„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

Šioje temoje pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip pritaikyti „Word“ dokumentus žmonėms su negalia.

Renginio skrajutė, kurioje pranešama apie tyrimų komandos buvimo vietą birželio 9 d. Vaizde yra nuotrauka ir konferencijų salės adresas.

Programoje „Word“ daug įtaisytųjų funkcijų, kurios padeda įvairių galimybių žmonėms skaityti ir kurti dokumentus. Programoje „Word“ taip pat yra Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas, kuris aptinka elementus, galinčius sukelti sunkumų neįgaliems žmonėms.

Norėdami sužinoti daugiau apie Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo veikimą, žr. Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo taisyklės.

„Windows“: geriausia „Word“ dokumentų pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Word“ dokumentą, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Trūkstamą alternatyvųjį tekstą rasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą ir ekrano patarimus.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite dokumentą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Patarimas : Taip pat galite įtraukti ekrano patarimų, kurie rodomi, kai žymeklis yra virš teksto arba vaizdų, kuriuose yra hipersaitas.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Spalvoto kodavimo atvejus nustatysite vizualiai peržvelgę dokumentą.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Norėdami rasti spalvas, kurių kontrastas nepakankamas, ieškokite teksto, kurį sunku įskaityti arba atskirti nuo fono.

Daugiau žmonių galės matyti ir naudoti turinį dokumente, kurio teksto bei fono kontrastas yra didelis.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Antraštes, kurių tvarka neloginė, surasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų dokumentą, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Word“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Informaciją dokumente taip pat sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „Word“ dokumentuose.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą.

 2. Pasirinkite Formatuoti paveikslėlį > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Paveikslėlio formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinamas pasirinktas vaizdas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Pasirinkite Formatuoti objektą > Formos parinktys > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto sritis, kurioje apibūdinamas pasirinktas „SmartArt“ grafinis elementas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada pasirinkite Formatuoti figūrą.

 2. Dešiniojoje srityje pasirinkite Maketas ir ypatybės, tada pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 3. Įveskite aprašą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta figūra, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą.

 2. Pasirinkite Formatuoti diagramos sritį > Diagramos parinktys > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Diagramos Formato srityje esančios alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta diagrama, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę.

 2. Pasirinkite Lentelės ypatybės.

 3. Pasirinkite skirtuką Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Lentelės ypatybių dialogo lango Alternatyviojo teksto skirtuko ekrano nuotrauka

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Word“ dokumente esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, ir spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku.

 2. Pasirinkite Hipersaitas.
  Pažymėtas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas.

 3. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą.

 4. Lauke Adresas įveskite hipersaito paskirties adresą.

 5. Pasirinkite mygtuką Ekrano patarimas ir lauke Ekrano patarimo tekstas įveskite ekrano patarimą.

  Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Hipersaito įterpimo ir Ekrano patarimų dialogo langų ekrano nuotrauka

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

 1. Pažymėkite antraštės tekstą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai pasirinkite antraštės stilių, pvz., 1 antraštė arba 2 antraštė.

Antraščių stilių parinkčių ekrano nuotrauka

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Grupėje Pastraipa pasirinkite mygtuką Ženkleliai.

 4. Įveskite kiekvieną ženklelio elementą į sąrašą su ženkleliais.

Ženklelių stiliaus parinkčių ekrano nuotrauka

Surikiuotų sąrašų naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Grupėje Pastraipa pasirinkite mygtuką Numeravimas.

 4. Įveskite nuoseklius veiksmus.

Numeravimo stilių parinkčių ekrano nuotrauka

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis. Pasirinkite tekstą, tada pasirinkite Pagrindinis > Šrifto spalva > Automatinis.

  Šriftų automatinio spalvos nustatymo ekrano nuotrauka
 • Galite naudoti nemokamą programą „Colour Contrast Analyzer“, kuri analizuoja spalvas bei kontrastą ir beveik akimirksniu pateikia rezultatus.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Pabraukite spalvotą hipersaito tekstą. Taip spalvų neskiriantys žmonės galės matyti, kad tekstas yra saitas, net jei nematys jo spalvos.

