„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

Grįžti į „Office“ pritaikymo neįgaliesiems centrą > „PowerPoint“ pritaikymas neįgaliesiems

Pagrindiniai „PowerPoint“ pateikčių kūrimo geriausios praktikos pavyzdžiai taip pat gali padėti jums padaryti pateiktis pritaikytas žmonėms su negalia. Šioje temoje aprašoma, kodėl turėtumėte pasinaudoti šiais naudingais patarimais, ir pateikiami nuoseklūs nurodymai, kaip tai padaryti.

„PowerPoint“ skaidrė, pavadinta „Pasiruoškite savo įvykiui“, kurioje pateiktas grafinis sąrašas („Datos nustatymas“, „Vietos apsaugojimas“, „Dalyvių kvietimas“, „Užkandžių pateikimas“ ir „Tolesnė veikla“) ir valgomojo salės nuotrauka

„PowerPoint“ pateiktyse paprastai naudojama daug vaizdų, todėl akli ar prastai matantys žmonės galės lengviau jas suprasti, jei skaidres kursite nepamiršdami apie pritaikymą neįgaliesiems.

„Windows“: „PowerPoint“ pateikčių pritaikymo neįgaliesiems geriausios praktikos pavyzdžiai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti svarbiausi „PowerPoint“ pateikčių, pritaikytų žmonėms su negalia, kūrimo geriausios praktikos pavyzdžiai.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Trūkstamą alternatyvųjį tekstą rasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įsitikinkite, kad skaidrių turinį galima skaityti tokia tvarka, kokia esate numatę

Galite naudoti pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą, kad rastumėte skaidres, kuriose yra galimų problemų, susijusių su skaitymo tvarka.

Jei kas nors, galintis matyti, skaito skaidrę, paprastai skaito turinį, pvz., tekstą ar paveikslėlį, tokia tvarka, kokia elementai yra pateikti skaidrėje. Tuo tarpu ekrano skaitytuvas skaito skaidrės elementus tokia tvarka, kokia jie buvo įtraukti į skaidrę, o tai gali labai skirtis nuo to, kokia tvarka turinys yra rodomas.

Norint įsitikinti, kad visi galės skaityti turinį tokia tvarka, kokia esate numatę, svarbu patikrinti skaitymo tvarką.

Skaidrės turinio skaitymo tvarkos nustatymas

Jei kuriate naują skaidrę, naudokite įtaisytąjį skaidrės maketą

Šis patarimas taikomas naujai skaidrei, kurią kuriate

„PowerPoint“ yra įtaisytųjų skaidrės maketų, kuriuos galite taikyti bet kuriai skaidrei. Kai naudojate šiuos maketus su nauja skaidre, jie automatiškai užtikrina, kad skaitymo tvarka tiktų visiems.

Įtaisytųjų skaidrės maketų naudojimas skaitymo tvarkai nustatyti

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą ir ekrano patarimus.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite pateikties skaidres.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Patarimas : Taip pat galite įtraukti ekrano patarimų, kurie rodomi, kai žymeklis yra virš teksto arba vaizdų, kuriuose yra hipersaitas.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Norėdami rasti spalvoto kodavimo atvejus, vizualiai peržvelkite pateikties skaidres.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, jog tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Norėdami rasti spalvas, kurių kontrastas nepakankamas, ieškokite skaidrės teksto, kurį sunku įskaityti arba atskirti nuo fono.

Įsitikinkite, kad nėra didelio kontrasto tarp teksto ir fono, kad prastai matantys žmonės galėtų gerai matyti tekstą. Naudokite tamsų tekstą baltame arba beveik baltame fone arba atvirkščiai – baltą tekstą tamsiame fone.

Juodos ir baltos spalvos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Suteikite kiekvienai skaidrei unikalų pavadinimą

Norėdami rasti skaidres, kuriose nėra pavadinimų, naudokite pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Neregiai, prastai matantys arba regėjimo negalią turintys žmonės, pereidami nuo vienos skaidrės prie kitos, vadovaujasi jų pavadinimais. Pvz., paviršutiniškai peržvelgdami arba naudodami ekrano skaitytuvą, jie gali greitai susipažinti su skaidrių pavadinimais ir iškart pereiti prie norimos skaidrės.

