„Microsoft Teams“ darbo pradžios vadovas mokymosi lyderiams

„Microsoft Teams“ darbo pradžios vadovas mokymosi lyderiams

Darbo su koncentratoriumi, skirtu komandos darbui su „Office 365 Education“, pradžia

Lengvai optimizuokite mokymo įstaigos bendravimą ir bendradarbiavimą

„Microsoft Teams“ pagerino mūsų, kaip mokymo įstaigos darbuotojų, bendravimą įstaigoje. Naudojant programą sumažėjo siunčiamų el. laiškų, nes vienoje centrinėje vietoje galima rasti pokalbius ir saugoti failus.“ – Pradinės mokyklos mokytojo asistentas

„Microsoft Teams“ – skaitmeninis koncentratorius, kuriame vienoje vietoje – „Office 365 Education“, galima naudoti pokalbius, susitikimus, failus ir programas. Naudodami „Teams“ darbuotojai gali greitai ir lengvai pereiti nuo pokalbių prie turinio kūrimo, pasitelkę kontekstą, tęstinumą ir skaidrumą. Naudojant „Teams“ galima patenkinti unikalius skirtingų grupių poreikius ir įgalinti jas lengvai dirbti kartu:

 • Valdykite projektus, užduotis ir turinį naudodami kasdienes programas – visa tai vienoje pasirinktinėje darbo vietoje.

 • Realiuoju laiku gaukite informaciją ir naujinimus, kurie bendrinami nuolatiniuose komandos pokalbiuose, privačiuose pokalbiuose (jei reikia, jie gali būti moderuojami), komandos susitikimuose ir kituose kanaluose.

 • Palaikykite turiningą bendradarbiavimą ir sklandų funkcijų naudojimą naudodami integruotas programas iš „Office 365“, pvz., „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „OneNote“, tai pat švietimo partnerių programas, pvz., „busuu“, „Canvas“, „Flipgrid“ ir „Kahoot!“.

Pastaba: Nuo šiol „Teams“ įtraukta į „Office 365 Education“. Tai reiškia, kad „Office 365 Education“ naudojantis fakulteto personalas, darbuotojai ir mokiniai gali nemokamai naudotis „Teams“!

Toliau pateiktoje lentelėje aprašyti keli pavyzdžiai, kaip mokytojai gali dirbti naudodami „Teams“, kad būtų lengviau taikyti naujus mokymo metodus ir geriausią bendro darbo mokymo įstaigose praktiką.

Sužinokite daugiau apie naujas „Teams“ funkcijas, skirtas mokytojams, mokiniams ir darbuotojams.

Scenarijus

Aprašas

Mokymo įstaigos tobulinimo patariamieji komitetai (angl. School Improvement Advisory Committees – SIAC)

Norėdami pasitelkti efektyvias mokymo įstaigos tobulinimo programas ir iniciatyvas, darbuotojai privalo turėti prieigą prie išsamios duomenų analizės (pvz., vertinimas procentinėmis dalimis), taip pat turi būti užtikrintas bendradarbiavimas tarp skirtingų grupių, pvz., administratorių, fakulteto personalo ir kitų.

Reagavimo į incidentus planai

Įvykus incidentui (pavyzdžiui, pavojaus sveikatai), greita ir tiksli komunikacija padeda užtikrinti efektyvų reagavimą. Naudodamos „Teams“, reagavimo į incidentus komandos gali lengvai projektuoti ir laiku dalytis tinkama informacija su mokiniais, tėvais, bendruomene ir koordinuoti papildomus išteklius (pvz., mokymo įstaigos seseles).

Socialinio ir emocinio mokymosi programos (angl. Social and Emotional Learning – SEL)

SEL programos gali paskatinti sėkmingai mokytis, tinkamai elgtis ir kartu sumažinti emocinį stresą ir netinkamą elgesį¹. Pavyzdžiui, „Teams“ kanalus galima tvarkyti pagal SEL kompetencijas: sąmoningumo, savarankiško valdymo, socialinio sąmoningumo, santykių palaikymo įgūdžių ir svarbių sprendimų priėmimo.

