„Excel“ funkcijų vertyklė

Šiame straipsnyje aptariama, kaip nustatyti ir pradėti naudoti „Excel“ papildinį Funkcijų vertyklė. Funkcijų vertyklė yra pritaikyta žmonėms, kurie naudoja „Excel“ versijas skirtingomis kalbomis ir kuriems reikia pagalbos norint rasti reikiamą funkciją reikiama kalba ar net išversti visą formulę iš vienos kalbos į kitą.

Funkcijų vertyklės galimybės.

 • Suteikia galimybių vartotojams, kurie žino „Excel“ funkcijas anglų kalba, tapti produktyvesniais dirbant su lokalizuotomis „Excel“ versijomis.

 • Leidžia vartotojams lengvai išversti visą formulę į savo gimtąją kalbą.

 • Palaiko visas „Excel“ lokalizuotas kalbas ir funkcijas: 80 kalbų ir 800 funkcijų.

 • Suteikia veiksmingą būdą ieškoti bet kokios funkcijos pavadinimo dalies abejomis pasirinktomis kalbomis.

 • Rodo slenkamą ir pagal kategorijas suskirstytą sąrašą, kuriame pateikiamos funkcijos anglų kalba ir atitinkamos lokalizuotos funkcijos.

 • Leidžia pateikti atsiliepimų „Microsoft“ apie funkcijų vertyklės kokybę. Galite pateikti atsiliepimų apie konkrečią konkrečios kalbos funkciją.

 • Lokalizuota anglų, danų, vokiečių, ispanų, prancūzų, italų, japonų, korėjiečių, olandų, Brazilijos portugalų, rusų, švedų, turkų, tradicinei kinų ir sudėtingų kinų rašmenų kalboms.

Funkcijų vertyklės papildinio diegimas

Funkcijų vertyklė nemokamai pasiekiama „Microsoft“ parduotuvėje; ją įdiegsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Paleiskite „Microsoft Excel“

 2. Eikite į skirtuką Įterpimas.

 3. Spustelėkite juostelėje esantį mygtuką Parduotuvė.

 4. Bus atidarytas dialogo langas „Office“ papildiniai. Patikrinkite, ar viršuje pasirinkta Parduotuvė, tada kairėje pusėje spustelėkite Produktyvumas.

 5. Viršuje kairėje esančiame ieškos lauke ieškokite „Funkcijų vertyklė“.

 6. Radę, spustelėkite dešinėje esantį mygtuką Įtraukti ir bus įdiegta vertyklė

Funkcijų vertyklės konfigūravimas

Įdiegus funkcijų vertyklę, skirtuko Pagrindinis dešinėje sukuriami du mygtukai.

Paspaudus šiuos mygtukus, dialogo lange Funkcijų vertyklė bus atitinkamai atidarytos sritys Žinynas ir Vertyklė. Išimtis – pirmą kartą paleidus funkcijų vertyklę, bus atidaryta pasveikinimo sritis:

„Excel“ funkcijų vertyklės pasveikinimo sritis

Sritis atidaroma dešinėje „Excel“ pusėje, kurioje ji bus užfiksuota atliekant visus veiksmus.

Galite pereiti tiesiai prie vertimų spustelėdami rėmelio viršuje dešinėje esantį saitą Praleisti >, tačiau rekomenduojame pasirinkti Darbo pradžia; pasirinkus šią parinktį, bus atidarytas dialogo langas Kalbos parametrai. Tai leidžia jums pasirinkti numatytąsias ir Į kalbas, nors jas galite keisti bet kuriuo metu.

Funkcijų vertyklės sritis Kalbos parametrai

Čia galite sukonfigūruoti kalbų poras. Nors Funkcijų vertyklė palaiko visas kalbas, kurioms „Microsoft“ lokalizavo „Excel“ funkcijas, vienu metu veiksmus galite atlikti tik su viena pora. Galima naudoti bet kokį kalbų derinį; „Excel“ prisimins pasirinkimą. Kalbų porą bet kuriuo metu galima pakeisti srityje Nuostatos, kurią galima pasiekti vienoje iš papildinio pagrindinių sričių. 

