„OneNote“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

„OneNote“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ skirtos „OneNote“ sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to, jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardyti „Windows“ skirtos „OneNote“ spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus vienu metu, nurodytos su pliuso simboliu (+). Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus tam tikra eilės tvarka, nurodytos su kablelio simboliu (,).

Šioje temoje

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M arba „Windows“ + ALT + N

Prijungti „OneNote“ langą.

CTRL + ALT + D

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį.

Ctrl + C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

Ctrl + V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

Rodyklė kairėn

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

Rodyklė dešinėn

Pereiti vienu žodžiu į kairę.

CTRL + rodyklė kairėn

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

Ctrl + rodyklė dešinėn

Naikinti vieną simbolį į kairę.

Klavišas Backspace

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

Klavišas Delete

Naikinti vieną žodį į kairę.

Ctrl + Backspace

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

Ctrl + Delete

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos.

SHIFT + ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą.

SHIFT + F7

Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu.

SHIFT + F10

Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje.

CTRL + SHIFT + W

Puslapio viršus

Pastabų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti pasirinktą tekstą.

CTRL + SHIFT + H arba CTRL + ALT + H

Įterpti saitą.

CTRL + K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + C

Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + V

Atidaryti saitą.

Pastaba: Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto saito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL + brūkšnelis

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą.

CTRL + SHIFT + =

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + =

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + taškas

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL + pasvirasis brūkšnys

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 2

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 6

Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių.

CTRL+ SHIFT + N

Įtraukti pastraipą iš kairės.

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

Alt + Shift + rodyklė kairėn

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

Ctrl + R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

Ctrl + Shift + >

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

Ctrl + Shift + <

Valyti visą pažymėto teksto formatavimą.

CTRL+ SHIFT + N

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Puslapio viršus

Elementų įtraukimas į puslapį

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT + N, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT + N, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu).

Alt + Shift + P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT + N, P

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT + N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba: „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas + „Shift“ + S

Įterpti dabartinę datą.

Alt + Shift + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką.

Alt + Shift + F

Įterpti dabartinį laiką.

Alt + Shift + T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį.

„Alt“ + „=“

Įterpti euro (€) simbolį.

CTRL + ALT + E

Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą.

Klavišas Tab

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį.

Klavišas Tab

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

Pastaba: Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute.

CTRL + ENTER

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje.

Alt + Enter

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje.

„Ctrl“ + „Alt“ + R

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje).

ENTER

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

DEL (paspauskite du kartus)

Puslapio viršus

Pastabų ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti iki eilutės pabaigos.

Shift + End

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

Shift + rodyklė žemyn

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti.

Ctrl + Shift + T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

Klavišas Esc

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn.

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką).

Alt + Shift + rodyklė kairėn

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką).

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas.

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

Naikinti

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

Rodyklė kairėn

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

Rodyklė dešinėn

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL + ALT + P arba CTRL + ALT +S

Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis.

„Ctrl“ + „Alt“ + Y

Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį.

„Ctrl“ + „Alt“ + U

Puslapio viršus

Pastabų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

Ctrl + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

Ctrl + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

Ctrl + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

Ctrl + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas.

Ctrl + 5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

Ctrl + 6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

Ctrl + 7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

Ctrl + 8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

Ctrl + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

Ctrl + 0

Struktūrų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti iki 2 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 2

Išplėsti iki 3 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 3

Išplėsti iki 4 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 4

Išplėsti iki 5 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 5

Išplėsti iki 6 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 6

Išplėsti iki 7 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 7

Išplėsti iki 8 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 8

Išplėsti iki 9 lygio.

„Alt“ + „Shift“ + 9

Išplėsti visus lygius.

„Alt“ + „Shift“ + 0

Didinti įtrauką vienu lygiu.

Klavišas Tab

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

Shift + Tab

Išplėsti sutrauktą struktūrą.

Alt + Shift + pliuso ženklas

Sutraukti išplėstą struktūrą.

Alt + Shift + minuso ženklas

Puslapio viršus

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba: Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

„Ctrl“ + kairysis „Shift“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

„Ctrl“ + dešinysis „Shift“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

Klavišas Tab

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

Shift + Tab

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

Ctrl + Shift + M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus.

