„Microsoft Skype“ verslui privatumo patvirtinimo priedas

Pastaba: „Lync 2013“ darbalaukio klientas pervardytas į „Skype“ verslui.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015 m. balandžio mėn.

Turinys

„Microsoft Skype“ verslui privatumo patvirtinimo priedas

Archyvavimas

Garso tikrinimo tarnyba

Skambinimo pavedimas

Skambučių žurnalai

Skambinančiojo ID susitikimo dalyvių sąraše

Kliento įvykių registravimas

Kontakto kortelė

Pokalbių retrospektyva

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas

Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo valdymas

Avarinės tarnybos (112)

Susiejimas

Vietos bendrinimas

„Skype“ verslui tobulinimo programa

„Lync“ valdomoji API

„Lync“ VDI papildinys

Susitikimo priedai

PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo

„OneNote“ integravimas

„Outlook“ susitikimų internetu papildinys

Failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų

Išliekantis grupės pokalbis

Asmeninis paveikslėlis

Apklausa

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Privatumo režimas

Viešasis naudojimasis tiesioginių pranešimų paslauga (PIC)

Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Įrašymas

Įgūdžių ieška

Intelektualusis apkarpymas

Pokalbio skirtuko ekrano nuotrauka

Bendroji kontaktų saugykla

Balso kokybės pagerinimas

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

„Skype“ verslui privatumo patvirtinimo priedas

Šis puslapis yra „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimo priedas. Siekdami suprasti, kaip renkami ir naudojami duomenys naudojant konkretų „Microsoft Lync“ produktą arba paslaugą, perskaitykite „Microsoft Lync“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį priedą.

Šiame privatumo patvirtinimo priede rašoma apie ryšių programinės įrangos „Microsoft“ „Skype“ verslui diegimą ir naudojimą organizacijoje. Jei „Microsoft Lync“ naudojate kaip internetinio sprendimo ar tarnybos dalį (kitaip tariant, programinė įranga veikia trečiajai šaliai, pvz., „Microsoft“, priklausančiuose serveriuose), informacija bus perduota tai trečiajai šaliai. Norėdami sužinoti daugiau apie trečiajai šaliai perduodamų duomenų naudojimą, kreipkitės į savo organizacijos administratorių arba paslaugos teikėją.

Archyvavimas

Funkcijos paskirtis: archyvavimas – tai būdas archyvuoti tam tikrus su „Skype“ verslui susijusius ryšių ir naudojimo duomenis, skirtus organizacijoms, kurioms gali būti taikomi saugojimo reikalavimai dėl pramonės šakos ar reguliuojamųjų reikalavimų, arba kurios turi savo saugojimo reikalavimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: archyvavimas leidžia saugoti lygiaverčių mazgų ir daugiašalių tiesioginių pranešimų turinį, konferencijų turinį, įskaitant nusiųstą turinį (pvz., ruošinius) ir su įvykiais susijusį turinį (pvz., prisijungimo, išėjimo, nusiuntimo, bendrinimo ir matomumo pasikeitimo) organizacijos administratoriaus sukonfigūruotame serveryje. Failų perdavimų tarp lygiaverčių mazgų, lygiaverčių mazgų garso / vaizdo pokalbių, taikomųjų programų bendrinimo per lygiaverčių mazgų pokalbius, konferencijų komentarų ir apklausų archyvuoti negalima. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: leidžia organizacijai archyvuoti turinį laikantis pramonės šakos, reguliuojamųjų ir organizacijos saugojimo reikalavimų.

Pasirinkimas/valdymas: archyvavimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Nėra šios funkcijos vartotojų lygmens valdiklių, ją valdo organizacijos administratorius.

Garso tikrinimo tarnyba

Funkcijos paskirtis: garso tikrinimo tarnyba leidžia vartotojams patikrinti savo skambučių kokybę atliekant bandomąjį skambutį „Skype“ verslui ir išgirsti, kaip jie skambės tikro skambučio metu. Spustelėjus mygtuką Tikrinti skambučio kokybę, garso tikrinimo tarnyba pradeda simuliuotą skambutį ir paragina vartotoją įrašyti trumpą (maždaug 5 sekundžių) balso pavyzdį, o tada jį paleidžia paklausyti. Jei tinklo našumas nepakankamas arba vartotojo įrenginys netinkamai nustatytas ar sukonfigūruotas, tai atsispindės balso pavyzdžio kokybėje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: garso tikrinimo tarnybai atliekant skambutį, įrašomas trumpas (maždaug 5 sekundžių) jūsų balso pavyzdys. Garso tikrinimo tarnybos skambučiui pasibaigus, balso pavyzdys panaikinamas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: balso pavyzdį naudosite norėdami patikrinti ir (arba) patvirtinti savo „Skype“ verslui skambučio garso kokybę pagal įrašo kokybę.

Pasirinkimas/valdymas: skambučio kokybę galite patikrinti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Garso įrenginys.

 3. Skirtuke Garso įrenginys spustelėkite mygtuką Tikrinti skambučio kokybę ir vykdykite nurodymus.

 4. Spustelėkite Gerai.

Balso pavyzdžio sukūrimas yra būtinas norint naudoti šią funkciją.

Skambinimo pavedimas

Šios funkcijos paskirtis: skambinimo pavedimas leidžia vartotojams priskirti vieną ar daugiau asmenų (atstovų), kurie galės jų vardu skambinti ir atsakyti į skambučius bei rengti susitikimus tinkle ir juose dalyvauti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: priskiriant atstovus, vartotojas konfigūravimo proceso metu turi pateikti atstovo kontaktinę informaciją. Vartotojai, kurie nustatyti kaip atstovai, gaus pranešimą, informuojantį, kad kažkas iš jų organizacijos juos paskyrė atstovu. Kai atstovas (-ai) atsilieps į skambutį to asmens, kuri juos paskyrė atstovu, vardu, tas asmuo gaus pranešimą el. paštu, informuojantį apie šį įvykį. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: „Skype“ verslui naudoja atstovo kontaktinę informaciją, kad galėtų jam leisti skambinti bei priimti skambučius ir rengti susitikimus bei juose dalyvauti vardu to asmens, kurio atstovas jis yra.

Pasirinkimas/valdymas: skambinimo pavedimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Organizacijos administratorius gali įgalinti ir išjungti skambinimo pavedimą savo organizacijoje. Jei skambinimo pavedimo funkcija įjungta, vartotojai gali konfigūruoti savo atstovus atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Skambučių peradresavimas.

 3. Dalyje Skambučių peradresavimas pasirinkite Peradresuoti mano skambučius arba Tuo pat metu skambinti, tada išplečiamajame sąraše spustelėkite Mano atstovai.

 4. Jei nėra sukonfigūruotų atstovų, dialogo lange Skambučių peradresavimas – atstovai spustelėkite Įtraukti ir pasirinkite žmones, kuriuos norite nustatyti kaip atstovus.

 5. Dialogo lange Atstovai spustelėkite Gerai.

 6. Spustelėkite Gerai.

Pastaba: Organizacijų administratoriai gali konfigūruoti „Exchange“ kalendoriaus atstovo sinchronizavimą su „Lync Server 2010“ ar naujesne versija. Įgalinus, „Exchange“ kalendoriaus atstovai su atitinkamomis teisėmis (kurios prilygsta neredaguojančio autoriaus teisėms arba yra didesnės) bus automatiškai įtraukti kaip atstovai programoje „Skype“ verslui. Tačiau tai nepakeičia skambučių peradresavimo parametrų.

Skambučių žurnalai

Funkcijos paskirtis: skambučių žurnalai leidžia vartotojams išsaugoti savo „Skype“ verslui balso skambučių įrašą „Microsoft Outlook“ aplanke.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: informacija apie balso skambučius – pradžios laikas, pabaigos laikas, trukmė ir skambučio dalyviai – bus saugoma „Outlook“ pokalbių retrospektyvos aplanke. Susitikimo temą ir vietą taip pat galima registruoti dialogo lango Parinktys skirtuke Asmeniniai pasirinkus „Outlook“ kaip asmeninės informacijos tvarkytuvą. Skambučių žurnaluose balso skambučių turinys nesaugomas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: vartotojas gali naudoti skambučių žurnalus savo skambučių retrospektyvai sekti ir peržiūrėti.

Pasirinkimas/valdymas: skambučių žurnalai pagal numatytuosius nustatymus yra įjungti. Jūsų organizacijos administratorius gali įgalinti ir išjungti skambučių žurnalų funkciją organizacijoje. Jei administratorius yra įgalinęs skambučių žurnalų funkciją, galite ją įjungti arba išjungti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Asmeniniai.

 3. Dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas panaikinkite žymę žymės langelyje Įrašyti mano skambučių žurnalus el. pašto aplanke Pokalbių retrospektyva.

 4. Spustelėkite Gerai.

Skambinančiojo ID susitikimo dalyvių sąraše

Funkcijos paskirtis: skambinančiojo ID susitikimo dalyvių sąraše funkcija rodo visų susitikimo dalyvių skambinančiojo ID.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: surenkami susitikimo dalyvių skambinančiojo ID. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: prisijungus prie susitikimo, dalyvio skambinančiojo ID rodomas susitikimo dalyvių sąraše kitiems dalyviams.

