„Microsoft Office 2010“ privatumo patvirtinimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Paskutinį kartą atnaujinta: rugsėjo 2017

Privatumo teiginiai "Microsoft Office 2010"

Norėdami išsiaiškinti, kaip renkami ir naudojami duomenys konkrečioje programoje arba tarnyboje, turėtumėte perskaityti „Microsoft Office 2010“ privatumo patvirtinimą ir bet kokį tinkamą priedą.

Bendroji informacija

„Microsoft“ daug dirba, kad apsaugotų jūsų privatumą ir pateiktų produktus, užtikrinančius našumą, pajėgumą ir patogumą, kurių pageidaujate naudodamiesi asmeniniu kompiuteriu. Šiame privatumo patvirtinime daug kas paaiškinama apie duomenų rinkimą ir „Microsoft Office 2010“ naudojimą. Perskaitykite toliau esančią informaciją ir visą kitą papildomą šiame puslapyje nurodytą informaciją, norėdami daugiau sužinoti apie konkrečias „Office 2010“ leidimo programas ir paslaugas, kurias galėtumėte naudoti. Šis sąrašas nėra išsamus. Jis nėra taikomas kitoms internetinėms arba autonominėms „Microsoft“ svetainėms, produktams ar paslaugoms.

Kaip ir visi „Microsoft Office“ sistemos produktai, „Office 2010“ leidimas skirtas duomenims greitai surinkti, rodyti ir bendrinti su kitais žmonėmis. „Microsoft“ siekia padėti apsaugoti duomenų privatumą ir užtikrinti galimybę visiškai kontroliuoti, kaip duomenys naudojami ir paskirstomi.

Papildomos programos

Susiję saitai

Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Iš jūsų surinktą asmeninę informaciją „Microsoft“ naudoja siekdama įgalinti jūsų naudojamas funkcijas ir teikdama paslaugas arba vykdydama operacijas, kurių jūs pageidaujate arba pavedate atlikti. Be to, informaciją galime naudoti prašydami atsiliepimų, norėdami pateikti kritinius naujinimus ir pranešimus dėl programinės įrangos, norėdami patobulinti produktą arba paslaugą, pavyzdžiui, naudodami klaidų ir apklausos formų užklausas arba pateikdami išankstinius pranešimus apie įvykius bei informuodami apie naujus produktų leidimus.

Tam tikra jūsų įvedama asmeninė informacija gali būti įtraukta į „Office“ dokumentus kaip metaduomenys. Šie metaduomenys naudojami „Office“ programose, kad jums būtų lengviau bendradarbiauti su kitais naudojant savo dokumentus. Instrukcijas, kaip pašalinti metaduomenis iš dokumentų, rasite papildomoje informacijoje apie konkrečias „Office“ programas.

Jei šiame patvirtinime nenurodyta kitaip, be jūsų sutikimo jūsų pateikta asmeninė informacija neperduodama trečiosioms šalims. Kartais samdome kitas įmones, kad jos mūsų vardu suteiktų ribotas paslaugas, pvz., teiktų techninės priežiūros paslaugas. Šioms įmonėms pateikiama tik ta asmeninė informacija, kurios reikia paslaugai suteikti. Iš jų reikalaujama išlaikyti tos informacijos konfidencialumą ir joms draudžiama naudoti tą informaciją siekiant kokių nors kitų tikslų.

„Microsoft“ surinkta arba į „Microsoft“ atsiųsta asmeninė informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje ar regione, kuriame „Microsoft“ arba su ja susijusios įmonės, jos filialai arba paslaugų teikėjai vykdo veiklą. „Microsoft“ laikosi JAV prekybos departamento vykdomos prieglobsčio politikos dėl duomenų iš Europos Sąjungos arba Šveicarijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

