„Outlook Web App Light“ > Paštas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Paskutinį kartą atnaujinta 2015-12-04

Supaprastina „Outlook Web App“ versija yra paprastesnė tiek išvaizdos, tiek funkcijų prasme. Joj yra mažiau skaitymo ir el. laiškų kūrimo funkcijų nei standartinėje „Outlook Web App“ versijoje. Norėdami sužinoti daugiau apie skirtumus, žr. Standartinės ir supaprastintos „Outlook Web App“ versijų palyginimas.

Norėdami peržiūrėti laiškus, naršymo srityje pasirinkite Paštas. Norėdami rūšiuoti laiškus, pasirinkite bet kurio stulpelio antraštę.

Jei norite sužinoti, kodėl matote supaprastintą „Outlook Web App“ versiją, kaip grįžti prie standartinės „Outlook Web App“ versijos ar prie „Office“ arba kaip mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje naudoti kitą el. pašto programą, žr. „Outlook Web App Light“.

Šiame straipsnyje:

Kurios pašto funkcijos negalimos supaprastintoje versijoje?

Kaip tvarkyti laiškus?

Kas nutinka, kai panaikinu laišką?

Kaip sukurti laišką?

Kaip perskaityti laišką?

Kaip atsakyti į laišką?

Apie priedus

El. laiškų siuntimo ir gavimo trikčių diagnostika

Ką dar turėčiau žinoti?

Kurios pašto funkcijos negalimos supaprastintoje versijoje?

Supaprastinta „Outlook Web App“ versija yra labai paprasta. Pavyzdžiui, naudodami supaprastintą versiją negalite atlikti šių užduočių:

 • Keisti šrifto. Supaprastintoje „Outlook Web App“ versijoje naudojamas tik paprastasis tekstas, vadinasi, nėra jokio paryškintojo, pabrauktojo ar pasvirojo teksto, nėra įdėtųjų paveikslėlių ir hipersaitų.

 • Supaprastintoje „Outlook Web App“ versijoje nėra integruoto rašybos tikrintuvo. Jei jūsų naudojamoje naršyklėje yra rašybos tikrintuvas, galite naudoti jį.

 • Matyti laiško peržiūros. Nėra skaitymo ar peržiūros srities.

 • Keisti stulpelių pločio arba sąrašo rodinyje rodyti daugiau temos.

 • Naudoti kelių el. pašto parašų arba pasirinkti, į kuriuos laiškus įterpti parašą.

 • Naudoti laiškų persiuntimo taisyklių.

 • Prijungti arba atjungti kitų el. pašto abonementų.

 • Atidaryti kito asmens pašto dėžutės.

 • Spausdinti laiško.

 • Kopijuoti laiško arba priedo. Galite naudoti CTRL + C ir CTRL + V ir nukopijuoti bei įklijuoti laiško turinį.

 • Įrašyti laiško kaip failo.

 • Gauti pranešimo arba įspėjimo apie gautą laišką.

 • Pateikti laiško perskaitymo ar pristatymo patvirtinimo užklausos.

 • Valdyti užduočių, pastabų arba aplanko Gauta taisyklių.

 • Atšaukti el. laiško.

 • Kurti arba modifikuoti kontaktų grupės. Informaciją, ką galite atlikti su kontaktais ir ko negalite, žr. „Outlook Web App Light“ > kontaktai.

Kaip tvarkyti laiškus?

El. laiškai pristatomi į serverį, kuriame yra jūsų pašto dėžutė. Pagal numatytuosius nustatymus laiškai saugomi jūsų pašto dėžutės aplanke Gauta. Nauji laiškai pašto aplankuose rodomi paryškintuoju šriftu. Juos atidarius, nauji laiškai rodomi įprastai.

Norėdami rūšiuoti pagal kurį nors stulpelį, pasirinkite stulpelio antraštę. Pavyzdžiui, norėdami pirmiausia matyti naujausius laiškus, pasirinkite stulpelį Gauta.

Laiškams tvarkyti taip pat galite naudoti aplankus. Pašto dėžutėje yra numatytųjų aplankų rinkinys. Šie aplankai yra (bet jais neapsiribojama): Kalendorius, Kontaktai, Panaikinta, Juodraščiai, Gauta, Nepageidaujamas el. paštas ir Išsiųsta.

Pagal numatytuosius nustatymus gauti laiškai saugomi aplanke Gauta. Bet savo laiškus galite tvarkyti ir naudodami hierarchinę aplankų sistemą, kurią galima keisti pasikeitus poreikiams. Pavyzdžiui, aplanke Mano komanda galite sukurti kiekvienam komandos nariui skirtus poaplankius. Jei kuris nors narys palieka komandą, jo vardu pavadintą poaplankį galite ištrinti. Jei narys pereina į kitą komandą, jo poaplankį galite perkelti į tos komandos aplanką.

