„InfoPath 2013“ spartieji klaviatūros klavišai

Šioje žinyno temoje aprašyti spartieji klaviatūros klavišai skirti įprastoms „Microsoft InfoPath 2013“ užduotims atlikti. Šie spartieji klaviatūros klavišai nurodomi pagal JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų klaviatūrų klavišų išdėstymas gali skirtis nuo JAV klaviatūros išdėstymo.

Sparčiųjų klavišų deriniuose, sudarytuose iš dviejų ar daugiau klavišų, kuriuos reikia paspausti vienu metu, klavišai yra sujungti pliuso (+) ženklu. Sparčiųjų klavišų deriniuose, kuriuos sudaro iškart vienas po kito spaudžiami klavišai, klavišai yra atskirti kablelio (,) ženklu.

Šiame straipsnyje

„InfoPath“ formos pildymas

„InfoPath“ formų pildymas

Teksto formatavimas raiškiojo teksto valdiklyje

„InfoPath“ formos pildymas žiniatinklio naršyklėje

Formos kūrimas naudojant „InfoPath Designer“

Teksto formatavimas formos šablone

Maketo lentelių naudojimas

Taisymas ir pakeitimų įrašymas

Formos šablono spaudinio peržiūra

Žinyno naudojimas

Dialogo langų naudojimas

Prieiga prie dialogo langų parinkčių ir jų naudojimas

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

„InfoPath“ formos pildymas

Puslapio viršus

„InfoPath“ formų pildymas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą tabuliavimo tvarkos valdiklį.

Klavišas TAB

Pereiti į ankstesnį tabuliavimo tvarkos valdiklį.

SHIFT + TAB

Pereiti į aukščiau esantį valdiklį.

ALT + UP

Pereiti į žemiau esantį valdiklį.

ALT + DOWN

Datos parinkiklio valdiklis: kalendoriaus rodymas.

Rodyklė žemyn

Pereiti į kitą lauką, kuriame yra klaida.

CTRL + SHIFT + O

Jei dabartiniame lauke yra klaida, gauti jos išsamią informaciją.

CTRL + SHIFT + I

Rodyti valdiklio palaikomą grafinės sąsajos elementų meniu.

ALT + SHIFT + F10

Pasikartojanti lentelė / pasikartojantis skyrius: įtraukti eilutę arba skyrių, kol esate valdiklyje.

CTRL + ENTER

Puslapio viršus

Teksto formatavimas raiškiojo teksto valdiklyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Šalinti visą formatavimą.

CTRL + tarpo klavišas

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

ALT + SHIFT + K

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatavimą.

CTRL + SHIFT + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Pažymėtam tekstui taikyti įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + N

Taikyti pažymėto teksto pavadinimo stilių.

ALT + CTRL + 1

Taikyti pažymėto teksto 1 antraštės stilių.

ALT + CTRL + 2

Taikyti pažymėto teksto 2 antraštės stilių.

ALT + CTRL + 3

Taikyti pažymėto teksto žymos stilių.

ALT + CTRL + 4

Taikyti pažymėto teksto stulpelio žymos stilių.

ALT + CTRL + 5

Taikyti pažymėto teksto aprašo stilių.

ALT + CTRL + 6

Taikyti arba pašalinti pažymėto paragrafo sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + SHIFT + L

Įtraukti paragrafą iš kairės.

CTRL + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

CTRL + SHIFT + M

Pažymėtam paragrafui taikyti abipusę lygiuotę.

CTRL + J

Lygiuoti pažymėtą paragrafą dešinėje.

CTRL + R

Centruoti pažymėtą paragrafą.

CTRL + E

Lygiuoti pažymėtą paragrafą kairėje.

CTRL + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + KABLELIS

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + TAŠKAS

Didinti pažymėto teksto šriftą vienu punktu.

CTRL + [

Mažinti pažymėto teksto šriftą vienu punktu.

CTRL + ]

Atidaryti užduočių sritį Šriftas.

CTRL + SHIFT + F, CTRL + SHIFT + P, CTRL + D

Keisti paragrafo teksto kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Keisti paragrafo teksto kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Puslapio viršus

„InfoPath“ formos pildymas žiniatinklio naršyklėje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įtraukti skyrių į pasikartojančių skyrių valdiklį.

CTRL + ENTER

Pašalinti skyrių iš pasikartojančių skyrių valdiklio.

