„Excel“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

„Excel“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ Excel sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardinti Excel spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei vienu metu reikia paspausti du arba daugiau klavišų, šioje temoje klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Šiame straipsnyje aprašomi „Excel“ spartieji klavišai, funkciniai klavišai ir kai kurie kiti dažnai naudojami sparčiųjų klavišų deriniai. Taip pat pateikiami prieigos klavišai, kuriuos galite naudoti juostelės komandoms vykdyti. Jei naudojate „Excel Online“, žr. „Excel Online“ spartieji klavišai.

Pastabos: 

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Jei juostele naudojatės pirmą kartą, šiame skyriuje pateikta informacija gali padėti suprasti juostelės sparčiųjų klavišų modelį. Juostelėje yra naujų nuorodų, vadinamų klavišų patarimais, kurie atsiranda paspaudus klavišą ALT. Juostelės skirtukuose sugrupuotos susijusios komandos. Pavyzdžiui, skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius yra komanda Skaičių formatas.

Šioje lentelėje pateikti dažniausiai naudojami spartieji klavišai Excel.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Uždaryti darbaknygę

Ctrl + W

Atidaryti darbaknygę

Ctrl + O

Eiti į skirtuką Pagrindinis

Alt + H

Įrašyti darbaknygę

Ctrl + S

Kopijuoti

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Anuliuoti

Ctrl + Z

Pašalinti visą langelio turinį

Klavišas „Delete“

Pasirinkti užpildo spalvą

Alt + H, H

Iškirpti

Ctrl + X

Eiti į skirtuką Įterpimas

Alt + N

Paryškinti

Ctrl + B

Lygiuoti langelio turinį centre

Alt + H, A, C

Eiti į skirtuką Puslapio maketas

Alt + P

Eiti į skirtuką Duomenys

Alt + A

Eiti į skirtuką Peržiūra

Alt + W

Atidaryti kontekstinį meniu

Shift + F10 arba

Konteksto raktas

Pridėti kraštines

Alt + H, B

Naikinti stulpelį

Alt + H, D, C

Eiti į skirtuką Formulė

Alt + M

Slėpti pažymėtas eilutes

Ctrl + 9

Slėpti pažymėtus stulpelius

CTRL + 0

Puslapio viršus

Juostelės spartieji klavišai

Jei juostele naudojatės pirmą kartą, šiame skyriuje pateikta informacija gali padėti suprasti juostelės sparčiųjų klavišų modelį.

Paspaudus klavišą Alt, šalia juostelės skirtukų ir komandų atsiranda mažos raidės, vadinamos klavišų patarimais, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

„Excel“ juostelės sparčiųjų klavišų patarimai

Naudodami šias raides kartu su klavišu ALT, gausite sparčiuosius klavišus, vadinamus juostelės komandų prieigos klavišais. Pavyzdžiui, ALT + H atidaro skirtuką Pagrindinis, o ALT + Q perkelia į lauką Ką norite daryti.

Norėdami pamatyti bet kurio skirtuko komandų klavišų patarimus, vėl paspauskite klavišą ALT.

Juostelės skirtukų prieigos klavišai

Norėdami pereiti tiesiai į juostelės skirtuką, paspauskite vieną iš prieigos klavišų.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti juostelėje lauką Ką norite daryti ir įvesti ieškos terminą, kai reikia pagalbos arba Žinyno turinio.

Alt + Q, tada įveskite ieškos terminą.

Atidaryti puslapį Failas ir naudoti „Backstage“ rodinį.

Alt + F

Atidaryti skirtuką Pagrindinis, formatuoti tekstą ir skaičius ir naudoti ieškos įrankį.

Alt + H

Atidaryti skirtuką Įterpimas ir įterpti „PivotTable“, diagramas, priedus, miniatiūrines diagramas, paveikslėlius, figūras, antraštes arba teksto laukus.

Alt + N

Atidaryti skirtuką Puslapio maketas ir dirbti su temomis, puslapio sąranka, keisti mastelį ir lygiavimą.

Alt + P

Atidaryti skirtuką Formulės ir įterpti, sekti bei tinkinti funkcijas ir skaičiavimus.

Alt + M

Atidaryti skirtuką Duomenys ir sujungti, rikiuoti, filtruoti, analizuoti ir dirbti su duomenimis.

Alt + A

Atidaryti skirtuką Peržiūra ir tikrinti rašybą, įtraukti komentarų ir apsaugoti lapus bei darbaknyges.

Alt + R

Atidaryti skirtuką Peržiūra ir peržiūrėti puslapio lūžius ir maketus, rodyti ir slėpti tinklelius ir antraštes, nustatyti mastelio didinimą, tvarkyti langus ir sritis bei peržiūrėti makrokomandas.

Alt + W

Puslapio viršus

Darbas juostelėje naudojant klaviatūrą

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

Alt arba F10. Norėdami pereiti į kitą skirtuką, naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus.

Perkelti įvesties vietą į juostelės komandas.

Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

Rodyklės aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn klavišas

Aktyvinti pasirinktą mygtuką.

Tarpo klavišas arba klavišas Enter

Atidaryti pasirinktos komandos sąrašą.

Rodyklės žemyn klavišas

Atidaryti pasirinkto mygtuko meniu.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti prie kitos komandos, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu.