Pasirinkimas / valdymas: ši funkcija neturi galutinių vartotojų valdiklių; skambinančiojo ID gaunamas iš telefono paslaugų teikėjo. Kai kurie teikėjai leidžia vartotojams išjungti skambinančiojo ID. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į savo organizacijos administratorių arba telefono paslaugų teikėją.

Kliento įvykių registravimas

Funkcijos paskirtis: kliento įvykių registravimo funkcija renka informaciją, kurią antro lygmens palaikymo komanda gali naudoti norėdama nustatyti problemos priežastį. Kliento įvykių žurnalai saugomi lokaliai vartotojo kompiuteryje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas ar perdavimas: įgalinus kliento įvykių registravimą, tam tikra naudojimo informacija registruojama ir saugoma vartotojo kompiuteryje. Pavyzdžiui, susitikimų temos ir vietos; seanso inicijavimo protokolo (SIP) pranešimai; atsakymai į „Skype“ verslui pakvietimus; informacija apie tiesioginių pranešimų siuntėją ir gavėją bei pranešimo maršrutą; vartotojų kontaktų sąrašo ir buvimo informacija; bet kurių taikomųjų programų, priedų, „Microsoft PowerPoint“ failų, interaktyviųjų lentų pavadinimai arba jų bendrintos apklausos, įtraukiant visus bendrintus apklausų klausimus ir jų balsavimo rodyklę. Visa tai įtraukiama į kliento įvykių žurnalus. „Skype“ verslui pokalbių turinys (tiesioginiai pranešimai, „PowerPoint“ rietuvės, interaktyviųjų lentų turinys, pastabos, apklausų informacija ir t. t.) nesaugomas kliento įvykių žurnaluose. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kliento įvykių žurnaluose renkamą informaciją gali naudoti vartotojo klientų palaikymo tarnyba arba ji gali būti siunčiama „Microsoft“ programos „Skype“ verslui problemų gedimams šalinti.

Pasirinkimas/valdymas: kliento įvykių registravimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti šią funkciją organizacijoje. Jei administratorius yra įgalinęs šią funkciją, vartotojai gali konfigūruoti kliento įvykių registravimą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Bendra.

 3. Dalyje Padėkite savo palaikymo komandai padėti jums spustelėkite išplečiamojo sąrašo lauką Registravimo lygis ir pasirinkite Lengvas arba Visas. Vartotojai įvykių registravimą gali įgalinti ir pasirinkę Taip pat įjungti „Windows“ įvykių registravimą.

 4. Spustelėkite Gerai.

Kontakto kortelė

Šios funkcijos paskirtis: kontakto kortelėje rodoma kontaktinė, buvimo ir vietos informacija apie jus ir jūsų organizacijos narius „Skype“ verslui ir naujose „Outlook“ versijose. Naudojant kontakto kortelę taip pat galima vienu spustelėjimu pradėti su kuo nors bendrauti. Pvz., galite nusiųsti momentinį pranešimą, pradėti skambutį ar išsiųsti el. laišką tiesiogiai iš kieno nors kontakto kortelės.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: statinė informacija kontakto kortelėje renkama iš įmonės katalogo (pvz., „Active Directory“). Dinaminė informacija, pvz., kalendoriaus informacija apie užimtumą, nuskaitoma iš „Microsoft Exchange Server“; vietos informacija gaunama keliais būdais (žr. skyrių Vieta); telefono numerius galima nuskaityti iš įmonės katalogo arba juos rankiniu būdu gali įvesti vartotojas; buvimo informaciją valdo „Skype“ verslui naudodama „Outlook“ kalendorių (jei įgalino vartotojas) arba ją rankiniu būdu įveda vartotojas. „Lync“ serveris bendrina šią informaciją su kitais žmonėmis organizacijoje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kontakto kortelė naudojama norint peržiūrėti žmonių iš vartotojų organizacijos kontaktinę, vietos ir buvimo informaciją. Informacijos, rodomos vartotojo „Skype“ verslui ir „Outlook“ kontaktams, kiekį galima valdyti nustačius privatumo ryšius ir įgalinus arba išjungus privatumo režimą (žr. skyrių apie privatumo režimą).

Pasirinkimas/valdymas: privatumo ryšiai konfigūruojami atliekant toliau nurodytus veiksmus:

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą.

 2. Spustelėkite Keisti privatumo lygį.

 3. Spustelėkite taikomą to kontakto kategoriją.

Nors dalis kontakto kortelės informacijos surenkama iš įmonės katalogo ir konfigūruojama administratoriaus, vartotojas turi galimybę valdyti kai kuriuos duomenis. Tai šie elementai:

 • Kalendoriaus informacija: galite kontroliuoti, ar vartotojai matys jūsų kalendoriaus informaciją, naudodami parinktį „Keisti informacijos apie užimtumą peržiūros teises“ iš „Microsoft Outlook“ parinkčių meniu.

 • Vieta: žr. šio dokumento skyrių Vieta.

 • Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija: žr. šio dokumento skyrių Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija.

 • Asmeninis paveikslėlis: žr. šio dokumento skyrių Asmeninis paveikslėlis.

Pokalbių retrospektyva

Šios funkcijos paskirtis: pokalbių retrospektyva leidžia saugoti ankstesnius, dabartinius ar praleistus tiesioginių pranešimų pokalbius ir statistiką apie jūsų pokalbius balsu (pvz., datos, laiko, trukmės ir skambintojo informaciją) „Microsoft Outlook“ pokalbių aplanke ir tą informaciją gauti naudojant „Skype“ verslui skirtuką Pokalbiai.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: tiesioginių pranešimų pokalbių turinys ir statistika apie balso pokalbius (pvz., datos, laiko, trukmės ir skambintojo informacija). „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: pokalbių retrospektyvą galima peržiūrėti „Skype“ verslui naudojant pokalbių skirtuką pagrindinėje vartotojo sąsajoje ir įgalinant vartotoją peržiūrėti ir tęsti jų ankstesnius pokalbius.

Pasirinkimas/valdymas: pokalbių retrospektyva pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Ją galima valdyti atliekant šiuos veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Asmeniniai.

 3. Dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas pažymėkite arba panaikinkite žymę žymės langelyje Įrašyti IM pokalbius mano el. pašto aplanke Pokalbių retrospektyva.

 4. Spustelėkite Gerai.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Funkcijos paskirtis: jei pasirinksite dalyvauti, tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP) rinks pagrindinę informaciją apie tai, kaip naudojate savo programas, kompiuterį ar įrenginį ir prijungtus įrenginius. Šios ataskaitos bus siunčiamos „Microsoft“ norint padėti patobulinti dažniausiai vartotojų naudojamas programas ir kurti dažnų problemų sprendimus. CEIP taip pat renka informaciją apie problemų tipą ir skaičių, apie programinės įrangos bei aparatūros veikimą ir tarnybų veikimo spartą. „Microsoft“ nerenka jūsų vardo, adreso ir kitos kontaktinės informacijos.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: CEIP informacija automatiškai siunčiama „Microsoft“, kai ši funkcija įjungta. Daugiau informacijos apie CEIP renkamą, apdorojamą arba perduodamą informaciją žr. „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos privatumo patvirtinime.

Informacijos naudojimas. „Microsoft“ šią informaciją naudoja „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybės, patikimumo bei efektyvumo tobulinimo tikslais.

Pasirinkimas / valdymas: CEIP pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti CEIP savo organizacijoje. Jei organizacijos administratorius nesukonfigūravo organizacijos CEIP, vartotojui bus suteikta galimybė prisiregistruoti pradinės įdiegties proceso metu. Jei organizacijos administratorius neišjungė CEIP valdymo, vartotojai bet kada gali pakeisti savo CEIP pasirinkimą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Bendra.

 3. Dalyje Padėkite patobulinti pažymėkite arba išvalykite žymę žymės langelyje Prisiregistruoti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Jei administratorius pakeis CEIP įgalinimo arba išjungimo parametrą, kai vartotojas jau naudoja „Skype“ verslui, naujas parametras įsigalios tik tada, kai vartotojas išeis iš „Skype“ verslui ir vėl prisijungs.

Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas

Funkcijos paskirtis: darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas leidžia vartotojams bendradarbiauti vaizdo pokalbyje ir kartu bendrinti savo darbalaukį ar pasirinktas taikomąsias programas su visais susitikimo dalyviais, taip pat leisti jiems bendrinti ir redaguoti failus tarsi jie su kolegomis būtų tame pačiame kambaryje. Taip pat vartotojai gali pristatyti „Microsoft PowerPoint“ pateiktis ir bendradarbiauti su kitais virtualioje interaktyviojoje lentoje, kuri yra tuščias lapas pastaboms ir piešiniams, kuriuos gali bendrai naudoti visi susitikimo dalyviai. Kai vartotojas bendrina savo darbalaukį ar taikomąją programą, jis vienas gali tai valdyti. Jei vartotojas nori, jis ar ji gali leisti kitiems vartotojams perimti bendrinamo darbalaukio at taikomosios programos valdymą, naršyti ir atlikti keitimus naudodami savo pelę ir klaviatūrą (žr. skyrių Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo valdymas).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba bendrinimas: jei inicijuojamas bendrinimas, atsižvelgiant į tai, kas bendrinama, visi pokalbio dalyviai galės savo kompiuterio ekrane matyti monitorių (-ius), visą darbalaukį ar pasirinktą taikomąją programą. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: naudodami darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo funkciją galite bendradarbiauti su pokalbių ir susitikimų dalyviais.

