„PowerPoint“ skaidrių ar ruošinių spausdinimas

Naudodami „PowerPoint“ galite spausdinti skaidres (vieną skaidrę viename puslapyje), skaidres su pranešėjo pastabomis arba struktūrą. Taip pat galite išspausdinti pateikties padalomąją medžiagą – po vieną, dvi, tris, keturias, šešias arba devynias skaidres viename puslapyje. Jūsų auditorija galės naudoti padalomąją medžiagą ir sekti jūsų pateiktį arba išsaugoti medžiagą, jei jos prireiktų vėliau.

Ruošiniai su pastabomis

Spausdinant tris skaidres viename padalomosios medžiagos puslapyje, išspausdinamos ir linijos, ant kurių auditorija gali užsirašyti pastabas.

Kompiuteryje galite nustatyti skaidrės dydį, puslapio padėtį, pirmosios skaidrės numerį, spausdinimo parinktis ir įrašyti spausdinimo parametrus. (Jei reikia pagalbos dėl spausdinimo naudojant „PowerPoint 2007“, žr. Skaidrių spausdinimas.)

 1. Spustelėkite Failas > Spausdinti.

 2. Nurodykite, kiek kopijų norite spausdinti.

  Spausdintinų kopijų skaičiaus pasirinkimas
 3. Įsitikinkite, kad pasirinkote norimą naudoti spausdintuvą.

  Šiuo metu prijungtas spausdintuvas

  Spustelėkite rodyklę žemyn, kaip parodyta, kad pamatytumėte daugiau spausdintuvo parinkčių, įskaitant komandą Pridėti spausdintuvą, kurią naudodami galite prijungti kitą tinkle prieinamą spausdintuvą.

  Galimų spausdintuvų išplečiamasis sąrašas
 4. Jei baigėte nustatyti spausdinimo parinktis, pasirinkite Spausdinti. Arba galite žymėti kitus parametrus (pvz., skaidres, kurias norite spausdinti, ir pastabų arba padalomosios medžiagos maketą), kaip aprašyta toliau.

Jei nuspręsite nespausdinti atidarę dialogo langą Spausdinti, tiesiog įjunkite kitą skirtuką juostelėje PowerPoint_generic, pvz., Pagrindinį, kad atmestumėte dialogo langą Spausdinti.

Spausdintinų skaidrių nurodymas

Pagal numatytuosius parametrus pirma parinktis dalyje Parametrai dialogo lange Spausdinti nustatyta kaip Spausdinti visas skaidres.

Jei nenorite spausdinti visų skaidrių, galite įvesti skaidrių, kurias norite spausdinti, numerius lauke Skaidrės. Įveskite atskirus skaidrių numerius ir (arba) skaidrių diapazonus su brūkšneliais ir atskirkite juos kableliais (tarpai nebūtini).

Pasirinktinio norimų spausdinti skaidrių diapazono nurodymas

Pavyzdžiui, įvedus 1,3,5-7,10 būtų išspausdinamos 1,3, 5, 6, 7 ir 10 skaidrės.

Taip pat galite spustelėti rodyklę žemyn ir pakeisti parinktį Spausdinti visas skaidres kita parinktimi, pvz., Spausdinti dabartinę skaidrę arba Spausdinti pasirinktas skaidres.

Skaidrių spausdinimo parinkčių pasirinkimas
 • Norėdami spausdinti vieną arba daugiau pasirinktų skaidrių, grįžkite į skirtuką Pagrindinis, tada Įprastiniame rodinyje pasirinkite skaidres miniatiūrų srityje kairėje. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, paspauskite ir laikykite paspaudę CTRL, tada spustelėkite skaidres, kurias norite spausdinti. Baigę pasirinkti, spustelėkite Failas > Spausdinti ir naudokite parinktį Spausdinti pasirinktas skaidres.

 • Norėdami spausdinti skaidrę, kurią kūrėte prieš pasirinkdami failas > Spausdinti, naudokite parinktį Spausdinti pasirinktą skaidrę. (Kai pasirinksite šią parinktį, peržiūros srityje bus rodoma skaidrė, kuri bus spausdinama.)

