„OneDrive“ failų ir aplankų bendrinimas

„OneDrive“ failų ir aplankų bendrinimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Norėdami su žmonėmis bendrinti nuotraukas, „Microsoft Office“ dokumentus ir kitus failus bei visus aplankus, galite naudoti „OneDrive“. Failai ir aplankai, kuriuos saugote „OneDrive“ yra privatūs, kol nusprendžiate juos bendrinti. Galite bet kuriuo metu bendrinimą sustabdyti.

 1. Eikite į „OneDrive“ žiniatinklio svetainę ir prisijunkite naudodami „Microsoft“ paskyrą.

 2. Viršutiniame elemento kampe pažymėdami apskritimą pasirinkite failą arba aplanką, kurį norite bendrinti. Taip pat galite pasirinkti kelis elementus, kad galėtumėte juos bendrinti kartu.

 3. Puslapio viršuje pažymėkite Bendrinti.

  Failo pasirinkimo ir bendrinimo komandos spustelėjimo ekrano nuotrauka

 4. Atsiradusiame lange bendrinti nustatyti galiojimo pabaigos data "arba" slaptažodį, jei norite, ir pasirinkite vieną iš kitos bendrinimo parinktys: gauti saitą arba elektroninio pašto.

  Bendrinimo dialogo lango ekrano nuotrauka

  Pastaba: Jei nematote šių parinkčių, tikriausiai prisijungėte naudodami savo darbo arba mokyklos paskyrą. Spustelėkite skirtuką „OneDrive“ – verslui šalia šio straipsnio viršaus ir sužinokite, kaip bendrinti OneDrive for Business failus.

Gauti saitą

Pasirinkite šią parinktį, jei norite bendrinti elementus su daug žmonių, kurių galbūt net nepažįstate asmeniškai. Pavyzdžiui, šiuos saitus galite naudoti norėdami paskelbti „Facebook“, „Twitter“ ar „LinkedIn“ įrašuose arba bendrinti el. laišku arba tiesioginiu pranešimu. Kiekvienas, gavęs saitą, gali peržiūrėti arba redaguoti elementą pagal jūsų nustatytas teises. Atminkite, kad šį saitą galima persiųsti ir nebūtina prisijungti.

 1. Pažymėkite Gauti saitą.

 2. Aukščiau pateiktame išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą saito tipą virš mygtuko Gauti saitą. Saitas automatiškai atnaujinamas, kai pasirinksite kitą parinktį iš išplečiamojo sąrašo.

  Pavyzdžiui, norėdami iš naujo nustatyti teisę tik peržiūrėti, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Kiekvienas, turintis šį saitą, gali redaguoti šį elementą ir panaikinkite žymę langelyje Leisti redaguoti.

  • Tik peržiūrėti – kai bendrinate elementus naudodami šio tipo saitą, žmonės gali juos peržiūrėti, kopijuoti ar atsisiųsti neprisijungę. Jie taip pat gali persiųsti saitą kitiems žmonėms.

  • Redaguoti – kai bendrinate elementus su šio tipo saitu, žmonės gali redaguoti failus, taip pat gali įtraukti ar panaikinti failų bendrinamame aplanke. Gavėjai galite persiųsti saitą, keisti žmonių, su kuriais bendrinami failai ar aplankas, sąrašą ir gavėjų teises. Jei bendrinate aplanką, žmonės, turintys redagavimo teises, gali kopijuoti, perkelti, redaguoti, pervardyti, bendrinti ir naikinti viską, kas yra aplanke.

 3. Pasirinkite Kopijuoti norėdami nukopijuoti saitą į savo mainų sritį.

  Parinkties Gauti saitą „OneDrive“ bendrinimo dialogo lange ekrano nuotrauka

  Pastaba: https://1drv.ms yra sutrumpintas URL, skirtas OneDrive. Sutrumpinti URL yra naudingi bendrinant per „Twitter“.

 4. Įklijuokite saitą į el. laišką ar bet kur kitur, kur norite bendrinti saitą. Norėdami paskelbti saitą socialiniame tinkle, pažymėkite Daugiau ir socialinio tinklo piktogramą.