Pasirinkimas/valdymas:

Jei norite paleisti darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo funkciją (iš pokalbio ar susitikimo):

 1. Spustelėkite mygtuką Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai, kad atidarytumėte bendrinimo langą.

 2. Spustelėkite mygtuką Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai dar kartą, kad atidarytumėte meniu.

 3. Iššokančiojo meniu dalyje Yra spustelėkite Darbalaukis, monitorių (jei turite daugiau nei vieną) arba Programa.

 4. (Pasirinktinai) Jei spustelėsite Programa, iš galimų sąrašo pasirinkite programą, kurią norite bendrinti.

ARBA

 1. Laikykite žymiklį virš mygtuko Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai, kad atidarytumėte meniu.

 2. Iššokančiojo meniu dalyje Yra spustelėkite Darbalaukis, monitorių (jei turite daugiau nei vieną) arba Programa.

 3. (Pasirinktinai) Jei spustelėsite Programa, iš galimų sąrašo pasirinkite programą, kurią norite bendrinti.

Jei norite sustabdyti darbalaukio ar taikomosios programos bendrinimą:

 • Ekrano viršuje esančioje bendrinimo juostoje spustelėkite Stabdyti bendrinimą.

SVARBU Vartotojai, su kuriais „Skype“ verslui pokalbio metu bendrinate darbalaukį, gali matyti darbalaukyje atidarytus skaitmeninio teisių valdymo (DRM) programinės įrangos saugomus dokumentus ar paveikslėlius.

Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo valdymas

Funkcijos paskirtis: darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo valdymo funkcija leidžia vartotojams suteikti savo bendrinamo darbalaukio ar taikomosios programos valdymą kitam pokalbio ar susitikimo dalyviui, kuris taip pat naudoja „Skype“ verslui kitame kompiuteryje.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: asmuo, kuriam suteikta kontrolė, gali valdyti bendrinamą darbalaukį ar taikomąją programą ir atlikti keitimus tarsi bendrinamą kompiuterį naudotų tiesiogiai kartu su savo klaviatūra ir pele. Vartotojas, bendrinantis savo darbalaukį ar taikomąją programą, ir kiti „Skype“ verslui pokalbio ar susitikimo dalyviai galės iš karto tuos keitimus peržiūrėti. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimo valdymo funkcija leidžia pokalbio ar susitikimo dalyviams valdyti bendrinamą darbalaukį ar taikomąją programą, o kitiems pokalbio dalyviams tai stebėti.

Pasirinkimas/valdymas:

Jei norite bendrinti savo darbalaukio ar taikomosios programos valdymą (jei dar nenaudojate bendrinimo, žr. skyrių Darbalaukio ir taikomųjų programų bendrinimas):

 1. Ekrano viršuje spustelėkite Suteikti kontrolę.

 2. Pasirinkite, kam norite suteikti kontrolę.

Norėdami atšaukti nuotolinės šalies darbalaukio valdymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Ekrano viršuje spustelėkite Suteikti kontrolę.

 2. Spustelėkite Susigrąžinti valdymą.

Avarinės tarnybos (112)

Ką daro ši funkcija: kai pateikia įmonės administratorius, avarinės tarnybos leidžia „Skype“ verslui perduoti vietos duomenis kliento pasirinktam trečiųjų šalių kelvados paslaugos teikėjui. Trečiosios šalies kelvados paslaugos teikėjas perduos vietą avarinės tarnybos atsakikliams, kai surenkamas avarinių tarnybų numeris (pvz., 911 Jungtinėse Amerikos Valstijose). Kai įjungta, vietos informacija perduodama avarinių tarnybų darbuotojams; tai vieta, kurią įmonės administratorius priskyrė kiekvienam vartotojui (pvz., pastato ir biuro numeris) ir įvedė į vietos duomenų bazę arba, jei tokia vieta nepasiekiama, vieta, kurią galutiniai vartotojai galėjo vietos lauke įvesti rankiniu būdu. Jei vartotojas paskambina avarinėms tarnyboms naudodami „Skype“ verslui ir belaidį interneto ryšį tebebūdamas darbe, vietos informacija, perduodama avarinės tarnybos atsakikliams, bus tik apytikslė – tai bus tam tikro belaidžio pabaigos taško, su kuriuo kompiuteris palaiko ryšį, vieta. Be to, to belaidžio ryšio galutinio taško vietos informaciją įveda įmonės administratorius, todėl skubios pagalbos tarnybai perduodama vietos informacija nebūtinai bus vartotojo faktinė fizinė vieta. Kad ši funkcija tinkamai veiktų, įmonei būtina išlaikyti kelvados paslaugą, kurią teikia sertifikuoti sprendimų teikėjai; ši paslauga galima tik Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas:„Skype“ verslui gaunama vietos informacija nustatoma pagal automatinę vietos informaciją, kurią automatiškai įveda vietos informacijos serveris arba pagal vietos informaciją, kurią vartotojas rankiniu būdu įveda vietos lauke. Ši informacija saugoma vartotojo kompiuterio atmintyje, todėl kai įvedamas avarinių tarnybų numeris, ši vietos informacija perduodama su skambučiu, siekiant nukreipti atitinkamam avarinių tarnybų paslaugų teikėjui ir pateikti apytikslę vietą. Be to, jų vieta tiesioginiu pranešimu gali būti siunčiama vietinei saugos tarnybai. Avarinių skambučių atvejais skambučio informacijos įraše bus skambintojo vietos informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: vietos informacija naudojama skambučiui į atitinkamą avarinę tarnybą nukreipti ir avarinių tarnybų personalui išsiųsti. Ši informacija taip pat gali būti nusiųsta įmonės saugos tarnybai pranešimu, kuriame nurodytas skambinančiojo ID ir atgalinio skambinimo informacija.

Pasirinkimas / valdymas: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Ją įgalina įmonės administratorius. Paklauskite įmonės administratoriaus, ar ši paslauga pasiekiama. Galimybės paskambinus avarinių tarnybų numeriu valdyti automatinio vietos nustatymo ir perdavimo avarinių tarnybų dispečeriams nėra.

Pastaba:  Organizacijos administratorius gali apriboti skambinimo avarinėms tarnyboms galimybę jūsų darbo vietoje, todėl turėtumėte administratoriaus pasiteirauti informacijos apie skambinimo avarinėms tarnyboms galimybę.

Susiejimas

Funkcijos paskirtis: susiejimas leidžia jūsų organizacijos „Skype“ verslui vartotojams peržiūrėti buvimo būseną, siųsti tiesioginius pranešimus ir atlikti balso skambučius iš kompiuterio į kompiuterį (jei jūsų kompiuteryje yra garsiakalbiai ir mikrofonas arba ausinės su mikrofonu) su „Skype“ verslui vartotojais iš kitų organizacijų, su kuriomis esate susieti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: kontakto kortelės informacija, pvz., vardas, el. pašto adresas ir buvimo būsenos informacija, bendrinama tarp susietų kontaktų. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kai ši funkcija įgalinta, vartotojai iš vienos organizacijos gali į kontaktų sąrašą įtraukti vartotojus iš kitos organizacijos, siųsti jiems tiesioginius pranešimus ir matyti jų buvimo būsenos informaciją. Vartotojai gali pasirinkti geriausią užduočiai atlikti komunikacijos būdą – balsu, vaizdu ir kt., taip pat gali lengvai išplėsti dviejų asmenų seansus iki kelių asmenų konferencijos.

Pasirinkimas/valdymas: susiejimas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas ir jį valdo bei konfigūruoja organizacijos administratorius. Jei įgalintas susiejimas, vartotojai gali ieškoti ir įtraukti susietus kontaktus taip pat, kaip jie įtrauktų savo organizacijos kontaktus.

Pastaba:  Pagal numatytąjį nustatymą visi išoriniai kontaktai (tiek asmeniniai, tiek išoriniai) bus priskirti išorinių kontaktų privatumo lygiui, pagal kurį galima bendrinti jūsų vardą, pareigas, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą ir nuotrauką. Šie kontaktai negalės peržiūrėti jūsų buvimo pastabos. Priskyrus išorinius kontaktus kitiems privatumo lygiams, pavyzdžiui, darbo grupės, draugų, šeimos ir kt. lygiams, kontaktai galės matyti jūsų buvimo pastabą ir jums nežinant bendrinti informaciją, kuri neturėtų būti jiems žinoma.

Vietos bendrinimas

Funkcijos paskirtis: vietos bendrinimo funkcija rodo vartotojo dabartinę geografinę vietą ir laiko zoną kitiems „Skype“ verslui vartotojams, naudojantiems kontakto kortelės buvimo funkcinę galimybę (žr. skyrių Kontakto kortelė). Vartotojai gali kontroliuoti, kokia informacija bendrinama su kitais, parinkčių meniu įgalinę privatumo režimą. (Žr. skyrių Privatumo režimas).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: vartotojo vieta nustatoma vienu iš dviejų būdų. Ji surenkama iš organizacijos vietos informacijos serverio (LIS), kurį konfigūruoja organizacijos administratorius, arba vartotojas gali rankiniu būdu nustatyti savo vietą įvesdamas pasirinktinę vietą į vietos valdiklį „Skype“ verslui vartotojo sąsajoje, pvz., „Namai“, „Darbas“ arba „Beržų g. 123, Vilnius“. Laiko juosta tiesiogiai paimama iš vartotojo kompiuterio operacinės sistemos. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: atsižvelgiant į tai, kaip vartotojas ar administratorius yra sukonfigūravęs privatumo parametrus, vietos ir laiko juostos informacija yra bendrinama „Skype“ verslui ir pasiekiama kitiems vartotojams per kontakto kortelę. Formatuotas adresas ar pilietinis adresas nebendrinami.

