„Microsoft Office Communicator 2007 R2“ privatumo papildymas

Paskutinį kartą naujinta: 2008 m. gruodžio mėn.

Šis puslapis yra „Microsoft Office Communications“ produktų privatumo patvirtinimų papildymas. Siekdami geriau suprasti duomenų rinkimo ir naudojimo praktiką, susijusią su tam tikru „Office Communications“ produktu ar paslauga, perskaitykite „Microsoft Office Communications“ produktų privatumo patvirtinimą ir šį papildymą.

Archyvavimas

Kam skirta ši funkcija: archyvavimas leidžia jūsų administratoriui archyvuoti tiesioginių pranešimų mainų pokalbius, susitikimų veiksmus ir turinį, taip pat naudojimo ypatybes, pavyzdžiui, vartotojo prisijungimo duomenis bei informaciją apie pokalbių pradžias ir prisijungusius dalyvius.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: archyvuojant išsaugomas tiesioginių pranešimų mainų pokalbių turinys ir informacija apie jūsų tiesioginių pranešimų mainų naudojimą serveryje, kurį konfigūruoja administratorius. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: jūsų administratorius gali naudoti šią informaciją įmonės programos „Office Communicator“ naudojimui administruoti.

Pasirinkimas / valdymas: numatytoji archyvavimo būsena yra išjungta, ją įjungti turi įmonės administratorius. Peržiūrėkite jūsų įmonės duomenų naudojimo ir stebėjimo strategijas, kad nustatytumėte, ar galima įjungti archyvavimą.

Automatiniai naujinimai

Kam skirta ši funkcija: Automatiniai naujinimai atsiunčia naujinimus, skirtus „Office Communicator“ programinei įrangai iš jūsų įmonės tinklo ir įdiegia juos jūsų kompiuteryje.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: jei jūs ar jūsų administratorius įgalina automatinius naujinimus, informacija, pavyzdžiui, jūsų „Office Communicator“ programinės įrangos versija ir standartinė informacija apie kompiuterį, siunčiama į jūsų įmonės serverį. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: jei pasiekiama naujesnė „Office Communicator“ programinės įrangos versija, automatiniai naujinimai automatiškai ją atsisiunčia ir įdiegia jūsų kompiuteryje automatinių naujinimų parametruose nurodytu laiku. Šis naujinimas bus atsisiųstas iš jūsų įmonės tinklo.

Pasirinkimas / valdymas: jei administratorius neuždraudė jums valdyti automatinių naujinimų, savo parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Veiksmai pasirinkite Parinktys.

 2. Skirtuke Įspėjimai sukonfigūruokite parametrus, esančius meniu Automatiniai naujinimai.

 3. Spustelėkite Gerai.

Skambučių žurnalai

Kam skirta ši funkcija: skambučių žurnalai leidžia jums saugoti balso skambučių, apdorotų „Office Communicator“, esančia aplanke „Microsoft Office Outlook®“, įrašą.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: informacija apie jūsų balso skambučius, pavyzdžiui, pradžios laikas, pabaigos laikas, trukmė ir skambučio dalyviai, bus išsaugota „Microsoft Office Outlook“ pokalbių retrospektyvos aplanke. Jūs ar jūsų administratorius galite registruoti susitikimo temą ir vietas, skirtuke Asmeninis, esančiame srityje Parinktys pasirinkę „Microsoft Office Outlook“ kaip savo asmeninės informacijos tvarkytuvą. Skambučių žurnalai nesaugo jūsų skambučių turinio. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: galite naudoti šią informaciją, jei norite peržiūrėti skambučių retrospektyvą.

Pasirinkimas / valdymas: numatytoji skambučių žurnalų būsena yra įjungta. Jei administratorius neuždraudė jums valdyti skambučių žurnalų, savo parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Veiksmai pasirinkite Parinktys.

 2. Skirtuke Asmeninis anuliuokite Įrašyti mano skambučių žurnalus „Outlook“ pokalbių retrospektyvos aplanke žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Kliento registravimas

Kam skirta ši funkcija: Kliento registravimas leidžia jūsų vartotojo profilyje registruoti informaciją apie programos „Office Communicator“ naudojimą. Ši informacija gali būti naudojama galimų programos „Office Communicator“ trikčių diagnostikai.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: jei jūs arba jūsų administratorius įgalina kliento registravimą, jūsų kompiuteryje bus saugoma tokia informacija, kaip susitikimo tema ir vieta, taip pat seanso pradžios protokolo (SIP) pranešimai ir atsakymai, skirti programos „Office Communicator“ pokalbiams. Tai apima informaciją apie kiekvieno programos „Office Communicator“ pranešimo siuntėją ir gavėją bei pranešimo nueitą maršrutą. Taip pat bus registruojamas jūsų kontaktų sąrašas ir buvimo informacija. Tačiau jūsų „Office Communicator“ pokalbių turinys nesaugomas. Kliento registravimas nesiunčia šios informacijos iš jūsų kompiuterio.