CTRL + DEL

Įtraukti eilutę į pasikartojančių lentelių valdiklį.

CTRL + ENTER

Pašalinti eilutę iš pasikartojančių lentelių valdiklio.

CTRL + DEL

Naršyti laukus, kuriuose yra klaidų, dabartiniame formos rodinyje.

CTRL + SHIFT + O

Gauti lauko su klaida informaciją.

CTRL + SHIFT + I

Pereiti į žiniatinklio juostelės skirtukus.

CTRL + [

Pažymėti skirtuką žiniatinklio juostelėje.

Klavišas ENTER

Pereiti į pastarąjį kartą naudotą žiniatinklio juostelės mygtuką.

CTRL + ]

Pereiti iš žiniatinklio juostelės į puslapį.

Klavišas ESC

Kita raiškiojo teksto komanda (pereiti iš raiškiojo teksto lauko į raiškiojo teksto įrankių juostą).

CTRL + 1

Kita raiškiojo teksto komanda (pereiti iš raiškiojo teksto lauko į raiškiojo teksto įrankių juostą).

CTRL + '

Iškirpti į „Windows“ mainų sritį.

CTRL + X

Kopijuoti į „Windows“ mainų sritį.

CTRL + C

Įklijuoti į „Windows“ mainų sritį.

CTRL + V

Išvalyti formatavimą.

CTRL + SPACE

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Atidaryti naują langą, kad būtų galima įtraukti lentelę.

CTRL + ALT + T

Skaidyti langelius.

CTRL + ALT + S

Sulieti langelius.

CTRL + ALT + M

Atidaryti naują langą, kad būtų galima įtraukti hipersaitą.

CTRL + K

Atidaryti naują langą, kad būtų galima įtraukti paveikslėlį.

CTRL + SHIFT + G

Pasirinkti šriftą.

CTRL + SHIFT + F

Keisti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + P

Paryškinti tekstą.

CTRL + B

Pakreipti tekstą.

CTRL + I

Pabraukti tekstą.

CTRL + U

Lygiuoti tekstą kairėje.

CTRL + L

Lygiuoti tekstą dešinėje.

CTRL + R

Lygiuoti tekstą centre.

CTRL + E

Įtraukti sąrašą su numeriais.

CTRL + SHIFT + E

Įtraukti sąrašą su ženkleliais.

CTRL + SHIFT + L

Sumažinti įtrauką.

CTRL + SHIFT + M

Padidinti įtrauką.

CTRL + M

Keisti teksto spalvą.

CTRL + SHIFT + C

Paryškinti tekstą.

CTRL + SHIFT + W

Keisti teksto kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + SHIFT + >

Keisti teksto kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + SHIFT + <

Puslapio viršus

Formos kūrimas naudojant „InfoPath Designer“

Norėdami atlikti

Paspauskite

Sukurti naują formos šabloną.

CTRL + SHIFT + D

Atidaryti dialogo langą Atidaryti dizaino režimu.

CTRL + O arba CTRL + F12

Rodyti užduočių sritį Dizaino užduotys.

ALT + N

Pastaba:  Jeigu atidarytas dialogo langas Darbo pradžia, paspauskite klavišą TAB kelis kartus, kol galėsite pasirinkti Formos šablono dizaino kūrimas. Tada paspauskite ENTER.

Peržiūrėti dabartinį formos šabloną.

CTRL + SHIFT + B

Rasti žodį arba frazę.

CTRL + F

Pakeisti žodį arba frazę.

CTRL + H

Iškirpti pažymėtą tekstą arba elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą arba elementą.

CTRL + C

Įklijuoti tekstą arba elementą.

CTRL + V

Spausdinti dabartinį formos šabloną.

CTRL + P

Rodyti pasirinkto valdiklio ypatybes.

ALT + ENTER

Pasirinkti ankstesnį valdiklį.

CTRL + < (ženklas „mažiau nei“) arba SHIFT + TAB

Pasirinkti paskesnį valdiklį.

CTRL + > (ženklas „daugiau nei“) arba TAB

Įterpti hipersaitą.

CTRL + K

Pažymėti iki paragrafo pradžios.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti iki paragrafo pabaigos.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti tekstą, grafinius elementus arba lauką per vieną eilutę aukštyn arba žemyn.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Įterpti euro simbolį.

