymės langelį, esantį greta lauko pavadinimo.

   Pastaba: Išvalius žymės langelį laukų sąraše, iš ataskaitos pašalinami visi lauko egzemplioriai.

  • Maketo srityje paspauskite lauko pavadinimą, tada paspauskite Šalinti lauką.

  • Paspauskite ir laikykite paspaudę lauko pavadinimą maketo sekcijoje, tada nuvilkite jį už „PivotTable“ laukų sąrašo ribų.

Stulpelių, eilučių ir tarpinių sumų maketo keitimas

Norėdami dar labiau patobulinti „PivotTable“ maketą, galite atlikti pakeitimus, kurie turi įtakos stulpelių, eilučių ir tarpinių sumų maketui, pvz., tarpinės sumos rodomos virš eilučių arba išjungiamos stulpelių antraštės. Taip pat galite pertvarkyti atskirus elementus eilutėje arba stulpelyje.

Stulpelio ir eilutės lauko antraščių įjungimas arba išjungimas

 1. Paspauskite „PivotTable“.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Norėdami perjungti tarp laukų antraščių rodymo ir slėpimo, skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Rodyti paspauskite Laukų antraštės.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Tarpines sumų rodymas virš eilučių arba po jomis

 1. „PivotTable“ pasirinkite eilutės lauką, kuriam norite rodyti tarpines sumas.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Patarimas: Struktūros arba lentelės formoje taip pat galite dukart paspauskite eilutės lauką ir tęsti nuo 3 veiksmo.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas paspauskite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango Laukų parametrai skirtuko Tarpinės sumos ir filtrai elementeTarpinės sumos paspauskite Automatinis arba Pasirinktinis.

  Pastaba: Jeigu pasirenkama Nėra, tarpinės sumos išjungiamos.

 4. Skirtuko Maketas ir spausdinimas elemente Maketas paspauskite Rodyti elementų žymas kaip struktūrą, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad būtų pateiktos tarpinės sumos virš tarpinių sumuotinų eilučių, pažymėkite žymės langelį Peržiūrėti tarpines sumas kiekvienos grupės viršuje. Ši parinktis yra pažymėta kaip numatytasis parametras.

  • Jei norite, kad būtų pateiktos tarpinės sumos žemiau tarpinių sumuotinų eilučių, išvalykite žymės langelį Peržiūrėti tarpines sumas kiekvienos grupės viršuje.

Eilutės arba stulpelio elementų eilės tvarkos keitimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • „PivotTable“ dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite eilutės arba stulpelio žymą, žymiklį nukreipkite į Perkelti, tada naudokite vieną iš meniu Perkelti komandų, kad perkeltumėte elementą į kitą vietą.

 • Pažymėkite norimą perkelti eilutės arba stulpelio žymos elementą ir nukreipkite žymiklį į apatinę langelio kraštinę. Kai žymiklis taps keturkrypčiu žymikliu, nuvilkite elementą į naują vietą. Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyta, kaip perkelti eilutės elementą velkant.

  Elemento perkėlimo „PivotTable“ ataskaitoje pavyzdys

Stulpelių pločio koregavimas atnaujinus

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje „PivotTable“ pasirinkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango „PivotTable“ parinktys skirtuko Maketas ir formatas elemente Formatuoti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami automatiškai pritaikyti „PivotTable“ stulpelius plačiausiam teksto arba skaitinės reikšmės dydžiui, pažymėkite žymės langelį Naujinant automatiškai talpinti pagal stulpelių plotį.

  • Norėdami išlaikyti dabartinį „PivotTable“ stulpelio plotį, išvalykite žymės langelį Naujinant automatiškai talpinti pagal stulpelių plotį.

