„OpenDocument“ teksto (.odt) formato ir „Word“ (.docx) formato skirtumai

„OpenDocument“ (.odt) failai suderinami su „Word“ ir atvirojo kodo programomis, pvz., „OpenOffice“ ir „LibreOffice“, tačiau gali būti formatavimo skirtumų, o tam tikros „Word“ funkcijos yra nepasiekiamos .odt failuose. „Word“ dokumentai (.docx) suderinami su daugeliu programų.

Numatytojo failų formato pakeitimas

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate „Word 2016“, „Word 2013“ ar „Word 2010“, spustelėkite Failas > Parinktys.

  • Programoje „Word 2007“ spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis > „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Įrašyti.

 3. Dalyje Įrašyti dokumentus esančiame sąraše Įrašyti failus šiuo formatu spustelėkite failų formatą, kurį norite naudoti pagal numatytuosius parametrus.

Kas palaikoma, kai įrašau „Word“ dokumentą „OpenDocument“ teksto formatu?

Tolesnėje lentelėje pateikiama informacija, kurios „Word“ funkcijos yra visiškai, dalinai palaikomos arba nepalaikomos „OpenDocument“ (.odt) formatu.

 • Palaikoma     Šią funkciją palaiko ir „Word“, ir „OpenDocument“ teksto formatai. Turinio, formatavimo ir naudojimo galimybių neprarasite.

 • Iš dalies palaikoma     Šią funkciją palaiko ir „Word“, ir „OpenDocument“ teksto formatai, tačiau gali pakisti formatavimas ir naudojimo galimybės. Teksto ar duomenų neprarasite, tačiau gali pasikeisti formatavimas ir galimybės dirbti su tekstu ar grafika.

 • Nepalaikoma    Ši funkcija nepalaikoma „OpenDocument“ teksto formatu. Jei ketinate įrašyti „Word“ dokumentą „OpenDocument“ teksto formatu, nenaudokite šios funkcijos, nes gali būti prarastas tos dokumento dalies turinys, formatavimas ir naudojimo galimybės.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie grafinių elementų funkcijas, žr. šio straipsnio pabaigoje pateikiamą grafinių elementų lentelę.

Sritis

Antrinė sritis

Palaikymo lygis

Bendradarbiavimas

Adresų knygelė

Palaikoma

Bendradarbiavimas

Internetinis dienoraštis

Palaikoma

Bendradarbiavimas

Komentarai

Iš dalies palaikoma

Dokumentą įrašius .odt formatu ir vėl atidarius programoje „Word 2007“, komentarai apie žodžių grupę yra suliejami į vieną vieną. Ši vieta paprastai nurodoma žodžių grupės pabaigoje.

Lentelės komentaruose nepalaikomos. Lentelės turinys išlaikomas, tačiau struktūra prarandama.

Bendradarbiavimas

Dokumentų lyginimas ir suliejimas

Palaikoma

Bendradarbiavimas

Dokumento apsauga

Nepalaikoma

Įrašius „Word 2007“ failą .odt formatu, funkcija yra pašalinama, o .odt failų, kuriuose naudojama ši funkcija, atidaryti negalima.

Bendradarbiavimas

Informacijos teisių valdymas (IRM)

Nepalaikoma

Įrašius „Word 2007“ dokumentą .odt formatu, funkcija yra pašalinama, o .odt failų, kuriuose naudojama ši funkcija, atidaryti negalima.

Bendradarbiavimas

Laiškų suliejimas

Palaikoma

Laukai ADDRESSBLOCK ir RECIPIENT konvertuojami į paprastąjį tekstą.

Jeigu dokumentas redaguojamas kitoje ODF programoje, ryšys su duomenų šaltiniu turi būti nustatytas iš naujo.

Bendradarbiavimas

Peržiūros sritis

Palaikoma

Bendradarbiavimas

Keitimų sekimas

Nepalaikoma

„Word 2007“ dokumentą įrašant .odt formatu, visi keitimai yra priimami.

Turinys

Bibliografija

Nepalaikoma

Bibliografijos skyrius konvertuojamas į paprastąjį tekstą.

Turinys

Vaizdų aprašai

Nepalaikoma

SEQ laukai konvertuojami į paprastąjį tekstą.

Įtraukus naujų vaizdų aprašų, jų numeriai automatiškai nepadidinami.

