„Power View“ dizaino patarimai

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Toliau pateikiama keletas patarimų, kaip dirbti su „Power View“ papildiniu programose „Excel“ bei „SharePoint“ ir kurti interaktyvius duomenų rodinius naudojant „Excel“ darbaknygių duomenų modelius arba lentelių modelius, įdiegtus „SQL Server 2012“ su 1 pakeitimų paketu (SP1) analizės tarnybų (SSAS) egzemplioriuose.

Šiame straipsnyje

„Power View“ ataskaitos kūrimas

„Excel“ papildinys „Power View“

„SharePoint“ papildinys „Power View“

„Power View“ ataskaitos taikymas pagal langą

Kodėl papilkintos diagramos piktogramos?

Ką reiškia laukų sąraše esančios piktogramos?

Laukų skyriuje esantys laukai

Lentelių pavadinimai

Eilučių žymų laukai

Maketo skyrius

„Power View“ ataskaitos peržiūra naudojant „SharePoint“ skaitymo ir viso ekrano režimus

Įklijos elementų persidengimas

Vizualizacijos išskleidimas

Vizualizacijos dydžio keitimas

Anuliuoti

„Deja, negalime parodyti jūsų duomenų, nes glaudžiai susiję laukai yra skirtingose ašyse“

1 sprendimas: pašalinkite lauką

2 sprendimas: duomenų modelyje sukurkite pasikartojantį lauką

Taip pat žr.

„Power View“ ataskaitos kūrimas

„Excel“ papildinys „Power View“

„Microsoft Excel 2013“ papildinį „Power View“ paleisti labai lengva.

Spustelėkite „Excel“ skirtuką Įterpimas > Power View.

Skaitykite daugiau apie "Excel 2013 Power View" paleidimas.

„SharePoint“ papildinys „Power View“

Paleiskite „Power View“ programoje „SharePoint Server 2013“ iš „Excel“ duomenų modelio (XLSX), bendrai naudojamo duomenų šaltinio (RSDS) arba BISM ryšio (BISM) failo.

Modeliai gali būti standartinės "SharePoint Server 2013" dokumentų bibliotekoje arba "Power Pivot" galerijos. Power View dizaino aplinkos atidaroma ir rodomas rodinys, kurioje turi būti saugomas jūsų vizualizacijas.

Daugiau informacijos žr. „Power View“ ataskaitų kūrimas, įrašymas, eksportavimas ir spausdinimas.

Puslapio viršus

„Power View“ ataskaitos taikymas pagal langą

„Power View“ ataskaitos lapo dydis programoje „Microsoft Excel“ (arba rodinys „SharePoint“) yra fiksuotas. Jis panašus į „Microsoft Office PowerPoint“ skaidrę ir skiriasi nuo „Microsoft Excel“ darbalapio.

„Power View“ dydžio keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus lapas telpa į langą, o atidarius daugiau sričių, keičiamas jo dydis. Pavyzdžiui, jeigu rodoma filtrų sritis, lapas sumažinamas, kad tilptų į likusį langą. Šią funkciją galima išjungti.

Jeigu norite sustabdyti lapo dydžio keitimą, kad tilptų į langą, išvalykite mygtuką Talpinti lange.

Slinkdami galite peržiūrėti skirtingas lapo dalis.

Puslapio viršus

Kodėl papilkintos diagramos piktogramos?

Jeigu juostelės elementas yra išjungtas (papilkintas), veiksmo, atliekamo jį pasirinkus, negalima naudoti pasirinktoje lapo ar rodinio dalyje. Pavyzdžiui, jeigu lentelėje nėra agreguotų skaičių, pvz., sumų ar vidurkių, jos negalima konvertuoti į diagramą, todėl skirtuke Dizainas išjungiamos visos diagramų piktogramos.

Lentelės įtraukimas į skaitinį lauką

Skaitykite daugiau, kaip pakeisti sumą į vidurkį ar kitą agreguotą skaičių naudojant „Power View“.

