„PivotTable“ ataskaitos naudojimas, kad išoriniai lentelės duomenys taptų prieinami tarnybose „Excel Services“

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei norite dirbti su lentelės duomenimis, sukurtais išorinių duomenų sąsajos pagrindu, programoje „Excel Services“ galite naudoti išorinių duomenų diapazoną (taip pat vadinamą užklausų lentele). Turite sukurti „PivotTable“ ataskaitą, kuri suskirsto daugiamačius, hierarchinius duomenis į lenteles arba dvi dimensijas. Štai kaip tai padaryti.

Daugiamačių ir dvimačių duomenų palyginimas

1. Konvertuokite daugiamatę „PivotTable“ ataskaitą…

2. …į dvimatę „PivotTable“ ataskaitą…

3. …kad galėtumėte matyti suskirstytus lentelės duomenis tarnybose „Excel Services“.

Ką norėtumėte atlikti?

Sužinokite, kaip "Excel" tarnybų palaiko ryšiai su išorinių duomenų šaltiniais

Sužinokite apie skirtumus tarp "PivotTable" ataskaitos, prijungtos prie išorinių duomenų ir išorinių duomenų diapazonai

Įsitikinkite, kad dvimatę lentelės formos "PivotTable" ataskaitą

Kurti "PivotTable" ataskaitą ir prijungti ją prie išorinių duomenų šaltinio

Įtraukti, išdėstyti ir tvarkyti laukus į sritį eilučių Žymos

Pakeiskite PivotTable parinktis ir laukų parametrai

Išdėstyti "PivotTable" ataskaitą kaip dvimatę lentelę

"PivotTable" ataskaitos dizaino tinkinimas

Publikuoti darbaknygę į "Excel" tarnybas

Sužinoti, kaip tarnybos „Excel Services“ palaiko ryšius su išorinių duomenų šaltiniais

„PivotTable“ ataskaitos sukurtos, kad sujungtų daug skaitmeninių duomenų į sumas ir bendrąsias sumas ir kad dirbtų su daugiamačiais hierarchiškai surūšiuotais duomenis. Kita vertus, išorinių duomenų diapazonai yra dvimatės lentelės, suformuotos kaip eilutės ir stulpeliai, kuriose rodomi nesujungti šaltinio duomenų įrašai.

Kai naudojate duomenų ryšio vedlys arba Microsoft Query prisijungti prie išorinių duomenų, galite paprastai sukurti išorinių duomenų diapazoną. Tai vienintelė kurti "PivotTable" ataskaita, kuri sujungta su išoriniais duomenimis. "PivotTable" ataskaita nesukuria išorinių duomenų diapazoną. Šis skirtumas, kaip ryšiai kuriami, svarbu suprasti, kai publikuojate darbaknygę į "Excel" tarnybas, nes "Excel" tarnybų tik palaiko "PivotTable" ataskaitose pagal išorinių duomenų ryšių ir nepalaiko išorinių duomenų diapazonų.

Puslapio viršus

Sužinoti apie skirtumus tarp „PivotTable“ ataskaitų, kurios susietos su išoriniais duomenimis ir su išorinių duomenų diapazonais

Kai dirbate su "PivotTable" ataskaita, kuri sujungta su išorinių duomenų, skiriasi veikimo būdą, "PivotTable" ataskaitos ir išorinių duomenų diapazoną, kurį turėtų žinoti apie, įskaitant šiuos:

„PivotTable“ ataskaitų grupės ir antrinės grupės duomenų tvarka iš kairės į dešinę

Sugrupuoti duomenys yra pagrįsti duomenų rūšiavimu viename arba keliuose stulpeliuose. Pavyzdžiui, jei norite matyti visus darbuotojus, sugrupuotus pagal jų skyrius, galite vykdyti duomenų rūšiavimą pagal skyrius ir antrinį rūšiavimą pagal darbuotojus. Taip pat galite įterpti grupes, pavyzdžiui, „Produkto linija“, „Kategorija“, „Produktas“ arba „Geografija“, „Šalis/regionas“, „Valstybė/provincija“ ir „Miestas“. „PivotTable“ ataskaitos yra automatiškai surūšiuotos į grupes ir antrines grupes iš kairės į dešinę, kad būtų lengviau matyti susijusius duomenis, rodyti antraštės ir suvestinės informaciją ir išplėsti arba sutraukti susijusius elementus.