Mokytojų vertinimai

Mokytojų vertinimas yra ilgai trunkanti, tačiau svarbi įprasta veikla. Naudodami „Teams“, bendrajame kanale administratoriai gali dalytis profesionaliais tobulėjimo ištekliais su visais mokytojais, taip pat su atskirais mokytojais atskiruose kanaluose gali tvarkyti privačius ryšius (skirtuke Pokalbiai) ir turinį (pvz., naudodami „OneNote“ darbuotojų bloknotus).

¹Hinton, M. (2017 m. kovas). „Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge“. Education Week. Straipsnį galima peržiūrėti apsilankius http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3 </legacyItalic>

Bendroji informacija apie „Teams“

Darbuotojų komandas galite kurti skirtingiems projektams, veikloms, komitetams ir procesams (jei reikia), taip pat galite pakviesti kitus mokymo įstaigoje ar jos rajone esančius asmenis prisijungti prie komandos narių. Be to, komandas galima kurti remiantis jau esančiomis „Office 365“ grupėmis, o bet kokie „Office 365“ grupėse atlikti pakeitimai automatiškai sinchronizuojami programoje „Teams“. Taip bus paprasčiau pakviesti ir valdyti komandos narius bei įrašyti grupės failus programoje „Teams“.

Patarimas: Gali būti, kad norėsis tiesiog susieti kelis el. pašto siuntimo sąrašus su atskiromis darbuotojų komandomis, tačiau „Teams“ skirta intensyvaus bendradarbiavimo aplinkai, kai siekiama bendro tikslo. Mokymo įstaigoje ar jos rajone sukūrę darbuotojų komandas tinkamo lygio darbo grupėse, galite išvengti atskirties ir „reikiamų žinoti“ siuntimo sąrašų apribojimų.

Atskiras darbuotojų komandas galima toliau jungti į kanalus, kuriuose yra pokalbiams, failams, pastaboms ir kt. skirtų skirtukų. Kanalus galima kurti pagal skirtingus komandos poreikius, pvz., temą, dalyką ar objektą. Naudodami skirtukus, komandos nariai gali nusiųsti, peržiūrėti, redaguoti failus, pastabas ir tinkinamą turinį (pvz., dokumentus, skaičiuokles, pateiktis, vaizdo įrašus, išorinius saitus, kitas programas ir kt.). Kiekvienas komandos narys gali lengvai pasiekti šį turinį.

Pavyzdys

Patarimas: Savo mobiliajame įrenginyje nustatyti „Teams“ paprasta. Be to, užtikrinama galimybė patogiai prisijungti prie komandos bet kuriuo metu ir iš bet kurio įrenginio. „Teams“ galite atsisiųsti iš „Windows Store“ („Windows Phone“), „App Store“ („Apple iOS“) arba „Google Play“ („Android“).

Pristatykite „Teams“ kolegoms

Pradėkite nuo pristatymo susitikimo, kurio metu aptarsite lūkesčius, suteiksite rekomendacijų ir pademonstruosite, kaip iš esmės veikia „Teams“. Paprašykite kolegų naudoti „Teams“ kaip pirminį ryšio palaikymo ir bendradarbiavimo įrankį komandos veiklai organizuoti. Pristatydami žmonėms „Teams“ patogumą ir funkcionalumą, bandykite „Teams“ skirtuką Pokalbiai naudoti vietoj trumpų el. laiškų ir tekstinių pranešimų.