Ctrl + Shift + *

Spausdinti dabartinį puslapį.

Ctrl + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį.

Ctrl + N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + [

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + ]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje.

„Ctrl“ + „Alt“ + N

Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + [

Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + ]

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Pažymėti visus elementus.

Paspauskite CTRL + A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti dabartinį puslapį.

CTRL + SHIFT + A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL + A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą.

Ctrl + Shift + T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

Alt + Page Up

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

Alt + Page Down

Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų.

Page Up

Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią.

Page Down

Slinkti į dabartinio puslapio viršų.

Ctrl + Home

Slinkti į dabartinio puslapio apačią.

Ctrl + End

Pereiti į kitą pastraipą.

Ctrl + rodyklė žemyn

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

Ctrl + rodyklė aukštyn

Pereiti prie kito pastabų konteinerio.

ALT + rodyklė žemyn

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

Rodyklė kairėn

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

Rodyklė dešinėn

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Didinti mastelį.

ALT + CTRL + PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT + CTRL + MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Pastaba: Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

Ctrl + S

Puslapio viršus

Darbas su bloknotais ir skyriais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti „OneNote“.

Windows+ SHIFT + N

Atidaryti bloknotą.

Ctrl + O

Siųsti į „ OneNote“ įrankį

Windows + N

Kurti naują skyrių.

Ctrl + T

Atidaryti skyrių.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skyrių.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą skyriaus puslapį.

Ctrl + Page Down

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį.

„Alt“ + „Home“

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį.

„Alt“ + „End“

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

Alt + Page Up

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

Alt + Page Down

Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį.

„Ctrl“ + „Alt“ + M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką.

„Ctrl“ + „Alt“ + G

Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL + SHIFT + A

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

Ctrl + Shift + G

Perkelti dabartinį skyrių.

CTRL + SHIFT + G, tada SHIFT + F10, M

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą.

CTRL +G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Puslapio viršus

Pastabų ieška

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose.

Ctrl + E

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose.

Rodyklė žemyn

Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose.

ENTER

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL + E, TAB, TARPAS

Atidaryti ieškos rezultatų sritį.

ALT +O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

Pastaba: Paspausdami CRTL+ E arba CTRL + F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

Ctrl + F

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

ENTER arba F3

Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

Shift + F3

Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį.

Klavišas Esc

Puslapio viršus

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

Ctrl + Shift + E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

Ctrl + Shift + E

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

Ctrl + Shift + 1

Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos.

Ctrl + Shift + 2

Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

„Ctrl“ + „Shift“ + 3

Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

„Ctrl“ + „Shift“ + 4

Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 5

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

Ctrl + Shift + K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL + SHIFT + 9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + 0

Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus.

Shift + F9

Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus.

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą.

Ctrl + Q

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

„Ctrl“ + „Alt“ + L

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft OneNote 2013“ atlikti. Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ). 

Šioje temoje

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M arba „Windows“ + ALT + N

Prijungti „OneNote“ langą.

CTRL + ALT + D

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Perdaryti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį.

CTRL + C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

CTRL + V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Panaikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Panaikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Panaikinti vieną žodį kairėje.

CTRL + BACKSPACE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL + DELETE

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos.

SHIFT + ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą.

SHIFT + F7

Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu.

SHIFT + F10

Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje.

CTRL + SHIFT + W

Puslapio viršus

Pastabų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti pasirinktą tekstą.

CTRL + SHIFT + H arba CTRL + ALT + H

Įterpti saitą.

CTRL + K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + C

Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + V

Atidaryti saitą.

Pastaba: Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto saito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL + BRŪKŠNELIS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą.

CTRL + SHIFT + =

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + =

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + TAŠKAS

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL + PASVIRASIS BRŪKŠNYS

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 2

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 6

Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + N

Įtraukti pastraipą iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

CTRL + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + <

Valyti visą pažymėto teksto formatavimą.

CTRL + SHIFT + N

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

CTRL + SHIFT + R

Puslapio viršus

Elementų įtraukimas į puslapį

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT + N, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT + N, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu).