Duomenų sugrupuota pagal Produktų liniją, tada subgrouped kiekvieno Produkto linijos pagal kategoriją

Produkto linija

Kategorija

Produktas

Varikliai

Lėktuvas

Sparno įtaisas

Uodegos įtaisas

Startinis variklis

Automobilis

269 arklio galių

454 arklio galių

Išmetamosios dujos

Keleivis

Didelis karštis

Standartinis

Sportinė transporto priemonė

Mažas

Įterpę stulpelį su unikaliomis reikšmėmis eilučių žymės srities kairėje, galite automatiškai suskirstyti duomenis.

Tuos pačius duomenis Produktų liniją , pašalinti iš ID Num stulpelio įtraukimas

Identifikavimo numeris

Produkto linija

Kategorija

Produktas

WM-345

Varikliai

Lėktuvas

Sparno įtaisas

TM-231

Varikliai

Lėktuvas

Uodegos įtaisas

BSTR-567

Varikliai

Lėktuvas

Startinis variklis

6C-734

Varikliai

Automobilis

269 arklio galių

8C-121

Varikliai

Automobilis

454 arklio galių

MF-202

Išmetamosios dujos

Keleivis

Didelis karštis

MF-321

Išmetamosios dujos

Keleivis

Standartinis

MF-211

Išmetamosios dujos

Sportinė transporto priemonė

Mažas

Jei nenorite rodyti šio stulpelio, įterpę jį į „PivotTable“ ataskaitą, galite paslėpti (pasirinkite stulpelį ir skirtuko Vietos grupėje Langeliai spustelėkite rodyklę šalia Formatas, pastatykite pelės žymiklį ant Slėpti ir neslėpti ir spustelėkite Slėpti stulpelius).

Svarbu: Jei „PivotTable“ ataskaita aptinka dvi arba daugiau pasikartojančių duomenų iš duomenų šaltinio eilučių, ji parodo tik vieną eilutę. Jei norite, kad „PivotTable“ ataskaitoje būtų rodomos visos eilutės, taip pat ir pasikartojančios, turite pridėti lentelėje stulpelį, kuriame yra unikalios reikšmės, užklausą arba rodinį, kurį importuojate iš duomenų šaltinio. Jei duomenų šaltinyje nėra unikalaus stulpelio, galite pridėti vieną duomenų šaltinyje. Pavyzdžiui, galite pridėti stulpelį, kuriame yra „AutoNum“ duomenų tipas, programos „Microsoft Office Access“ lentelėje, arba stulpelį, kuriame yra vartotojo duomenų tipas, serverio „Microsoft SQL Server“ lentelėje, arba apskaičiuotą stulpelį, kuriame rodomas unikalus numeris kiekvienam įrašui, duomenų bazės užklausoje arba rodinyje.

Langelio duomenų redagavimas ir apskaičiuotų stulpelių pridėjimas

Prieš publikuodami darbaknygę tarnybose „Excel Services“, galite redaguoti juos išorinių duomenų diapazone, bet „PivotTable“ duomenys yra visada tik skaitymui.

Jei dukart spustelėsite langelį išorinių duomenų diapazone, įjungsite redagavimo režimą ir galėsite keisti reikšmes ar net įvesti formulę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nekeičiate pirminės reikšmės duomenų šaltinyje ir kai kitą kartą atnaujinsite duomenis, nauja reikšmė gali būti pakeista priklausomai nuo išorinių duomenų diapazono ypatybės Jeigu atnaujinus pasikeičia duomenų diapazono eilučių skaičius parametro.

Jei dukart spustelėsite langelį „Eilutės žymė „PivotTable“ ataskaitoje“, langelis išplės arba sutrauks elementus šioje eilutės žymėje. Kai skirstote „PivotTable“ ataskaitą į dvimatę lentelę, skirstymas paveikiamas visų eilučių reikšmių grupėje langelio kairėje dingimu arba atsiradimu.

