„Word“ dokumento kūrimas pirmą kartą – II dalis

Apžvalga

„Word 2010“ dokumento kūrimas pirmą kartą Antra mokymo, kaip pirmą kartą sukurti „Word 2010“ dokumentą, dalis, skirta tiems, kurie tik pradeda naudoti programą „Word“. Sužinokite, kaip „Word 2010“ naršyti dokumente, naudoti formatavimo žymas, perkelti tekstą naudojant iškirpimą ir įklijavimą, keisti tarpus tarp eilučių ir lygiavimą.
Gonzalo Arellano, vyriausiasis redaktorius

Užbaigę šį kursą, galėsite:

 • Naršyti dokumente.

 • Naudoti formatavimo žymas.

 • Perkelti tekstą į kitą dokumento vietą.

 • Keisti tarpus tarp eilučių ir lygiavimą.

Šis kursas apima:

 • Vieną savarankiško mokymosi pamoką ir vieną pratybų seansą praktiniams įgūdžiams įgyti. Atliekant pratybas reikalinga „Word 2010“ programa.

 • Trumpas testas pamokos pabaigoje; atlikus testą balai neskiriami.

 • Sparčiųjų nuorodų kortelė, kurią galite išspausdinti užbaigę kursą.

Prieš pradėdami šį kursą, turite pirma būti išėję kursą „Word 2010“ dokumento kūrimas pirmą kartą – I dalis.

Daugiau kursų ieškokite „Microsoft Office“ mokymo puslapyje.

Autonominė versija (821 KB)

Naršymas dokumente

„Word 2010“ dokumentas

Žymiklį į kitą vietą galite perkelti perkeldami žymiklį ir tada spustelėdami arba naudodami klaviatūrą.

wd14FirstDocII_1.wma

Žiūrėdami į aukščiau pateiktą paveikslėlį įsivaizduokite, kad norite įvesti naują sakinį pirmame paragrafe tarp žodžių „civilization“ ir „During“.

Žymiklis (vertikali linija) yra antro paragrafo pabaigoje po žodžio „assistance“. Norėdami įvesti bet kurioje dokumento vietoje, turite žymiklį perkelti į tą vietą. Štai keletas būdų, kaip galima tai padaryti:

 • Naudodami pelę perkelkite žymiklį į kairę nuo „During“, tada spustelėkite, kad įterptumėte žymiklį. Tada pradėkite įvesti.

  ARBA

 • Klaviatūroje paspauskite RODYKLĘ AUKŠTYN ( Mygtuko paveikslėlis ), kad perkeltumėte žymiklį viena eilute aukštyn. Tada paspauskite RODYKLĘ KAIRĖN ( Rodyklė kairėn ), kad per vieną simbolį perkeltumėte žymiklį į kairę.

  Patarimas. Taip pat galite paspausti CTRL + RODYKLĘ KAIRĖN, kad pereitumėte į kairę per vieną žodį. (Atminkite, kad sparčiuosiuose klavišuose pliuso ženklas (+) nereiškia klavišo; jis reiškia, kad turite paspausti RODYKLĘ KAIRĖN laikydami nuspaudę klavišą CTRL.)

  Norėdami gauti sąrašą klavišų, kuriuos galite naudoti norėdami judėti puslapyje, kurso pabaigoje žr. sparčiųjų nuorodų kortelę.

Slinkties juostos naudojimas

„Word 2010“ dokumentas

1. Slinkties juosta.

Vilkite slinkties laukelį, kad pereitumėte dokumente aukštyn ar žemyn.

Spustelėkite slinkties rodykles, kad pereitumėte dokumente aukštyn ar žemyn.

wd14FirstDocII_2.wma

Bet jei jūsų dokumentas ilgas, gali būti nepraktiška nuolat spausti rodyklių klavišus norint pereiti dokumente aukštyn arba žemyn, geriau naudokite slinkties juostą.

Slinkties juosta yra dešinėje lango pusėje, kaip parodyta paveikslėlyje. Norėdami ją naudoti spustelėkite slinkties laukelį ir vilkite jį aukštyn arba žemyn, kad dokumente pereitumėte iš vienos vietos į kitą nejudindami žymiklio. Arba spustelėkite viengubas slinkties rodykles kiekvienoje slinkties juostos pusėje, kad pereitumėte aukštyn arba žemyn.

Taip pat galite slinkti naudodami klaviatūrą. Paspauskite klavišą PAGE UP, kad ekrane pereitumėte aukštyn, arba PAGE DOWN – kad pereitumėte žemyn. Visa tai galite išbandyti per pratybas.

Formatavimo žymos

„Word 2010“ dokumentas

Formatavimo žymos „Word“ dokumente.

wd14FirstDocII_3.wma

Įsivaizduokite, kad įvedėte kelis paragrafus. Šie paragrafai atrodo labai toli vienas nuo kito, o antrasis paragrafas prasideda labiau į dešinę, nei pirmasis.