ALT + SHIFT + P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT + N, P

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT + N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba: „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas + S (jei naudojate „OneNote 2013“ su vėliausiais naujinimais, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + SHIFT + S)

Įterpti dabartinę datą.

ALT + SHIFT + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką.

ALT + SHIFT + F

Įterpti dabartinį laiką.

ALT + SHIFT + T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį.

ALT + =

Įterpti euro (€) simbolį.

CTRL + ALT + E

Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą.

TAB

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį.

TAB

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

Pastaba: Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute.

CTRL + ENTER

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje.

ALT + ENTER

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje.

CTRL + ALT + R

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje).

ENTER

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

DEL (paspauskite du kartus)

Puslapio viršus

Pastabų ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti iki eilutės pabaigos.

SHIFT + END

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti.

CTRL + SHIFT + T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

ESC

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas.

CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

DELETE

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL + ALT + P arba CTRL + ALT +S

Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis.

CTRL + ALT + Y

Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį.

CTRL + ALT + U

Puslapio viršus

Pastabų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

CTRL + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

CTRL + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

CTRL + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

CTRL + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas.

CTRL + 5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

CTRL + 0

Struktūrų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti iki 2 lygio.

ALT + SHIFT + 2

Išplėsti iki 3 lygio.

ALT + SHIFT + 3

Išplėsti iki 4 lygio.

ALT + SHIFT + 4

Išplėsti iki 5 lygio.

ALT + SHIFT + 5

Išplėsti iki 6 lygio.

ALT + SHIFT + 6

Išplėsti iki 7 lygio.

ALT + SHIFT + 7

Išplėsti iki 8 lygio.

ALT + SHIFT + 8

Išplėsti iki 9 lygio.

ALT + SHIFT + 9

Išplėsti visus lygius.

ALT + SHIFT + 0

Didinti įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Išplėsti sutrauktą struktūrą.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti išplėstą struktūrą.

ALT + SHIFT + MINUSO ŽENKLAS

Puslapio viršus

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba: Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus.

CTRL + SHIFT + *

Spausdinti dabartinį puslapį.

CTRL + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį.

CTRL + N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + [

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + ]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje.

CTRL + ALT + N

Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + [

Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + ]

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Pažymėti visus elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti dabartinį puslapį.

CTRL + SHIFT + A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL + A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą.

CTRL + SHIFT + T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų.

PAGE UP

Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią.

PAGE DOWN

Slinkti į dabartinio puslapio viršų.

CTRL + HOME

Slinkti į dabartinio puslapio apačią.

CTRL + END

Pereiti į kitą pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti prie kito pastabų konteinerio.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Didinti mastelį.

ALT + CTRL + PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT + CTRL + MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Pastaba: Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

CTRL + S

Puslapio viršus

Darbas su bloknotais ir skyriais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti „OneNote“.

Windows+ SHIFT + N

Atidaryti bloknotą.

CTRL + O

Siųsti į „ OneNote“ įrankį

Windows + N

Kurti naują skyrių.

CTRL + T

Atidaryti skyrių.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skyrių.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį.

ALT + HOME

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį.

ALT + END

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį.

CTRL + ALT + M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL + ALT +G

Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL +SHFT+ A

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

CTRL + SHIFT + G

Perkelti dabartinį skyrių.

CTRL + SHIFT + G, tada SHIFT + F10, M

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą.

CTRL +G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Puslapio viršus

Pastabų ieška

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose.

CTRL + E

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose.

RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose.

ENTER

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL + E, TAB, TARPAS

Atidaryti ieškos rezultatų sritį.

ALT +O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

Pastaba: Paspausdami CRTL+ E arba CTRL + F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

CTRL + F

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

ENTER arba F3

Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

SHFT+ F3

Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį.

ESC

Puslapio viršus

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 1

Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 2

Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 3

Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 4

Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 5

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL + SHIFT + 9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + 0

Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus.

SHIFT + F9

Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus.

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą.

CTRL + Q

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

CTRL + ALT + L

Puslapio viršus

Šiame žinyno straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft OneNote 2010“ atlikti. Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ). 

