„Access 2010“ vartotojo sąsajos vadovas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

„Access 2010“ vartotojo sąsaja nuo ankstesnių versijų skiriasi svarbiais pakeitimais. Ypač ji skiriasi nuo versijų, ankstesnių nei „Access 2007“. Du pagrindiniai vartotojo sąsajos komponentai – juostelė ir naršymo sritis – buvo pristatyti programoje „Access 2007“. Buvo atlikti keli „Access 2010“ juostelės pakeitimai bei įtrauktas trečiasis vartotojo sąsajos komponentas – „Microsoft Office Backstage“ rodinys .

Šiame straipsnyje aprašomi „Access 2010“ vartotojo sąsajos elementai ir pateikiami saitai, kur rasti daugiau informacijos apie šiuos elementus ir apie tai, kaip tinkinti programos naudojimą.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

"Backstage" rodinyje

Juostelės

Naršymo srityje

Dokumentai skirtukuose

Būsenos juosta

Mažoji įrankių juosta

Naudojimasis žinynu

Apžvalga

Trys pagrindiniai „Access 2010“ vartotojo sąsajos komponentai yra:

 • Juostelė    – tai skirtukų juosta programos lango viršuje, kurioje yra komandų grupės.

 • „Backstage“ rodinys    – tai komandų rinkinys, kurį matote juostelės skirtuko lape Failas.

 • Naršymo sritis    – tai sritis, esanti kairiojoje „Access“ programos lango pusėje, kuri leidžia jums dirbti su duomenų bazės objektais. Programoje „Access 2007“ naršymo sritis pakeitė duomenų bazės langą.

Šie trys elementai pateikia aplinką, kurioje galite kurti ir naudoti duomenų bazes.

Juostelė

Juostelė yra pagrindinis elementas, keičiantis meniu ir įrankių juostas, buvusias ankstesnėse nei „Access 2007“ versijose. Ją pirmiausiai sudaro skirtukai, kuriuose yra mygtukų grupės.

Juostelėje yra pagrindiniai skirtukai, kuriuose sugrupuotos dažniausiai naudojamos komandos, kontekstiniai skirtukai, kurie rodomi tik tada, kai galite juos naudoti, ir sparčiosios prieigos įrankių juosta – maža įrankių juosta, kurioje galite tinkinti dažniausiai naudojamas komandas.

Kai kurie juostelės skirtukų mygtukai suteikia pasirinkimų galeriją, o kiti paleidžia komandą.

„Backstage“ rodinys

„Backstage“ rodinys programoje „Access 2010“ yra naujas. Jame yra komandų ir informacijos, taikomos visai duomenų bazei, pvz., Glaudinti ir tvarkyti, taip pat komandos ankstesnėse versijose buvusios meniu Failas, pvz., Spausdinti.

Naršymo sritis

Naršymo sritis padeda tvarkyti duomenų bazės objektus ir yra pagrindinė duomenų bazės objekto atidarymo ir jo dizaino keitimo priemonė. Naršymo sritis pakeitė Duomenų bazės langą, kuris buvo ankstesnėse „Access“ versijose nei „Access 2007“.

Naršymo sritis tvarkoma pagal kategorijas ir grupes. Naršymo srityje galite rinktis įvairias tvarkymo parinktis, taip pat kurti savo pasirinktinę tvarkymo schemą. Pagal numatytuosius nustatymus nauja duomenų bazė naudoja kategoriją Objekto tipas, kurioje yra grupės, atitinkančios įvairius duomenų bazės objektų tipus. Kategorija Objekto tipas tvarko duomenų bazės objektus panašiai kaip Duomenų bazės langas ankstesnėse versijose.

Naršymo sritį galite sumažinti, taip pat galite ją paslėpti, bet negalite užstoti naršymo srities atidarę duomenų bazės objektus.

„Backstage“ rodinys

„Backstage“ rodinys juostelėje užima skirtuko lapą Failas ir jame yra daug komandų, kurios ankstesnėse „Access“ versijose buvo meniu Failas. „Backstage“ rodinyje yra ir kitų komandų, kurios taikomos visam duomenų bazės failui. Kai atidarote „Access“, bet neatidarote duomenų bazės (pvz., atidarote „Access“ naudodami „Windows“ meniu Pradėti), matote „Backstage“ rodinį.

„Backstage“ rodinio skirtukas Naujas

„Backstage“ rodinyje galite kurti naują duomenų bazę, atidaryti esamą duomenų bazę, publikuoti duomenų bazę žiniatinklyje naudodami „SharePoint Server“ ir atlikti daug failų ir duomenų bazių priežiūros užduočių.