Kas vyksta jūsų dokumente galite matyti žiūrėdami į formatavimo žymas, kurias „Word“ automatiškai įterpia jums įvedant tekstą. Šios žymos visada yra dokumentuose, bet jos nematomos, kol jų neparodote.

Pavyzdžiui, taškas Taškas atsiranda visada, kai paspaudžiate tarpo klavišą. Vienas taškas rodo vieną tarpą, du taškai – du tarpus ir t. t. Įprastai tarp atskirų žodžių turi būti vienas tarpas.

„Word“ įterpia paragrafo žymą ( Mygtuko paveikslėlis ) kas kartą, kai paspaudžiate ENTER, kad pradėtumėte naują paragrafą. Paveikslėlyje tarp dviejų paragrafų yra dvi paragrafo žymos, o tai reiškia, kad buvo dukart paspausta ENTER. Taigi, tarp paragrafų yra papildomas tarpas.

Viena rodyklė ( Rodyklė ) rodoma kas kartą paspaudus TAB. Paveikslėlyje prieš pirmą paragrafą yra viena rodyklė, o prieš antrą – dvi, taigi antrame paragrafe buvo dukart paspausta TAB.

Norėdami matyti formatavimo žymas, eikite į lango viršuje esančią juostelę. Skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite mygtuką Rodyti / slėpti. Mygtuko paveikslėlis Spustelėkite mygtuką dar kartą, kad paslėptumėte formatavimo žymas.

Pastaba. Šios žymos skirtos tik rodyti. Jų nebus ant išspausdintų lapų, net jei matote jas ekrane.

Teksto perkėlimas naudojant iškirpimą ir įklijavimą

„Word 2010“ dokumentas

1. Pasirinkite sakinį, kurį norite perkelti.

Spustelėkite mygtuką Iškirpti.

Spustelėkite, kad žymiklį padėtumėte ten, kur norite perkelti šį sakinį.

Spustelėkite mygtuką Įklijuoti.

wd14FirstDocII_4.wma

„Word 2010“ dokumento kūrimas pirmą kartą – I dalis pratybose jums rodėme, kaip pasirinkti ir panaikinti tekstą. O jeigu jums reikia dalį teksto perkelti į kitą dokumento vietą? Jums nereikia jo panaikinti ir vėl įvesti ten, kur norite. Tiesiog naudokite iškirpimą ir įklijavimą.

Nusprendėte, kad pirmo paragrafo ketvirtas sakinys turi būti paskutinis paragrafo sakinys.

Pirmiausia pasirinkite visą sakinį, kurį norite perkelti, kaip parodyta paveikslėlyje. Tada lango viršuje esančioje juostelėje, skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Iškirpti ( Mygtuko paveikslėlis ). Arba naudokite sparčiųjų klavišų derinį, kad padarytumėte tą patį, ir paspauskite CTRL + X (įsivaizduokite, kad X – tai žirklės, kai pradėsite redaguoti dokumentą, pamatysite, koks greitas ir patogus šis klavišų derinys).

Tada žymiklį perkelkite į paragrafo pabaigą, kur norite perkelti sakinį (po taško formatavimo žymos).

Galiausiai, skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti ( Mygtuko vaizdas ) arba paspauskite CTRL + V, jei norite naudoti sparčiųjų klavišų derinį. Sakinys įklijuojamas į reikiamą vietą. Galite tai pabandyti pratybose.

Anuliavimas

„Word 2010“ dokumentas

Mygtukas Anuliuoti, esantis sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

wd14FirstDocII_5.wma

Perkėlėte sakinį, bet visgi nesate patenkinti šiuo pakeitimu. Visa laimė, kad nereikia kartoti viso iškirpimo ir įklijavimo proceso norint sakinį perkelti atgal į jo pradinę vietą, nes galite naudoti anuliavimą.

Pačiame lango viršuje esančioje sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite Anuliuoti ( Mygtuko paveikslėlis ). Taip anuliuosite savo paskutinį veiksmą, kuris šiuo atveju buvo sakinio įklijavimas į naują vietą. Dar kartą spustelėkite mygtuką Anuliuoti, kad anuliuotumėte ankstesnį veiksmą, kuris šiuo atveju buvo sakinio iškirpimas iš jo pradinės vietos. Arba, jei norite naudoti kitą patogų sparčiųjų klavišų derinį, dukart paspauskite CTRL + Z, kad padarytumėte tą patį.

Jūsų sakinys vėl sugrąžintas į savo pradinę vietą.

