„Microsoft Word“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

„Microsoft Word“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Šiame straipsnyje nurodomi visi „Microsoft Word“ spartieji klavišai. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos negalią, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to, jie yra svarbi alternatyva pelei. Šiame straipsnyje pateikiamas sparčiųjų klavišų, skirtų programai „Word“ sistemoje „Windows“, sąrašas.

Norėdami, kad šie spartieji klavišai būtų rodomi „Word“ dokumente, apsilankykite šiame saite: „Word 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus vienu metu, nurodytos su pliuso simboliu (+). Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus tam tikra eilės tvarka, nurodytos su kablelio simboliu (,).

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Judėjimas juostelėje naudojant klaviatūrą

„Microsoft Word“ sparčiųjų klavišų vadovas

Funkcinių klavišų vadovas

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje rodomi dažniausiai naudojami „Microsoft Word“ spartieji klavišai.

Jei norite:

Paspauskite

Eiti į „Papasakokite, ką norite daryti“

Alt + Q

Atidaryti

Ctrl + O

Įrašyti

Ctrl + S

Uždaryti

Ctrl + W

Iškirpti

Ctrl + X

Kopijuoti

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Žymėti viską

Ctrl + A

Paryškinti

Ctrl + B

Pasvirasis šriftas

Ctrl + I

Pabraukti

Ctrl + U

Mažinti šrifto dydį 1 punktu

Ctrl + [

Didinti šrifto dydį 1 punktu

Ctrl + ]

Centruoti tekstą

Ctrl + E

Lygiuoti tekstą kairėje

Ctrl + L

Lygiuoti tekstą dešinėje

Ctrl + R

Atšaukti

Klavišas „Esc“

Anuliuoti

Ctrl + Z

Perdaryti

Ctrl + Y

Keisti mastelį

„Alt + W, Q“, tada dialogo lange „Mastelio keitimas“ pasirinkite norimą reikšmę.

Judėjimas juostelėje naudojant klaviatūrą

Juostelė yra programos „Word“ viršuje į skirtukus suskirstyta juosta. Kiekvienas skirtukas rodo skirtingą juostelę. Juosteles sudaro grupės, o kiekvienoje grupėje yra viena arba kelios komandos. Kiekvieną komandą programoje „Word“ galite pasiekti naudodami sparčiuosius klavišus.

Pastaba: Papildiniai ir kitos programos į juostelę gali įtraukti naujų skirtukų bei pateikti šių skirtukų prieigos klavišus.

Yra du būdai, kuriais galima pereiti per juostelės skirtukus.

 • Norėdami pereiti į juostelę paspauskite klavišą Alt, o norėdami eiti per skirtukus naudokite rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus.

 • Norėdami pereiti tiesiai į konkretų juostelės skirtuką, naudokite vieną iš prieigos klavišų.

Jei norite:

Paspauskite

Norėdami naudoti „Backstage“ rodinį, atidarykite puslapį Failas.

Alt + F

Norėdami naudoti temas, spalvas ir efektus (pvz., puslapio kraštines), atidarykite skirtuką Dizainas.

Alt + G

Norėdami naudoti įprastas formatavimo komandas, pastraipų stilius arba įrankį „Rasti“, atidarykite skirtuką Pagrindinis.

Alt + H

Norėdami tvarkyti laiškų suliejimo užduotis arba dirbti su vokais ir etiketėmis, atidarykite skirtuką Paštas.

Alt + M

Norėdami įterpti lentelių, paveikslėlių, figūrų, antraščių ar teksto laukų, atidarykite skirtuką Įterpimas.

Alt + N

Norėdami dirbti su puslapio paraštėmis, puslapio padėtimi, įtraukomis ir tarpais, atidarykite skirtuką Maketas.

Alt + P

Norėdami įvesti Žinyno turinio ieškos terminą, atidarykite juostelės lauką „Ką norite daryti“.

Alt + Q, tada įveskite ieškos terminą

Norėdami naudoti rašybos tikrinimą, nustatyti tikrinimo kalbas arba sekti ir peržiūrėti dokumento keitimus, atidarykite skirtuką Peržiūra.

Alt + R

Norėdami įtraukti turinį, puslapio išnašų arba citatų lentelę, atidarykite skirtuką Nuorodos.

Alt + S

Norėdami pasirinkti dokumento rodinį arba režimą (pvz., skaitymo režimą arba struktūros rodinį), atidarykite skirtuką Rodinys. Taip pat galite nustatyti mastelio didinimą bei valdyti kelis dokumentų langus.

Alt + W

 • Norėdami pereiti į juostelės skirtukų sąrašą, paspauskite ALT; norėdami eiti tiesiogiai į skirtuką, paspauskite spartųjį klaviatūros klavišą.

 • Norėdami pereiti į juostelę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. (JAWS šį veiksmą laiko perėjimu į apatinę juostelę.)

 • Norėdami pereiti nuo vienos komandos prie kitos, spauskite klavišą „Tab“ arba „Shift“ + „Tab“.

 • Norėdami pereiti į šiuo metu pasirinktą grupę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 • Norėdami pereiti iš vienos juostelės grupės į kitą, spauskite „Ctrl“ + rodyklę dešinėn arba „Ctrl“ + rodyklę kairėn.

 • Juostelės valdikliai yra suaktyvinami skirtingais būdais, atsižvelgiant į valdiklio tipą.

  • Jei pasirinkta komanda yra mygtukas, norėdami jį suaktyvinti paspauskite tarpo klavišą arba „Enter“.