„Microsoft“ gali gauti arba paskelbti informaciją apie jus, įskaitant jūsų ryšių turinį, siekdama: (a) laikytis įstatymo arba vykdyti įstatymais nustatytus reikalavimus ar procesinius veiksmus; (b) apsaugoti „Microsoft“ arba mūsų klientų nuosavybės teises, įskaitant reikalavimą vykdyti mūsų sutarčių nuostatas arba strategijas, nurodančias, kaip turite naudoti paslaugas; (c) veikti nuoširdžiai tinkint, kad toks gavimas arba paskelbimas būtinas, norint užtikrinti „Microsoft“ darbuotojų, klientų arba piliečių asmeninį saugumą.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

„Office 2010“ leidime siūloma keletas priemonių, kurios prisijungia prie interneto, kad pateiktų jums papildomos informacijos arba suteiktų galimybę bendrinti duomenis su kitais žmonėmis. Šias priemones galite naudoti bet kada, kai tik sukuriate aktyvų interneto ryšį. Tolesnėse šio patvirtinimo dalyse pateikti išsamesni kiekvienos iš šių priemonių paaiškinimai.

Kai „Office 2010“ leidimas susisiekia su „Microsoft“ serveriu, informacija apie jūsų kompiuterį (standartinė kompiuterio informacija) siunčiama į jūsų lankomas žiniatinklio svetaines ir naudojamas internetines paslaugas. „Microsoft“ naudoja standartinę kompiuterio informaciją, kad galėtų teikti interneto palaikomas paslaugas, tobulinti produktus ir tarnybas, taip pat statistinei analizei kurti. Standartinėje kompiuterio informacijoje paprastai nurodomas jūsų IP adresas, operacinės sistemos versija, naršyklės versija ir regiono bei kalbos parametrai. Kartais į standartinę kompiuterio informaciją gali būti įtrauktas aparatūros ID, nurodantis įrenginio gamintoją, įrenginio pavadinimą ir versiją. Jei konkreti priemonė arba tarnyba nusiunčia informaciją į „Microsoft“, kartu su ja siunčiama ir standartinė kompiuterio informacija.

Įdiegus su "Office 2010" leidimu, interneto užklausose iš kompiuterio gali būti informaciją, įskaitant vardą ir savo programinės įrangos produktų versijos numerį. Ši informacija naudojama svetainių pateikti jums medžiagų, kad būtų suderinami su su "Office 2010" leidimu. Ši informacija nėra asmens identifikavimo informacija.

Kartais „Microsoft“ gali pakeisti kai kuriuos teikiamų interneto tarnybų adresus (URL). Siekdama užtikrinti nepertraukiamą tarnybos veikimą, į jūsų sistemą „Microsoft“ gali atsiųsti failą, kuriame nurodyti nauji interneto adresai, kuriais „Office 2010“ leidimas turi prisijungti, kad jūs galėtumėte naudotis interneto tarnybomis.

Kai pirmą kartą pasirenkate funkciją, kuri prisijungdama prie interneto tarnybos naudoja programinę įrangą, programinė įranga siunčia užklausą atsiųsti XML failą, taip pat nurodo jūsų programos pavadinimą, pasirinktas lokalę ir kalbą bei turimos programos versiją. Atsižvelgdama į šią informaciją, „Microsoft“ išsiunčia jūsų klientui XML failą, kuriame pateiktas „Microsoft Office“ interneto tarnybų URL sąrašas.

Slapukai

Kai kurios „Office 2010“ leidimo priemonės naudoja slapukus. Išsamūs taip veikiančių priemonių aprašai pateikti tolesnėse šio patvirtinimo dalyse.

Slapukas yra nedidelis teksto failas, kurį interneto serveris įrašo jūsų standžiajame diske. Slapukuose laikoma informacija, kurią vėliau gali nuskaityti slapuką išdavusio domeno interneto serveris. Slapukų negalima naudoti programoms paleisti arba virusams į kompiuterį pernešti.

Viena iš pagrindinių slapukų paskirčių yra užtikrinti patogesnį naudojimą, kad galėtumėte sutaupyti laiko. Pvz., „Office 2010“ leidime naudojamas slapukas padeda „Office“ atsiminti anksčiau lankytas „Microsoft SharePoint Foundation 2010“ svetaines, todėl kitą kartą yra lengviau rasti svetainę ir atsisiųsti tinkamo turinio.