Naujos, tuščios duomenų bazės kūrimas

 1. Paleiskite programą „Access“ naudodami meniu Pradėti arba laikinąjį meniu.

  Rodomas „Backstage“ rodinys.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Sukurkite naują žiniatinklio duomenų bazę

   1. Dalyje Galimi šablonai spustelėkite Tuščia žiniatinklio duomenų bazė.

   2. Dešinėje, dalyje Tuščia žiniatinklio duomenų bazė, lauke Failo vardas įveskite duomenų bazės failo vardą arba naudokite jums pateiktą.

   3. Spustelėkite Kurti.

    Sukurta nauja duomenų bazė ir duomenų lapo rodinyje atidaryta nauja lentelė.

  • Naujos darbalaukio duomenų bazės kūrimas

   1. Dalyje Galimi šablonai spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

   2. Dešinėje, dalyje Tuščia duomenų bazė lauke Failo vardas įveskite duomenų bazės failo vardą arba naudokite jums pateiktą.

   3. Spustelėkite Kurti.

    Sukuriama nauja duomenų bazė ir atidaromas naujos lentelės duomenų lapo rodinys.

„Access 2010“ su produktu pateikia kelis šablonus, daugiau galite atsisiųsti iš Office.com. „Access“ šablonas yra iš anksto sudaryta duomenų bazė, turinti profesionaliai sudarytas lenteles, formas ir ataskaitas. Šablonai palengvina naujos duomenų bazės kūrimą.

Naujos duomenų bazės kūrimas naudojant šablono pavyzdį

 1. Paleiskite programą „Access“ naudodami meniu Pradėti arba laikinąjį meniu.

  Rodomas „Backstage“ rodinys.

 2. Spustelėkite Šablonų pavyzdžiai ir naršykite galimus šablonus.

 3. Kai rasite norimą naudoti šabloną, spustelėkite tą šabloną.

 4. Dešinėje, lauke Failo vardas įveskite failo vardą arba naudokite jums pateiktą.

 5. Spustelėkite Kurti.

  Programa „Access“ iš šablono sukuria naują duomenų bazę ir ją atidaro.

Galite atsisiųsti papildomų „Access“ šablonų iš office.com tiesiai iš „Backstage“ rodinio.

Naujos duomenų bazės kūrimas naudojant Office.com šabloną

 1. Paleiskite programą „Access“ naudodami meniu Pradėti arba laikinąjį meniu.

  Rodomas „Backstage“ rodinys.

 2. Srityje Office.com šablonai spustelėkite kategoriją; tada, kai parodomi tos kategorijos šablonai, spustelėkite šabloną.

  Pastaba: Šablono taip pat galite ieškoti, naudodami pateiktą ieškos lauką.

 3. Lauke Failo vardas įveskite failo vardą arba naudokite pateiktąjį.

 4. Spustelėkite Atsisiųsti.

  Programa „Access“ automatiškai atsisiunčia šabloną, sukuria iš jo duomenų bazę, įrašo ją jūsų dokumentų aplanke (pvz., aplanke Mano dokumentai) ir atidaro duomenų bazę.

Kai atidarote (arba kuriate ir atidarote) duomenų bazę, „Access“ duomenų bazės failo vardą ir vietą įtraukia į vidinį vėliausiai naudotų dokumentų sąrašą. Šis sąrašas rodomas „Backstage“ rodinio skirtuke Vėliausi, kad galėtumėte lengvai atidaryti vėliausiai naudotas duomenų bazes.

Vėliausiai naudotos duomenų bazės atidarymas

 1. Paleiskite programą „Access“.

 2. „Backstage“ rodinyje spustelėkite Vėliausi, tada spustelėkite norimą atidaryti duomenų bazę.

  Programa „Access“ atidaro duomenų bazę.

Duomenų bazės atidarymas iš „Backstage“ rodinio

 1. Paleiskite programą „Access“.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Atidaryti. Kai parodomas dialogo langas Atidaryti, naršykite ir pažymėkite failą, tada spustelėkite Atidaryti.

  Atidaroma duomenų bazė.

Puslapio viršus

Juostelė

Juostelė yra pagrindinis elementas, keičiantis meniu ir įrankių juostas ir pateikiantis pagrindinių „Access 2010“ komandų sąsają. Vienas iš pagrindinių juostelės pranašumų yra tai, kad ji vienoje vietoje sujungia tas užduotis ar įvesties taškus, kuriems rodyti anksčiau reikėjo meniu, įrankių juostų, užduočių sričių ir kitų vartotojo sąsajos komponentų. Tokiu būdu komandas galite rasti vienoje vietoje, o ne keliose.