Puslapio viršus

Ką reiškia laukų sąraše esančios piktogramos?

Rodinio dešinėje esanti sritis yra laukų sąrašas.

Šio laukų skyriaus viršutinėje dalyje rodomos duomenų modelio, kuriuo pagrįstos jūsų „Power View“ ataskaitos, lentelės ir laukai. Šiuos laukus galite naudoti savo ataskaitoje.

Apatinė dalis yra maketo skyrius. Jame rodomos rodinyje pasirinktos vizualizacijos laukų maketo parinktys.

Laukų skyriuje esantys laukai

Spustelėkite lauką ir jis bus įtrauktas į rodinį. Jeigu vizualizacija pasirinkta rodinyje, į tą vizualizaciją įtraukiamas naujas laukas. Jeigu nepasirinkta, naujas laukas pradės rodinyje naują vizualizaciją.

Dar galima vilkti lauką į rodinį. Galima pradėti naują lentelę arba įtraukti ją į jau esamą lentelę.

Lentelių pavadinimai

Laukų skyriuje išplėskite lentelės pavadinimą, kad būtų rodomi lentelės laukai.

Spustelėjus lentelės pavadinimą „Power View“ įtraukia į rodinį lentelės numatytuosius laukus. Numatytieji laukai apibrėžti duomenų modelyje, kuriuo pagrįsta jūsų ataskaita.

Eilučių žymų laukai

∑ Agreguotos reikšmės lentelėje yra laukai, pažymėti sigmos ∑ simboliu. Agreguota reikšmė yra skaitinių reikšmių, nurodančių dydį, kiekį, mastelį, svarbą ar apimtį, rinkinys. Agreguotos reikšmės apibrėžtos modelyje, kuriuo pagrįsta jūsų ataskaita. Diagramos duomenų vizualizacijai sukurti reikia bent vienos agreguotos reikšmės.

Daugiau informacijos žr.„Power View“ ataskaitų lentelių veikimo būdo ypatybių konfigūravimas.

Kaip agreguotą reikšmę galima naudoti ir neagreguotą lauką. Jeigu yra laukas Product Name, galima įtraukti jį į lentelę ir nustatyti, kad agrevimo tipas būtų Skaičius. Žr. Sumos keitimas į vidurkį arba kitoks agregavimas naudojant „Power View“.

„Power View“ skaičiuotuvo piktograma Apskaičiuotieji laukai lentelėje pažymėtos skaičiuotuvo „Power View“ skaičiuotuvo piktograma simbolis. Tai kartais vadinama Apskaičiuotieji matai. Kiekvieno apskaičiuojamojo lauko turi savo formulę, sukurtu naudojant DAX. Negalite keisti agreguotos reikšmės, pvz., jei jis yra suma, ją galima tik sumos.

Daugiau skaitykite „Power View“ vizualizacijų kūrimas.

Puslapio viršus

Maketo skyrius

Maketo skyriuje esantys elementai kinta atsižvelgiant į rodiniui pasirinktą vizualizacijos rūšį. Pavyzdžiui, pasirinkus diagramą, laukuose Reikšmė, Ašis ir Sekos bus rodomi laukai. Toliau nurodyti veiksmai, kuriuos galima atlikti maketo skyriuje.

Vilkti laukus iš laukų sąrašo laukų srities į maketo skyriaus laukus. Jie bus įtraukti į pasirinktą rodinio vizualizaciją.

Naikinti laukus iš maketo skyriaus. Jie nebus panaikinami iš modelio.

Keisti maketo skyriuje agreguotą reikšmę. Pagal numatytuosius nustatymus dauguma agreguotų reikšmių yra sumos. Galite visam laikui pakeisti agreguotą reikšmę naudodami „Power Pivot“. Arba agregavimo tipą galite pakeisti prireikus, spustelėję šalia lauko pavadinimo reikšmių lauke esančią rodyklę ir pasirinkę Vidurkis, Minimumas, Maksimumas arba Skaičius.

