„SharePoint Workspace 2010“ įspėjimų parametrų nustatymas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite nustatyti, kaip „SharePoint Workspace“ įspės apie neperskaitytą informaciją jūsų darbo srityse.

Ką norite daryti?

Įspėjimų numatytųjų parametrų keitimas

"SharePoint" arba "Groove" darbo srities įspėjimų nustatymas

Bendro naudojimo aplanko įspėjimų nustatymas

Darbo srities įrankio įspėjimų nustatymas

Failų aplanko įspėjimų nustatymas

Failų įspėjimų nustatymas

Numatytųjų įspėjimų nustatymų pakeitimas

Galite pakeisti numatytuosius nustatymus, kaip „SharePoint Workspace“ įspės apie neperskaitytą informaciją naujai sukurtose darbo srityse. Šį nustatymą dėl bet kurios darbo srities, priemonės, aplanko arba failo 2010 m. Dokumentuose, 2007 m. Failų priemonėse ar bendro naudojimo aplanke vėliau galėsite perrašyti.

 1. Paleisties juostos skirtuke Failas spustelėkite Informacija, spustelėkite Valdyti abonementą, tada – Abonemento nuostatos ir dialogo lange Nuostatos spustelėkite Įspėjimai.

 2. Įspėjimų nustatymą pakeiskite vilkdami slankiklį.

  Išsami informacija

  • Automatinis leidžia „SharePoint Workspace“ nustatyti atitinkamą įspėjimo dėl neperskaitytos informacijos parametrą. Naujose darbo srityse arba bent kartą per savaitę lankomose darbo srityse, šis parametras atitinka parametrą Aukštas lygis. Retai lankomose darbo srityse arba darbo srities įrankiuose (tai leidžia manyti, kad jums dažnai nereikia darbo srityje esančios informacijos) „SharePoint Workspace“ įspėjimų parametrą automatiškai pakeičia į parametrą Vidutinis lygis, kad jūsų neblaškytų sistemos dėkle rodomi įspėjimai.

  • Aukštas lygis parodo neperskaitymo ženklą ir Windows sistemos pranešimų srityje iškylančio langelio forma pateikia įspėjimą. Be to, jeigu susietos darbo srities ar priemonės ypatybėse pasirinktas garso failas, įspėjimą papildo garso signalas.

  • Vidutinis parodo tik neperskaitymo ženklą.

  • Išjungta – ignoruojama neperskaityta informacija ir jūs neįspėjami.

 3. Spragtelėkite Taikyti ir po to – Gerai.

Spragtelėkite Atkurti numatytąsias nuostatas, jei sistemoje norite atkurti nustatytas numatytąsias įspėjimų nuostatas.

Pastaba: Parinktis Automatinis įspėjimo šalinimas, kuri pasirodo dialogo lange Nuostatos, yra neįdiegta šiame leidime.

Puslapio viršus

Įspėjimų dėl „SharePoint“ arba „Groove“ darbo sričių nustatymas

Galite nustatyti, kaip „SharePoint Workspace“ įspės jus apie neperskaitytą informaciją „SharePoint“ arba „Groove“ darbo srityje.

Naujų darbo sričių įspėjimų nustatymas pirmiausia nustatomas abonemento nuostatose. Tačiau, jeigu abonemento nuostatose pakeisite numatytąjį nustatymą, jau esamų darbo sričių įspėjimų nustatymas nepasikeis.

Galbūt, jūs norėsite pakeisti konkrečių darbo sričių įspėjimų nustatymą. Pavyzdžiui, darbo sritims, kuriose retai lankotės, galbūt norėsite nustatyti žemesnį lygį, kad netrikdytų įspėjimai dėl informacijos, kuri jūsų nedomina.

 1. Paleisties juostoje dešiniuoju pelės mygtuku spragtelėkite virš darbo srities ir po to – Ypatybės.

 2. Spragtelėkite Įspėjimai skirtuką.

 3. Įspėjimų nustatymą pakeiskite vilkdami slankiklį.