Unikalių skaidrių pavadinimų naudojimas

Skaidrės pavadinimo slėpimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Norėdami aptikti potencialias problemas, susijusias su šriftais arba tuščiais tarpais, peržiūrėkite, ar skaidrėse nėra vietų, kurios būtų perpildytos ar neįskaitomos.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

Vaizdo įrašų pritaikymas regos ar klausos negalią turintiems vartotojams

Subtitruose paprastai rodoma dialogo transkripcija (arba vertimas).

Paslėptuosiuose titruose paprastai taip pat aprašomos garsinės užuominos, pvz., fone girdima muzika ar garso efektai.

Vaizdo įrašo aprašas yra pasakojimas apie pagrindinius vaizdo įrašo vaizdinius elementus. Šie aprašai įterpiami į natūralias pauzes programos dialoge. Naudojant vaizdo įrašo aprašą, vaizdo įrašas tampa geriau pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams.

Antraščių, subtitrų ir alternatyvių garso takelių naudojimas vaizdo įrašuose

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „PowerPoint“ pateiktyse.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Nuo 2017 m. kovo mėn. „Office 365“ kompiuteriui skirta „PowerPoint“ versija automatiškai sugeneruoja alternatyvųjį tekstą nuotraukoms, naudodama intelektualiąsias tarnybas debesyje.

Pastaba : Ši funkcija pasiekiama tik „Office 365“ prenumeratoriams, prisijungusiems prie „Office Insider“ programos. Jei prenumeruojate „Office 365“, įsitikinkite, kad naudojate naujausią „Office“ versiją.

„PowerPoint“ negeneruoja alternatyviojo teksto nupieštiems vaizdams, pvz., iliustracijoms, diagramoms ar piktogramoms.

Norėdami peržiūrėti sugeneruotą alternatyvųjį tekstą arba įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdus, kuriame nėra alternatyviojo teksto, pvz., į nupieštus vaizdus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą.

 2. Jei vaizdas yra nuotrauka, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Pasirinkite Redaguoti alternatyvųjį tekstą, kad atidarytumėte sritį Alternatyvusis tekstas .

  2. Srityje Alternatyvusis tekstas peržiūrėkite teksto lauke esantį aprašą.

  3. Norėdami priimti siūlomą tekstą, uždarykite alternatyviojo teksto sritį ir grįžkite į „PowerPoint“ skaidrę.

   Norėdami pakeisti siūlomą alternatyvųjį tekstą, lauke įveskite norimą tekstą.

  4. Uždarykite sritį Alternatyvusis tekstas ir grįžkite į „PowerPoint“ skaidrę.

 3. Jei vaizdas yra piktograma, iliustracija ar kitas vaizdas, kuris nėra nuotrauka, atlikite šiuos veiksmus.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą ir pasirinkite Formatuoti paveikslėlį.

  2. Srityje Formatuoti paveikslėlį pasirinkite piktogramą Dydis ir ypatybės, tada – Alternatyvusis tekstas.

  3. Teksto lauke Aprašas įveskite alternatyvųjį vaizdo tekstą.

  4. Uždarykite sritį Formatuoti paveikslėlį ir grįžkite į „PowerPoint“ skaidrę.

Paveikslėlio formatavimo srities su alternatyviojo teksto laukais, kuriuose apibūdinamas pasirinktas vaizdas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Pasirinkite Dydis ir vieta

 3. Dešiniojoje srityje pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities su alternatyviojo teksto laukais, kuriuose apibūdinamas pasirinktas „SmartArt“ grafinis elementas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą.

 2. Pasirinkite Dydis ir vieta.

 3. Dešiniojoje srityje pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities su alternatyviojo teksto laukais, kuriuose apibūdinama pasirinkta figūra, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą.