Turinys

Turinio valdikliai

Nepalaikoma

Turinys

Kryžminės nuorodos

Palaikoma

Turinys

Dokumento kūrimo blokai

Nepalaikoma

Turinys

Lygčių rengyklė

Palaikoma

Turinys

Lygtys

Palaikoma

Turinys

Puslapio ir dokumento išnašos

Palaikoma

Pasirinktiniai skyrikliai nepalaikomi.

Turinys

Rėmeliai

Iš dalies palaikoma

Kai „Word 2007“ dokumentą įrašote .odt formatu:

 • Rėmeliai konvertuojami į teksto laukus.

 • Fiksavimas prie kurių nors paraštės sričių nepalaikomas.

Dėl nepalaikomo turinio prarandami rėmeliai, o ne turinys. Nepalaikomas turinys apima lenteles, automatines figūras, teksto laukus, rėmelius ir „SmartArt“ grafinius elementus.

Turinys

Rėmelių rinkiniai

Nepalaikoma

Turinys

Antraštė, poraštė

Palaikoma

Turinys

Indeksas

Palaikoma

Kelių stulpelių indeksai šiuo metu nepalaikomi.

Turinys

Lūžio įterpimas

Iš dalies palaikoma

Įrašius „Word 2007“ dokumentą .odt formatu, gali dingti kai kurios ištisinių sekcijų lūžių ypatybės, pvz., viršutinės / apatinės paraštės, antraštės / poraštės, kraštinės ir eilučių numeravimas.

Turinys

„Office Art“

Palaikoma

Išsamesnės informacijos žr. Grafinių elementų lentelė.

Turinys

Puslapių numeravimas

Palaikoma

Turinys

Paveikslėliai

Palaikoma

Dokumento, sukurto naudojant „OpenOffice“, paveikslėliai nerodomi.

Turinys

Lentelės

Iš dalies palaikoma

Lentelės, turinčios daugiau kaip 64 stulpelių, nepalaikomos.

Temų formatavimas konvertuojamas į langelių lygio formatavimą.

Turinys

Ruošiniai ir vedliai

Palaikoma

Turinys

Teksto laukai

Iš dalies palaikoma

Teksto laukuose negalima įdėti teksto laukų.

Turinys

Turinys

Iš dalies palaikoma

Iš turinio dingsta elementai, pažymėti SEQ lauku.

Turinys

Teisinių nuorodų sąrašas

Nepalaikoma

Turinys

Paveikslėlių sąrašas

Nepalaikoma

Turinys

E2O

Palaikoma

Išsamesnės informacijos žr. Grafinių elementų lentelė.

Redagavimas

Automatinis užbaigimas

Palaikoma

Redagavimas

Automatinė taisa

Palaikoma

Redagavimas

Automatinė suvestinė

Nepalaikoma

Redagavimas

Automatinis tekstas

Palaikoma

Automatinio teksto įrašai yra saugomi „Word“ šablonuose (.dotx). Jei „Word“ šabloną su automatinio teksto įrašais įrašote .odt formatu, automatinio teksto įrašai nėra įrašomi .odt versijoje.

Redagavimas

Didžiųjų raidžių keitimas mažosiomis ir atvirkščiai

Palaikoma

Redagavimas

Spustelėti ir rašyti

Palaikoma

Redagavimas

Iškirpti, kopijuoti, įklijuoti

Palaikoma

Redagavimas

Nuvilkti ir palikti

Palaikoma

Redagavimas

Laiškai ir žymos

Palaikoma

Redagavimas

Žymėjimas

Palaikoma

Redagavimas

Rūšiavimas

Palaikoma

Redagavimas

Anuliuoti, atlikti iš naujo, kartoti

Palaikoma

Redagavimas

Spaudos ženklų apskaita

Palaikoma

Operacijos su failais

Dvejetainio failo formatas

Palaikoma

Galima įrašyti dvejetainius .doc ir .dot tipų failus.

Operacijos su failais

Failų siuntimas FTP protokolu

Palaikoma

Operacijos su failais

Šifravimas

Nepalaikoma

Operacijos su failais

Fiksuotas failo formatas

Palaikoma

Galima įrašyti .pdf ir .xps tipų failus.

Operacijos su failais

HTML failo formatas

Palaikoma

Galima įrašyti .html tipo failą.

Operacijos su failais

Dokumento ruošiniai

Nepalaikoma

Operacijos su failais

XML formato failo atidarymas

Palaikoma

Galima įrašyti .docx ir .dotm tipo failus.