 • Jei spalva nurodo būseną, įtraukite figūrų. Pavyzdžiui, galite įtraukti varnelės simbolį „Excel“ žalia varnelė , jei žalia spalva žymi sėkmingą veiksmą, ir viršutiniojo registro raidę X Raudono langelio, kuriame yra viršutinio registro raidė X, ekrano nuotrauka. , jei raudona žymi nepavykusį veiksmą.

Pastaba : Kiti pasiūlymai pateikti šiuose ištekliuose: usability.gov ir Žiniatinklio pritaikymas spalvų neskiriantiems vartotojams.

Teksto išretinimo naudojimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Apatiniame dešiniajame Pastraipos grupės kampe pasirinkite mygtuką Daugiau.
  Bus atidarytas Pastraipos dialogo langas, kuriame matysite skirtuką Įtraukos ir tarpai.

 4. Dalyje Tarpai pasirinkite norimas tarpų parinktis.

Dialogo lango Pastraipa ekrano nuotrauka

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Skirtuko Lentelės įrankių dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys pažymėkite žymės langelį Antraštės eilutė.

 3. Įveskite stulpelių antraštes.

Antraštės eilutės žymės langelio ekrano nuotrauka

Taip pat žr.

„Android“: geriausia „Word“ dokumentų pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Word“ dokumentą, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Daugiau žmonių galės matyti ir naudoti turinį dokumente, kurio teksto bei fono kontrastas yra didelis.

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Teksto išretinimo naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų dokumentą, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Word“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Informaciją dokumente taip pat sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „Word“ dokumentuose.

Pastaba : Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Pasirinkite vaizdą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Paveikslėlis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Paveikslėlio skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Pasirinkite figūrą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Figūra, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Figūros skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Bakstelėkite bet kurioje lentelės vietoje.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Lentelė, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Lentelės skirtuke

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Word“ dokumente esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Bakstelėkite Pagrindinis > Įterpti.

 4. Slinkite žemyn iki komandos Saitas, tada bakstelėkite ją.

 5. Pažymėtas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas. Jei reikia, pakeiskite jį.

 6. Norėdami įtraukti hipersaitą, Adreso lauke įveskite URL.

 7. Ekrano viršuje bakstelėkite Įterpti.

Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Saito komanda su rodytinu tekstu ir adresu

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

 • Pažymėkite tekstą.

 • Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 • Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Stiliai.

 • Bakstelėkite antraštės stilių, pvz., 1 antraštė.

Stilių komanda, pasirinkta 1 antraštė

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn. Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Ženkleliai.

 3. Bakstelėkite norimą ženklelio parinktį.

 4. Įveskite kiekvieną elementą su ženkleliu į sąrašą su ženkleliais.

Ženklelių komanda, rodomos formatavimo parinktys

Surikiuotų sąrašų naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn. Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Numeravimas.

 3. Bakstelėkite norimą numeravimo parinktį.

 4. Įveskite nuoseklius veiksmus.

Numeravimo komanda, rodomos formatavimo parinktys

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis. Pasirinkite tekstą, tada pasirinkite Pagrindinis > Šrifto spalva > Automatinis.

  Šriftų automatinio spalvos nustatymo ekrano nuotrauka
 • Galite naudoti nemokamą programą „Colour Contrast Analyzer“, kuri analizuoja spalvas bei kontrastą ir beveik akimirksniu pateikia rezultatus.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Pabraukite spalvotą hipersaito tekstą. Taip spalvų neskiriantys žmonės galės matyti, kad tekstas yra saitas, net jei nematys jo spalvos.

 • Jei spalva nurodo būseną, įtraukite figūrų. Pavyzdžiui, galite įtraukti varnelės simbolį „Excel“ žalia varnelė , jei žalia spalva žymi sėkmingą veiksmą, ir viršutiniojo registro raidę X Raudono langelio, kuriame yra viršutinio registro raidė X, ekrano nuotrauka. , jei raudona žymi nepavykusį veiksmą.

Pastaba : Kiti pasiūlymai pateikti šiuose ištekliuose: usability.gov ir Žiniatinklio pritaikymas spalvų neskiriantiems vartotojams.

