„Microsoft Teams“ darbo pradžios vadovas mokytojams

„Microsoft Teams“ darbo pradžios vadovas mokytojams

Darbo su skaitmeniniu koncentratoriumi, skirtu mokymui ir mokymuisi „Office 365 Education“, pradžia.

Lengvai tvarkykite pamokos darbo srautą išgirsdami kiekvieno mokinio nuomonę

„Microsoft Teams“ leidžia išsakyti nuomonę visiems mokiniams, net patiems tyliausiems.“ – Pradinės mokyklos mokytojas

„Microsoft Teams“ – skaitmeninis koncentratorius, kuriame vienoje vietoje – „Office 365 Education“, galima naudoti pokalbius, susitikimus, failus ir programas. Naudodami „Teams“ mokytojai gali greitai ir lengvai pereiti nuo pokalbių prie turinio kūrimo, pasitelkę kontekstą, tęstinumą ir skaidrumą. Naudojant „Teams“ galima patenkinti unikalius skirtingų grupių poreikius ir įgalinti jas lengvai dirbti kartu:

 • Valdykite projektus, užduotis ir turinį naudodami kasdienes programas – visa tai vienoje pasirinktinėje darbo vietoje.

 • Realiuoju laiku gaukite informaciją ir naujinimus, kurie bendrinami nuolatiniuose komandos pokalbiuose, privačiuose pokalbiuose (jei reikia, jie gali būti moderuojami), komandos susitikimuose ir kituose kanaluose.

 • Palaikykite turiningą bendradarbiavimą ir sklandų funkcijų naudojimą naudodami integruotas programas iš „Office 365“, pvz., „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir „OneNote“ mokomąjį bloknotą, tai pat švietimo partnerių programas, pvz., „busuu“, „Canvas“, „Flipgrid“ ir „Kahoot!“.

Pastaba: Nuo šiol „Teams“ įtraukta į „Office 365 Education“. Tai reiškia, kad „Office 365 Education“ naudojantis fakulteto personalas, darbuotojai ir mokiniai gali nemokamai naudotis „Teams“!

Toliau pateiktoje lentelėje aprašyti keli pavyzdžiai, kaip mokytojai gali dirbti naudodami „Teams“, kad būtų lengviau taikyti naujus mokymo metodus ir geriausią bendro darbo pamokose ir mokymo įstaigose praktiką.

Sužinokite daugiau apie naujas „Teams“ funkcijas, skirtas mokytojams, mokiniams ir darbuotojams.

Scenarijus

Aprašas

Aktyvus programos naudojimas pamokoje

Sutaupykite laiko ir lengvai organizuokite pamokos aptarimus, tvarkykite užduotis ir bendradarbiaukite su mokiniais siekdami sukurti pagal poreikius pritaikytą mokymo aplinką ir patenkinti unikalius mokinių mokymosi ir vystymosi poreikius.

Pamokų planavimas

Kuriant pamokų planus pagal įvairias temas ir vertinimo lygius, reikia efektyvaus mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo mokymo įstaigoje ar jos rajone.

Profesinio mokymosi bendruomenės

Bendradarbiaukite profesinio mokymosi bendruomenėse (PMB) ir dalykitės geriausia praktika, kad būtų lengviau formuoti profesinio tobulėjimo galimybes ir teikti palaikymą kolegoms.

Popamokinės veiklos programos

Remiantis naujausiu tyrimu, nustatyta, kad popamokinės veiklos programos gerokai pagerino mokinių žinias apie karjerą gamtos ir tiksliųjų mokslų srityje (80 %), paskatino teigiamą požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus (78 %) ir pagerino atkaklumą ir kritinio mąstymo įgūdžius (72 %)1. Mokytojai dirbdami kartu gali nuolat kurti smagius ir stimuliuojančius užsiėmimus, kad paskatintų mokinius dalyvauti svarbiose savanoriškose programose.

¹Hinton, M. (2017 m. kovas). „Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge“. Education Week. Straipsnį galima peržiūrėti apsilankius http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3</legacyItalic>

Bendroji informacija apie „Teams“

Komandas galite kurti skirtingiems pamokų laikotarpiams, projektams, veikloms (jei reikia), taip pat galite pakviesti kitus mokymo įstaigoje ar jos rajone esančius asmenis prisijungti prie komandos narių. Be to, komandas galima kurti remiantis jau esančiomis „Office 365“ grupėmis, o bet kokie „Office 365“ grupėse atlikti pakeitimai bus automatiškai sinchronizuoti programoje „Teams“. Taip bus paprasčiau pakviesti ir valdyti komandos narius bei įrašyti grupės failus programoje „Teams“.