Naudokite pranešimų parinktis norėdami valdyti, kiek laiškų turėtų būti rodoma kiekviename puslapyje.

Aplankų ir aplankų turinio peržiūra

 1. Pasirinkite Aplankų tvarkymas, tada naršymo srityje pažymėkite Pasirinkite, jei norite peržiūrėti visus aplankus. Bus parodyti visi aplankai, sukurti naudojant supaprastintą „Outlook Web App“ versiją arba kitas el. pašto programas, pvz., „Outlook“ arba „Outlook Web App“.

 2. Išplečiamajame lauke iš sąrašo pasirinkite norimą aplanką, tada pasirinkite žalią rodyklę.

Naujo aplanko kūrimas

 1. Naršymo srityje pasirinkite Aplankų tvarkymas.

 2. Dalies Kurti naują aplanką sąraše Kurti aplanką čia pasirinkite naujo aplanko vietą.

 3. Lauke Aplanko pavadinimas įveskite norimą naujo aplanko pavadinimą.

 4. Pasirinkite Kurti.

Laiško perkėlimas į kitą aplanką

 1. Norėdami pasirinkti perkeltiną pranešimą, laiškų sąraše pažymėkite šalia pranešimo esantį žymės langelį arba atidarykite norimą perkelti laišką.

 2. Įrankių juostoje pasirinkite Perkelti.

 3. Atidaromas ekranas Perkėlimas į aplanką. Sąraše Perkelti į pasirinkite aplanką, į kurį norite perkelti laišką.

 4. Norėdami perkelti laišką į pasirinktą aplanką, pasirinkite Perkelti.

Jei nusprendžiate laiško neperkelti, įrankių juostoje pasirinkite Uždaryti, kad išeitumėte iš ekrano ir grįžtumėte į ankstesnįjį.

Ką dar galima daryti su aplankais?

Pasirinkę Aplankų tvarkymas, be naujų aplankų kūrimo parinkties matysite parinktis Pervardyti, Perkelti arba Naikinti aplankus.

Negalite atlikti toliau nurodytų veiksmų.

 • Kopijuoti laiško į kitą aplanką.

 • Pasiekti archyvo aplankų, sukurtų naudojant „Outlook“ arba „Outlook Web App“.

Puslapio viršus

Kas nutinka, kai panaikinu laišką?

Panaikinus elementą iš pašto dėžutės, jis perkeliamas į aplanką Panaikinta. Vadinasi, nebegalėsite jo susigrąžinti rasdami jį panaikintų elementų aplanke ir perkeldami atgal į aplanką Gauta.

Galite panaikinti visą aplanko turinį, įskaitant visus poaplankius, pasirinkdami Aplankų tvarkymas ir naudodami parinktį Naikinti aplanką.

Elementų panaikinimas iš panaikintų elementų aplanko visam laikui

 1. Pasirinkite aplanką Panaikinta dalyje Paštas.

 2. Norėdami visam laikui panaikinti visą savo aplanko Panaikinta turinį, įrankių juostoje pasirinkite Ištuštinti panaikintų elementų aplanką.

 3. Norėdami visam laikui panaikinti tik kai kuriuos savo aplanko Panaikinta elementus, pažymėkite šalia kiekvieno norimo naikinti elemento esančius žymės langelius ir įrankių juostoje pasirinkite Naikinti.

 4. Panaikintų elementų aplanke gali būti strategija, kuri visam laikui panaikina elementus po nustatyto laikotarpio.

Puslapio viršus

Kaip sukurti laišką?

Kurdami naują laišką naudojate naujo laiško formą. Tai ta pati forma, kurią naudojate norėdami atsakyti į laišką ar jį peradresuoti. Atsakant į laiškus, automatiškai užpildoma antraštės informacija (Kam, Nuo ir Tema).

Jei norite naudoti el. pašto parašą, eikite į pranešimų parinktis, kad jį sukurtumėte arba modifikuotumėte.

 1. Dalies Paštas įrankių juostoje pasirinkite Naujas pranešimas.

 2. Laiško adresavimas:

  • Laukuose Kam, Kopija ir Nematoma kopija įveskite numatomų gavėjų vardus ar el. pašto pseudonimus. Jei įvedate kelis vardus, atskirkite juos kabliataškiais. Norėdami, kad vardai būtų atpažinti, įrankių juostoje spustelėkite piktogramą Tikrinti vardus. Jei yra daugiau nei vienas galimas atitikmuo, nenustatyti vardai bus rodomi raudonai, o naršymo srityje bus pateiktas sąrašas. Pasirinkite norėdami iš sąrašo pasirinkti norimą vardą arba vardus.