Jei spausdinate pranešėjo pastabas, puslapyje bus išspausdinta viena skaidrė ir po ja bus palikta vietos pranešėjo pastaboms. Dialogo lango Spausdinti Peržiūros srityje rodoma, kaip atrodys išspausdintas puslapis.

 1. Dialogo lango Spausdinti dalyje Parametrai pasirinkite antrą langelį (kurio numatytoji parinktis yra Skaidrės visame puslapyje), kad išplėstumėte parinkčių sąrašą. Tada dalyje Spaudinio maketas pasirinkite Pastabų puslapiai.

  Pastabų maketas
 2. Jei baigėte nustatyti spausdinimo parinktis, pasirinkite Spausdinti. Arba galite žymėti kitus parametrus, kaip aprašyta toliau šiame straipsnyje.

Pažymėjus kitas parinktis dalyje Spaudinio maketas ir visas parinktis dalyje Padalomoji medžiaga, spausdinamos tik skaidrės arba skaidrių turinys, o ne pranešėjo pastabos.

Galite spausdinti padalomąją medžiagą po 1, 2, 3, 4, 6 arba 9 skaidres viename puslapyje. Jei spausdinate tris skaidres viename puslapyje, skaidrės yra puslapio kairėje, o puslapio dešinėje išspausdinamos linijos pastaboms. Šis trijų skaidrių maketas yra vienintelis, kuriame spausdinamos linijos pastaboms.

(Informacijos apie padalomąją medžiagą, pvz., kaip nustatyti skaidrių maketus ir padėtį arba keisti antraštes, poraštes arba foną, žr. Pateikties padalomosios medžiagos kūrimas arba keitimas.)

 1. Dialogo lango Spausdinti dalyje Parametrai pasirinkite antrą langelį (kurio numatytoji parinktis yra Skaidrės visame puslapyje), kad išplėstumėte parinkčių sąrašą. Tada dalyje Padalomoji medžiaga pasirinkite norimą puslapio maketą.

  Spausdinamų ruošinių maketas

  Jei padalomosios medžiagos puslapiuose spausdinamos keturios, šešios arba devynios skaidrės, galite rinktis iš dviejų parinkčių: išdėstyti horizontaliai (kaip pavaizduota toliau pateiktame pirmajame paveikslėlyje) arba vertikaliai (kaip pavaizduota antrajame paveikslėlyje).

  Horizontalusis kelių skaidrių maketas spausdintame puslapyje

  Vertikalusis kelių skaidrių maketas spausdinamame puslapyje

 2. Jei baigėte nustatyti spausdinimo parinktis, pasirinkite Spausdinti. Arba galite žymėti kitus parametrus, kaip aprašyta toliau šiame straipsnyje.

Jei naudosite šią parinktį, viename puslapyje bus spausdinama po vieną skaidrę. Išspausdintų puslapių padėtis (Gulsčias arba Stačias) automatiškai parenkama pagal skaidrės maketo padėtį.

 1. Įsitikinkite, kad dialogo lango Spausdinti dalies Parametrai antrasis langelis nustatytas kaip Skaidrės visame puslapyje. Jei ne, spustelėkite valdiklio rodyklę žemyn, kad išplėstumėte parinkčių sąrašą. Tada dalyje Spaudinio maketas pasirinkite Skaidrės visame puslapyje.

  Viso dydžio skaidrės maketas
 2. Jei baigėte nustatyti spausdinimo parinktis, pasirinkite Spausdinti. Arba galite žymėti kitus parametrus, kaip aprašyta toliau šiame straipsnyje.

Kitos maketo parinktys: galite pasirinkti Įrėminti skaidres, kad aplink kiekvieną skaidrę būtų išspausdinta plona kraštinė. Pasirinkite Talpinti lape, kad skaidrės turinio dydis būti maksimalus ir tilptų lape jūsų pasirinkta padėtimi. Pasirinkite Aukšta kokybė, kad padidintumėte skiriamąją gebą, sumaišykite skaidrius grafinius elementus ir išspausdinkite švelnius šešėlius spaudinyje. Pasirinkus Spausdinti komentarus ir Žymėjimas rašalu, pateikties komentarai išspausdinami atskirame puslapyje.