El. paštas

Pasirinkite šią parinktį, jei norite siųsti kvietimą el. paštu žmonėms arba grupėms ir stebėti tuos, kuriuos pakvietėte. Ši parinktis leidžia, prireikus, vėliau pašalinti konkrečių asmenų ar grupių teises.

 1. Spustelėkite El. laiškas.

  El. laiško pasirinkimo „OneDrive“ bendrinimo dialogo lange ekrano nuotrauka

 2. Įveskite el. pašto adresus arba kontaktų vardus tų žmonių, su kuriais norite bendrinti. Pradėję lauke įvesti informaciją, kontaktą taip pat galėsite pasirinkti iš pasirodžiusio sąrašo.

  Žmonių kvietimo, bendrinimo dialogo lange pasirinkus El. laiškas, ekrano nuotrauka

 3. Jei norite, įtraukite pastabą gavėjams.

 4. Norėdami pakeisti teisių lygį, pažymėkite Gali peržiūrėti arba Gali redaguoti.

  • Jei pasirinksite Gali peržiūrėti, tai reiškia, kad jūsų pakviesti žmonės gali peržiūrėti, atsisiųsti arba kopijuoti jūsų bendrinamus failus.

  • Jei pasirinksite Gali redaguoti, gavėjai galės neprisijungę naudoti „Office Online“ ir redaguoti „Office“ dokumentus. Norėdami atlikti kitus keitimus, (pvz., įtraukti arba panaikinti failus aplanke), gavėjai turės prisijungti naudodami „Microsoft“ paskyrą.

   Jei pasirinksite Gali redaguoti, ir gavėjas persiųs laišką, visi šį laišką gavę žmonės taip pat galės redaguoti jūsų bendrinamą elementą. Žmonės, turintys redagavimo teises, taip pat gali pakviesti kitus žmones, kad jie turėtų elemento redagavimo teises.

 5. Pažymėkite Bendrinti norėdami įrašyti teisių parametrus ir išsiųskite laišką su elemento saitu.

Pastabos: 

Didesnių valdymo teisų gavėjams suteikimas ir bendradarbiavimas naudojant bendrinamus aplankus

Kai bendrinate aplankus su redagavimo teisėmis, žmonės, su kuriais bendrinate, gali įtraukti bendrinamus aplankus į savo „OneDrive“. Todėl jie gali laikyti aplanką kartu su savo aplankais ir elementais, paprastai perkelti elementus iš vieno aplanko į kitą ir lengviau dirbti su juo neprisijungę. Visi jų atlikti naujinimai sinchronizuojami su bendrinamu aplanku, taigi visi asmenys, turintys prieigą prie aplanko, mato naujinimus.

 • Norėdami bendrinti aplanką naudodami saitą, pasirinkite Gauti saitą ir lauke Bendrinti pasirinkite Kiekvienas, turintis saitą, gali redaguoti šį elementą.

 • Norėdami bendrinti aplanką el. paštu, pasirinkite El. laiškas ir lauke Bendrinti pasirinkite Gali redaguoti.

Patarimas: Gavėjai į savo „OneDrive“ gali įtraukti bendrinamus aplankus, o ne atskirus failus. Jei norite, kad gavėjas į savo „OneDrive“ įtrauktų failus, pirmiausia į aplanką įdėkite failų, tik tada bendrinkite aplanką.

Bendrinamų elementų peržiūra

OneDrive.com kairiojoje srityje pažymėkite Bendrinama, tada pažymėkite Bendrinama mano.

Kai naudodami savo darbo arba mokymo įstaigos paskyrą prisijungiate prie „OneDrive“ svetainės, štai kaip galite bendrinti failus ar aplankus:

 1. Eikite į „OneDrive“ žiniatinklio svetainę ir prisijunkite naudodami darbo arba mokymo įstaigos paskyrą.

  Pastaba: Nenaudojate „Office 365“? Išbandykite Dokumentų arba aplankų bendrinimas „SharePoint Server“.