  • Jei pasirinkta komanda yra numatytasis mygtukas (t. y. mygtukas, kuris atidaro papildomų parinkčių meniu), norėdami jį suaktyvinti paspauskite ALT + rodyklę žemyn. Norėdami eiti per parinktis naudokite mygtuką TAB. Norėdami pasirinkti esamą parinktį, paspauskite tarpo klavišą arba ENTER.

  • Jei pasirinkta komanda yra sąrašas (pvz., šriftų sąrašas), norėdami atidaryti sąrašą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Tada, norėdami eiti nuo vieno elemento prie kito, naudokite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

  • Jei pasirinkta komanda yra galerija, norėdami pasirinkti komandą paspauskite tarpo klavišą arba ENTER. Tada, norėdami eiti per elementus, naudokite mygtuką TAB.

Patarimas: Galerijose, kuriose yra daugiau nei viena elementų eilutė, klavišas Tab perkelia iš esamos eilutės pradžios į pabaigą ir, pasiekęs eilutės galą, perkelia į kitos eilutės pradžią. Esamos eilutės pabaigoje paspaudus rodyklės dešinėn klavišą, grįžtama į esamos eilutės pradžią.

Prieigos klavišų naudojimas

 1. Paspauskite „Alt“.

 2. Paspauskite raidę, rodomą sparčiojo klavišo patarime, kuris atsiranda virš norimos naudoti juostelės komandos.

Atsižvelgiant į tai, kurią raidę paspausite, gali būti parodyta papildomų sparčiųjų klavišų patarimų. Pvz., paspaudus „Alt“ + F, „Office Backstage“ atidaromas informacijos puslapyje, kuriame yra kitas sparčiųjų klavišų patarimų rinkinys. Jei dar kartą paspauskite „Alt“, bus parodyti sparčiųjų klavišų patarimai.

Toliau esančioje lentelėje pateikiami keli būdai, kaip perkelti klaviatūros įvesties vietą, kai naudojate tik klaviatūrą.

Jei norite:

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

Alt arba F10. Norėdami pereiti į kitą skirtuką naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus.

Perkelti įvesties vietą į juostelės komandas.

Tab arba Shift + Tab

Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Atidaryti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

Shift + F10

Perkelti įvesties vietą į kitą lango sritį, pvz., paveikslėlio formatavimo, gramatikos taisymo arba žymėjimo sritį.

F6

Aktyvinkite pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

Klavišas „Enter“

Peržiūrėkite slankiąsias figūras, pvz., teksto laukus ar vaizdus.

Ctrl + Alt + 5, tada klavišą TAB kelis kartus

Išjunkite slankiųjų figūrų naršymą ir grįžkite į įprastą naršymo sritį.

Klavišas „Esc“

„Microsoft Word“ sparčiųjų klavišų vadovas

Dokumentų kūrimas ir redagavimas

Jei norite:

Paspauskite

Kurti naują dokumentą.

Ctrl + N

Atidaryti dokumentą.

Ctrl + O

Uždaryti dokumentą.

Ctrl + W

Skaidyti dokumento langą.

Alt + Ctrl + S

Šalinti dokumento lango skaidymą.

Alt + Shift + C arba Alt + Ctrl + S

Įrašyti dokumentą.

Ctrl + S

Jei norite:

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į paskesnį puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Atnaujinti.

F9

Jei norite:

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

Ctrl + P

Perjungti į spaudinio peržiūrą.

Alt + Ctrl + I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

„Page Up“ arba „Page Down“

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

Ctrl + Home

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

Ctrl + End

Jei norite:

Paspauskite

Įterpti komentarą (peržiūros užduočių srityje).

Alt + R, C

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

Ctrl + Shift + E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

Alt + Shift + C

Juostelėje pasirinkti skirtuką „Peržiūra“.

Alt + R, tada, norint pereiti į skirtuko komandas – Rodyklė žemyn.

Tikrinti rašybą ir gramatiką

Alt + R, S

Jei norite:

Paspauskite

Atidaryti ieškos lauką užduočių srityje Naršymas.

Ctrl + F

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

Ctrl + H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente.

Ctrl + G

Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

Alt + Ctrl + Z

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

Rodyklė kairėn

Vieną simbolį dešinėje

Rodyklė dešinėn

Vienu žodžiu kairėn

Ctrl + rodyklė kairėn

Vienu žodžiu dešinėn

Ctrl + rodyklė dešinėn

Viena pastraipa į viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Viena pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

Shift + Tab

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

Klavišas „Tab“

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Iki eilutės pabaigos

Klavišas „End“

Iki eilutės pradžios

Pagrindinis puslapis

Iki lango viršaus

Alt + Ctrl + Page Up

Iki lango pabaigos

ALT + Ctrl + Page Down

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

Klavišas Page Up

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

Klavišas Page Down

Iki kito puslapio viršaus

Ctrl + Page Down

Iki ankstesnio puslapio viršaus

Ctrl + Page Up

Iki dokumento pabaigos

Ctrl + End

Iki dokumento pradžios

Ctrl + Home

Iki ankstesnio redagavimo

Shift + F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

Shift + F5

Jei norite:

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

Alt + Shift + O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

Alt + Shift + I

Pasirinkti citatos parinktis

Alt+Shift+F12, tarpas

Pažymėti rodyklės įrašą.

Alt + Shift + X

Įterpti puslapio išnašą.

Alt + Ctrl + F

Įterpti dokumento išnašą.

Alt + Ctrl + D

Eiti į paskesnę puslapio išnašą.

Alt+Shift+>

Eiti į ankstesnę puslapio išnašą.

Alt + Shift + <

Eiti į „Papasakokite, ką norite daryti“ ir išmaniąją iešką.

