„Skype“ verslui spartieji klavišai

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ „Skype“ verslui sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardinti „Windows“ „Skype“ verslui spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Pastabos: 

  • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

  • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Šioje temoje

Dirbant kompiuteriu dažnai naudojami spartieji klavišai

Tolesnėje lentelėje patogiai pateikti dažnai naudojami „Skype“ verslui spartieji klavišai.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Pagrindinis langas: rasti kontaktą

F6 (gali prireikti paspausti 2 ar 3 kartus)

Pasirinkus kontaktą: rodyti daugiau parinkčių, pvz., skambinimo, pokalbio pradžios ir pan.

Enter

Pasirinkus kontaktą: atidaryti kontekstinį meniu

Shift + F10

Priimti gaunamą skambutį ar pokalbį

„Windows“ logotipo klavišas + Shift + O

Atmesti gaunamą skambutį ar pokalbį

„Windows“ logotipo klavišas + Escape

Nutildyti arba panaikinti mikrofono nutildymą skambučio metu

„Windows“ logotipo klavišas + F4

Kai skambučio metu jau sukurtas vaizdo ryšys: įjungti savo kamerą / išjungti savo kamerą

„Windows“ logotipo klavišas + F5

Nustoti bendrinti savo darbalaukį

Alt + T

Pokalbio langas: pakviesti kontaktą į vykstantį pokalbį

Alt + V

Pokalbio langas: baigti pokalbį

Alt + Q

Bendrasis naršymas ir perėjimas

Naudokite toliau pateiktus sparčiuosius klavišus bet kurioje suaktyvintoje srityje.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Priimti gaunamą pranešimą apie kvietimą

„Windows“ logotipo klavišas + Shift + O

Atmesti pranešimą apie kvietimą

„Windows“ logotipo klavišas + Esc

Perkelti įvesties vietą į lauką Rasti kontaktą

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Atidaryti pagrindinį langą ir perkelti įvesties vietą į ieškos lauką

Ctrl + Alt + Shift + 3

Nutildyti arba panaikinti mikrofono nutildymą skambučio metu

„Windows“ logotipo klavišas + F4

Kai skambučio metu jau sukurtas vaizdo ryšys: įjungti savo kamerą / išjungti savo kamerą

„Windows“ logotipo klavišas + F5

Nustoti bendrinti ekraną skambučio metu

Ctrl + Shift + S

Perimti valdymą, kai bendrinamas ekranas skambučio metu

Ctrl + Alt + tarpo klavišas

„Skype“ verslui pagrindinis langas

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus, kai „Skype“ verslui pagrindinis langas yra priekiniame plane.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Pereiti į sąrašo skirtuką Kontaktai

Ctrl + 1

Pereiti į išliekančio pokalbio skirtuką

Ctrl + 2

Pereiti į sąrašo skirtuką Pokalbis

Ctrl + 3

Pereiti į skirtuką Telefonas

Ctrl + 4

Pereiti į skirtuką Susitikimai

Ctrl + 5

Kaip atstovui peradresuoti skambutį į kieno nors kito darbo numerį. (Galima naudoti ne su visomis Office 365 prenumeratomis.)

Ctrl + 1 arba Ctrl + Shift + 1

Atidaryti meniu Sistema. Paspaudus klavišą Alt atidaroma meniu juosta.

Alt + tarpo klavišas

Atidaryti meniu Failas

Alt + F

Pradėti Susitikti dabar

Alt + M

Atidaryti meniu Įrankiai

Alt + T

Atidaryti meniu Žinynas

Alt + H

Greitai pereiti tarp pagrindinių lango sričių

F6

Kontaktų sąrašas

Šiuos sparčiuosius klavišus naudokite būdami sąraše Kontaktai.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Naikinti pažymėtą pasirinktinę grupę ar kontaktą

Naikinti

Perkelti pasirinktą grupę aukštyn

Alt + rodyklė aukštyn

Perkelti pasirinktą grupę žemyn

Alt + rodyklė žemyn

Kontekstiniame meniu atidaryti pasirinkto kontakto arba kontaktų grupės kortelę

Alt + Enter

Sutraukti arba išplėsti pasirinktą grupę

Tarpo klavišas

Pašalinti pasirinktą kontaktą iš kontaktų sąrašo (tik ne siuntimo grupės narius

Shift + Delete

Kontakto kortelė

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus būdami kontakto kortelėje. Norėdami atidaryti kontakto kortelę paspauskite Alt + Enter.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Uždaryti kontakto kortelę

Esc

Pereiti iš vieno kontakto kortelės apačioje esančio skirtuko į kitą

Ctrl + Tab

Pereiti iš vieno kontakto kortelės apačioje esančio skirtuko į kitą atvirkštine tvarka

Ctrl + Shift + Tab

Pokalbio langas

Šiuos sparčiuosius klavišus naudokite būdami lange Pokalbis.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Atidaryti srities Žinynas pagrindinį puslapį iš meniu Žinynas

F1

Uždaryti rodymą per visą ekraną. Priešingu atveju langas Pokalbis uždaromas tik tada, kai nenaudojamas garsas, vaizdas arba nebendrinama.