 1. Dialogo lango Spausdinti dalyje Parametrai pasirinkite antrą langelį (kurio numatytoji parinktis yra Skaidrės visame puslapyje), kad išplėstumėte parinkčių sąrašą. Tada dalyje Spaudinio maketas pasirinkite Struktūra.

  Struktūros spausdinimo maketas
 2. Jei baigėte nustatyti spausdinimo parinktis, pasirinkite Spausdinti. Arba galite žymėti kitus parametrus, kaip aprašyta toliau šiame straipsnyje.

Šiuo metu prijungtas spausdintuvas

Pasirinkite norimą Spausdintuvo ypatybių mygtuką, kad galėtumėte:

 • pasirinkti popierių skirtuke Popierius / kokybė: Paprastas popierius, Skaidrumas, Kartonas, Blizgus popierius ir t. t.;

 • pasirinkti grafinių elementų spausdinimo kokybę: ši parinktis gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą spausdintuvą, bet, pvz., galite pasirinkti 600 x 600 taškų colyje arba didesnę – 1 200 x 1 200 taškų colyje – skiriamąją gebą;

 • pasirinkti puslapio padėtį: „PowerPoint“ paprastai parenka tinkamą puslapio padėtį pagal jau pasirinktas parinktis. Tačiau galite pasirinkti puslapio padėtį (Stačias arba Gulsčias) Spausdintuvo ypatybių dialogo lange.

Pasirinkite sąrašą Spalva, tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

Spalvų parinktys spausdinimo dialogo lange

Parinktis

Aprašas

Spalva

Pasirinkus šią parinktį, spausdinama spalvotai spalviniu spausdintuvu.

Norėdami, kad spalvotas fonas nebūtų spausdinamas, galite spausdinti skaidres pilkio pustoniais (daugiau informacijos žr. toliau pateiktoje skiltyje Pilkio pustoniai) arba pašalinti spalvotus fonus iš pateikties. Norėdami pašalinti spalvotą foną, skirtuko Dizainas grupėje Fonas spustelėkite Fono stiliai, tada pasirinkite 1 stilius.

Pilkio pustoniai

Naudojant šią parinktį, spausdinami vaizdai, kuriuose yra įvairūs pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos. Fono užpildai spausdinami balta spalva, kad tekstas būtų labiau įskaitomas. (Kartais pilkio pustoniai atrodo taip pat, kaip naudojant parinktį Grynos juodos ir baltos.)

Grynos juodos ir baltos

Naudojant šią parinktį, ruošiniai spausdinami be pilkų užpildų.

Jei norite išsaugoti tuos pačius konkrečios pateikties spausdinimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Parinktys > Išplėstinės.

 2. Pasirinkite Naudoti vėliausiai naudotus spausdinimo parametrus arba Naudoti toliau nurodytus spausdinimo parametrus. Jei pasirinksite pastarąją parinktį, nurodykite norimus parametrus, pvz., kokios maketą naudoti ir ar norite spausdinti paslėptas skaidres.

  Numatytųjų konkrečios pateikties spausdinimo parametrų nustatymas

Šie parametrai taikomi tik vienai pateikčiai. Jie netaikomi visoms pateiktims, kurias spausdinsite vėliau.

„Mac“ kompiuteryje galite nustatyti skaidrės dydį, puslapio padėtį, pirmosios skaidrės numerį, peržiūrėti pateiktį ir nustatyti spausdinimo parinktis.

Prieš įtraukdami turinį atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei skaidrių dydį arba padėtį keisite įtraukę turinį, jo dydis gali būti pakeistas.