Susisiekęs su „Microsoft“ serveriu „Office 2010“ leidimas gali įrašyti arba pasiekti slapukus. Šiuose slapukuose yra žymė, rodanti, ar jūsų sistemoje yra įdiegta „Microsoft Office“ sistemos produktų, bei nurodanti pasirinktą interneto nuostatų kalbą ir lokalę, kurios gali skirtis nuo programose pasirinktos kalbos ir lokalės. Be to, slapukus naudojame kaip priemonę, padedančią rinkti informaciją apie tai, kokius Office.com puslapius lanko mūsų klientai. Šie duomenys apie lankomas svetaines identifikuojami tik pagal unikalų ID numerį ir jie niekada nesiejami su asmenine informacija, nebent jūs duodate tokį sutikimą, kaip aprašyta kitoje privatumo patvirtinimo vietoje.

Jūs galite priimti arba atmesti slapukus ar pakeisti kalbą arba lokalę pakeisdami parametrus valdymo skydo dalies Interneto parinktys skirtuke Privatumas. Be to, spustelėdami „Internet Explorer 8“ meniu Įrankiai parinktį Interneto parinktys, o tada – skirtuką Privatumas, galite valdyti „Office 2010“ leidimo naudojamus slapukus.

Microsoft Office laikosi privatumo parametrus, kuriuos pasirinkite interneto parinktys, "Windows" valdymo skyde arba "Internet Explorer" ir atsisiųsti slapukus, jei pasirinksite neleisti slapukų atsisiųsti. Toliau šiame dokumente, Microsoft Office, naudokite slapukai gali veikti netinkamai šį parametrą vietoje. Be to, naudoja žiniatinklio svetainių ir paslaugų, kurios naudoja slapukus priemonės gali veikti netinkamai "Internet Explorer". Slapukus, kurie anksčiau buvo įrašyti į standųjį diską gali vis tiek galės perskaityti su "Office 2010" leidimu naudojimas "Windows" valdymo skydą Interneto parinktys arba "Internet Explorer", kad pašalintumėte anksčiau įrašytų slapukų.

„Microsoft Office“ aktyvinimas

Aktyvinant sumažinti programinės įrangos klastojimo galimybes ir padeda užtikrinti, kad "Microsoft" klientai gautų programinės įrangos kokybė pateisins jų lūkesčius. Aktyvinimas reiškia, kad konkretus produkto kodas susiejamas su aparatūros, kuriame ji įdiegta. "Microsoft" programinės įrangos licencijos sąlygos "leidimo būseną, kiek kartų produkto kodą, gali būti naudojamas aktyvinti" Office 2010 ". Vieną kartą naudojote produkto kodą nurodytą skaičių kartų pačiame ar skirtinguose kompiuteriuose. tą patį produkto kodą nebebus galima naudoti aktyvinimo kituose kompiuteriuose.

Aktyvinti yra privaloma. Pasibaigus bet kokiam atidėjimo laikotarpiui, turite aktyvinti programinę įrangą, kad galėtumėte toliau ją naudoti.

Aktyvinant produkto rakto informacija siunčiama į „Microsoft“, pvz.:

 • „Microsoft“ produkto kodas, kuris yra penkių skaitmenų kodas, identifikuojantis „Office“ produktą, kurį aktyvinate.

 • Kanalo ID ar svetainės kodas, kuris identifikuoja tai, kur įsigijote „Office“ produktą. Pavyzdžiui, jis identifikuoja tai, ar produktas buvo parduotas kaip mažmeninis, ar tai bandomoji kopija, ar ji naudojama kaip bendrosios licencijos programa, buvo įdiegta kompiuterio gamintojo ir taip toliau.

 • Diegimo duomenys.

 • Informacija, padedanti patvirtinti, kad produkto rakto informacija nebuvo pakeista.

