„PerformancePoint“ ataskaitų sričių ir duomenų naršymas

Žiūrėdami į „SharePoint“ svetainėje esančią „PerformancePoint“ ataskaitų sritį, joje galite matyti vieną arba daugiau elementų. Paprastai (bet ne visada) ataskaitų srityje pateikiami veiklos rodikliai ir keletas filtrų, diagramų bei tinklelių. Kiekvienas veiklos rodiklių rinkinys ir ataskaita talpinama ataskaitų srityje kaip žiniatinklio dalis. Galite naršyti ataskaitą arba atlikti veiksmus žiniatinklio dalyje. Ataskaitų sritį gali sudaryti daugiau nei vienas puslapis.

Toliau pateiktas ataskaitų srities, kurioje yra du filtrai, papildomų puslapių saitai, veiklos rodikliai, analizės diagrama, KPI detalizavimo ataskaita ir skritulinė diagrama, pavyzdys. Kiekvienas rodiklių rinkinys ir kiekviena ataskaita yra atskirose žiniatinklio dalyse, kuriose pateikta po atskirą meniu. Kiekvienos žiniatinklio dalies valdiklius ataskaitų srities puslapyje nurodo išplečiamojo sąrašo simbolis ( Ataskaitų srities puslapio dalies valdiklio išplečiamojo sąrašo simbolis ).

Kartais vienoje žiniatinklio dalyje atliekami veiksmai turi įtakos kitoje žiniatinklio dalyje pateikiamiems rezultatams. Toliau pateiktame pavyzdyje KPI detalizavimo ataskaitos rezultatai yra taikomi elementui (KOMPIUTERIAI – tikslinė suma), paryškintam veiklos rodiklių rinkinyje Pardavimo sumos.

„PerformancePoint“ ataskaitų sritis, rodanti veiklos rodiklius ir susijusią KPI detalizavimo ataskaitą

Galite nesunkiai peržiūrėti ir naršyti duomenis, naudodami ataskaitų srityje esančias ataskaitas. Veiklos rodiklius ir analizės diagramas bei tinklelius galite detalizuoti (arba pereiti prie bendresnių elementų), kad galėtumėte peržiūrėti žemesnius (arba aukštesnius) išsamios informacijos lygius ir pakeisti ataskaitose pateiktus duomenų rodinius. Tai efektyvus būdas, jei norite peržiūrėti daugiau informacijos, nei dabar rodoma ataskaitų srityje. Be to, kiekvieną ataskaitą galite peržiūrėti atskirame lange, eksportuoti į „PowerPoint“ arba „Excel“.

Ką norėtumėte daryti?

Naršymas ataskaitų srityje

Perėjimas iš vienos ataskaitų srities vietos į kitą

Veiklos rodiklių ir ataskaitų sąveika

Perėjimas iš vieno ataskaitų srities puslapio į kitą

Veiklos rodiklių arba ataskaitos rodinio valdymas

Filtrų naudojimas, norint peržiūrėti tik reikiamus duomenis

Žiniatinklio dalių meniu naudojimas

Ataskaitų srities duomenų naršymas

Ataskaitos kontekstinio meniu naudojimas

Naujame naršyklės lange atidarytos diagramos keitimų anuliavimas

Ataskaitos rodinio nustatymas iš naujo

Naršymas ataskaitų srityje

Pagrindinis „PerformancePoint“ ataskaitų srities pranašumas yra jos interaktyvumas. Pereinant iš vienos ataskaitų srities į kitą ir analizuojant kiekvienus veiklos rodiklius ir kiekvieną ataskaitą, galima susidaryti labai išsamų savo organizacijos veiklos efektyvumo vaizdą.

Perėjimas iš vienos ataskaitų srities vietos į kitą

Pelės žymikliu pažymėkite jus dominančius veiklos rodiklius arba ataskaitą. Jei ataskaitų srities puslapis didesnis už naršyklės langą, naudodami vertikalią arba horizontalią slinkties juostą paslinkite ataskaitų sritį aukštyn ir žemyn arba kairėn ir dešinėn. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad būtų atidarytas tam elementui skirtas kontekstinis meniu. Toliau pateiktas analizės diagramos kontekstinio meniu pavyzdys.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PerformancePoint“ juostos diagramą

Veiklos rodiklių ir ataskaitų sąveika

Daugeliui ataskaitų būdingas tam tikras interaktyvumo lygis. Pavyzdžiui, spustelėjus skritulinės diagramos dalį, gali būti atidaryta nauja skritulinė diagrama, rodanti išsamesnius spustelėtos dalies duomenis. Spustelėjus veiklos rodiklių langelį, su kuriuo susieta KPI detalizavimo ataskaita, KPI detalizavimoataskaitoje naujinama ir rodoma išsamesnė informacija, susijusi tik su pažymėtu langeliu. KPI detalizavimo ataskaita šiame pavyzdyje pateikia susijusiame veiklos rodiklių rinkinyje pasirinkto elemento KOMPIUTERIAI rezultatus.