Rodyklės žemyn klavišas

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Atidaryti kontekstinį meniu.

Shift + F10

Arba „Windows“ klaviatūroje paspausti

kontekstinį klavišą (tarp dešiniojo klavišo Alt ir dešiniojo klavišo Ctrl)

Pereiti į antrinį meniu, kai atidarytas arba pažymėtas pagrindinis meniu.

Rodyklės kairėn klavišas

Puslapio viršus

„Excel“ sparčiojo klavišo nuoroda

Naršymo langeliuose spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereti į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

Shift + Tab

Pereiti darbalapyje vienu langeliu aukštyn.

Rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti darbalapyje vienu langeliu žemyn.

Rodyklės žemyn klavišas

Pereiti darbalapyje vienu langeliu kairėn.

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti darbalapyje vienu langeliu dešinėn.

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti į darbalapio dabartinės duomenų srities kraštą.

Ctrl + rodyklės klavišas

Pereiti į pabaigos režimą, pereiti į kitą ne tuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip į aktyvų langelį ir išjungti pabaigos režimą. Jei langeliai yra tušti, pereiti į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

End, rodyklės klavišas

Pereiti į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje.

Ctrl + End

Išplėsti langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe).

Ctrl + Shift + End

Pereiti į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

Home + Scroll Lock

Pereiti į darbalapio pradžią.

Ctrl + Home

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną žemyn.

Klavišas Page Down

Pereiti į kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Page Down

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną į dešinę.

Alt + Page Down

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną aukštyn.

Klavišas Page Up

Pereiti darbalapyje per vieną ekraną į kairę.

Alt + Page Up

Pereiti į ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Page Up

Pereiti darbalapyje per vieną langelį į dešinę. Arba judėti tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

TAB

Atidaryti tikrinimo pasirinkimų sąrašą langelyje, kuriame yra pritaikyta duomenų tikrinimo parinktis.

Alt + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti nuo vienos slankiosios figūros, pvz., teksto lauko ar vaizdo, prie kitos.

Ctrl + Alt + 5, tada klavišas TAB kelis kartus

Išjunkite slankiųjų figūrų naršymą ir grįžkite į įprastą naršymo sritį.

Esc

Puslapio viršus

Naršymo langeliuose spartieji klavišai

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + 1

Formatuoti šriftus naudojant dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + Shift + F arba Ctrl + Shift + P

Redaguoti aktyvų langelį ir nustatyti įterpimo vietą jo turinio pabaigoje. Arba, jei langelio redagavimas išjungtas, perkelti įterpimo vietą į formulės juostą. Redaguojant formulę, išjungti arba įjungti nurodymo režimo perjungimą, kad galėtumėte naudoti rodyklių klavišus nuorodai sukurti.

F2

Įtraukti arba redaguoti langelio komentarą.

Shift + F2

Atidaryti dialogo langą Įterpimas, kad galėtumėte įterpti tuščių langelių.

Ctrl + Shift + pliuso klavišas (+)

Atidaryti dialogo langą Naikinti, kad galėtumėte panaikinti pažymėtus langelius.

Ctrl + minuso klavišas (-)

Įrašyti esamą laiką.

Ctrl + Shift + dvitaškis (:)

Įrašyti esamą datą.

CTRL + kabliataškis (;)

Darbalapyje perjungti langelių reikšmių arba formulių rodymą.

Ctrl + kairinis kirtis (`)

Nukopijuoti formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + apostrofas (')

Perkelti pažymėtus langelius.

Ctrl + X

Kopijuoti pažymėtus langelius.

Ctrl + C

Įklijuoti turinį įterpimo vietoje ir juo pakeisti bet kokią pažymėtą sritį.

Ctrl + V

Atidaryti dialogo langą Specialusis įklijavimas.

Ctrl + Alt + V

Padaryti tekstą pasvirusį arba pašalinti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I arba Ctrl + 3

Paryškinti tekstą arba pašalinti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B arba Ctrl + 2

Pabraukti tekstą arba pašalinti pabraukimą.

Ctrl + U arba Ctrl + 4

Taikyti arba pašalinti perbraukimo formatavimą.

Ctrl + 5

Perjungti objektų slėpimą, objektų rodymą ir objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą.

Ctrl + 6

Taikyti išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

Ctrl + Shift + ampersendas (&)

Pašalinti pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

Ctrl + Shift + pabraukimas (_)

Rodyti arba slėpti struktūros simbolius.

Ctrl + 8

Naudoti komandą Užpildyti žemyn, kad pažymėto diapazono viršutinio langelio turinys ir formatas būtų nukopijuotas į apačioje esančius langelius.

Ctrl + D

Taikyti bendrąjį skaičių formatą.

Ctrl + Shift + tildė (~)

Taikyti valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

Ctrl + Shift + dolerio ženklas ($)

Taikyti procentų formatą be dešimtainių vietų.

Ctrl + Alt + P

Taikyti eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

Ctrl + Shift + stogelio simbolis (^)

Taikyti datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

Ctrl + Shift + numerio ženklas (#)

Taikyti laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

Ctrl + Shift + eta ženklas (@)

Taikyti skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

Ctrl + Shift + šauktukas (!)

Atidaryti dialogo langą Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Tikrinti rašybą aktyviame darbalapyje arba pažymėtame diapazone.