 2. Pasirinkite Diagramos srities formatavimas.

 3. Dešiniojoje srityje pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Diagramos formato srities su alternatyviojo teksto laukais, kuriuose apibūdinama pasirinkta diagrama, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę.

 2. Pasirinkite Formatuoti figūrą.

 3. Dešiniojoje srityje pasirinkite Dydis ir ypatybės.

 4. Pasirinkite skirtuką Alternatyvusis tekstas.

 5. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities su alternatyviojo teksto laukais, kuriuose apibūdinama pasirinkta figūra, ekrano nuotrauka

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „PowerPoint“ pateiktyse esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, ir spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku.

 2. Pasirinkite Hipersaitas.
  Pažymėtas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas.

 3. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą.

 4. Lauke Adresas įveskite hipersaito aprašo adresą.

 5. Pasirinkite mygtuką Ekrano patarimas ir lauke Ekrano patarimo tekstas įveskite ekrano patarimą.

  Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Hipersaito įterpimo dialogo lango ekrano nuotrauka

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Temos pasirinkite „Office“ tema.
  „Office“ tema yra skirta neįgaliesiems pritaikytoms spalvoms, kontrastui ir šriftui naudoti. Ji taip pat sukurta taip, kad ekrano skaitytuvai galėtų lengviau skaityti skaidrių turinį.

Skirtuke Dizainas esančios dalies „Office“ tema ekrano nuotrauka

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Skirtuko Lentelės įrankių dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys pažymėkite žymės langelį Antraštės eilutė.

 3. Įveskite stulpelių antraštes.

Skirtuko Lentelės įrankių dizainas grupėje Lentelės stiliaus parinktys esančio žymės langelio Antraštės eilutė ekrano nuotrauka

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Grupėje Šriftas, kurioje pateikiamos šrifto tipo, dydžio, stiliaus ir spalvos parinktys, pažymėkite savo formatavimo pasirinkimus.

Skirtuko Pagrindinis grupės Šriftas ekrano nuotrauka

Skaidrių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „PowerPoint“ pateiktyse esančias skaidres neįgaliesiems.

Unikalių skaidrių pavadinimų naudojimas

 1. Norėdami atkurti visus pasirinktos skaidrės vietos rezervavimo ženklus, skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės pasirinkite Nustatyti iš naujo.

 2. Skaidrėje esančiame lauke Pavadinimas įveskite unikalų pavadinimą.

Nustatymo iš naujo komandos skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės ekrano nuotrauka

Skaidrės pavadinimo slėpimas

Nustatykite, kad pavadinimas skaidrėje būtų nematomas, tačiau ekrano skaitytuvai vis tiek jį skaitytų.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Piešimas pasirinkite Tvarkyti, tada pasirinkite Pasirinkimo sritis.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Žymėjimo srityje, šalia teksto lauko Pavadinimas, spustelėkite akies piktogramą.

Pasirinkimo srities, kurioje šalia pavadinimo vietos rezervavimo ženklo rodoma akies piktograma, ekrano nuotrauka

Skaidrės turinio skaitymo tvarkos nustatymas

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Piešimas pasirinkite Tvarkyti, tada pasirinkite Žymėjimo sritis.
  Žymėjimo srityje atvirkštine tvarka nurodyti skaidrėje esantys objektai. Kai ekrano skaitytuvas skaitys šią skaidrę, jis skaitys objektus atvirkštine tvarka, nurodyta žymėjimo srityje.

 2. Norėdami keisti skaitymo tvarką, vilkite elementus į norimą vietą arba pasirinkite elementą, tada pasirinkite mygtuką Perkelti pirmyn arba Perkelti atgal.

Pasirinkimo srities, kurioje atvirkštine tvarka nurodyti visi skaidrėje esantys objektai, ekrano nuotrauka

Antraščių, subtitrų ir alternatyvių garso takelių naudojimas vaizdo įrašuose

„PowerPoint 2016“ palaiko vaizdo įrašo su keliais garso takeliais atkūrimą. Ji taip pat palaiko paslėptuosius titrus ir subtitrus, kurie yra įdėti į vaizdo įrašų failus. 