Tarpai taip eilučių

„Word 2010“ dokumentas

Dokumento tarpų tarp eilučių keitimas.

wd14FirstDocII_6.wma

Galite koreguoti, kiek vietos yra tarp eilučių. Jei norite, kad visame dokumente arba pasirinktoje teksto srityje, pvz., laiško adrese, tarp eilučių būtų daugiau arba mažiau vietos, tarpus pakeisti tikrai lengva.

Jei norite pakeisti tarpus tarp eilučių visame dokumente, turite paspausti CTRL + A ir taip pasirinkti visą dokumento tekstą. Norėdami pakeisti tarpus tarp eilučių viename paragrafe, tiesiog galite žymiklį perkelti į tekstą, jo pasirinkti nereikia.

Tada skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite Tarpai tarp eilučių ( Mygtuko paveikslėlis ). Žymė sąraše rodo, kokie dabartiniai tarpai tarp eilučių. Spustelėkite norimą naują tarpų tarp eilučių parinktį.

Teksto lygiavimas kairėje, centre arba dešinėje

„Word 2010“ dokumentas

Mygtukai Lygiuoti.

wd14FirstDocII_7.wma

Horizontali lygiuotė lemia paragrafų kraštų išvaizdą ir padėtį. Tekstas gali būti sulygiuotas kairėje, kas reiškia, kad kairysis teksto kraštas turi būti sulygiuotas pagal kairiąją paraštę, sulygiuotas dešinėje, centre arba pritaikyta abipusė lygiuotė, kas reiškia, kad jis sulygiuotas vienodai pagal kairę ir dešinę paraštes.

Įprasčiausias lygiavimas yra lygiavimas kairėje, bet galite pasirinkti kokį norite lygiavimą vienam paragrafui, paragrafų rinkiniui ar visam dokumentui. Pavyzdžiui, daugelyje dokumentų antraštės būna įcentruotos puslapio viduryje.

Pasirinkite tekstą, kurį norite sulygiuoti, arba paspauskite klavišus CTRL + A, jei norite pasirinkti visą dokumento tekstą. Tada skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite Kairioji lygiuotė ( Mygtuko vaizdas ) arba Dešinioji lygiuotė ( Mygtuko vaizdas ), Centruoti ( Mygtuko vaizdas ), arba Abipusė lygiuotė ( Mygtuko paveikslėlis ).

Pratybos

„Word 2010“ pratybos

Atsisiunčiamų duomenų dydis: 20 KB

„Word 2010“ pratybos

wd14FirstDocII_8.wma

Dabar laikas praktiškai išbandyti, ką išmokote.

Apie pratybų seansą

Spustelėjus „Word 2010“pratybos į kompiuterį bus atsiųstas ir programoje „Word“ atidarytas pratybų dokumentas bei pasirodys atskiras pratybų instrukcijų langas.

Pastaba. Kompiuteryje turi būti įdiegta „Word 2010“ versija.

Testas žinioms pasitikrinti

Atlikite šį testą, kad įsitikintumėte, ar supratote medžiagą. Jūsų atsakymai – privatūs, o testo rezultatai nevertinami balais.

Norint naršyti dokumente, reikia paspausti RODYKLĖS ŽEMYN klavišą, kad būtų galima nuo dokumento viršaus eiti žemyn.

Teisingai.

Tai vienas būdas. Bet daug lengviau greitai slinkti dokumentu – vilkti slinkties laukelį, esantį slinkties juostoje dešinėje lango pusėje.

Neteisingai.

Teisingai. Slinkimas dokumentu arba klavišų PAGE UP ir PAGE DOWN naudojimas yra greitesnis būdas peržiūrėti dokumentą.

Reikia paspausti klavišą BACKSPACE norint pašalinti nereikalingas formatavimo žymas.

Teisingai.

Teisingai. Jei atrodo, kad dokumente yra nepageidaujamų tarpų, įjunkite formatavimo žymas, kad pamatytumėte, kaip yra iš tikrųjų.

Neteisingai.

Tikimės ne tokio atsakymo. Jei atrodo, kad dokumente yra nepageidaujamų tarpų, įjunkite formatavimo žymas, kad pamatytumėte, kaip yra iš tikrųjų ir tada paspauskite BACKSPACE, kad pašalintumėte papildomus tarpus.

Norint perkelti tekstą iš vienos vietos į kitą, tekstą reikia nukopijuoti.

Teisingai.

Ne. Atrodo visai logiškai, bet kopijuojant pradinis tekstas liks toje pačioje vietoje. Bandykite dar kartą.

Neteisingai.

Teisingai. Norėdami perkelti tekstą į kitą vietą, pasirinkite ir tada iškirpkite tekstą. Tada jį įklijuokite į naują vietą.

Iškirpus tekstą, galima jį susigrąžinti.

Teisingai.