F7

Rodyti pažymėtų langelių, kuriuose yra duomenų, sparčiosios analizės parinktis.

Ctrl + Q

Rodyti dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + L arba CTRL + T

Puslapio viršus

Klaviatūros spartieji klavišai, skirti pasirinkimui ir veiksmų atlikimui

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visą darbalapį.

Ctrl + A arba Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Pažymėti esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Down

Pažymėti esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

Shift + rodyklės klavišas

Išplėsti pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplėsti iki kito netuščio langelio.

Ctrl + Shift + rodyklės klavišas

Įjungti išplėtimo režimą ir naudojant rodyklių klavišus išplėsti pažymėtą sritį. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

F8

Pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių, naudojant rodyklių klavišus.

Shift + F8

Pradėti naują eilutę tame pačiame langelyje.

Alt + Enter

Užpildyti pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

Ctrl + Enter

Baigti įrašą langelyje ir pasirinkti aukščiau esantį langelį.

Shift + Enter

Pažymėti visą darbalapio stulpelį.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėti visą darbalapio eilutę.

Shift + tarpo klavišas

Pažymėti visus darbalapio objektus, kai objektas pažymėtas.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Išplėsti pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Pažymėti dabartinę sritį, jei darbalapyje yra duomenų. Paspauskite antrą kartą, jei norite pažymėti esamą sritį ir jos suvestines eilutes. Paspauskite trečią kartą, jei norite pažymėti visą darbalapį.

Ctrl + A arba Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Pažymėti esamą sritį aplink aktyvų langelį arba visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + žvaigždutė (*)

Pažymėti pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Klavišas Home

Pakartoti paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Ctrl + Y

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Puslapio viršus

Spartieji klavišai, skirti darbui su duomenimis, funkcijomis ir formulių juosta

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pasirinkti visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + žvaigždutė (*)

Redaguoti aktyvų langelį ir nustatyti įterpimo vietą jo turinio pabaigoje. Arba, jei langelio redagavimas išjungtas, perkelti įterpimo vietą į formulės juostą. Redaguojant formulę, išjungti arba įjungti nurodymo režimo perjungimą, kad galėtumėte naudoti rodyklių klavišus nuorodai sukurti.

F2

Išplėsti arba sutraukti formulės juostą.

Ctrl + Shift + U

Atšaukti įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Klavišas Esc

Baigti įrašą formulės juostoje ir pasirinkti žemiau esantį langelį.

Klavišas Enter

Esant formulės juostoje, perkelti žymiklį į teksto pabaigą.

Ctrl + End

Pažymėti formulės juostoje visą tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

F9

Skaičiuoti aktyvų darbalapį.

Shift + F9

Skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

Ctrl + Alt + F9

Patikrinti priklausomas formules ir tada skaičiuoti visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

Ctrl + Alt + Shift + F9

Rodyti mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Rodyti dialogo langą Funkcijos argumentai, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

Ctrl + A

Įterpti argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

CTRL + SHIFT + A

Iškviesti spartųjį užpildymą, kad būtų automatiškai atpažįstami modeliai gretimuose stulpeliuose ir užpildytas esamas stulpelis.

CTRL + E

Eiti ratu per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius formulėje, jeigu pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas.

F4

Įterpti funkciją.

Shift + F3

Kopijuoti reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + Shift + tiesios kabutės (")

Kurti esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

Alt + F1

Kurti dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

F11

Apibrėžti nuorodose naudoti skirtą pavadinimą.

Alt + M, M, D

Įklijuoti pavadinimą naudojant dialogo langą Pavadinimo įklijavimas (jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje).

F3

Pereiti į pirmąjį kito įrašo lauką duomenų formoje.

Klavišas Enter

Kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti makrokomandą.

Alt + F8

Atidaryti rengyklę „Microsoft Visual Basic for Applications“.

Alt + F11

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

 • Tik F1: parodo „Excel“ žinyno užduočių sritį.

 • CTRL + F1: parodo arba paslepia juostelę.

 • Alt + F1: sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

 • Alt + Shift + F1: įterpia naują darbalapį.

F2

 • Vienas F2: leidžia redaguoti aktyvų langelį ir nustato įterpimo vietą jo turinio pabaigoje. Arba, jei langelio redagavimas išjungtas, perkelti įterpimo vietą į formulės juostą. Redaguojant formulę, išjungti arba įjungti nurodymo režimo perjungimą, kad galėtumėte naudoti rodyklių klavišus nuorodai sukurti.

 • SHIFT + F2: prideda arba redaguoja langelio komentarus.

 • CTRL + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti rodinyje „Backstage“ rodinys.

F3

 • Tik F3: rodo dialogo langą Pavadinimo įklijavimas. Galimas tik jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje.

 • SHIFT + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

 • Vienas F4: pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

  Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

 • Ctrl + F4: uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

 • Alt + F4: uždaro programą „Excel“.

F5

 • Tik F5: parodo dialogo langą Eiti į.

 • CTRL + F5: atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

 • Vienas F6: perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklių rodinius. Perskirtame darbalapyje F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungiami sričių ir juostelės rodiniai.

 • Shift + F6: perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

 • Ctrl + F6: perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

 • Tik F7: atidaro dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

 • CTRL + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite Enter, arba Esc, jei norite atšaukti.

