„OneNote“ privatumo patvirtinimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Paskutinį kartą atnaujinta: 2012 m. spalio mėn.

Office 2013 privatumo patvirtinimas

„Microsoft Office“ komanda gerbia jūsų privatumą, todėl norime jums paaiškinti, kaip renkame ir naudojame informaciją apie jus. Siekiame apsaugoti jūsų informacijos privatumą ir užtikrinti, kad galėtumėte kontroliuoti, kaip naudojama ir bendrinama jūsų informacija.

Bendroji informacija

„Microsoft“ daug dirba siekdama apsaugoti jūsų privatumą ir teikdama produktus, leidžiančius siekti našumo, efektyvumo ir lankstumo, kurio jums reikia naudojantis kompiuteriais. Šiame privatumo patvirtinime paaiškinama daugelis Microsoft OneNote taikomosios programos, skirtos „Windows 8“ naudojantiems įrenginiams, duomenų rinkimo ir naudojimo praktikų. Perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir visą su šiuo puslapiu susijusią papildomą informaciją apie OneNote ir konkrečias tarnybas, kurias galite naudoti. Tai nėra išsamus sąrašas ir jis netaikomas kitoms internetinėms ar neinternetinėms „Microsoft“ svetainėms, produktams ar paslaugoms.

Kaip ir visi „Microsoft Office“ produktai, šis leidimas sukurtas taip, kad galėtumėte greitai rinkti, rodyti ir bendrinti savo duomenis su kitais. „Microsoft“ siekia apsaugoti jūsų duomenų privatumą ir užtikrinti, kad galėtumėte kontroliuoti, kaip naudojami ir bendrinami jūsų duomenys.

Susiję saitai

Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Renkamą asmeninę informaciją naudojame jūsų naudojamos funkcijoms įgalinti, paslaugoms teikti ar jūsų užklausoms vykdyti. Taip pat galime informaciją naudoti, kad paprašytume atsiliepimų, teiktume kritinius naujinimus ir pranešimus, susijusius su programine įranga, tobulintume produktus ar paslaugas, pvz., trikčių ir apklausų formas, ar jums pateiktume išankstinį pranešimą apie renginius ar naujų produktų išleidimą.

Kai kuri įvesta asmeninė informacija gali būti įtraukiama į jūsų „Microsoft Office“ failus metaduomenų (duomenų duomenyse) forma. Šiuos duomenis „Office“ programos naudoja tam, kad galėtumėte bendradarbiauti su kitais dirbdami su failais. Nurodymus, kaip pašalinti metaduomenis iš failų, galite rasti papildomoje konkrečios „Office“ programos informacijoje.

Išskyrus tai, kas nurodyta šiame patvirtinime, jūsų pateikta asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Kartais samdome kitas įmones, kad jos mūsų vardu teiktų ribotas paslaugas, pvz., techninės priežiūros. Šioms įmonėms perduodama tik ta asmeninė informacija, kurios reikia paslaugai teikti. Jos privalo saugoti šios informacijos konfidencialumą ir joms draudžiama šią informaciją naudoti kokiais nors kitais tikslais.

„Microsoft“ surinkta arba „Microsoft“ atsiųsta asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje / regione, kuriame „Microsoft“ arba su ja susijusios įmonės, jos filialai arba paslaugų teikėjai užsiima veikla. „Microsoft“ laikosi JAV prekybos departamento nustatytos saugaus uosto sistemos dėl duomenų iš Europos Sąjungos ar Šveicarijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

„Microsoft“ gali pasiekti arba atskleisti informaciją apie jus, įskaitant jūsų ryšių turinį, kad: (a) laikytųsi įstatymų arba įvykdytų teisėtus prašymus ar teisinį procesą; (b) apsaugotų „Microsoft“ ar mūsų klientų teises arba nuosavybę, įskaitant mūsų sutarčių ar strategijos, apibrėžiančios jūsų naudojimąsi paslaugomis, vykdymą arba (c) veiktų tikėdama, kad prieiga prie informacijos ar jos atskleidimas būtinas norint užtikrinti asmenį „Microsoft“ darbuotojų, klientų ar visuomenės saugumą.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

OneNote apima funkcijas, kurios naudojasi internetu, kad pateiktų jums papildomos informacijos arba bendrintų duomenis su kitais. Šios priemonės pasiekiamos bet kuriuo metu, jei tik turite veikiantį interneto ryšį.

