„OneNote 2010“ spartieji klavišai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame žinyno straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft OneNote 2010“ atlikti. Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ).

Pastaba : Gali būti, kad matote ne pačią naujausią šio straipsnio versiją. Jei šio lango apačioje esančioje būsenos juostoje nurodyta, kad būsena yra Neprisijungęs, prijunkite kompiuterį prie interneto, spustelėkite žinyno peržiūros priemonėje esantį mygtuką Neprisijungęs ir kontekstiniame meniu spustelėkite Rodyti turinį iš Office.com. Taip pat galite apsilankyti Office.com ir „Microsoft OneNote 2010“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ puslapyje ieškoti naujausios dokumentacijos.

Spartieji saitai

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Užrašų knygutės tvarkymas ir valdymas

Bendras pastabų naudojimas

Pastabų apsauga

Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL+M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad kurtumėte pastabą paraštėje.

CTRL+SHIFT+M

Prijungti „OneNote“ langą.

CTRL+ALT+D

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba : Paspausti CTRL+A daugiau nei vieną kartą, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A

Iškirpti pažymėtą tekstą arba elementą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą tekstą arba elementą į mainų sritį.

CTRL+C

Įklijuoti turinį į mainų sritį.

CTRL+V

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Naikinti vieną simbolį kairėje.

BACKSPACE

Naikinti vieną simbolį dešinėje.

DELETE

Naikinti vieną žodį kairėje.

CTRL+BACKSPACE

Naikinti vieną žodį dešinėje.

CTRL+DELETE

Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos.

SHIFT+ENTER

Tikrinti rašybą.

F7

Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą.

SHIFT+F7

Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje.

CTRL+SHIFT+W

Pastabų formatavimas

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti pažymėtą tekstą geltonai.

CTRL+SHIFT+H
arba CTRL+ALT+H

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė).

CTRL+SHIFT+C

Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė).

CTRL+SHIFT+V

Atidaryti hipersaitą.

Pastaba : Žymeklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto hipersaito teksto vietą.

ENTER

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą.

CTRL+B

Pritaikyti arba pašalinti pažymėto teksto formatavimą pasvirasis.

CTRL+I

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukiamąjį formatavimą.

CTRL+U

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą.

CTRL+BRŪKŠNELIS

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatavimą.

CTRL+SHIFT+=

Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą.

CTRL+=

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą.

CTRL+TAŠKAS

Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą.

CTRL+PASVIRASIS BRŪKŠNYS

Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių.

CTRL+ALT+1

Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių.

CTRL+ALT+2

Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių.

CTRL+ALT+3

Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių.

CTRL+ALT+4

Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių.

CTRL+ALT+5

Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių.

CTRL+ALT+6

Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių.

CTRL+SHIFT+N

Įtraukti pastraipą iš kairės.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje.

CTRL+R

Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje.

CTRL+L

Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Valyti visą pažymėto teksto formatavimą.

CTRL+SHIFT+N

Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje.

CTRL+SHIFT+R

Elementų įtraukimas į puslapį

Jei norite

Paspauskite

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą.

ALT+N, F

Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį.

ALT+N, O

Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu).

ALT+SHIFT+P

Įterpti paveikslėlį iš failo.

ALT+N, P

Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato.

ALT+N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

Pastaba : „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi Windows užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje pranešimų srityje.

Windows logotipo klavišas+S

Įterpti dabartinę datą.

ALT+SHIFT+D

Įterpti esamą datą ir laiką.

ALT+SHIFT+F

Įterpti dabartinį laiką.

ALT+SHIFT+T

Įterpti eilutės lūžį.

SHIFT+ENTER

Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį.

ALT+=

Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą.

TAB

Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį.

TAB

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

Pastaba : Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER

Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute.

CTRL+ENTER

Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje.

ALT+ENTER

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje.

CTRL+ALT+R

Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio kairėje.

CTRL+ALT+E

Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje).

ENTER

Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

DEL (paspauskite du kartus)

Pastabų ir objektų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

Pastaba : Paspausti CTRL+A daugiau nei vieną kartą, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A

Pažymėti iki eilutės pabaigos.

SHIFT+END

Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje).

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti.

CTRL+SHIFT+T

Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį.

ESC

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką).

ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką).

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti esamą pastraipą ir jos šalutines pastraipas.

CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą.

DELETE

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą norimą aplankyti puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL+ALT+P

Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą.

CTRL+ALT+S

Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis.

CTRL+ALT+Y

Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį.

CTRL+ALT+U

Pastabų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas.

CTRL+1

Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu.

CTRL+2

Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas.

CTRL+3

Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti.

CTRL+4

Taikyti arba išvalyti žymę Apibrėžimas.

CTRL+5

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL+6

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL+7

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL+8

Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę.

CTRL+9

Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes.

CTRL+0

Kontūrų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti iki 1 lygio.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti iki 2 lygio.

ALT+SHIFT+2

Išplėsti iki 3 lygio.

ALT+SHIFT+3

Išplėsti iki 4 lygio.

ALT+SHIFT+4

Išplėsti iki 5 lygio.

ALT+SHIFT+5

Išplėsti iki 6 lygio.

ALT+SHIFT+6

Išplėsti iki 7 lygio.

ALT+SHIFT+7

Išplėsti iki 8 lygio.

ALT+SHIFT+8

Išplėsti iki 9 lygio.

