„OneNote“, skirtos „Windows 10“, spartieji klavišai

„OneNote“, skirtos „Windows 10“, spartieji klavišai

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „OneNote“, skirta „Windows 10“ sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardinti „OneNote“, skirta „Windows 10“ spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Pastabos: 

  • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

  • Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus vienu metu, nurodytos su pliuso simboliu (+). Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus tam tikra eilės tvarka, nurodytos su kablelio simboliu (,).

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje pateikti dažniausiai naudojami „OneNote“, skirta „Windows 10“ spartieji klavišai.

Jei norite

Paspauskite

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

„Ctrl“ + „Shift“ + G

Atidaryti kontekstinį meniu

„Shift“ + F10

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį

„Ctrl“ + N

Atidaryti bloknotą

„Ctrl“ + O

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą

„Ctrl“ + G, tada rodyklės žemyn arba aukštyn klavišais pažymėkite kitą bloknotą, ir paspauskite klavišą „Enter“

Kurti naują skyrių

„Ctrl“ + T

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje

„Ctrl“ + „Alt“ + N

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + N

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį

F11

Perkelti įvesties vietą į dabartinio puslapio skirtuką

„Ctrl“ + „Alt“ + G

Perkelti ar nukopijuoti dabartinį puslapį

„Ctrl“ + „Alt“ + M

Pažymėti dabartinį puslapį

„Ctrl“ + „Shift“ + „A“

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti

„Ctrl“ + „Shift“ + T

Atidaryti ieškos lauką ir ieškoti visuose šiuo metu atidarytuose bloknotuose

„Ctrl“ + E

Naršymas po „OneNote“, skirtą „Windows10“ naudojant tik klaviatūrą

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti spartieji klavišai, kuriais galite naršyti „OneNote“, skirta „Windows 10“.

Jei norite

Paspauskite

Peršokti tarp skirtukų juostos, naršymo srities ir puslapio drobė

F6

Pereiti į juostelę skirtuke

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti tarp juostelės parinkčių

Rodyklių kairėn arba dešinėn klavišai

Vykdyti šiuo metu pažymėtą komandą

Klavišas „Enter“

Pereiti tarp skirtukų

Rodyklių kairėn arba dešinėn klavišai

Judėti tarp elementų pagrindinėje meniu juostoje

„Tab“ arba „Shift“ + „Tab“

Atidaryti juostelę

„Alt“

Atidaryti skirtuką Pagrindinis

„Alt“ + H

Atidaryti skirtuką Įterpimas

„Alt“ + N

Atidaryti skirtuką Piešimas

„Alt“ + D

Atidaryti skirtuką Rodymas

„Alt“ + W

Ekrano skaitytuvo „Diktoriaus“ aktyvinimas ir naudojimas

Norėdami aktyvinti „Diktorių“ operacinėje sistemoje „Windows“ paspauskite „Windows“ logotipo mygtuką ir klavišą „Enter“. Išgirsite: „Diktoriaus“ parametrų langas.“

Norėdami sužinoti apie „Diktoriaus“ sparčiuosius klavišus ir komandas, žr. „Diktoriaus“ klaviatūros komandos ir lietimo gestai.

Norėdami uždaryti „Diktorių“, paspauskite „Caps Lock“ + „Esc“.

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

„Ctrl“ + M

Anuliuoti pastarąjį veiksmą

Ctrl + Z

Perdaryti paskutinį veiksmą

„Ctrl“ + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus. Norėdami išplėsti pažymėtą sritį, laikykite paspaudę „Ctrl“ + A.