Galite pridėti apskaičiuotus stulpelius bet kur programos „Microsoft Office Excel“ lentelėje, kuri sukurta išorinių duomenų diapazono pagrindu, arba galite įterpti stulpelius ir užpildyti formules išorinių duomenų diapazone. Negalite įterpti apskaičiuotų stulpelių „PivotTable“ ataskaitos viduje (net jei galite įterpti apskaičiuotus laukus). Tačiau galite pridėti stulpelius, kurie užpildo duomenis arba formules, tiesiai „PivotTable“ ataskaitos kairėje arba dešinėje, o užpildytoje formulėje galite naudoti langelio nuorodas „PivotTable“ ataskaitoje.

Diagramos kūrimas

Jei norite kurti diagramą pagal duomenis "PivotTable" ataskaitoje, galite sukurti "PivotChart" ataskaita, kuri veikia panašiai į standartinį diagramas, bet yra keletas skirtumų, įskaitant šiuos:

Sąveika     Naudodami standartines diagramas, sukuriate vieną diagramą kiekvienam duomenų rodiniui, kurį norite matyti, bet rodiniai nesąveikauja. Naudodami „PivotChart“ ataskaitas, galite kurti vieną diagramą ir matyti sąveikaujančius duomenis skirtingais būdais keisdami ataskaitos maketą arba detales, kurios rodomos. Tarnybose „Excel Services“ ir standartinė diagrama, ir „PivotChart“ ataskaita gali būti atnaujinta vartotojui dirbant su darbaknyge, tačiau abi diagramos parodomos kaip statiniai vaizdai.

Diagramos tipai     Numatytasis diagramos tipas standartinei diagramai yra sudėtinio stulpelio diagrama, kurioje sugretinamos reikšmės kategorijose. Numatytasis diagramos tipas „PivotChart“ ataskaitai yra persidengiančių stulpelių diagrama, kurioje sugretinama kiekvienos reikšmės dalis bendroje kategorijų skalėje. Galite pakeisti „PivotChart“ ataskaitą į bet kokį diagramos tipą, išskyrus dviejų reikšmių, akcijų kursų arba rutulinę diagramą.

Diagramos elementai     "PivotChart" ataskaitos, kuriose yra tokie patys elementai kaip įprastų diagramų, tačiau jie taip pat yra laukai ir elementai, kurios gali būti įtrauktas į, pasukti arba pašalinti, kad būtų rodomi skirtingų duomenų rodinius. Kategorijos, sekos ir įprastų diagramų duomenų yra kategorijų laukai, sekų laukai ir reikšmių laukai "PivotChart" ataskaitos. "PivotChart" ataskaitos taip pat gali būti ataskaitų filtrai. Kiekvienos iš šių laukų yra elementai, kurie yra rodomi kaip kategorijų žymės ar sekų pavadinimai legendos įprastų diagramų.

Formatavimas     Dauguma formatavimą, įskaitant elementus, maketą ir stilių, išlaikomas kai kuriuos naujinti "PivotChart" ataskaitą. Tačiau, krypties linijos, duomenų Žymos, paklaidų juostosir kitų duomenų sekų pakeitimai neišlaikomi. Standartinės diagramos prarasti šį kartą pritaikytą formatavimą.

Elementų perkėlimas arba dydžių keitimas     „PivotChart“ ataskaitoje negalite perkelti arba keisti braižymo plokštuma, legendos, diagramos pavadinimų arba ašių pavadinimų, nors galite pasirinkti vieną iš kelių nustatytų pozicijų legendai, galite keisti pavadinimų šrifto dydžius. Standartinėje diagramoje galite perkelti visus šiuos elementus arba keisti jų dydžius.

Kai sukuriate "PivotChart" ataskaitą, jei norite, galite konvertuoti ją į standartinę diagramą. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje kurti "PivotTable" duomenims anaylze darbalapio duomenis, ar kurti "PivotChart".