F8

 • Tik F8: įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

 • Shift + F8: leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

 • Ctrl + F8: atlieka komandą Dydis, kai darbaknygė nėra maksimizuota.

 • Alt + F8: rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti.

F9

 • Vienas F9: apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

 • Shift + F9: apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

 • Ctrl + Alt + F9: apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

 • Ctrl + F9: minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

 • Tik F10: įjungia arba išjungia klavišų patarimus. (Tą pačią funkciją atlieka klavišas ALT.)

 • Shift + F10: rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

 • Alt + Shift + F10: rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

 • Ctrl + F10: maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

 • Tik F11: sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

 • SHIFT + F11: įterpia naują darbalapį.

 • Alt + F11: atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic For Applications“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

 • Tik F12: parodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

Alt

 • Parodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

 • Alt, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

 • Alt, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

 • Alt, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

Rodyklių klavišai

 • Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

 • Ctrl + rodyklės klavišas perkelia į dabartinės duomenų srities kraštą darbalapyje.

 • Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

 • Ctrl + Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

 • Rodyklės kairėn arba dešinėn klavišu pasirenkamas skirtukas kairėje arba dešinėje pusėje, kai pažymėta juostelė. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir submeniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima naršyti skirtuko mygtukus.

 • Rodyklės žemyn arba aukštyn klavišu pažymima paskesnė arba ankstesnė komanda, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti aukštyn arba žemyn.

 • Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

 • Rodyklės žemyn klavišu arba Alt + rodyklės žemyn klavišu atidaromas pažymėtas išplečiamasis sąrašas.

Klavišas Backspace

 • Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

 • Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

 • Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Delete

 • Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

 • Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

End

 • Klavišas End įjungia arba išjungia pabaigos režimą. Pabaigos režimu paspaudę rodyklės klavišą, galite pereiti į kitą ne tuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip į aktyvų langelį. Pabaigos režimas išsijungia automatiškai paspaudus rodyklės klavišą. Prieš spausdami kitą rodyklės klavišą, būtinai dar kartą paspauskite klavišą End. Jei pabaigos režimas įjungtas, tai matyti būsenos juostoje.

 • Jei langeliai yra tušti, paspaudus End ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

 • Be to, klavišas End pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

 • Paspaudę Ctrl + End, pereisite į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje. Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymiklį į teksto pabaigą.

 • Paspaudę Ctrl + Shift + End, išplėsite langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

Klavišas Enter

 • Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

 • Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

 • Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

 • Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

 • Alt + Enter pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

 • Ctrl + Enter užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

 • Shift + Enter užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

Klavišas Esc

 • Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

 • Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

 • Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

Klavišas Home

 • Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

 • Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

 • Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

 • Ctrl + Home pereina į darbalapio pradžią.

 • Ctrl + Shift + Home išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Klavišas Page Down

 • Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

 • Alt + Page Down darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

 • Ctrl + Page Down pereina į kitą darbaknygės lapą.

 • Ctrl + Shift + Page Down pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Klavišas Page Up

 • Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

 • Alt + Page Up darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

 • Ctrl + Page Up pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

 • Ctrl + Shift + Page Up pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Tarpo klavišas

 • Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

 • Ctrl + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio stulpelį.

 • Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio eilutę.

 • Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus Ctrl + Shift + tarpo klavišą, pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus Ctrl + Shift + tarpo klavišą, pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

 • Alt + tarpo klavišas rodo programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

Klavišas Tab

 • Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

 • Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

 • Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

 • Shift + Tab pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

 • Ctrl + Tab perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

 • Ctrl + Shift + Tab perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje aprašomi Excel 2013“ spartieji klavišai, funkciniai klavišai ir kai kurie kiti dažnai naudojami sparčiųjų klavišų derinai. Taip pat įtraukti spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti, kad pasiektumėte juostelę.

Patarimas: Kad šia pagalbine medžiaga galėtumėte naudotis dirbdami, šią temą galite išspausdinti. Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus CTRL + P.

Pastaba: Jei veiksmas, kurį dažnai naudojate, neturi sparčiojo klavišo, galite įrašyti makrokomandą ir jį sukurti.

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Jeigu juostelę naudojate pirmą kartą, šiame skyriuje esanti informacija gali padėti suprasti juostelės sparčiųjų klavišų modelį. Juostelė pateikiama su naujomis nuorodomis, vadinamomis Klavišų patarimais, kurie pasirodo paspaudus ALT.

Norėdami matyti skirtuką juostelėje, paspauskite skirtuko klavišą, pavyzdžiui, paspauskite raidę N, norėdami matyti skirtuką Įterpti, arba raidę M, norėdami matyti skirtuką Formulės. Parodomi visi to skirtuko mygtukų klavišų patarimų ženkleliai, kaip parodyta toliau pateiktame vaizde. Tada paspauskite norimo mygtuko klavišą.

„Excel 2013“ juostelės sparčiųjų klavišų patarimai

Ar senos nuorodos veiks?

Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL veiks programoje „Microsoft Excel 2013“. Pavyzdžiui, Ctrl + C kopijuos į mainų sritį, o Ctrl + V įklijuos iš mainų srities.