Pasirinkimas/valdymas: jei organizacijos administratorius yra įgalinęs vietos bendrinimą ir sukonfigūravęs, kad vartotojai galėtų pasiekti visą vietos vartotojo sąsają, jie turės prieigą prie šių vietos lauko ir meniu elementų, esančių „Skype“ verslui pagrindinio lango viršuje:

 • Nustatyti vietą: vietą galima rankiniu būdu nustatyti redaguojant tekstą vietos teksto lauke.

 • Rodyti kitiems mano vietą: leidžia vartotojams kontroliuoti, ar jų vietos duomenys bus bendrinami su kitais vartotojais. Tai neturi įtakos vietos bendrinimui, skirtam avarinėms tarnyboms, pvz., skambinant 112 (žr. skyrių Avarinės tarnybos).

„Skype“ verslui tobulinimo programa

Ką daro ši funkcija: „Skype“ verslui tobulinimo programa renka informaciją apie jūsų „Skype“ verslui patirtį ir siunčia ją į „Microsoft“ kiekvieną kartą, kai naudojate „Skype“ verslui. „Microsoft“ naudoja šią informaciją spręsdama dažnai pasitaikančias problemas ir patobulindama „Skype“ verslui bei kitus „Microsoft“ produktus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Microsoft“ siunčiama informacija gali būti apie tai, kaip naudoti „Skype“ verslui, našumo ir patikimumo, įrenginio konfigūracijos, tinklo ryšio kokybės, klaidų kodų, klaidų registracijos žurnalų ir išimčių duomenis. LIP taip pat gali siųsti informaciją apie jus ir jūsų įrenginį, pvz., jūsų vartotojo vardą arba IP adresą, tačiau ši informacija, prieš išsaugant ją „Microsoft“ serveriuose, yra anonimizuojama.

Informacijos naudojimas: informacija bus naudojama sprendžiant dažnai pasitaikančias problemas ir tobulinant „Skype“ verslui bei kitus „Microsoft“ produktus. Informacija nebus naudojama, siekiant nustatyti jūsų tapatybę ar susisiekti su jumis.

Pasirinkimas / kontrolė: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus išjungta ir ją gali valdyti organizacijos administratorius. Administratorius gali pasirinkti visada siųsti arba niekada nesiųsti „Skype“ verslui tobulinimo informacijos „Microsoft“ arba leisti jums pasirinkti parametrus.

Vartotojas gali pakeisti savo nuostatas atlikdamas toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Bendra.

 3. Skirtuke Bendra pažymėkite arba panaikinkite žymę žymės langelyje Siųsti „Microsoft“ „Skype“ verslui tobulinimo programos informaciją.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pastaba: Šią funkciją organizacijos vartotojų vardu gali sukonfigūruoti įmonės administratorius naudodamas grupės strategiją, tuomet vartotojas nematys nei prisijungimo klaidos dialogo lango, nei jų bus klausiama, ar norėtų išsiųsti prisijungimo klaidos ataskaitą „Microsoft“.

„Lync“ valdomoji API

Funkcijos paskirtis: „Lync“ valdomoji API leidžia trečiosios šalies programoms pasiekti „Skype“ verslui klientą ir sąveikauti su juo išplečiant „Skype“ verslui vartotojų patirtį. Trečiosios šalies programos apima programas, kurias sukūrė tiekėjai arba „Microsoft“ (pvz., „Outlook“ ir kitos „Microsoft Office“ programų paketų taikomosios programos).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: informacija, trečiosios šalies taikomosioms programoms pasiekiama per „Lync“ valdomąją API, apima bet kokią asmeninę informaciją, peržiūrimą „Skype“ verslui vartotojo sąsajoje. Ši informacija gali apimti vartotojo vietą, telefono numerius, pareigas, kontaktų sąrašą (įskaitant telefono numerius ir kitą informaciją), asmeninę pastabą, veiklos būseną ir dabartinius pokalbius bei jų turinį.

Informacijos naudojimas: „Lync“ valdomąją API naudojančios programos pasitelkusios „Skype“ verslui seanse pasiekiamą informaciją galutiniam vartotojui leidžia naudoti patobulintas arba papildomas funkcijas. Tačiau už šios informacijos naudojimą atsakinga trečiosios šalies programa, prie kurios turėtų būti pateiktas savasis privatumo patvirtinimas apie informacijos naudojimo tikslus.

Pasirinkimas/valdymas: „Lync“ valdomąsias API naudojančios trečiųjų šalių programos skirstomos į tris kategorijas: kompiuterio (lokaliai įdiegtos) programos, internete nuomojamų išteklių programos ir „Skype“ verslui išplėtimo programos (įdėtos į „Skype“ verslui pokalbių lango vartotojo sąsają). Trečiųjų šalių programų prieiga prie informacijos kiekvienu scenarijumi skiriasi, kaip aprašyta toliau.

 • Kompiuterio (įdiegtos lokaliai) programos: kompiuterio programas įdiegiate jūs arba bet kuris vietinio kompiuterio administratorius, jos visada turės prieigą prie vartotojo informacijos per „Lync“ valdomąją API. Kaip visada, nediekite programų, kuriomis nepasitikite.

 • Žiniatinklyje nuomojamų išteklių programos: programos, kurių ištekliai nuomojami internete arba intranete, taip pat gali turėti prieigą prie vartotojo informacijos per „Lync“ valdomąją API. Jei norite, kad nepageidaujamos programos negautų prieigos prie jūsų informacijos be jūsų žinios, tokių programų ištekliai turi būti nuomojami iš domeno/URL, kuris vietinio kompiuterio administratoriaus buvo įtrauktas į jūsų „Internet Explorer“ patikimų svetainių sąrašą.

 • „Skype“ verslui išplėtimo programos: „Skype“ verslui programų kūrėjai gali išplėsti „Skype“ verslui galimybes įdėdami kokią nors programą į „Skype“ verslui pokalbių langą. Taip pat ši programa gali turėti prieigą prie „Skype“ verslui informacijos per „Lync“ valdomąją API. Tokiu atveju išplėtimo programa turi būti vietinio kompiuterio administratoriaus registruota su „Skype“ verslui klientu. Registracija taip pat suteikia programai prieigą prie „Lync“ valdomosios API.

Speciali vietos pavadinimo kontrolė: kaip papildomą apsaugos priemonę, jūsų sistemos administratorius turi galimybę leisti, blokuoti arba leisti galutiniam vartotojui (jums) nuspręsti, ar šios trečiųjų šalių programos gali turėti prieigą prie „Skype“ verslui vietos pavadinimo lauko. Pagal numatytuosius nustatymus trečiųjų šalių programos turi prieigą prie vietos informacijos. Šį parametrą galite kontroliuoti tokiu būdu:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Asmeniniai.

 3. Dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas modifikuokite žymės langelius, kaip reikalinga.

 4. Spustelėkite Gerai.

„Lync“ VDI papildinys

Funkcijos paskirtis: organizacijose, kurios naudoja nuotolinio darbalaukio architektūrą, „Lync“ VDI papildinys leidžia įvairiems klientams prisijungti prie „Skype“ verslui ir naudoti visas funkcijas ir funkcines galimybes taip tarsi jie jas naudotų tiesiogiai iš savo kliento įrenginio.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Skype“ verslui naudojant nuotolinio darbalaukio aplinkose, kai prieigos įrenginyje įdiegtas „Lync“ VDI papildinys, vartotojo tinklo prisijungimo kredencialai (t. y. vartotojo vardas ir slaptažodis) surenkami iš vartotojo ir bendrai naudojami VDI papildinio ir „Skype“ verslui. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: „Lync“ VDI papildinio surinkti tinklo prisijungimo kredencialai naudojami vartotojo prieigos įrenginį sujungti su jų „Skype“ verslui nuotolinio darbalaukio egzemplioriumi.

Pasirinkimas/valdymas: norint prisijungti prie „Skype“ verslui nuotoliniame darbalaukyje, būtina pateikti savo tinklo prisijungimo kredencialus. Vartotojai gali įvesti savo kredencialus kas kartą prisijungiant arba jie gali juos įvesti vieną kartą ir įrašyti kredencialų dialogo lange pasirinkę parinktį Įrašyti slaptažodį.

Susitikimo priedai

Funkcijos paskirtis: susitikimo priedai leidžia susitikimų organizatoriams nusiųsti ir bendrinti failus su susitikimo dalyviais juos rodant susitikime arba leidžiant atsisiųsti vėliau.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: susitikimo priedus nusiunčia susitikimo organizatorius ir jie saugomi „Lync Server“. Laiką, kiek priedai liks serveryje, konfigūruoja organizacijos administratorius. Juos gali atsisiųsti susitikimo organizatorius ir dalyviai, kol susitikimo organizatorius jų nepanaikina ar nepasibaigia administratoriaus sukonfigūruotas laikymo laikotarpis. Tada susitikimo priedas bus panaikintas. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: nusiųstus susitikimo priedus bendrai naudoja susitikimo dalyviai, taip pat jie gali juos atsisiųsti. Priedų pasiekiamumą galima apriboti pagal konkrečius susitikimo dalyvių vaidmenis (organizatorius, pranešėjai, visi). Jei tam tikro vaidmens priedo prieiga apribota, jis nebus matomas to asmens priedų sąraše.