Alt + Q

Darbas su dokumentais skirtinguose rodiniuose

„Word“ pateikia kelis skirtingus dokumento rodinius. Kiekvienas rodinys padeda lengviau atlikti tam tikras užduotis. Pavyzdžiui, skaitymo režimas leidžia pateikti du dokumento puslapius vieną šalia kito ir naudoti rodykles, kad pereitumėte į kitą puslapį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti skaitymo režimo rodinį

Alt + W, F

Perjungti į spaudinio maketo rodinį.

Alt + Ctrl + P

Perjungti į struktūros rodinį.

Alt + Ctrl + O

Perjungti į juodraščio rodinį.

Alt + Ctrl + N

Šie spartieji klavišai taikomi tik jei dokumentas yra struktūros rodinyje.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + rodyklė kairėn

Mažinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Mažinti pagrindinį tekstą.

Ctrl + Shift + N

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT + SHIFT + rodyklė aukštyn

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + pliuso ženklas

Sutraukti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + minuso ženklas

Išplėsti arba sutraukti visą tekstą ar antraštes.

Alt + Shift + A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Pirmoji teksto eilutė arba visas tekstas

Alt + Shift + L

Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė.

Alt + Shift + 1

Rodyti visas antraštes iki antraštės n.

Alt + Shift + n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

Ctrl + Tab

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

Pagrindinis puslapis

Pereiti į dokumento pabaigą.

Klavišas „End“

Pereiti į puslapį n.

n (n - puslapio numeris, į kurį norite pereiti), „Enter“

Išeiti iš skaitymo režimo.

Klavišas „Esc“

Teksto ir grafinių objektų redagavimas ir perkėlimas

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą.

F8

Pažymėti artimiausią simbolį.

F8, tada spauskite rodyklę kairėn arba rodyklę dešinėn

Padidinti pažymėtą fragmentą.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

Shift + F8

Išjungti išplėtimo režimą.

Klavišas „Esc“

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

Ctrl + A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

„Ctrl + Shift + F8“, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“.

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8 + rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą Esc.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

Klavišas Backspace

Naikinti vieną žodį į kairę.

Ctrl + Backspace

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

Klavišas Delete

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

Ctrl + Delete

Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Iškirpti į Smeigtuką. (Smeigtukas yra funkcija, kuri suteikia galimybę rinkti tekstų grupes iš skirtingų vietų bei įklijuoti juos į kitą vietą).

Ctrl + F3

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti „Office“ mainų sritį

Norėdami pereiti į skirtuką Pagrindinis, paspauskite „Alt + H“, tada paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.

Ctrl + V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą „Enter“)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

Shift + F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą „Enter“)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

Alt + F3

Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu.

Shift + F10

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

Ctrl + Shift + F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje.

Alt + Shift + R

Redaguoti ir pereiti tarp lentelių

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti kito langelio turinį.

Klavišas „Tab“

Pažymėti ankstesnio langelio turinį.

Shift + Tab

Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių.

Nuspauskite klavišą „Shift“ ir, laikydami jį nuspaustą, kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą

Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite „Shift + Alt + Page Down“.

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite „Shift + Alt + Page Up“.

Pažymėti visą eilutę.

Norėdami pereiti į eilutės galą (į pirmą eilutės langelį (kairiausią) arba į paskutinį (dešiniausią), naudokite rodyklių klavišus.

 • Norėdami pažymėti eilutę iš kairės į dešinę, pirmajame eilutės langelyje paspauskite „Shift“ + „Alt“ + „End“.

 • Norėdami pažymėti eilutę iš dešinės į kairę, paskutiniame eilutės langelyje paspauskite „Shift“ + „Alt“ + „Home“.

Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką)

„Ctrl + Shift + F8“, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“.

Pažymėti visą lentelę.

Alt + 5 skaičių klaviatūroje (kai „Num Lock“ išjungta)

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

Klavišas „Tab“

Į ankstesnį eilutės langelį

Shift + Tab

Į pirmą eilutės langelį

Alt + Home

Į paskutinį eilutės langelį

Alt + End

Į pirmą stulpelio langelį

Alt + Page Up

Į paskutinį stulpelio langelį

Alt + Page Down

Į ankstesnę eilutę

Rodyklė aukštyn

Į kitą eilutę

Rodyklė žemyn

Eilute aukštyn

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

Klavišas „Enter“

Tabuliacijos simbolius langelyje

Ctrl + Tab

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

Ctrl + Shift + A

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

Ctrl + U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

Ctrl + Shift + W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

Ctrl + Shift + D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + H

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Formatuoti raides kaip mažas didžiąsias raides.

Ctrl + Shift + K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + lygybės ženklas

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + Shift + pliuso ženklas

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į simbolio šriftą.

Ctrl + Shift + Q

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + SHIFT + F

Didinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + ]

Mažinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + [

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

Ctrl + Shift + V

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + R

Lygiuoti pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

Ctrl + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

Ctrl + Shift + M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + T

Sumažinti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + Shift + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

Ctrl + Q

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

Ctrl + Shift + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

Shift + F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

Ctrl + Shift + V

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Viengubas eilučių intervalas.

Ctrl + 1

Dvigubas eilučių intervalas.

Ctrl + 2

1,5 eilučių intervalas.

Ctrl + 5

Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

Ctrl + 0 (nulis)

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

Ctrl + Shift + S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

Alt + Ctrl + Shift + S

Pradėti Automatinį formatavimą.

Alt + Ctrl + K

Taikyti Įprastąjį stilių.