Informacijos naudojimas: Kliento registravimas gali būti naudojamas galimų programos „Office Communicator“ trikčių diagnostikai atlikti. Šios triktys nėra automatiškai siunčiamos „Microsoft“, tačiau tai galite padaryti patys.

Pasirinkimas / valdymas: numatytoji kliento registravimo būsena yra išjungta, ją įjungti turi įmonės administratorius. Jei administratorius neuždraudė jums valdyti registravimo, savo parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Veiksmai pasirinkite Parinktys.

 2. Skirtuke Bendra spustelėkite Įjungti registravimą ir Įjungti „Windows“ įvykių registravimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Pokalbių retrospektyva

Kam skirta ši funkcija: Pokalbių retrospektyva leidžia saugoti jūsų tiesioginių pranešimų pokalbių turinį programos „Microsoft Office Outlook“ aplanke.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: jei įgalinsite pokalbių retrospektyvą, jūsų tiesioginių pranešimų pokalbių turinys bus saugomas jūsų „Microsoft Office Outlook“ aplanke Pokalbių retrospektyva. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: galite naudoti šią informaciją, kad peržiūrėtumėte ankstesnių tiesioginių pranešimų mainų pokalbių pranešimus.

Pasirinkimas / valdymas: numatytoji pokalbių retrospektyvos būsena yra išjungta, ją įjungti turi įmonės administratorius. Jei administratorius neuždraudė jums valdyti pokalbių retrospektyvos, savo parametrus galite keisti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Veiksmai pasirinkite Parinktys.

 2. „Microsoft Office Outlook“ pokalbių retrospektyvos aplanke esančiame skirtuke Asmeninis pažymėkite Įrašyti mano tiesioginių pranešimų pokalbius.

 3. Spustelėkite Gerai.

Jei įgalinsite pokalbių retrospektyvą, turėtumėte perspėti savo kontaktus, kad jų IM seansai bus įrašyti.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Kam skirta ši funkcija: jei nuspręsite dalyvauti, tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa (CEIP) rinks pagrindinę informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją ir apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų programine įranga ir paslaugomis, kad nustatytų tendencijas ir naudojimo modelius. CEIP taip pat renka informaciją apie įvykusių klaidų tipus ir skaičių, programinės įrangos ir aparatūros efektyvumą ir paslaugų greitį. Mes nerinksime jūsų vardo, adreso ar kitos kontaktinės informacijos.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: CEIP informacija automatiškai siunčiama „Microsoft“, kai funkcija įjungta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie CEIP surinktą, apdorotą ar perduotą informaciją, žr. „Microsoft“ klaidų ataskaitų privatumo patvirtinimą „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos privatumo patvirtinimas.

Informacijos naudojimas: naudojame šią informaciją siekdami tobulinti „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybę, patikimumą ir efektyvumą.

Pasirinkimas / valdymas: Pasirinkimas / valdymas: CEIP numatytoji būsena yra išjungta, nebent ją įjungia jūsų administratorius. Jei jūsų administratorius nėra uždraudęs valdymo, savo CEIP parametrus galite keisti bet kuriuo metu.

 1. Meniu Veiksmai pasirinkite Parinktys.

 2. Skirtuke Bendra pažymėkite arba anuliuokite Leisti „Microsoft“ rinkti informaciją apie tai, kaip aš naudoju programą „Communicator“ žymėjimą.

 3. Spustelėkite Gerai.

Jeigu įgalinsite pokalbių retrospektyvą, turėtumėte perspėti savo kontaktus, kad jų IM seansai bus įrašyti.

Darbalaukio valdymas

Kam skirta ši funkcija: darbalaukio valdymas leidžia jums perduoti darbalaukio valdymą kitam asmeniui, kuris taip pat naudoja „Office Communicator“ klientą kitame kompiuteryje.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: perdavus darbalaukio valdymą kitam asmeniui, jis gali valdyti jūsų kompiuterį ir atlikti pakeitimus lyg valdytų jūsų kompiuterį tiesiogiai. Jūs ir kiti „Office Communicator“ pokalbio dalyviai galėsite stebėti šiuos pakeitimus. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: galite naudoti darbalaukio valdymą, jei norite leisti kitiems tikrinti, demonstruoti ir naujinti dokumentus ar taikomąsias programas jūsų kompiuteryje stebint jums ir kitiems pokalbio dalyviams.

Pasirinkimas / valdymas: norėdami bendrinti darbalaukio valdymą su nuotoline šalimi:

 1. inicijuokite pokalbį Bendras darbalaukio naudojimas.