Esc

Priimti bet kuriuos pranešimus apie pakvietimą. Į juos įeina ir garso, vaizdo, skambučio bei bendrinimo užklausos.

Alt + C

Uždaryti langą Pokalbis.

Alt + F4

Atmesti bet kuriuos pranešimus apie pakvietimą. Į juos įeina ir garso, vaizdo, skambučio bei bendrinimo užklausos.

Alt + I

Iš naujo prisijungti prie susitikimo su garsu

Alt + R

Atidaryti failo, kuris išsiųstas į langą Pokalbis, dialogo langą Įrašyti kaip

Alt + S

Pakviesti kontaktą į vykstantį pokalbį

Alt + V

Įrašyti IM retrospektyvos turinį. Veikia asmeniniuose pokalbiuose, kai naudojama Outlook.

Ctrl + S

Rodyti arba slėpti tiesioginių pranešimų sritį

Ctrl + W

Siųsti failą arba, jei vyksta konferencija, pridėti susitikimo priedą

Ctrl + F

Paleiskite OneNote, kad kurtumėte pastabas apie pokalbio seansą

Ctrl + N

Rodyti arba slėpti dalyvių sąrašą

Ctrl + R

Kai valdote kito vartotojo bendrinamą ekraną susitikimo metu: eikite kairėn į ankstesnį vartotojo sąsajos elementą lange Pokalbis

Ctrl + Shift + Alt + rodyklė kairėn

Kai valdote kito vartotojo bendrinamą ekraną susitikimo metu: eikite dešinėn į kitą vartotojo sąsajos elementą lange Pokalbis

Ctrl + Shift + Alt + rodyklė dešinėn

Įtraukti ar baigti vaizdo transliaciją

Ctrl + Shift + Enter

Atidėti arba tęsti vykstantį garso pokalbį

Ctrl + Shift + H

Žymėti pokalbį kaip labai svarbų. Taikoma dviejų asmenų pokalbiams, bet negalima naudoti susitikimuose.

Ctrl + Shift + I

Rodyti arba slėpti bendrinimo etapą

Ctrl + Shift + Y

Perjungti į kompaktišką rodinį

Ctrl + Shift + P

Įtraukti arba baigti garso transliaciją

Ctrl + Enter

Tik Lync 2013 ir „Skype 2015“ verslui: kai suaktyvintas režimo klavišas, atidaromas atitinkamas paaiškinimas

Rodyklė aukštyn

Tik Lync 2013 ir „Skype 2015“ verslui: kai suaktyvintas režimo klavišas, atliekamas numatytasis veiksmas. Garso transliacijos atveju mikrofonas nutildomas arba atšaukiamas nutildymas. Vaizdo transliacijos atveju paleidžiama arba sustabdoma kamera.

Tarpo klavišas

Atmesti arba slėpti atidarytą paaiškinimą ar debesėlį, kuris yra įvesties klaviatūroje vietoje

Esc

Bendrindami ekraną suaktyvinkite klaviatūrą ant įrankių juostos, kad valdytumėte ekrano bendrinimą. Naudojant „Skype“ verslui 2016 paspauskite Esc, kad vėl nustatytumėte suaktyvinimą pokalbio lange.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Tik „Skype“ verslui 2016: greitai pereiti tarp pagrindinių lango sričių

F6

Skambučių valdikliai (lange Pokalbiai)

Naudokite šiuos skambučių valdymo sparčiuosius klavišus dalyvaudami asmeniniuose skambučiuose. Jie neveikia konferenciniams skambučiams.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Baigti skambutį ar pokalbį

Alt + Q

Perdavimas: atidaryti kontaktų parinkiklį vykstant asmeniniam skambučiui. (galima naudoti ne su visomis Office 365 prenumeratomis.)