Atidarius duomenų bazę, pagrindinio „Access“ lango viršuje rodoma juostelė, kurios aktyviame komandų skirtuko lape rodomos komandos.

„Access“ juostelė

Juostelėje yra komandų skirtukų sekos, kuriose yra komandos. „Access 2010“ pagrindiniai komandų skirtukai yra Failas, Pagrindinis, Kūrimas, Išoriniai duomenys ir Duomenų bazės įrankiai. Kiekviename skirtuke yra susijusių komandų grupės, kuriose rodomi kai kurie papildomi naujos vartotojo sąsajos elementai, pvz., galerija – naujas valdymo tipas, vizualiai rodantis pasirinkimus.

Juostelės komandos taip pat atspindi dabartinį aktyvų objektą. Pvz., jei atidarėte lentelės duomenų lapo rodinį ir skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėjote Forma, „Access“ sukuria formą pagal aktyvią lentelę. T. y., aktyvios lentelės pavadinimas įvedamas naujos formos ypatybėje RecordSource. Taip pat kai kurie juostelių skirtukai rodomi tik tam tikru metu. Pvz., skirtukas Dizainas rodomas tik tada, kai yra atidarytas objekto rodinys Dizainas.

Dirbdami su juostele galite naudoti sparčiuosius klavišus. Veikia visi ankstesnės „Access“ versijos spartieji klavišai. Klavišinės prieigos sistema pakeičia ankstesnių „Access“ versijų meniu greitintuvus. Ši sistema naudoja mažus indikatorius, turinčius vieną raidę ar raidžių kombinaciją, kuri rodoma juostelėje nuspaudus klavišą ALT. Šie indikatoriai rodo, kokie spartieji klavišai aktyvina žemiau esantį valdiklį.

Pasirinkę komandos skirtuką galite naršyti jame galimas komandas.

Komandos skirtuko pasirinkimas

 1. Paleiskite programą „Access“.

 2. Spustelėkite norimą skirtuką.

Arba

 1. Paleiskite programą „Access“.

 2. Paspauskite ir atleiskite klavišą ALT.

  Pasirodo klaviatūros nuorodos.

 3. Paspauskite klavišą(-us), rodomus klaviatūros nuorodoje arba artimiausiame norimos komandos skirtuke.

Komandą galite vykdyti keliais skirtingais būdais. Greičiausias ir tiesiausias maršrutas – naudoti su komanda susietus sparčiuosius klavišus. Jei žinote sparčiuosius klavišus iš ankstesnės „Access“ versijos, jis turi veikti ir „Access 2010“.

Daugiau informacijos apie sparčiuosius klavišus, rasite prieigos sparčiuosius klavišus.

Komandos vykdymas

 1. Paleiskite programą „Access“.

 2. Spustelėkite atitinkamą komandos skirtuką. Ši lentelė rodo galimus kiekvieno skirtuko komandų ir skirtukų pavyzdžius. Galimi skirtukai ir komandos keičiasi priklausomai nuo, ką darote.

Komandos skirtukas

Bendri veiksmai, kuriuos galite atlikti

Pagrindinis

Pasirinkti kitą rodinį.

Kopijuoti ir įklijuoti elementus iš mainų srities.

Nustatyti dabartinio šrifto savybes.

Nustatyti dabartinio šrifto lygiuotę.

Lauke Atmintinė taikyti raiškiojo teksto formatavimą.

Dirbti su įrašais (Atnaujinti, Naujas, Įrašyti, Naikinti, Sumos, Rašybos tikrintuvas, Daugiau).

Rūšiuoti ir filtruoti įrašus.

Rasti įrašus.

Kurti

Kurti naują tuščią lentelę.

Kurti naują lentelę naudojant lentelės šabloną.

Kurti sąrašą „SharePoint“ svetainėje bei lentelę dabartinėje duomenų bazėje, kuri nurodo naują sukurtą sąrašą.

Kurti naują tuščią lentelę naudojant dizaino rodinį.

Kurti naują formą pagal aktyvią lentelę arba užklausą.

Kurti naują Pivot lentelę arba diagramą.

Kurti naują ataskaitą pagal aktyvią lentelę arba užklausą.

Kurti naują užklausą, makrokomandą, modulį arba klasės modulį.