Šiuo metu tik „PowerPoint“, skirta „Windows“, palaiko paslėptųjų titrų arba subtitrų, saugomų failuose atskirai nuo vaizdo įrašo, įterpimą ir atkūrimą. Naudojant bet kurį kitą „PowerPoint“ leidimą (pvz., „PowerPoint for Mac“ arba mobiliesiems įrenginiams skirtą versiją), paslėptieji titrai arba subtitrai turi būti užkoduoti vaizdo įraše prieš jį įterpiant į „PowerPoint“.

Palaikomi paslėptųjų titrų ir subtitrų vaizdo įrašo formatai skiriasi priklausomai nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos. Kiekviena operacinė sistema turi parametrus, kuriais galite naudotis norėdami keisti, kaip rodomi paslėptieji titrai ar subtitrai. 

Paslėptieji titrai, subtitrai ir alternatyvūs garso takeliai neišsaugomi, kai naudojate funkcijas Glaudinti mediją arba Optimizuoti medijos suderinamumą. Taip pat, kai įrašote pateiktį kaip vaizdo įrašą, paslėptieji titrai, subtitrai arba alternatyvūs garso takeliai įdėtuosiuose vaizdo įrašuose nėra įtraukiami į vaizdo įrašą, kuris įrašomas.

Kai su pasirinktu vaizdo įrašu naudojate komandą Įrašyti mediją kaip, į vaizdo įrašą įdėti paslėptieji titrai, subtitrai ir keli garso takeliai yra išsaugomi vaizdo įrašo faile, kuris įrašomas. 

Norėdami padaryti savo „PowerPoint“ pateiktis pritaikytas neįgaliesiems, įsitikinkite, kad:

 • Jei reikia, vaizdo įrašuose gali būti garso takelis su vaizdo įrašo aprašais, skirtais akliesiems arba silpnaregiams vartotojams.

 • Vaizdo įrašuose, kuriuose įtrauktas dialogas, taip pat yra įtraukti palaikomo formato paslėptieji titrai arba subtitrai, skirti kurtiesiems arba prastai girdintiems vartotojams.

Įtaisytųjų skaidrės maketų naudojimas skaitymo tvarkai nustatyti

„PowerPoint“ turi įtaisytųjų skaidrės maketų, kuriuose yra tekstui, vaizdo įrašams, paveikslėliams, iliustracijoms ir pan. skirtų vietos rezervavimo ženklų. Juose taip pat naudojamas formatavimas, pvz., temos spalvos, šriftai ir efektai. Be to, siekiant užtikrinti skaidrių pritaikymą neįgaliesiems, įtaisytieji maketai yra sukurti taip, kad skaitymo tvarka būtų vienoda matantiems žmonėms ir tiems, kurie naudojasi technologijomis, tokiomis kaip ekrano skaitytuvai.

Norėdami taikyti skaidrės maketą, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Įprastas.

 2. Miniatiūrų srityje raskite vietą, kurioje norite įtraukti naują skaidrę. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Nauja skaidrė. Spustelėkite naują skaidrę, kad ją pasirinktumėte.

 3. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas, kad atidarytumėte galeriją, ir pasirinkite norimą skaidrės maketą. „PowerPoint“ automatiškai pritaikys šį maketą naujajai skaidrei.

 4. Pereikite į naująją skaidrę ir įtraukite norimą pavadinimą bei turinį.

Sužinokite daugiau

„Android“: „PowerPoint“ pateikčių pritaikymo neįgaliesiems geriausios praktikos pavyzdžiai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti svarbiausi „PowerPoint“ pateikčių, pritaikytų žmonėms su negalia, kūrimo geriausios praktikos pavyzdžiai.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, kad tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Pateikčių tekstą turėtų būti galima skaityti didelio kontrasto režimu, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

Vaizdo įrašų pritaikymas regos ar klausos negalią turintiems vartotojams

Subtitruose paprastai rodoma dialogo transkripcija (arba vertimas).

