„Microsoft 365“ naudojimo analizės duomenų modelis

„Microsoft 365“ naudojimo analizės lentelių duomenys

„Microsoft 365“ naudojimo analizė prisijungia prie API, kuri atskleidžia kelių dimensijų duomenų modelį. API veikia peržiūros režimu ir jas galima pasiekti https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (pakeiskite <tenant id> nuomotojo GUID).

Ši API teikia informaciją apie įvairių „Office 365“ tarnybų naudojimo mėnesines tendencijas. API pateiktus tikslius duomenis rasite tolesniame skyriuje esančioje lentelėje.

Duomenų lentelės, kurias pateikia „Office 365“ ataskaitų API

Lentelės pavadinimas

Lentelės informacija

Datos diapazonas

Nuomotojo produkto naudojimas

Apima įjungt, aktyvių vartotoju, kelis mėnesius naudojančių vartotojų, vartotojų pirmą kartą ir kaupiamųjų aktyvių vartotojų bendrąsias mėnesio sumas.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesinius sukauptus duomenis.

Nuomotojo produkto veikla

Apima veiklos ir įvairios produktų veiklos aktyvių vartotojų skaičiaus bendrąsias sumas.

Informaciją apie produkto veiklas, kurios pateikiamos šioje duomenų lentelėje, žr. aktyvių vartotojų apibrėžime.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesinius sukauptus duomenis.

Nuomotojo „Office“ licencijos

Apima duomenis apie vartotojams priskirtų „Microsoft Office“ prenumeratų skaičių

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Nuomotojo pašto dėžutės naudojimas

Apima duomenis apie vartotojo pašto dėžutę, įskaitant bendrą pašto dėžutės naudojimų skaičių ir saugyklos panaudojimą.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Nuomotojo kliento naudojimas

Apima duomenys apie skaičių vartotojų, kurie aktyviai naudoja konkretų klientą / įrenginius prisijungti prie „Exchange Online“, „Skype“ verslui ir „Yammer“.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesinius sukauptus duomenis.

Nuomotojo „SharePoint Online“ naudojimas Usage

Apima duomenis apie „SharePoint“ svetaines, įskaitant komandos ar grupių svetaines, pvz., bendrą svetainių, juose esančių dokumentų, failų skaičių pagal veikos tipą ir naudojamą saugyklą.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Nuomotojo „OneDrive“ verslui naudojimas

Apima duomenis apie „OneDrive“ paskyras, pvz., paskyrų skaičių, dokumentų skaičių „OneDrive“, naudojamą saugyklos vietą, failų skaičių pagal veiklos tipą.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Nuomotojo „Office 365“ grupės naudojimas

Apima duomenis apie „Office 365“ grupės naudojimą, įskaitant pašto dėžutę, „SharePoint“ ir „Yammer“.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Nuomotojo „Office“ aktyvinimas

Apima duomenis apie „Office“ prenumeratos aktyvinimų skaičių, aktyvinimo viename įrenginyje skaičių („Android“ / „iOS“ / „Mac“ / kompiuteryje), aktyvinimus pagal paslaugų planą, pvz., „Office ProPlus“, „Visio“, „Project“.

Apima 12 mėnesių laikotarpio, įskaitant dabartinį dalinį mėnesį, mėnesio pabaigos būsenos duomenis.

Vartotojo būsenos

Apima metaduomenis apie vartotojus, įskaitant vartotojo rodomą vardą, priskirtus produktus, vietą, skyrių, pavadinimą, įmonę. Šie duomenys yra apie vartotojus, kuriems buvo priskirtos licencijos per paskutinį visą mėnesį. Kiekvieną vartotoją unikaliai identifikuoja vartotojo ID.

Šie duomenys yra apie vartotojus, kuriems buvo priskirtos licencijos per paskutinį visą mėnesį.

Vartotojo veikla

Apima vartotojo lygio informaciją apie licencijuotų vartotojų veiklas.

Informaciją apie produkto veiklas, kurios pateikiamos šioje duomenų lentelėje, žr. aktyvių vartotojų apibrėžime.

Duomenys apie vartotojus,kurie atliko veiklą bet kurioje tarnyboje paskutinio viso mėnesio laikotarpiu.

Išplėskite tolesnius skyrius, kad peržiūrėtumėte išsamią kiekvienos duomenų lentelės informaciją.