Kai OneNote kreipiasi į „Microsoft“ serverį, informacija apie jūsų kompiuterį (standartinė kompiuterio informacija) siunčiama į jūsų naudojamas žiniatinklio svetaines ir internetines tarnybas. „Microsoft“ naudoja standartinę kompiuterio informaciją, kad galėtų teikti interneto palaikomas paslaugas, tobulinti produktus ir tarnybas, taip pat statistinei analizei kurti. Standartinėje kompiuterio informacijoje paprastai nurodomas jūsų IP adresas, operacinės sistemos versija, naršyklės versija ir regiono bei kalbos parametrai. Jei konkreti funkcija ar paslauga siunčia informaciją „Microsoft“, standartinė informacija apie kompiuterį siunčiama taip pat.

Įdiegus OneNote, būsimose interneto užklausose iš šio kompiuterio gali būti informacijos, apimančios jūsų programinės įrangos produkto pavadinimą ir versijos numerį. Šią informaciją žiniatinklio svetainės naudoja, kad jums pateiktų su OneNote suderinamos medžiagos. Ši informacija neapima asmeniškai identifikuojamos informacijos.

Retkarčiais „Microsoft“ gali pakeisti kai kurių savo teikiamų interneto tarnybų interneto adresus (URL). Kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą, „Microsoft“ gali atsisiųsti jūsų sistemai skirtą failą, apimantį naujus interneto adresus, kurių OneNote reikia, kad jūs galėtumėte naudotis interneto tarnybomis.

Kai pirmą kartą pasirenkate funkciją, kuriai reikia, kad programinė įrangą jungtųsi prie interneto tarnybos, programinė įranga siunčia užklausą XML failui atsisiųsti, kartu su jūsų taikomosios programos pavadinimu, jūsų pasirinkta lokale bei kalba ir jūsų turimo taikomosios programos versiją. Atsižvelgdama į šią informaciją, „Microsoft“ išsiunčia jūsų klientui XML failą, kuriame pateiktas „Microsoft Office“ interneto tarnybų URL sąrašas.

Slapukai

Slapukas – tai mažas teksto failas, kurį interneto tarnyba padeda jūsų standžiajame diske. Slapukuose saugoma informacija, kurią vėliau gali nuskaityti slapuką išdavusio domeno interneto serveris. Slapukai negali būti naudojami taikomosioms programoms vykdyti ar virusams paleisti jūsų kompiuteryje.

Viena iš pagrindinių slapukų paskirčių yra užtikrinti patogumą ir taupyti jūsų laiką. Pavyzdžiui, Microsoft Office naudojamas slapukas padeda OneNote prisiminti jūsų lankytas „Microsoft SharePoint Foundation“ svetaines. Tai supaprastina pakartotinio svetainės radimo ir aktualaus turinio pristatymo procesą.

Kai programa OneNote kreipiasi į „Microsoft“ serverį, yra galimybė, kad ji įrašys arba pasieks slapukus. Taip pat slapukus naudojame norėdami padėti rinkti informaciją apie tai, kuriuose Office.com puslapiuose lankosi mūsų klientai. Šie svetainių lankymo duomenys identifikuojami tik pagal unikalųjį ID numerį ir jie niekada nesusiję su asmenine informacija, išskyrus atvejus, kai su tuo sutinkate, kaip aprašyta kitose privatumo patvirtinimo vietose.

Galite priimti arba atmesti slapukus ar pakeisti kalbą arba lokalę pakeisdami parametrus valdymo skydo dalies Interneto parinktys skirtuke Privatumas. Taip pat Office naudojamus slapukus galite kontroliuoti meniu Įrankiai naršyklėje „Internet Explorer“ 8 ir 9 versijoje spustelėdami Interneto parinktys > skirtuką Privatumas.

„Microsoft Office“ priima privatumo parametrus, kuriuos pasirenkate valdymo skydo arba „Internet Explorer“ dalyje Interneto parinktys ir neatsisiunčia slapukų, jei pasirinkote neleisti jų atsisiųsti. Nustačius tokius parametrus gali netinkamai veikti toliau šiame patvirtinime aprašytos slapukus naudojančios funkcijos. Be to, naudojant „Internet Explorer“ gali netinkamai veikti funkcijos, kurias naudoja slapukus naudojančios žiniatinklio svetainės ir tarnybos. Anksčiau jūsų standžiajame diske įrašytus slapukus ir toliau gali nuskaityti OneNote, kol valdymo skydo arba „Internet Explorer“ dalyje Interneto parinktys pašalinsite anksčiau įrašytus slapukus.

