„OneDrive“ failų ir aplankų bendrinimas

„OneDrive“ failų ir aplankų bendrinimas

Norėdami su žmonėmis bendrinti nuotraukas, „Microsoft Office“ dokumentus ir kitus failus bei visus aplankus, galite naudoti „OneDrive“. Failai ir aplankai, kuriuos saugote „OneDrive“ yra privatūs, kol nusprendžiate juos bendrinti ir galite bet kuriuo metu matyti su kuo yra bendrinamas „OneDrive“ failas arba bendrinimą sustabdyti.

Matomas turinys priklauso nuo to, ar esate prisijungę naudodami asmeninę paskyrą arba darbo ar mokymo įstaigos paskyrą. Žemiau pasirinkite skirtuką, kad sužinotumėte daugiau.

Pastaba: Bendrinimas ribojamas pagrindiniu ar „tik laikymo“ režimu OneDrive. Apribojamas nustatymas iš naujo po 24 valandų, tačiau galima atnaujinti į „Premium“ prenumeratą, kad būtų sumažinti bendrinimo apribojimai ir teikiama daugiau bendrinimo funkcijų.

 1. Eikite į „OneDrive“ žiniatinklio svetainę ir prisijunkite naudodami „Microsoft“ paskyrą.

 2. Viršutiniame elemento kampe pažymėdami apskritimą pasirinkite failą arba aplanką, kurį norite bendrinti. Taip pat galite pasirinkti kelis elementus, kad galėtumėte juos bendrinti kartu.

 3. Puslapio viršuje pažymėkite Bendrinti.

  Failo pasirinkimo ir bendrinimo komandos spustelėjimo ekrano nuotrauka

 4. Jei norite, rodomame lauke Bendrinti nustatykite galiojimo pabaigos datą ar slaptažodį, tada pasirinkite vieną iš bendrinimo parinkčių: Gauti saitą arba El. laiškas.

  Bendrinimo dialogo lango ekrano nuotrauka

  Pastaba: Jei nematote šių parinkčių, tikriausiai prisijungėte naudodami savo darbo arba mokyklos paskyrą. Spustelėkite skirtuką „OneDrive“ – verslui šalia šio straipsnio viršaus ir sužinokite, kaip bendrinti OneDrive for Business failus.

Gauti saitą

Pasirinkite šią parinktį, jei norite bendrinti elementus su daug žmonių, kurių galbūt net nepažįstate asmeniškai. Pavyzdžiui, šiuos saitus galite naudoti norėdami paskelbti „Facebook“, „Twitter“ ar „LinkedIn“ įrašuose arba bendrinti el. laišku arba tiesioginiu pranešimu. Kiekvienas, gavęs saitą, gali peržiūrėti arba redaguoti elementą pagal jūsų nustatytas teises. Vartotojai, turintys saitą, negali nusiųsti naujų elementų. Atminkite, kad šį saitą galima persiųsti ir nebūtina prisijungti.

 1. Pažymėkite Gauti saitą.

 2. Aukščiau pateiktame išplečiamajame sąraše pasirinkite norimą saito tipą virš mygtuko Gauti saitą. Saitas automatiškai atnaujinamas, kai pasirinksite kitą parinktį iš išplečiamojo sąrašo.

  Pavyzdžiui, norėdami iš naujo nustatyti teisę tik peržiūrėti, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Kiekvienas, turintis šį saitą, gali redaguoti šį elementą ir panaikinkite žymę langelyje Leisti redaguoti.

  • Tik peržiūrėti – kai bendrinate elementus naudodami šio tipo saitą, žmonės gali juos peržiūrėti, kopijuoti ar atsisiųsti neprisijungę. Jie taip pat gali persiųsti saitą kitiems žmonėms.

  • Redaguoti – kai bendrinate elementus su šio tipo saitu, žmonės gali redaguoti failus, taip pat gali įtraukti ar panaikinti failų bendrinamame aplanke. Gavėjai galite persiųsti saitą, keisti žmonių, su kuriais bendrinami failai ar aplankas, sąrašą ir gavėjų teises. Jei bendrinate aplanką, žmonės, turintys redagavimo teises, gali kopijuoti, perkelti, redaguoti, pervardyti, bendrinti ir naikinti viską, kas yra aplanke.

 3. Pasirinkite Kopijuoti norėdami nukopijuoti saitą į savo mainų sritį.

  Parinkties Gauti saitą „OneDrive“ bendrinimo dialogo lange ekrano nuotrauka

  Pastaba: https://1drv.ms yra sutrumpintas URL, skirtas OneDrive. Sutrumpinti URL yra naudingi bendrinant per „Twitter“.