Pastaba: Gali būti, kad peržiūrite ne naujausią šio straipsnio versiją. Jei šio lango apačioje esančioje būsenos juostoje nurodyta Neprisijungęs, prijunkite kompiuterį prie interneto, tada spustelėkite mygtuką Neprisijungęs žinyno rodinyje, tada spustelėkite Rodyti „Office.com“ turinį kontekstiniame meniu. Taip pat galima apsilankyti „Office.com“ ir peržiūrėti „Microsoft OneNote 2010“ žinyno ir mokomosios medžiagos naujausią dokumentaciją.

Šioje temoje

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL+SHIFT+M

Prijungti „OneNote“ langą.

CTRL + ALT + D

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Perdaryti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį.

CTRL + C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

CTRL + V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Panaikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Panaikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Panaikinti vieną žodį kairėje.

CTRL + BACKSPACE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL + DELETE

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos.

SHIFT + ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą.

SHIFT + F7

Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu.

SHIFT + F10

Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje.

CTRL + SHIFT + W

Pastabų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Geltonai paryškinti pažymėtą tekstą.

CTRL + SHIFT + H
arba CTRL + ALT + H

Įterpti hipersaitą.

CTRL + K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + C

Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė).

CTRL+SHIFT+V

Atidaryti hipersaitą.

Pastaba: Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto hipersaito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL + BRŪKŠNELIS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą.

CTRL + SHIFT + =

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + =

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + TAŠKAS

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL + PASVIRASIS BRŪKŠNYS

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 2

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 6

Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + N

Įtraukti pastraipą iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

CTRL + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + <

Valyti visą pažymėto teksto formatavimą.

CTRL + SHIFT + N

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

CTRL+SHIFT+R

Elementų įtraukimas į puslapį

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT + N, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT + N, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu).

ALT + SHIFT + P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT + N, P

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT + N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba: „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas + S

Įterpti dabartinę datą.

ALT + SHIFT + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką.

ALT + SHIFT + F

Įterpti dabartinį laiką.

ALT + SHIFT + T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį.

ALT+=

Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą.

TAB

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį.

TAB

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

Pastaba: Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute.

CTRL + ENTER

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje.

ALT + ENTER

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje.

CTRL+ALT+R

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio kairėje.

CTRL+ALT+E

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje).

ENTER

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

DEL (paspauskite du kartus)

Pastabų ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba: Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti iki eilutės pabaigos.

SHIFT + END

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti.

CTRL + SHIFT + T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

ESC

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas.

CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

DELETE

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL+ALT+P

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL+ALT+S

Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis.

CTRL + ALT + Y

Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį.

CTRL+ALT+U

Pastabų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

CTRL + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

CTRL + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

CTRL + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

CTRL + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas.

CTRL + 5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

CTRL + 0

Struktūrų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti iki 2 lygio.

ALT + SHIFT + 2

Išplėsti iki 3 lygio.

ALT + SHIFT + 3

Išplėsti iki 4 lygio.

ALT + SHIFT + 4

Išplėsti iki 5 lygio.

ALT + SHIFT + 5

Išplėsti iki 6 lygio.

ALT + SHIFT + 6

Išplėsti iki 7 lygio.

ALT + SHIFT + 7

Išplėsti iki 8 lygio.

ALT + SHIFT + 8

Išplėsti iki 9 lygio.

ALT + SHIFT + 9

Išplėsti visus lygius.

ALT + SHIFT + 0

Didinti įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Išplėsti sutrauktą struktūrą.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti išplėstą struktūrą.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba: Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office 2010“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Puslapio viršus

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus.

CTRL + SHIFT + *

Spausdinti dabartinį puslapį.

CTRL + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį.

CTRL + N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + [

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + ]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje.

CTRL + ALT + N

Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + [

Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + ]

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Pažymėti visus elementus.

Paspauskite CTRL + A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti dabartinį puslapį.

CTRL + SHIFT + A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL + A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą.

CTRL + SHIFT + T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų.

PAGE UP

Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią.