  Išsami informacija

  • Automatinis leidžia „SharePoint Workspace“ nustatyti atitinkamą įspėjimo dėl neperskaitytos informacijos parametrą. Darbo srityse, kuriose lankotės bent kartą per savaitę, šis parametras atitinka parametrą Aukštas lygis. Retai lankomose darbo srityse (tai leidžia manyti, kad jums dažnai nereikia darbo srityje esančios informacijos) „SharePoint Workspace“ įspėjimų parametrą automatiškai pakeičia į parametrą Vidutinis lygis, kad jūsų neblaškytų „Windows“ sistemos pranešimų srityje atsirandantys įspėjimai.

  • Aukštas lygis parodo neperskaitymo ženklą ir Windows sistemos pranešimų srityje iškylančio langelio forma pateikia įspėjimą ir įjungia garso signalą.

  • Vidutinis parodo tik neperskaitymo ženklą.

  • Išjungta – ignoruojama neperskaityta informacija ir jūs neįspėjami.

 4. Jei norite, galite pasirinkti arba surasti garso failą (.wav), kuris bus įjungiamas kartu su kiekvienu įspėjimu, tačiau tik tuomet, kai įspėjimų lygis nustatytas į Aukštas lygis.

 5. Spragtelėkite Taikyti ir po to – Gerai.

Puslapio viršus

Įspėjimų dėl bendrai naudojamo aplanko nustatymas

Įspėjimų nustatymai dėl neperskaitymo elgsenos bendro naudojimo aplanke nustatomi pasirenkant parinktis darbo srities ypatybių dialogo lange.

 1. Paleisties juostoje dešiniuoju pelės mygtuku spragtelėkite virš aplanko ir po to – Ypatybės.

 2. Spragtelėkite Įspėjimai skirtuką.

 3. Įspėjimų nustatymą pakeiskite vilkdami slankiklį.


  Išsami informacija

  • Automatinis leidžia „SharePoint Workspace“ nustatyti atitinkamą įspėjimo dėl neperskaitytos informacijos parametrą. Bendro naudojimo aplankuose, kuriuose lankotės bent kartą per savaitę, šis parametras atitinka parametrą Aukštas lygis. Retai lankomuose bendro naudojimo aplankuose (tai leidžia manyti, kad jums dažnai nereikia bendro naudojimo aplanke esančios informacijos) „SharePoint Workspace“ įspėjimų parametrą automatiškai pakeičia į parametrą Vidutinis lygis, kad jūsų neblaškytų „Windows“ sistemos pranešimų srityje atsirandantys įspėjimai.

  • Aukštas lygis parodo neperskaitymo ženklą ir Windows sistemos pranešimų srityje iškylančio langelio forma pateikia įspėjimą ir įjungia garso signalą.

  • Vidutinis parodo tik neperskaitymo ženklą.

  • Išjungti ignoruojama neperskaityta informacija ir jūs neįspėjami

 4. Jei norite, galite pasirinkti arba surasti garso failą (.wav), kuris bus įjungiamas kartu su kiekvienu įspėjimu, tačiau tik tuomet, kai įspėjimų lygis nustatytas į Aukštas lygis.

 5. Spragtelėkite Taikyti ir po to – Gerai.

  Puslapio viršus

Darbo srities įrankio įspėjimų nustatymas

Galite nustatyti, kaip „SharePoint Workspace“ įspės apie neperskaitytą informaciją esamame darbo srities įrankyje. Numatytasis darbo sričių įrankių parametras yra Paveldėti; tai reiškia, kad bus naudojamas šiuo metu darbo sričiai taikomas parametras.

 1. Srityje Turinys dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbo srities įrankį, tada spustelėkite Nustatyti įspėjimus.