Operacijos su failais

Užrašinė

Palaikoma

Operacijos su failais

RTF failo formatas

Palaikoma

Galima įrašyti .rtf tipo failą.

Operacijos su failais

Teksto keitikliai

Palaikoma

Operacijos su failais

Teksto kodavimas

Palaikoma

Operacijos su failais

Patikimumo centras

Palaikoma

Operacijos su failais

„Word“ keitiklis

Palaikoma

Operacijos su failais

„WordML“ failo formatas

Palaikoma

Galima įrašyti „WordML“ failo formatu.

Operacijos su failais

WSS integravimas

Palaikoma

Formatavimas

Fonas

Nepalaikoma

Formatavimas

Kraštinės ir šešėliai

Palaikoma

Šešėlių raštai yra nepalaikomi.

Paveikslėlių kraštinių stiliai yra nepalaikomi. Jie yra konvertuojami į vientisą liniją.

Formatavimas

Ženkleliai ir numeravimas

Palaikoma

Tarpai tarp numerių / ženklelių ir teksto gali šiek tiek skirtis.

Tarpai tarp sąrašo elementų yra padidinami, kad atitiktų dokumento tarpus tarp eilučių.

Numatytieji ženkleliai „OpenOffice“ pasikeičia, kai .odt failas atidaromas programoje „Word 2007“.

Formatavimas

Inicialai

Palaikoma

Fiksavimas prie tam tikrų paraštės sričių nepalaikomas.

Formatavimas

Formato vientisumo tikrintuvas

Palaikoma

Formatavimas

Formato teptukas

Palaikoma

Formatavimas

Žymeklis

Palaikoma

Ryškinimas yra konvertuojamas į simbolių fono spalvą, kai dokumentas įrašomas .odt formatu.

Formatavimas

Horizontalios linijos

Palaikoma

Formatavimas

Paragrafas

Palaikoma

Formatavimas

Formatavimo rodymas

Palaikoma

Formatavimas

Stiliai

Palaikoma

Įrašius dokumentą .odt formatu, stilių skaičius padidėja ir visas ODF formatavimas būna pagrįstas stiliais.

Formatavimas

Skirtukai

Palaikoma

Poziciniai skirtukai yra nepalaikomi.

Formatavimas

Teksto stulpeliai

Palaikoma

Kai kurios ypatybės, susijusios su sekcijomis, gali dingti, pavyzdžiui, viršutinės / apatinės paraštės, antraštės / poraštės, kraštinės ar linijų numeravimas.

Formatavimas

Teksto padėtis

Iš dalies palaikoma

Palaikomi šie teksto padėties formatai:

 • dkva: iš dešinės į kairę, iš viršaus į apačią

 • kdva: iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią

 • vadk: iš viršaus į apačią; iš dešinės į kairę

 • Teksto padėtis lentelės langelyje yra nepalaikoma.

Formatavimas

Temos

Nepalaikoma

Formatavimas

Vandenženklis

Nepalaikoma

Formatavimas

Tiesioginė peržiūra

Palaikoma

Formatavimas

Padėtis

Iš dalies palaikoma

Kai kurių teksto laukų, rėmelių ir figūrų padėtis gali pasikeisti, atsižvelgiant į tai, koks prieraišas yra naudojamas.

Infrastuktūra

Acetatas

Palaikoma

Įrašius failą .odt formatu, turinys su turinio valdikliais konvertuojami į paprastą tekstą.

Infrastuktūra

Žymelės

Palaikoma

Infrastuktūra

Įkėlimas po išjungimo

Palaikoma

Infrastuktūra

Cicero, rankraštis, kalba

Palaikoma

Infrastuktūra

Duomenų surišimas

Nepalaikoma

Infrastuktūra

DDE

Nepalaikoma

Lauko turinys konvertuojamas į paprastąjį tekstą.

Duomenų šaltinio saitas prarandamas.

Infrastuktūra

Laukai

Iš dalies palaikoma

Nepalaikomi laukai yra konvertuojami į paprastąjį tekstą.

Palaikomi laukai ir toliau lieka laukais.

SEQ laukai yra nepalaikomi, todėl kinta turinių (TOC) ir vaizdų aprašų veikimas.

Infrastuktūra

„ActiveX“ / formos

Nepalaikoma

Infrastuktūra

Džiovinimas šaldant

Palaikoma

Infrastuktūra

Žinynas

Palaikoma

Infrastuktūra

Hipersaitai

Palaikoma

„OpenOffice“ dokumentuose hipersaito stilius nepritaikomas, tačiau hipersaitai veikia.