Teksto išretinimo naudojimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Pastraipos formatavimas.

 4. Bakstelėkite norimą intervalo parinktį.

Pastraipos komanda su formatavimo parinktimis

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Lentelė, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę žemyn.

 3. Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Stiliaus parinktys.

 4. Bakstelėkite Antraštės eilutės parinktį, kurią norite pasirinkti.

  Patarimas : Pasirinkta parinktis yra pilka.

 5. Lentelėje įveskite stulpelių antraštes.

Stiliaus parinkčių komanda, pasirinkta Antraštės eilutė

Taip pat žr.

„Office Online“: geriausia „Word Online“ dokumentų pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Word Online“ dokumentus, pritaikytus žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdus ir lenteles.

Trūkstamą alternatyvųjį tekstą rasite naudodami „Word Online“ pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite dokumentą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Spalvoto kodavimo atvejus nustatysite vizualiai peržvelgę dokumentą.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Norėdami rasti spalvas, kurių kontrastas nepakankamas, ieškokite teksto, kurį sunku įskaityti arba atskirti nuo fono.

Daugiau žmonių galės matyti ir naudoti turinį dokumente, kurio teksto bei fono kontrastas yra didelis.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Antraštes, kurioms netaikomi įtaisytieji stiliai, surasite vizualiai peržiūrėdami dokumentą ir ieškodami teksto, kuris suformatuotas kaip antraštė. Pasirinkite tokį tekstą ir ieškokite skirtuko Pagrindinis juostelėje bei patikrinkite, ar naudojamas antraštės stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų dokumentą, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Word Online“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Informaciją dokumente taip pat sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite „Word Online“ pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tuščios eilutės ir stulpeliai lentelėje gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdus ir lenteles „Word Online“ dokumentuose.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Pasirinkite vaizdą.

 2. Pasirinkite Paveikslėlio įrankiai > Formatas.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašą dialogo lange Alternatyvusis tekstas.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto dialogo lango su Pavadinimo ir Aprašo laukais ekrano nuotrauka.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Pasirinkite Lentelės įrankiai > Maketas.

 3. Pasirinkite Alternatyviojo teksto skirtuką.

 4. Įveskite aprašą dialogo lange Alternatyvusis tekstas.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „Word Online“ dokumente esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, ir spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku.

 2. Pasirinkite Saitas.
  Pažymėtas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas.

 3. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą.

 4. Lauke Adresas įveskite hipersaito paskirties adresą.

  Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Saito dialogo lango, kuriame yra hipersaito informacijos – Rodytino teksto ir Adreso laukai, ekrano nuotrauka.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis. Pasirinkite tekstą, tada pasirinkite Pagrindinis > Šrifto spalva > Automatinis.

  Šriftų automatinio spalvos nustatymo ekrano nuotrauka
 • Galite naudoti nemokamą programą „Colour Contrast Analyzer“, kuri analizuoja spalvas bei kontrastą ir beveik akimirksniu pateikia rezultatus.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Toliau pateikiame kelias idėjas.

 • Pabraukite spalvotą hipersaito tekstą. Taip spalvų neskiriantys žmonės galės matyti, kad tekstas yra saitas, net jei nematys jo spalvos.

 • Jei spalva nurodo būseną, įtraukite figūrų. Pavyzdžiui, galite įtraukti varnelės simbolį „Excel“ žalia varnelė , jei žalia spalva žymi sėkmingą veiksmą, ir viršutiniojo registro raidę X Raudono langelio, kuriame yra viršutinio registro raidė X, ekrano nuotrauka. , jei raudona žymi nepavykusį veiksmą.

Pastaba : Kiti pasiūlymai pateikti šiuose ištekliuose: usability.gov ir Žiniatinklio pritaikymas spalvų neskiriantiems vartotojams.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

 1. Pažymėkite antraštės tekstą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai pasirinkite antraštės stilių, pvz., 1 antraštė arba 2 antraštė.