Pasirinkimas/valdymas:

 1. Pokalbių lange laikykite žymiklį virš mygtuko Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai.

 2. Pasirinkite skirtuką Priedai.

 3. Spustelėkite Įtraukti priedą.

 4. Raskite įtraukiamą priedą ir pažymėkite failą.

 5. Spustelėkite Atidaryti.

Susitikimo savininkai gali apriboti atsisiuntimo galimybę pagal dalyvio vaidmenį (organizatorius, pranešėjai, bet kas) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikykite žymiklį virš Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai.

 2. Skirtuke Priedai spustelėkite Valdyti priedus.

 3. Dialogo lango Priedai dalyje Teisės išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą parinktį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei priedo naudojimas apribotas tam tikriems vaidmenims, priedas nebus matomas jų turinio sąraše ir jie negalės jo įrašyti savo kompiuteryje.

PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo

Funkcijos paskirtis: PSTN vartotojų prisijungimas prie susitikimo leidžia susitikime dalyvaujantiems „Skype“ verslui vartotojams įtraukti viešojo perjungiamojo telefonų tinklo (PSTN) numerį į esamą garso/vaizdo (AV) pokalbį ar susitikimą. PSTN vartotoją galima įtraukti paskambinus PSTN numeriu naudojant „Skype“ verslui numerio rinkiklį. PSTN vartotojas bus įtrauktas, kai atsilieps į skambutį.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: PSTN vartotojas matys susitikimo organizatoriaus arba susitikimo dalyvio skambinančiojo ID, kai priims į susitikimą kviečiantį skambutį.

Informacijos naudojimas: skambinančiojo ID naudojamas, kad skambutį priimantis asmuo galėtų nustatyti skambinančiojo tapatybę.

Pasirinkimas/valdymas: vartotojas arba administratorius negali valdyti šios funkcijos.

„OneNote“ integravimas

Funkcija paskirtis: naudodami „OneNote“ integravimo funkciją „Skype“ verslui vartotojai „OneNote“ bloknotus gali bendrinti su kitais susitikimo dalyviais arba peržiūrėti ir įtraukti informacijos į „OneNote“ bloknotus, kuriuos bendrai naudoja kiti susitikimo dalyviai turėdami „Lync 2010“ arba naujesnę kliento programos versiją.

Informacija surinkta, apdorota arba perduota: programoje „Lync 2010“ (ar naujesnėje versijoje) susitikimo dalyviui pasidalinus „Microsoft OneNote“ bloknotu, kiti „Skype“ verslui ir „Lync Web App“ vartotojai gali peržiūrėti ir įtraukti informacijos į „OneNote“ bloknotą. Visas į bloknotą įterptas turinys bus matomas ir pasiekiamas visiems susitikimo dalyviams.

Informacijos naudojimas: ši funkcija leidžia „Skype“ verslui vartotojams bendrinti, peržiūrėti ir bendrai dirbti programoje „OneNote“.

Pasirinkimas / valdymas:

 1. Pokalbio lange nukreipkite pelės žymiklį į piktogramą Bendrinti

 2. Skirtuke Pateikti spustelėkite ONENOTE.

 3. Pasirinkite norimą atidaryti „OneNote“ bloknotą

Pastaba: Susitikimų savininkai gali apriboti susitikimo pasiekiamumą atsižvelgdami į dalyvio vaidmenį (organizatoriaus, pranešėjo, bet ko). Jei „OneNote“ bloknoto pasiekiamumas yra apribotas tam tikriems vaidmenims, bloknotas nebus rodomas tų kontaktų turinio sąraše, kad jie negalėtų bloknoto atidaryti ar įrašyti savo kompiuteryje.

„Outlook“ susitikimų internetu papildinys

Funkcijos paskirtis: „Outlook“ susitikimų internetu papildinys (dar vadinamas „Outlook“ konferencijų papildiniu) – tai papildinys, kurį įdiegus su „Skype“ verslui, vartotojas galės įvairias su „Skype“ verslui susijusias užduotis atlikti iš „Microsoft Outlook“. Šios užduotys nurodytos toliau.

 • Susitikimo internetu planavimas

 • Susitikimo parinkčių nustatymas

 • Konferencinio skambučio planavimas

 • Informacijos bendrinimas naudojant „Skype“ verslui

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: toliau pateikta informacija bus saugoma vartotojo kompiuteryje „Microsoft Outlook“ kliente. Papildomą naudojimo informaciją ir statistiką taip pat galima registruoti atsižvelgiant į vartotojo kliento įvykių registravimo parametrus. (Žr. skyrių Kliento įvykių registravimas.) „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

 • Organizatoriaus vardas

 • Dalyvio (-ų) vardas (-ai)

 • Pranešėjo (-ų) vardas (-ai)

 • El. pašto adresų sąrašas

 • Susitikimo tema ir kita informacija apie jį (pvz., pradžios / pabaigos laikas, konferencijos ID, kodas ir konferencijos automatinio operatoriaus / balso konferencijos paslaugos vartotojui teikėjo informacija)

 • Visi „Microsoft Exchange“ vartotojo tarpinių serverių adresai (X400–X500 adresai, „Exchange“ vieningosios pranešimų sistemos (UM) adresai ir SIP bei telefono / „Exchange“ UM balso pašto URI adresai)

 • Susitikimo vietos informacija

Informacijos naudojimas: aukščiau pateikta informacija naudojama tik susitikimui ar konferenciniam skambučiui planuoti. Ji lokaliai saugoma vartotojo kompiuteryje ir bendrinama su „Lync Server“. Taip pat su „Lync Server“ bendrinama susitikimų ir konferencinių skambučių informacija.

Pastaba: Ši informacija taip pat bendrinama su „Lync“ valdomąja API (žr. skyrių „Lync“ valdomoji API).

Pasirinkimas/valdymas: galutinis vartotojas negali valdyti, kas atliekama su kuriama, renkama, saugoma ar perduodama informacija naudojant „Outlook“ susitikimų internetu papildinį. Tačiau vartotojas gali šį papildinį panaikinti arba išjungti.

Failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų

Funkcijos paskirtis: failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų leidžia „Skype“ verslui vartotojams perduoti failus tarpusavyje lygiaverčių mazgų (dviejų šalių) tiesioginių pranešimų pokalbiuose.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: failo savininkas failą tiesiogiai perduoda kitam pokalbyje dalyvaujančiam asmeniui. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: vartotojai nusprendžia, ar nori inicijuoti failų perdavimą, ir pasirenka perduodamą failą. Failo gavėjas turi aiškiai sutikti priimti failą. Failai, kurie bendrinami naudojant failų perdavimą tarp lygiaverčių mazgų, nesaugomi „Lync Server“.

Pasirinkimas/valdymas: failų perdavimas tarp lygiaverčių mazgų yra įgalintas pagal numatytuosius nustatymus. Organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti šią funkciją bet kuriems arba visiems organizacijos vartotojams.

Išliekantis grupės pokalbis

Funkcijos paskirtis: išliekančio pokalbio funkcija leidžia vartotojams bendradarbiauti skelbiant pranešimus išliekančių pokalbių kambariuose. Duomenys išlieka serveryje ir kambario nariai gali gauti prieigą prie duomenų, įskaitant retrospektyvinius duomenis. Išliekančio grupės pokalbio funkcija leidžia vartotojams dalyvauti grupiniuose pokalbiuose, jų ieškoti, prie jų prisijungti, ieškoti turinio kambariuose ir kurti filtrus norėdami sekti pokalbius konkrečiomis temomis.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: išliekančio grupės pokalbio funkcija leidžia grupės pokalbių turinį saugoti organizacijos administratoriaus sukonfigūruotame serveryje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: išliekantis grupės pokalbis – tai išliekantis pokalbis, panašus į pokalbių kambarį, kuriame pokalbis niekada nesibaigia, nes pokalbio dalyviai vis prisijungia ir išeina iš pokalbio. Todėl reikia, kad pokalbis išliktų.

Pasirinkimas/valdymas: išliekančio grupės pokalbio funkciją turi įgalinti organizacijos administratorius. Jei ši funkcija įgalinta, administratorius gali kontroliuoti saugojimo serveryje laikotarpį, jei grupės pokalbių retrospektyva archyvuojama atitikties ar kitais tikslais, ir valdyti/modifikuoti bet kurias kambario ypatybes. Skirtingų vaidmenų vartotojai turi skirtingą prieigą prie išliekančių duomenų, kaip nurodyta toliau pateiktame sąraše.

 • Administratoriai gali panaikinti senesnį turinį (pvz., paskelbtą iki tam tikros datos) iš bet kurio pokalbių kambario, kad duomenų bazė per daug neišaugtų. Taip pat jie gali pašalinti ar pakeisti pranešimus, kurie laikomi netinkamais tam tikrame pokalbių kambaryje.

 • Galutiniai vartotojai, įskaitant pranešimų autorius, negali panaikinti turinio iš jokio pokalbių kambario.