 4. Įklijuokite saitą į el. laišką ar bet kur kitur, kur norite bendrinti saitą. Norėdami paskelbti saitą socialiniame tinkle, pažymėkite Daugiau ir socialinio tinklo piktogramą.

Patarimas: Taip pat galima generuoti bendrinimo saitus naudojant OneDrive kompiuterio programą, skirtą „Windows 7“, „Windows 10“ ir „Mac“. Jums tereikia dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti failą arba aplanką kompiuterio OneDrive aplanke ir pasirinkti Bendrinti „OneDrive“ saitą. Saitas bus nukopijuotas į mainų sritį ir jį bus galima įklijuoti el. laiške, svetainėje, tinklaraščio skelbime ir t. t.

Tačiau pagal numatytuosius nustatymus šiems saitams nustatyta redagavimo teisė. Jei norite, kad kitas asmuo turėtų peržiūros teisę, saitui generuoti būtina naudoti OneDrive svetainę (arba modifikuoti tą, kurį ką tik sukūrėte).

El. paštas

Pasirinkite šią parinktį, jei norite siųsti kvietimą el. paštu žmonėms arba grupėms ir stebėti tuos, kuriuos pakvietėte. Ši parinktis leidžia, prireikus, vėliau pašalinti konkrečių asmenų ar grupių teises.

 1. Spustelėkite El. laiškas.

  El. laiško pasirinkimo „OneDrive“ bendrinimo dialogo lange ekrano nuotrauka

 2. Įveskite el. pašto adresus arba kontaktų vardus tų žmonių, su kuriais norite bendrinti. Pradėję lauke įvesti informaciją, kontaktą taip pat galėsite pasirinkti iš pasirodžiusio sąrašo.

  Žmonių kvietimo, bendrinimo dialogo lange pasirinkus El. laiškas, ekrano nuotrauka

 3. Jei norite, įtraukite pastabą gavėjams.

 4. Norėdami pakeisti teisių lygį, pažymėkite Gali peržiūrėti arba Gali redaguoti.

  • Jei pasirinksite Gali peržiūrėti, tai reiškia, kad jūsų pakviesti žmonės gali peržiūrėti, atsisiųsti arba kopijuoti jūsų bendrinamus failus.

  • Jei pasirinksite Gali redaguoti, gavėjai galės neprisijungę naudoti „Office Online“ ir redaguoti „Office“ dokumentus. Norėdami atlikti kitus keitimus, (pvz., įtraukti arba panaikinti failus aplanke), gavėjai turės prisijungti naudodami „Microsoft“ paskyrą.

   Jei pasirinksite Gali redaguoti, ir gavėjas persiųs laišką, visi šį laišką gavę žmonės taip pat galės redaguoti jūsų bendrinamą elementą. Žmonės, turintys redagavimo teises, taip pat gali pakviesti kitus žmones, kad jie turėtų elemento redagavimo teises.

 5. Pažymėkite Bendrinti norėdami įrašyti teisių parametrus ir išsiųskite laišką su elemento saitu.

Pastabos: 

Didesnių valdymo teisų gavėjams suteikimas ir bendradarbiavimas naudojant bendrinamus aplankus

Kai bendrinate aplankus su redagavimo teisėmis, žmonės, su kuriais bendrinate, gali įtraukti bendrinamus aplankus į savo „OneDrive“. Todėl jie gali laikyti aplanką kartu su savo aplankais ir elementais, paprastai perkelti elementus iš vieno aplanko į kitą ir lengviau dirbti su juo neprisijungę. Visi jų atlikti naujinimai sinchronizuojami su bendrinamu aplanku, taigi visi asmenys, turintys prieigą prie aplanko, mato naujinimus.

 • Norėdami bendrinti aplanką naudodami saitą, pasirinkite Gauti saitą ir lauke Bendrinti pasirinkite Kiekvienas, turintis saitą, gali redaguoti šį elementą.

 • Norėdami bendrinti aplanką el. paštu, pasirinkite El. laiškas ir lauke Bendrinti pasirinkite Gali redaguoti.

Patarimas: Gavėjai į savo „OneDrive“ gali įtraukti bendrinamus aplankus, o ne atskirus failus. Jei norite, kad gavėjas į savo „OneDrive“ įtrauktų failus, pirmiausia į aplanką įdėkite failų, tik tada bendrinkite aplanką.

Bendrinamų elementų peržiūra

OneDrive.com kairiojoje srityje pažymėkite Bendrinama, tada pažymėkite Bendrinama mano.

Failų arba aplankų bendrinimas

 1. Eikite į „OneDrive“ žiniatinklio svetainę ir prisijunkite naudodami darbo arba mokymo įstaigos paskyrą.

  Pastaba: Nenaudojate „Office 365“? Išbandykite Dokumentų arba aplankų bendrinimas „SharePoint Server“.