„Ctrl“ + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį

„Ctrl“ + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį

„Ctrl“ + C

Įklijuoti mainų srities turinį

„Ctrl“ + V

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas „Home“

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas „End“

Pereiti vienu simboliu į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti vienu žodžiu į kairę

„Ctrl“ + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

„Ctrl“ + rodyklės dešinėn klavišas

Naikinti vieną simbolį į kairę

Klavišas „Backspace“

Naikinti vieną simbolį į dešinę

Klavišas „Delete“

Naikinti vieną žodį į kairę

„Ctrl“ + „Backspace“

Naikinti vieną žodį į dešinę

„Ctrl“ + „Delete“

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos

„Shift“ + „Enter“

Atidaryti objekto ties įvesties vieta kontekstinį meniu

„Shift“ + F10 arba Meniu klavišas

Vykdyti Informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje

„Ctrl“ + „Shift“ + W

Autoriaus vardas ir paskutinio modifikavimo laikas įterpimas

Ctrl + Shift + M

Pastabų formatavimas

Jei norite

Paspauskite

Paryškinti pažymėtą tekstą

„Ctrl“ + „Shift“ + H arba „Ctrl“ + „Alt“ + H

Įterpti hipersaitą

„Ctrl“ + K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (Formato teptukas).

„Ctrl“ + „Shift“ + C

Įklijuoti formatavimą pažymėtam tekstui (Formato teptukas)

„Ctrl“ + „Shift“ + V

Atidaryti hipersaitą, kai žymiklis yra saito tekste. Rodyklių klavišais perkelkite žymiklį į saito tekstą.

Klavišas „Enter“

Taikyti arba pašalinti paryškintąjį formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + B

Taikyti arba pašalinti kursyvo formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + I

Taikyti arba pašalinti pabrauktąjį formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + U

Taikyti arba pašalinti perbrauktąjį formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + brūkšnelis (-)

Taikyti arba pašalinti viršutinio indekso formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + „Shift“ + „=“

Taikyti arba pašalinti apatinio indekso formatavimą pažymėtam tekstui

„Ctrl“ + „=“

Taikyti arba pašalinti sąrašo su ženkleliais formatavimą pažymėtai pastraipai

„Ctrl“ + taškas (.)

Taikyti arba pašalinti sunumeruoto sąrašo formatavimą pažymėtai pastraipai

„Ctrl“ + pasvirasis brūkšnys

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + 1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + „2“

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + 3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + 4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + 5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

„Ctrl“ + „Alt“ + 6

Taikyti Įprastą stilių dabartinei pastabai, išvalant visą formatavimą

„Ctrl“ + „Shift“ + N

Padidinti pastraipos įtrauką

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišas arba „Tab“ (eilutės pradžioje)

Sumažinti pastraipos įtrauką

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišas arba „Tab“ (eilutės pradžioje)

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje

„Ctrl“ + R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje

„Ctrl“ + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį

„Ctrl“ + „Shift“ + >

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį

„Ctrl“ + „Shift“ + <

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

„Ctrl“ + „Shift“ + R

Elementų įtraukimas į puslapį

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti ekrano iškarpą į mainų sritį (reikia „Windows 10 kūrėjų naujinimo“)

„Windows“ logotipo klavišas + „Shift“ + S

Įterpti esamą datą

„Alt“ + „Shift“ + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką

„Alt“ + „Shift“ + „F“

Įterpti esamą laiką

„Alt“ + „Shift“ + T

Įterpti eilutės lūžį

„Shift“ + „Enter“

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį

„Alt“ + „=“

Kurti lentelę, įtraukiant antrą stulpelį į jau įvestą tekstą

Klavišas „Tab“

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį

Klavišas „Tab“

Kurti kitą eilutę, kai esate paskutiniame lentelės langelyje

Klavišas „Enter“

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute

„Ctrl“ + „Enter“

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje

„Alt“ + „Enter“

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje

„Ctrl“ + „Alt“ + R

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje)

Klavišas „Enter“

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje)

„Delete“ (paspauskite du kartus)

Pastabų ir objektų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus. Norėdami išplėsti pažymėtą sritį, laikykite paspaudę „Ctrl“ + A.