Stulpelio perkėlimas į eilučių žymų sritį arba eilutės į stulpelių žymų sritį

Galite norėti perkelti stulpelio lauką į sritį eilučių žymų sritį arba eilutės lauką į stulpelių žymų sritį, kad būtų galima optimizuoti „PivotTable“ maketą ir skaitomumą. Perkėlus stulpelį į eilutę arba eilutė į stulpelį, keičiate vertikalią arba horizontalią lauko padėtį. Ši operacija dar vadinama eilutės arba stulpelio „pasukimu“.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite eilutės lauką, nukreipkite žymiklį į Perkelti <field name>, tada paspauskite Perkelti <field name> į stulpelius.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite stulpelio lauką, tada paspauskite Perkelti <field name> į eilutes.

 • Nuvilkite eilutės arba stulpelio lauką į kitą sritį. Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyta, kaip perkelti stulpelio lauką į eilučių žymų sritį.

  „PivotTable“ ataskaitos maketo keitimo pavyzdys

  1. Paspauskite stulpelio lauką

  2. Nuvilkite jį į eilutės sritį

  3. Vieta tampa eilučių lauku, pvz., regionu

Langelių išoriniuose eilučių ir stulpelių elementuose suliejimas arba atskyrimas

Galite sulieti eilučių ir stulpelių elementų langelius, kad galėtumėte centruoti elementus horizontaliai ir vertikaliai arba anuliuoti langelių suliejimą, kad būtų galima lygiuoti kairėje elementus, esančius elementų grupės viršuje išorinių eilučių ir stulpelių laukuose.

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje „PivotTable“ paspauskite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys paspauskite skirtuką Maketas ir formatas, tada elemente Maketas pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Sulieti ir centruoti langelius su žymomis.

Pastaba: „PivotTable“ negalite naudoti žymės langelio Sulieti langelius, kuris yra skirtuke Lygiuotė.

Tuščių langelių, tuščių eilučių ir klaidų rodymo keitimas

Gali pasitaikyti atvejų, kai „PivotTable“ duomenyse yra tuščių langelių, tuščių eilučių ar klaidų ir norite pakeisti jų rodymo būdą.

Klaidų ir tuščių langelių rodymo keitimas

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje „PivotTable“ pasirinkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys paspauskite skirtuką Maketas ir formatas, tada elemente Formatuoti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pakeisti klaidos rodymą, pažymėkite žymės langelį Rodyti klaidų reikšmes. Lauke įveskite reikšmę, kurią norite rodyti vietoje klaidų. Jei klaidas norite rodyti kaip tuščius langelius, panaikinkite lauke visus simbolius.

  • Jei norite keisti tuščių langelių rodymą, pažymėkite žymės langelį Tuščius langelius rodyti kaip, tada teksto lauke įveskite reikšmę, kurią norite rodyti tuščiuose langeliuose.

   Patarimas: Jei norite rodyti tuščius langelius, panaikinkite lange visus simbolius. Jei norite rodyti nulius, išvalykite žymės langelį.

Tuščių eilučių arba elementų rodymas ar slėpimas po eilutėmis arba elementais

Eilutėms atlikite šiuos veiksmus:

 • „PivotTable“ pasirinkite eilutės lauką.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

  Patarimas: Struktūros arba lentelės formoje taip pat galite dukart paspauskite eilutės lauką ir tęsti nuo 3 veiksmo.

 • Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas paspauskite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 • Dialogo lango Lauko parametrai skirtuko Maketas ir spausdinimas elemente Maketas pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Įterpti tuščią eilutę po kiekvieno elemento žyma.

Elementams atlikite šiuos veiksmus:

 • „PivotTable“ pasirinkite norimą elementą.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 • Skirtuko Dizainas grupėje Maketas paspauskite Tuščios eilutės, tada pažymėkite žymos langelį Įterpti tuščią eilutę po kiekvieno elemento žyma arba Šalinti tuščią eilutę po kiekvieno elemento žyma.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Pastaba: Tuščioms eilutėms galite taikyti simbolį ir langelių formatavimą, bet juose negalėsite įvesti duomenų.

Keisti elementų ir žymų be duomenų rodymą.

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje „PivotTable“ pasirinkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Skirtuko Rodymas dalyje Rodymas atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami rodyti elementus be duomenų eilutėse, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti elementus be duomenų eilutėse, kad būtų rodomi arba nerodomi eilučių elementai, kurie neturi reikšmių.