Paslėptuosiuose titruose paprastai taip pat aprašomos garsinės užuominos, pvz., fone girdima muzika ar garso efektai.

Vaizdo įrašo aprašas yra pasakojimas apie pagrindinius vaizdo įrašo vaizdinius elementus. Šie aprašai įterpiami į natūralias pauzes programos dialoge. Naudojant vaizdo įrašo aprašą, vaizdo įrašas tampa geriau pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams.

Antraščių, subtitrų ir alternatyvių garso takelių naudojimas vaizdo įrašuose

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus ir lenteles „PowerPoint“ pateiktyse.

Pastaba : Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, iliustracijas ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Pasirinkite vaizdą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Paveikslėlis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Paveikslėlio skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Pasirinkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką SmartArt, ekrano apačioje, įrankių juostos gale, bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda skirtuke „SmartArt“

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Pasirinkite figūrą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Figūra, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Figūros skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Pasirinkite diagramą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Diagrama, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 4. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Diagramos skirtuke

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Bakstelėkite bet kurioje lentelės vietoje.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Lentelė, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Dešiniojoje srityje pasirinkite Figūros parinktys, tada pasirinkite Dydis ir ypatybės.

 4. Slinkite žemyn iki komandos Alternatyvusis tekstas, tada bakstelėkite ją.

 5. Įveskite aprašą ir pavadinimą. Keitimai automatiškai įrašomi.

  Patarimas : Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Alternatyviojo teksto komanda Lentelės skirtuke

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

 1. Pasirinkite skaidrę.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos gale, bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Bakstelėkite Pagrindinis > Dizainas.

 4. Komandoje Temos bakstelėkite rodyklę dešinėn.

Pastaba : Šios temos yra skirtos neįgaliesiems pritaikytoms spalvoms, kontrastui ir šriftui naudoti. Jos taip pat sukurtos taip, kad ekrano skaitytuvai galėtų lengviau skaityti skaidrių turinį.

Temų komanda, rodomos temų parinktys

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Lentelė, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę žemyn.

 3. Bakstelėkite rodyklę dešinėn ant komandos Stiliaus parinktys.

 4. Bakstelėkite Antraštės eilutės parinktį, kurią norite pasirinkti.

  Patarimas : Pasirinkta parinktis yra pilka.

 5. Lentelėje įveskite stulpelių antraštes.

Stiliaus parinkčių komanda, pasirinkta Antraštės eilutė

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Kad atidarytumėte skirtuką Pagrindinis, ekrano apačioje, įrankių juostos pabaigoje bakstelėkite rodyklę aukštyn.

 3. Skirtuke Pagrindinis pateikiama įvairių formatavimo pasirinkimų, įskaitant šrifto tipą, dydį, stilių ir spalvą. Pažymėkite savo formatavimo pasirinkimus.

Skirtukas Pagrindinis su šriftų stilių parinktimis

Antraščių, subtitrų ir alternatyvių garso takelių naudojimas vaizdo įrašuose

„PowerPoint 2016“ palaiko vaizdo įrašo su keliais garso takeliais atkūrimą. Ji taip pat palaiko paslėptuosius titrus ir subtitrus, kurie yra įdėti į vaizdo įrašų failus. 

Paslėptieji titrai arba subtitrai turi būti užkoduoti vaizdo įraše prieš jį įtraukiant į „PowerPoint“. „PowerPoint“ nepalaiko paslėptųjų titrų arba subtitrų, kurie saugomi atskirame nuo vaizdo įrašo failo esančiame faile.

Palaikomi paslėptųjų titrų ir subtitrų vaizdo įrašo formatai skiriasi priklausomai nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos. Kiekviena operacinė sistema turi parametrus, kuriais galite naudotis norėdami keisti, kaip rodomi paslėptieji titrai ar subtitrai. 