„PerformancePoint“ veiklos rodikliai ir susijusi KPI detalizavimo ataskaita

Puslapio viršus

Perėjimas iš vieno ataskaitų srities puslapio į kitą

Jei ataskaitų sritį sudaro daugiau nei vienas puslapis, spustelėdami ataskaitų srities puslapio viršuje pateiktus puslapių saitus galite pereiti iš vieno puslapio į kitą. Šio straipsnio pradžios pavyzdyje pateikta ataskaitų sritis, kurią sudaro trys puslapiai: Pardavimo sumos, Pardavimo maržos ir Geriausios parduotuvės ir produktai. Šių puslapių saitai yra ataskaitų srities viršuje šalia ataskaitų srities pavadinimo. Dabartinis puslapis visada rodomas vienspalviu tekstu, o kiti puslapiai – su hipersaitu susietu tekstu.

Puslapio viršus

Veiklos rodiklių arba ataskaitos rodinio valdymas

Kiekvienas ataskaitų srityje esantis išplečiamojo sąrašo simbolis Ataskaitų srities puslapio dalies valdiklio išplečiamojo sąrašo simbolis nurodo, kad galima naudoti meniu arba kitą valdiklį, pvz., filtrą.

Filtrų naudojimas, norint peržiūrėti tik reikiamus duomenis

Pirmą kartą atidarius ataskaitų sritį, kurioje yra filtrų, pateikiamas rodinys, pagrįstas pradiniais filtrų žymėjimais, bet, naudojant filtrų valdiklius, rodinį galima keisti. Toliau pateiktas dviejų filtrų (vieno, skirto laikui, ir kito – produktams) pavyzdys. Filtrą Laikasgalima keisti spustelint išplečiamojo sąrašo simbolį Ataskaitų srities puslapio dalies valdiklio išplečiamojo sąrašo simbolis . Tada rodomas visų galimų filtro parinkčių sąrašas. Pasirinkus kitą laikotarpį, visos susijusios ataskaitos ataskaitų srityje atnaujinamos, kad būtų pateikta pasirinktų metų informacija. Pavyzdyje pažymėti „Praėję metai“.

Norėdami atidaryti dar išsamesnį rodinį, galite filtruoti jį tik pagal jus dominantį produktą arba konkretaus produkto efektyvumą palyginti su visais galimais produktais. Šiame pavyzdyje pažymėta Visi ir Kompiuteriai , o taip patFotoaparatai & Vaizdo kameros. Toks žymėjimas leidžia vartotojui palyginti pastarųjų metų kompiuterių, fotoaparatų ir vaizdo kamerų pardavimą su visais kitais produktais.

Dialogo langas, rodantis, kad pasirinkti "Visi," "Kompiuteriai," ir "Fotoaparatai & Vaizdo kameros"

Patarimas:  Jei norite peržiūrėti visų produktų duomenis, pažymėkite Visi. Jei norite peržiūrėti tik tam tikrų produktų duomenis, išvalykite žymės langelį Visi ir pažymėkite tik jus dominantį produktą ar produktus.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalių meniu naudojimas

Kiekvienai žiniatinklio daliai yra skirtas meniu. Norėdami peržiūrėti žiniatinklio daliai taikomas parinktis, spustelėkite viršutiniame žiniatinklio dalies kampe esantį išplečiamojo sąrašo simbolį Ataskaitų srities puslapio dalies valdiklio išplečiamojo sąrašo simbolis . Toliau pateiktame pavyzdyje rodomos galimos veiklos rodiklių parinktys. Galite atidaryti juos naujame lange, iš naujo nustatyti pradinį rodinį ir, priklausomai nuo ataskaitos tipo, eksportuoti į „PowerPoint“ arba „Excel“. Jei turite reikiamas teises, taip pat galite šiuos valdiklius naudoti veiklos rodikliams naikinti, modifikuoti arba jų ryšiams keisti. Atidaryti naujame lange yra labai naudinga valdiklio parinktis, nes ja leidžiama izoliuoti ataskaitą, manipuliuoti nekeičiant pradinio ataskaitų srities rodinio ir išsamiau peržiūrėti informaciją.

Toliau pateiktas veiklos rodikliams skirto puslapio dalies meniu pavyzdys.