 2. Pažymėkite failą arba aplanką, kurį norite bendrinti, tada pažymėkite Bendrinti.

  Bendrinimo dialogo lango, kuriame rodomas bendrinimo saitas su kitais organizacijos žmonėmis, ekrano kopija.

 3. Įveskite žmonių ar grupių, su kuriomis norite bendrinti, vardus bei pavadinimus ir pranešimą, jei norite.

 4. (Pasirinktinai) Spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Norėdami pakeisti nuorodos tipo. Išsamios informacijos srityje, atidaromas, kuriame galima keisti, kas gali pasiekti saitą ir ar žmonės gali redaguoti elementą, kad bendrinate.

  Dalies Kam gali veikti ši nuoroda parinktys (parinktys priklauso nuo administratoriaus parametrų):

  • Visiems suteikia prieigą visiems, gavusiems šį saitą, tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek persiustą kito asmens. Gali būti įtraukta jūsų organizacijai nepriklausančių žmonių.

  • Asmenys, esantys <jūsų organizacija> suteikia prieigą prie saito visiems jūsų organizacijos asmenims, tiek gavusiems tiesiogiai iš jūsų, tiek persiųstą kito asmens.

  • Žmonės, turintys esama prieiga galima iš žmonių, kurie jau turi prieigą prie dokumento arba aplanko. Ji nepakeičia elemento teises. Naudokite, jei norite siųsti saitą su kuo nors, kurie jau turi prieigą.

  • Konkretūs žmonės suteikia prieigą tik jūsų nurodytiems asmenims, nors kiti asmenys galbūt jau turi prieigą. Jei žmonės persiunčia bendrinimo kvietimą, tik žmonės, jau turintys prieigą prie elemento, galės naudoti saitą.

  Pagal numatytuosius parametrus yra įjungta Leisti redaguoti. Jei norite, kad žmonės galėtų tik peržiūrėti failus, išvalykite žymės langelį.

  Baigę spustelėkite Taikyti.

 5. Kai būsite pasirengę siųsti saitą, spustelėkite Siųsti.

Saito į failą arba aplanką, kurį galima kopijuoti, gavimas

Kitas bendrinimo būdas yra gauti saitą į failą arba aplanką, kurį galima nukopijuoti ir įklijuoti į teksto pranešimą arba žiniatinklio svetainę. Žmonės, su kuriais bendrinate šiuos saitus, taip pat gali persiųsti jūsų saitą kitiems asmenims.

 1. Savo „OneDrive“ spustelėkite Kopijuoti saitą. Saitas automatiškai nukopijuojamas į mainų sritį.

  Kopijavimo saito dialogo lango ekrano nuotrauka

 2. (Pasirinktinai) Spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Norėdami pakeisti nuorodos tipo. Išsamios informacijos srityje, atidaromas, kuriame galima keisti, kas gali pasiekti saitą ir ar žmonės gali redaguoti elementą, kad bendrinate.

  Dalies Kam gali veikti ši nuoroda parinktys (parinktys priklauso nuo administratoriaus parametrų):

  • Visiems suteikia prieigą visiems, gavusiems šį saitą, tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek persiustą kito asmens. Gali būti įtraukta jūsų organizacijai nepriklausančių žmonių.

  • Asmenys, esantys <jūsų organizacija> suteikia prieigą prie saito visiems jūsų organizacijos asmenims, tiek gavusiems tiesiogiai iš jūsų, tiek persiųstą kito asmens.

  • Žmonės, turintys esama prieiga galima iš žmonių, kurie jau turi prieigą prie dokumento arba aplanko. Ji nepakeičia elemento teises. Naudokite, jei norite siųsti saitą su kuo nors, kurie jau turi prieigą.

  • Konkretūs žmonės suteikia prieigą tik jūsų nurodytiems asmenims, nors kiti asmenys galbūt jau turi prieigą. Jei žmonės persiunčia bendrinimo kvietimą, tik žmonės, jau turintys prieigą prie elemento, galės naudoti saitą.