Pakeiskite neagreguotos reikšmės lauką į agreguotos reikšmės lauką. Daugiau informacijos žr. Sumos keitimas į vidurkį arba kitą agreguotą reikšmę naudojant „Power View“.

Išklotinių dalių konteinerio kūrimas. Pvz., jei pažymėjote diagramos, galite sukurti plytelės velkant lauką iškloti pagal. Daugiau informacijos ieškokite "Power View" išklotinių dalys.

Kurkite sudėtinius elementus maketo skyriuje nuvilkdami lauką į vertikalius arba horizontalius sudėtinių elementų laukus. Daugiau informacijos žr. „Power View“ sudėtinės vizualizacijos.

Puslapio viršus

„Power View“ ataskaitos peržiūra naudojant „SharePoint“ skaitymo ir viso ekrano režimus

Skaitymo režimu ataskaita užima visą naršyklę. Viso ekrano režimu ataskaita užima visą ekraną, panašiai kaip „PowerPoint“ skaidrių demonstravimas. Pateikiant „Power View“ pateiktį, naudojamas šis režimas.

Skirtuke Pagrindinis > Skaitymo režimas arba Viso ekrano režimas.

Abiem režimais juostelė ir laukų sąrašas paslepiami, todėl vizualizacijoms rodinyje lieka daug daugiau vietos. Filtrų sritis būna tokios pačios būsenos, kurios buvo dizaino režimu. Jeigu ji rodoma dizaino režimu, ji rodoma ir skaitymo ar viso ekrano režimu.

Skaitymo arba viso ekrano režimais pereiti iš vieno ataskaitos rodinio į kitą galima naudojant rodyklių klavišus arba spustelint kairėje apačioje esančią kelių rodinių piktogramą. Ataskaitos vizualizacijas galite naudoti taip pat, kaip dirbdami dizaino režimu.

Tačiau skaitymo ir viso ekrano režimais ataskaitos redaguoti negalima. Pavyzdžiui, negalima vizualizacijų perkelti, keisti jų dydžio ar naikinti, arba kopijuoti ir naikinti rodinių ar keisti jų tvarkos.

Norėdami išeiti iš viso ekrano režimo ir grįžti į ankstesnį režimą (dizaino ar skaitymo), paspauskite klavišą ESC.

Puslapio viršus

Įklijos elementų persidengimas

Rodinyje esantys elementai gali persidengti arba visiškai uždengti vienas kitą. Pavyzdžiui, galima įklijuoti mažesnę diagramą ant didesnės. Siekiant patobulinti kūrimo aplinką, galima perkelti objektus visiškai į priekį arba atgal.

Vizualizacijų tvarkos keitimas „Power View“

Kūrimo srityje pasirinkite vizualizaciją.

Skirtuke Dizainas >

Perkelti pirmyn

Perkelti į priekį

Perkelti atgal

Perkelti į galą

Patarimas:  Jeigu viena vizualizacija yra prieš kitos vizualizacijos viršutinį dešinįjį kampą, gali būti sunku pasirinkti gale esančios vizualizacijos filtrą arba išskleidimo piktogramą. Perkelkite šią vizualizaciją į priekį, kad galėtumėte filtruoti, tada vėl nukelkite ją į galą.

Jeigu įterpiama nauja vizualizacija, o rodinys jau pilnas, „Power View“ perkelia ją ant rodinyje esančių elementų viršaus.

Puslapio viršus

Vizualizacijos išskleidimas

Visos vizualizacijos yra "išskleisti" mygtukas „Power View“ išskleidimo piktograma viršutiniame dešiniajame kampe. Spustelėjus mygtuką, vizualizacijos atrodo išsiplečia, kad užpildytų visą galios rodinys, arba jei esate skaitymo ir viso ekrano režimą, kad užpildytų visą režimą. Tai tik laikinai. Likusi ataskaitos yra vis dar apačioje, ir spustelėjus išskleisti piktogramą dar kartą, vizualizacijos grįžta į savo vietoje ataskaitoje.