 2. Pažymėkite failą arba aplanką, kurį norite bendrinti, tada pažymėkite Bendrinti.

  Bendrinimo dialogo lango, kuriame rodomas bendrinimo saitas su kitais organizacijos žmonėmis, ekrano kopija.

 3. Įveskite žmonių ar grupių, su kuriomis norite bendrinti failą ar aplanką, vardus bei pavadinimus. Taip pat teikiama galimybė įtraukti pranešimą.

  Pasirinktinai: spustelėkite išplečiamąjį sąrašą, jei norite pakeisti saito tipą. Atsiveria išsamios informacijos sritis, kurioje galite pakeisti, kas gali pasiekti saitą, ir ar kiti asmenys gali redaguoti jūsų bendrinamą elementą.

  Dalies Kam gali veikti ši nuoroda parinktys (parinktys priklauso nuo administratoriaus parametrų):

  • Visiems suteikia prieigą visiems, gavusiems šį saitą, tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek persiustą kito asmens. Gali būti įtraukta jūsų organizacijai nepriklausančių žmonių.

  • Žmonėms iš <jūsų organizacijos> suteikia prieigą visiems jūsų organizacijai priklausantiems asmenims, kurie gali pasiekti failą per nuorodą, nesvarbu, ar gautą tiesiogiai iš jūsų, ar persiustą kito asmens.

  • Prieigą turinčius žmones gali naudoti žmonės, kurie jau turi prieigą prie dokumento ar aplanko. Šiuo atveju nekeičiami elemento leidimai. Naudokite, jei norite tiesiog siųsti saitą prieigą jau turinčiam asmeniui. 

  • Konkretūs žmonės suteikia prieigą tik jūsų nurodytiems asmenims, nors kiti asmenys galbūt jau turi prieigą. Jei žmonės persiunčia bendrinimo kvietimą, tik žmonės, jau turintys prieigą prie elemento, galės naudoti saitą.

  Pastaba: Jei bendrinimo parinktis buvo pilka, jūsų organizacijos administratoriai galėjo ją apriboti. Pavyzdžiui, jie gali pasirinkti išjungti parinktį Bet kas, kad užkirsti kelią naudojamų saitų persiuntimo kitiems.

  Pagal numatytuosius parametrus yra įjungta Leisti redaguoti. Jei norite, kad žmonės galėtų tik peržiūrėti failus, išvalykite žymės langelį. Tai gali būti dar labiau apribota pasirinkus parinktį Blokuoti atsisiuntimą, o tai reiškia, kad jie negali įrašyti vietinės kopijos.

  Be to, kurdami saitą galite nustatyti galiojimo pabaigos datą ir slaptažodį, kad pasiektumėte failą. (Turėsite pateikti slaptažodį asmeniui arba žmonėms, su kuriais bendrinate failą.)

  Baigę, spustelėkite Taikyti.

 4. Kai būsite pasirengę siųsti saitą, spustelėkite Siųsti.

Patarimai: 

 • Taip pat galite naudoti failus ir aplankus tiesiogiai iš „Windows 7“ ir „Windows 10“ skirtos failų naršyklės arba „Mac“ skirto ieškiklio. Jums tereikia dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti failą arba aplanką kompiuterio OneDrive aplanke ir pasirinkti Bendrinti. Ekrane bus atidarytas tas pats dialogo langas iš 2 veiksmo ir galėsite atlikti reikiamus pasirinkimus.

 • Kai bendrindami failą pasirenkate „Outlook“ parinktį, galėsite į el. laišką tik įtraukti saitą į failą. Jei norite pridėti esamą failą, turite atsisiųsti vietinę kopiją iš „OneDrive“, tada pridėti failą prie el. laiško.

Saito į failą arba aplanką, kurį galima kopijuoti, gavimas

Kitas bendrinimo būdas yra gauti saitą į failą arba aplanką, kurį galima nukopijuoti ir įklijuoti į teksto pranešimą arba žiniatinklio svetainę. Žmonės, su kuriais bendrinate šiuos saitus, taip pat gali persiųsti jūsų saitą kitiems asmenims.

 1. Savo „OneDrive“ spustelėkite Kopijuoti saitą. Saitas automatiškai nukopijuojamas į mainų sritį.

  Kopijavimo saito dialogo lango ekrano nuotrauka

  Pasirinktinai: spustelėkite išplečiamąjį sąrašą, jei norite pakeisti saito tipą. Atsidarys sritis Išsami informacija, kurioje galima keisti, kas gali pasiekti saitą, ir ar žmonės gali redaguoti bendrinamą elementą.