Ctrl + Shift + N

Taikyti stilių 1 antraštė.

Alt + Ctrl + 1

Taikyti stilių 2 antraštė.

Alt + Ctrl + 2

Taikyti stilių 3 antraštė.

Alt + Ctrl + 3

Užduočių srities „Stiliai“ uždarymas

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite „Ctrl“ + tarpo klavišą.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Norėdami įterpti

Paspauskite

Lauką

Ctrl + F9

Eilutės lūžį

Shift + „Enter“

Puslapio lūžį

Ctrl + „Enter“

Stulpelio lūžį

Ctrl + Shift + „Enter“

Ilgą brūkšnį

Alt + Ctrl + minuso ženklas (skaičių klaviatūroje)

Trumpą brūkšnį

Ctrl + minuso ženklas (skaičių klaviatūroje)

Keliamąjį brūkšnelį

Ctrl + brūkšnelis

Nekeliamą brūkšnelį

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Nekeliamą tarpą

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

Alt + Ctrl + C

Registruoto prekės ženklo simbolį

Alt + Ctrl + R

Prekės ženklo simbolį

Alt + Ctrl + T

Elipsę

Alt + Ctrl + taškas

Viengubas kairiąsias kabutes

Ctrl + ` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Viengubas dešiniąsias kabutes

Ctrl +` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Dvigubas kairiąsias kabutes

Ctrl + ` (vienguba kabutė), Shift + ` (vienguba kabutė)

Dvigubas dešiniąsias kabutes

Ctrl +` (vienguba kabutė), Shift + ` (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

„Enter“ (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį ( Euro valiutos simbolis ), įveskite 20AC ir nuspaudę klavišą „Alt“ paspauskite X.

Simbolio kodas, Alt + X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

Alt + X

Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą „Alt“ ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128.

Alt + simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Objektų įterpimas ir redagavimas

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite „Alt“, N, J ir dar kartą J.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite rodyklę žemyn, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite „Enter“.

  • Norėdami perjungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite „Ctrl + Tab“, paspauskite „Tab“, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami Shift + rodyklę dešinėn.

 2. Spustelėkite „Shift“ + F10.

 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas, paspauskite klavišą „Tab“, tada paspauskite „Enter“ ir dar kartą paspauskite „Enter“.

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite „Alt“, N, tada M.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite klavišą „Tab“, tada paspauskite rodyklių klavišus.

 4. Paspauskite klavišą „Enter“.

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.

 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Norėdami pažymėti WordArt objektą paspauskite „Esc“, o tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.

 5. Norėdami grįžti į dokumentą, dar kartą paspauskite „Esc“.

Laiškų suliejimas ir laukai

Pastaba: Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, paspauskite „Alt“ + M arba spustelėkite Paštas.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

Alt + Shift + K

Sulieti dokumentą.

Alt + Shift + N

Spausdinti sulietus dokumentus.

Alt + Shift + M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

Alt + Shift + E

Įterpti suliejimo lauką.

Alt + Shift + F

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

Alt + Shift + D

Įterpti lauką LISTNUM.

Alt + Ctrl + L

Įterpti lauką „Page“.

Alt + Shift + P

Įterpti lauką TIME.

Alt + Shift + T

Įterpti tuščią lauką.

Ctrl + F9

Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Word“ šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

Shift + F11

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Kalbos juosta

Kiekvienas dokumentas turi numatytąją kalbą, kuri paprastai yra tokia pati, kaip numatytoji jūsų kompiuterio operacinės sistemos kalba. Bet jei jūsų dokumente yra žodžių ar frazių kita kalba, naudinga nustatyti tikrinimo kalbą tiems žodžiams. Tai ne tik suteikia galimybę patikrinti tų frazių rašybą ir gramatiką, bet taip pat leidžia jas apdoroti pagalbinėms technologijoms, pvz., ekrano skaitytuvams.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Tikrinimo kalbos nustatymas

Alt + R, U, L

Peržiūrėti tikrinimo kalbų sąrašą

Rodyklė žemyn

Nustatyti numatytąsias kalbas

Alt + R, L

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME).

Alt + ~

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros korėjietiškos įvesties metodo rengyklę (IME).

Dešinysis „Alt“

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros kinų įvesties metodo rengyklę (IME).

Ctrl + tarpo klavišas

Funkcinių klavišų vadovas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti Žinyną arba apsilankyti Office.com.

F1

Perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.

F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

Shift + F1

Kopijuoti tekstą.

Shift + F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

Shift + F4

Pereiti prie pastarojo keitimo.

Shift + F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

Shift + F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

Shift + F7

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

Shift + F8

Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9

Rodyti kontekstinį meniu.

Shift + F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

Shift + F11

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.

Ctrl + F2

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Uždaryti langą.

Ctrl + F4

Pereiti į kitą langą.

Ctrl + F6

Įterpti tuščią lauką.

Ctrl + F9

Maksimizuoti dokumento langą.

Ctrl + F10

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

Ctrl + Shift + F3

Redaguoti žymelę.

Ctrl + Shift + F5

Pereiti į ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Atnaujinti susietą informaciją „Word“ šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką.

Ctrl + Shift + F8, tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Pasirinkti komandą Spausdinti.

Ctrl + Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

Alt + F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

Alt + F3

Išeikite iš „Word“.

Alt + F4

Atkurti programos lango dydį.

Alt + F5

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

Alt + F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

Alt + F7

Vykdyti makrokomandą.

Alt + F8

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Rodyti Pasirinkimo užduočių sritį.

Alt + F10

Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą.

