„Office 365“ verslui sąskaitos faktūros paaiškinimas

Kiekvieną mėnesį gausite el. laišką, kuriame bus nurodyta, kad nauja atsiskaitymo ataskaita yra prieinama „„Office 365“ administravimo centras“. Sužinokite, kaip rasti ir peržiūrėti sąskaitą arba sąskaitą faktūrą.

Sąskaitą faktūrą sudaro du puslapiai. 1 puslapyje yra sąskaitos faktūros suvestinė, kurioje pateikta bendra informacija apie sąskaitą faktūrą, užsakymą, mokėtina suma, kaip atlikti mokėjimą ir kaip susisiekti su palaikymo tarnyba.

Pavyzdinės sąskaitos faktūros 1 puslapis.

2 puslapyje pateikta išsami informacija apie kiekvienos prenumeratos atsiskaitymo veiklą.

Pavyzdinės sąskaitos faktūros 2 puslapis.

Į sąskaitą faktūrą įtrauktų laukų ir terminų aprašus žr. Sąskaitos faktūros laukų terminų žodynas toliau šiame straipsnyje.

Atsiskaitymo sąvokų supratimas

Prieš peržiūrint sąskaitą faktūrą, naudinga žinoti kelias pagrindines atsiskaitymo sąvokas.

Sąskaitos faktūros likutis ir užsakymo likutis

Sąskaitos faktūros likutis – sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, tik to konkretaus atsiskaitymo laikotarpio mokėtina suma. Bendrasis užsakymo likutis – visų neapmokėtų sąskaitų faktūrų suma. Galite peržiūrėti savo užsakymo balansą į „„Office 365“ administravimo centras“ sekcijoje Atsiskaitymas.

Atsiskaitymo dažnis ir sąskaitos faktūros dažnis

Atsiskaitymo dažnis – tai, kaip dažnai išrašoma sąskaita. Prenumeratos išrašoma kas mėnesį arba kas metus, atsižvelgiant į prenumeratos įsigijimo metu pažymėtą parinktį. Sąskaitos faktūros dažnis – tai, kaip dažnai gaunate sąskaitą faktūrą. Jei pasirinkote metinį atsiskaitymą, gausite vieną sąskaitą faktūrą per metus, nebent dėl prenumeratos veiklos bus taikomas mokestis arba kreditas.

Jei turite daugiau nei vieną užsakymą, gausite sąskaitą faktūrą už kiekvieną užsakymą.

Sąskaitos faktūros terminų žodynas

Toliau lentelėje aprašyti laukai, kuriuos galite rasti sąskaitoje faktūroje. Kai kurių čia nurodytų laukų gali nebūti sąskaitoje faktūroje, atsižvelgiant į tai, ar mokate pagal sąskaitą faktūrą, kredito kortele ar iš banko sąskaitos.

Pastaba: Kai kuriose šalyse ar regionuose mokėti iš banko sąskaitos negalima.

Pavadinimas

Aprašas

Metinė kaina

Sąskaitos už prenumeratas išrašomos kas mėnesį arba kasmet. Jei įsigydami prenumeratą pasirinkote metinį atsiskaitymą, sąskaitoje faktūroje rodoma metinė licencijos kaina. Jei norite pakeisti atsiskaitymo dažnį, turite atšaukti prenumeratą ir įsigyti iš naujo pasirinkdami naują atsiskaitymo dažnį.

Atsiskaitymo laikotarpis

Atsiskaitymo laikotarpis – tai laikotarpis nuo paskutinės sąskaitos datos. Aptarnavimo laikotarpis – tai laikotarpis, kuriuo jums taikomas mokestis už paslaugos naudojimą.

Sąskaitą siųsti

Tai jūsų atsiskaitymo padalinio adresas, kuris dažniausiai sutampa su pirkėjo adresu. Norėdami naujinti atsiskaitymo adresą, žr. Sąskaitų už „Office 365“ verslui siuntimo adresus keitimas.

Mokesčiai

1 sąskaitos faktūros puslapyje pateikiama sąskaitos faktūros atsiskaitymo laikotarpio visų mokesčių suvestinė. 2 puslapyje parodyta kiekvienos prenumeratos išsami mokesčių informacija.