Išorinių duomenų diapazono ypatybių ir „PivotTable“ parinkčių palyginimas

Išorinių duomenų diapazonai ir „PivotTable“ ataskaitos turi ypatybių, kurias galite naudoti, kad kontroliuotumėte duomenų formatavimą ir maketą ir kad atnaujintumėte duomenų funkcionavimą.

Ir išorinių duomenų diapazonai, ir „PivotTable“ ataskaitos leidžia jums koreguoti stulpelio plotį, nustatyti stulpelių rūšiavimą, filtravimą, langelių formatavimą ir duomenų maketą, jei išoriniai duomenys atnaujinami.

Išorinių duomenų diapazoną, taip pat turite galimybę įtraukti eilučių numerius kaip pirmą duomenų stulpelį. "PivotTable" ataskaitoje, panašiai parinkties nėra. Žiūrėkite skyrių "PivotTable" ataskaitų grupės ir antrinės grupės duomenų tvarka iš kairės į dešinę, diskusijoms apie unikalų stulpelio įtraukimas į duomenų šaltinio.

Kai atnaujinate išorinių duomenų diapazoną, galite kontroliuoti, kas atsitiks esamiems duomenims, jei eilučių skaičius duomenų diapazone pasikeis, nustatydami vieną iš šių parinkčių:

 • Įterpti langelius naujiems duomenims, panaikinti nepanaudotus langelius (numatytoji)

 • Įterpti naujiems duomenims po visą eilutę, išvalyti nepanaudotus langelius

 • Įrašyti naujus duomenis vietoje esančiųjų langeliuose, išvalyti nepanaudotus langelius.

Kai atnaujinate "PivotTable" ataskaita, ji tik duoda naujus duomenis. Tačiau jums gali paraginti ir prašoma nuspręsti, ar perrašyti esamus langelius žemiau dabartinės ataskaitos.

Duomenų filtravimas

Duomenų filtravimas išorinių duomenų diapazone ir „PivotTable“ ataskaitoje yra labai panašūs, bet yra keli skirtumai:

 • Išorinių duomenų diapazonuose naudojamos komandos Teksto filtras, Skaičių filtras ir Datos filtras, tuo tarpu „PivotTable“ ataskaitose naudojamos komandos Žymių filtras, Reikšmių filtras ir Datos filtras.

 • Meniu filtras išorinių duomenų diapazono visada pašalina elementus, kurie jau nebegalioja, ir meniu filtras niekada yra nauji elementai su pritaikytu filtru po atnaujinimo operacijos, tačiau "PivotTable" ataskaitos turi parinktis Norėdami valdyti šią problemą. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje keitimas PivotTable parinktis ir laukų parametrus.

 • „PivotTable“ ataskaitoje yra ataskaitos filtro priemonė (neveikianti išorinių duomenų diapazone), kuri leidžia vartotojams dirbti su duomenų pogrupiais „PivotTable“ ataskaitoje.

Duomenų rūšiavimas

Išorinių duomenų diapazone galite atlikti iki 64 stulpelių rūšiavimą, galite pasirinkti bet kurį stulpelį kaip pirminį rūšiavimą ir galite pasirinkti bet kuriuos kitus stulpelius kaip antrinius rūšiavimus. Tačiau duomenų rūšiavimo procesai „PivotTable“ ataskaitoje ir išorinių duomenų diapazono rūšiavimas yra skirtingi. Ne taip kaip išorinių duomenų diapazone, „PivotTable“ ataskaitoje galite vykdyti tik pirminį rūšiavimą kairiajame stulpelyje. Visuose kituose stulpeliuose vykdomi antriniai rūšiavimai artimiausiame kairiajame stulpelyje. Trumpai tariant, galite vykdyti pirminį ir antrinį rūšiavimą iš kairės į dešinę tvarka.