   Pastaba: Šį parametrą galima naudoti tik analitinio apdorojimo internetu (OLAP) duomenų šaltiniui.

  • Norėdami rodyti elementus be duomenų stulpeliuose, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti elementus be duomenų stulpeliuose, kad būtų rodomi arba nerodomi stulpelių elementai, kurie neturi reikšmių.

   Pastaba: Šį parametrą galima naudoti tik OLAP duomenų šaltiniui.

  • Jei norite, kad būtų rodomos elementų žymos, kai reikšmių srityje nėra laukų, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti elementų žymas, kai reikšmių srityje nėra laukų, kad būtų rodomos arba neberodomos elementų žymos, kai reikšmių srityje nėra laukų.

   Pastaba: Šis žymės langelis taikomas tik „PivotTables“, kurios buvo sukurtos naudojantis „Excel“ versiją, kuri yra ankstesnė nei Office Excel 2007.

Formatavimo keitimas arba šalinimas

Galerijoje galite rinktis įvairius „PivotTable“ stilius. Be to, galite valdyti ataskaitos juostų pateikimo elgseną. Lauko skaičių formato keitimas yra greitas būdas taikyti nuoseklų formatą visoje ataskaitoje. Taip pat galite įtraukti arba šalinti eilučių ir stulpelių juostas (kintantį tamsesnį ir šviesesnį foną). Juostos padeda lengviau skaityti ir nuskaityti duomenis.

Stiliaus taikymas „PivotTable“ formatavimui

Galite greitai pakeisti „PivotTable“ išvaizdą ir formatą naudodami vieną iš iš anksto apibrėžtų „PivotTable“ stilių (arba sparčiųjų stilių).

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje „PivotTable“ stiliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Paspauskite matomą „PivotTable“ stilių arba slinkite per galeriją, kad peržiūrėtumėte papildomus stilius.

  • Norėdami matyti visus galimus stilius, slinkties juostos apačioje paspauskite mygtuką Daugiau.

   „Excel“ juostelės vaizdas

   Jei norite sukurti savo pasirinktinį „PivotTable“ stilių, galerijos apačioje paspauskite Naujas „PivotTable“ stilius, kad būtų rodomas dialogo langas Naujas „PivotTable“ stilius.

Juostų naudojimas „PivotTable“ formato keitimui

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje „PivotTable“ stilių parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad kiekviena eilutė pakaitomis naudotų šviesesnės ir tamsesnės spalvos formatą, paspauskite Juostinės eilutės.

  • Jei norite, kad kiekvienas stulpelis pakaitomis naudotų šviesesnės ir tamsesnės spalvos formatą, paspauskite Juostiniai stulpeliai.

  • Norėdami į juostų stilių įterpti eilučių antraštes, paspauskite Eilučių antraštės.

  • Norėdami į juostų stilių įterpti stulpelių antraštes, paspauskite Stulpelių antraštės.

   „Excel“ juostelės vaizdas

Stiliaus arba juostos formato šalinimas iš „PivotTable“

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje „PivotTable“ stiliai slinkties juostos apačioje paspauskite mygtuką Daugiau, kad peržiūrėtumėte visus galimus stilius, tada galerijos apačioje paspauskite Išvalyti.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Sąlyginis duomenų formatas „PivotTable“

Jei norite vizualiai ištirti ir išanalizuoti duomenis, aptikti svarbias problemas ir identifikuoti raštus bei kryptis, naudokite sąlyginį formatą. Sąlyginis formatas padeda atsakyti į specifinius klausimus apie savo duomenis. Taikant sąlyginį formatą „PivotTable“, svarbu suprasti taikymo skirtumus:

 • Kai „PivotTable“ maketas keičiamas filtruojant, slepiant lygius, sutraukiant ar išplečiant lygius ar perkeliant lauką, sąlyginis formatas taikomas tik tol, kol nėra šalinami esami duomenų laukai.