Išoriniai duomenys

Importuoti arba nurodyti išorinius duomenis.

Eksportuoti duomenis.

Rinkti ir naujinti duomenis el. paštu.

Kurti įrašytus importuotus ir eksportuotus duomenis.

Paleisti susietų lentelių tvarkytuvą.

Duomenų bazės įrankiai

Perkelti kelias ar visas duomenų bazės dalis į naują ar esamą „SharePoint“ svetainę.

Paleisti „Visual Basic“ rengyklę arba makrokomandą.

Kurti ir peržiūrėti lentelių ryšius.

Rodyti / slėpti objektų priklausomybes.

Paleisti Duomenų bazės dokumentų tvarkiklį arba analizuoti veikimą.

Perkelti duomenis į „Microsoft SQL Server“ arba į programos „Access“ (tik lenteles) duomenų bazę.

Tvarkyti programos „Access“ priedus.

Kurti arba redaguoti „Visual Basic for Applications (VBA)“ modulį.

 1. Spustelėkite komandos valdiklį. Priešingu atveju, jei žinote ankstesnės programos „Access“ versijos komandos spartųjį klaviatūros klavišą, įveskite jį naudodami klaviatūrą.

  Arba

  Paspauskite ir atleiskite klavišą ALT.

  Pasirodo prieigos raktai.

  Paspauskite su norima komanda susietą (-us) klavišą (-us), rodomą (-us) klaviatūros nuorodoje.

Kontekstinis komandos skirtukas

Be standartinių komandų skirtukų, programoje „Access 2010“ yra kontekstiniai komandų skirtukai. Atsižvelgiant į kontekstą (t. y., su kokiu objektu dirbate ir ką darote), šalia standartinių komandos skirtukų gali būti parodytas vienas ar keli kontekstiniai komandų skirtukai.

Kontekstiniai skirtukai

Kontekstinio komandos skirtuko aktyvinimas

 • Spustelėkite kontekstinį komandos skirtuką.

Arba

 1. Paspauskite ir atleiskite klavišą ALT.

  Pasirodo prieigos raktai.

 2. Paspauskite klavišą (-us) rodomą (-us) prieigos rakte, pasirodžiusiame kontekstiniame komandos skirtuke arba šalia jo.

Kontekstiniuose komandų skirtukuose yra komandos ir priemonės, kurių reikia dirbant su konkrečiu kontekstu. Pvz., atidarius lentelės dizaino rodinį, kontekstiniuose skirtukuose būna komandos, taikomos tik dirbant su lentele tame rodinyje. Taip pat atidarius lentelės dizaino rodinį šalia skirtuko Išplėstiniai įrankiai parodomas kontekstinis komandų skirtukas Dizainas. Spustelėjus skirtuką Dizainas juostelėje rodomos komandos, galimos tik atidarius objekto dizaino rodinį.

Galerija   

Juostelėje taip pat naudojamas valdiklis, vadinamas galerija. Galerijos valdiklis sukurtas taip, kad galėtumėte visą dėmesį skirti norimiems rezultatams pasiekti. Galerijos valdiklis rodo ne komandas, bet jų panaudojimo rezultatą. Šis valdiklis skirtas tam, kad naršydami galėtumėte matyti, kokios yra „Access 2010“ galimybės, didžiausią dėmesį skiriant rezultatams, o ne pačioms komandoms.

Paraščių galerija

Galerijos gali būti skirtingų formų ir dydžių. Yra tinklelio maketas, išskleidžiamas meniu tipo pristatymas ir net įtaisytasis juostelės maketas, rodantis galerijos turinį juostelėje.

Juostelės paslėpimas

Kartais darbo sričiai reikia daugiau vietos. Dėl šios priežasties juostelę galima sutraukti taip, kad liktų tik juosta su komandų skirtukais. Norėdami paslėpti juostelę, dukart spustelėkite aktyvų komandų skirtuką. Norėdami ją vėl rodyti, dar kartą dukart spustelėkite aktyvų komandų skirtuką.

Juostelės paslėpimas ir atkūrimas

 1. Dukart spustelėkite aktyvios komandos skirtuką (aktyvus komandos skirtukas yra paryškintas).

 2. Dar kartą dukart spustelėkite aktyvų komandos skirtuką, kad atkurtumėte juostelę.

Sparčiosios prieigos įrankių juosta (SPĮJ)

Sparčiosios prieigos įrankių juosta yra sritis greta juostelės, leidžianti pasiekti komandas vienu spustelėjimu. Numatytajame komandų rinkinyje yra komandos Įrašyti, Anuliuoti ir Perdaryti; taip pat galite tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą ir įtraukti kitas dažnai naudojamas komandas. Taip pat galite modifikuoti įrankių juostos išdėstymą ir keisti jos dydį iš numatytojo mažo į didelį. Maža įrankių juosta rodoma juostelėje, šalia komandų skirtukų. Padidinus įrankių juostą, ji visu dydžiu rodoma po juostele.