Pavyzdžiui, atskiras pamokas galima jungti į kanalus, kuriuose yra pokalbiams, failams, pastaboms ir kt. skirtų skirtukų. Kanalus galima kurti pagal skirtingus pamokos poreikius, pvz., skyrių, temą, arba pagal projektu pagrįstą grupę. Naudodami skirtukus, klasės nariai gali nusiųsti, peržiūrėti, redaguoti failus, pastabas ir tinkinamą turinį (pvz., dokumentus, skaičiuokles, pateiktis, vaizdo įrašus, išorinius saitus, kitas programas ir kt.). Kiekvienas klasės narys gali lengvai pasiekti šį turinį.

Naršymas

Patarimas: Savo mobiliajame įrenginyje nustatyti „Teams“ paprasta. Be to, užtikrinama galimybė patogiai prisijungti prie klasės bet kuriuo metu ir iš bet kurio įrenginio. „Teams“ galite atsisiųsti iš „Windows Store“ („Windows Phone“), „App Store“ („Apple iOS“) arba „Google Play“ („Android“).

Pristatykite „Teams“ klasei

Pradėkite nuo pristatymo susitikimo, kurio metu aptarsite lūkesčius, suteiksite rekomendacijų ir pademonstruosite, kaip iš esmės veikia „Teams“. Paprašykite klasės mokinių naudoti „Teams“ kaip pirminį ryšio palaikymo ir bendradarbiavimo įrankį komandos veiklai organizuoti.

Tinkinkite „Teams“ pagal unikalų scenarijų

Sėkmingai veikiančioms komandoms reikia paprastų ir intuityvių įrankių, kad jos galėtų greitai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti. „Teams“ gali padėti sėkmingai organizuoti veiklą, nesvarbu, ar ruošiate pamokų planus, kuriate pagal poreikius pritaikytą mokymosi aplinką, popamokinės veiklos programą ar tvarkote kitą su komanda susijusią veiklą arba projektą. Tolesniuose veiksmuose parodysime, kaip paleisti ir tinkinti „Temas“ pagal jūsų klasės scenarijų.

Sukurkite komandą ir pakvieskite komandos narius

 1. Norėdami paleisti „Teams“, eikite į programų vykdyklę („vaflio“ piktograma „Office 365“ programų vykdyklės piktograma ) – ją rasite „Office 365 Education“ viršutiniame kairiajame kampe, tada spustelėkite „Teams“, kad atidarytumėte internetinę programą (arba atsisiųskite ją į kompiuterį).

  „Office 365“ programų vykdyklė su pažymėta „Microsoft Teams“ programa

  Pastaba: Jei nepavyksta pasiekti „Teams“, kreipkitės į IT administratorių ir įsitikinkite, kad turite tinkamas teises.

 2. „Teams“ kanalų sąrašo apačioje spustelėkite mygtuką Prisijungti prie komandos arba sukurti komandą.

 3. Spustelėkite mygtuką Kurti komandą, tada pasirinkite Klasės.

  Komandos pasirinkimas

  Pastaba: Jei jūsų mokymo įstaigoje naudojamas mokyklos duomenų sinchronizavimas, jūsų klasės bus sukurtos automatiškai kartu su mokinių dalyvių sąrašu, sujungtu su mokymo įstaigos informacijos sistema, todėl jums nereikės dėl to jaudintis.

 4. Lange Kurkite savo komandą suteikite mokomajam dalykui pavadinimą ir įveskite trumpą jo aprašą, kuriame paaiškinamas pamokos tikslas, tada spustelėkite mygtuką Toliau.

  Pavadinimas ir aprašas

  Pastaba: Parinktį Privatumas palikite ties parinktimi Privatu – narius gali įtraukti tik komandos savininkai (jei reikia, šį parametrą galėsite pakeisti vėliau).

  Patarimas: Prieš mokydami klasę, tinkinkite „Teams“. Pradėkite sukurdami savo klasę, nustatydami kelis kanalus ir įtraukdami kelis skirtukus. Tada sukurkite kelis skirtukus su atitinkamu įtraukiančiu ir naudingu turiniu.

 5. Galite lengvai įtraukti žmones, grupes ir siuntimo sąrašus iš mokymo įstaigos ar rajono. Pradedant vesti vardus, bus rodomas žmonių, kurių vardai sutampa su esančiais el. pašto kataloge, išplečiamasis sąrašas. Spustelėkite Įtraukti, kad įtrauktumėte komandos narius, arba spustelėkite mygtuką Praleisti norėdami įtraukti komandos narius vėliau, jei pirmiausia norite nustatyti turinį (rekomenduojama).