CTRL + ALT + E

Puslapio viršus

Teksto formatavimas formos šablone

Norėdami atlikti

Paspauskite

Šalinti visą formatavimą.

CTRL + tarpo klavišas

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

ALT + SHIFT + K

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatavimą.

CTRL + SHIFT + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti pažymėto teksto įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + N

Taikyti pažymėto teksto pavadinimo stilių.

ALT + CTRL + 1

Taikyti pažymėto teksto 1 antraštės stilių.

ALT + CTRL + 2

Taikyti pažymėto teksto 2 antraštės stilių.

ALT + CTRL + 3

Taikyti pažymėto teksto žymos stilių.

ALT + CTRL + 4

Taikyti pažymėto teksto stulpelio žymos stilių.

ALT + CTRL + 5

Taikyti pažymėto teksto aprašo stilių.

ALT + CTRL + 6

Taikyti arba pašalinti pažymėto paragrafo sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + SHIFT + L

Įtraukti paragrafą iš kairės.

CTRL + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

CTRL + SHIFT + M

Pažymėtam paragrafui taikyti abipusę lygiuotę.

CTRL + J

Lygiuoti pažymėtą paragrafą dešinėje.

CTRL + R

Centruoti pažymėtą paragrafą.

CTRL + E

Lygiuoti pažymėtą paragrafą kairėje.

CTRL + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + KABLELIS

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + TAŠKAS

Didinti pažymėto teksto šriftą vienu punktu.

CTRL + [

Mažinti pažymėto teksto šriftą vienu punktu.

CTRL + ]

Atidaryti užduočių sritį Šriftas.

CTRL + SHIFT + F, CTRL + SHIFT + P, CTRL + D

Keisti paragrafo teksto kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Keisti paragrafo teksto kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Puslapio viršus

Maketo lentelių naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Keisti stulpelio plotį į kairę nuo kraštinės nekeičiant kitų stulpelių pločio.

Vilkdami stulpelio kraštinę laikykite nuspaudę SHIFT.

Keisti eilutės, esančios virš kraštinės arba po ja, aukštį nekeičiant kitų eilučių aukščio.

Vilkdami eilutės kraštinę laikykite nuspaudę SHIFT.

Pastaba: Kai nustatytas mažiausias eilučių aukštis, naudojant šiuos sparčiuosius klavišus pakeičiamas virš kraštinės esančios eilutės aukštis. Mažiausias eilutės aukštis priklauso nuo keleto veiksnių, pvz., teksto arba valdiklių buvimo.

Keisti pažymėtų eilučių ir stulpelių dydžius į tą patį aukštį ir plotį.

Vilkdami eilutės arba stulpelio kraštinę laikykite nuspaudę ALT.

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį lentelės langelį.

TAB arba SHIFT + TAB

Jeigu paspausite TAB, kai žymiklis yra paskutinės eilutės paskutiniame langelyje, į lentelę bus įtraukta nauja eilutė.

Pažymėti arba atšaukti lentelės langelio žymėjimą.

F2

Puslapio viršus

Taisymas ir pakeitimų įrašymas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

ALT + F7

Pastaba: Turi būti pažymėtas žymės langelis Tikrinti rašybą renkant tekstą (paspauskite ALT+T, tada paspauskite Gerai).

Įrašyti arba publikuoti dabartinį formos šabloną.

ALT + SHIFT + F2

Pastaba: Naudojant šiuos sparčiuosius klavišus atidaromas dialogo langas, kuriame siūloma pasirinkti įrašyti arba publikuoti formos šabloną. Jei pasirenkate ateityje slėpti šį dialogo langą, paspaudus ALT + SHIFT + F2 bus rodomas dialogo langas Įrašyti kaip.

Anuliuoti pastarąjį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

CTRL + Y

Įrašyti dabartinį formos šabloną.

CTRL + S

Atidaryti dabartinio formos šablono dialogo langą Įrašyti kaip.

SHIFT + F12 arba ALT + SHIFT + F2

Puslapio viršus

Formos šablono spaudinio peržiūra

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Spaudinio peržiūra.

ALT + F, V

Pereiti į paskesnį puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į ankstesnį puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Didinti mastelį, kad galėtumėte peržiūrėti formos šabloną stambiu planu.