  • Daugiau parinkčių ieškokite „Outlook Web App Light“ > adresų knygelė.

 3. Lauke Tema įveskite trumpą temos eilutę.

 4. Pagrindinėje laiško dalyje įrašykite tekstą.

 5. Norėdami išsiųsti laišką gavėjams, laiško įrankių juostoje spustelėkite Siųsti.

 6. Jei nenorite, kad laiškas būtų siunčiamas nedelsiant, laiško įrankių juostoje galite pasirinkti Įrašyti arba Uždaryti. Jūsų laiškas bus įrašytas aplanke Juodraščiai, kol jį atidarysite ir išsiųsite.

Kitos laiško įrankių juostos parinktys.

 • Norėdami nustatyti didelę laiško svarbą, pasirinkite šauktuką.

 • Norėdami nustatyti mažą laiško svarbą, pasirinkite rodyklę žemyn.

 • Norėdami pridėti priedą, pasirinkite sąvaržėlę arba po tema esančią parinktį Priedai.

Puslapio viršus

Kaip perskaityti laišką?

Norėdami nustatyti, kiek elementų rodyti viename puslapyje ir ką daryti perkėlus ar panaikinus elementą arba kada pranešime turi būti naudojama perskaitymo pažyma, naudokite pranešimų parinktis. Yra parinktis, kuria naudodamiesi galite nustatyti naujų laiškų tikrinimo dažnumą, nes paštas yra pasiekiamas iškart, kai jį gauna jūsų el. pašto serveris. Norėdami pamatyti, ar yra naujų laiškų, galite atnaujinti naršyklės puslapį.

 1. Naršymo srityje pasirinkite Paštas.

 2. Norėdami perskaityti laišką, spustelėkite aplanką, kuriame jis yra. Jei šis aplankas nematomas, pasirinkite parinktį Pasirinkite norėdami matyti visus aplankus, kad peržiūrėtumėte pasiekiamų aplankų sąrašą. Sąraše pasirinkite norimą aplanką ir spustelėkite rodyklę, kad greitai į jį pereitumėte. Nauji el. laiškai visada pristatomi į aplanką Gauta ir rodomi paryškintuoju šriftu.

 3. Norėdami atidaryti laišką, pasirinkite laiško temą.

 4. Norėdami matyti esamo aplanko ankstesnį arba tolesnį elementą, naudokite įrankių juostos naršymo rodykles. Tos pačios rodyklės yra ir puslapio apačioje.

Atidarius el. laišką, antraštėje rodoma ši informacija:

 • Tema – laiško tema.

 • Nuo – siuntėjo ar organizacijos vardas arba el. pašto adresas.

 • Išsiųsta – laiško siuntimo data ir laikas.

 • Kam – pirminių gavėjų vardai arba el. pašto adresai.

 • Kopija – laiško kopijų gavėjų vardai arba el. pašto adresai.

Jei reikia daugiau informacijos apie siuntėją arba gavėją, pvz., asmens adreso arba telefono numerio, pasirinkite jo vardą eilutėje Nuo, Kam arba Kopija.

Dėmesio : Kai kurių gautų el. laiškų antraštėje gali būti šis saitas: Peržiūrėti kaip tinklalapį. Jei matote šį saitą, pradiniame laiške buvo elementų, kurie buvo blokuoti, nes gali kelti pavojų saugai. Pavyzdžiui, tai gali būti Java programėlės ir „ActiveX“ valdikliai. Jei norite peržiūrėti nefiltruotą laišką atskirame naršyklės lange, pasirinkite saitą. Atidarydami tokį laišką, gausite įspėjimą dėl grėsmės saugai, galinčios kilti peržiūrėjus laiško turinį.

Puslapio viršus

Kaip atsakyti į laišką?

Atsakant į laišką atidaroma naujo laiško forma, kurios laukuose Kam ir Kopija yra atitinkami vardai. Prireikus vardus galite pašalinti arba jų pridėti. Persiunčiant laišką gavėjus reikia įvesti patiems.

Galite nustatyti pranešimą Išvykęs, kuris bus siunčiamas žmonėms, siunčiantiems jums laišką, kai esate išvykę.