Pagrindinio skirtuko Stilių grupės, kurioje yra tokie stiliai kaip 1 antraštė, 2 antraštė ir 3 antraštė, ekrano nuotrauka.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Pastraipos grupėje pasirinkite mygtuką Ženkleliai, tada pasirinkite ženklelių stilių, kurį norite naudoti.

 4. Įveskite kiekvieną elementą su ženkleliu į sąrašą su ženkleliais.

Pagrindinio skirtuko Pastraipos grupės Ženklelių parinktis su Vientiso ženklelio, Tuščiavidurio ženklelio ir Kvadratinio ženklelio parinktimis.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią dokumento vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Pastraipos grupėje pasirinkite mygtuką Numeravimas, tada pasirinkite sąrašo stilių, kurį norite naudoti.

 4. Įveskite nuoseklius veiksmus.

Pagrindinio skirtuko Pastraipos grupės Numeravimo parinkties su galimais nuoseklių sąrašų numeriais ir raidėmis ekrano nuotrauka.

Teksto išretinimo naudojimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Apatiniame dešiniajame Pastraipos grupės kampe pasirinkite mygtuką Daugiau.
  Bus atidarytas Pastraipos dialogo langas, kuriame matysite Įtraukos ir Tarpų parinktis.

 4. Dalyje Tarpai pasirinkite norimas tarpų parinktis.

Pastraipos dialogo lango, kuriame rodomos Bendrosios, Įtraukos ir Intervalų parinktys, ekrano nuotrauka.

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Skirtuko Lentelės įrankių dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys pasirinkite Antraštės eilutė.

 3. Įveskite stulpelių antraštes.

Lentelės įrankių dizaino skirtuko Lentelės stiliaus parinkčių grupė, pasirinkta Antraštės eilutės parinktis.

„Word Online“ pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas

 1. Pasirinkite skirtuką Peržiūra.

 2. Pasirinkite Tikrinti pritaikymą neįgaliesiems.

 3. Peržiūrėkite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo rezultatus. Rezultatai suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas pagal problemos svarbą.

  • Klaidos. Nurodomas turinys, kurį neįgaliesiems labai sunku suprasti arba kurio apskritai neįmanoma suprasti.

  • Įspėjimai. Neįgaliesiems sunku suprasti turinį.

  • Patarimai . Patarimai pateikiami norint informuoti, kad neįgalieji gali suprasti turinį, tačiau jis galėtų būti geriau sutvarkytas arba patogiau pateiktas.

 4. Išspręskite problemas.

Pastaba : Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas dokumente tikrina visas problemas, kurias galima išspręsti naršyklėje. Jei norite atlikti visapusišką patikrą, atidarykite dokumentą darbalaukio programoje ir naudokite „Windows“ arba „Mac“ darbalaukio pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Taip pat žr.

„Windows“ mobiliesiems įrenginiams: geriausia „Word“ dokumentų pritaikymo neįgaliesiems praktika

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Word“ dokumentą, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais ieško saitų sąrašo. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su „Paspauskite čia“, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į grafinius elementus, lenteles, figūras ir kitus vaizdinius elementus.

Pagal alternatyvųjį tekstą ekrano nematantys žmonės gali suprasti svarbiausią informaciją apie vaizdus ir kitus vaizdinius elementus, pvz., iliustracijas, „SmartArt“ grafinius elementus, figūras, grupes, diagramas, įdėtuosius objektus, susietuosius vaizdus, piešinius ir vaizdo įrašus.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Prastai matantys, aklieji arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos. Perteikite prasmę ne tik spalva. Kurkite tekstą, kuris atspindi spalvos ar kitų juslinių ypatybių reikšmę.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Dokumento tekstą turėtų būti galima skaityti didelio kontrasto režimu, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Žr. „Basic Authoring and Testing Guide“ (liet. „Pagrindinis kūrimo ir testavimo vadovas“) 508 skilties 16 psl., kur išsamiai aprašyti standartai ir pažangūs kontrasto patikros įrankiai.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Disleksiją turintiems žmonėms gali atrodyti, kad žodžiai juda puslapyje arba tekstas susilieja (viena teksto eilutė susilieja su kita, esančia žemiau). Tekstas taip pat gali kitaip susilieti arba išsikraipyti.