Alt + F11

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

Alt + Shift + F1

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Alt + Shift + F2

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys.

Alt + Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti „Microsoft“ sistemos informaciją.

Ctrl + Alt + F1

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + Alt + F2

Šiame straipsnyje neaprašomas sparčiųjų klaviatūros klavišų tinkinimas ar makrokomandų ar automatinio teksto sparčiųjų klaviatūros klavišų kūrimas.

Jei naudojate „Microsoft Word Starter“, ne visos išvardytos „Word“ priemonės yra palaikomos programoje „Word Starter“. Daugiau informacijos apie „Word Starter“ esančias priemones žr. „Word Starter“ priemonių palaikymas.

Šiame straipsnyje

Sparčiųjų klavišų radimas ir naudojimas

„Microsoft Office“ pagrindinės funkcijos

Judėjimas juostelėje

„Microsoft Word“ spartusis vadovas

Funkcinių klavišų vadovas

Sparčiųjų klavišų radimas ir naudojimas

Programos „Microsoft Word 2010“ žinyne aprašytose sparčiųjų klavišų kombinacijose, kai vienu metu turite paspausti du ar daugiau klavišų, klavišų pavadinimai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijos, kurių klavišai spaudžiami vienas po kito, klavišų pavadinimai atskirti kableliu (,).

 • Norėdami išplėsti visus straipsnio skyrius, spauskite „Tab“, kol pažymima Rodyti viską, o tada paspauskite „Enter“. Dar kartą paspauskite „Enter“, jei norite visus skyrius sutraukti.

 • Norėdami išplėsti tik vieną straipsnio skyrių, spauskite „Tab“, kol pažymima to skyriaus antraštė ir pliuso ženklas, o tada paspauskite „Enter“. Dar kartą paspauskite „Enter“, jei norite sutraukti skyrių.

Svarbu: Prieš pradėdami iešką spauskite klavišą „Tab“, kol bus pažymėta Rodyti viską, o tada paspauskite „Enter“.

 1. Paspauskite „Ctrl + F“.

  Atsidaro ieškos dialogo langas, kuriame yra tekstui įvesti reikalingas žymeklis.

 2. Ieškos laukelyje įveskite ieškomą tekstą.

 3. Paspauskite klavišą „Enter“.

Norėdami šią temą išspausdinti, spauskite mygtuką „Tab“, kol pažymima Rodyti viską, paspauskite „Enter“, paskui paspauskite „Ctrl + P“.

„Microsoft Office“ pagrindai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

Alt + Tab

Perjungti ankstesnį langą.

Alt + Shift + Tab

Uždaryti aktyvų langą.

Ctrl + W arba Ctrl + F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

Alt + F5

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę).

Shift + F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

Ctrl + F6

Perjungti ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

Ctrl + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

Print screen

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

Alt + Print Screen

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

Klavišas „Tab“

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

Shift + Tab

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

Ctrl + Tab

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

Ctrl + Shift + Tab

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

Tarpo klavišas

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

„Alt“ + parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

„Alt“ + rodyklė žemyn

Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

Klavišas „Esc“

Vykdyti pasirinktą komandą.

Klavišas „Enter“

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Pagrindinis puslapis

Pereiti į įrašo pabaigą.

Klavišas „End“

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

Rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Pereiti vienu žodžiu į kairę.

Ctrl + rodyklė kairėn

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

Ctrl + rodyklė dešinėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

Shift + rodyklė kairėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

Shift + rodyklė dešinėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

Shift + Home

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

Shift + End

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Atidaryti.

Ctrl + F12 arba Ctrl + O

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

F12

Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą.

Klavišas „Enter“

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas.

BACKSPACE

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

DELETE

Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo.

Shift + F10

Judėti pirmyn per parinktis.

Klavišas „Tab“

Judėti atgal per parinktis.

Shift + Tab

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba Alt + I

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atšaukti veiksmą.

Klavišas „Esc“

Anuliuoti veiksmą.

Ctrl + Z

Pakartoti veiksmą.

Ctrl + Y

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

F6

Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti paspausti klavišus „Ctrl + Tab“ daugiau nei vieną kartą.)

Ctrl + Tab

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

„Tab“ arba „Shift + Tab“

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

Ctrl + tarpo klavišas

Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

Shift + F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą.

HOME arba END

Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

„Page Up“ arba „Page Down“

Užduočių srities uždarymas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite „Ctrl“ + tarpo klavišą.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Užduočių srities perkėlimas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite „Ctrl“ + tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Perkelti ir spauskite klavišą „Enter“.

 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir spauskite „Enter“.

Užduočių srities dydžio pakeitimas

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite „Ctrl“ + tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite Dydis ir spauskite klavišą „Enter“.

 4. Rodyklių klavišais keiskite užduočių srities dydį ir spauskite „Enter“.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

Shift + F10

Rodyti galimo veiksmo, mygtuko Automatinės taisos parinktys Mygtuko paveikslėlis arba mygtuko Įklijavimo parinktys Mygtuko paveikslėlis meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau negu vienas veiksmas, perjungti kitą veiksmą ir rodyti jo meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Pereiti tarp galimų veiksmų meniu parinkčių.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu galimų veiksmų meniu.

Klavišas „Enter“

Uždaryti galimų veiksmų meniu arba pranešimą.

Klavišas „Esc“

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras galimas veiksmas (nepasiekiama programoje „Word Starter“). Garsui girdėti reikia garso plokštės. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Microsoft Office Sounds“.

 • Jei turite prieigą prie interneto, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš Office.com. Įdiegę garsų failus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite „Alt + F, T“.