 • Pokalbių kambarių vadovai gali išjungti kambarius, bet negali jų panaikinti. Tik administratoriai gali panaikinti sukurtą pokalbių kambarį.

Asmeninis paveikslėlis

Funkcijos paskirtis: asmeninis paveikslėlis leidžia vartotojams kontakto kortelėje rodyti savo asmeninį paveikslėlį kitiems žmonės iš jų organizacijos. Jei vartotojas pasirenka rodyti savo asmeninį paveikslėlį kontakto kortelėje, kiti „Skype“ verslui vartotojai galės peržiūrėti šį paveikslėlį savo „Skype“ verslui kontaktų sąraše naudodami parinktį Rodyti kontaktų nuotraukas. Jei vartotojai pasirenka rodyti savo asmeninį paveikslėlį kitiems, jie gali pasirinkti rodyti organizacijos naudojamą numatytąjį paveikslėlį, jei ši galimybė įgalinta organizacijoje, arba jie gali nusiųsti paveikslėlį iš savo kompiuterio.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: asmeninio paveikslėlio bendrinimo nuostatos ir visi nusiųsti pasirinktiniai paveikslėliai. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: informacija saugoma „Lync“ serveryje ir naudojama vartotojų patirčiai tinkinti ir bendrinti su kitais.

Pasirinkimas / valdymas:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Mano paveikslėlis.

 3. Dalyje Mano paveikslėlis pasirinkite Rodyti mano paveikslėlį arba Slėpti mano paveikslėlį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pasirinktinį paveikslėlį galima nustatyti spustelėjus mygtuką Redaguoti arba šalinti paveikslėlį.

Pastaba: Organizacijos administratorius gali nustatyti, kokio tipo paveikslėliai bus leidžiami, maksimalų leidžiamą nusiųsti paveikslėlio dydį ir tai, ar paveikslėliai bus bendrinami pagal numatytuosius nustatymus, bet šį parametrą gali pakeisti vartotojas.

Apklausa

Funkcijos paskirtis: apklausos funkcija leidžia susitikimo organizatoriui greitai surinkti informaciją ar sudaryti susitikimo ir pokalbio dalyvių pirmenybę. Šią informaciją galima įrašyti ir vėliau po susitikimo analizuoti.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Atskiri balsai renkami anonimiškai. Suskaičiuotus apklausos rezultatus gali matyti visi pranešėjai; jie juos gali parodyti visiems dalyviams. Apklausos saugomos „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: apklausos funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia pranešėjams greitai sužinoti dalyvių nuomonę.

Pasirinkimas / valdymas:

 1. Pokalbio lange dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mygtuką Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai, kad atidarytumėte meniu.

 2. Skirtuke Pateikti spustelėkite Apklausa.

 3. Įveskite reikšmes į laukus Apklausos pavadinimas, Klausimas ir Pasirinkimai.

 4. Spustelėkite Kurti apklausą.

Pastaba: Būdami apklausoje pranešėjai gali apriboti apklausos pasiekiamumą pagal dalyvio vaidmenį (organizatorius, pranešėjai, bet kas). Jei apklausa kam nors padaryta nepasiekiama, tas asmuo jos negali matyti turinio sąraše, kai ji nebendrinama, taip pat jos negali įrašyti savo vietiniame kompiuteryje. Be to, pranešėjai gali bet kada atidaryti apklausą, kad dalyviai galėtų joje balsuoti, ir ją uždaryti, taip pat išvalyti apklausos rezultatus.

Bendradarbiavimas naudojant „PowerPoint“

Funkcijos paskirtis: bendradarbiavimo naudojant „PowerPoint“ funkcija leidžia vartotojams rodyti, peržiūrėti ir komentuoti „PowerPoint“ pateiktis internetinio pokalbio ar susitikimo metu.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: galutinis vartotojas visiškai valdo šią funkciją – nusiuntimą, naršymą ar „PowerPoint“ pateikties komentavimą. Bet kuris pokalbyje arba susitikime pristatomas failas bus perduotas visiems susitikimo dalyviams ir jie galės jį nuskaityti tiesiogiai iš savo kompiuterių aplankų. Failo savininkas arba pranešėjas gali uždrausti kitiems dalyviams failą įrašyti, bet negali uždrausti jo nuskaityti arba peržiūrėti. „PowerPoint“ failai saugomi „Lync Server“ pagal susitikimo turinio galiojimo laiko strategijas, nustatytas įmonės administratoriaus. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: bendradarbiavimo naudojant „PowerPoint“ funkcija padeda pokalbio dalyviams efektyviai pristatyti pateiktis ir gauti atsiliepimų.

Pasirinkimas/valdymas:

 1. Pokalbio lange laikykite žymiklį virš mygtuko Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai, kad atidarytumėte meniu.

 2. Skirtuke Pateikti spustelėkite PowerPoint.

 3. Raskite įtraukiamą „PowerPoint“ pateiktį ir pažymėkite failą.

 4. Spustelėkite Atidaryti.

Pranešėjai gali apriboti komentavimo teises pagal dalyvio vaidmenį (tik pranešėjai, visi ir niekas) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikykite žymiklį virš parinkties Peržiūrėti dalyvius.

 2. Spustelėkite Daugiau parinkčių (…).

 3. Spustelėkite Susitikimo tinkle parinktys.

 4. Dialogo lango Susitikimo internetu parinktys dalyje Kas gali naudoti komentarus? išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą parinktį.

 5. Spustelėkite Gerai.

Pranešėjai gali apriboti dalyvių galimybę patiems peržiūrėti skaidres pagal dalyvio vaidmenį (tik pranešėjai, visi ir niekas) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikykite žymiklį virš parinkties Peržiūrėti dalyvius.

 2. Spustelėkite Daugiau parinkčių (…).

 3. Spustelėkite Susitikimo tinkle parinktys.

 4. Dialogo lango Susitikimo internetu parinktys dalyje Kas gali patys peržiūrėti turinį? išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą parinktį.

 5. Spustelėkite Gerai.

Pranešėjai gali apriboti atsisiuntimo galimybę pagal dalyvio vaidmenį (organizatorius, pranešėjai, bet kas) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikykite žymiklį virš Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai.

 2. Spustelėkite Valdyti pateikiamą turinį.

 3. Dialogo lango Valdyti pateikiamą turinį dalyje Teisės išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą parinktį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei „PowerPoint“ pateikties naudojimas apribotas tam tikriems vaidmenims, pateiktis nebus matoma jų turinio sąraše ir jie negalės jo įrašyti savo kompiuteryje.

Buvimo būsenos ir kontaktinė informacija

Funkcijos paskirtis: buvimo ir kontaktinė informacija leidžia vartotojui peržiūrėti kitų vartotojų buvimo bei kontaktinę informaciją (tiek vartotojų iš organizacijos, tiek už jos ribų) ir bendrinti savo publikuotą informaciją, pvz., buvimo, būsenos, pareigų, telefono numerio, vietos ir pastabų. Organizacijos administratorius taip pat gali konfigūruoti integraciją su „Microsoft Outlook“ ir „Microsoft Exchange Server“, kad būtų rodomi vartotojo pranešimai apie išvykimą ir kita būsenos informacija (pavyzdžiui, kai vartotojas savo „Outlook“ kalendoriuje turi suplanuotą įvykį).

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: vartotojo prisijungimo adresas ir slaptažodis prisijungimo ir autentifikavimo tikslais. Bet kokie papildomi telefono numeriai, kuriuos jie gali norėti padaryti pasiekiamus, informacija, pvz., pranešimai apie išvykimą, ir kita būsenos informacija, jei administratorius sukonfigūravo „Microsoft Outlook“ ir „Microsoft Exchange Server“ integraciją ir ji įgalinta „Outlook“; įskaitant bet kokias pastabas ar buvimo informaciją, kurią galėjo rankiniu būdu įvesti vartotojas, ir ji matoma kontakto kortelėje. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: prisijungimo adresas ir slaptažodis naudojami jungtis prie „Skype“ verslui ir „Lync“ serverio. Atsižvelgiant į tai, kaip vartotojai sukonfigūravo savo privatumo parametrus, kiti „Skype“ verslui vartotojai ir programos galės pasiekti buvimo, kontaktinę ir būsenos informaciją, jei ji publikuota, kad vartotojai galėtų patogiau bendrauti vienas su kitais.

Pasirinkimas/valdymas: vartotojai gali pasirinkti, kokia informacija apie juos publikuojama, arba organizacijos administratorius gali už juos konfigūruoti publikuojamą informaciją. Jei administratorius nėra išjungęs vartotojų galimybės kontroliuoti publikuojamą informaciją, jie gali bet kada pakeisti savo parametrus atlikdami šiuos veiksmus:

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys galite:

  1. Skirtuke Asmeniniai įveskite savo prisijungimo adresą. Naudokite mygtuką Išplėstinis, kad įvestumėte serverio, prie kurio reikia jungtis, vardą. Serverio informaciją turi suteikti organizacijos administratorius.

  2. Taip pat skirtuke Asmeniniai galite pasirinkti, kokį „Outlook“ integracijos lygį norite įgalinti, leisdami kitiems vartotojams matyti savo atnaujintą buvimo būseną, pranešimą apie išvykimą ir susitikimo temą bei vietą.