Paslėptieji titrai, subtitrai ir alternatyvūs garso takeliai neišsaugomi, kai naudojate funkcijas Glaudinti mediją arba Optimizuoti medijos suderinamumą. Taip pat, kai įrašote pateiktį kaip vaizdo įrašą, paslėptieji titrai, subtitrai arba alternatyvūs garso takeliai įdėtuosiuose vaizdo įrašuose nėra įtraukiami į vaizdo įrašą, kuris įrašomas.

Kai su pasirinktu vaizdo įrašu naudojate komandą Įrašyti mediją kaip, į vaizdo įrašą įdėti paslėptieji titrai, subtitrai ir keli garso takeliai yra išsaugomi vaizdo įrašo faile, kuris įrašomas. 

Norėdami padaryti savo „PowerPoint“ pateiktis pritaikytas neįgaliesiems, įsitikinkite, kad:

 • Jei reikia, vaizdo įrašuose gali būti garso takelis su vaizdo įrašo aprašais, skirtais akliesiems arba silpnaregiams vartotojams.

 • Vaizdo įrašuose, kuriuose įtrauktas dialogas, taip pat yra įtraukti palaikomo formato paslėptieji titrai arba subtitrai, skirti kurtiesiems arba prastai girdintiems vartotojams.

Sužinokite daugiau

„Office Online“: „PowerPoint Online“ pateikčių pritaikymo neįgaliesiems geriausios praktikos pavyzdžiai

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti svarbiausi „PowerPoint Online“ pateikčių, pritaikytų žmonėms su negalia, kūrimo geriausios praktikos pavyzdžiai.

Ką reikia pataisyti

Kaip rasti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus ir lenteles.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, iliustracijos, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, įdėtieji objektai ir vaizdo įrašai.

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas „PowerPoint Online“, norint rasti trūkstamą alternatyvųjį tekstą.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras arba įdėtuosius vaizdo įrašus

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Norėdami nustatyti, ar hipersaito tekstą galima suprasti kaip atskirą informaciją ir ar jis tiksliai informuoja skaitytojus apie tikslinę paskirties vietą, vizualiai peržvelkite pateikties skaidres.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Hipersaito teksto keitimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Norėdami rasti spalvoto kodavimo atvejus, vizualiai peržvelkite pateikties skaidres.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, jog tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Norėdami rasti spalvas, kurių kontrastas nepakankamas, ieškokite skaidrės teksto, kurį sunku įskaityti arba atskirti nuo fono.

Pateikčių tekstas turėtų būti įskaitomas, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Suteikite kiekvienai skaidrei unikalų pavadinimą.

Naudokite pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą „PowerPoint Online“, norėdami rasti skaidres, kuriose nėra pavadinimų.

Žmonės, naudojantys ekrano skaitytuvus ir kitas pagalbines technologijas, girdės skaidrių tekstą, figūras ir turinį, skaitomą konkrečia tvarka. Štai kodėl verta naudoti skaidrės maketus „PowerPoint Online“, kurie užtikrina, kad turinį ekrano skaitytuvai skaitys logiška tvarka.

Neregiai, prastai matantys arba regėjimo negalią turintys žmonės, pereidami nuo vienos skaidrės prie kitos, vadovaujasi jų pavadinimais. Pvz., paviršutiniškai peržvelgdami arba naudodami ekrano skaitytuvą, jie gali greitai susipažinti su skaidrių pavadinimais ir iškart pereiti prie norimos skaidrės.

Logiškos skaitymo tvarkos naudojimas

Unikalių skaidrių pavadinimų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, „PowerPoint Online“ naudokite pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tuščios eilutės ir stulpeliai lentelėje gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Norėdami aptikti potencialias problemas, susijusias su šriftais arba tuščiais tarpais, peržiūrėkite, ar skaidrėse nėra vietų, kurios būtų perpildytos ar neįskaitomos.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus ir lenteles

Toliau nurodyta, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdus ir lenteles „PowerPoint Online“ pateiktyse.