Infrastuktūra

Ranka rašyti komentarai

Nepalaikoma

Infrastuktūra

Klaviatūros tinkinimas

Nepalaikoma

Infrastuktūra

OCX

Nepalaikoma

Infrastuktūra

OLE

Iš dalies palaikoma

Objektai, įdėti į dokumentą, sukurtą „OpenOffice“ programomis, nerodomi. Paveikslėlio tipas yra nepalaikomas, o saitas yra santykinis.

Tarptautinis

IME

Palaikoma

Tarptautinis

Simbolio įterpimas

Palaikoma

Tarptautinis

Prijungiama vartotojo sąsaja

Palaikoma

Tarptautinis

Dvi eilutės viename

Palaikoma

MODI

OCR

Palaikoma

Naršymas

Dokumento schema

Palaikoma

Naršymas

Radimas / keitimas

Palaikoma

Naršymas

Eiti į, eiti atgal

Palaikoma

Spausdinimas

Palaikoma

Spausdinimas

Puslapio parametrai

Palaikoma

Spausdinimas

Spaudinio peržiūra

Palaikoma

Galimybė programuoti

Priedai

Iš dalies palaikoma

Galimybė programuoti

C-API

Iš dalies palaikoma

Galimybė programuoti

COM papildiniai

Iš dalies palaikoma

Galimybė programuoti

Įvykiai

Iš dalies palaikoma

Galimybė programuoti

Makrokomandos

Nepalaikoma

Galimybė programuoti

Objektų modelis

Palaikoma

Galimybė programuoti

Intelektualieji dokumentai

Nepalaikoma

Galimybė programuoti

Intelektualiosios žymos

Funkcijos nėra

Galimybė programuoti

VBA įrašymas

Palaikoma

Galimybė programuoti

VBE integravimas

Palaikoma

Galimybė programuoti

„WordBasic“

Palaikoma

Tikrinimas

Pasirinktiniai žodynai

Palaikoma

Tikrinimas

Gramatika

Palaikoma

Teksto srityse, pažymėtose „netikrinti rašybos ar gramatikos“, ypatybė nebus naudojama. Rašyba ir gramatika bus tikrinama ir tame tekste.

Tikrinimas

Žodžių kėlimas

Palaikoma

Tikrinimas

Intelektualioji automatinė taisa

Palaikoma

Tikrinimas

Automatinis kalbos aptikimas

Palaikoma

Tikrinimas

Kalbos ypatybės

Palaikoma

Tikrinimas

Rašyba

Palaikoma

Teksto srityse, pažymėtose „netikrinti rašybos ar gramatikos“, ypatybė nebus naudojama. Rašyba ir gramatika bus tikrinama ir tame tekste.

Tikrinimas

Žodynas

Palaikoma

Tikrinimas

Vertimas

Palaikoma

Papildoma informacija

Papildomos informacijos sritis

Palaikoma

Rodiniai

Juodraštis

Palaikoma

Rodiniai

Struktūra

Palaikoma

Rodiniai

Spaudinio išdėstymas

Palaikoma

Rodiniai

Skaitymas

Palaikoma

Rodiniai

Liniuotė

Palaikoma

Rodiniai

Slinkimas

Palaikoma

Rodiniai

Būsenos juosta

Palaikoma

Rodiniai

Miniatiūros

Palaikoma

Rodiniai

Žiniatinklio maketas

Palaikoma

Rodiniai

Langavimas

Palaikoma

Rodiniai

Mastelio keitimas

Nepalaikoma

„WordMail“

Automatinis pasirašymas

Palaikoma

„WordMail“

Faksograma

Palaikoma

„WordMail“

HTML

Palaikoma

„WordMail“

Parinktys

Nepalaikoma

„WordMail“

Paprastasis tekstas

Palaikoma

„WordMail“

RFM

Palaikoma

„WordMail“

RTF

Palaikoma

XML

Schemos prisegimas

Nepalaikoma

XML

Atributai

Nepalaikoma

XML

Išorinis šaltinis

Nepalaikoma

XML

Teksto įtraukimas

Nepalaikoma

XML

XML suliejimas

Nepalaikoma

XML

OOUI

Nepalaikoma

XML

Žymėjimo veikimas

Nepalaikoma

XML

Medžio rodinys

Nepalaikoma

XML

Tikrinimas

Nepalaikoma

XML

XSLT

Nepalaikoma

Grafiniai elementai

Lentelėje žemiau pateikiama informacija, kurios „Word“ grafinių elementų funkcijos yra visiškai ar iš dalies palaikomos arba nepalaikomos „OpenDocument“ formatu (.odt).