Šioje lentelėje pateikiama visų vartotojų lygio informacija, kuriems buvo priskirta licenciją per visą paskutinį mėnesį. Joje pateikiami duomenys iš „Azure Active Directory“.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

UserId

Unikalus vartotojo ID, nurodantis vartotoją ir leidžiantis sujungti su kitomis duomenų rinkinio lentelėmis.

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė, kuriai yra duomenų šioje lentelėje.

UPN

Vartotojo pagrindinis vardas unikaliai identifikuoja vartotoją, kad jam būtų galima prisijungti prie kitų išorinių duomenų šaltinių.

DisplayName

Vartotojo rodymo vardas.

IDType

ID tipas nustatomas į 1, jei vartotojas yra „Yammer“ vartotojas, kuris jungiasi naudodamas savo „Yammer“ ID, arba 0, jis prisijungia prie „Yammer“ naudodamas savo „Office 365“ ID.

Reikšmė yra 1, kad būtų nurodoma, kad šis vartotojas prisijungia prie „Yammer“ ID, o ne prie savo „Office 365“ ID

HasLicenseEXO

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „Exchange“.

HasLicenseODB

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „OneDrive“ verslui.

HasLicenseSPO

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „SharePoint Online“.

HasLicenseYAM

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „Yammer“.

HasLicenseSFB

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „Skype“ verslui.

HasLicenseTeams

Nustatyta kaip teisinga, jei vartotojui priskirta licencija ir jis įgalintas naudoti „Microsoft Teams“.

Įmonė

Įmonės duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

Skyrius

Skyriaus duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

LocationCity

Miesto duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

LocationCountry

Šalies duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

LocationState

Rajono duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

LocationOffice

Vartotojo biuras.

Pareigos

Pareigų duomenys, pateikti „Azure Active Directory“ šiam vartotojui.

Panaikinta

Teisinga, jei vartotojui buvo panaikintas iš „Office 365“ tą paskutinį visą mėnesį.

DeletedDate

Data, kai vartotojas buvo panaikintas iš „Office 365“.

YAM_State

Vartotojo būsenos „Yammer“ sistemoje, gali būti aktyvi, panaikinta arba sustabdyta.

YAM_ActivationDate

Data, kai vartotojas įvedė būsena, kad yra aktyvus „Yammer“.

YAM_DeletionDate

Data, kai vartotojas įvedė būsena, kad yra panaikintas iš „Yammer“.

YAM_SuspensionDate

Data, kai vartotojas įvedė būsena, kad yra sustabdytas „Yammer“.

Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie kiekvieną vartotoją, kuris turėjo veiklą bet kurioje tarnyboje per pastarąjį mėnesį.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

UserID

Unikalus vartotojo ID, nurodantis vartotoją ir leidžiantis sujungti su kitomis duomenų rinkinio lentelėmis.

IDType

ID tipas nustatomas į 1, jei vartotojas yra „Yammer“ vartotojas, kuris jungiasi naudodamas savo „Yammer“ ID, arba 0, jis prisijungia prie „Yammer“ naudodamas savo „Office 365“ ID.

Reikšmė yra 1, kad būtų nurodoma, kad šis vartotojas prisijungia prie „Yammer“ ID, o ne prie savo „Office 365“ ID

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė, kuriai yra duomenų šioje lentelėje.

EXO_EmailSent

Išsiųstų el. laiškų kiekis.

EXO_EmailReceived

Gautų el. laiškų kiekis.

EXO_EmailRead

Vartotojo el. pašto skaitymo veiklų skaičius. Gali būti kelis karts skaitytas jau perskaitytas el. laiškas arba anksčiau gautas el. laiškas.

EXO_AppointmentCreated

Sukurtų paskyrų skaičius.

EXO_MeetingAccepted

Priimtų susitikimų skaičius.

EXO_MeetingCancelled

Atšauktų susitikimų skaičius.

EXO_MeetingDeclined

Atmestų susitikimų skaičius.

EXO_MeetingSent

Nusiųstų susitikimų skaičius.

ODB_FileViewedModified

Failų, su kuriais šis vartotojas sąveikavo bet kurioje „OneDrive“ verslui, skaičius (pvz., sukūrė, atnaujino, panaikino, peržiūrėjo ar atsisiuntė).