Pastaba : Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

 1. Pasirinkite vaizdą, pvz., paveikslėlį, iliustraciją ar ekrano nuotrauką.

 2. Dalyje Paveikslėlio įrankiai pasirinkite skirtuką Formatavimas.

 3. Grupėje Ypatybės pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Lauke Alternatyvusis tekstas įveskite aprašą.

Alternatyviojo teksto dialogo lango su Pavadinimo ir Aprašo laukais ekrano nuotrauka.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Pasirinkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Dalyje „SmartArt“ įrankiai pasirinkite skirtuką Dizainas.

 3. Grupėje Ypatybės pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Lauke Alternatyvusis tekstas įveskite aprašą.

Ekrano nuotraukoje rodomas „SmartArt“ įrankių skirtukas Dizainas ir žymiklis, nukreiptas į parinktį Alternatyvusis tekstas.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras arba įdėtuosius vaizdo įrašus

 1. Pažymėkite figūrą arba vaizdo įrašą.

 2. Dalyje Piešimo įrankiai pasirinkite skirtuką Formatavimas.

 3. Grupėje Ypatybės pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Lauke Alternatyvusis tekstas įveskite aprašą.

Ekrano nuotraukoje rodomas piešimo įrankių skirtukas Dizainas ir žymiklis, nukreiptas į parinktį Alternatyvusis tekstas.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į lenteles

 1. Perkelkite žymiklį į lentelės langelį.

 2. Dalyje Lentelės įrankiai pasirinkite skirtuką Maketas.

 3. Grupėje Ypatybės pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Lauke Alternatyvusis tekstas įveskite aprašą.

Ekrano nuotraukoje rodomas lentelės įrankių skirtukas Išdėstymas ir žymiklis, nukreiptas į parinktį Alternatyvusis tekstas.

Hipersaitų ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „PowerPoint Online“ pateiktyse esančius hipersaitus ir lenteles neįgaliesiems.

Hipersaito teksto įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Saitas.

  Pažymėtas tekstas rodomas lauke Rodomas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas.

  Patarimas : Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

 2. Lauke Adresas įrašykite arba įklijuokite paskirties URL.

 3. Pasirinkite Įterpti.

Ekrano nuotraukoje rodomas saito dialogo langas, kuriame galite nurodyti hipersaitų rodomą tekstą ir adreso informaciją.

Hipersaito teksto keitimas

 1. Pažymėkite hipersaito tekstą, spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite Redaguoti saitą.

 2. Lauke Rodomas tekstas redaguokite tekstą, kurį norite rodyti hipersaite.

 3. Pasirinkite Gerai.

Lentelės antraščių naudojimas

 1. Perkelkite žymeklį į bet kurią lentelės vietą, kad būtų rodomi Lentelės įrankiai.

 2. Lentelės įrankiuose esančiame skirtuke Dizainas pasirinkite Antraštės eilutė.

 3. Antraštės eilutėje įveskite stulpelių antraštes.

Lentelės įrankių dizaino skirtuko Lentelės stiliaus parinkčių grupė, pasirinkta Antraštės eilutės parinktis.

Skaidrių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip pritaikyti „PowerPoint Online“ pateiktyse esančias skaidres neįgaliesiems.

Neįgaliesiems pritaikyto skaidrių dizaino naudojimas

„Office“ tema yra skirta neįgaliesiems pritaikytoms spalvoms, kontrastui ir šriftui naudoti. Ji taip pat sukurta taip, kad ekrano skaitytuvai galėtų lengviau skaityti skaidrių turinį.

 • Skirtuko Dizainas grupėje Temos pasirinkite „Office“ tema.

Skirtuke Dizainas esančios dalies „Office“ tema ekrano nuotrauka

Štai keletas patarimų, kaip pagerinti matomumą:

 • venkite oranžinės, raudonos ir žalios spalvos šablone ir tekste;

 • norėdami paryškinti dominantį vaizdą diagramoje, vietoj spalvos naudokite tekstūrą;

 • norėdami paryškinti informaciją, apibraukite ją arba naudokite animaciją, o ne lazerinio žymiklio ar kitokią spalvą;

 • padarykite, kad visa pateiktis būtų didelio kontrasto.