Dauguma senų Alt + meniu sparčiųjų klavišų taip pat vis dar veikia. Vis dėlto turite atmintinai žinoti visą sparčiųjų klavišų derinį – ekrane nėra raidžių, kurias reikia paspausti, priminimų. Pavyzdžiui, pabandykite paspausti Alt, tada paspauskite vieną iš senų meniu klavišų E (redaguoti), V (peržiūra), I (įterpti), ir t. t. Parodomas langas, kuriame sakoma, kad naudojate senesnės „Microsoft Office“ versijos prieigos klavišą. Jeigu žinote visą klavišų seką, tęskite ir pradėti komandą. Jei nežinote sekos, paspauskite Esc ir naudokite klavišų patarimų ženklelius.

Sparčiųjų klavišų deriniai su klavišu Ctrl

Klavišas

Aprašas

Ctrl + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

Ctrl + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

Ctrl + Shift + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

Ctrl + Shift_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

Ctrl + Shift + ~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

Ctrl + Shift + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

Ctrl + Shift + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

Ctrl + Shift + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

Ctrl + Shift + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

Ctrl + Shift + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

Ctrl + Shift + !

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

Ctrl + Shift + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

Ctrl + Shift + :

Įveda esamą laiką.

Ctrl + Shift + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + Shift + pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

Ctrl + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

Ctrl + ;

Įveda esamą datą.

Ctrl + `

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

Ctrl + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

Ctrl + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

Ctrl + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

Ctrl + 5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

Ctrl + 6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą.

Ctrl + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

Ctrl + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

Ctrl + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

Ctrl + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, Ctrl + A pažymi esamą sritį. Paspaudus Ctrl + A antrą kartą pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

Ctrl + Shift + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

Ctrl + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

Ctrl + D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

Ctrl + E

Iškviesti spartųjį užpildymą, kad būtų automatiškai atpažįstami modeliai gretimuose stulpeliuose ir užpildytas esamas stulpelis.

Ctrl + F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

Shift + F5 taip pat rodo šį skirtuką, o Shift + F4 kartoja paskutinį veiksmą Rasti.

Ctrl + Shift + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

Ctrl + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

Ctrl + H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

Ctrl + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

Ctrl + L

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

Ctrl + N

Sukuria naują, tuščią darbaknygę.

Ctrl + O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

Ctrl +Shift + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

Ctrl + P

Rodomas skirtukas Spausdinti rodinyje „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

Ctrl + Shift + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

Ctrl + Q

Rodomos Sparčiosios analizės duomenų parinktys, kai yra langelių su tais pasirinktais duomenimis.

Ctrl + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

Ctrl + S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

Ctrl + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

Ctrl + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

Ctrl + Shift + U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

Ctrl + V

Įterpia mainų srities turinį įterpimo vietoje ir juo pakeičia bet kokį pažymėtą turinį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

Ctrl + Alt + V rodo dialogo langą Specialusis įklijavimas. Pasiekiamas tik iškirpus arba nukopijavus objektą, tekstą arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

Ctrl + W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

Ctrl + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

Ctrl + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Ctrl + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

Patarimas: Klavišo Ctrl deriniai Ctrl + J ir Ctrl + M šiuo metu yra nepaskirtos nuorodos.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę.

Alt + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

Alt + Shift + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir nustato įterpimo vietą langelio turinio pabaigoje. Jis taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, jei langelio redagavimas yra išjungtas.

Shift + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

Ctrl + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti rodinyje „Backstage“ rodinys.

F3

Rodo dialogo langą Pavadinimo įklijavimas. Galimas tik jei pavadinimai apibrėžti darbaknygėje (skirtukas Formulės, grupė Apibrėžti pavadinimai, Pavadinimo apibrėžimas).

Shift + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

Ctrl + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

Alt + F4 uždaro programą „Excel“.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

Ctrl + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

Ctrl + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

Ctrl + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite Enter, arba „Esc“, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

Shift + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

Ctrl + F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

Alt+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti .

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

Shift + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

Ctrl + Alt + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

Ctrl + Alt + Shift + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

Ctrl +F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

išjungia arba įjungia klavišų patarimus. (Paspaudus klavišą Alt, atliekamas tas pats veiksmas.)

Shift + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

Alt + Shift + F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

Ctrl + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

Shift + F11 įterpia naują darbalapį.

Alt + F11 atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic For Applications“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

Alt

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

Alt, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

Alt, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

Alt, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

Rodyklių klavišai

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

Ctrl + rodyklės klavišas perkelia į dabartinės duomenų srities kraštą darbalapyje.

Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

Ctrl + Shift + rodyklės klavišas išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Rodyklės kairėn arba dešinėn klavišu pasirenkamas skirtukas kairėje arba dešinėje pusėje, kai pažymėta juostelė. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima naršyti skirtuko mygtukus.

Rodyklės žemyn arba aukštyn klavišu pažymima paskesnė arba ankstesnė komanda, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

Rodyklės žemyn klavišu arba Alt + rodyklės žemyn klavišu atidaromas pažymėtas išplečiamasis sąrašas.

Klavišas Backspace

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

Delete

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

End

Klavišas End įjungia arba išjungia pabaigos režimą. Pabaigos režimu paspaudę rodyklės klavišą, galite pereiti į kitą ne tuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip į aktyvų langelį. Pabaigos režimas išsijungia automatiškai paspaudus rodyklės klavišą. Prieš spausdami kitą rodyklės klavišą, būtinai dar kartą paspauskite klavišą End. Jei pabaigos režimas įjungtas, tai matyti būsenos juostoje.