  3. Skirtuke Būsena, jei jūsų organizacijos administratorius yra įgalinęs privatumo režimą (žr. skyrių Privatumo režimas), pasirinkę atitinkamą parinktį galite bendrinti savo buvimo būseną su kontaktais iš savo kontaktų sąrašo.

  4. Skirtuke Telefonai galite peržiūrėti, kuriuos numerius jūsų administratorius už jus publikavo, ir įtraukti papildomų numerių, kuriuos galės matyti kiti vartotojai.

 3. Spustelėkite Gerai.

Taip pat vartotojai gali rankiniu būdu atnaujinti būsenos ir vietos informaciją naudodami būsenos bei vietos meniu ir įvesti pasirinktinę pastabą pagrindinėje „Skype“ verslui vartotojo sąsajoje.

Privatumo režimas

Funkcijos paskirtis : privatumo režimas yra parametras, leidžiantis vartotojams nustatyti, kiek savo buvimo informacijos (pvz., Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti ir kt.) nori bendrinti su kontaktų sąraše esančiais kontaktais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: įjungus privatumo režimą, „Skype“ verslui naudoja režimą, kuriame vartotojai gali koreguoti vartotojo parametrus taip, kad jų buvimo informacija būtų bendrinama tik su kontaktų sąraše esančiais kontaktais. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: šis parametras leidžia vartotojui nustatyti, kaip bus bendrinami jo buvimo duomenys.

Pasirinkimas/valdymas: jei organizacijos administratorius yra organizacijoje įgalinęs privatumo režimą, vartotojai gali pasirinkti, ar jie nori, kad visi organizacijos nariai matytų jų buvimo būseną (standartiniu režimu) ar tik jų kontaktus (privatumo režimu).

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Būsena.

 3. Dalyje Būsena pasirinkite norimą parinktį.

 4. Spustelėkite Gerai

Pastaba: Jei organizacijos administratorius organizacijoje yra įgalinęs standartinį režimą, vartotojai negalės įjungti privatumo režimo. Tačiau jie gali iš anksto pasirinkti privatumo režimą pasirinkę vieną iš galimų parinkčių, taigi jei administratorius vėliau organizacijoje įgalins privatumo režimą, jų parametrai nebus pakeisti jungiantis prie „Skype“ verslui.

Viešasis naudojimasis tiesioginių pranešimų paslauga (PIC)

Funkcijos paskirtis: viešasis naudojimasis tiesioginių pranešimų paslauga (PIC) leidžia „Skype“ verslui vartotojams įtraukti kitų viešojo naudojimosi tiesioginių pranešimų paslaugomis vartotojų, pvz., „Messenger“, kad jie galėtų greitai ir efektyviai bendrauti ir bendrinti savo buvimo būseną bei kontaktinę informaciją.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: kontakto kortelės informacija, pvz., vardas, el. pašto adresas ir buvimo būsenos informacija, bendrinama tarp PIC kontaktų. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: kai ši funkcija įgalinta, vartotojai gali į savo „Skype“ verslui kontaktų sąrašą įtraukti kontaktus iš kitos viešojo IM paslaugos, siųsti jiems tiesioginius pranešimus ir matyti jų buvimo būsenos informaciją. Vartotojai gali pasirinkti geriausią užduočiai atlikti komunikacijos būdą – balsu, vaizdu ir kt., taip pat gali lengvai išplėsti dviejų asmenų seansą iki kelių asmenų konferencijos.

Pasirinkimas/valdymas: kai organizacijos administratorius yra įgalinęs viešąjį naudojimąsi tiesioginių pranešimų paslauga (PIC), galima valdyti prieigą prie viešųjų IM ryšių vartotojo ar grupės pagrindu, pasirinkti viešosios IM paslaugos teikėjus, prie kurių vartotojai galės jungtis, ir registruoti bei archyvuoti pranešimus, siunčiamus viešųjų IM paslaugų vartotojams.

Pastaba:  Pagal numatytąjį nustatymą visi išoriniai kontaktai (tiek asmeniniai, tiek išoriniai) bus priskirti išorinių kontaktų privatumo lygiui, pagal kurį galima bendrinti jūsų vardą, pareigas, el. pašto adresą, įmonės pavadinimą ir nuotrauką. Šie kontaktai negalės peržiūrėti jūsų buvimo pastabos. Priskyrus išorinius kontaktus kitiems privatumo lygiams, pavyzdžiui, darbo grupės, draugų, šeimos ir kt. lygiams, kontaktai galės matyti jūsų buvimo pastabą ir jums nežinant bendrinti informaciją, kuri neturėtų būti jiems žinoma.

Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimas ir ataskaitos

Šios funkcijos paskirtis. Medijos kokybės (QoE) duomenų rinkimo ir ataskaitų funkcija renka informaciją ir praneša apie lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybę, kai naudojama „Skype“ verslui. Šiuose statistiniuose duomenyse yra IP adresai, praradimo dažnumas, naudoti įrenginiai, blogos kokybės atvejai skambučio metu ir kt.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas. Jei įmonės administratorius įjungia QoE, „Skype“ verslui lygiaverčių mazgų pranešimų ir susitikimų medijos kokybės duomenys įrašomi QoE duomenų bazėje. Ši funkcija neįrašo „Skype“ verslui turinio. QoE duomenys saugomi stebėjimo serverio vidinėje duomenų bazėje, kuri įdiegta įmonėje, ir pranešama naudojant standartinių stebėjimo serverio ataskaitų rinkinį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas. Įmonės administratorius gali pasiekti šią informaciją ir naudoti ją, norėdamas rinkti atsiliepimus apie sistemos medijos kokybę. Joje yra vartotojų IP adresai.

Pasirinkimas / valdymas. QoE yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, bet įmonės administratorius turi įdiegti stebėjimo serverį, prijungtą prie stebėjimo serverio vidinės duomenų bazės, kad surinktų QoE duomenis. Įmonės administratorius gali įdiegti standartines stebėjimo serverio ataskaitas arba sukurti pasirinktines ataskaitas, pateikdamas užklausas stebėjimo serverio duomenų bazei.

Įrašymas

Funkcijos paskirtis: įrašymas leidžia susitikimo dalyviams užfiksuoti bet kokį garso įrašą, vaizdo įrašą, tiesioginius pranešimus (IM), taikomųjų programų bendrinimą, „Microsoft PowerPoint“ pateiktis, interaktyviąją lentą ir apklausas, atliekamas susitikimo metu archyvavimo ar pakartotinės peržiūros tikslais.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: jei susitikimo dalyviai nuspręs įrašyti seansą, šis įrašas bus lokaliai įrašytas jų kompiuteryje. Jei dalyviai susitikimo metu bendrina įrašomą turinį, tas turinys bus įtrauktas į susitikimo įrašą. Kai dalyvis pradeda įrašymą, pranešimas apie pradėtą įrašymą bus transliuojamas visiems dalyviams, turintiems suderinamus klientus ir įrenginius. Įrašomame seanse dalyvaujantys vartotojai, kurie naudoja nesuderinamus klientus ar įrenginius, bus įrašyti, bet negaus įrašymo pranešimo. Toliau rasite nesuderinamų klientų ir įrenginių sąrašą. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Nesuderinami klientai:

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2“

 • „Microsoft Office Communicator 2007“

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. R2 leidimas)

 • „Microsoft Office Communicator Web Access“ (2007 m. leidimas)

 • „Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant“

Nesuderinami įrenginiai:

 • „Microsoft Lync 2010 Phone Edition“

 • „Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition“

 • „Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition“

Pastaba:  Neatsižvelgiant į naudojamą įrenginį, dalyvis, kuris susitikime ar pokalbyje naudoja vaizdą viso ekrano režimu, nebus įspėtas, kad pradėtas įrašymas, kol jis ar ji negrįš į pokalbio langą.

Informacijos naudojimas: įrašas įrašomas lokaliai vartotojo kompiuteryje ir jį savininkas gali naudoti ar bendrinti taip pat, kaip bet kurį kitą failų tipą. Jei įvyksta klaidų įrašo publikavimo etapu, į įrašą gali būti įtraukti duomenys, užfiksuoti tuo metu, kai įrašymas buvo pristabdytas. Įvykus klaidai bet kurioje publikavimo etapo dalyje (žr. įrašų tvarkytuvo būseną „Įspėjimas...“), įrašų neplatinkite kitiems vartotojams net, jei juos įmanoma kuria nors forma paleisti.

Pasirinkimas/valdymas: pagal numatytuosius nustatymus galimybė įrašyti yra išjungta ir ją turi įgalinti organizacijos administratorius. Jei įrašymas buvo įgalintas, bet kuris susitikimo dalyvis gali pradėti įrašymą. Įrašymą galima pradėti atliekant toliau nurodytus veiksmus.

Jei norite pradėti įrašymą:

 1. Susitikime spustelėkite mygtuką Daugiau parinkčių.

 2. Spustelėkite Pradėti įrašymą ir įrašymas bus pradėtas.

Jei norite baigti įrašymą:

 1. Susitikime spustelėkite mygtuką Daugiau parinkčių.

 2. Spustelėkite Baigti įrašymą ir įrašymas bus baigtas.

Pastaba:  Kai kuriose jurisdikcijose turi gauti aiškų visų pokalbio šalių sutikimą prieš įrašydami. Vartotojas turi žinoti įstatymų numatytas pareigas.