  Narių įtraukimas

Sukurkite kelis pagrindinius kanalus ir skirtukus su naudingu turiniu

Sukūrus naują klasę, kanalas „Bendras“ automatiškai įtraukiamas į klasę. Kad klasė būtų tvarkinga, galite įtraukti kelis papildomus kanalus. Pagal numatytuosius nustatymus kanalus pasiekti gali bet kuris komandos narys.

Skirtukai

Patarimas: Kanale „Bendras“ paskelbkite „Teams“ mokymo patarimus ir pranešimus, kad kiekvienas galėtų juos lengvai surasti. Tai bus patogi vieta, kurioje visa klasė gaus pagalbos ir rekomendacijų, tačiau ji bus ypač naudinga naujiems „Teams“ nariams.

 1. Norėdami sukurti papildomų kanalų, kanalų sąraše pasirinkite daugtaškį (...) šalia komandos pavadinimo.

 2. Išplečiamajame meniu pasirinkite Įtraukti kanalą.

  Kanalo įtraukimas
 3. Dialogo lange suteikite kanalui pavadinimą ir įveskite trumpą jo aprašą, kuriame paaiškinamas kanalo tikslas, tada spustelėkite mygtuką Įtraukti.

  Kurti kanalą

  Patarimas: Sukūrę kelis kanalus, galite susieti juos su aktualiu turiniu, kad pirmą kartą prisijungę klasės mokiniai nematytų tuščio puslapio. Pavyzdžiui, galite pradėti naują pokalbį paskelbdami kelis klausimus kiekviename kanale, kad pradėtumėte diskusiją, ir naudodami @ pažymėti konkrečius klasės narius, kad įtrauktumėte juos į pokalbį.

 4. Atskiruose kanaluose galite sukurti skirtingo turinio ir programų skirtukus. Kiekviename kanale sukuriami keli numatytieji skirtukai: Pokalbiai, Failai, Mokomieji bloknotai ir Užduotys. Norėdami sukurti skirtuką, į dešinę nuo numatytųjų skirtukų pasirinkite +, tada pasirinkite skirtukui skirtą programą ar failą (pvz., „Word“ arba „Planner“), suteikite jam pavadinimą ir pasirinkite mygtuką Įrašyti.

  Kanalas Skirtuko įtraukimas

  Pastaba: Kai kurių programų ir paslaugų sąrankos veiksmai gali šiek tiek skirtis nuo čia pateiktų instrukcijų.

 5. Norėdami sukurti naują skirtuką, kuris tiesiogiai susietų su konkrečiu failu (pvz., pamokos plano ar interaktyvia pamokos pateiktimi), numatytų skirtukų dešinėje spustelėkite +, tada pasirinkite failui (pvz., „Word“ dokumentui, „Excel“ skaičiuoklei ar „PowerPoint“ pateikčiai) skirtą programą, dalyje Failai raskite failo vardą, pavadinkite skirtuką ir pasirinkite mygtuką Įrašyti.

  „Word“

  Patarimas: Kad komandai būtų lengva pasiekti, „SharePoint“ ar kitoje svetainėje (gaublio piktograma) esantį „OneNote“ mokomąjį bloknotą galite prisegti teisiai savo kanale kaip skirtuką.

Perkelkite el. pašto pokalbius į „Teams“

„Teams“ galite siųsti el. laiškus į kanalą, kad visa klasės komunikacija būtų tvarkinga ir pasiekiama vienoje vietoje.

 1. Norėdami sukurti kanalo el. pašto adresą, kanalo dešinėje pasirinkite daugtaškį (...).

 2. Tada išplečiamajame meniu pasirinkite Gauti el. pašto adresą.

 3. Galiausiai pasirinkite mygtuką Kopijuoti, kad įrašytumėte el. pašto adresą į kontaktų sąrašą ar el. pašto adresų knygelę.

  El. paštas

  Patarimas: Persiųskite el. laiškus į kanalą, kad tęstumėte diskusiją programoje „Teams“.

 4. Lange Gauti el. pašto adresą spustelėkite saitą Išplėstiniai parametrai, kad galėtumėte apriboti žmones, kurie komandai gali siųsti el. laiškus (pvz., visi, tik komandos nariai arba tik el. laiškai, išsiųsti iš tam tikro domeno).

  El. laiškų gavimas

  Patarimas: Apribojus asmenis, kurie gali siųsti el. laiškus į kanalą, sumažės tikimybė į „Teams“ gauti pašto šiukšlių ar el. laiškų apsimetant.

 5. Galite tinkinti el. pašto pranešimo parametrus, skirtus įvairiems įvykiams (pvz., asmens paminėjimams naudojant @ arba atsakymams į jūsų pradėtus pokalbius), spustelėdami „Teams“ kairiajame kampe esančią profilio nuotrauką, tada išplečiamajame meniu pasirinkdami Pranešimai.