„Microsoft“ abonemento autentifikavimas

„OneNote“ reikalauja, kad prisijungtumėte prie programos naudodami el. pašto adresą ir slaptažodį, susietą su „Microsoft“ abonementu, arba vartotojo ID, kurį naudojate pasiekti „Office 365“. Kai prie „OneNote“ prisijungiate naudodami savo „Microsoft“ abonementą, jūsų „OneNote“ sukurtos pastabos automatiškai išsaugomos „OneDrive“.

Jei neturite „Microsoft“ abonemento, galite internete eiti į „Microsoft“ abonementų tarnybą ir jį sukurti.

Kuriant "Microsoft" abonemento per "Microsoft Office" arba Office.com, jūsų pateikta registracijos informacija saugoma "Microsoft" abonemento profilio ir dalis, registravimo informaciją gali būti saugomi "Office.com" tarnyba. Norėdami sužinoti daugiau apie "Microsoft" abonementų tarnybą, "Microsoft" abonemento profilyje, ir kaip "Microsoft" abonementą naudoja ir padeda apsaugoti savo asmeninę informaciją, saugomą informaciją skaitykite "Microsoft" abonemento privatumohttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=248681 .

OneNote naudojimas jungiantis prie „Windows 8“ naudojant „Microsoft“ abonementą

Sistema „Windows 8“ suteikia vartotojams galimybę prisijungti prie „Windows 8“ naudojant „Microsoft“ abonementą norint sinchronizuoti tam tikrus parametrus ir naudoti pritaikymą asmeniniams poreikiams įrenginiuose, kuriuose taip pat naudojama „Windows 8“. Prisijungus prie „Windows 8“ naudojant „Microsoft“ abonementą, jus automatiškai prijungs prie „OneNote“ naudojant tą patį „Microsoft“ abonementą. Tai leis jums saugoti ir pasiekti „OneNote“ failus programoje „OneDrive“ ir jūsų neprašys iš naujo įvesti „Windows 8“ vartotojo vardo ir slaptažodžio.

„Office 365“ autentifikavimas

ID, kurį naudojate prisijungti prie Microsoft Office 365, leidžia jums pasiekti Office 365 turinį su OneNote. Tam turite pateikti el. pašto adresą ir slaptažodį, susietą su jūsų Office 365 abonementu.

OneNote licencijavimas ir aktyvinimas

Aktyvinimas padeda sumažinti programinės įrangos padirbinėjimą, o tai leidžia užtikrinti, kad „Microsoft“ klientai gaus tokią programinės įrangos kokybę, kokios tikisi. Aktyvinimas reiškia, kad konkretus produkto kodas yra susiejamas su aparatūra, kurioje jis įdiegiamas. OneNote „Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygose nurodyta, kiek kartų savo produkto kodą galite naudoti aktyvinti. OneNote tame pačiame kompiuteryje įdiegus nurodytą skaičių kartų, to produkto kodo nebegalima naudoti aktyvinti kituose kompiuteriuose.

Norėdami mėgautis visomis OneNote funkcinėmis galimybėmis ir funkcijomis, vartotojai privalo turėti galiojančią licenciją ir aktyvinti taikomąją programą. Kai naudojate OneNote ir prisijungiate prie programos naudodami „Microsoft“ abonementą arba ID, kurį naudojate „Office 365“ pasiekti, „Microsoft“ gali būti siunčiama informacija norint nustatyti, ar turite galiojančią prenumeratą, ar bendrąją licenciją, susietą su jūsų abonementu ar ID. Jei „Office“ nustato, kad turite galiojančią prenumeratą ar bendrąją licenciją, susietą su jūsų abonementu ar ID, „Microsoft“ siunčiama toliau nurodyta aktyvinimo informacija, skirta aktyvinti taikomąją programą:

  • „Microsoft“ produkto kodas, kurį sudaro penkių skaitmenų kodas, identifikuojantis aktyvinamą „Office“ produktą.

  • Kanalo ID arba svetainės kodas, nurodantis, kur įsigijote „Office“ produktą. Pavyzdžiui, jis identifikuoja, ar produktas buvo parduotas kaip mažmeninis, ar tai įvertinti skirta kopija, ar ji naudojama kaip bendrosios licencijos programa, ar buvo įdiegta kompiuterio gamintojo.