Be to, kai įdedate stulpelį su unikaliomis reikšmėmis kaip pirmą stulpelį kairėje, galite rūšiuoti tik pagal tą stulpelį, nes, tiesą sakant, jūs sukuriate pirminę grupę kiekvienai eilutei. Priklausomai nuo vartotojų poreikių, galite iš anksto surūšiuoti duomenis programoje „Excel“ ir po darbaknygės publikavimo tarnybose „Excel Services“ išjungti rūšiavimą panaikindami parinktį žymės langelyje Rūšiavimas programos „Microsoft Office Excel Web Access“ žiniatinklio dalies įrankių juostoje.

Hipersaitų naudojimas

Ne taip kaip išorinių duomenų diapazonuose, aktyvūs hipersaitai nepalaikomi „PivotTable“ langeliuose. Programoje „Excel“ arba tarnybose „Excel Services“ hipersaitas laikomas tekstu ir jūs negalite sekti hipersaitu į tinklalapį arba dokumentą.

Puslapio viršus

Sukurti dvimatę lentelės formos „PivotTable“ ataskaitą

Yra daug būtinų veiksmų, kad suskirstytumėte daugiamačius duomenis į dvimatę lentelės formos „PivotTable“ ataskaitą. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, atlikite šiuos veiksmus vieną po kito.

Puslapio viršus

Sukurti „PivotTable“ ataskaitą ir susieti ją su išorinių duomenų šaltiniu

 1. Pasirinkite tuščią langelį.

 2. Skirtuko Įterpti grupėje Lentelės spustelėkite PivotTable ir PivotTable.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Parodomas dialogo langas Kurti PivotTable.

 3. Spustelėkite Naudoti išorinį duomenų šaltinį.

 4. Spustelėkite Pasirinkti ryšį.

  Į Parodomas dialogo lango Esami ryšiai .

 5. Sąraše Rodyti dialogo lango viršuje pasirinkite ryšių kategoriją, kuriai norite pasirinkti ryšį, arba pasirinkite Visi ryšiai (tai yra numatytoji parinktis).

 6. Pasirinkite ryšį iš sąrašo Pasirinkti ryšį ir spustelėkite Atidaryti.

 7. Įveskite vietą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Kad įdėtumėte „PivotTable“ ataskaitą į naują darbalapį pradėdami nuo langelio A1, spustelėkite Į naują darbalapį.

  • Kad įdėtumėte „PivotTable“ ataskaitą į esamą darbalapį, pasirinkite Į esamą darbalapį ir įveskite pirmą langelių diapazono langelį, kur norite įdėti „PivotTable“ ataskaitą.

   Taip pat galite spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , kad laikinai paslėptumėte dialogo langą, pasirinkite pradinį langelį darbalapyje ir spustelėkite Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 8. Spustelėkite Gerai.

Tuščia „PivotTable“ ataskaita su parodytu „PivotTable“ laukų sąrašu įdedama į vietą, kurią įvedėte.

Puslapio viršus

Pridėti, išdėstyti ir sutvarkyti laukus eilučių žymių srityje

Naudokite „PivotTable“ laukų sąrašą, kad pridėtumėte, išdėstytumėte ir tvarkytumėte laukus, ir įsitikinkite, kad visi laukai pridėti eilučių žymių srityje.

 1. Spustelėkite „PivotTable“ ataskaitą.

 2. Atlikite vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

  • Kad įdėtumėte laukus į ataskaitą, atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

   • Pažymėkite žymės langelį šalia kiekvieno lauko pavadinimo laukų sekcijoje laukų sąraše. Kiekvienas laukas yra numatytoje maketo sekcijos srityje, bet galite pertvarkyti laukus.

    Nesunumeruoti laukai įdedami į eilučių žymių sritį, sunumeruoti laukai įdedami į reikšmių sritį, o laiko ir datos laukai įdedami į stulpelio žymių sritį.

   • Kad perkeltumėte lauką į eilučių žymių sritį, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lauko pavadinimą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Pridėti eilučių žymes.

    Patarimas: Taip pat galite spustelėti ir laikyti paspaudę lauko pavadinimą, o tada vilkti lauką iš lauko sekcijos į sritį maketo sekcijoje.

  • Kad pertvarkytumėte laukus, spustelėkite lauko pavadinimą vienoje iš sričių ir pasirinkite vieną iš šių komandų:

Perkelti aukštyn   

Perkelia lauką srityje viena vieta aukščiau.