 • Palaikoma     „Word“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją. Grafiniai elementai, kuriuose naudojama ši funkcija, dažniausiai atrodo ir veikia taip pat abiejų formatų failuose.

 • Iš dalies palaikoma     „Word“ ir „OpenDocument“ formatas palaiko šią funkciją, tačiau grafiniai elementai gali atrodyti skirtingai. Keičiant formatus duomenys paprastai neprarandami, bet gali skirtis formatavimas ir grafinių elementų naudojimas.

 • Nepalaikoma     Dėl unikalių „Word“ ir „OpenDocument“ formatų funkcijų ir taikymo skirtumų „OpenDocument“ formatu ši funkcija nepalaikoma. Jei ketinate įrašyti dokumentą „OpenDocument“ formatu, nenaudokite šių funkcijų.

Pagrindinės figūros

Palaikymo lygis

Figūros

Palaikoma

Teksto laukai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus objektus teksto laukuose, kurie iš dalies palaikomi. Atidarius failą, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros arba teksto laukai teksto lauko viduje yra prarandami.

WordArt

Palaikoma

Trimačių figūrų parinktys

Palaikoma

Paveikslėliai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus įterpimo ir saito parinktį, kuri nepalaikoma ODF formatu.

„SmartArt“ diagramos

Palaikoma

Konvertuojama į figūrų grupę.

„ActiveX“ valdikliai

Nepalaikoma

Diagramų objektai

Palaikoma

Konvertuojama į grupę, kurioje yra diagrama ir objektai. Programa „Word“ nepalaiko grupės, kurioje yra diagrama, todėl failą atidarius programa „Word“, objektai yra išgrupuojami.

Parašo eilutės objektas

Nepalaikoma

Ranka rašomas komentaras

Palaikoma

Ranka rašomas komentaras yra konvertuojamas į išplėstinio metafailo (EMF) vaizdą. (Naudojant „Word 2007“ jis konvertuojamas į laisvos formos figūrą.)

Objektų grupavimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurie objektai programoje „Word“ negali būti sugrupuoti, todėl atidarius „OpenDocument“ failą, objektai išgrupuojami. Tai taikoma bet kokiems su diagrama sugrupuotiems elementams ir paveikslėliui, sugrupuotam su figūra, teksto lauku arba OLE objektu.

Objekto matomumas

Iš dalies palaikoma

Nematomi objektai tampa matomais, failą įrašius .odt formatu ir atidarius jį vėl programoje „Word“ .

Objektų kraštinės

Palaikoma

Palaikomos ne visų stilių kraštinės. Nepalaikomų stilių kraštinės įrašomos kaip numatytojo stiliaus kraštinės (juoda vientisa linija).

Objekto užpildai

Palaikoma

Palaikoma, išskyrus tai, kad daugiau nei du perėjimo sustabdymus turintys užpildai praranda visus sustabdymus po pirmųjų dviejų.

Linijos formatavimas

Palaikoma

Ne visi linijų ir linijų galų stiliai yra palaikomi ODF. Nepalaikomi stiliai įrašomi kaip numatytoji juoda, vientisa linija su atvira rodykle.

Paveikslėlio apkarpymas

Palaikoma

Įprastasis paveikslėlio apkarpymas yra palaikomas, tačiau paveikslėlio su figūra apkarpymas yra nepalaikomas.

Paveikslėlio perspalvinimas

Iš dalies palaikoma

Kai kurių paveikslėlių perspalvinimas yra toks pat, kaip ODF, pvz., juodai baltas. Kitų paveikslėlių perspalvinimas neturi atitikmens ir yra suplokštinamas. Paveikslėlis atrodo taip pat, tačiau perspalvinimo nebegalima pakeisti ar pašalinti.

Trimačių paveikslėlių parinktys

Nepalaikoma

Paveikslėlių stiliai

Iš dalies palaikoma

Kraštinės yra iš dalies palaikomos, tačiau gali atrodyti kitaip.

Temos

Nepalaikoma

Hipersaitas figūroje

Nepalaikoma

Puslapio viršus

Paskutinį kartą atnaujinta 2015-8-17

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×