  2. Paspauskite A norėdami pasirinkti Išsamiau, tada paspauskite „Tab“ norėdami pereiti į Papildomos darbo su „Word“ parinktys.

  3. Dukart paspauskite „Alt + S“, kad pasirinktumėte žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu, esantį po Bendra, ir paspauskite tarpo klavišą.

  4. Kelis kartus paspauskite „Tab“ norėdami pasirinkti Gerai, tada paspauskite „Enter“.

   Pastaba: Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms „Office“ programoms, palaikančioms garsą.

Judėjimas juostelėje

Sparčiųjų klavišų seka leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje programos vietoje esate. Kiekvieną „Word 2010“ komandą galima lengvai pasiekti naudojant sparčiųjų klavišų seką. Daugelį komandų galima pasiekti naudojant nuo dviejų iki penkių klavišų paspaudimų. Norėdami naudoti sparčiųjų klavišų seką:

 1. Paspauskite Alt.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Pastaba:  Norėdami atšaukti atliekamą veiksmą ir slėpti klavišų patarimus, paspauskite „Alt“.

Kitas būdas naudoti klaviatūrą dirbant programomis, turinčiomis „Office“ juostelę, yra keisti įvesties vietą tarp skirtukų ir komandų, kol rasite norimą funkciją. Šioje lentelėje pateikiama būdų, kaip keisti klaviatūros įvesties vietą nenaudojant pelės.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

„Alt“ arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.

Pereiti į kitą juostelės skirtuką.

Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, tada spauskite rodyklę kairėn arba rodyklę dešinėn.

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

Shift + F10

Perkelti įvesties vietą, norint pasirinkti bet kurią iš šių lango sričių:

 • Aktyvų juostelės skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Lango apačioje esančią būsenos juostą

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti įvesties vietą į kiekvieną komandą juostelėje atitinkamai pirmyn arba atgal.

„Tab“ arba „Shift + Tab“

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę.

Klavišas „Enter“

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

Klavišas „Enter“

Gauti pasirinktos komandos arba valdiklio žinyno paaiškinimus juostelėje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

„Microsoft Word“ spartusis vadovas

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sukurti neperkeliamą tarpą.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Sukurti neperkeliantį brūkšnelį.

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Paryškinti raides.

Ctrl + B

Padaryti raides pasvirusias.

Ctrl + I

Pabraukti raides.

Ctrl + U

Mažinti šrifto dydį viena reikšme.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį viena reikšme.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį 1 punktu.

Ctrl + [

Didinti šrifto dydį 1 punktu.

Ctrl + ]

Šalinti pastraipos ar simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą.

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą.

Ctrl + X

Įklijuoti tekstą ar objektą.

Ctrl + V

Įklijuoti specialų simbolį

Ctrl + Alt + V

Įklijuoti tik formatavimą

Ctrl + Shift + V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Y

Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita.

Ctrl + Shift + G

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kurti naują dokumentą.

Ctrl + N

Atidaryti dokumentą.

Ctrl + O

Uždaryti dokumentą.

Ctrl + W

Skaidyti dokumento langą.

Alt + Ctrl + S

Šalinti dokumento lango skaidymą.

Alt + Shift + C arba Alt + Ctrl + S

Įrašyti dokumentą.

Ctrl + S

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Naršymas (ieškoti dokumento).

Ctrl + F

Kartoti iešką (uždarius langą Radimas ir keitimas).

Alt + Ctrl + Y

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

Ctrl + H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente.

Ctrl + G

Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

Alt + Ctrl + Z

Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Norėdami pažymėti parinktį, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“, kad galėtumėte naudodami pažymėtą parinktį naršyti dokumentą.

Alt + Ctrl + Home

Pereiti prie ankstesnio naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

Ctrl + Page Up

Pereiti prie kito naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

Ctrl + Page Down

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti į spaudinio maketo rodinį.

Alt + Ctrl + P

Perjungti į struktūros rodinį.

Alt + Ctrl + O

Perjungti į juodraščio rodinį.

Alt + Ctrl + N

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + rodyklė kairėn

Mažinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Mažinti pagrindinį tekstą.

Ctrl + Shift + N

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT + SHIFT + rodyklė aukštyn

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + pliuso ženklas

Sutraukti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + minuso ženklas

Išplėsti arba sutraukti visą tekstą ar antraštes.

Alt + Shift + A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.

Alt + Shift + L

Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė.

Alt + Shift + 1

Rodyti visas antraštes iki antraštės n.

Alt + Shift + n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

Ctrl + Tab

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

Ctrl + P

Perjungti į spaudinio peržiūrą.

Alt + Ctrl + I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

„Page Up“ arba „Page Down“

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

Ctrl + Home

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

Ctrl + End

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti komentarą.

Alt + Ctrl + M

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

Ctrl + Shift + E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

Alt + Shift + C

Pastaba: Kai kurie ekrano skaitytuvai gali būti nesuderinami su skaitymo visame ekrane rodiniu.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

Pagrindinis puslapis

Pereiti į dokumento pabaigą.

Klavišas „End“

Pereiti į puslapį n.

n, „Enter“

Išeiti iš skaitymo maketo rodinio.

Klavišas „Esc“

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

Alt + Shift + O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

Alt + Shift + I

Pasirinkite citatos parinktis

Alt+Shift+F12, Tarpas

Pažymėti rodyklės įrašą.

Alt + Shift + X

Įterpti puslapio išnašą.

Alt + Ctrl + F

Įterpti dokumento išnašą.

Alt + Ctrl + D

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į paskesnį puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Atnaujinti.

