„OneNote 2013“ spartieji klavišai

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft OneNote 2013“ atlikti. Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ). 

Spartieji saitai

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Pastabų bendrinimas

Pastabų apsauga

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M arba „Windows“ + ALT + N

Prijungti „OneNote“ langą.

CTRL + ALT + D

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Perdaryti paskutinį veiksmą.

CTRL + Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba : Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą.

CTRL + X

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį.

CTRL + C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

CTRL + V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Panaikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Panaikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Panaikinti vieną žodį kairėje.

CTRL + BACKSPACE

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL + DELETE

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos.

SHIFT + ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą.

SHIFT + F7

Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu.

SHIFT + F10

Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje.

CTRL + SHIFT + W

Puslapio viršus

Pastabų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti pasirinktą tekstą.

CTRL + SHIFT + H arba CTRL + ALT + H

Įterpti saitą.

CTRL + K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + C

Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė).

CTRL + SHIFT + V

Atidaryti saitą.

Pastaba : Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto saito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto kursyvo formatavimą.

CTRL + I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL + U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL + BRŪKŠNELIS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą.

CTRL + SHIFT + =

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL + =

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL + TAŠKAS

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL + PASVIRASIS BRŪKŠNYS

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 2

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

CTRL + ALT + 6

Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių.

CTRL + SHIFT + N

Įtraukti pastraipą iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

CTRL + R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

CTRL + L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + <

Valyti visą pažymėto teksto formatavimą.

CTRL + SHIFT + N

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

CTRL + SHIFT + R

Puslapio viršus

Elementų įtraukimas į puslapį

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT + N, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT + N, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu).

ALT + SHIFT + P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT + N, P

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT + N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba : „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas + S (jei naudojate „OneNote 2013“ su vėliausiais naujinimais, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + SHIFT + S)

Įterpti dabartinę datą.

ALT + SHIFT + D

Įterpti dabartinę datą ir laiką.

ALT + SHIFT + F

Įterpti dabartinį laiką.

ALT + SHIFT + T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT + ENTER

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį.

ALT + =

Įterpti euro (€) simbolį.

CTRL + ALT + E

Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą.

TAB

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį.

TAB

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

Pastaba : Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute.

CTRL + ENTER

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje.

ALT + ENTER

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje.

CTRL + ALT + R

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje).

ENTER

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

DEL (paspauskite du kartus)

Puslapio viršus

Pastabų ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba : Paspauskite CTRL + A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti iki eilutės pabaigos.

SHIFT + END

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti.

CTRL + SHIFT + T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

ESC

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką).

ALT + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas.

CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

DELETE

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL + ALT + P arba CTRL + ALT +S

Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis.

CTRL + ALT + Y

Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį.

CTRL + ALT + U

Puslapio viršus

Pastabų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

CTRL + 1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

CTRL + 2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

CTRL + 3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

CTRL + 4

Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas.

CTRL + 5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL + 9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

CTRL + 0

Struktūrų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti 1 lygį.

ALT + SHIFT + 1

Išplėsti iki 2 lygio.

ALT + SHIFT + 2

Išplėsti iki 3 lygio.

ALT + SHIFT + 3

Išplėsti iki 4 lygio.

ALT + SHIFT + 4

Išplėsti iki 5 lygio.

ALT + SHIFT + 5

Išplėsti iki 6 lygio.

ALT + SHIFT + 6

Išplėsti iki 7 lygio.

ALT + SHIFT + 7

Išplėsti iki 8 lygio.

ALT + SHIFT + 8

Išplėsti iki 9 lygio.

ALT + SHIFT + 9

Išplėsti visus lygius.

ALT + SHIFT + 0

Didinti įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Išplėsti sutrauktą struktūrą.

ALT + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti išplėstą struktūrą.

ALT + SHIFT + MINUSO ŽENKLAS

Puslapio viršus

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba : Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL + KAIRYSIS „SHIFT“

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL + DEŠINYSIS „SHIFT“

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

SHIFT + TAB

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL + M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje.

CTRL + SHIFT + M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus.

CTRL + SHIFT + *

Spausdinti dabartinį puslapį.

CTRL + P

Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį.

CTRL + N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + [

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL + SHIFT + ]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje.

CTRL + ALT + N

Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + [

Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL + ALT + ]

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Pažymėti visus elementus.

Pastaba : Paspauskite CTRL + A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL + A

Pažymėti dabartinį puslapį.

CTRL + SHIFT + A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL + A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą.

CTRL + SHIFT + T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų.

PAGE UP

Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią.

PAGE DOWN

Slinkti į dabartinio puslapio viršų.

CTRL + HOME

Slinkti į dabartinio puslapio apačią.

CTRL + END

Pereiti į kitą pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti prie kito pastabų konteinerio.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą aplankytą puslapį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Didinti mastelį.

ALT + CTRL + PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT + CTRL + MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje) arba ALT + CTRL + SHIFT + BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Pastaba : Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

CTRL + S

Puslapio viršus

Darbas su bloknotais ir skyriais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti „OneNote“.

Windows+ SHIFT + N

Atidaryti bloknotą.

CTRL + O

Siųsti į „ OneNote“ įrankį

Windows + N

Kurti naują skyrių.

CTRL + T

Atidaryti skyrių.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL + TAB

Pereiti į ankstesnį skyrių.

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti į kitą skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį.

CTRL + PAGE UP

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį.

ALT + HOME

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį.

ALT + END

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT + PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT + PAGE DOWN

Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį.

CTRL + ALT + M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL + ALT +G

Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL +SHFT+ A

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

CTRL + SHIFT + G

Perkelti dabartinį skyrių.

CTRL + SHIFT + G, tada SHIFT + F10, M

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą.

CTRL +G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Puslapio viršus

Pastabų ieška

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose.

CTRL + E

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose.

RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose.

ENTER

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL + E, TAB, TARPAS

Atidaryti ieškos rezultatų sritį.

ALT +O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

Pastaba : Paspausdami CRTL+ E arba CTRL + F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

CTRL + F

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

ENTER arba F3

Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

SHFT+ F3

Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį.

ESC

Puslapio viršus

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku.

CTRL + SHIFT + E

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 1

Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 2

Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 3

Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 4

Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL + SHIFT + 5

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL + SHIFT + 9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL + SHIFT + 0

Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus.

SHIFT + F9

Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus.

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą.

CTRL + Q

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

CTRL + ALT + L

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×