  Dalies Kam gali veikti ši nuoroda parinktys (parinktys priklauso nuo administratoriaus parametrų):

  • Visiems suteikia prieigą visiems, gavusiems šį saitą, tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek persiustą kito asmens. Gali būti įtraukta jūsų organizacijai nepriklausančių žmonių.

  • Žmonėms iš <jūsų organizacijos> suteikia prieigą visiems jūsų organizacijai priklausantiems asmenims, kurie gali pasiekti failą per nuorodą, nesvarbu, ar gautą tiesiogiai iš jūsų, ar persiustą kito asmens.

  • Prieigą turinčius žmones gali naudoti žmonės, kurie jau turi prieigą prie dokumento ar aplanko. Šiuo atveju nekeičiami elemento leidimai. Naudokite, jei norite tiesiog siųsti saitą prieigą jau turinčiam asmeniui. 

  • Konkretūs žmonės suteikia prieigą tik jūsų nurodytiems asmenims, nors kiti asmenys galbūt jau turi prieigą. Jei žmonės persiunčia bendrinimo kvietimą, tik žmonės, jau turintys prieigą prie elemento, galės naudoti saitą.

  Pagal numatytuosius parametrus yra įjungta Leisti redaguoti. Jei norite, kad žmonės galėtų tik peržiūrėti failus, išvalykite žymės langelį.

  Be to, kurdami saitą galite nustatyti galiojimo pabaigos datą ir slaptažodį, kad pasiektumėte failą. (Turėsite pateikti slaptažodį asmeniui arba žmonėms, su kuriais bendrinate failą.)

  Baigę spustelėkite Taikyti.

 2. Įklijuokite saitą (Ctrl + V) į norimą vietą, pvz., teksto žinutę arba žiniatinklio svetainę.

Pastabos: 

 • Teisės, kurias suteikia bendrinamas saitas, galioja tik kol saitas yra. Pvz., jeigu saitas yra išjungtas, prieiga atšaukiama (nors žmonės gali vis tiek turėti prieigą į failą kitais būdais).

 • Kai pažymėta Leisti redaguoti: prisijungę, jūsų organizacijos žmonės gali redaguoti, kopijuoti arba atsisiųsti failus. Kai Leisti redaguoti nėra pažymėta, jūsų organizacijos žmonės gali peržiūrėti failą, tačiau negali atlikti jo keitimų. Tačiau jie vis tiek gali kopijuoti ar atsisiųsti failus.

 • Gali būti, kad failus su išoriniais vartotojais (ne jūsų organizacijoje esančiais žmonėmis) galėsite bendrinti, pakviesdami juos kaip „Svečius“ arba sukurdami ir paskelbdami svečių saitus. Šie saitai pagal numatytuosius parametrus yra galimi „Office 365“, bet administratoriai gali išjungti išorinį bendrinimą jūsų svetainėse. Informaciją žr. „SharePoint“ failų arba aplankų bendrinimas.

Bendrinimas su „OneDrive“ mobiliųjų įrenginių programėlėmis

Informacijos ir žinyno ieškokite:

Reikia daugiau pagalbos?

Internete

Gaukite internetinį žinyną
Jei reikia daugiau informacijos, žr. „OneDrive“ ir „OneDrive“ verslui palaikymo puslapius.
Jei naudojate OneDrive mobiliąją programėlę, žr. „OneDrive“ mobiliųjų įrenginių programėlių trikčių diagnostika.

El. pašto palaikymo piktograma

Pagalba dėl el. pašto problemų
Jei vis dar reikia pagalbos, papurtykite mobilųjį įrenginį neuždarę „OneDrive“ arba parašykite el. laišką „OneDrive“ palaikymo komandai. Norėdami susisiekti su „OneDrive“ verslui palaikymo tarnyba iš asmeninio arba „Mac“ kompiuterio, pranešimų srityje arba meniu juostoje pasirinkite piktogramą OneDrive, tada pasirinkite Daugiau > Siųsti atsiliepimą > Man kai kas nepatinka.

„OneDrive“ verslui Administratoriai taip pat gali peržiūrėti „OneDrive“ verslui technologijų bendruomenę, „OneDrive“ verslui žinyną administratoriams arba susisiekti su „Office 365“ verslui palaikymo tarnyba.

„Office 365“ bendruomenės forumai

Norite pateikti atsiliepimą?
OneDrive „UserVoice“ yra ta vieta, kur galite pasiūlyti, kokias funkcijas turėtume įtraukti į „OneDrive“. Nors negalime garantuoti, kad įtrauksime kurias nors konkrečias funkcijas, ar žadėti terminų, atsakysime į kiekvieną pasiūlymą, kuris surinks ne mažiau nei 500 balsų.

Eikite į norimą „OneDrive UserVoice“.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×