 1. Skirtuke Dizainas spustelėkite Skaidrės dydis > Puslapio parametrai.

 2. Sąraše Skaidrių dydžio matas pažymėkite naudojamo popieriaus dydį.

  Pastaba : Norėdami spausdinti skaidrius papildomus duomenis, spustelėkite Papildomi duomenys.

 3. Jei atlikdami 2 veiksmą pasirinkote Pasirinktinis, įveskite arba pažymėkite norimus matmenis langeliuose Plotis ir Aukštis.

 4. Norėdami nustatyti skaidrių puslapio padėtį, dialogo lango Puslapio sąranka dalyje Padėtis spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

  Pastaba : Visų pateikties skaidrių padėtis yra vienoda. Pastabų, padalomosios medžiagos ir struktūros padėtis gali skirtis nuo pateikties skaidrių.

 5. Toliau nurodyta, kaip sunumeruoti skaidres.

  1. Dialogo lange Puslapio parametrai spustelėkite Antraštė / poraštė.

  2. Spustelėkite Skaidrės numeris ir lange Prasideda nuo įveskite numerį, kuris turi būti rodomas pirmoje skaidrėje arba padalomosios medžiagos lape. Kitos skaidrės bus numeruojamos nuosekliai.

 6. Spustelėkite Taikyti, tada – Gerai.

Daugiau informacijos apie skaidrių dydžių konfigūravimą ir pasirinktų parametrų įrašymą, kad juos būtų galima taikyti kitoms pateiktims, žr. Skaidrių vaizdo formato (dydžio) keitimas naudojant „PowerPoint 2016“, skirtą „Mac“.

Pateiktyse gali būti grafinių elementų, kurie gali atrodyti kitaip juos išspausdinus. Taigi verta peržiūrėti skaidres prieš spausdinant.

Jei naudojate „PowerPoint 2016“, skirtą „Mac“

 1. Meniu Failas spustelėkite Spausdinti > Rodyti išsamią informaciją.

 2. Pasirinkite maketą iš Maketų sąrašo. Pavyzdžiui, pasirinkite Padalomoji medžiaga (2 skaidrės puslapyje).

  Maketo peržiūros sritis bus rodoma dialogo lango Spausdinti kairėje. Galite perjungti peržiūrimus puslapius ėjimo į priekį ir atgal valdikliais.

Jei naudojate „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac“

Galite greitai peržiūrėti kiekvieno puslapio miniatiūras.

 1. Meniu Failas spustelėkite Spausdinti.

 2. Pažymėkite žymės langelį Rodyti sparčiąją peržiūrą.

  Jei žymės langelio Rodyti sparčiąją peržiūrą nėra, spustelėkite rodyklę Spausdinimo dialogo lango išplėtimo rodyklė , kad išplėstumėte dialogo langą Spausdinti.

 3. Naudokite rodykles peržiūros srityje, kad peržiūrėtumėte pateikties skaidres.

Toliau nurodyta, kaip peržiūrėti puslapius visame ekrane.

 1. Meniu Failas spustelėkite Spausdinti.

 2. Dialogo lange Spausdinti spustelėkite Peržiūrėti.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte spausdinimo parinktis (įskaitant kopijų skaičių, spausdintuvą, norimas spausdinti skaidres, skaidrių skaičių puslapyje, spalvų parinktis ir kt.). Tada spausdinkite skaidres.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Jei naudojate „PowerPoint 2016“, skirtą „Mac“, spustelėkite Spausdinti > Rodyti išsamią informaciją.

 3. Langelyje Spausdintuvas pasirinkite norimą naudoti spausdintuvą. (Jei norite spausdinti spalvotai, būtinai pasirinkite spalvinį spausdintuvą.)

 4. Langelyje Kopijos įveskite, kiek kopijų norite spausdinti.

 5. Šalia parinkties Skaidrės pasirinkite norimas spausdinti skaidres.

  • Norėdami spausdinti visas skaidres, spustelėkite Visos.

  • Norėdami spausdinti skaidrių seriją, spustelėkite Nuo ir įveskite skaidrių numerius laukuose Nuo ir Iki.