PAGE DOWN

Slinkti į dabartinio puslapio viršų.

CTRL + HOME

Slinkti į dabartinio puslapio apačią.

CTRL + END

Pereiti į kitą pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio viršų arba išplėsti puslapį į viršų.

CTRL+ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio apačią arba išplėsti puslapį į apačią.

CTRL+ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio kairiąją pusę arba išplėsti puslapį į kairę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio dešiniąją pusę arba išplėsti puslapį į dešinę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti prie kito pastabų konteinerio.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Didinti mastelį.

ALT+CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

CTRL+S

Darbas su bloknotais ir skyriais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Kurti naują skyrių.

CTRL+T

Atidaryti bloknotą.

CTRL+O

Atidaryti skyrių.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skyrių.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį.

ALT + HOME

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį.

ALT + END

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį.

CTRL + ALT + M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL + ALT +G

Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL +SHFT+ A

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

CTRL + SHIFT + G

Perkelti dabartinį skyrių.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą.

CTRL+G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Pastabų ieška

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose.

CTRL + E

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose.

RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose.

ENTER

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL + E, TAB, TARPAS

Atidaryti ieškos rezultatų sritį.

ALT +O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

Pastaba: Paspausdami CRTL+ E arba CTRL + F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

CTRL + F

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

ENTER arba F3

Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

SHFT+ F3

Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį.

ESC

Puslapio viršus

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 1

Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 2

Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 3

Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 4

Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 5

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL + SHIFT + 9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + 0

Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus.

SHIFT + F9

Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus.

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą.

CTRL+Q

Puslapio viršus

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

CTRL + ALT + L

Puslapio viršus

Šiame žinyno straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft Office OneNote 2007“ atlikti. Spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ). 

Patarimas: Norėdami rasti žodį ar frazę šioje temoje, spustelėkite Rodyti viską, paspauskite CTRL + F, įveskite žodį arba frazę, tada paspauskite ENTER.

Žinynas tinkle

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžti į „OneNote“ žinyno pagrindinį puslapį.

ALT + HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango dalyje Naršyti „OneNote“ žinyne pasirinkti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB arba SHIFT + TAB

Žinyno lango dalyje Naršyti „OneNote“ žinyne išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje.

TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Nustatyti, ar žinyno langas bus rodomas susietas su aktyvia programa (susietas), ar nuo jos atskirtas (nesusietas).

ALT + U

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL + P.

CTRL + P

Keisti ryšio būseną.

F6, tada paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN

Įveskite tekstą lauke Įveskite ieškotinus žodžius.

F6, tada paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN

Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą, lauką Įvesti ieškomus žodžius ir sąrašą Ieška.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindai

Langų rodymas ir naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT + SHIFT + TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, tada paspauskite CTRL + TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL + SHIFT + F6

Kai dokumento langas nepadidintas, vykdyti komandą Dydis (esančią lango meniu Valdiklis). Norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus, o baigę paspauskite ESC.

CTRL + F8

Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + PRINT SCREEN

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Šrifto keitimas

CTRL + SHIFT + F

Šrifto dydžio keitimas

CTRL + SHIFT + P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį

CTRL+SHIFT+<

Judėjimas tekste ir langeliuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, tada paspauskite CTRL + TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Kai meniu ar įrankių juosta aktyvi, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus CTRL + TAB daugiau nei vieną kartą.)

CTRL+TAB

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

TAB arba SHIFT + TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti per pasirinkimus pažymėtame antriniame meniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pažymėtą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti kontekstinį meniu; atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi.

HOME arba END

Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Pereiti į pažymėto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

CTRL + HOME arba CTRL + END

Atidaryti užduočių sritį Tyrimai.

Alt + spustelėjimas

Pakeisti dydį ir perkelti įrankių juostas, meniu ir užduočių sritis

 1. Norėdami pasirinkti meniu juostą, paspauskite ALT.

 2. Kelis kartus paspauskite CTRL + TAB, kad pasirinktumėte norimą įrankių juostą arba užduočių sritį.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  Keisti įrankių juostos dydį

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Spustelėkite komandą Dydis, tada paspauskite ENTER.