Pagal numatytąsias ir Į kalbų nuostatas, kalba bus nustatyta kaip anglų, o „Excel“ diegimo kalba – kaip Į kalba. Jei jūsų diegimo kalba yra viena iš kalbų, kurias lokalizavome funkcijų vertyklėje, vartotojo sąsaja bus pateikiama lokalizuota kalba. Pasirinkę kalbų porą, spustelėkite Pradėti darbą.

Vertyklėje naudojame Į ir koncepciją. Į yra kalba, kurią mokate, – kalba, kuria norite ieškoti. Taigi jei ieškote peržvalgos funkcijų anglų kalba, bet jums reikia funkcijų pavadinimų prancūzų kalba, kalbą reikėtų nustatyti kaip anglų, o Į kalbą – kaip prancūzų.

Žalias rodyklės aukštyn / žemyn mygtukas, esantis tarp parinkčių Į / Iš, yra skirtas greitai sukeisti ir Į kalbas vietomis.

Nuostatos

Galite suaktyvinti sritį Nuostatos spustelėdami parametrų krumpliaratį, esantį bet kurios iš trijų pagrindinių sričių apačioje.

Be įvairių saitų, kurie gali būti naudingi, čia taip pat bet kada galite pakeisti Į ir kalbas. Spustelėję srities viršuje esančią rodyklę kairėn, grįšite į pagrindinę sritį.

Funkcijų vertyklės sritis Nuostatos

Sritis Žinynas

Žinyno srityje yra funkcijų kategorijos išplečiamasis sąrašas, kuris pateikia visas kiekvienos grupės funkcijas. Funkcijos kalba pateikiamos kairėje, o funkcijos Į kalba – dešinėje. Jei nesate tikri, kuriai kategorijai priklauso funkcija, galite pasirinkti parinktį Visos.

Pagal numatytuosius parametrus, funkcijos rūšiuojamos abėcėlės tvarka pagal stulpelį (šiuo atveju anglų k.). Tai nurodoma šalia žodžio Anglų esančia nedidele rodykle žemyn. Galite rūšiuoti abėcėlės tvarka, atvirkštine abėcėlės tvarka, o taip pat – pagal arba Į kalbą. Tiesiog spustelėkite kalbą, pagal kurią norite rūšiuoti, o norėdami rūšiuoti atvirkštine tvarka, spustelėkite kalbą dar kartą. Rodyklė nurodo rūšiavimo kryptį.

Funkcijų vertyklės sritis Žinynas

Bet kuriame stulpelyje spustelėjus funkcijos pavadinimą, bus atidaryta sritis Žodynas, kuriame funkcija pateikiama kartu su trumpu aprašymu.

Sritis Žodynas

Sritis Žodynas leidžia ieškoti bet kokios funkcijos pavadinimo dalies; pateikiamos visos funkcijos, kuriose yra jūsų įvestų raidžių. Našumo sumetimais ieška nepateiks jokių rezultatų, kol neįvesite bent dviejų raidžių. Ieška bus vykdoma pasirinkta kalbų pora; rezultatai pateikiami abejomis kalbomis.  

Funkcijų vertyklės sritis Žodynas

Ieškai pateikus norimos funkcijos pavadinimą, galite jį spustelėkite ir bus rodoma kalbų pora bei funkcijos aprašas. Paspaudus funkcijos pavadinimą srityje Žinynas, taip pat bus atidaryta sritis Žodynas ir pateikiama kalbų pora bei funkcijos aprašas.

Pastabos: 

 • Ne visos funkcijos turės aprašus, tačiau truks tik kelių.

 • Funkcijų aprašai pateikiami tik anglų kalba.

 • Jei norite matyti lokalizuotą aprašą, galite eiti į skirtuką Formulės, spustelėti atitinkamą funkcijos kategoriją ir užvesti žymiklį ant norimos funkcijos. „Excel“ pateiks funkcijos aprašą diegimo kalba.

Spustelėjus srityje Žodynas esančią lemputės piktogramą, bus atidaryta sritis Atsiliepimas apie vertimą, kurioje galite pateikti mums atsiliepimą apie konkretų vertimą.