Logiškos skaitymo tvarkos naudojimas

Jei skaidrėse yra objektų, kurie nėra skaidrės šablono dalis, turite išdėstyti juos logiška tvarka. Objektai skaitomi tokia tvarka, kokia juos kūrėte, todėl naudojantis ekrano skaitytuvu ji gali būti nelogiška.

Paprasčiau yra išbandyti skaitymo tvarką naudojant kompiuteriui skirtą „PowerPoint“ versiją, nes žymėjimo srityje galite pakeisti objektų tvarką. Tačiau „PowerPoint Online“ galite kopijuoti ir įklijuoti objektus, norėdami pakeisti jų tvarką skaidrėje.

 • Norėdami išbandyti skaidrėje esančių objektų tvarką, pažymėkite objektą ir spauskite klavišą „Tab“, kad suaktyvintumėte vieną objektą po kito.

Teksto formatavimas norint pritaikyti jį neįgaliesiems

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 3. Grupėje Šriftas, kurioje pateikiamos šrifto tipo, dydžio, stiliaus ir spalvos parinktys, pažymėkite savo formatavimo pasirinkimus.

Pasinaudokite šiomis idėjomis, kad pagerintumėte teksto pritaikymą neįgaliesiems:

 • Pabraukite spalvotą hipersaito tekstą. Taip spalvų neskiriantys žmonės galės matyti, kad tekstas yra saitas, net jei nematys jo spalvos.

 • Jei būsenai nurodyti naudojama spalva, įtraukite figūrų. Pavyzdžiui, galite įtraukti varnelės simbolį, jei žalia spalva žymi sėkmingą veiksmą, ir viršutiniojo registro raidę X, jei raudona žymi nepavykusį veiksmą.

Unikalių skaidrių pavadinimų naudojimas

 1. Pasirinkite skaidrę be pavadinimo.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės pasirinkite Maketas.

 3. Dialogo lange Skaidrės maketas pasirinkite skaidrės maketą, kuriame yra pavadinimo vietos rezervavimo ženklų, ir pasirinkite Keisti maketą. Bus pridėta nauja skaidrė.

 4. Pavadinimo vietos rezervavimo ženklo vietoje įveskite unikalų pavadinimą.

Pastaba : Kad būtų pritaikytas neįgaliesiems, pavadinimas nebūtinai turi būti matomas. Pavyzdžiui, žmonės, naudojantys ekrano skaitytuvus, girdi skaidrės pavadinimą net jei jis nėra matomas. Kompiuteriui skirtoje „PowerPoint 2016“ versijoje galite naudoti žymėjimo sritį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skaidrės pavadinimų ir kitų objektų matomumą.

Ekrano nuotraukoje rodomas skirtukas Pagrindinis ir žymiklis, nukreiptas į parinktį Išdėstymas grupėje Skaidrės.

„PowerPoint Online“ pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas

 1. Pasirinkite skirtuką Peržiūra.

 2. Pasirinkite Tikrinti pritaikymą neįgaliesiems.

  Ekrano nuotraukoje rodomas skirtukas Peržiūra, kuriame žymiklis nukreiptas į parinktį Tikrinti pritaikymą neįgaliesiems.

 3. Peržiūrėkite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo rezultatus. Rezultatai suskirstyti į toliau nurodytas kategorijas pagal problemos svarbą.

  • Klaidos. Nurodomas turinys, kurį neįgaliesiems labai sunku suprasti arba kurio apskritai neįmanoma suprasti.

  • Įspėjimai. Neįgaliesiems sunku suprasti turinį.

  • Patarimai . Patarimai pateikiami norint informuoti, kad neįgalieji gali suprasti turinį, tačiau jis galėtų būti geriau sutvarkytas arba patogiau pateiktas.

 4. Išspręskite problemas.

Pastaba : Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvas dokumente tikrina visas problemas, kurias galima išspręsti naršyklėje. Jei norite atlikti visapusišką patikrą, atidarykite dokumentą darbalaukio programoje ir naudokite „Windows“ arba „Mac“ darbalaukio pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Sužinokite daugiau

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×