F9

Teksto ir grafinių objektų redagavimas ir perkėlimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

BACKSPACE

Naikinti vieną žodį į kairę.

Ctrl + Backspace

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

DELETE

Naikinti vieną žodį į dešinę.

Ctrl + Delete

Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti „Office“ mainų sritį

Norėdami pereiti į skirtuką Pagrindinis, paspauskite „Alt + H“, tada paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.

Ctrl + V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą „Enter“)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

Shift + F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą „Enter“)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

Alt + F3

Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu.

Shift + F10

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

Ctrl + Shift + F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje.

Alt + Shift + R

Norėdami įterpti

Paspauskite

Lauką

Ctrl + F9

Eilutės lūžį

Shift + „Enter“

Puslapio lūžį

Ctrl + „Enter“

Stulpelio lūžį

Ctrl + Shift + „Enter“

Ilgą brūkšnį

Alt + Ctrl + minuso ženklas

Trumpą brūkšnį

Ctrl + minuso ženklas

Keliamąjį brūkšnelį

Ctrl + brūkšnelis

Nekeliamą brūkšnelį

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Nekeliamą tarpą

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

Alt + Ctrl + C

Registruoto prekės ženklo simbolį

Alt + Ctrl + R

Prekės ženklo simbolį

Alt + Ctrl + T

Elipsę

Alt + Ctrl + taškas

Viengubas kairiąsias kabutes

Ctrl + ` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Viengubas dešiniąsias kabutes

Ctrl +` (vienguba kabutė), ` (vienguba kabutė)

Dvigubas kairiąsias kabutes

Ctrl + ` (vienguba kabutė), Shift + ` (vienguba kabutė)

Dvigubas dešiniąsias kabutes

Ctrl +` (vienguba kabutė), Shift + ` (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

„Enter“ (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, skirtą atitinkamam Unicode (šešioliktainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį ( Euro valiutos simbolis ), įveskite 20AC ir nuspaudę klavišą „Alt“ paspauskite X.

Simbolio kodas, Alt + X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

Alt + X

Įterpti ANSI simbolį, skirtą atitinkamam ANSI (dešimtainiam) simbolio kodui. Pvz., norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę klavišą „Alt“ ir skaičių klaviatūroje įveskite 0128.

Alt + simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą.

F8

Pažymėti artimiausią simbolį.

F8, tada spauskite rodyklę kairėn arba rodyklę dešinėn

Padidinti pažymėtą fragmentą.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

Shift + F8

Išjungti išplėtimo režimą.

Klavišas „Esc“

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

Ctrl + A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

„Ctrl + Shift + F8“, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“.

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8 + rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą Esc.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti kito langelio turinį.

Klavišas „Tab“

Pažymėti ankstesnio langelio turinį.

Shift + Tab

Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių.

Nuspauskite klavišą „Shift“ ir, laikydami jį nuspaustą, kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą

Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus iki apačios, paspauskite „Shift + Alt + Page Down“.

 • Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios iki viršaus, paspauskite „Shift + Alt + Page Up“.

Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką)

„Ctrl + Shift + F8“, tada žymėkite rodyklių klavišais. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“.

Pažymėti visą lentelę.

„Alt“ + 5 skaičių klaviatūroje (kai „NUM LOCK“ išjungta)

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

Rodyklė kairėn

Vieną simbolį dešinėje

Rodyklė dešinėn

Vienu žodžiu kairėn

Ctrl + rodyklė kairėn

Vienu žodžiu dešinėn

Ctrl + rodyklė dešinėn

Viena pastraipa į viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Viena pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

Shift + Tab

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

Klavišas „Tab“

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Iki eilutės pabaigos

Klavišas „End“

Iki eilutės pradžios

Pagrindinis puslapis

Iki lango viršaus

Alt + Ctrl + Page Up

Iki lango pabaigos

ALT + Ctrl + Page Down

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

Klavišas Page Up

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

Klavišas Page Down

Iki kito puslapio viršaus

Ctrl + Page Down

Iki ankstesnio puslapio viršaus

Ctrl + Page Up

Iki dokumento pabaigos

Ctrl + End

Iki dokumento pradžios

Ctrl + Home

Iki ankstesnio redagavimo

Shift + F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

Shift + F5

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

Klavišas „Tab“

Į ankstesnį eilutės langelį

Shift + Tab

Į pirmą eilutės langelį

Alt + Home

Į paskutinį eilutės langelį

Alt + End

Į pirmą stulpelio langelį

Alt + Page Up

Į paskutinį stulpelio langelį

Alt + Page Down

Į ankstesnę eilutę

Rodyklė aukštyn

Į kitą eilutę

Rodyklė žemyn

Eilute aukštyn

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

Klavišas „Enter“

Tabuliacijos simbolius langelyje

Ctrl + Tab

Norėdami pakeisti rašymo ant viršaus parametrus, kad galėtumėte pasiekti rašymo ant viršaus režimą paspausdami INSERT, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Norėdami atidaryti „Word“ parinktys paspauskite „Alt + F, T“.

 2. Norėdami pažymėti IŠSAMIAU paspauskite A, o tada paspauskite „Tab“.

 3. Norėdami pereiti prie žymės langelio Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert paspauskite „Alt + O“.

 4. Norėdami pažymėti žymės langelį paspauskite tarpo klavišą, o tada paspauskite „Enter“.

Norėdami įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite klavišą INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

Ctrl + Shift + V

Pastaba: Šie spartieji klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL + SHIFT + F

Didinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + ]

Mažinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + [

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

Ctrl + Shift + A

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

Ctrl + U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

Ctrl + Shift + W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

Ctrl + Shift + D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + H

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Formatuoti raides kaip mažas didžiąsias raides.