Perkelti žemyn   

Perkelia lauką viena pozicija žemyn srityje.

Perkelti į pradžią   

Perkelia lauką į srities pradžią.

Perkelti į pabaigą   

Perkelia lauką į srities pabaigą.

Perkelti į eilučių Žymos   

Perkelia lauką į sritį Eilutės etiketės.

 • Norėdami pašalinti į laukas, spustelėkite lauko pavadinimą vienoje iš maketo sritis, ir spustelėkite Šalinti laukąarba išvalykite žymės langelį šalia kiekvieno lauko pavadinimą, kurį norite pašalinti, laukų sekcijoje.

  Patarimas: Taip pat galite spustelėti ir laikyti paspaudę lauko pavadinimą maketo sekcijoje, o tada vilkti lauko pavadinimą už „PivotTable“ laukų sąrašo ribų.

  Pastaba: Parinkties panaikinimas žymės langelyje laukų sekcijoje pašalina visas lauko kopijas iš ataskaitos.

Puslapio viršus

Pakeisti „PivotTable“ parinktis ir laukų parametrus

Kad užtikrintumėte, kad „PivotTable“ ataskaita veiktų panašiai kaip išorinis diapazonas, atlikite šiuos veiksmus:

Suvestinės lentelės PivotTable parinkčių keitimas   

 1. Spustelėkite PivotTable ataskaitą.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  Parodomas dialogo langas PivotTable parinktys.

 3. Kad stulpelio plotis susireguliuotų automatiškai po atnaujinimo proceso, spustelėkite skirtuką Maketas ir formatas ir sekcijoje Formatuoti pažymėkite žymės langelį Naujinant automatiškai talpinti stulpelių plotį.

 4. Kad išlaikytumėte formatavimą kiekvieną kartą, kai duomenys atnaujinami, spustelėkite skirtuką Maketas ir formatas ir sekcijoje Formatuoti pažymėkite žymės langelį Naujinant išlaikyti langelių formatavimą.

 5. Kad užtikrintumėte, kad meniu filtras pašalina elementus, kurie nebegalioja, po atnaujinimo proceso spustelėkite skirtuką Duomenys ir lauke Elementų, kuriuos norite išlaikyti, skaičius viename lauke pasirinkite Nėra.

Lauko parametrų keitimas   

 1. Spustelėkite „PivotTable“ ataskaitą.

 2. Kad įtrauktumėte naujus elementus į „PivotTable“ ataskaitą su pritaikytu filtru, kiekvienam laukui dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite langelį, kontekstiniame meniu spustelėkite Lauko parametrai, spustelėkite skirtuką Tarpinės sumos ir filtrai ir sekcijoje Filtrai pažymėkite žymės langelį Įtraukti naujus elementus į neautomatinį filtrą.

Puslapio viršus

Išdėstyti „PivotTable“ ataskaitą kaip dvimatę lentelę

Kad išdėstytumėte „PivotTable“ ataskaitą kaip dvimatę lentelę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite „PivotTable“ ataskaitą.

 2. Skirtuko Kurti grupėje Maketas spustelėkite Tarpinė suma ir spustelėkite Nerodyti tarpinių sumų.

 3. Skirtuko Kurti grupėje Maketas spustelėkite Bendrosios sumos ir spustelėkite Išjungtos eilutės ir stulpeliai.

 4. Skirtuko Kurti grupėje Maketas spustelėkite Ataskaitos maketas ir spustelėkite Rodyti kaip lentelę.

 5. Skirtuko Parinktys grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Laukų antraštės.

Puslapio viršus

Tinkinti „PivotTable“ ataskaitos dizainą

Įtaisytosios "PivotTable" stiliai ir stilių parinktys, skirtos kelių dimensijų duomenų, dvimatę lentelę. Kai skirstote ataskaitą į dvimatę lentelę, šie stiliai nerodo langelio kraštinių pridėjimas ir Juostinės eilutės ir Juostiniai stulpeliai žymės langelius, skirtuko dizainas grupėje PivotTable stiliaus parinktys neturi jokios įtakos langelių formatą. Tačiau galite tinkinti "PivotTable" stiliaus, kad kiekvienas langelis turėtų langelio kraštinę, o "PivotTable" ataskaitą naudojamas sąlyginis formatavimas Rodyti juostines eilutes arba stulpelius.