„Ctrl“ + A

Pažymėti nuo dabartinės žymiklio vietos iki eilutės pabaigos

„Shift“ + „End“

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje)

Shift + rodyklė žemyn

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti

„Ctrl“ + „Shift“ + T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį

„Esc“

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišas

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką)

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišas

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką)

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišas

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas

„Ctrl“ + „Shift“ + brūkšnelis (-)

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą

Klavišas „Delete“

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas „Home“

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas „End“

Pereiti vienu simboliu į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį

„Alt“ + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į kitą aplankytą puslapį

„Alt“ + rodyklės dešinėn klavišas

Paleisti pažymėtą garso įrašą

„Ctrl“ + „Alt“ + P

Sustabdyti pažymėto garso įrašo leidimą

„Ctrl“ + „Alt“ + S

Pradėti naują garso įrašymą

„Ctrl“ + „Alt“ + A

Atsukti dabartinį garso įrašą 10 sekundžių

„Ctrl“ + „Alt“ + Y

Atsukti dabartinį garso įrašą 5 minutes

„Ctrl“ + „Alt“ + T

Prasukti dabartinį garso įrašą 10 sekundžių

„Ctrl“ + „Alt“ + U

Prasukti dabartinį garso įrašą 5 minutes

„Ctrl“ + „Alt“ + I

Pastabų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas

„Ctrl“ + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu

„Ctrl“ + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas

„Ctrl“ + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti

„Ctrl“ + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Apibrėžimas.

„Ctrl“ + 5

Taikyti arba išvalyti žymę Paryškinta.

„Ctrl“ + 6

Taikyti arba išvalyti žymę Kontaktas.

„Ctrl“ + 7

Taikyti arba išvalyti žymę Adresas.

„Ctrl“ + 8

Taikyti arba išvalyti žymę Telefono numeris.

„Ctrl“ + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes

„Ctrl“ + 0

Struktūrų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti 1 lygį

„Alt“ + „Shift“ + 1

Išplėsti iki 2 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 2

Išplėsti iki 3 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 3

Išplėsti iki 4 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 4

Išplėsti iki 5 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 5

Išplėsti iki 6 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 6

Išplėsti iki 7 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 7

Išplėsti iki 8 lygio

„Alt“ + „Shift“ + 8

Išplėsti iki 9lygio

„Alt“ + „Shift“ + 9

Išplėsti visus lygius

„Alt“ + „Shift“ + 0

Didinti įtrauką vienu lygiu

Klavišas „Tab“

Mažinti įtrauką vienu lygiu

„Shift“ + „Tab“

Išplėsti sutrauktą struktūrą

„Alt“ + „Shift“ + pliuso ženklas (+)

Sutraukti išplėstą struktūrą

„Alt“ + „Shift“ + minuso ženklas (-)

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba: Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office“ kalbos nuostatos turite įjungti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Jei norite

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę

„Ctrl“ + kairysis „Shift“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę

„Ctrl“ + dešinysis „Shift“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu

Klavišas „Tab“

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu

„Shift“ + „Tab“

Bloknoto organizavimas ir tvarkymas

Darbas su puslapiais ir sparčiosios pastabos

Jei norite

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

„Ctrl“ + M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus

„Ctrl“ + „Shift“ + *

Įjungti/išjungti pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo rodinys

CTRL + SHIFT + F

Spausdinti dabartinį puslapį

Ctrl + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį

„Ctrl“ + N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį

„Ctrl“ + „Shift“ + [

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį

„Ctrl“ + „Shift“ + ]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje

„Ctrl“ + „Alt“ + N

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + N

Pažymėti visus elementus Norėdami išplėsti pažymėtą sritį, laikykite paspaudę „Ctrl“ + A.