Jei langeliai yra tušti, paspaudus End ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

Be to, klavišas End pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Paspaudę Ctrl + End, pereisite į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje. Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymiklį į teksto pabaigą.

Paspaudę Ctrl + Shift + End, išplėsite langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

Klavišas Enter

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

Alt + Enter pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

Ctrl + Enter užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

Shift + Enter užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

Klavišas Esc

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

Klavišas Home

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta Scroll Lock.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Ctrl + Home pereina į darbalapio pradžią.

Ctrl + Shift + Home išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Klavišas Page Down

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

Alt + Page Down darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

Ctrl + Page Down pereina į kitą darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Down pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

Klavišas Page Up

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

Alt + Page Up darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

Ctrl + Page Up pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

Ctrl + Shift + Page Up pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

Tarpo klavišas

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

Ctrl + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio stulpelį.

Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapio eilutę.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus Ctrl + Shift + tarpo klavišą, pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus Ctrl + Shift + tarpo klavišą, pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, Ctrl + Shift + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

Alt + tarpo klavišas rodo programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

Klavišas Tab

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

Shift + Tab pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

Ctrl + Tab perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

Ctrl + Shift + Tab perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje aprašomi „Excel 2010“ spartieji klavišai, funkciniai klavišai ir kai kurie kiti dažnai naudojami sparčiųjų klavišų derinai. Taip pat įtraukti spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti, kad pasiektumėte juostelę.

Pastaba: Jei naudojate Microsoft Excel Starter 2010, turėkite omenyje, kad „Excel Starter 2010“ palaiko ne visas „Excel“ funkcijas.

Patarimas: Kad šia pagalbine medžiaga galėtumėte naudotis dirbdami, šią temą galite išspausdinti. Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus CTRL + P.

Pastaba: Jei veiksmas, kurį dažnai naudojate, neturi sparčiojo klavišo, galite įrašyti makrokomandą ir jį sukurti.

Ar seni spartieji klavišai vis tiek veiks?

Sparčiųjų klavišų deriniai su klavišu CTRL

Funkciniai klavišai

Kiti naudingi spartieji klavišai

Prieiga prie juostelės naudojantis klaviatūra

Jeigu juostelę naudojate pirmą kartą, šiame skyriuje esanti informacija gali padėti suprasti juostelės sparčiųjų klavišų modelį. Juostelė pateikiama su naujomis nuorodomis, vadinamomis Klavišų patarimais, kurie pasirodo paspaudus ALT.

Norėdami rodyti skirtuką juostelėje, paspauskite skirtuko klavišą, pavyzdžiui, paspauskite raidę N, norėdami matyti skirtuką Įterpti, arba raidę M, norėdami matyti skirtuką Formulės. Taip parodomi visi to skirtuko mygtukų klavišų patarimų ženkleliai. Tada paspauskite norimo mygtuko klavišą.

Ar seni spartieji klavišai veiks?

Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL, veiks programoje „Excel 2010“. Pavyzdžiui, CTRL + C kopijuos į mainų sritį, o CTRL + V įklijuos iš mainų srities.

Dauguma senų ALT + meniu sparčiųjų klavišų taip pat vis dar veikia. Vis dėlto turite atmintinai žinoti visą sparčiųjų klavišų derinį – ekrane nėra raidžių, kurias reikia paspausti, priminimų. Pavyzdžiui, pabandykite paspausti ALT, tada paspauskite vieną iš senų meniu klavišų E (redaguoti), V (peržiūra), I (įterpti), ir t. t. Parodomas langas, kuriame sakoma, kad naudojate senesnės „Microsoft Office“ versijos prieigos klavišą. Jeigu žinote visą klavišų seką, tęskite ir pradėti komandą. Jei nežinote sekos, paspauskite ESC ir naudokite klavišų patarimų ženklelius.

Sparčiųjų klavišų deriniai su klavišu CTRL

Patarimas: Atsisiųskite arba atsispausdinkite sparčiųjų nuorodų kortelę:Klaviatūros nuoroda - Ctrl klavišas. (PDF)

Klavišas

Aprašas

CTRL + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL + SHIFT + (

Parodo visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL + SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL + SHIFT+~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL + SHIFT + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL + SHIFT + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL + SHIFT + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

CTRL + SHIFT + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL + SHIFT + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

CTRL + SHIFT + !

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL + SHIFT + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

CTRL + SHIFT + :

Įveda esamą laiką.

CTRL + SHIFT + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + SHIFT + pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL + ;

Įveda esamą datą.

CTRL + `

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + 5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL + 6

Perjungia objektų slėpimą ir rodymą.

CTRL + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + A pažymi esamą sritį. Paspaudus klavišus CTRL + A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL + SHIFT + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

CTRL + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

CTRL + D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL + F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

SHIFT + F5 taip pat rodo šį skirtuką, o SHIFT + F4 kartoja paskutinį veiksmą Rasti.

CTRL + SHIFT + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL + H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL + L

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + N

Sukuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL + O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL + SHIFT + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL + P

Rodomas skirtukas Spausdinti rodinyje „Microsoft Office Backstage“ rodinys.