ALT + LYGYBĖS ŽENKLAS

Mažinti mastelį, kad galėtumėte matyti daugiau sumažinto dydžio formos šablono.

ALT + BRŪKŠNELIS

Puslapio viršus

Žinyno naudojimas

Žinyno langas suteikia prieigą prie viso „Microsoft Office“ žinyno turinio. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Pastaba: Jei dabartinė žinyno tema nėra aktyviajame langas, paspauskite F6, tada paspauskite CTRL + P.

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Pasirinkti paskesnį elementą.

Klavišas TAB

Pasirinkti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti numatytąjį veiksmą su pasirinktu elementu.

ENTER

Sekcijoje Naršyti Programos pavadinimas žinyną pasirinkti paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB arba SHIFT + TAB

Sekcijoje Naršyti Programos pavadinimas žinyną išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, pvz., Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje.

Klavišas TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Dabar rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Dabar rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikalinga, kad žinyno langas būtų aktyvus (paspauskite F1).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

CTRL + P

Keisti ryšio būseną.

F6, RODYKLĖ ŽEMYN

Perjungti žinyno lango sritis, pvz., įrankių juostą, ieškos lauką ir žinyno ryšio būseną.

F6

Turinio medžio rodinyje pasirinkti paskesnį arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Turinio medžio rodinyje išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti paskesnį hipersaitą arba temos viršuje esančius Rodyti viską arba Slėpti viską.

Klavišas TAB

Pasirinkti ankstesnį hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu hipersaitu, Rodyti viską arba Slėpti viską.

Klavišas ENTER

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

CTRL + P

Puslapio viršus

Dialogo langų naudojimas

Prieiga prie dialogo langų parinkčių ir jų naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Atidaryti dizaino režimu.

CTRL + O arba CTRL + F12

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į formos šabloną. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

ALT + F6

Pereiti į paskesnę parinktį.

Klavišas TAB

Pereiti į ankstesnę parinktį.

SHIFT + TAB

Pereiti į paskesnį skirtuką.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skirtuką.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į paskesnę kategoriją.

Klavišas TAB

Pastaba: Naudoti rodyklių klavišus, skirtus pereiti į norimą kategorijos pavadinimą, kai kategorija jau pasirinkta.

Pereiti į ankstesnę kategoriją.

SHIFT + TAB

Pastaba: Naudoti rodyklių klavišus, skirtus pereiti į norimą kategorijos pavadinimą, kai kategorija jau pasirinkta.

Pereiti tarp parinkčių sąraše arba parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti pasirinktam mygtukui priskirtą veiksmą arba pažymėti arba išvalyti pažymėtą žymės langelį.

TARPO KLAVIŠAS

Atidaryti sąrašą, jei jis yra uždarytas, ir pereiti į konkrečią sąrašo parinktį.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Pasirinkti parinktį arba pažymėti arba išvalyti žymės langelį.

ALT + parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pasirinktą išplečiamąjį sąrašą.

RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pasirinktą išplečiamąjį sąrašą arba atšaukti komandą ir tada uždaryti dialogo langą.

Klavišas ESC

Vykdyti pasirinktą komandą.

Klavišas ENTER

Eiti į ankstesnį aplanką.

ALT + 1

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas.

ALT + 2

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

ALT + 3

Kurti poaplankį atidarytame aplanke.

ALT + 4

Keisti rodinius Miniatiūros, Išklotinė, Piktogramos, Sąrašas, Išsamiau, Ypatybės ir Peržiūra.

ALT + 5

Rodyti pasirinkto aplanko arba failo laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti arba Įrašyti į (sistemoje „Windows Vista“ jis vadinamas Adresų juosta).

F4

Naujinti aplankų ir failų sąrašą dialogo lange Atidaryti, Atidaryti dizaino režimu arba Įrašyti kaip.

F5

Puslapio viršus

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra tas, kuriame galite įvesti arba įklijuoti bet kokį įrašą, pavyzdžiui, savo vartotojo vardą arba aplanko maršrutą.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Klavišas HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

Klavišas END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti arba atšaukti vieno simbolio kairėje žymėjimą.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti arba atšaukti vieno simbolio dešinėje žymėjimą.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti arba atšaukti vieno žodžio kairėje žymėjimą.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti arba atšaukti vieno žodžio dešinėje žymėjimą.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×