  3. Paspauskite rodyklių klavišus, kad pakeistumėte įrankių juostos dydį. Norėdami keisti dydį po 1 pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

  Perkelti įrankių juostą

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Spustelėkite komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.

  3. Paspauskite rodyklių klavišus, kad perkeltumėte įrankių juostą. Paspauskite CTRL + rodyklių klavišus, kad perkeltumėte po 1 pikselį. Norėdami atrakinti įrankių juostą, kelis kartus paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN. Norėdami prijungti įrankių juostą vertikaliai kairėje arba dešinėje pusėje, paspauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba DEŠINĖN, kai įrankių juosta bus iki galo perkelta į kairę arba į dešinę.

  Užduočių srities dydžio pakeitimas

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, kad pasirinktumėte komandą Dydis, tada paspauskite ENTER.

  3. Paspauskite rodyklių klavišus, kad pakeistumėte užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po 1 pikselį, naudokite CTRL+ rodyklių klavišus.

  Užduočių srities perkėlimas

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, kad pasirinktumėte komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.

  3. Paspauskite rodyklių klavišus, kad pakeistumėte užduočių srities vietą. Norėdami keisti vietą po 1 pikselį, naudokite CTRL+ rodyklių klavišus.

 4. Baigę perkelti ar keisti dydį, paspauskite ESC.

Dialogo langų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL + SHIFT + TAB

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

TARPO KLAVIŠAS

Jei sąrašas uždarytas, atidaryti jį ir pereiti į sąraše esančią parinktį.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT + parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Klavišas HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Jei norite

Paspauskite

Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko paveikslėlis

ALT + 1

Mygtukas Vienu lygiu aukščiau Mygtuko paveikslėlis : Atidarykite aplanką vienu lygiu aukščiau nei atidarytas aplankas.

ALT + 2

Mygtukas Ieška žiniatinklyje Mygtuko paveikslėlis : Uždaryti dialogo langą ir atidaryti žiniatinklio ieškos puslapį

ALT + 3

Mygtukas Naikinti Mygtuko paveikslėlis : Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

ALT + 3

Mygtukas Kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis : Kurti naują aplanką.

ALT + 4

Mygtukas Rodiniai Mygtuko paveikslėlis : Perjungti tarp galimų aplanko rodinių.

ALT + 5

Mygtukas Įrankiai: Rodyti meniu Įrankiai.

ALT + L

Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo.

SHIFT+F10

Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange.

TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba ALT + I

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL+SHIFT+M

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Perdaryti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį.

CTRL + C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

CTRL + V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Panaikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Panaikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Panaikinti vieną žodį kairėje.

CTRL + BACKSPACE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL+DELETE

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Pastabų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti pasirinktą tekstą.

CTRL + SHIFT + H

Įterpti hipersaitą.

CTRL + K

Atidaryti hipersaitą.

Pastaba: Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto hipersaito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL + BRŪKŠNELIS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą.

CTRL + SHIFT + =

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + =

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + TAŠKAS

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL+PASVIRASIS BRŪKŠNYS

Įtraukti pastraipą iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Centruoti pažymėtą paragrafą.

CTRL + E

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

CTRL+L

Taikyti šriftą pažymėtam tekstui.

CTRL + SHIFT + F, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Taikyti šrifto dydį pažymėtam tekstui.

CTRL + SHIFT + P, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti užduočių sritį Šriftas.

CTRL + D

Elementų įtraukimas į puslapį

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT + I, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT + I, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu)

ALT+SHIFT+P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT + I, P, F

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT + I, P, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba: „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas + S

Įterpti dabartinę datą.

ALT + SHIFT + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką.

ALT + SHIFT + F

Įterpti dabartinį laiką.

ALT + SHIFT + T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Pastabų ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

ESC

Perkelti pažymėtą pastabą arba objektą aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą pastabą arba objektą žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti pažymėtą pastabą arba objektą kairėn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti pažymėtą pastabą arba objektą dešinėn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas.

CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Įtraukti arba šalinti vietą puslapyje.