Funkcijų vertyklės sritis Atsiliepimai

Sritis Vertyklė

Sritis Vertyklė gali išversti visą formulę iš vienos kalbos į kitą. Štai pavyzdys, kuriame pateikta iš anglų į prancūzų kalbą išversta formulė srityje Vertyklė:

Funkcijų vertyklės sritis Vertyklė, kurioje yra funkcija, išversta iš anglų k. į prancūzų k.

Viršutinis laukelis skirtas kalbai, o apatinis – Į kalbai. Spustelėjus vieną iš dviejų rodyklių mygtukų, esančių viduryje, bus verčiama nurodyta kryptimi. Šiuo atveju įklijavome formulę į lauką ir spustelėjome rodyklę žemyn, kad išverstume į prancūzų kalbą.

Neautomatinis skyriklių nustatymas

„Excel“ funkcijos diapazonams ir argumentams atskirti vienas nuo kito naudoja skyriklius. Skirtingos kalbos naudoja skirtingus skyriklius, todėl nors Funkcijų vertyklė pabandys pasirinkti teisingai, kartais gali reikėti juos nustatyti rankiniu būdu.

Vaizdas, kuriame matomas mygtukų, esančių po laukais Iš ir Į, sąrašas

Po kiekvienu Iš / Į lauku yra mygtukai, nurodyti aukščiau. Spustelėjus pirmąjį mygtuką, bus nukopijuotas viso aukščiau esančio teksto lauko turinys ir įklijuotas į šiuo metų aktyvų „Excel“ langelį. Mygtuką galite naudoti norėdami įklijuoti lokalizuotą formulę į bet kurį norimą langelį.

Kiti mygtukai sugrupuoti pagal atitinkamas funkcijas: Dešimtainis skyriklis, masyvo skyriklis ir sąrašo skyriklis.

 • Dešimtainis skyriklis

  • Dešimtainis skyriklis gali būti arba taškas, arba kablelis.

 • Masyvo skyriklis

  • Šis skyriklis skirtas masyvo formulėms.

 • Sąrašo skyriklis

  • Naudojant anglų kalbą, dešimtainis skyriklis paprastai yra taškas, o sąrašo skyriklis yra kablelis. Naudojant kai kurias Europos kalbas, dešimtainis skyriklis yra kablelis, todėl sąrašo skyriklis turi būti kažkas kitas, t. y. kabliataškis.

Akimirksniu išversti pažymėtą langelį

Skirtuke Vertyklė esantį parinktis Akimirksniu išversti pažymėtą langelį bandys išversti bet kurio pažymėto langelio formulę. Ši funkcija pažymėtame langelyje esančią formulę įveda į apačioje esantį Į kalbos lauką ir akimirksniu įklijuoja vertimą kalbos lauke.

Pastabos: 

 • Funkcija Akimirksniu išversti pažymėtą langelį nepalaikoma „Microsoft Excel 2013“ ir ankstesnėse versijose.

 • Funkcija Akimirksniu išversti pažymėtą langelį neveiks, jei pažymėję langelį dirbate redagavimo režimu. Kai tik išjungsite redagavimo režimą, momentinis vertimas vėl veiks.

Atsiliepimai

Tikimės, kad Funkcijų vertyklė padės jums dirbti produktyviau naudojant lokalizuotas „Excel“ versijas. Taip pat labai laukiame jūsų atsiliepimų. Jei norite, pateikite atsiliepimų apie funkcijas, kurių vertimas galėtų būti geresnis, o taip pat ir apie patį papildinį.

Jei turite nuomonę apie tai, kaip mums apskritai sekasi lokalizuoti funkcijas ir kaip šis papildinys turėtų veikti, ją taip pat norėtume išgirsti!

Funkcijų vertyklės komanda, Martin ir Vadym

fxlator@microsoft.com

Pastaba: Asmeniškai peržiūrėsime kiekvieną atsiliepimą, tačiau negalime garantuoti, kad atsakysime. Neįtraukite jokių failų, kuriuose yra asmeninės informacijos.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×