ODB_FileSynched

Failų, kuriuos šis vartotojas sinchronizavo bet kurioje „OneDrive“ verslui, skaičius.

ODB_FileSharedInternally

Failų, kuriuos šis vartotojas bendrino viduje naudodamas „OneDrive“ verslui, skaičius.

ODB_FileSharedExternally

Failų, kuriuos šis vartotojas bendrino išorėje naudodamas „OneDrive“ verslui, skaičius.

ODB_AccessByOwner

Failų, su kuriais vartotojas sąveikavo ir kurie yra jų „OneDrive“ verslui, skaičius.

ODB_AccessOthers

Failų, su kuriais sąveikavo vartotojas kito vartotojo „OneDrive“ verslui, skaičius.

SPO_GroupFileViewedModified

Failų, su kuriais sąveikavo šis vartotojas bet kurioje grupės svetainėje, skaičius.

SPO_GroupFileSynched

Failų, kuriuos sinchronizavo šis vartotojas bet kurioje grupės svetainėje, skaičius.

SPO_GroupFileSharedInternally

Failų, kuriuos bendrino viduje šis vartotojas iš bet kurios grupės svetainės, skaičius.

SPO_GroupFileSharedExternally

Failų, kuriuos bendrino išorėje šis vartotojas iš bet kurios grupės svetainės, skaičius.

SPO_GroupAccessByOwner

Failų, su kuriais vartotojas sąveikavo ir kurie yra jų grupės svetainėje, skaičius.

SPO_GroupAccessByOthers

Failų, su kuriais vartotojas sąveikavo ir kurie yra kito vartotojo grupės svetainėje, skaičius.

SPO_OtherFileViewedModified

Failų, su kuriais sąveikavo šis vartotojas bet kurioje kitoje svetainėje, skaičius.

SPO_OtherFileSynched

Failų, kuriuos sinchronizavo šis vartotojas iš bet kurios kitos svetainės, skaičius.

SPO_OtherFileSharedInternally

Failų, kuriuos bendrino viduje šis vartotojas iš bet kurios kitos svetainės, skaičius.

SPO_OtherFileSharedExternally

Failų, kuriuos bendrino išorėje šis vartotojas iš bet kurios kitos svetainės, skaičius.

SPO_OtherAccessedByOwner

Svetainių, su kuriomis vartotojas sąveikavo ir kurios yra kitoje jo turimoje svetainėje, skaičius.

SPO_OtherAccessedByOthers

Svetainių, su kuriomis vartotojas sąveikavo ir kurios yra kitoje svetainėje, kurią turi kitas vartotojas, skaičius.

SPO_TeamFileViewedModified

Failų, su kuriais sąveikavo šis vartotojas bet kurioje komandos svetainėje, skaičius.

SPO_TeamFileSynched

Failų, kuriuos sinchronizavo šis vartotojas iš bet kurios komandos svetainės, skaičius.

SPO_TeamFileSharedInternally

Failų, kuriuos bendrino viduje šis vartotojas iš bet kurios komandos svetainės, skaičius.

SPO_TeamFileSharedExternally

Failų, kuriuos bendrino išorėje šis vartotojas iš bet kurios komandos svetainės, skaičius.

SPO_TeamAccessByOwner

Failų, su kuriais vartotojas sąveikavo ir kurie yra jų komandos svetainėje, skaičius.

SPO_TeamAccessByOthers

Failų, su kuriais vartotojas sąveikavo ir kurie yra kito vartotojo komandos svetainėje, skaičius.

Teams_ChatMessages

Nusiųstų pokalbio žinučių skaičius.

Teams_ChannelMessage

Kanaluose paskelbtų pranešimų skaičius.

Teams_CallParticipate

Skambučių, kuriuose vartotojas dalyvavo, skaičius.

Teams_MeetingParticipate

Susitikimų, prie kurių prisijungė vartotojas, skaičius.

Teams_HasOtherAction

Bulio logikos reikšmė, jei vartotojas atliko kitus veiksmus programoje „Microsoft Teams“.

YAM_MessagePost

„Yammer“ pranešimų, kuriuos paskelbė šis vartotojas, skaičius.

YAM_MessageLiked

„Yammer“ pranešimų, kurie patiko šiam vartotojui, skaičius.