Įgūdžių ieška

Funkcijos paskirtis: įgūdžių ieška leidžia galutiniams vartotojams ieškoti žmonių savo organizacijoje naudojant bet kurią ypatybę, nurodytą „Microsoft SharePoint“ tarnybose (pvz., vardą, el. pašto adresą, įgūdžius, patirties sritį ir kt.). Ši funkcija pasiekiama tik jei įmonės administratorius yra įdiegęs „SharePoint“ ir įjungęs „Skype“ verslui bei „SharePoint“ integraciją.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Skype“ verslui įvesta ieškos užklausa bus išsiųsta į įmonės „SharePoint Server“. „SharePoint“ atsakymą apdoroja „Skype“ verslui ir rodomi ieškos rezultatai bei susijusi informacija. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: vartotojo įvesta informacija siunčiama į „SharePoint“ serverį; iš jo gauti ieškos rezultatai rodomi programoje „Skype“ verslui.

Pasirinkimas / valdymas: organizacijos administratorius gali įgalinti arba išjungti įgūdžių iešką savo organizacijoje. Jei įgūdžių ieška įgalinta, ją galima vykdyti atliekant toliau nurodytus veiksmus:

 1. Ieškos lauke įveskite įgūdį, kurio norite ieškoti.

 2. Spustelėkite skirtuką Įgūdis.

 3. Peržiūrėkite rezultatus.

Intelektualusis apkarpymas

Funkcijos paskirtis: kai vartotojas vaizdo konferencijos metu bendrina vaizdą, intelektualiojo apkarpymo funkcija nustato vartotojo galvos vietą vaizdo kameros regos lauke naudodama veido aptikimą. Nustačius vartotojo galvos vietą, „Skype“ verslui klientas ją konvertuoja į koordinates ir įtraukia šias koordinates į siunčiamą vaizdo transliaciją. Priimantis „Skype“ verslui klientas šią informaciją naudoja gaunamai pradinio (horizontalaus) vaizdo formato vaizdo transliacijai apkarpyti pagal stačiakampes koordinates, kad vartotojo galva būtų įcentruota apkarpytame vaizdo įraše. Intelektualusis apkarpymas – tai realiuoju laiku veikianti funkcija, kuri nuolat stebi vartotojo judesius ir koreguoja į vaizdo transliaciją įtrauktas koordinates, kad priimantis „Skype“ verslui klientas galėtų koreguoti vaizdo apkarpymą ir vartotojo galva būtų įcentruota.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: į vaizdo transliaciją įtraukiamos vartotojo galvos koordinatės kameros regos lauke. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: koordinatės bus naudojamos norint apkarpyti tinkamą gaunamo vaizdo dalį.

Pasirinkimas / valdymas: šios funkcijos negalima išjungti.

Pastaba:  Senstelėjusių „Lync“ klientų ir mobiliesiems įrenginiams skirtos „Lync“ vartotojai matys visą siunčiamos vaizdo transliacijos formatą.

Pokalbio skirtuko ekrano nuotrauka

Funkcijos paskirtis: pokalbių skirtukai leidžia vartotojams peržiūrėti ir valdyti kelis vienu metu vykstančius pokalbius pokalbių skirtukų lange.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: šią funkciją galite naudoti norėdami visus savo vykstančius pokalbius matyti viename pokalbių lange.

Pasirinkimas/valdymas: pokalbių skirtukų funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta ir ją turi įjungti vartotojas.

Bendroji kontaktų saugykla

Šios funkcijos paskirtis: bendrojoje kontaktų saugykloje veikia trys pagrindinės funkcijos.

 • Ieškos suliejimas – ši funkcija visuotinį adresų sąrašą (GAL) sulieja su vartotojo asmeniniais „Outlook“ kontaktais, kad ieškant to kontakto, ieškos rezultatuose būtų pateiktas tik vienas įrašas.

 • Kontaktų suliejimas – ši funkcija sujungia kontaktinę informaciją iš „Outlook“ ir GAL įrašų, naudodama sutampantį el. pašto adresą ir/arba prisijungimo identifikatorius. Kai nustatomas sutapimas, „Skype“ verslui sujungia duomenis iš trijų duomenų šaltinių („Outlook“, GAL ir buvimo būsenos). Šie bendri duomenys rodomi įvairiuose vartotojo sąsajos komponentuose, įskaitant ieškos rezultatus, jūsų kontaktus ir kontakto kortelę.

 • „Outlook“ kontaktų kūrimas „Skype“ verslui kontaktams (kontaktų sinchronizavimas) – „Skype“ verslui sukurs „Outlook“ kontaktus visiems vartotojo kontaktams numatytajame kontaktų aplanke, jei vartotojas turi „Microsoft Exchange Server 2010“ arba naujesnės versijos pašto dėžutę. Sukūrus visų „Skype“ verslui kontaktų kopijas programoje „Outlook“, vartotojas galės pasiekti „Skype“ verslui kontaktų informaciją iš „Outlook“, „Outlook Web Access“ ir mobiliųjų įrenginių, kurie sinchronizuoja kontaktus su „Exchange“.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: programa „Skype“ verslui surenka kontaktinę buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ informaciją. Ši informacija naudojama programoje „Skype“ verslui. Kurdama „Outlook“ kontaktus programa „Skype“ verslui įrašo buvimo, „Active Directory“ ir „Outlook“ kontaktinę informaciją į „Exchange“. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: kontaktinė informacija iš buvimo būsenos, „Active Directory“ ir „Outlook“ rodoma „Skype“ verslui vartotojo sąsajoje (kontaktų sąraše, kontakto kortelėje, ieškos rezultatuose ir kt.). Ši informacija gali būti įrašyta į „Exchange“ ir naudojant kontaktų sinchronizavimą (trečias elementas ankstesniame sąraše).

Pasirinkimas/valdymas: kontaktų sinchronizavimą galite įjungti arba išjungti toliau nurodytu būdu.

 1. „Skype“ verslui pagrindinio lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Parinktys (krumpliaračio piktograma).

 2. Dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys spustelėkite Asmeniniai.

 3. Dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas modifikuokite žymės langelius, kaip reikalinga.

 4. Spustelėkite Gerai.

Vartotojo parinktis „Microsoft Exchange“ arba „Microsoft Outlook“ vartotojo parinktis pasiekiama dalyje Asmeninės informacijos tvarkytuvas, dialogo lange „Skype“ verslui – parinktys.

Balso kokybės pagerinimas

Funkcijos paskirtis: „Skype“ verslui pateikia pranešimus vartotojams, kad padėtų jiems pagerinti skambučių kokybę, kai pokalbio metu aptinka įrenginio, tinklo arba kompiuterio problemų.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: informaciją apie galutinio vartotojo garso įrenginio sąranką, tinklo sąranką ir kitus medijos ryšius „Skype“ verslui surinks tam, kad būtų nustatyta garso kokybė. Jei „Skype“ verslui nustatys, kad kažkas neigiamai veikia garso kokybę balso skambučio metu, galutinis vartotojas bus informuotas, kad yra balso kokybės problemų. Kitiems pokalbio dalyviams bus tik parodytas pranešimas, kad galutiniai vartotojai naudoja įrenginį, kuris lemia blogą garso kokybę. Jie nežinos, kokį įrenginį galutinis vartotojas naudoja. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: informacija, siunčiama kitiems pokalbio dalyviams, padės jiems pagerinti pokalbio kokybę.

Pasirinkimas/valdymas: skambučių kokybės pranešimus gali įjungti arba išjungti organizacijos administratorius.

Bendradarbiavimas naudojant interaktyviąsias lentas

Funkcijos paskirtis: bendradarbiavimo naudojant interaktyviąsias lentas funkcija leidžia vartotojams kurti ir bendrinti virtualią interaktyviąją lentą, kurioje seanso dalyviai gali žymėtis pastabas, braižyti ir importuoti vaizdus, su kuriai bus bendrai dirbama per susitikimus ir pokalbius.

Informacijos rinkimas, apdorojimas arba perdavimas: interaktyviojoje lentoje parašytus komentarus matys visi dalyviai. Įrašant interaktyviąją lentą, ji ir visi komentarai bus išsaugoti „Lync Server“. Ji bus saugoma serveryje laikantis administratoriaus nustatytų turinio galiojimo laiko strategijų. „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Informacijos naudojimas: Interaktyviųjų lentų funkcija suteikia daugiau bendradarbiavimo galimybių; ji leidžia susitikimo dalyviams aptarti idėjas, jas siūlyti, užrašinėti ir t. t.

Pasirinkimas/valdymas:

 1. Pokalbių lange laikykite žymiklį virš mygtuko Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai.

 2. Skirtuke Pateikti spustelėkite Interaktyvioji lenta.

Susitikimo savininkai gali apriboti atsisiuntimo galimybę pagal dalyvio vaidmenį (organizatorius, pranešėjai, bet kas) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikykite žymiklį virš Bendrinti turinį ir vadovauti susitikimo veiklai.

 2. Skirtuke Pateikti spustelėkite Valdyti pateikiamą turinį.

 3. Dialogo lango Pateikiamas turinys dalyje Teisės išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą parinktį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei interaktyviosios lentos naudojimas apribotas tam tikriems vaidmenims, interaktyvioji lenta nebus matoma jų turinio sąraše ir jie negalės jos įrašyti savo kompiuteryje.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×