„PowerPoint“ skaidrės susiejimas arba įdėjimas

Jei norite sukurti dinaminį saitą tarp dokumento turinio ir „Microsoft Office PowerPoint“ pateikties turinio, įterpkite turinį kaip objektą. Skirtingai nei įklijuojant turinį (pvz., paspaudus CTRL + V), įterpiant jį kaip susietąjį ar įdėtąjį objektą, galima toliau dirbti su juo pradinėje programoje.

Jei skaidrė įterpiama į dokumentą kaip „PowerPoint“ objektas, „Microsoft Office Word“ paleidžia „PowerPoint“ dukart spustelėjus skaidrę, tada galima naudoti „PowerPoint“ komandas darbui su skaidre.

Kai įterpiama visa „PowerPoint“ pateiktis kaip objektas, dokumente rodoma tik viena skaidrė. Jei norite, kad būtų rodomos skirtingos skaidrės, dukart spustelėkite „PowerPoint“ objektą, tada paspauskite ENTER, kad būtų paleistas skaidrių demonstravimas.

Pagrindiniai skirtumai tarp susietųjų ir įdėtųjų objektų yra duomenų saugojimo vieta ir duomenų atnaujinimas perkėlus juos į paskirties failą.

Į dokumentą perkeliamas objekto saitas arba objekto kopija. Tokiu būdu galima įterpti turinį iš bet kurios programos, palaikančios susiejimo technologiją ir įdėtuosius objektus (objektų susiejimą ir įdėjimą arba OLE).

Pavyzdžiui, mėnesio būsenos ataskaitoje gali būti informacijos, kuri atskirai laikoma „PowerPoint“ skaidrėje. Jei susiejate ataskaitą su skaidre, ataskaitos duomenis galima naujinti kiekvieną kartą, kai naujinamas šaltinio failas. Jei įdedate skaidrę į ataskaitą, ataskaitoje būna statinė duomenų kopija.

Susietieji ir įdėtieji objektai „Office for Windows“ dokumente

1. Įdėtasis objektas

2. Susietasis objektas

3. Šaltinio failas

Susiejus objektą, informaciją galima atnaujinti, jei pakeičiamas šaltinio failas. Susieti duomenys saugomi šaltinio faile. „Word“ faile ar paskirties faile saugoma tik šaltinio failo vieta ir jis rodo tik susietų duomenų pateikimą. Susietus objektus naudokite, jei svarbus failo dydis.

Susiejimas taip pat patogus, jei norite įtraukti informacijos, kuri būtų laikoma atskirai, pvz., kito skyriaus surinkti duomenys, ir kai reikia atnaujinti šią informaciją „Word“ dokumente.

Kai įdedate „PowerPoint“ objektą, „Word“ faile esanti informacija nesikeičia, jei pakeisite „PowerPoint“ šaltinio failą. Įdėtieji objektai tampa „Word“ failo dalimi ir po to, kai jie yra įtraukiami, jie tampa šaltinio failo dalimi.

Informacija yra viename „Word“ dokumente, todėl įdėjimas yra naudingas, kai nenorite, kad informacija atspindėtų šaltinio failo keitimus, arba kai nenorite, kad dokumento gavėjai žinotų apie susietos informacijos naujinimą.

Puslapio viršus

Susietojo arba įdėtojo objekto įterpimas

Galima susieti ar įdėti vieną arba daugiau skaidrių arba galima įdėti visą pateiktį. Įdėjus „PowerPoint“ pateikties objektą į dokumentą, „Word“ paleidžia „PowerPoint“ skaidrių demonstravimą dukart spustelėjus dokumento pateikties objektą. Dokumente esančios pateikties redaguoti negalima. Pateikties objektas gali būti tik įdėtas, o ne susietas.

 1. Atidarykite „Word“ dokumentą ir „PowerPoint“ pateiktį, kurioje yra skaidrės, iš kurių norite sukurti susietą objektą ar įdėtąjį objektą.

 2. Pereikite prie „PowerPoint“, tada pasirinkite visą pateiktį arba norimas skaidres.

  Pastaba : Norėdami pasirinkti skaidres, skaidrių rūšiuotuve spustelėkite pageidaujamą skaidrę. Norėdami pasirinkti skaidrių diapazoną, laikykite nuspaudę SHIFT, spustelėkite pirmą ir paskutinę diapazono skaidrę. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, kurios nėra viena šalia kitos, laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite norimas skaidres.

 3. Paspauskite klavišus CTRL+C.

 4. Pereikite prie „Word“ dokumento, tada spustelėkite ten, kur norite matyti informaciją.

 5. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę žemiau mygtuko Įklijuoti, tada spustelėkite Specialusis įklijavimas.