YAM_MessageRead

„Yammer“ pranešimų, kuriuos perskaitė šis vartotojas, skaičius.

SFB_P2PSummary

Lygiaverčių mazgų seansų, kuriuose dalyvavo šis vartotojas, skaičius.

SFB_ConfOrgSummary

Šio vartotojo suorganizuotų konferencijos seansų skaičius.

SFB_ConfPartSummary

Konferencijos seansų, kuriuose dalyvavo šis vartotojas, skaičius.

Šioje lentelėje pateikiami kelių mėnesių pritaikymo duomenys atsižvelgiant į įgalintus, aktyvius, grįžusius, pirmo karto vartotojus kiekvienam „Office 365“ produktui. „Office 365“ reikšmė nurodo aktyvų naudojimą kuriame nors iš produktų.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

Produktas

Produktų, kurių naudojimo informacija buvo apibendrinta, pavadinimas. „Office 365“ reikšmė produkto stulpelyje nurodo veiklą bet kuriame iš produktų

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė. Bus viena eilutė, skirta produktui per mėnesį per pastaruosius 12 mėn., įskaitant dabartinį dalinį mėnesį.

EnabledUsers

Skaičius vartotojų, įgalintų naudoti produktą laikotarpio reikšmei, jei vartotojas buvo įgalintas mėnesio daliai, jis vis tiek skaičiuojamas.

ActiveUsers

Vartotojų, kurie atliko apgalvotą veiklą produkte pagal laikotarpio reikšmę, skaičius.

Vartotojas skaičiuojamas kaip aktyvus produktui tam tikrą mėnesį, jei jis atliko vieną pagrindinę veiklą produkte. Pagrindinės veiklos pateiktos lentelėje Nuomotojo produkto veiklos.

CumulativeActiveUsers

Skaičius vartotojų, kurie įgalinti naudoti produktą ir naudojo produktą iki laikotarpio mėnesio bent kartą po to, kai naujoje naudojimo sistemoje buvo pradėtas duomenų rinkinys.

MoMReturningUsers

Vartotojų, kurie yra aktyvūs laikotarpio mėnesio metu, ir kurie buvo aktyvūs ankstesnį mėnesį, skaičius.

FirstTimeUsers

Vartotojų, kurie pirmą kartą tapo aktyvūs per laikotarpį nuo duomenų rinkimo pradžios naujoje naudojimo sistemoje, skaičius.

Vartotojas skaičiuojamas kaip vartotojas pirmą kartą per tam tikrą mėnesį, jei pirmą kartą aptinkame jo veiklą nuo duomenų kaupimo pradžios šioje naujoje ataskaitų sistemoje. Jeigu buvo suskaičiuotas kaip vartotojas pirmą kartą, net jeigu šis vartotojas turi didelį veiklos tarpą, jis daugiau niekada nebus suskaičiuotas kaip vartotojas pirmą kartą

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Ši lentelė apima veiklos ir įvairios produktų veiklos aktyvių vartotojų skaičiaus bendrąsias sumas.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė. Bus viena eilutė, skirta produktui per mėnesį per pastaruosius 12 mėn., įskaitant dabartinį dalinį mėnesį.

Produktas

„Office 365“ produkto, kurio naudojimo duomenys pasiekiami, pavadinimas.

Veikla

Veiklos produkte, kuris naudojamas parodyti aktyvų produkto naudojimą, pavadinimas.

ActivityCount

Bendras skaičius veiksmų, suskaičiuotų kiekvienai veiklai, atliktai produkte atsižvelgiant į visus aktyvius vartotojus.

Pastaba: „SharePoint Online“ ir „OneDrive“ verslui veikloms ši reikšmė nurodo atskirų dokumentų, su kuriais sąveikavo vartotojai, skaičių.

ActiveUserCount

Produkte veiklą atlikusių vartotojų skaičius.

TotalDurationInMinute

Visų aktyvių vartotojų, kurie naudojo garso ar vaizdo seansą taikomoje „Skype“ verslui veikloje, trukmė minutėmis.