 • Laukų sąlyginio formatavimo aprėptis srityse Reikšmės gali būti pagrįsta duomenų hierarchija ir yra nustatoma pagal visus matomus antrinius elementus (kitas žemesnis hierarchijos lygis), priklausančius pirminiam elementui (kitam aukštesniam hierarchijos lygiui) vieno ar kelių stulpelių eilutėse arba iš vienos ar daugiau eilučių stulpeliuose.

  Pastaba: Duomenų hierarchijoje antriniai elementai nepaveldi iš pirminio elemento sąlyginio formatavimo, o pirminis elementas nepaveldi sąlyginio formatavimo iš antrinių elementų.

 • Yra trys srities Reikšmės laukų sąlyginio formatavimo aprėpimo būdai: pagal pasirinktą sritį, pagal atitinkantį lauką ir pagal reikšmės lauką.

Daugiau informacijos žr. Sąlyginio formatavimo taikymas.

Lauko skaičių formato keitimas

 1. „PivotTable“ pasirinkite norimą lauką.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Aktyvus laukas paspauskite Lauko parametrai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Dialogo lange Lauko parametrai rodomos žymos ir ataskaitų filtrai; dialogo lange Reikšmių lauko parametrai rodomos reikšmės.

 3. Dialogo lango apačioje paspauskite Skaičių formatas.

 4. Dialogo lango Langelių formatavimas sąraše Kategorija paspauskite skaičių formatą, kurį norite peržiūrėti.

 5. Pažymėkite norimas parinktis, tada du kartus paspauskite Gerai.

  Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku paspausti reikšmės lauką, tada paspauskite Skaičių formatas.

OLAP serverio formatavimo įtraukimas

Jei esate prisijungę prie „Microsoft SQL“ serverio analizės tarnybos analitinio apdorojimo internetu (OLAP) duomenų bazės, galite nurodyti, kokius OLAP serverio formatus naudoti duomenims nuskaityti ir rodyti.

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje Duomenys paspauskite Keisti duomenų šaltinį, tada paspauskite Ryšio ypatybės.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lango Ryšio ypatybės skirtuko Naudojimas dalyje OLAP serverio formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įjungti arba išjungti skaičių formatavimą, pvz., valiutą, datas ir laikus, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Skaičių formatas.

  • Norėdami įjungti arba išjungti šriftų stilius, pvz., paryškintasis, pasvirasis, pabrauktasis ir perbrauktasis, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Šrifto stilius.

  • Norėdami įjungti arba išjungti užpildo spalvas, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Užpildo spalva.

  • Norėdami įjungti arba išjungti teksto spalvas, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Teksto spalva.

Formatavimo išsaugojimas arba atmetimas

 1. Paspauskite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Juostelėje rodomas skirtukas „PivotTable“ įrankiai.

 2. Skirtuko Analizuoti arba Parinktys grupėje „PivotTable“ pasirinkite Parinktys.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Skirtuko Maketas ir formatas dalyje Formatas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įrašyti „PivotTable“ maketą ir formatą, kad jis būtų naudojamas kaskart, kai atliekate operaciją „PivotTable“, pažymėkite žymės langelį Naujinant išlaikyti langelių formatavimą.

  • Norėdami atmesti „PivotTable“ maketą ir formatą, bei atstatyti numatytąjį maketą ir formatą kaskart, kai atliekate operaciją „PivotTable“, išvalykite žymės langelį Naujinant išlaikyti langelių formatavimą.

  Pastaba: Kol ši funkcija veikia „PivotChart“ formatavimą, krypties linijas, duomenų žymas, „paklaidų juostos“ ir kitus specifinių duomenų sekų pakeitimus, jie nėra išsaugomi.

Pastaba: Tai yra viena iš kelių beta funkcijų ir šiuo metu pasiekiama tik daliai programos „Office Insider“ dalyvių. Per ateinančius kelis mėnesius toliau optimizuosime šias funkcijas. Kai jos bus parengtos, mes jas paskelbsime visiems programos „Office Insider“ dalyviams ir „Microsoft 365“ prenumeratoriams.