Ctrl + Shift + K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + lygybės ženklas

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + Shift + pliuso ženklas

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į simbolio šriftą.

Ctrl + Shift + Q

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

Ctrl + Shift + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

Shift + F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

Ctrl + Shift + V

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Viengubas eilučių intervalas.

Ctrl + 1

Dvigubas eilučių intervalas.

Ctrl + 2

1,5 eilučių intervalas.

Ctrl + 5

Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

Ctrl + 0 (nulis)

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + R

Lygiuoti pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

Ctrl + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

Ctrl + Shift + M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + T

Sumažinti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + Shift + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

Ctrl + Q

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

Ctrl + Shift + S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

Alt + Ctrl + Shift + S

Pradėti Automatinį formatavimą.

Alt + Ctrl + K

Taikyti Įprastąjį stilių.

Ctrl + Shift + N

Taikyti stilių 1 antraštė.

Alt + Ctrl + 1

Taikyti stilių 2 antraštė.

Alt + Ctrl + 2

Taikyti stilių 3 antraštė.

Alt + Ctrl + 3

Uždaryti užduočių sritį „Stiliai“

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite „Ctrl“ + tarpo klavišą.

 3. Norėdami pasirinkti Uždaryti, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite „Enter“.

Objektų įterpimas ir redagavimas

 1. Norėdami atidaryti dialogo langą Objektas, paspauskite „Alt“, N, J ir dar kartą J.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite rodyklę žemyn, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite „Enter“.

  • Norėdami perjungti į skirtuką Kurti iš failo, paspauskite „Ctrl + Tab“, paspauskite „Tab“, tada įrašykite objekto, kurį norite įterpti, failo pavadinimą arba naršykite failo.

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami Shift + rodyklę dešinėn.

 2. Spustelėkite „Shift“ + F10.

 3. Norėdami pereiti į Objekto pavadinimas, paspauskite klavišą „Tab“, tada paspauskite „Enter“ ir dar kartą paspauskite „Enter“.

 1. Norėdami pasirinkti SmartArt, paspauskite ir atleiskite „Alt“, N, tada M.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį ketinate įterpti, paspauskite klavišą „Tab“, tada paspauskite rodyklių klavišus.

 4. Paspauskite klavišą „Enter“.

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.

 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Norėdami pažymėti WordArt objektą paspauskite „Esc“, o tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.

 5. Norėdami grįžti į dokumentą, dar kartą paspauskite „Esc“.

Laiškų suliejimas ir laukai

Pastaba: Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, turite spustelėti ant Paštas.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

Alt + Shift + K

Sulieti dokumentą.

Alt + Shift + N

Spausdinti sulietus dokumentus.

Alt + Shift + M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

Alt + Shift + E

Įterpti suliejimo lauką.

Alt + Shift + F

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

Alt + Shift + D

Įterpti lauką LISTNUM.

Alt + Ctrl + L

Įterpti lauką PAGE.

Alt + Shift + P

Įterpti lauką TIME.

Alt + Shift + T

Įterpti tuščią lauką.

Ctrl + F9

Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Word“ šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

Shift + F11

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Kalbos juosta

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų.

Kairysis „Alt“ + „Shift“

Rodyti taisymo siūlymų sąrašą.

Mygtuko paveikslėlis + C

Įjungti arba išjungti rašymą ranka.

Mygtuko paveikslėlis +H

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME).

Alt + ~

Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai.

Dešinysis „Alt“

Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai.

Ctrl + tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomi klavišų parametrai galite pasirinkti klavišų derinį, kuris perjungtų tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymus. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomi klavišų parametrai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.

 • Klavišas su „Windows“ logotipu ( Mygtuko paveikslėlis ) daugelyje klaviatūrų yra apatinėje klavišų juostoje.

Funkcinių klavišų vadovas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti Žinyną arba apsilankyti „Microsoft“ Office.com“.

F1

Perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.

F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

Shift + F1

Kopijuoti tekstą.

Shift + F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

Shift + F4

Pereiti prie pastarojo keitimo.

Shift + F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

Shift + F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

Shift + F7

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

Shift + F8

Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9

Rodyti kontekstinį meniu.

Shift + F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

Shift + F11

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

Ctrl + F1

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.

Ctrl + F2

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Uždaryti langą.

Ctrl + F4

Pereiti į kitą langą.

Ctrl + F6

Įterpti tuščią lauką.

Ctrl + F9

Maksimizuoti dokumento langą.

Ctrl + F10

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

Ctrl + Shift + F3

Redaguoti žymelę.

Ctrl + Shift + F5

Pereiti į ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Atnaujinti susietą informaciją Word 2010 šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką.

Ctrl + Shift + F8, tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Pasirinkti komandą Spausdinti.

Ctrl + Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

Alt + F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

Alt + F3

Išeiti iš „Word 2010“.

Alt + F4

Atkurti programos lango dydį.

Alt + F5

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

Alt + F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

Alt + F7

Vykdyti makrokomandą.

Alt + F8

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Rodyti užduočių juostą Žymėjimas ir matomumas.

Alt + F10

Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą.

Alt + F11

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

Alt + Shift + F1

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Alt + Shift + F2

Rodyti užduočių sritį Tyrimai.

„Alt“ + „Shift“ + F7

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys.

Alt + Shift + F12

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti „Microsoft“ sistemos informaciją.

Ctrl + Alt + F1

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + Alt + F2

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×