A tsakymas į siuntėjo laišką

 1. Laiško skaitymo formos įrankių juostoje pasirinkite Atsakyti. Pasirinkus Atsakyti, lauke Kam iš karto nurodomas pradinio laiško siuntėjo vardas.

 2. Laukas Tema užpildomas automatiškai.

 3. Pirminio laiško tekstas nukopijuojamas į pagrindinį laiško tekstą. Savo atsakymą įrašykite virš gauto pirminio laiško arba jame.

A tsakymas siuntėjui ir visiems kitiems laiško gavėjams

 1. Laiško skaitymo formos įrankių juostoje pasirinkite Atsakyti visiems. Pasirinkus Atsakyti visiems, laukuose Kam ir Kopija iš karto nurodomi pradinio laiško siuntėjo ir kitų tą laišką gavusių asmenų vardai.

 2. Laukas Tema užpildomas automatiškai.

 3. Pirminio laiško tekstas nukopijuojamas į pagrindinį laiško tekstą. Savo atsakymą įrašykite virš gauto pirminio laiško arba jame.

L aiško peradresavimas

 1. Laiško skaitymo formos įrankių juostoje pasirinkite Persiųsti.

 2. Lauke Kam įveskite el. pašto adresą, kuriuo norite peradresuoti laišką.

 3. Pirminio laiško tekstas nukopijuojamas į pagrindinį laiško tekstą. Norimą informaciją įveskite virš siuntėjo pradinio laiško arba jame.

Parengę atsakymą, laiško įrankių juostoje pasirinkite Siųsti.

Puslapio viršus

Apie priedus

Priedas gali būti bet kokia programa sukurtas failas, pvz., „Word“ dokumentas, „Excel“ skaičiuoklė, .wav failas arba rastras. Prie bet kurios, Outlook Web App sukurto elemento, galite pridėti bet kokios rūšies failą, kurį galima pasiekti iš kompiuterio arba tinklu. Be to, galite pašalinti priedus iš elemento.

Kai laiške yra priedas, laiškų sąraše šalia jo rodoma sąvaržėlės piktograma. Sąvaržėlės piktograma rodoma ir šalia kalendoriaus elementų, kalendoriaus rodinio kampe, o atidarius kalendoriaus elementą, parodomas priedų sąrašas. Atidarius kontaktą, parodomas kontakto priedų sąrašas.

Atidarius elementą, prie kurio pridėtas priedas, priedų sąraše parodomas pridėto failo vardas. Kai kuriuos priedus, pvz., .txt ir .gif failus, galima atidaryti žiniatinklio naršykle.

F ailo pridėjimas prie e l. laiško laišką ar kitą elementą

 1. Kurdami laišką, paskyrą arba kontaktą, šalia elemento pasirinkite Priedai. Laiškuose saitas Priedai rodomas antraštėje. Kalendoriaus elementuose saitas Priedai rodomas įrankių juostoje arba, jei įrašas yra susitikimas, – iškart virš laiško teksto. Kontaktuose saitas Priedai rodomas kontakto puslapio apačioje.

 2. Norėdami rasti failą, naršymo srityje įveskite failo kelią arba pasirinkite Naršyti.

 3. Jei į priedų sąrašą norite įtraukti failą, radę norimą pridėti failą pasirinkite Atidaryti.

 4. Pasirinkite Pridėti ir failas bus įtrauktas į dalį Priedai. Norėdami pridėti papildomų failų, kartokite 1–3 veiksmus.

 5. Norėdami grįžti į formą, kurioje dirbote, įrankių juostoje pasirinkite Atlikta. Pasirinkti failai rodomi antraštėje šalia srities Priedai.

Prieš pridedant failus, ilgi failų vardai gali būti sutrumpinti. Failo turiniui tai neturi jokios įtakos. Pvz., jei naudojate „Internet Explorer 6“ su SP2 ar naujesnę versiją, pridedamo failo vardas gali turėti ne daugiau 76 simbolių. Jei failo vardas sutrumpinamas iki šios ribos, pirmi du pavadinimo simboliai gali būti pakeisti. Senesnės „Internet Explorer“ versijos ilgą failo vardą pakeičia į bendrąjį vardą, pvz., failo vardas[1].txt.

Puslapio viršus

V ieno ar kelių priedų pašalinimas iš elemento

 1. Atidarykite laišką ir antraštėje pasirinkite Priedai.

 2. Srityje Priedai pažymėkite šalia pašalinti norimų failų esančius žymės langelius.

 3. Pasirinkite Pašalinti.

 4. Pasirinkite Atlikta, kad įrašytumėte keitimus ir grįžtumėte prie elemento.

Atsakant į laišką priedas nėra nukopijuojamas. Failą pakeičia vietos rezervavimo piktograma. Jei norite įtraukti priedų, persiųskite laišką, o ne atsakykite į jį. Norėdami redaguoti pridėtus failus, pirmiausia turite juos atsisiųsti į kompiuterį.