  • Diegimo data.

  • Sistemos informacija ir informacija apie jūsų aparatūrą, naudojamą „Office“ produktui paleisti.

  • Informacija, padedanti „Microsoft“ nustatyti, ar jūsų programinė įranga tinkamai suaktyvinta ir ar jai taikoma atitinkama ir galiojanti licencija

OneNote parametruose galite peržiūrėti informaciją, ar jūsų programinė įranga buvo tinkamai aktyvinta.

Prenumerata

Kai įsigyjate arba atnaujinate prenumeratą, leidžiančią jums naudoti OneNote iš Office.com, turite pateikti „Microsoft“ abonementą, kad užbaigtumėte pirkimą. Sėkmingai atsisiuntus OneNote į savo kompiuterį ir prisijungus prie programos naudojant su prenumerata susietą abonementą, informacija apie tai, kad turite teisę naudoti OneNote tame kompiuteryje yra įrašoma jūsų kompiuteryje. Periodiškai, kai prisijungiate ir naudojate OneNote, „Microsoft“ siunčiama informacija, skirta užtikrinti, kad turite galiojančią prenumeratą, įskaitant anksčiau pateiktą aktyvinimo informaciją, šiuo metu įdiegtą OneNote versiją (jei yra), jūsų OneNote kalbos nuostatą ir standartinę kompiuterio informaciją.

Bendrasis licencijavimas

Jūsų OneNote kopija gali aptikti ir priimti jūsų įrenginių konfigūracijos pakeitimus. Esant nedideliems atnaujinimams, iš naujo aktyvinti nereikia. Jei pašalinsite OneNote, gali tekti iš naujo aktyvinti produktą. Atlikus kai kuriuos kompiuterio komponentų arba programinės įrangos keitimus, gali tekti iš naujo aktyvinti programinę įrangą.

Jei aktyvinate atnaujindami tam tikrų „Microsoft Office“ produktų versiją, pvz., OneNote bandomąją versiją, aktyvinant taip pat renkama informacija iš jūsų kompiuterio apie kitų produktų, kuriuos naujinate, versiją, įskaitant informaciją, kiek laiko naudojote šiuos produktus. Aktyvinant į „Microsoft“ taip pat siunčiamas pagal kompiuterio aparatūros konfigūraciją sugeneruotas numeris ir standartinė kompiuterio informacija.

Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., nebaigus aktyvinti, jūsų taip pat gali paprašyti iš naujo aktyvinti savo „Microsoft Office“ kopiją. Tokiu atveju naudodami aktyvinimo vediklį internete galite gauti daugiau informacijos apie tai, ar jūsų „Office“ kopija buvo tinkamai suaktyvinta ir kaip spręsti su aktyvinimu susijusias problemas. Nusprendus internetu gauti šią informaciją, bus siunčiama įprastai aktyvinant siunčiama informacija.

Jei neaktyvinsite ar pakartotinai neaktyvinsite savo „Microsoft Office“ kopijos, gali būti, kad negalėsite jos naudoti arba ji bus pažymėta kaip netinkamai licencijuota. Pavyzdžiui, antraštės juostoje gali būti vizualiai nurodyta, kad jūsų kopija nėra tinkamai licencijuota.

Pirkimo OneNote iš Microsoft Store

Į "OneNote licencijavimas ir aktyvinimas" skyrius netaikomas, jei įsigysite licencija, OneNote iš Microsoft Store. Informacijos apie duomenis, surinktus Microsoft Store, rasite "Microsoft" parduotuvės naudojimo sąlygas.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Kviečiame dalyvauti mūsų tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP), kad pagerintume „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybę, patikimumą ir našumą.

Parametrų tinkinimo puslapyje galite pasirinkti siųsti mums informaciją, kad galėtume pagerinti „OneNote“, arba ne.

Jei nuspręsite dalyvauti, "Microsoft" renka informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją ir kaip naudoti mūsų programinės įrangos ir paslaugų nustatyti kryptis ir naudojimo būdus. Išsamios informacijos apie CEIP, eikite į svetainę "Microsoft" tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa .

Sauga

„Microsoft“ yra įsipareigojusi padėti apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Naudodami įvairias saugos technologijas ir procedūras siekiame padėti apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

„SharePoint Foundation“

Microsoft SharePoint Foundation 2013 suteikia galimybę naudoti bendrinamas žiniatinklio darbo sričių svetaines, kuriose galite bendradarbiauti naudodami dokumentus arba dalyvaudami susitikimuose.