CTRL + SHIFT + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL + S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + SHIFT + U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

CTRL + V

Įterpia mainų srities turinį įterpimo vietoje ir juo pakeičia bet kokį pažymėtą turinį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL + ALT + V rodo dialogo langą Specialusis įklijavimas. Pasiekiamas tik iškirpus arba nukopijavus objektą, tekstą arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

CTRL + W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

Patarimas: Klavišo CTRL deriniai CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M ir CTRL + Q šiuo metu yra nepaskirtos nuorodos.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Patarimas: Atsisiųskite arba atsispausdinkite sparčiųjų nuorodų kortelę: Spartieji klavišai – funkciniai klavišai. (PDF)

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį „Excel“ žinynas.

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę.

ALT + F1 sukuria esamo diapazono duomenų įdėtąją diagramą.

ALT + SHIFT + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir nustato įterpimo vietą langelio turinio pabaigoje. Jis taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, jei langelio redagavimas yra išjungtas.

SHIFT + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL + F2 parodo spaudinio peržiūros sritį skirtuke Spausdinti rodinyje „Backstage“ rodinys.

F3

Parodo dialogo langą Įklijuoti pavadinimą. Galimas tik jei darbaknygėje yra pavadinimų.

SHIFT + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per visus absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

CTRL + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

ALT + F4 uždaro programą „Excel“.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

CTRL + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite ENTER, arba ESC, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL + F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

ALT + F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL + ALT + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

CTRL + F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

išjungia arba įjungia klavišų patarimus. (Paspaudus klavišą ALT, atliekamas tas pats veiksmas.)

SHIFT + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

ALT + SHIFT + F10 rodo mygtuko Klaidų tikrinimas meniu arba pranešimą.

CTRL + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą atskirame diagramos lape.

SHIFT + F11 įterpia naują darbalapį.

ALT + F11 atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic For Applications“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Pastaba: Atsisiųskite arba atsispausdinkite sparčiųjų nuorodų kortelę: Klaviatūros nuorodos – įvairūs. (PDF)

Klavišas

Aprašas

ALT

Rodo klavišų patarimus (naujus sparčiuosius klavišus) juostelėje.

Pavyzdžiui,

ALT, W, P įjungia darbalapio rodinį Puslapio maketas.

ALT, W, L įjungia darbalapio rodinį Įprastas.

ALT, W, I įjungia darbalapio rodinį Puslapio lūžio peržiūra.

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL + rodyklės klavišas perkelia į duomenų sritis esamo darbalapio kraštą.

SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Paspaudus RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN, pasirenkamas skirtukas į kairę arba į dešinę, kai pažymėta juostelė. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima pereiti prie skirtuko mygtukų.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima skirtuko grupėje pereiti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT + RODYKLĖ ŽEMYN atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

DELETE

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

END

Klavišas END įjungia arba išjungia pabaigos režimą. Pabaigos režimu paspaudę rodyklės klavišą, galite pereiti į kitą ne tuščią langelį tame pačiame stulpelyje arba eilutėje kaip į aktyvų langelį. Jei langeliai yra tušti, paspaudus END ir rodyklės klavišą, pereinama į paskutinį eilutės arba stulpelio langelį.

Be to, klavišas END pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Paspaudę CTRL + END, pereisite į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje. Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymiklį į teksto pabaigą.

Paspaudę CTRL + SHIFT + END, išplėsite langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT + ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL + ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT + ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta SCROLL LOCK.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL + SHIFT + HOME išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT + PAGE DOWN darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

CTRL + PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT + PAGE UP darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

CTRL + PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio stulpelį.

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio eilutę.

CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠĄ, pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠĄ, pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

ALT + tarpo klavišas rodo programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

CTRL + TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL + SHIFT + TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje aprašomi „Excel 2007“ spartieji klavišai, funkciniai klavišai ir kai kurie kiti dažnai naudojami sparčiųjų klavišų derinai. Taip pat įtraukti spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti, kad pasiektumėte juostelę.

Patarimas: Kad šia pagalbine medžiaga galėtumėte naudotis dirbdami, šią temą galite išspausdinti. Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišus CTRL + P.

Pastaba: Jei veiksmas, kurį dažnai naudojate, neturi sparčiojo klavišo, galite įrašyti makrokomandą ir jį sukurti.

Sparčiųjų klavišų deriniai su klavišu CTRL

Klavišas

Aprašas

CTRL + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL + SHIFT + (

Parodo visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT + )

Parodo visus paslėptus stulpelius pažymėtoje srityje.

CTRL + SHIFT + &

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL + SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL + SHIFT+~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL + SHIFT + $

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL + SHIFT + %

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL + SHIFT + ^

Taiko eksponentinį skaičiaus formatą su dviem dešimtainių skaičių vietomis.

CTRL + SHIFT + #

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL + SHIFT + @

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM (prieš pietus) arba PM (po pietų).

CTRL + SHIFT + !

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir minuso ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL + SHIFT + *

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

„PivotTable“ ataskaitoje pažymi visą „PivotTable“ ataskaitą.

CTRL + SHIFT + :

Įveda esamą laiką.

CTRL + SHIFT + "

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + SHIFT + pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL + minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL + ;

Įveda esamą datą.