Čekis

Jei mokate pagal sąskaitą faktūrą ir jūsų šalyje priimami mokėjimai čekiais, 1 puslapio apačioje pateikiama informacija apie tai, kur siųsti mokėjimą. Čekyje nurodykite sąskaitos faktūros numerį.

Kreditai

1 sąskaitos faktūros puslapyje pateikiama sąskaitos faktūros atsiskaitymo laikotarpio visų kreditų suvestinė. 2 puslapyje parodyta kiekvienos prenumeratos išsami kredito informacija.

Kliento PU numeris

Jūsų pirkimo užsakymo (PU) numeris. Jei naujinate PU numerį, jis bus įtrauktas būsimose sąskaitose faktūrose. Sužinokite, kaip pakeisti pirkimo užsakymo numerį.

Pastaba: Negalite įtraukti PU numerio į esamą sąskaitą faktūrą.

Dienos

Kiekviena atsiskaitymo operacija yra susieta su Aptarnavimo laikotarpiu. Dienų stulpelyje nurodytas to aptarnavimo laikotarpio dienų skaičius.

Nuolaidos

1 sąskaitos faktūros puslapyje pateikiama sąskaitos faktūros atsiskaitymo laikotarpio visų nuolaidų suvestinė. 2 puslapyje parodyta kiekvienos prenumeratos išsami nuolaidų informacija.

Terminas

Data, kai reikia sumokėti sąskaitos faktūros įmoką. Jei už prenumeratą sumokama kredito kortele arba iš banko sąskaitos, nuskaitysime mokestį nuo jūsų kredito kortelės arba banko sąskaitos kitą dieną po sąskaitos faktūros datos.

Pastaba: Kai kuriose šalyse ar regionuose mokėti iš banko sąskaitos negalima.

Elektroninis lėšų pervedimas

Jei pasirenkate prenumeratos mokėjimo metodą „sąskaita faktūra“, 1 puslapyje yra „Microsoft“ banko sąskaitos informacija, skirta elektroniniams (pervedimas, ACH, SEPA ir t. t.) mokėjimams. Paprastai, siunčiant mokėjimą bankas nurodo užpildyti nuorodos lauką. Nurodykite šiame lauke rodomą sąskaitos faktūros numerį.

Bendroji suma

Į šią eilutę įtrauktos visų mokejimų, nuolaidų, kreditų, tarpinių sumų, mokesčių ir bendrųjų sumų stulpelių bendrosios sumos už sąskaitoje faktūroje nurodytas prenumeratas.

Sąskaitos faktūros data

Sąskaitos faktūros sukūrimo data. Sąskaitos faktūros data yra kita diena po atsiskaitymo laikotarpio pabaigos. Pavyzdžiui, jei jūsų atsiskaitymo laikotarpis yra nuo sausio 15 d. iki vasario 14 d., sąskaitos faktūros data bus vasario 15 d.

Sąskaitos numeris

Sąskaitai faktūrai priskirtas unikalus numeris. Nurodykite sąskaitos faktūros numerį mokėdami.

Mėnesio kaina

Sąskaitos už prenumeratas išrašomos kas mėnesį arba kasmet. Jei įsigydami prenumeratą pasirinkote mėnesinį atsiskaitymą, sąskaitoje faktūroje rodoma mėnesio licencijos kaina. Jei norite pakeisti atsiskaitymo dažnį, turite atšaukti prenumeratą ir įsigyti iš naujo pasirinkdami naują atsiskaitymo dažnį.

Užsakymo numeris

Kiekvieną kartą įsigyjant naują prenumeratą, sukuriamas užsakymas. Kiekvieną mėnesį gausite sąskaitą faktūrą už kiekvieną užsakymą.

Mokėjimo nurodymai

Jei mokate kredito kortele, bus nurodyta „Nemokėti – nuskaitoma nuo nurodytos kredito kortelės“. Jei mokate pagal sąskaitą faktūrą, matysite elektroninio lėšų pervedimo ir mokėjimo čekiu (jei taikoma) instrukcijas.