Sparčiosios prieigos įrankių juosta

Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas

 1. Įrankių juostoje spustelėkite dešinėje esančią išplečiamąją rodyklę.

 2. Dalyje Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą spustelėkite norimą pridėti komandą ir viskas.

  Arba, jei komandos nėra sąraše, spustelėkite Daugiau komandų ir pereikite prie kito procedūros veiksmo.

 3. Dialogo lange Access parinktys pasirinkite norimą pridėti komandą (komandas) ir spustelėkite Pridėti.

 4. Norėdami pašalinti komandą, pažymėkite ją dešinėje esančiame sąraše ir spustelėkite Šalinti. Priešingu atveju dukart spustelėkite komandą sąraše.

 5. Baigę spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Naršymo sritis

Atidarius ar sukūrus naują duomenų bazę, jos objektų pavadinimai rodomi naršymo srityje. Duomenų bazės objektuose yra jūsų lentelės, formos, ataskaitos, puslapiai, makrokomandos ir moduliai. Naršymo sritis pakeičia duomenų bazės langą, kuris buvo naudojamas dirbant su ankstesnėmis „Access“ versijomis —— (jei dirbdami su ankstesne versija užduočiai atlikti naudojote duomenų bazės langą, dabar naudojate naršymo sritį). Pvz., jei norite į lentelę, esančią duomenų bazės rodinyje, įterpti eilutę, lentelę galite atidaryti naudodami naršymo sritį.

Pastaba: Naršymo sritis žiniatinklio naršyklėje negalima. Norėdami naudoti naršymo sritį žiniatinklio duomenų bazėje, pirmiausiai turite atidaryti tą duomenų bazę naudodami „Access“.

„Northwind 2007“ naršymo sritis

Norėdami atidaryti duomenų bazės objektą arba jam taikyti komandą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą ir kontekstiniame meniu pasirinkite elementą. Kontekstinio meniu komandos priklauso nuo objekto tipo.

Duomenų bazės objekto, pvz., lentelės, formos ar ataskaitos, atidarymas

 • Naršymo srityje dukart spustelėkite objektą.

  Arba

  Naršymo srityje pažymėkite objektą ir paspauskite ENTER.

  Arba

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą ir tada spustelėkite Atidaryti.

Įsidėmėkite, kad galite nustatyti parinktį atidaryti objektus, kai vieną kartą spustelite dialogo lange Naršymo parinktys.

Naršymo sritis padalija jūsų duomenų bazę į kategorijas, kuriose yra grupių. Kai kurios kategorijos yra nustatytos iš anksto, taip pat galite sukurti pasirinktines grupes.

Pagal numatytuosius nustatymus naršymo sritis yra rodoma, kai programoje atidarote duomenų bazę, įskaitant ir duomenų bazes, sukurtas naudojant ankstesnes „Access“ versijas. Nustatydami programos parinktį, pagal numatytuosius nustatymus galite neleisti, kad būtų rodoma naršymo sritis. Toliau pateikiami veiksmų rinkiniai, kuriuose aiškinama, kaip tai padaryti.

Norėdami Rodyti arba slėpti naršymo sritį   

 • Spustelėkite mygtuką, esantį viršutiniame dešiniajame kampe naršymo srities ( Užrakto juostos atidarymo/uždarymo mygtukas naršymo srityje programoje "Access" ), arba paspauskite F11.

Naršymo srities rodymo pagal numatytuosius parametrus išjungimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, o tada – Parinktys.

  Rodomas dialogo langas „Access“ parinktys.

 2. Dešiniojoje srityje spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 3. Dalyje Naršymas išvalykite žymės langelį Rodyti naršymo sritį ir spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie naršymo sritį, ieškokite straipsnyje naudojimo ir duomenų bazės objektus, naršymo srityje tvarkyti.