Ctrl + Shift + T

Sulaikyti skambutį

Ctrl + Shift + H

Rodyti numerio rinkiklį

Ctrl + Shift + D

Vaizdas (pokalbio langas)

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus dirbdami su vaizdu lange Pokalbis.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Peržiūrėti pokalbio langą viso ekrano režimu

F5

Išeiti iš vaizdo visame ekrane režimo

F5 (naudojant „Skype“ verslui 2016) arba Esc

Atskirti Vaizdų galerija; prijungti Vaizdų galerija

Ctrl + Shift + O

Užrakinti vaizdo įrašą visiems susitikimo dalyviams

Ctrl + Shift + L

IM (pokalbio langas)

Naudokite šiuos sparčiuosius klavišus, kai su kuo nors bendraujate IM.

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Atidaryti Žinynas

F1

Įrašyti IM pokalbį į failą

F12

Įrašyti IM pokalbį į pokalbių retrospektyvą.

Ctrl + S

Pasirinkti visą pokalbio turinį

Ctrl + A

Iškirpti pažymėtą tekstą

Ctrl + X

Įklijuoti nukopijuotą tekstą

Shift + Insert arba Ctrl + V

Kopijuoti pažymėtą tekstą

Ctrl + C

Keisti pažymėtą tekstą į pastorintąjį

Ctrl + B

Keisti pažymėtą tekstą į pasvirąjį

Ctrl + l

Keisti pažymėtą tekstą į pabrauktąjį

Ctrl + U

Perdaryti ankstesnį veiksmą

Ctrl + Y

Anuliuoti ankstesnį veiksmą

Ctrl + Z

Keisti įvesto teksto spalvą

Ctrl + Shift + F

Atidaryti failą, gautą naudojant Skype

Alt + P

Atmesti failą, siunčiamą naudojant Skype

Alt + D

Suaktyvinkite IM įvesties sritį

Ctrl + Shift + M

Pradėkite naują eilutę dar neišsiųstame tiesioginiame pranešime

Shift + Enter

Pokalbio ar susitikimo sritis

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Peržiūrėti langą Pokalbis viso ekrano režimu

F5

Išeiti iš viso ekrano režimo

Esc

Stabdyti bendrinimą

Alt + T

Valdyti pateikiamą turinį

Ctrl + Shift + E

Rodyti arba slėpti bendrinimo etapą

Ctrl + Shift + Y

Rodyti laukiantį L1 įspėjimą visame ekrane

Ctrl + Shift + A

Įjungti garsiakalbių rodinį

Ctrl + Shift + J

Įjungti galerijos rodinį

Ctrl + Shift + I

Kai valdote kito vartotojo bendrinamą ekraną susitikimo metu: eikite kairėn į ankstesnį vartotojo sąsajos elementą lange Pokalbis.

Ctrl + Shift + Alt + rodyklė dešinėn

Kai valdote kito vartotojo bendrinamą ekraną susitikimo metu: eikite dešinėn į kitą vartotojo sąsajos elementą lange Pokalbis.

Ctrl + Shift + Alt + rodyklė kairėn

Pokalbių aplinka

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Naikinti pažymėtus elementus

Naikinti

Pereiti į sąrašo viršų

Home

Pereiti į sąrašo apačią

End

Pereiti vienu puslapiu aukštyn, maždaug per 24 eilutes

Page Up

Pereiti vienu puslapiu žemyn, maždaug per 24 eilutes

Page Down

Pereiti aukštyn prie ankstesnio kontakto, kad būtų galima pradėti pokalbį

Rodyklė aukštyn

Pereiti žemyn prie kito kontakto, kad būtų galima pradėti pokalbį

Rodyklė žemyn

Pokalbių skirtukai

Norėdami atlikti šį veiksmą

Paspauskite

Atidaryti skirtuko lango sistemos meniu

Alt + tarpo klavišas

Suaktyvinti pokalbio skirtuko rodinio elementą

Ctrl + Shift + T

Pereiti prie paskesnio skirtuko (pereiti per visus skirtukus)

Ctrl + Tab

Pereiti į konkretaus numerio skirtuką ir suaktyvinti tą pokalbį

Ctrl + 1,2…9

Prijungti pasirinktą pokalbį prie skirtuko lango arba jį atjungti

Ctrl + O

Uždaryti skirtuką

Esc

Išliekantis pokalbis

Išliekančio pokalbio lange naudojami tie patys spartieji klavišai kaip pokalbio lange ir IM. Ši funkcija nepasiekiama Office 365 prenumeratoms.

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „Skype“ verslui naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Ekrano skaitytuvo naudojimo su „Skype“ verslui pradžia

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×