„Ctrl“ + A

Pažymėti dabartinį puslapį

„Ctrl“ + „Alt“ + G

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišas

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas

Perkelti žymeklį ties puslapio pavadinimu

„Ctrl“ + „Shift“ + T

Dabartiniame puslapyje slinkti aukštyn

Klavišas „Page Up“

Dabartiniame puslapyje slinkti žemyn

Klavišas „Page Down“

Slinkti į dabartinio puslapio viršų

„Ctrl“ + „Home“

Slinkti į dabartinio puslapio apačią

„Ctrl“ + „End“

Pereiti į kitą pastraipą

„Ctrl“ + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į ankstesnę pastraipą

„Ctrl“ + rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti prie kitos pastabų talpyklos

„Alt“ + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas „Home“

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas „End“

Pereiti vienu simboliu į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį

„Alt“ + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į kitą aplankytą puslapį

„Alt“ + rodyklės dešinėn klavišas

Didinti mastelį

„Alt“ + „Ctrl“ + pliuso ženklas („+“ skaičių klaviatūroje) arba „Alt“ + „Ctrl“ + „Shift“ + pliuso ženklas

Mažinti mastelį

„Ctrl“ + „Alt“ + minuso ženklas („-“ skaičių klaviatūroje) arba „Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + brūkšnelis (-)

Įrašyti keitimus ir sinchronizuoti bloknotą

Pastaba: Kai programa OneNote veikia, jūsų pastabos automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Rankiniu būdu įrašyti pastabas nebūtina

„Ctrl“ + S

Darbas su bloknotais ir skyriais

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti „OneNote“

Paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite OneNote. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, pasirinkite „OneNote“, Microsoft Store programėlė“ ir paspauskite klavišą „Enter“.

Atidaryti bloknotą

„Ctrl“ + O

Kurti naują skyrių

„Ctrl“ + T

Pereiti į kitą skyrių

„Ctrl“ + „Tab“

Pereiti į ankstesnį skyrių

„Ctrl“ + „Shift“ + „Tab“

Pereiti į kitą skyriaus puslapį

„Ctrl“ + „Page Down“

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį

„Ctrl“ + „Page Up“

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį

„Alt“ + „Home“

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį

„Alt“ + „End“

Perkelti ar nukopijuoti dabartinį puslapį

„Ctrl“ + „Alt“ + M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką

„Ctrl“ + „Alt“ + G

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką

„Ctrl“ + „Shift“ + G

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą

„Ctrl“ + G, tada rodyklės žemyn ir aukštyn klavišais pažymėkite kitą bloknotą, ir paspauskite klavišą „Enter“

Atidaryti šiuo metu pažymėto skyriaus kontekstinį meniu

„Ctrl“ + „Shift“ + G, „Shift“ + F10

Pastabų ieška

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti ieškos lauką ir ieškoti visuose šiuo metu atidarytuose bloknotuose

„Ctrl“ + E arba „Ctrl“ + F

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma visuose bloknotuose

Klavišas „Enter“

Keisti ieškos aprėptį

„Ctrl“ + E, „Tab“, „Tab“, rodyklės žemyn klavišas

Atšaukti Iešką ir grįžti į puslapį

„Esc“

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti Bendrinimo sritį

„Ctrl“ + „Shift“ + E

Sukurti dabartinio puslapio bendrinimo saitą

„Ctrl“ + „Shift“ + E, „Tab“, „Tab“, Enter

Bendrinti dabartinį bloknotą

„Ctrl“ + „Shift“ + E, „Tab“, rodyklės žemyn klavišas, rodyklės žemyn klavišas

Siųsti puslapio kopiją per kitą programą

„Ctrl“ + „Shift“ + E, „Enter“

Bendrinti pastabas su kitomis programomis

Jei norite

Paspauskite

Siųsti dabartinio puslapio kopiją per kitą programą

„Ctrl“ + „Shift“ + E, „Enter“

Sinchronizuoti dabartinį bloknotą

„Ctrl“ + S arba „Shift“ + F9

Sinchronizuoti visus bloknotus

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip skaitytą arba neskaitytą

„Ctrl“ + Q

Pastabų apsaugojimas

Pastabų apsaugojimas slaptažodžiu

Jei norite

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius

„Ctrl“ + „Alt“ + L

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×