Tinkinkite „Teams“ pagal unikalų scenarijų

Sėkmingai veikiančioms darbuotojų komandoms reikia paprastų ir intuityvių įrankių, kad jos galėtų greitai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti. „Teams“ gali padėti sėkmingai organizuoti darbus, kai, pavyzdžiui, vadovaujate komitetui, ruošiate reagavimo į incidentus planus, kuriate personalizuotas mokinių programas, vertinate mokytojus ar tvarkote bet kokią kitą bendradarbiavimo veiklą. Pradėkite naudoti ir tinkinkite „Teams“ pagal savo scenarijų atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Sukurkite komandą ir pakvieskite komandos narius

 1. Norėdami paleisti „Teams“, eikite į programų vykdyklę („vaflio“ piktograma „Office 365“ programų vykdyklės piktograma ) – ją rasite „Office 365 for Education“ viršutiniame kairiajame kampe, tada pasirinkite „Teams“, kad atidarytumėte internetinę programą, arba atsisiųskite ją į kompiuterį.

  „Office 365“ programų vykdyklė su pažymėta „Microsoft Teams“ programa

  Pastaba: Jei nepavyksta pasiekti „Teams“, kreipkitės į IT administratorių ir įsitikinkite, kad turite tinkamas teises.

 2. „Teams“ kanalų sąrašo apačioje pasirinkite mygtuką Įtraukti komandą.

 3. Pasirinkite mygtuką Kurti komandą, tada pasirinkite Darbuotojai.

  Komandos pasirinkimas

  Pastaba: Jei jūsų mokymo įstaigoje naudojamas mokyklos duomenų sinchronizavimas, jūsų klasės bus sukurtos automatiškai kartu su mokinių dalyvių sąrašu, sujungtu su mokymo įstaigos informacijos sistema, todėl jums nereikės dėl to jaudintis.

 4. Lange Kurkite savo komandą suteikite mokomajam dalykui pavadinimą ir įveskite trumpą jo aprašą, kuriame paaiškinamas pamokos tikslas, tada pasirinkite mygtuką Toliau.

  Komandos kūrimas

  Pastaba: Parinktį Privatumas palikite ties parinktimi Privatu – narius gali įtraukti tik komandos savininkai (jei reikia, šį parametrą galėsite pakeisti vėliau).

  Patarimas: Prieš mokydami klasę, tinkinkite „Teams“. Pradėkite sukurdami savo klasę, nustatydami kelis kanalus ir įtraukdami kelis skirtukus. Tada sukurkite kelis skirtukus su atitinkamu įtraukiančiu ir naudingu turiniu.

 5. Galite lengvai įtraukti žmones, grupes ir siuntimo sąrašus iš mokymo įstaigos ar rajono. Pradedant vesti vardus, bus rodomas žmonių, kurių vardai sutampa su esančiais el. pašto kataloge, išplečiamasis sąrašas.

 6. Pasirinkite Įtraukti, kad įtrauktumėte komandos narius, arba pasirinkite mygtuką Praleisti norėdami įtraukti komandos narius vėliau, jei pirmiausia norite nustatyti turinį (rekomenduojama).

  Narių įtraukimas

Sukurkite kelis pagrindinius kanalus ir skirtukus su naudingu turiniu

Sukūrus naują darbuotojų komandą, kanalas „Bendras“ automatiškai įtraukiamas į komandą.

 1. Kad komanda būtų tvarkinga, galite įtraukti kelis papildomus kanalus. Pagal numatytuosius nustatymus kanalus pasiekti gali bet kuris komandos narys.

  Kanalas

  Patarimas: Kanale „Bendras“ paskelbkite „Teams“ mokymo patarimus ir pranešimus, kad kiekvienas galėtų juos lengvai surasti. Tai bus patogi vieta, kurioje visa klasė gaus pagalbos ir rekomendacijų, tačiau ji bus ypač naudinga naujiems „Teams“ nariams.

 2. Norėdami sukurti papildomų kanalų, kanalų sąraše pasirinkite daugtaškį (...) šalia komandos pavadinimo ir išplečiamajame meniu pasirinkite Įtraukti kanalą.