CTRL + `

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL + '

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL + 2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + 3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + 4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + 5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL + 6

Perjungia objektų slėpimą, objektų rodymą ir objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą.

CTRL + 8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL + 9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL + 0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL + A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + A pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + A, pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus klavišus CTRL + A pažymimas visas darbalapis.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL + SHIFT + A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

CTRL + B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL + C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

Paspaudus CTRL + C, tada vėl CTRL + C, parodoma mainų sritis.

CTRL + D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL + F

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Rasti.

SHIFT + F5 taip pat rodo šį skirtuką, o SHIFT + F4 kartoja paskutinį veiksmą Rasti.

CTRL + SHIFT + F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL + H

Rodo dialogo langą Rasti ir keisti, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL + I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL + K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą, skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą, skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL + N

Sukuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL + O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL + SHIFT + O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL + P

Rodo į dialogo langą Spausdinti.

CTRL + SHIFT + P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + R

Naudoja komandą Užpildyti į dešinę kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL + S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL + T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL + U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL + SHIFT + U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

CTRL + V

Įterpia mainų srities turinį įterpimo vietoje ir juo pakeičia bet kokį pažymėtą turinį. Įterpti galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL + ALT + V rodo dialogo langą Specialusis įklijavimas. Pasiekiamas tik iškirpus arba nukopijavus objektą, tekstą arba langelio turinį darbalapyje arba kitoje programoje.

CTRL + W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL + Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui panaikinti.

CTRL + SHIFT + Z naudoja komandas Anuliuoti arba Perdaryti, kad atšauktų arba atkurtų paskutinį automatinį taisymą, kai rodomos automatinės taisos intelektualiosios žymės.

Puslapio viršus

Funkciniai klavišai

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo „Microsoft Office Excel“ žinyno užduočių sritį.

CTRL + F1 rodo arba paslepia juostelę, „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ dalį.

ALT + F1 sukuria esamo diapazono duomenų diagramą.

ALT + SHIFT + F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir nustato įterpimo vietą langelio turinio pabaigoje. Jis taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, jei langelio redagavimas yra išjungtas.

SHIFT + F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL + F2 parodo spaudinio peržiūros langą.

F3

Parodo dialogo langą Įklijuoti pavadinimą.

SHIFT + F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per įvairius absoliučiųjų ir sąlyginių nuorodų derinius.

CTRL + F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL + F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodinys, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritis, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT + F6 perjungia darbalapio, mastelio valdiklių, užduočių srities ir juostelės rodinius.

CTRL + F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL + F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite ENTER, arba ESC, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT + F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL + F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

ALT + F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT + F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL + ALT + F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

CTRL + F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

išjungia arba įjungia klavišų patarimus.

SHIFT + F10 rodo pažymėto elemento kontekstinį meniu.

ALT + SHIFT + F10 rodo intelektualiosios žymos meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau nei viena intelektualioji žymė, pereinama prie kitos intelektualiosios žymės ir rodomas jos meniu arba pranešimas.

CTRL + F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria esamo diapazono duomenų diagramą.

SHIFT + F11 įterpia naują darbalapį.

ALT + F11 atidaro rengyklę „Microsoft Visual Basic“, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami „Visual Basic for Applications“ (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL + rodyklės klavišas perkelia į duomenų sritis esamo darbalapio kraštą.

SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

Paspaudus RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN, pasirenkamas skirtukas į kairę arba į dešinę, kai pažymėta juostelė. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišai perjungia pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima pereiti prie skirtuko mygtukų.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais galima skirtuko grupėje pereiti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT + RODYKLĖ ŽEMYN atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

DELETE

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režimu jis panaikina dešinėje pusėje nuo įterpimo vietos esantį simbolį.

END

Pereina į langelį, esantį apatiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta SCROLL LOCK.

Be to, klavišas pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

Paspaudę CTRL + END, pereisite į paskutinį langelį darbalapyje, į žemiausią naudojamą eilutę dešiniausiame naudojamame stulpelyje. Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + End perkelia žymiklį į teksto pabaigą.

Paspaudę CTRL + SHIFT + END, išplėsite langelių pasirinkimą iki paskutinio naudojamo darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymiklis yra formulės juostoje, Ctrl + Shift + End pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymiklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT + ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL + ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT + ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba antrinį meniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę bei būsenos juostą.

HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai įjungta SCROLL LOCK.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba antrinis meniu.

CTRL + HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL + SHIFT + HOME išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT + PAGE DOWN darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

CTRL + PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT + PAGE UP darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

CTRL + PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL + SHIFT + PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio stulpelį.

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio eilutę.

CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapį.

 • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠAS pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠĄ, pažymima esama sritis ir jos suvestinės eilutės. Trečią kartą paspaudus CTRL + SHIFT + TARPO KLAVIŠĄ, pažymimas visas darbalapis.

 • Kai pažymėtas objektas, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi visus darbalapio objektus.

ALT + tarpo klavišas rodo „Microsoft Office“ programos „Excel“ lango meniu Valdiklis.

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

CTRL + TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL + SHIFT + TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Taip pat žr.

Spartieji klavišai, skirti Excel Mac

„Excel“ formulių apžvalga

Kaip išvengti sugadintų formulių

Formulių klaidų aptikimas

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ tyrinėti ir naršyti

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×