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Šioje lentelėje yra suvestinės duomenys iš visų licencijuotų „Exchange Online“ vartotojų, turinčių vartotojų pašto dėžučių. Joje yra visų vartotojų pašto dėžučių mėnesio pabaigos būsena. Šios lentelės duomenų negalima sudėti su kelių mėnesių duomenimis. Vėliausio mėnesio duomenys šioje lentelėje nurodo naujausią būseną.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

TotalMailboxes

„Office 365“ prenumeratos vartotojų pašto dėžučių skaičius.

IssueWarningQuota

Įspėjimų siuntimo į visas vartotojų pašto dėžutes bendra kvota.

ProhibitSendQuota

Siuntimo uždraudimo į visas vartotojų pašto dėžutes bendra kvota.

ProhibitSendReceiveQuota

Siuntimo gavimo uždraudimo į visas vartotojų pašto dėžutes bendra kvota.

TotalItemBytes

Saugyklos vietos, naudojamos visose vartotojo pašto dėžutėse, dydis baitais.

MailboxesNoWarning

Vartotojo pašto dėžučių, kurios nepateko į saugyklos įspėjimo apribojimą, skaičius.

MailboxesIssueWarning

Vartotojo pašto dėžučių, kurioms buvo pateiktas saugyklos kvotos įspėjimas, skaičius.

MailboxesExceedSendQuota

Vartotojo pašto dėžučių, viršijančių išsiųstų kvotą, skaičius.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Vartotojo pašto dėžučių, viršijančių išsiųstų / gautų kvotą, skaičius.

DeletedMailboxes

Vartotojo pašto dėžučių, panaikintų per laikotarpį, skaičius.

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė.

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Šioje lentelėje pateikiami kelių mėnesių suvestinės duomenys apie klientus, kuriuos vartotojai naudoja prisijungdami prie „Exchange Online“, „Skype“ verslui ir „Yammer“. Šioje lentelėje dar nėra kliento „SharePoint Online“ ir „OneDrive“ verslui naudojimo duomenų.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

Produktas

„Office 365“ produkto, kurio kliento naudojimo duomenys pasiekiami, pavadinimas.

ClientId

Kiekvieno įrenginio, naudojamo prisijungti prie produkto, pavadinimas.

UserCount

Vartotojų, naudojusių kiekvieno produkto kiekvieną klientą, skaičius.

Laikotarpis

Mėnesio reikšmė

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Šią lentelę sudaro kelių mėnesių suvestinės duomenys apie „SharePoint Online“ svetainių naudojimą ar veiklą. Tai apima tik komandos svetaines ir grupės svetaines. Šiame stulpelyje nurodyta „SharePoint Online“ svetainių mėnesio pabaigos būsena, pvz., jeigu vartotojas sukūrė 5 dokumentus ir panaudojo 10 MB bendros saugyklos vietos, tada panaikino kai kuriuos failus ir pridėjo daugiau failų, kad mėnesio pabaigos failų būsena būtų 7, naudojantys 5 MB saugyklos vietos, reikšmė, nurodyta šioje lentelėje, yra mėnesio pabaigos būsena. Ši lentelė yra paslėpta siekiant išvengti pasikartojančių agregavimų skaičiavimo ir yra naudojama kaip šaltinis, skirtas kurti dvi nuorodų lenteles.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

SiteType

Svetainės tipo reikšmė (bet kuris / komanda / grupė) (bet kuri nurodo kurį nors iš šių 2 svetainių tipų).

TotalSites

Svetainių, kurios egzistavo laikotarpio pabaigoje, skaičius.

DocumentCount

Dokumentų, kurie egzistavo svetainėje laikotarpio pabaigoje, skaičius.

DiskQuota

Bendra skirtosios saugyklos kvota, susumuota visose svetainėse laikotarpio pabaigoje.

DiskUsed

Bendra saugyklos vieta, naudota visose svetainėse laikotarpio pabaigoje.

ActivityType

Svetainių, kurios įrašė įvairių tipų failų veiklos (bet kuris / aktyvūs failai / failai, bendrinami EXT/INT/sinchronizuoti failai), skaičius.

Bet kuris nurodo bet kurią atliktą failo veiklą.

SitesWithOwnerActivities

Aktyvių svetainių, kuriose svetainės savininkas atliko konkrečią failo veiklą, skaičius.

SitesWithNonOwnerActivities

Aktyvių svetainių, susumuotų per mėnesį, kuriose ne svetainės savininkai atliko konkrečią svetainės failų veiklą, skaičius.