  Pranešimai

Dalyko užduočių kūrimas

 1. Norėdami „Teams“ sukurti užduotis, klasės skirtuke pasirinkite skirtuką Užduotys.

 2. Pasirinkite mygtuką Kurti, esantį viršutiniame dešiniajame kampe, tada pasirinkite Nauja užduotis.

  Spustelėkite Kurti, esantį viršutiniame dešiniajame kampe, tada pasirinkite Nauja užduotis.
 3. Lange Naujas priskyrimas įtraukite užduoties informaciją ir mokiniams skirtą pagalbinę medžiagą. Galite suplanuoti termino datą ir laiką, netgi nustatyti, ar galima vėluoti.

 4. Kai baigsite, pasirinkite mygtuką Priskirti.

  Užpildykite visą užduoties informaciją, tada spustelėkite mygtuką Priskirti.

  Patarimas: Jei dar nenorite platinti, užduotį galite įrašyti kaip juodraštį. Tiesiog eikite į skirtuką Užduotys ir priskirkite vėliau.

 5. Norėdami peržiūrėti ir balais įvertinti mokinių darbą, grįžkite atgal į klasės skirtuką Užduotys.

 6. Norėdami peržiūrėti visų pamokoje esančių mokinių užduotis, pasirinkite Peržiūrėti.

  Tolesniame sąraše galite pateikti atsiliepimus ir pastabas arba pasirinkti atskirus mokinius ir peržiūrėti jų skirtuką Užduotis. Tiesiai iš to rodinio galite greitai pereiti prie kitų mokinių.

  Peržiūrėkite, pažymėkite ir įvertinkite studentų pateiktas užduotis.

Mokiniams skirtų komentarų palikimas

Gali tekti naudoti scenarijų, kai reikės tiesiogiai atsakyti mokiniui (arba jis turės atsakyti jums), tačiau pokalbio funkcija yra išjungta. Nesijaudinkite, nes „Teams“ visada galite naudoti paminėjimo naudojant @ funkciją. Tiesiog naudokite ženklą @, tada įveskite mokinio vardą ir komentarą – mokinys bus įspėtas, kad jam atsakėte. Atminkite, kad tai nėra privatus pranešimas ir jį matys visi mokiniai bei mokytojai. 

Panaikintų komandų ir kanalų atkūrimas

Panaikintas komandas ir kanalus galite atkurti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Ekrano kairėje pasirinkite mygtuką Failai, tada dalyje Debesies saugykla pasirinkite „OneDrive“.
  OneDrive

 2. Pasirinkite Atidaryti naudojant „OneDrive“.
  atidaryti naudojant „OneDrive“

 3. Tada pasirinkite Šiukšlinė ir raskite panaikintus bloknotus bei kitą turinį. 
  šiukšlinė

Turinio archyvavimas

Šiuo metu nėra turinio archyvavimo būdų.  Tačiau jei norite įrašyti bloknotus po semestro (ketvirčio), galite arba įtraukti komandą ir pažymėti žyma Suarchyvuota, arba pašalinti kanalus ir vėliau atkurti juos „OneDrive“ debesies saugykloje (anksčiau išvardyti veiksmai).  

Informacijos, kurią sužinojote apie „Teams“, peržiūra

 • „Teams“ yra skaitmeninis koncentratorius, skirtas mokymui ir mokymuisi bei visiškai integruotas į „Office 365 Education“, todėl komandos nariai gali lengvai bendrauti ir bendradarbiauti naudodami pažįstamas „Office 365“ programas, pvz., „Word“, „Excel“, „OneNote Class Notebook“ ir „PowerPoint“. „Office 365 for Education“ prenumeratoriai „Teams“ gauna nemokamai, todėl galite pradėti iš karto!

 • Komandos darbą galite organizuoti kurdami pasirinktinius kanalus ir skirtukus, kurie sukuriami laikantis bendradarbiavimo reikalavimų. Skirtukus galima tiesiogiai susieti su failais ir turiniu, su „Office 365“ programomis, pvz., „Planner“ ir „Power BI“, arba su švietimo programomis, pvz., „Flipgrid“, „Quizlet“ ir „Nearpod!“.

 • Naudokite el. laiškų perkėlimo į „Teams“ funkciją, kad visi klasės pokalbiai būtų vienoje vietoje.

 • Kurkite užduotis ir lengvai valdykite galutinį klasės darbo srautą – akimirksniu pereikite nuo kūrimo ir siuntimo prie vertimo ir atsiliepimų rašymo.

 • Apie naujas „Teams“ funkcijas „Office 365 Education“ pakete galite skaityti čia – švietimo tinklaraštyje.

 • Jei reikia daugiau pagalbos, žr. Tyrinėkite „Microsoft Education“ pagalbos centrą.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×