Jei „Office“ licencijuota naudojant prenumeratą, jūsų bus paprašyta pirminio aktyvinimo metu pateikti su prenumerata susietą „Windows Live ID“. Tada „Microsoft“ internetu išsiųs produkto kodą, kad galėtumėte baigti aktyvinti. Po pirminio aktyvinimo „Office“ kartais išsiųs produkto kodo informaciją į „Microsoft“, siekdama patikrinti, ar jūsų naudojama „Office“ tinkamai licencijuota. Aktyvinimas naudojant „Windows Live ID“ ir vėlesnis automatinis aktyvinimo informacijos siuntimas į „Microsoft“ yra būtinas norint licencijuoti „Office“ naudojantis prenumerata.

Aktyvinant į „Microsoft“ taip pat siunčiamas pagal kompiuterio aparatūros konfigūraciją sugeneruotas numeris. Šis numeris neatskleidžia jokios asmeninės informacijos arba informacijos apie programinę įrangą. Jo negalima naudoti norint nustatyti kompiuterio gamintoją arba modelį bei apskaičiuoti norint išsiaiškinti kokios nors papildomos informacijos apie jūsų kompiuterį. Kartu su standartine kompiuterio informacija renkami ir kai kurie papildomi kalbos parametrai.

Jūsų turima „Office“ kopija gali aptikti ir priimti jūsų kompiuterio konfigūracijos keitimus. Jei naujinimai nedideli, iš naujo aktyvinti nereikia. Pašalinus „Office 2010“ leidimą, gali tekti iš naujo aktyvinti produktą. Atlikus kai kuriuos kompiuterio komponentų arba programinės įrangos keitimus, gali tekti iš naujo aktyvinti programinę įrangą.

Jei aktyvinate atnaujindami tam tikrus „Microsoft Office“ produktus, pvz., „Microsoft Office Starter“ ar bandomąją „Microsoft Office“ versiją, aktyvinus taip pat renkama informacija iš kompiuterio apie „Office Starter“ ar bandomąją versiją, kurią atnaujinate, įskaitant laiko tarpą, kurį naudojotės ta „Office“ versija.

Jei aktyvinimo atlikti nepavyksta, galite gauti pranešimą su nuoroda į žiniatinklio svetainę, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kodėl aktyvinti nepavyko. Jei nuspręsite naudotis ta nuoroda, informacija apie tai, kodėl aktyvinimas nepavyko, siunčiama į „Microsoft“. Šioje informacijoje gali būti informacija, kuri paprastai siunčiama aktyvinant.

Jūsų taip pat gali paprašyti iš naujo aktyvinti „Microsoft Office“ versiją. Jei taip nutiktų, aktyvinimo vedlys gali leisti gauti daugiau informacijos internetu apie licencijos būseną ir tai, kaip išspręsti aktyvinimo problemas. Pasirinkus gauti informaciją internetu apie licencijavimo būseną, siunčiama informacija, kuri paprastai siunčiama aktyvinant.

Jei neaktyvinsite ar iš naujo neaktyvinsite savo „Microsoft Office“ kopijos, galbūt negalėsite ja naudotis arba ji bus pažymėta kaip neturinti tinkamos licencijos. Pavyzdžiui, pavadinimo juostoje gali būti rodomas vaizdinis ženklas, kad jūsų kopija nėra tinkamai licencijuota.

Jokia informacija, surinkta aktyvinimo ar pakartotinio aktyvinimo metu, nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti. Tam tikrais atvejais, pvz., kai aktyvinimas atliekamas naudojant bendrosios licencijos raktą arba kai tikrinama, ar produktas autentiškas, jokia su aktyvinimu susijusi informacija nėra siunčiama į „Microsoft“.

Daugiau informacijos apie aktyvinimo, žr. "Aktyvinti" Microsoft "Office" programas.

Naujinimo paleidimo spustelint tarnyba

Naujinimo paleidimo spustelint tarnyba leidžia internetu diegti kai kuriuos „Microsoft Office“ produktus, todėl pradėti juos naudoti galima anksčiau, nei jie visiškai atsiunčiami. Pagal numatytuosius nustatymus naujinimo paleidimo spustelint tarnyba taip pat automatiškai aptinka jūsų kompiuteryje esančių produktų, palaikančių paleidimo spustelint funkciją, internete siūlomus naujinimus ir automatiškai juos atsiunčia bei įdiegia. Pagal numatytuosius nustatymus tarnyba yra įjungta, bet jūs galite ją išjungti spustelėdami skirtuką Failas, spustelėdami Žinynas, o tada – Neleisti naujinti šio produkto. Naujinimo paleidimo spustelint tarnyba periodiškai renka standartinę kompiuterio informaciją ir atsitiktine tvarka sugeneruotą numerį, kuris naudojamas norint identifikuoti jūsų kompiuterį neidentifikuojant jūsų.