ActivityTotalSites

Svetainių, kuriose buvo įrašyta kokia nors veikla per laikotarpį, skaičius. Jei svetainėje buvo atlikta veikla anksčiau per laikotarpį ir ji buvo panaikinta iki laikotarpio pabaigos, ji vis tiek bus įskaičiuojama į aktyvių to laikotarpio svetainių bendrą sumą.

Laikotarpis

Šiame stulpelyje yra datos reikšmė. Naudojama kaip Daugelis su vienu ryšys lentelėje Kalendorius.

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Lentelėje pateikti duomenys apie „OneDrive“ paskyras, pvz., paskyrų skaičių, dokumentų skaičių „OneDrive“ paskyrose, naudojamą saugyklos vietą, failų skaičių pagal veiklos tipą. Šioje lentelėje pateikiama „OneDrive“ verslui paskyrų mėnesio pabaigos būsena. Jeigu vartotojas sukūrė 5 dokumentus, kurie užėmė 10 MB vietos, tada kelis iš jų panaikino ir įtraukė naujų failų, kad mėnesio pabaigoje būtų 7 failai, užimantys 5 MB vietos, tada mėnesio pabaigoje šioje lentelėje pateikiama mėnesio pabaigos reikšmė.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

SiteType

Reikšmė yra „OneDrive“.

TotalSites

„OneDrive“ verslui paskyrų, buvusių laiko ribos pabaigoje, skaičius.

DocumentCount

Dokumentų, buvusių visose „OneDrive“ verslui paskyrose nustatytų laiko ribų pabaigoje, bendras skaičius

DiskQuota

Bendra skirtos vietos kvota, susumuota visose „OneDrive“ verslui paskyrose nustatytų laiko ribų pabaigoje.

DiskUsed

Bendra panaudota saugyklos vieta, susumuota visose „OneDrive“ paskyrose nustatytų laiko ribų pabaigoje.

ActivityType

Paskyrų, kurios įrašė įvairių tipų failų veiklą (bet kuri / aktyvūs failai / failai, bendrinami EXT / INT / sinchronizuoti failai), skaičius.

Bet kuris nurodo bet kurią atliktą failo veiklą

SitesWithOwnerActivities

Aktyvių „OneDrive“ verslui paskyrų, kuriose paskyros savininkas atliko tam tikrą failo veiklą, skaičius.

SitesWithNonOwnerActivities

„OneDrive“ verslui paskyrų, kuriose failų veiklą atliko ne paskyros savininkas, skaičius.

ActivityTotalSites

„OneDrive“ verslui paskyrų, kuriose buvo įrašyta kokia nors failų veikla per tam tikrą laikotarpį, skaičius. Jei „OneDrive“ verslui paskyroje buvo atlikta veikla prieš tam tikrą laikotarpį ir ji buvo panaikinta iki laikotarpio pabaigos, ji vis tiek bus įskaičiuojama į aktyvią to laikotarpio „OneDrive“ verslui paskyrą.

Laikotarpis

Šiame stulpelyje yra datos reikšmė. Naudojama kaip Daugelis su vienu ryšys lentelėje Kalendorius.

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie tai, kaip „Office 365“ grupės naudojama visoje organizacijoje.

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

TimeFrame

Mėnesio reikšmė. Bus viena eilutė, skirta produktui per mėnesį per pastaruosius 12 mėn., įskaitant dabartinį dalinį mėnesį.

GroupType

Grupės tipas (privati / viešas / bet kokia).

TotalGroups

Kiekvieno grupių tipo grupių skaičius.

ActiveGroups

Aktyvių grupių skaičius.

MBX_TotalGroups

Pašto dėžučių grupių skaičius.

MBX_ActiveGroups

Aktyvių pašto dėžučių grupių skaičius.

MBX_TotalActivities

Pašto dėžutės veiklų skaičius.

MBX_TotalItems

Pašto dėžučių elementų skaičius.

MBX_StorageUsed

Naudojamos pašto dėžutės saugyklos kiekis.

SPO_TotalGroups

„SharePoint“ grupių skaičius.

SPO_ActiveGroups

Aktyvių „SharePoint“ grupių skaičius.

SPO_FileAccessedActiveGroups

„SharePoint“ grupių, kuriose yra pasiektų failų veiklų, skaičius.