Puslapio viršus

Dokumentai skirtukuose

Pradedant Office Access 2007 , jums gali būti rodomi jūsų duomenų bazės objektų dokumentai skirtukuose, o ne persidengiantys langai. Interaktyvus esamos gali norėti skirtukuose dokumento sąsajos. Galite įjungti arba išjungti dokumentai skirtukuose nustatydami savo Access parinktys ( Rodyti arba slėpti dokumentų skirtukus, ieškokite šio straipsnio). Tačiau pakeitus skirtukų dokumentų parametrai, turite uždaryti ir iš naujo atidarykite duomenų bazėje parametrai įsigalios.

Objektas programos „Access 2007“ skirtuke

Dokumentų skirtukų rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, o tada – Parinktys.

  Rodomas dialogo langas „Access“ parinktys.

 2. Dešiniojoje srityje spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 3. Sekcijos Programos parinktys dalyje Dokumentų lango parinktys pasirinkite Dokumentai skirtukuose.

 4. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti dokumentų skirtukus. Išvalydami žymės langelį išjungsite dokumentų skirtukus.

 5. Spustelėkite Gerai.

  Pastabos: 

  • Parametras Rodyti dokumentų skirtukus yra atskiras kiekvienai duomenų bazei. Turite nustatyti šį parametrą kiekvienai duomenų bazei atskirai.

  • Pakeitę parametrą Rodyti dokumentų skirtukus turite uždaryti ir iš naujo atidaryti duomenų bazę, kad pakeitimas veiktų.

  • Naujos duomenų bazės, sukurtos naudojant „Access 2007“ ar „Access 2010“, pagal numatytuosius nustatymus rodo dokumentų skirtukus.

  • Duomenų bazės, sukurtos naudojant ankstesnę programos „Access“ versiją, pagal numatytuosius parametrus naudoja persidengiančius langus.

Puslapio viršus

Būsenos juosta

Kaip ir dirbant su ankstesnėmis „Access“ versijomis, „Access 2010“ būsenos juostą galite rodyti lango apačioje. Šiame standartiniame vartotojo sąsajos elemente ir toliau rodomi būsenos pranešimai, ypatybių užuominos, progreso indikatoriai ir t. t. Naudojant „Access 2010“ būsenos juosta taip pat vykdo dvi standartines funkcijas, kurias taip pat pamatysite kitų „Office 2010“ programų būsenos juostose: Peržiūra/lango perjungimas ir mastelis.

Galite greitai perjungti aktyvų langą kaip vieną iš galimų rodinių naudodami būsenos juostoje galimus valdiklius. Jei peržiūrite objektą, palaikantį kintantį mastelį, galite reguliuoti mastelį naudodami būsenos juostos slankiklį.

Būsenos juostą galima įjungti arba išjungti dialogo lange „Access“ parinktys.

Būsenos juostos rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

  Rodomas dialogo langas „Access“ parinktys.

 2. Dešiniojoje srityje spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 3. Dalyje Programos parinktys pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti būsenos juostą. Išvalydami žymės langelį išjungiate būsenos juostos rodymą.

 4. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Mažoji įrankių juosta

Dirbant su ankstesnėmis „Access“ versijomis nei „Access 2007“, formatuojant tekstą dažnai reikėdavo naudotis meniu arba rodyti įrankių juostą Formatavimas. Naudodami „Access 2010“ galite lengviau formatuoti tekstą naudodami mažąją įrankių juostą. Pažymėjus tekstą formatuoti, virš jo automatiškai rodoma mažoji įrankių juosta. Jei pelės žymiklį perkeliate arčiau mažosios įrankių juostos, ji paryškėja ir naudodami ją galite tekstą ryškinti, daryti pasvirą, keisti šrifto dydį, spalvą ir pan. Perkėlus pelės žymiklį toliau nuo mažosios įrankių juostos, ji išblanksta. Jei pažymėtam tekstui formatuoti nenorite naudoti mažosios įrankių juostos, patraukite pelės žymiklį toliau nuo jos ir mažoji įrankių juosta išnyks.

Mažoji įrankių juosta

Teksto formatavimas naudojant mažąją įrankių juostą

 1. Pažymėkite formatuotiną tekstą.

  Virš teksto pasirodo permatoma mažoji įrankių juosta.

 2. Taikykite formatavimą naudodami mažąją įrankių juostą.

Puslapio viršus

Pagalba

Jei turite klausimų, pagalbos galite gauti paspaudę klavišą F1 ar spustelėję klaustuko piktogramą, esančią dešinėje juostelės pusėje.

Klausimo įvedimo vieta

Žinyną taip pat rasite rodinyje „Backstage“:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Žinynas.

  Rodinyje „Backstage“ rodomi žinyno ištekliai.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×