  Kanalo įtraukimas

  Patarimas: Norėdami pradėti, sukurkite kelis kanalus ir paskatinkite komandos narius kurti papildomus kanalus pagal temas, iniciatyvas ir kitus poreikius.

 3. Dialogo lange suteikite kanalui pavadinimą ir įveskite trumpą jo aprašą, kuriame paaiškinamas kanalo tikslas, tada spustelėkite mygtuką Įtraukti.

  Kanalo kūrimas

  Patarimas: Sukūrę kelis kanalus, galite susieti juos su aktualiu turiniu, kad pirmą kartą prisijungę klasės mokiniai nematytų tuščio puslapio. Pavyzdžiui, galite pradėti naują pokalbį paskelbdami kelis klausimus kiekviename kanale, kad pradėtumėte diskusiją, ir naudodami @ pažymėti konkrečius klasės narius, kad įtrauktumėte juos į pokalbį.

 4. Atskiruose kanaluose galite sukurti skirtingo turinio ir programų skirtukus. Kiekviename kanale sukuriami keli numatytieji skirtukai: Pokalbiai, Failai, Mokomieji bloknotai ir Užduotys. Norėdami sukurti skirtuką, į dešinę nuo numatytųjų skirtukų pasirinkite +, tada pasirinkite skirtukui skirtą programą ar failą (pvz., „PowerBI“), suteikite jam pavadinimą ir pasirinkite mygtuką Įrašyti.

  Skirtukai Skirtukų įtraukimas

  Pastaba: Kai kurių programų ir paslaugų sąrankos veiksmai gali šiek tiek skirtis nuo čia pateiktų instrukcijų.

 5. Norėdami sukurti naują skirtuką, kuris tiesiogiai susietų su konkrečiu failu (pvz., nacionalinių standartų, valstybės ir rajono vertinimų arba testo įvertinimo procentinėmis dalimis), numatytųjų skirtųjų dešinėje pasirinkite + piktogramą.

 6. Tada pasirinkite failui (pvz., „Word“ dokumentui, „Excel“ skaičiuoklei ar „PowerPoint“ pateikčiai) skirtą programą, dalyje Failai raskite failo vardą, pavadinkite skirtuką ir pasirinkite mygtuką Įrašyti.

  Programų įtraukimas

  Patarimas: Kad komandai būtų lengva pasiekti, „SharePoint“ ar kitoje svetainėje (gaublio piktograma) esantį „OneNote“ mokomąjį bloknotą galite prisegti teisiai savo kanale kaip skirtuką.

Perkelkite el. pašto pokalbius į „Teams“

„Teams“ galite siųsti el. laiškus į kanalą, kad visa komandos komunikacija būtų tvarkinga ir pasiekiama vienoje vietoje.

 1. Norėdami sukurti kanalo el. pašto adresą, kanalo dešinėje pasirinkite daugtaškį (...), tada išplečiamajame meniu pasirinkite Gauti el. pašto adresą.

 2. Pasirinkite mygtuką Kopijuoti, kad įrašytumėte el. pašto adresą į kontaktų sąrašą ar el. pašto adresų knygelę.

  El. paštas

  Patarimas: Persiųskite el. laiškus į kanalą, kad tęstumėte diskusiją programoje „Teams“.

 3. Lange Gauti el. pašto adresą pasirinkite saitą Išplėstiniai parametrai, kad galėtumėte apriboti žmones, kurie komandai gali siųsti el. laiškus (pvz., visi, tik komandos nariai arba tik el. laiškai, išsiųsti iš tam tikro domeno).

  El. laiškų gavimas

  Patarimas: Apribojus asmenis, kurie gali siųsti el. laiškus į kanalą, sumažės tikimybė į „Teams“ gauti pašto šiukšlių ar el. laiškų apsimetant.