Neteisingai. Tekstą galite susigrąžinti spustelėdami mygtuką Anuliuoti arba jį įklijuodami atgal.

Neteisingai.

Teisingai. Reikia spustelėti mygtuką Anuliuoti arba įklijuoti tekstą atgal.

Atsiliepimai

Greitųjų nuorodų kortelė

Taip pat žiūrėkite

Naršymas dokumente

Norėdami bet kur dokumente įvesti tekstą, perkelkite žymiklį į tą vietą ir spustelėkite, kad jį įterptumėte. Tada pradėkite įvesti.

Dokumente judėti ir perkelti žymiklį iš vienos dokumento vietos į kitą galite ir spausdami klaviatūros rodyklių klavišus.

Patarimas: Norėdami pereiti per vieną žodį, galite paspausti CTRL + RODYKLĘ KAIRĖN arba CTRL + RODYKLĘ DEŠINĖN.

Slinkties juostos naudojimas

Ilgame dokumente norint pereiti iš vienos vietos į kitą gali būti praktiškiau naudoti slinkties juostą. Slinkties juosta yra dešinėje lango pusėje. Norėdami ją naudoti, spustelėkite slinkties laukelį, tada jį vilkite aukštyn arba žemyn, kad pereitumėte dokumente nepajudindami įterpimo taško. Arba spustelėkite viengubas slinkties rodykles kiekvienoje slinkties juostos pusėje, kad pereitumėte aukštyn arba žemyn.

Taip pat galite slinkti naudodami klaviatūrą. Paspauskite klavišą PAGE UP, kad ekrane pereitumėte aukštyn, arba PAGE DOWN – kad pereitumėte žemyn.

Formatavimo žymų naudojimas

Kas vyksta jūsų dokumente galite sužinoti peržiūrėję formatavimo žymas, kurias programa „Word“ automatiškai įterpia jums įvedant tekstą, pvz., taškus Taškas , kurie reiškia tarpus, ir paragrafų žymas ( Mygtuko paveikslėlis ). Norėdami pamatyti formatavimo žymas, spustelėkite mygtuką Rodyti / slėpti ( Mygtuko paveikslėlis ), esantį grupėje Paragrafas, skirtuke Pagrindinis. Jei mygtuką spustelėsite dar kartą – paslėpsite formatavimo žymas.

Iškirpimas ir įklijavimas

Tekstą ir kitus dokumento elementus, pvz., atvaizdus, galite perkelti naudodami iškirpimą ir įklijavimą. Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Iškirpti ( Mygtuko paveikslėlis ). Arba paspauskite CTRL + X, kad padarytumėte tą patį. Tada perkelkite žymiklį ten, kur norite perkelti tekstą, ir skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti ( Mygtuko vaizdas ) arba paspauskite CTRL + V, jei norite naudoti sparčiųjų klavišų derinį. Tekstas įklijuojamas į reikiamą vietą.

Anuliavimas

Ankstesnį veiksmą galite anuliuoti naudodami mygtuką Anuliuoti ( Mygtuko paveikslėlis ). Jį rasite sparčiosios prieigos įrankių juostoje, esančioje pačiame lango viršuje. Taip anuliuosite savo paskutinį atliktą veiksmą. Spustelėjus mygtuką Anuliuoti dar kartą, bus anuliuotas dar ankstesnis veiksmas ir t. t. Arba paspauskite CTRL + Z, kad anuliuotumėte kiekvieną norimą veiksmą.

Tarpai taip eilučių

Galite pakeisti vieno paragrafo arba viso dokumento tarpus tarp eilučių. Padėkite žymiklį tekste, kurio tarpus tarp eilučių norite pakeisti, arba paspaudę CTRL + A pasirinkite visą dokumento tekstą, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite Tarpai tarp eilučių ( Mygtuko paveikslėlis ). Žymė sąraše rodo, kokie dabartiniai tarpai tarp eilučių. Spustelėkite norimą naują tarpų tarp eilučių parinktį.

Lygiuotė

Tekstas gali būti sulygiuotas kairėje, dešinėje, įcentruotas arba jam pritaikyta abipusė lygiuotė. Įprasčiausias lygiavimas yra lygiavimas kairėje, bet galite pasirinkti kokį norite lygiavimą vienam paragrafui, paragrafų rinkiniui ar visam dokumentui. Pasirinkite tekstą, kurį norite sulygiuoti, arba paspauskite klavišus CTRL + A, jei norite pasirinkti visą dokumento tekstą. Tada skirtuko Pagrindinis grupėje Paragrafas spustelėkite Kairioji lygiuotė ( Mygtuko vaizdas ) arba Dešinioji lygiuotė ( Mygtuko vaizdas ), Centruoti ( Mygtuko vaizdas ), arba Abipusė lygiuotė ( Mygtuko paveikslėlis ).

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×