ALT + I, N, tada paspauskite RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN ir paspauskite ENTER

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

DELETE

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pastabų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

CTRL + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

CTRL + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

CTRL + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

CTRL + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas.

CTRL + 5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

CTRL+0

Struktūrų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti iki 2 lygio.

ALT + SHIFT + 2

Išplėsti iki 3 lygio.

ALT + SHIFT + 3

Išplėsti iki 4 lygio.

ALT + SHIFT + 4

Išplėsti iki 5 lygio.

ALT + SHIFT + 5

Išplėsti iki 6 lygio.

ALT + SHIFT + 6

Išplėsti iki 7 lygio.

ALT + SHIFT + 7

Išplėsti iki 8 lygio.

ALT + SHIFT + 8

Išplėsti iki 9 lygio.

ALT + SHIFT + 9

Išplėsti visus lygius.

ALT+SHIFT+0

Rodyti pasirinktos antraštės tekstą.

ALT + SHIFT + =

Slėpti pasirinktos antraštės tekstą.

ALT + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Didinti įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

SHIFT+TAB

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba: Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia dialogo lange „Microsoft Office 2007“ kalbos parametrai turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL+SHIFT+M

Spausdinti dabartinį puslapį.

CTRL + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį.

CTRL+N

Įtraukti naują puslapio dalį į dabartinę puslapių grupę.

CTRL + SHIFT + N

Pažymėti visus elementus.

Paspauskite CTRL + A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti dabartinį puslapį.

CTRL+SHIFT+A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL+A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Padidinti puslapio skirtuką.

CTRL + SHIFT + KAIRYSIS SKLIAUSTAS

Sumažinti puslapio skirtuką.

CTRL + SHIFT + DEŠINYSIS SKLIAUSTAS

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į puslapio antraštę.

CTRL + T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų.

PAGE UP

Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią.

PAGE DOWN

Slinkti į dabartinio puslapio viršų.

CTRL + HOME

Slinkti į dabartinio puslapio apačią.

CTRL + END

Pereiti į kitą pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio viršų arba išplėsti puslapį į viršų.

CTRL+ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio apačią arba išplėsti puslapį į apačią.

CTRL+ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio kairiąją pusę arba išplėsti puslapį į kairę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio dešiniąją pusę arba išplėsti puslapį į dešinę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti prie kito pastabų konteinerio.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Didinti mastelį.

ALT+CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Pastaba: Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

CTRL+S

Darbas su bloknotais ir skyriais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Naujo bloknoto kūrimas

ALT + N, N

Kurti naują skyrių.

ALT + N, S

Atidaryti skyrių.

CTRL+O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skyrių.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį.

ALT + HOME

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį.

ALT + END

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT+PAGE DOWN

Perkelti dabartinį skyrių.

ALT + F, R, V

Pastabų ieška

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Rasti.

CTRL + F

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL + F, TAB, RODYKLĖ ŽEMYN

Ieškant pereiti prie kito ieškos rezultato.

ENTER

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL+SHIFT+E

Pradėti bendrojo naudojimo seansą realiuoju laiku

ALT + S, L, S

Prisijungti prie bendrinamojo seanso.

ALT + S, L, J

Palikti bendrinamąjį seansą.

ALT + S, L, L

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL+SHIFT+E

Siųsti į pasirinktą puslapį į Microsoft Office Word 2007.

ALT + F, D, W

Kurti paskyrą naudojant Microsoft Office Outlook 2007.

ALT + SHIFT + A

Kurti kontaktą naudojant Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL + SHIFT + C

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 1

Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 2

Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 3

Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 4

Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL+SHIFT+5

Atidaryti ir meniu „Outlook“ užduotys.

ALT + K

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL + SHIFT + 9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + 0

Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus.

SHIFT + F9

Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus.

F9

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nurodyti apsaugos slaptažodžiu parinktis.

ALT + F, S

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

CTRL+ALT+L

Pasirinkite lauką Įvesti slaptažodį dialogo lange Apsauga slaptažodžiu.

ALT + P

Pasirinkite lauką Patvirtinti slaptažodį dialogo lange Apsauga slaptažodžiu.

ALT + C

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Techninė pagalba asmenims, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×