 2. Vilkite slankiklį, kad įspėjimų parametrų keitimas.

  Išsami informacija

  • Automatinis leidžia „SharePoint Workspace“ nustatyti atitinkamą įspėjimo dėl neperskaitytos informacijos parametrą. Darbo srities įrankiuose, kuriuose lankotės bent kartą per savaitę, šis parametras atitinka parametrą Aukštas lygis. Retai lankomuose darbo srities įrankiuose (tai leidžia manyti, kad jums dažnai nereikia darbo srities įrankyje esančios informacijos) „SharePoint Workspace“ įspėjimų parametrą automatiškai pakeičia į parametrą Vidutinis lygis, kad jūsų neblaškytų „Windows“ sistemos pranešimų srityje atsirandantys įspėjimai.

  • Aukštas lygis parodo neperskaitymo ženklą ir Windows sistemos pranešimų srityje iškylančio langelio forma pateikia įspėjimą ir įjungia garso signalą.

  • Vidutinis parodo tik neperskaitymo ženklą.

  • Išjungti ignoruojama neperskaityta informacija ir jūs neįspėjami

 3. Spragtelėkite Taikyti ir po to – Gerai.

Puslapio viršus

Įspėjimų dėl failų aplanko nustatymas

Galite pakeisti, kaip „SharePoint Workspace“ įspės apie neperskaitytą informaciją konkrečiuose failų aplankuose. Numatyta, kad įspėjimų nustatymas dėl atskirų aplankų yra Išjungta ir „SharePoint Workspace“ įspėjimus perduos remiantis dabartinės priemonės ir darbo srities nustatymais. Aplanko nustatymą galite pakeisti į Aukštas lygis, kad „SharePoint Workspace“ perduotų įspėjimus įvykus pasikeitimams šiame aplanke.

Pastaba: Įspėjimus galima nustatyti tik „Groove“ darbo sričių aplankams.

 1. Jei norite nustatyti įspėjimus dėl Bendro naudojimo aplanke esančio aplanko, pažymėkite aplanką ir spragtelėkite Nustatyti įspėjimus dėl šio aplankoFailų ir aplankų užduotys srityje.

 2. Jeigu nustatote įspėjimus 2010 m. dokumentų įrankyje ar 2007 m. failų įrankyje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, spustelėkite Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Įspėjimai.

 3. Norint pakeisti įspėjimo nustatymą reikia patraukti žymeklio juostą aukštyn arba žemyn.

 4. Spustelėkite Taikyti, tada – Gerai.

Puslapio viršus

Įspėjimų dėl failo nustatymas

Galite pakeisti, kaip „SharePoint Workspace“ įspės apie neperskaitytą informaciją konkrečiuose failuose. Numatyta, kad įspėjimų nustatymas dėl atskirų failų yra Išjungta ir „SharePoint Workspace“ neperskaitymo įspėjimus perduos remiantis dabartinės priemonės ir darbo srities nustatymais. Failo nustatymą galite pakeisti į Aukštas lygis taip, kad „SharePoint Workspace“ įspėtų jus apie šio konkretaus failo pasikeitimus.

Pastaba: Įspėjimus galima nustatyti tik „Groove“ darbo sričių failams.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spragtelėkite virš failo ir po to – Ypatybės.

  Pastaba: Jei norite nustatyti įspėjimus dėl Bendro naudojimo aplanke esančio failo, pažymėkite failą ir spragtelėkite Nustatyti įspėjimus dėl šio failoFailų ir aplankų užduotys srityje.

 2. Spragtelėkite Įspėjimai skirtuką, esantį Ypatybės dialogo lange.

 3. Įspėjimų nustatymą pakeiskite vilkdami slankiklį.

  Išsami informacija

  • Aukštas lygis parodo neperskaitymo ženklą ir Windows sistemos pranešimų srityje iškylančio langelio forma pateikia įspėjimą ir įjungia garso signalą.

  • Išjungta – ignoruojama neperskaityta informacija ir jūs neįspėjami.

 4. Spragtelėkite Taikyti ir po to – Gerai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×