 4. Galite tinkinti el. pašto pranešimo parametrus, skirtus įvairiems įvykiams (pvz., asmens paminėjimams naudojant @ arba atsakymams į jūsų pradėtus pokalbius), pasirinkdami „Teams“ kairiajame kampe esančią profilio nuotrauką, tada išplečiamajame meniu pasirinkdami Pranešimai.

  Pranešimai

Susitikimų planavimas „Teams“

 1. Norėdami „Teams“ suplanuoti susitikimą, naršymo srities kairėje pasirinkite Kalendorius, tada viršuje dešinėje pasirinkite mygtuką + Naujas susitikimas.

  Pasirinkite Kalendorius, tada pasirinkite Naujas susitikimas.

  Patarimas: Suplanuoti susitikimai matomi vidurinėje naršymo srityje. Prie susitikimo galite prisijungti tiesiogiai iš „Teams“, pasirinkę šalia susitikimo esantį mygtuką Prisijungti.

 2. Lange Naujas susitikimasĮtraukite susitikimo informaciją ir pakvieskite žmones (atitinkami vardai iš el. pašto katalogo rodomi vos pradėjus įvesti). Arba galite kitaip – pasirinkite kanalą, kuriame norite susitikti, taip kiekvienas komandos kanale esantis asmuo galės prisijungti prie susitikimo.

 3. Norėdami patikrinti komandos narių prieinamumą, naudokite planavimo pagalbinę priemonę ir pažymėkite žymės langelį Kartoti, kad nustatytumėte pasikartojantį susitikimą. Baigę pasirinkite Planuoti susitikimą.

  Naujas susitikimas

  Patarimas: Funkcija Susitikti dabar Fotoaparatas (esanti skirtuko Pokalbiai apačioje) leidžia komandos nariams surengti skubų susitikimą – nereikės planuoti susitikimo ar rezervuoti konferencijų salės ar auditorijos.

Informacijos, kurią sužinojote apie „Teams“, peržiūra

 • „Teams“ yra koncentratorius, skirtas komandų darbui ir visiškai integruotas į „Office 365 Education“, todėl komandos nariai gali lengvai bendrauti ir bendradarbiauti naudodami pažįstamas „Office 365“ programas, pvz., „Word“, „Excel“, „OneNote“ ir „PowerPoint“. „Office 365 for Education“ prenumeratoriai „Teams“ gauna nemokamai, todėl galite pradėti iš karto!

 • Komandos darbą galite organizuoti naudodami pasirinktinius kanalus ir skirtukus, kurie sukuriami laikantis bendradarbiavimo reikalavimų. Skirtukus galima tiesiogiai susieti su failais ir kitu turiniu arba „Office 365“ programomis, pvz., „Planner“ ir „Power BI“, arba programomis iš švietimo partnerių, pvz., „busuu“, „Canvas“, „Flipgrid“ ir „Kahoot!“.

 • Perkelkite el. pašto pokalbius į „Teams“, kad visi komandos nariai žinotų informaciją vienoje, patogioje ir lengvai naudojamoje vietoje. Naudokite „Teams“ funkciją Pokalbiai vietoj trumpų el. laiškų, kad jūsų aplankas Gauta būtų mažiau apkrautas.

 • Naudodami „Teams“ skirtuką Susitikimai suplanuokite vaizdo susitikimus ar „Skype“ pokalbius arba naudokite funkciją Susitikti dabar, kad surengtumėte skubų susitikimą su komandos nariais.

 • Pradėti bus lengviau peržiūrėjus naudingus vaizdo įrašus: „Microsoft Teams“ greitas pasirengimas darbui.

 • Papildomos išsamios informacijos galite gauti čia: „Microsoft Teams“ žinynas.

 • Apie naujas „Teams“ funkcijas „Office 365 Education“ pakete galite skaityti čia – švietimo tinklaraštyje.

 • Jei reikia daugiau pagalbos, žr. Tyrinėkite „Microsoft Education“ pagalbos centrą.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×