ALT+SHIFT+9

Išplėsti visus lygius.

ALT+SHIFT+0

Didinti įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti įtrauką vienu lygiu.

SHIFT+TAB

Išplėsti sutrauktą struktūrą.

ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti išplėstą struktūrą.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Kalbos parametrų nustatymas

Pastaba : Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office 2010“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Jei norite

Paspauskite

Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę.

CTRL+KAIRYSIS SHIFT

Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę.

CTRL+DEŠINYSIS SHIFT

Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

TAB

Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu.

SHIFT+TAB

Puslapio viršus

Užrašų knygutės tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Jei norite

Paspauskite

Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį.

F11

Atidaryti naują programos „OneNote“ langą.

CTRL+M

Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad kurtumėte pastabą paraštėje.

CTRL+SHIFT+M

Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus.

CTRL+SHIFT+*

Spausdinti dabartinį puslapį.

CTRL+P

Pažymėtos sekcijos pabaigoje įtraukti naują puslapį.

CTRL+N

Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL+SHIFT+[

Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį.

CTRL+SHIFT+]

Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje.

CTRL+ALT+N

Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL+ALT+[

Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką.

CTRL+ALT+]

Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Pažymėti visus elementus.

Paspausti CTRL+A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A

Pažymėti esamą puslapį.

CTRL+SHIFT+A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL+A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą.

CTRL+SHIFT+T

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT+PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT+PAGE DOWN

Esamame puslapyje slinkti į viršų.

PAGE UP

Esamame puslapyje slinkti į apačią.

PAGE DOWN

Slinkti į esamo puslapio viršų.

CTRL+HOME

Slinkti į esamo puslapio apačią.

CTRL+END

Pereiti į kitą pastraipą.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę pastraipą.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į esamo puslapio viršų arba išplėsti puslapį į viršų.

CTRL+ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti įterpimo vietą į esamo puslapio apačią arba išplėsti puslapį į apačią.

CTRL+ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti įterpimo vietą į esamo puslapio kairiąją pusę arba išplėsti puslapį į kairę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti įterpimo vietą į esamo puslapio dešiniąją pusę arba išplėsti puslapį į dešinę.

CTRL+ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti prie kito pastabų lauko.

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį.

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti į kitą norimą aplankyti puslapį.

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Didinti mastelį.

ALT+CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaitinėje klaviatūroje)
Arba
ALT+CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Mažinti mastelį.

ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaitinėje klaviatūroje)
Arba
ALT+CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

Kai programa „OneNote“ veikia, jūsų pastabos automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Neautomatiniu būdu įrašyti pastabas nebūtina.

CTRL+S

Darbas su užrašų knygutėmis ir sekcijomis

Jei norite

Paspauskite

Kurti naują skyrių.

CTRL+T

Atidaryti bloknotą.

CTRL+O

Atidaryti skyrių.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Pereiti į kitą skyrių.

CTRL+TAB

Pereiti į ankstesnę sekciją.

CTRL+SHIFT+TAB

Pereiti į kitą sekcijos puslapį.

CTRL+PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnį sekcijos puslapį.

CTRL+PAGE UP

Pereiti į pirmą sekcijos puslapį.

ALT+HOME

Pereiti į paskutinį sekcijos puslapį.

ALT+END

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį.

ALT+PAGE UP

Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį.

ALT+PAGE DOWN

Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį.

CTRL+ALT+M

Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL+ALT+G

Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką.

CTRL+SHFT+A

Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką.

CTRL+SHIFT+G

Perkelti dabartinį skyrių.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą.

CTRL+G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Pastabų ieška

Jei norite

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose.

CTRL+E

Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose.

RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose.

ENTER

Keisti ieškos aprėptį.

CTRL+E, TAB, TARPAS

Atidaryti ieškos rezultatų sritį.

ALT+O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

Pastaba : Paspausdami CRTL+E arba CTRL+F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

CTRL+F

Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

ENTER arba F3

Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje.

SHFT+F3

Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį.

ESC

Puslapio viršus

Bendras pastabų naudojimas

Pastabų naudojimas kartu su kitais asmenimis

Jei norite

Paspauskite

Pažymėtus puslapius siųsti el. laišku.

CTRL+SHIFT+E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Jei norite

Paspauskite

Pažymėtus puslapius siųsti el. laišku.

CTRL+SHIFT+E

Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos.

CTRL+SHIFT+1

Iš šiuo metu pažymėtos pastabos kurti „Outlook“ užduotį Rytoj.

CTRL+SHIFT+2

Iš šiuo metu pažymėtos pastabos kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę.

CTRL+SHIFT+3

Iš šiuo metu pažymėtos pastabos kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę.

CTRL+SHIFT+4

Iš šiuo metu pažymėtos pastabos kurti „Outlook“ užduotį Be datos.

CTRL+SHIFT+5

Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL+SHIFT+K

Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą.

CTRL+SHIFT+9

Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį.

CTRL+SHIFT+0

Sinchronizuoti esamos bendrai naudojamos užrašų knygutės pakeitimus.

SHIFT+F9

Sinchronizuoti visų bendrai naudojamų užrašų knygučių pakeitimus.

F9

Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą.

CTRL+Q

Puslapio viršus

Pastabų sauga

Sekcijų apsaugojimas slaptažodžiu

Jei norite

Paspauskite

Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius.

CTRL+ALT+L

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×