 2. Spustelėkite piktogramą Bendras naudojimas, esančią aktyviajame pokalbio lange.

 3. Pažymėkite vieną iš Bendrinti valdymą parinkčių.

Jei norite atšaukti nuotolinės šalies darbalaukio valdymą:

 1. spustelėkite piktogramą Bendras naudojimas, esančią aktyviajame pokalbio lange.

 2. Pažymėkite Atgauti valdymą.

Bendras darbalaukio naudojimas

Kam skirta ši funkcija: Bendras darbalaukio naudojimas leidžia bendrinti jūsų kompiuterio ekrano vaizdą su kitais „Office Communicator“ pokalbio dalyviais.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: jei įgalinsite bendrą darbalaukio naudojimą, visi pokalbio dalyviai matys viską jūsų kompiuterio ekrane. „Microsoft“ nesiunčiama jokia informacija.

Informacijos naudojimas: galite naudoti bendrą darbalaukio naudojimą, jei norite bendradarbiauti su pokalbio dalyviais.

Pasirinkimas / valdymas: jei norite įgalinti bendrą darbalaukio naudojimą naujame „Office Communicator“ pokalbyje:

 1. sąraše Kontaktai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vartotoją (-us), su kuriuo (-iais) norite bendrinti.

 2. Spustelėkite Bendrinti, tada spustelėkite Bendrinti darbalaukį.

Jei norite įgalinti bendrą darbalaukio naudojimą vykstančio „Office Communicator“ pokalbio metu:

 1. spustelėkite piktogramą Bendras naudojimas.

 2. Pažymėkite Bendrinti darbalaukį.

Norėdami stabdyti bendrą darbalaukio naudojimą:

 1. spustelėkite piktogramą Bendras naudojimas.

 2. Pažymėkite Stabdyti bendrą naudojimą.

Svarbu : Darbalaukyje atidarytus dokumentus ar paveikslėlius, kuriuos saugo skaitmeninio teisių valdymo programinė įranga, gali matyti tie, su kuriais bendrinate darbalaukį „Office Communicator“ pokalbyje.

Buvimo ir kontaktinė informacija

Kam skirta ši funkcija: programa „Office Communicator“ yra integruotas ryšių klientas, leidžiantis bendrauti su kontaktais jūsų įmonės viduje ar už jos ribų. Programa „Office Communicator“ sukurta taip, kad galėtumėte pasiekti paskelbtą informaciją apie kitus vartotojus ir kad kitiems vartotojams būtų teikiama prieiga prie paskelbtos informacijos apie jus, pavyzdžiui, apie jūsų būseną, pareigas, telefono numerį ir pastabas. Jūsų administratorius taip pat gali konfigūruoti integravimą naudodamas programą „Microsoft Office Outlook“ ir serverį „Microsoft Exchange Server“, kad būtų rodomi pranešimai apie išėjimą iš biuro ir kita būsenos informacija, pavyzdžiui, programos „Outlook“ kalendoriuje suplanuotas susitikimas.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: kad prisijungtumėte prie serverio „Office Communications Server“ jums reikės naudoti prisijungimo adresą ir slaptažodį. Jūs ir jūsų administratorius gali skelbti informaciją apie jūsų būseną, kuri bus susieta su jūsų prisijungimu.

Informacijos naudojimas: kiti programos „Office Communicator“ vartotojai ir taikomosios programos turės prieigą prie jūsų buvimo ir kontaktinės informacijos, kad galėtų nustatyti jūsų paskelbtą būseną ir geriau su jumis susisiekti.

Pasirinkimas / valdymas: galite pasirinkti, kokia informacija apie jus bus skelbiama. Taip pat jūsų administratorius už jus gali sukonfigūruoti skelbiamą informaciją. Jei administratorius neuždraudė jums valdyti paskelbtos informacijos apie jus, savo parametrus galite keisti bet kuriuo metu:

 1. spustelėję mygtuką Meniu, spustelėkite Įrankiai ir Parinktys.

 2. Skirtuko Asmeninis srityje Mano abonementas įveskite savo prisijungimo adresą. Galite naudoti mygtuką Išplėstinis, jei norite įvesti serverio, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą.

 3. Skirtuke Telefonai galite peržiūrėti informaciją apie telefono numerius, kurią paskelbė jūsų administratorius. Taip pat galima įvesti daugiau numerių ir spręsti, ką publikuoti kitiems vartotojams.

 4. Spustelėkite Gerai.

Taip pat galima nustatyti prieigos lygius siekiant nurodyti, kokią informaciją kiekvienas vartotojas galės matyti apie jus ir jūsų buvimą. Norėdami tai atlikti:

 1. dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą.

 2. Pažymėkite parinktį Keisti prieigos lygį.

 3. Pažymėkite norimą vartotojo prieigos lygį.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×