Pastaba: Plytelės neturi iškylantysis mygtukas.

Vizualizacijos dydžio keitimas

Vizualizacijų dydis keičiamas automatiškai, kai į ją įtraukiate naujų laukų. Jų dydį taip pat galite neautomatiškai.

  1. Pasirinkite vizualizavimą.

  2. Laikykite pelės žymiklį virš vienos iš vizualizacijos dydžio keitimo rankenėlių (dydžio keitimo rankenėlė atsiranda, palaikius žymiklį virš vienos iš pilkų punktyrinių linijų, juosiančių vizualizaciją, vidurinės dalies). Pelės žymeklis pasikeis į dvikryptę rodyklę. „Power View“ dvikryptės rodyklės dydžio keitimo žymiklis

  3. Vilkite dvikryptę rodyklę, kol vizualizacija bus norimo dydžio.

Pastaba:  Kai vizualizacijos dydį pakeisite neautomatiniu būdu, jis nebebus keičiamas automatiškai, kad tilptų nauji laukai. Tačiau atsiras slinkties juostos, kad slinkdami galėtumėte peržiūrėti vizualizacijos turinį. Norėdami grįžti į automatinį dydžio keitimo režimą, dukart spustelėkite dydžio keitimo rankenėles.

Anuliuoti

Viena iš patogių kūrimo naudojant „Power View“ funkcijų yra ta, kad galima anuliuoti beveik visus veiksmus. Taip galite išbandyti ir sužinoti apie įvairius veiksmus, nes galėsite juos paprasčiausiai atšaukti. Atšaukti galima kelis veiksmus ta tvarka, kuria jie buvo atlikti.

„Power View“ mygtukai Anuliuoti ir Perdaryti

Pastaba: „Excel“ papildinio „Power View“ lapuose yra mygtukai Anuliuoti ir Perdaryti. Skirtuke Power View jie pavaizduoti kaip didelės rodyklės pirmyn ir atgal.

„Deja, negalime parodyti jūsų duomenų, nes glaudžiai susiję laukai yra skirtingose ašyse“

Šį „Power View“ pranešimą matysite, jei daugiau tas pats vizualizacijos laukas yra keliose srityse, pvz., ašies ir legendos srityse.

Jei kuriate „Power View“ ataskaitas „SharePoint“ (RDLX failuose) naudodami SQL serverio analizės tarnybų kelių dimensijų modelį, šį pranešimą galite matyti net jei laukai yra skirtingi, bet „glaudžiai susiję“ (turi tuos pačius pagrindinius laukus). Šis apribojimas taikomas dėl to, kad būtų palaikomi kelių dimensijų modeliai.

1 sprendimas: pašalinkite lauką

Pašalinkite lauką iš visų sričių, išskyrus vieną. Pavyzdžiui, jei turite stulpelinę diagramą, kurios tas pats laukas yra ir ašyje, ir legendoje, pašalinkite jį iš legendos, palikdami tik ašyje.

2 sprendimas: duomenų modelyje sukurkite pasikartojantį lauką

Jei turite prieigą prie „Power View“ ataskaitos duomenų modelio, sukurkite šio lauko kopiją. Tarkime, turite stulpelinę diagramą, kurios ašyje ir legendoje yra laukas „Country“. Duomenų modelyje sukurkite apskaičiuotąjį stulpelį naudodami formulę "=[Country]" ir pavadinkite jį Country2. Tada „Power View“ nuvilkite „Country“ į ašį, o „Country2“ – į legendą.

Taip pat žr.

„Power View“ ir „Power Pivot“ vaizdo įrašai

Mokymas: Duomenų importavimas į "Excel" ir duomenų modelio kūrimas

„Power View“: naršykite, vizualizuokite ir pateikite duomenis

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×