„PerformancePoint“ veiklos rodikliai su rodomu dešiniojo pelės mygtuko meniu

Puslapio viršus

Ataskaitų srities duomenų naršymas

Ataskaitų srityje gali būti vienas arba daugiau veiklos rodiklių ir kitų ataskaitų. Veiksmus, kuriuos galite atlikti naudodami kiekvieną ataskaitą, lemia tos ataskaitos tipas. Daugiau informacijos apie ataskaitų tipus žr. Apie „PerformancePoint“ ataskaitų tipus.

Ataskaitos kontekstinio meniu naudojimas

Kiekvienai ataskaitų srities ataskaitai skiriamas atskiras valdiklių, daugelį kurių galima naudoti spustelėjant dešiniuoju pelės mygtuku, rinkinys. Pvz., spustelėdami bet kurioje analizės diagramoje arba tinklelyje galite pažymėti Ataskaitos tipas, o tada pakeisti jį kitu ataskaitos tipu. Taip pat galite atlikti formato keitimų arba filtruoti rodomus duomenis. Galite spustelėti konkrečius duomenų taškus, pvz., tokius, kaip toliau pateiktoje linijinėje diagramoje, arba spustelėti atskiras analizės diagramos juostas, kad būtų toliau detalizuojami duomenys. Taip pat galite pažymėti skritulinės diagramos sekciją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamesnę arba kitą informaciją. Perkeldami pelės žymiklį į skirtingas ataskaitos vietas, galite išsiaiškinti, kurie elementai yra interaktyvūs. Jei žymiklio vaizdas pakeičiamas, vadinasi, tą elementą galima spustelėti.

Linijinė diagrama su rodoma suvestinės informacija

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramoje nurodytą reikšmę ir pažymėkite Detalizuoti iki. Taip paleisite naršyti leidžiamą galimų dimensijų sąrašą.

„PerformancePoint“ linijinės diagramos detalizavimo meniu

Veiklos rodikliai taip pat yra labai interaktyvūs. Pavyzdžiui, jūs galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti įvairiose veiklos rodiklių vietose ir, atsižvelgiant į tai, kaip veiklos rodikliai buvo nustatyti, atlikti šias užduotis:

  • jei norite peržiūrėti aukštesnius arba žemesnius informacijos lygius, pereiti prie bendresnių elementų arba juos detalizuoti;

  • filtruoti duomenis;

  • sužinoti dešimt viršutinių kategorijos (pvz., pardavimo pagal kanalą) pozicijų;

  • analizuoti duomenų reikšmes naudodami duomenų skaidymo medį.

Toliau pateiktame pavyzdyje pavaizduotas kontekstinis meniu, kurį galite pasiekti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami veiklos rodikliuose.

„PerformancePoint“ veiklos rodikliai su rodomu dešiniojo pelės mygtuko meniu

Pastaba:  Kartais, kai veiklos rodikliuose išplečiate ir tada suspaudžiate kelias eilutes ar stulpelius, išplėtimo / suspaudimo funkcija gali netinkamai veikti. Jei taip atsitinka, naudokite meniu Žiniatinklio dalys, kad atnaujintumėte veiklos rodiklius ir atkurtumėte jų pradinį rodymą.

Puslapio viršus

Naujame naršyklės lange atidarytos diagramos keitimų anuliavimas

Naršyklės lange spustelėkite mygtuką Atgal. Taip anuliuosite paskutinį atliktą rodinio keitimą. Kartokite šį veiksmą, kol rodinys bus toks, kokio reikia. Ši procedūra veiksminga, jei atlikote keletą ataskaitos keitimų, bet nenorite iš naujo nustatyti numatytojo diagramos rodinio.

Patarimas:  Jei mygtukas Atgal neįjungtas, vadinasi, pateiktas numatytasis ataskaitos rodinys.

Puslapio viršus

Ataskaitos rodinio nustatymas iš naujo

Taikydami kurį nors iš toliau pateiktų metodų, galite iš naujo nustatyti pradinį ataskaitos rodinį:

  • Jei ataskaitą peržiūrite pradinėje jos vietoje ataskaitų srityje   , atidarykite meniu Puslapio dalis, tada pažymėkite Nustatyti rodinį iš naujo.

  • Jei ataskaitą peržiūrite naujame naršyklės lange   , spustelėkite mygtuką Atnaujinti naujame naršyklės lange (arba paspauskite F5). Taip ne tik iš naujo nustatysite ataskaitų srityje rodomą numatytąjį analizės diagramos rodinį, bet ir pakeisite diagramos dydį pagal naująjį naršyklės langą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×