Kad skaityti būtų lengviau, galite imtis toliau nurodytų priemonių.

 • Naudokite žinomus šriftus, pvz., „Arial“ arba „Calibri“.

 • Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų.

 • Tarp eilučių ir pastraipų palikite pakankamus tarpus.

 • Lygiuokite pastraipas kairėje užuot naudoję abipusę lygiuotę. Taip išvengsite didelių tarpų tarp žodžių. Dideli tarpai gali sukelti vaizdinį efektą, tarsi per pastraipą bėgtų baltų tarpų „upė“.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Tinkamai išretinkite tekstą

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų dokumentą, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Word“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Informaciją dokumente taip pat sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraštes.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „Word“ dokumentuose.

Pastaba : Į garso ir vaizdo turinį turėtumėte įtraukti ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdus, pvz., nuotraukas, grafinius elementus, iliustracijas ir ekrano vaizdus, kad ekrano skaitytuvai galėtų perskaityti vaizdo aprašą.

 1. Pasirinkite vaizdą dokumente.

 2. Slinkite žemyn Paveikslėlio meniu iki parinkties Alternatyvusis tekstas ir ją bakstelėkite.

 3. Laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės perteikti vaizdo turinį bei funkcijas. Kai būsite pasirengę, bakstelėkite Atlikta.

  Patarimas : Užpildykite ir Pavadinimo, ir Aprašo laukus, nes skirtingi ekrano skaitytuvai gali skirtingai skaityti šią informaciją.

„Word Mobile“ alternatyviojo teksto dialogo lango ekrano nuotrauka su Pavadinimo ir Aprašo laukais.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Vaizdinę informaciją, kurios ekrano skaitytuvai negali perskaityti be alternatyviojo teksto, galite perteikti įdėtosiomis, „SmartArt“ ir kitomis figūromis.

 1. Pasirinkite figūrą dokumente.

 2. Slinkite žemyn Figūros meniu iki parinkties Alternatyvusis tekstas ir ją bakstelėkite.

 3. Laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės perteikti figūros turinį bei funkcijas. Kai būsite pasirengę, bakstelėkite Atlikta.

  Patarimas : Užpildykite ir Pavadinimo, ir Aprašo laukus, nes skirtingi ekrano skaitytuvai gali skirtingai skaityti šią informaciją.

„Word Mobile“ alternatyviojo teksto dialogo lango su Pavadinimo ir Aprašo laukais krano nuotrauka.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į lenteles ir trumpai apibendrinkite lentelės turinį vartotojams, naudojantiems ekrano skaitytuvus.

 1. Bakstelėkite bet kurioje lentelės vietoje.

 2. Slinkite žemyn Lentelės meniu iki parinkties Alternatyvusis tekstas ir ją bakstelėkite.

 3. Laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės trumpai apibendrinti lentelės turinį. Kai būsite pasirengę, bakstelėkite Atlikta.

  Patarimas : Užpildykite ir Pavadinimo, ir Aprašo laukus, nes skirtingi ekrano skaitytuvai gali skirtingai skaityti šią informaciją.

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip labiau pritaikyti „Word“ dokumente esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite aprašomąjį hipersaitą į tekstą, kad vartotojai žinotų, kur saitas nukreipia.

 1. Pažymėkite tekstą, prie kurio norite pridėti hipersaitą.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Bakstelėkite Pagrindinis > Įterpti.

 4. Slinkite žemyn iki parinkties Saitas ir ją bakstelėkite.

 5. Pasirinktas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas. Jei reikia, galite jį keisti.

  Patarimas : Stenkitės nenaudoti „Spustelėkite čia“ ar panašių neaprašomųjų frazių. Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

 6. Norėdami įtraukti hipersaitą, Adreso lauke įveskite URL.

 7. Ekrano viršuje bakstelėkite Įterpti.

„Word Mobile“ Saito dialogo lango su Rodytino teksto ir Adreso laukais ekrano nuotrauka.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Norėdami pagerinti teksto formatavimą, naudokite didesnį paprastą šriftą be užraito, lygiuokite tekstą kairėje ir stenkitės nenaudoti daug didžiosiomis raidėmis ar kursyvu užrašyto teksto.