Kai įeinate į „SharePoint“ svetainę naudodami žiniatinklio naršyklę arba bet kurią „Microsoft Office“ programą, svetainė jūsų kompiuteryje įrašo slapuką, jei turite teises toje svetainėje kurti naują antrinę svetainę. Visi šie slapukai sudaro svetainių, kuriose turite teisių, sąrašą. Šį sąrašą naudoja kelios „Office“ programos, kad suteiktų jums sparčiąją prieigą prie svetainių, kuriose jau lankėtės anksčiau.

Jūsų lankytų svetainių sąrašas yra nepasiekiamas „Microsoft“ ir internete, nebent pasirinkote, kad šis sąrašas būtų pasiekiamas plačiau.

Kai naudodami „SharePoint Foundation“ sukuriate naują žiniatinklio svetainę ar sąrašą arba į esamą žiniatinklio svetainę ar sąrašą įtraukiate arba pakviečiate asmenų, svetainėje įrašomas kiekvieno asmens, įskaitant jus, visas vardas ir el. pašto adresas.

Į kiekvieną elementą, kurį jūs arba kiti vartotojai įtrauks arba pakeis svetainėje, bus įtraukiamas vartotojo ID. Kaip ir prie viso „SharePoint“ svetainės turinio, prieigą prie šios informacijos turi turėti tik administratoriai ir svetainės nariai.

Visi „SharePoint“ svetainės elementai turi laukus: Sukūrė ir Modifikavo. Lauke Sukūrė įrašomas asmens, kuris sukūrė elementą, vartotojo vardas ir elemento sukūrimo data. Lauke Modifikavo įrašomas asmens, kuris paskutinis keitė failą, vartotojo vardas ir paskutinio keitimo data.

Serverių, kur laikomos „SharePoint“ svetainės, administratoriai turi prieigą prie tam tikrų šių svetainių duomenų, naudojamų norint analizuoti naudojimąsi svetaine ir pailginti laiką, kai svetainė pasiekiama. Šie duomenys pasiekiami tik serverių administratoriams ir nebendrinami su „Microsoft“, nebent „SharePoint“ svetainės laikomos „Microsoft“. Šie duomenys apima vardus, el. pašto adresus ir visų asmenų, turinčių prieigą prie svetainės, teises.

Visi vartotojai, turintys prieigą prie konkrečios „SharePoint“ svetainės, gali ieškoti ir peržiūrėti visą joje esantį turinį.

Autoriaus vardas

Visi OneNote bloknotai apima jį sukūrusio autoriaus vardą, sekcijas arba pastabas. OneNote rodo paskutinio pastabą modifikavusio asmens vardą kaip autoriaus vardą.

OneNote taip pat faile saugo laiko žymas, įskaitant sukūrimo laiką ir paskutinio modifikavimo laiką.

OneNote bloknotų sinchronizavimas leidžia redaguoti bloknotą bendrinamoje „SharePoint“ svetainės vietoje ir savo keitimus periodiškai sulieti su kitų keitimas. Jei suliejimo operacijos metu iškyla versijų konfliktas, autoriaus vardas saugomas kiekviename nesuderinamame puslapyje ir rodomas šalia jo. Taip autorių vardai gali būti naudojami bet kokių konfliktų šaltiniams atpažinti.

Privatumo patvirtinimo pakeitimai

Kartais „Microsoft“ gali atnaujinti šį privatumo patvirtinimą. Privatumo patvirtinimo viršuje nurodyta paskutinio naujinimo data atnaujinama po kiekvienos redakcijos. Raginame periodiškai peržiūrėti šį privatumo patvirtinimą, kad sužinotumėte, kaip „Microsoft“ apsaugo jūsų informaciją.

Kaip su mumis susisiekti

„Microsoft“ skatina komentuoti šį privatumo patvirtinimą. Jei turite klausimų, susijusių su šiuo patvirtinimu, arba manote, kad mes jo nesilaikome, kreipkitės į mus naudodami žiniatinklio formą, esančią Susisiekite su mumis: atsiliepimai apie privatumą.

„Microsoft Office“ privatumas, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Norėdami savo šalyje ar regione rasti „Microsoft“ filialą, žr. https://www.microsoft.com/worldwide/.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×