P riedo skaitymas arba įrašymas

 • Pasirinkite priedo failo vardą. Galėsite rinktis iš kelių variantų: atidaryti priedą atitinkama programa arba įrašyti jį į diską.

 • Kai kurių tipų priedus galite atidaryti kaip tinklalapius ir peržiūrėti naršykle – spustelėkite Atidaryti kaip tinklalapį. Toliau nurodyti failų tipai, kuriuos galite atidaryti kaip tinklalapius.

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • „Adobe Acrobat“ .pdf failai

Dėmesio : Neatidarykite priedo, jei turinys ar jo siuntėjas kelia įtarimų. Priedai dažnai naudojami kompiuterių virusams platinti. Rekomenduojame naudoti parinktį Atidaryti kaip tinklalapį, nebent esate įsitikinę, kad priedas yra saugus. Daugiau informacijos žr. „Outlook Web App Light“ > Atidaryti kaip tinklalapį.

Puslapio viršus

P riedo siuntimas

Norint išsiųsti redaguotą priedą, kompiuteryje turi būti įdiegta programa, kuria jis buvo sukurtas. Pvz., jei norite redaguoti priedą, kuris yra Word failas, kompiuteryje turi būti diegta programa Word.

 1. Atidarykite laišką, prie kurio pridėtas pirminis priedas.

 2. Pasirinkite priedą, tada – Įrašyti, kad įrašytumėte priedą kompiuteryje.

 3. Raskite vietą, kurioje įrašėte priedą, atidarykite jį ir atlikite norimus keitimus.

 4. Įrašykite pakeitimus ir uždarykite dokumentą.

 5. Grįžkite į Outlook Web App ir atidarykite pirminį laišką.

 6. Pasirinkite Atsakyti, jei norite pašalinti iš laiško pradinį priedą ir pridėti modifikuotą versiją.

 7. Pasirinkite Persiųsti, jei norite įtraukti pradinį priedą ir modifikuotą versiją.

Ką dar turėčiau žinoti apie priedus ?

 • Kai kurie priedai gali būti pašalinti ar blokuojami antivirusinės programinės įrangos, kurią naudoja jūsų organizacija ar jūsų el. pašto gavėjų organizacija. Jei turite klausimų apie priedų palaikymą, kreipkitės į techninės pagalbos grupę.

 • Numatytasis atskiro Outlook Web App priedo dydžio apribojimas yra 10 MB. Atsižvelgiant į pašto dėžutės išteklių nuomos tarnybą, numatytasis viso laiško, įskaitant visus priedus, dydžio apribojimas yra 25 arba 35 MB. Pašto dėžutės priedų ir laiškų dydžio apribojimus nustato asmuo, valdantis el. pašto sistemą; jie gali skirtis nuo numatytųjų apribojimų.

 • Numatytasis maksimalus prie vieno laiško galimų pridėti priedų skaičius yra 125. Priedų skaičiaus apribojimą nustato sistemos administratorius; jis gali skirtis nuo numatytojo apribojimo.

Puslapio viršus

El. laiškų siuntimo ir gavimo trikčių diagnostika

Jei laukiamo el. laiško aplanke Gauta nėra, štai keletas patarimų, kaip galima pašalinti triktis.

 • Patikrinkite nepageidaujamo el. pašto aplanką.

 • Jei laišką yra prijungtas abonemento, tai yra į įkelti supaprastintą versiją Outlook Web App kartą per valandą.

 • Paklauskite siuntėjo, ar laiškas išsiųstas teisingu el. pašto adresu.

 • Atnaujinkite naršyklę. Laiškai pasiekiami netrukus po to, kai jie gaunami serveryje.

Ką daryti, jei susiduriu su kitokia problema?

Pateikite klausimą "Office 365" bendruomenės forume el. pašto ir kalendoriaus .

Ką dar turėčiau žinoti?

Norėdami sužinoti apie parinktis, turinčias įtakos pašto skaitymui ir siuntimui, žr. Parinktys > Pranešimai.

Norėdami sužinoti, kaip pakeisti slaptažodį, žr. Parinktys > Slaptažodžio keitimas.

„Outlook Web App Light“ > el. pašto sauga

„Outlook Web App Light“ > adresų knygelė

„Outlook Web App Light“ > kontaktai

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×