 6. Sąraše Kaip pasirinkite „Microsoft PowerPoint“ pateikties objektas arba „Microsoft PowerPoint“ skaidrės objektas.

 7. Pasirinkite Įklijuoti, kad būtų įterptas įdėtasis objektas, arba pasirinkite Įklijuoti saitą, kad saitas būtų įterptas kaip objektas, tada spustelėkite Gerai.

Taip pat galima įterpti saitą į objektą kaip nurodyta toliau.

 1. Skirtuko Įterpti grupėje Tekstas spustelėkite rodyklę šalia Objektas, tada pasirinkite Objektas.

 2. Spustelėkite skirtuką Kurti iš failo, tada raskite pateikties vietą.

 3. Pasirinkite Susieti su failu arba Rodyti kaip piktogramą, tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Susietų objektų naujinimas

Pagal numatytuosius nustatymus susieti objektai naujinami automatiškai. Tai reiškia, kad „Word“ atnaujins susietą informaciją kiekvieną kartą atidarius „Word“ failą ar pakeitus „PowerPoint“ šaltinio failą, kol atidarytas „Word“ failas. Tačiau galima pakeisti atskirų susietų objektų parametrus, kad susietas objektas nebūtų atnaujinamas arba būtų atnaujinamas tik dokumento skaitytojui pasirinkus atnaujinti jį rankiniu būdu.

Taip pat galima neleisti „Word“ automatiškai atnaujinti saitus visuose dokumentuose, kurie atidaromi. Tai galima rinktis kaip saugos priemonę siekiant neleisti atnaujinti dokumentų naudojant galimai pavojingus failus ir nepatikimų šaltinių.

Svarbu : Atidarius dokumentą, kuriame yra susietų objektų, „Word“ ragina atnaujinti dokumentą naudojant duomenis iš susietų failų. Jei įtariate, kad susieti failai, gali būti iš nepatikimo šaltinio, šiame pranešime spustelėkite Ne.

Be to, galima visam laikui nutraukti ryšį tarp susieto objekto ir jo „PowerPoint“ šaltinio failo. Nutraukus ryšį nebebus galima redaguoti dokumento objekto. Jis tampa „PowerPoint“ turinio paveikslėliu.

Susieto objekto atnaujinimas rankiniu būdu

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite susietą objektą, spustelėkite Susietas skaidrės objektas arba Susietas pateikties objektas, tada spustelėkite Saitai.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite atnaujinti rankiniu būdu, tada dalyje Pasirinkto saito naujinimo metodas spustelėkite Neautomatinis naujinimas.

Neleisti naujinti susietojo objekto

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite susietą objektą, spustelėkite Susietas skaidrės objektas arba Susietas pateikties objektas, tada spustelėkite Saitai.

 2. Spustelėkite saitą, kurio norite neleisti naujinti, tada dalyje Susietojo saito naujinimo metodas, pažymėkite žymės langelį Užrakinta.

Pastaba : Norėdami atrakinti saitą, išvalykite žymės langelį Užrakinta.

Neleisti „Word“ automatiškai atnaujinti saitus visuose dokumentuose

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiai, tada slinkite žemyn iki Bendra.

 3. Išvalykite žymės langelį Atnaujinti automatinius saitus atidarant.

Nutraukti ryšį tarp susieto objekto ir jo šaltinio

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite susietą objektą, spustelėkite Susietas skaidrės objektas arba Susietas pateikties objektas, tada spustelėkite Saitai.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite atsijungti, tada spustelėkite Nutraukti saitą.

Puslapio viršus

Susietojo arba įdėtojo objekto keitimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite susietą objektą, spustelėkite Susietas skaidrės objektas arba Susietas pateikties objektas.

 2. Spustelėkite Atidaryti arba Atidaryti saitą, atsižvelgiant į tai, ar objektas yra įdėtasis, ar susietasis, atlikite norimus keitimus.

  Jei objektas įdėtasis, keitimai atliekami tik kopijoje, kuri įdėta į dokumentą. Jei objektas susietas, pakeitimai atliekami šaltinio faile.

Puslapio viršus

Susietojo arba įdėtojo objekto įterpimas

Galima susieti ar įdėti vieną arba daugiau skaidrių arba galima įdėti visą pateiktį. Įdėjus „PowerPoint“ pateikties objektą į dokumentą, „Word“ paleidžia „PowerPoint“ skaidrių demonstravimą dukart spustelėjus dokumento pateikties objektą. Dokumente esančios pateikties redaguoti negalima. Pateikties objektas gali būti tik įdėtas, o ne susietas.