  • Norėdami spausdinti vieną arba daugiau pasirinktų skaidrių, spustelėkite Atšaukti, tada Peržiūros skirtuke, Įprastiniame rodinyje pasirinkite skaidres kairiojoje srityje. Paspauskite ir laikykite paspaudę komandos klavišą KOMANDA ir spustelėkite norimas spausdinti skaidres. Baigę pasirinkti, spustelėkite Failas > Spausdinti > Pasirinktos skaidrės.

  • Norėdami spausdinti konkrečias skaidres pagal numerį, spustelėkite Spausdinti visas skaidres > Pasirinktinis diapazonas, tada įveskite atskirų skaidrių sąrašą, diapazoną arba juos abu. Numerius atskirkite kableliais be tarpų, pvz., 1,3,5-12.

 6. Jei naudojate „PowerPoint 2016“, skirtą „Mac“, sąraše Maketas pasirinkite iš toliau nurodytų parinkčių. Jei naudojate „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac“, pasirinkite norimus elementus iššokančiajame lange Ką spausdinti.

  • Norėdami spausdinti vieną skaidrę per visą puslapį, spustelėkite Skaidrės.

  • Norėdami spausdinti vieną arba kelias skaidres viename puslapyje padalomosios medžiagos formatu, dalyje Padalomoji medžiaga spustelėkite skaičių, kiek skaidrių turėtų būti puslapyje.

  • Norėdami spausdinti pateiktį su pranešėjo pastabomis, spustelėkite Pastabos.

  • Norėdami pateikties struktūrą, spustelėkite Struktūra.

 7. Norėdami pakeisti padėtį, spustelėkite piktogramą Stačias arba Gulsčias.

 8. Dalyje Popierius galite pasirinkti toliau nurodytas parinktis.

  Pastaba : Naudojant „PowerPoint 2011“ gali tekti spustelėti rodyklę Spausdinimo dialogo lango išplėtimo rodyklė , kad būtų išplėstas dialogo langas Spausdinti.

  • Spalva: pasirinkus šią parinktį, spausdinama spalvotai spalviniu spausdintuvu. Norėdami, kad spalvotas fonas nebūtų spausdinamas, galite spausdinti skaidres pilkio pustoniais (daugiau informacijos žr. toliau pateiktoje skiltyje Pilkio pustoniai) arba pašalinti spalvotus fonus iš pateikties. Norėdami pašalinti spalvotus fonus, skirtuke Dizainas spustelėkite Formatuoti foną, tada pasirinkite Slėpti fono grafinius elementus.

  • Pilkio pustoniai: naudojant šią parinktį, spausdinami vaizdai, kuriuose yra įvairūs pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos. Fono užpildai spausdinami balta spalva, kad tekstas būtų labiau įskaitomas. (Kartais pilkio pustoniai atrodo taip pat, kaip naudojant parinktį Grynos juodos ir baltos.) Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašytos pilkio pustonio parinktys.

  • Grynos juodos ir baltos: naudojant šią parinktį, padalomoji medžiaga spausdinama be pilkų užpildų.

 9. Norėdami įtraukti arba keisti antraštes ir poraštes, spustelėkite mygtuką Antraštė / poraštė ir pasirinkite norimus variantus. Į skaidres galima įtraukti tik poraštes. Pastabos ir padalomoji medžiaga gali turėti antraščių ir poraščių. Spustelėkite Taikyti visoms ir įrašykite keitimus.

 10. Baigę pasirinkti, spustelėkite Spausdinti.

Objektas

Rodoma pilkio pustoniais kaip

Rodoma didelio kontrastingumo juoda ir balta kaip

Tekstas

Juoda

Juoda

Teksto šešėliai

Paslėpta

Paslėpta

Iškilimai

Paslėpta

Paslėpta

Užpildai

Pustoniai

Balta

Rėmeliai

Juoda

Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai

Balta

Eilutės

Juoda

Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai

Juoda

Rastro vaizdai

Pustoniai

Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta

Balta

Diagramos

Pustoniai

Pustoniai

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×