  Pagal numatytuosius parametrus yra įjungta Leisti redaguoti. Jei norite, kad žmonės galėtų tik peržiūrėti failus, išvalykite žymės langelį.

  Baigę spustelėkite Taikyti.

 3. Įklijuokite saitą (Ctrl + V) į norimą vietą, pvz., teksto žinutę arba žiniatinklio svetainę.

Pastabos: 

 • Teisės, kurias suteikia bendrinamas saitas, galioja tik kol saitas yra. Pvz., jeigu saitas yra išjungtas, prieiga atšaukiama (nors žmonės gali vis tiek turėti prieigą į failą kitais būdais).

 • Kai pažymėta Leisti redaguoti : prisijungus, jūsų organizacijai priklausantys žmonės gali redaguoti, kopijuoti arba atsisiųsti failus. Kai Leisti redaguoti nepasirinktas, jūsų organizacijai priklausantys žmonės gali peržiūrėti failą, bet negalite redaguoti. Tačiau jie vis dar kopijuoti arba atsisiųsti failus.

 • Galima bendrinti failus su išoriniais vartotojais (ne jūsų tinkle esančiais žmonėmis), pakviesdami juos kaip "Svečiai" arba kurdami ir skelbdami Svečių saitus. Šios nuorodos yra pagal numatytuosius nustatymus "Office 365", tačiau administratoriai gali išjungti išorinį bendrinimą savo svetainių. Daugiau informacijos ieškokite SharePoint bendrinti failus ir aplankus.

Bendrinimas su „OneDrive“ mobiliųjų įrenginių programėlėmis

Informacijos ir žinyno ieškokite:

Reikia daugiau pagalbos?

Taip pat žr. "Office 365" Išplėstinė apsauga

Internete

Gaukite internetinį žinyną
Žr. daugiau „OneDrive“ palaikymo puslapių ir „OneDrive“ verslui.
Jei naudojate OneDrivemobiliąją programėlę, žr. „OneDrive“ mobiliosios programėlės trikčių diagnostika.

El. pašto palaikymo piktograma

Pagalba dėl el. pašto problemų
Jei vis dar reikia pagalbos, papurtykite mobilųjį įrenginį neuždarę „OneDrive“ arba parašykite el. laišką „OneDrive“ palaikymo komandai. Norėdami susisiekti su „„One Drive“ verslui“ palaikymo tarnyba asmeniniame arba „Mac“ kompiuteryje, atidarykite veiklos centrą, pasirinkite Daugiau > Siųsti atsiliepimą > Man kai kas nepatinka.

„„One Drive“ verslui“ administratoriai taip pat gali peržiūrėti „OneDrive“ verslui technologijų bendruomenę, „OneDrive“ verslui žinyną administratoriams arba susisiekti su „Office 365“ verslui palaikymo tarnyba.

„Office 365“ bendruomenės forumai

Norite pateikti atsiliepimą?
OneDrive „UserVoice“ yra ta vieta, kur galite pasiūlyti, kokias funkcijas turėtume įtraukti į „OneDrive“. Nors negalime garantuoti, kad įtrauksime kurias nors konkrečias funkcijas, ar žadėti terminų, atsakysime į kiekvieną pasiūlymą, kuris surinks ne mažiau nei 500 balsų.

Eikite į norimą „OneDrive UserVoice“.

Daugiau „OneDrive“ verslui žinyno temų

Norėdami susisiekti su „„One Drive“ verslui“ palaikymu „OneDrive“ mobiliojoje programėlėje, papurtykite įrenginį, kad gautumėte pagalbos. Norėdami susisiekti su „„One Drive“ verslui“ palaikymo tarnyba asmeniniame arba „Mac“ kompiuteryje, atidarykite veiklos centrą, pasirinkite Daugiau > Siųsti atsiliepimą > Man kai kas nepatinka.

„„One Drive“ verslui“ administratoriai taip pat gali peržiūrėti „OneDrive“ verslui technologijų bendruomenę, „OneDrive“ verslui žinyną administratoriams arba susisiekti su „Office 365“ verslui palaikymo tarnyba.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×