 1. Atidarykite „Word“ dokumentą ir „PowerPoint“ pateiktį, kurioje yra skaidrės, iš kurių norite sukurti susietą objektą ar įdėtąjį objektą.

 2. Pereikite prie „PowerPoint“, tada pasirinkite visą pateiktį arba norimas skaidres.

  Pastaba : Norėdami pasirinkti skaidres, skaidrių rūšiuotuve spustelėkite pageidaujamą skaidrę. Norėdami pasirinkti skaidrių diapazoną, laikykite nuspaudę SHIFT, spustelėkite pirmą ir paskutinę diapazono skaidrę. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, kurios nėra viena šalia kitos, laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite norimas skaidres.

 3. Paspauskite klavišus CTRL+C.

 4. Pereikite prie „Word“ dokumento, tada spustelėkite ten, kur norite matyti informaciją.

 5. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę žemiau mygtuko Įklijuoti, tada spustelėkite Specialusis įklijavimas.

  „Word“ juostelės vaizdas

 6. Sąraše Kaip pasirinkite „Microsoft Office PowerPoint“ objektas.

 7. Spustelėkite Įklijuoti, kad būtų įterptas įdėtasis objektas, arba spustelėkite Įklijuoti saitą, kad saitas būtų įterptas į objektą.

Puslapio viršus

Susietų objektų naujinimas

Pagal numatytuosius nustatymus susieti objektai naujinami automatiškai. Tai reiškia, kad „Word“ atnaujins susietą informaciją kiekvieną kartą atidarius „Word“ failą ar pakeitus „PowerPoint“ šaltinio failą, kol atidarytas „Word“ failas. Tačiau galima pakeisti atskirų susietų objektų parametrus, kad susietas objektas nebūtų atnaujinamas arba būtų atnaujinamas tik dokumento skaitytojui pasirinkus atnaujinti jį rankiniu būdu.

Taip pat galima neleisti „Word“ automatiškai atnaujinti saitus visuose dokumentuose, kurie atidaromi. Tai galima rinktis kaip saugos priemonę siekiant neleisti atnaujinti dokumentų naudojant galimai pavojingus failus ir nepatikimų šaltinių.

Svarbu : Atidarius dokumentą, kuriame yra susietų objektų, „Word“ ragina atnaujinti dokumentą naudojant duomenis iš susietų failų. Jei įtariate, kad susieti failai, gali būti iš nepatikimo šaltinio, šiame pranešime spustelėkite Ne.

Be to, galima visam laikui nutraukti ryšį tarp susieto objekto ir jo „PowerPoint“ šaltinio failo. Nutraukus ryšį nebebus galima redaguoti dokumento objekto. Jis tampa „PowerPoint“ turinio paveikslėliu.

Susieto objekto atnaujinimas rankiniu būdu

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada spustelėkite Redaguoti saitus su failais.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite atnaujinti rankiniu būdu, tada dalyje Pasirinkto saito naujinimo metodas spustelėkite Neautomatinis naujinimas. Arba paspauskite CTRL + SHIFT + F7.

Neleisti naujinti susietojo objekto

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada spustelėkite Redaguoti saitus su failais.

 2. Spustelėkite saitą, kurio norite neleisti naujinti, tada dalyje Susietojo saito naujinimo metodas, pažymėkite žymės langelį Užrakinta. Arba paspauskite F11.

Pastaba : Norėdami atrakinti saitą, spustelėkite susietą objektą, tada paspauskite CTRL + SHIFT + F11.

Neleisti „Word“ automatiškai atnaujinti saitus visuose dokumentuose

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiai, tada slinkite žemyn iki Bendra.

 3. Išvalykite žymės langelį Atnaujinti automatinius saitus atidarant.

Nutraukti ryšį tarp susieto objekto ir jo šaltinio

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada spustelėkite Redaguoti saitus su failais.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite atsijungti, tada spustelėkite Nutraukti saitą. Arba paspauskite CTRL + SHIFT + F9.

Puslapio viršus

Susietojo arba įdėtojo objekto keitimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, spustelėkite Susietas pateikties objektas arba Skaidrės objektas.

 2. Spustelėkite Atidaryti arba Atidaryti saitą, atsižvelgiant į tai, ar objektas yra įdėtasis, ar susietasis, atlikite norimus keitimus.

  Jei objektas įdėtasis, keitimai atliekami tik kopijoje, kuri įdėta į dokumentą. Jei objektas susietas, pakeitimai atliekami šaltinio faile.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×