Mokėjimo sąlygos

Dienų skaičius nuo sąskaitos faktūros datos iki mokėjimo termino datos. Standartinė sąlyga yra 30 dienų.

Produktas

1 sąskaitos faktūros puslapyje „Internetinės paslaugos“ yra bendrasis terminas, naudojamas prenumeratoms apibūdinti. 2 puslapyje matysite atskirus prenumeratų pavadinimus.

Kiekis

Aptarnavimo laikotarpiu įsigytų licencijų skaičius.

Aptarnavimo laikotarpis

Aptarnavimo laikotarpis – tai laikotarpis, kuriuo jums taikomas mokestis už paslaugos naudojimą. Atsiskaitymo laikotarpis – tai laikotarpis nuo paskutinės sąskaitos datos.

Paslaugos naudojimo adresas

Adresas, kur naudojama paslauga, paprastai sutampa su pardavimo adresu. Jei norite naujinti Paslaugos naudojimo adresą, žr. Sąskaitų už „Office 365“ verslui siuntimo adresus keitimas.

Parduota

Jūsų įmonės pavadinimas ir adresas. Norėdami naujinti šią informaciją, žr. Jūsų organizacijos adreso, techninio kontaktinio el. pašto ir kitos informacijos keitimas.

Tarpinė suma

Prie kiekvienos sąskaitoje faktūroje nurodytos prenumeratos yra atskira tarpinės sumos eilutė, kurioje yra visų mokėjimo, nuolaidų, kreditų, tarpinių sumų, mokesčių ir bendrųjų sumų stulpeliai.

Mokesčiai

1 sąskaitos faktūros puslapyje rodoma bendroji mokesčių suma. 2 puslapyje rodomas kiekvienam eilutės elementui taikomas mokesčio tarifas ir bendroji mokesčių suma. Jei jūsų sąskaitoje faktūroje nurodyti mokesčiai, o jūsų įmonė yra atleista nuo mokesčių, kreipkitės į palaikymo tarnybą.

Bendroji suma

Sąskaitos faktūros atsiskaitymo laikotarpį mokėtina suma.

Pirkimo užsakymo numerio keitimas

Jei mokate pagal sąskaitą faktūrą, galite įtraukti arba keisti prenumeratos pirkimo užsakymo (PU) numerį.

Pastaba: PU numerio negalite įtraukti į esamą sąskaitą faktūrą. PU numeris bus nurodytas visose būsimose sąskaitose faktūrose.

 1. Administravimo centre eikite į puslapį Prenumeratos arba pasirinkite Atsiskaitymas > Prenumeratos.

  Jei naudojate „Office 365 Germany“, eikite į šį puslapį Prenumeratos.

  Jei naudojate „„Office 365“, valdoma „21Vianet““, eikite į šį puslapį Prenumeratos.

 2. Pasirinkite prenumeratą, kurią norite keisti, tada sekcijoje Mokėjimo būdaspasirinkite Mokėjimo informacijos keitimas.

  Prenumeratos kortelės mokėjimo metodo skyriaus, kai už prenumeratą mokama pagal sąskaitą faktūrą, ekrano nuotrauka.
 3. Srities Mokėjimo informacijos keitimas apačioje įveskite PU numerį, tada pasirinkite Pateikti.

  Išsamios mokėjimo informacijos keitimo srities ekrano nuotrauka.

Vis dar reikia pagalbos? Kreipkitės į palaikymo tarnybą.

Jei esate „Office 365“ verslui administratorius, gaunate nemokamą prieigą prie mūsų išmanančių palaikymo agentų, kurie padės spręsti išankstinio pardavimo, paskyrų, atsiskaitymo ir technines problemas. Taip pat kreiptis į palaikymo tarnybą galite savo organizacijos „Office 365“ vartotojų vardu.

Gaukite pagalbos iš „Office 365“ bendruomenės forumų Administratoriai: Prisijungti ir kurti paslaugos užklausą Administratoriai: Skambinti palaikymo tarnybai

Taip pat žr.

Mokėjimas už „Office 365“ verslui prenumeratą

Atsiskaitymas už „Office 365“ verslui – administratorių žinynas

„Minecraft“: „Education Edition“ mokėjimo parinktys

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×