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Pagrindiniame meniu galite pasirinkti, pvz., didesnį šriftą ir šriftą be užraitų. Taip pat galite naudoti kitas formatavimo parinktis, pvz., paryškinti tekstą.

„Word Mobile“ teksto formatavimo meniu ekrano nuotrauka.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Bakstelėkite parinkties Šrifto spalva rodyklę dešinėn.

 4. Bakstelėkite Automatinis.

Šrifto spalvos meniu, kuriame pasirinkta parinktis Automatinis, ekrano nuotrauka.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sukurkite ekrano skaitytuvams tinkamą dokumento struktūrą naudodami įtaisytuosius antraštės stilius. Jei nepritaikyti įtaisytieji stiliai, ekrano skaitytuvai nelaiko didelio paryškinto šrifto teksto antrašte.

 1. Pažymėkite antraštės tekstą.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Slinkite žemyn iki parinkties Stiliai ir ją bakstelėkite.

 4. Bakstelėkite antraštės stilių, pvz., 1 antraštė.

„Word Mobile“ Stilių meniu ekrano nuotrauka, pasirinkta 1 antraštės parinktis.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Jei galite, išskaidykite tekstą į punktus su ženkleliais, kad jį būtų lengviau skaityti ir suprasti neįgaliesiems.

 1. Perkelkite žymiklį į dokumento vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Slinkite žemyn iki parinkties Ženkleliai ir ją bakstelėkite.

 4. Bakstelėkite ženklelių stilių, kurį norite naudoti.

 5. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

  Patarimas : Kiekvieno sąrašo elemento gale padėkite tašką arba kablelį, kad ekrano skaitytuvas padarytų pauzę.

„Word Mobile“ Ženklelių meniu, kuriame galima pasirinkti ženklelių stilių, ekrano nuotrauka.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Jei galite, naudokite sunumeruotus sąrašus, nes juos lengviau skaityti nei nuoseklų teksto bloką.

 1. Perkelkite žymiklį į dokumento vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Slinkite žemyn iki parinkties Numeravimas ir ją bakstelėkite.

 4. Bakstelėkite numeravimo stilių, kurį norite naudoti.

 5. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

  Patarimas : Kiekvieno sąrašo elemento gale padėkite tašką arba kablelį, kad ekrano skaitytuvas padarytų pauzę.

„Word Mobile“ Numeravimo meniu, kuriame pasirinktas numeravimo stilius, ekrano nuotrauka.

Tinkamai išretinkite tekstą

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų, kad juos būtų lengviau skaityti.

 1. Pasirinkite teksto dalį.

 2. Norėdami atidaryti Pagrindinį meniu, bakstelėkite piktogramą Daugiau (...).

 3. Slinkite žemyn iki parinkties Pastraipos formatavimas ir ją bakstelėkite.

 4. Bakstelėkite Eilučių intervalas ir pasirinkite norimą intervalo parinktį.

„Word Mobile“ meniu, kuriame galima pasirinkti eilučių intervalo reikšmę, ekrano nuotrauka.

Lentelės antraščių naudojimas

Įtraukite antraštes į lentelę, kad ekrano skaitytuvams būtų lengviau sekti stulpelius ir eilutes.

 1. Lentelėje perkelkite žymiklį į pirmą eilutę.

 2. Žemiau rodomame Lentelės meniu bakstelėkite Įterpti.

 3. Bakstelėkite Įterpti aukščiau.

 4. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, bakstelėkite rodyklę kairėn meniu Įterpti antraštėje.

 5. Slinkite žemyn Lentelės meniu iki parinkties Stiliaus parinktys ir ją bakstelėkite.

 6. Pasirinkite Antraštės eilutė.

 7. Grįžkite į lentelę ir įveskite stulpelių antraštes.

Stiliaus parinkčių meniu, kuriame pasirinkta Antraštės eilutės parinktis, ekrano nuotrauka.

Taip pat žr.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×