Naudokite "PivotTable" parametrų sritį, jei norite keisti "PivotTable" maketą ir formatavimą.

 1. Kai pažymėta "PivotTable", juostelėje spustelėkite " PivotTable " > Parametrai.

  Mygtukas parametrai skirtuke "PivotTable" programoje "Excel", skirta žiniatinkliui

 2. Srityje "PivotTable" parametrai sureguliuokite bet kurį iš šių parametrų:

  "PivotTable" parametrų sritis programoje "Excel", skirta žiniatinkliui

  Patarimas: Spustelėkite rodyklę, esančią šalia sekcijos, kad atidarytumėte arba uždarytumėte tą sekciją.

  • Bendrosios sumos ir tarpinės sumos

   • Rodyti bendrąsias sumas

    Pažymėkite arba išvalykite eilutes, stulpeliusarba abu.

   • Tarpinių sumų rodymas

    Spustelėkite nerodyti , kad paslėptumėte visas tarpines sumas, viršuje , kad būtų rodomos virš jų apibendrinamos reikšmės, arba apačioje , kad būtų rodomos po jų apibendrinamos reikšmės.

  • Maketas

   • Laukų vieta iš eilučių

    Spustelėkite atskiri stulpeliai , kad būtų pateikti atskiri filtrai kiekvienam eilučių laukui arba vienam stulpeliui sujungti eilučių laukus viename filtre.

    Eilučių sritis su sujungtais filtrais

    Kombinuotų eilučių laukų filtras

   • Elementų Žymos

    Spustelėkite kartoti arba nekartoti , jei norite pasirinkti, ar elementų etiketės pasirodo kiekvienam elementui, ar tik vieną kartą per elemento etiketės reikšmę.

    Pasikartojančių elementų žymų "PivotTable" ataskaitoje.

   • Tuščia eilutė po kiekvieno elemento

    Spustelėkite Rodyti arba nerodyti , kad pasirinktumėte, ar įtraukti tuščią eilutę kiekvienam elementui.

  • Rūšiavimas ir rodymas

   • Automatiškai talpinti stulpelių plotį naujinant

    Pasirinkite, kad automatiškai keistumėte stulpelius, kad jie tilptų į duomenis, kiekvieną kartą atnaujinus "PivotTable".

   • Rodyti išplėtimo/sutraukimo mygtukus

    Pasirinkite, kad būtų rodomi išplėtimo/sutraukimo mygtukai, skirti stulpelių, turinčių tą pačią reikšmę, grupėms. Pavyzdžiui, jei jūsų "PivotTable" yra produktų rinkinio metiniai pardavimo duomenys, kiekvienoje metų reikšmėje gali būti stulpelių grupė.

   • Klaidos reikšmių rodymas

    Pažymėkite, jei norite, kad teksto lauke būtų rodoma langelių, kuriuose yra klaidų, reikšmė.

   • Tuščių langelių rodymas

    Pažymėkite, jei norite, kad teksto lauke būtų rodoma langelių su tuščiomis reikšmėmis reikšmė. Priešingu atveju programa "Excel" rodys numatytąją reikšmę.

  • Atnaujinti ir įrašyti

   • Šaltinio duomenų įrašymas naudojant failą

    Pasirinkite įtraukti "PivotTable" šaltinio duomenis į "Excel" failą, kai įrašote. Nepamirškite, kad tai gali lemti gana didelį failą.

   • Atnaujinti duomenis, kai failas atidaromas

    Pasirinkite, jei norite, kad "Excel" atnaujintų "PivotTable" duomenis kaskart atidarius failą.

  • Alternatyvusis tekstas

   • Pavadinimas

    Pateikite trumpą pavadinimą, padėsiantį žmonėms, naudojantiems ekrano skaitytuvus, žinoti, ką pavaizdavo jūsų "PivotTable".

   • Aprašas

    Pateikite kelis sakinius su daugiau informacijos apie "PivotTable" turinį arba duomenų šaltinį, kad padėtumėte žmonėms, naudojantiems ekrano skaitytuvus, suprasti jūsų "PivotTable" paskirtį.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×