SPO_FileSyncedActiveGroups

„SharePoint“ grupių, kuriose yra failų sinchronizavimo veiklų, skaičius.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

„SharePoint“ grupių, kuriose yra bendrinimo viduje veiklų, skaičius.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

„SharePoint“ grupių, kuriose yra bendrinimo išorėje veiklų, skaičius.

SPO_TotalActivities

„SharePoint“ veiklų skaičius.

SPO_FileAccessedActivities

„SharePoint“ failų pasiekimo veiklų skaičius.

SPO_FileSyncedActivities

„SharePoint“ failų sinchronizavimo veiklų skaičius.

SPO_FileSharedInternallyActivities

„SharePoint“ failų bendrinimo viduje veiklų skaičius.

SPO_FileSharedExternallyActivities

„SharePoint“ failų bendrinimo išorėje veiklų skaičius.

SPO_TotalFiles

„SharePoint“ failų skaičius.

SPO_ActiveFiles

Aktyvių „SharePoint“ failų skaičius.

SPO_StorageUsed

Naudojamos „SharePoint“ saugyklos kiekis.

YAM_TotalGroups

„Yammer“ grupių skaičius.

YAM_ActiveGroups

Aktyvių „Yammer“ grupių skaičius.

YAM_LikedActiveGroups

„Yammer“ grupių, kuriose yra žymėjimo Patinka veiklų, skaičius.

YAM_PostedActiveGroups

„Yammer“ grupių, kuriose yra skelbimo veiklų, skaičius.

YAM_ReadActiveGroups

„Yammer“ grupių, kuriose yra skaitymo veiklų, skaičius.

YAM_TotalActivities

„Yammer“ veiklų skaičius.

YAM_LikedActivities

„Yammer“ žymėjimo Patinka veiklų skaičius.

YAM_PostedActivties

„Yammer“ skelbimo veiklų skaičius.

YAM_ReadActivites

„Yammer“ skaitymo veiklų skaičius.

Lentelėje pateikiami duomenys apie „Office“ prenumeratų suaktyvinimus paslaugų planuose, pvz., „Office Proplus“, „Visio“, „Project“. Joje taip pat teikiami duomenys apie aktyvinimų viename įrenginyje skaičių („Android“ / „iOS“ / „Mac“ / kompiuteryje).

Stulpelio pavadinimas

Stulpelio aprašas

ServicePlanName

Pateikiamas paslaugos plano pavadinimo reikšmių sąrašas ir aktyvinimų pagal įrenginius skaičius, kaip nurodyta tolesniuose stulpeliuose.

TotalEnabled

Vartotojų, įgalintų vienam paslaugų plano pavadinimui iki laikotarpio pabaigos, skaičius.

TotalActivatedUsers

Vartotojų, suaktyvinusių kiekvieną paslaugų planą iki laikotarpio pabaigos, skaičius.

AndroidCount

Paslaugų plano suaktyvinimų „Android“ įrenginyje iki laikotarpio pabaigos skaičius.

iOSCount

Paslaugų plano suaktyvinimų „iOS“ įrenginyje iki laikotarpio pabaigos skaičius.

MacCount

Paslaugų plano suaktyvinimų „Mac“ įrenginyje iki laikotarpio pabaigos skaičius.

PcCount

Paslaugų plano suaktyvinimų kompiuteryje iki laikotarpio pabaigos skaičius.

WinRtCount

Paslaugų plano suaktyvinimų „Windows Mobile“ iki laikotarpio pabaigos skaičius.

Laikotarpis

Šiame stulpelyje yra datos reikšmė. Naudojama kaip Daugelis su vienu ryšys lentelėje Kalendorius.

Turinio data

Jeigu laikotarpis rodo dabartinį mėnesį, ši reikšmė nurodys vėliausią dabartinio mėnesio datą, kada pasiekiami duomenys.

Jei laikotarpis rodo ankstesnį mėnesį, ši reikšmė nurodys paskutinę laikotarpio mėnesio datą.

Susijusios temos

„Microsoft 365“ naudojimo analizė

„Microsoft 365“ naudojimo analizės įjungimas

„Microsoft 365“ naudojimo analizės ataskaitų naršymas ir naudojimas

„Microsoft 365“ naudojimo analizės ataskaitų tinkinimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×