PivotTable stiliaus tinkinimas   

 1. Spustelėkite „PivotTable“ ataskaitą.

 2. Skirtuko Kurti grupėje PivotTable stiliai pasirinkite norimą stilių ir atlikite šiuos veiksmus:

  1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite matomą stilių, slinkite pro galeriją arba, kad pamatytumėte visus prieinamus stilius, spustelėkite Daugiau slinkties juostos apačioje.

  2. Spustelėkite Kartoti.

   Parodomas dialogo langas Modifikuoti PivotTable spartųjį stiliaus taikymą.

  3. Jei norite, įveskite naują pavadinimą lauke Pavadinimas.

  4. Lauke Lentelės elementas pasirinkite Visa lentelė ir spustelėkite Formatuoti.

   Parodomas dialogo langas Langelių formatavimas.

  5. Spustelėkite skirtuką Kraštinė ir sukurkite langelio kraštinę.

  6. Jei norite, spustelėkite skirtukus Užpildyti ir Šriftas ir padarykite kitus pakeitimus.

  7. Du kartus spustelėkite Gerai.

  8. Spustelėkite mygtuką Daugiau slinkties juostos apačioje ir kategorijoje Pasirinktinis spustelėkite „PivotTable“ stilių, kurį ką tik sukūrėte.

Rodyti juostines eilutes arba stulpelius juostomis naudojant sąlyginį formatavimą   

 1. Pažymėkite visus stulpelius „PivotTable“ ataskaitoje.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Parodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Kad pridėtumėte sąlyginį formatavimą, spustelėkite Nauja taisyklė.

  Parodomas dialogo langas Naujo formatavimo taisyklė.

 4. Srityje Pasirinkti taisyklės tipą spustelėkite Naudoti formulę, norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti.

  1. Srities Redaguoti taisyklės aprašą lauke Formatuoti reikšmes, kurių rezultatas pritaikius formulę yra teisingas įveskite formulę.

  2. Atlikite vieną iš veiksmų:

   • Kad apjuostumėte eilutes, įveskite šią formulę:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Kad apjuostumėte stulpelius, įveskite šią formulę:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Kad apjuostumėte eilutes ir stulpelius, įveskite šią formulę:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 2. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Publikuoti darbaknygę tarnybose „Excel Services“

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite rodyklę, esančią šalia publikuoti, ir spustelėkite "Excel" tarnybų dalyje paskirstyti dokumentą kitiems žmonėms.

 2. Lauke Failo vardas įveskite serverio maršrutą ir priimkite pasiūlytą pavadinimą darbaknygei arba, jei reikia, įveskite naują pavadinimą.

  Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Windows Vista“,   

  • Lauke Adreso juosta pasirinkite tinklo vietą, prie kurios galės prieiti numatyti vartotojai, tada spustelėkite Įrašyti.

   Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Microsoft Windows XP“   

  • Lauke Įrašyti kaip pasirinkite tinklo vietą, prie kurios galės prieiti numatyti vartotojai, tada spustelėkite Įrašyti.

   Pavyzdžiui, įveskite http:///serveriosvetainės/failo vardą

   Pastaba: Programa „Excel“ gali publikuoti darbaknygę serveryje tik programos „Microsoft Office Excel 2007“ XML pagrindu sukurtu failo formatu (.xlsx) arba programos „Office Excel 2007“ dvejetainiu failo formatu (.xlsb).

 3. Spustelėkite Gerai.

 4. Kad patvirtintumėte, kad darbaknygės matomos sritys naršyklėje rodomos teisingai, pažymėkite žymės langelį Kai įrašysiu, atidaryti šią darbaknygę mano naršyklėje.

 5. Spustelėkite Įrašyti.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Publikuoti darbaknygę "Excel" tarnybose.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×