Atnaujintas turinys iš Office.com

Jei prisijungę prie interneto žinyne, šablonuose, iliustracijose, medijoje arba figūrose ieškote konkretaus žodžio arba frazės, „Office 2010“ leidimas to žodžio arba frazės gali ieškoti Office.com svetainėje. Taip suteikiama prieiga prie didelio ir dinamiško turinio rinkinio, įskaitant naujausias to turinio redakcijas. Jei įgalintas Office.com žinynas, kai kurios priemonės, pvz., šablonai, automatiškai atsiunčia su priemone susijusią naujausią žinyno informaciją. Atnaujintas Office.com turinys taip pat automatiškai rodomas tą turinį palaikančiose galerijose.

Kai nutariate ieškoti frazės, „Office 2010“ leidimas tą frazę kartu su kita informacija, pvz., kokią programą dabar naudojate, kokią programinės įrangos dalį naudojote, kai uždavėte klausimą, ir kokia jūsų pageidaujama ieškos aprėptis, nusiunčia į Office.com. Jei naudojate dokumento šabloną, „Office 2010“ leidimas taip pat nusiunčia to šablono unikalų ID, kuris nurodo šabloną, bet ne jūsų asmeninį dokumentą. „Microsoft“ naudoja šią informaciją pateikdama jūsų pageidaujamus įrašus.

Daugiau informacijos apie žinyną rasite gauti internetinis žinynas, šablonai, mokymas, ir papildomo turinio.

„Windows Live ID“ autentifikavimas

Kai kurios funkcijos, su "Office 2010" leidimu gali tekti "Windows Live" ID aktyvinimas, prisijungimo ir registracijos paslaugų. Norėdami prisijungti naudodami "Windows Live" ID, jūsų bus paprašyta įvesti savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Šis pačiame "Windows Live" ID prisijungimo, leidžia pasiekti kitus Windows Live ID dalyvaujančių svetainių ir paslaugų. Jei kuriate "Windows Live ID" Office registracijos vietoje, vienu metu galite registruoti išleidus Office 2010 ir atidaryti "Windows Live ID" abonementą. Jūsų teikiamą informaciją registracijos saugomi iš "Office.com" tarnybą ir visa ar dalis šios informacijos taip pat saugoma "Windows Live" ID į savo "Windows Live" ID profilį. Norėdami sužinoti daugiau apie "Windows Live ID" tarnybą, informaciją į "Windows Live ID" profilį, ir kaip "Windows Live" ID naudoja ir padeda apsaugoti savo asmeninę informaciją, skaitykite Windows Live ID privatumo patvirtinimas.

„Microsoft Office“ naujinimo arba naujos versijos pirkimas

Kai kurios „Microsoft Office“ versijos leidžia internetu pirkti naujos arba atnaujintos „Office“ versijos produkto kodą. Šią priemonę galite pasiekti naudodami „Windows“ meniu Pradėti aplanką „Office“, produktą arba darbalaukyje esančią „Windows“ piktogramą.

Ši funkcija siunčia "Microsoft" informaciją, pvz., identifikatorių produkto, kurį norite įsigyti, jūsų dabartinio licenciją (jei tokių yra) "Office" produktą, jūsų Office kalbos nustatymas ir standartinė kompiuterio informacija. Jei esate tinkami specialų pasiūlymą, informacijos apie šį pasiūlymą ir jo šaltinis taip pat gali būti siunčiama. "Microsoft" naudoja šią informaciją, Norėdami nustatyti, kurioje-įgaliotasis "Microsoft" internetinėje parduotuvėje galite įsigyti ir siunčia ją, pardavėjo. Versijos naujinimo funkcija taip pat gali atidaryti interneto naršyklės Rodyti pardavėjo tinklalapyje, kur galite užbaigti pirkimą.

Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa

Galite prisijungti prie mūsų Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos, kad pagerintumėte „Microsoft“ programinės įrangos ir paslaugų kokybę, patikimumą ir našumą.

Jei prisijungsite, „Microsoft“ surinks informaciją apie jūsų aparatūros konfigūraciją ir mūsų programinės įrangos bei paslaugų naudojimą, kad nustatytų tendencijas ir naudojimo dėsningumus. Naudojant šią priemonę, informacija apie jūsų vardą, adresą ar kita kontaktinė informacija nerenkama.

Daugiau informacijos ir visą privatumo patvirtinimas tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje, apsilankykite žiniatinklio svetainėje "Microsoft" tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje . Jei pasirinksite rekomenduojamus parametrus Office pirmojo paleidimo metu, galite įjungti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa "Office 2010".

Norėdami sužinoti daugiau apie rekomenduojamus parametrus, ieškokite išjungti rekomenduojamų naujinimo ir diagnostikos parametrų. Norėdami dalyvauti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa, peržiūrėkite dalyvauti tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje.

Padėti pagerinti tikrinimo įrankius

Kaip padėti tobulinti tikrinimo įrankių funkcija renka duomenis apie savo tikrinimo įrankių naudojimas ir siunčia ją "Microsoft". Jei pasirinksite dalyvauti per "Microsoft" tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje, tikrinimo veiksmus, pvz., priimti arba atmesti rašybos arba gramatikos tikrintuvas pasiūlymus, keitimas tikrinimo įrankio nustatymai ar papildymus pasirinktiniai žodyną, yra saugomi jūsų kompiuteryje ir siųsti "Microsoft" tris kartus pirmuosius šešis mėnesius įdiegus Office 2010 leidimas. Po maždaug šešių mėnesių funkcija nustoja siųsti duomenis į "Microsoft" ir panaikina duomenų rinkinio failo, kuriame yra jūsų tikrinimo veiksmus iš savo kompiuterio.

Nors ši priemonė nėra skirta asmeninei informacijai rinkti, į išsiųstą turinį galėjo būti įtraukta elementų, pažymėtų kaip rašybos arba gramatikos klaidos, pvz., tikrinių vardų ir sąskaitų numerių. Tačiau renkant duomenis visi skaičiai, pvz., sąskaitų numeriai, adresai ir telefonų numeriai, konvertuojami į nulius. „Microsoft“ naudoja šią informaciją tik produktams tobulinti, o ne vartotojams identifikuoti. Jei manote, kad ataskaitoje gali būti asmeninės arba konfidencialios informacijos, ataskaitos nesiųskite.

Šios priemonės surinkta informacija siunčiama kartu su tobulinimo pagal vartotojų patirtį programos sukurtu atsitiktine tvarka sugeneruotu numeriu.

Prieš siunčiant į „Microsoft“ bet kokius duomenis, atidaromas jūsų leidimo prašantis dialogo langas. Tada, prieš siunčiant informaciją, galite panaikinti kai kuriuos arba visus įrašus. Be to, galite nuspręsti nesiųsti į „Microsoft“ jokių duomenų.

„Office“ diagnostika

Turite galimybę periodiškai atsisiųsti mažą failą į savo kompiuterį, įgalinantį "Microsoft" nustatyti sistemos problemas. Kai galima, taip pat automatiškai atsisiųsti naują Žinyno informacija apie klaidų pranešimus. Ši funkcija neišsaugomas jūsų vardas, adresas ar bet kokių kitų Kontaktinė informacija, išskyrus IP adresas, naudojamas siųsti failą.

Norėdami pakeisti "Office" diagnostika parametrus, ieškokite pakeisti "Office" diagnostikos parametrų.

„Microsoft“ klaidų ataskaitos

"Microsoft" klaidų ataskaitos įrankio leidžia vartotojams ataskaitą klaidų pranešimus "Microsoft" internetu. Pasirodžius klaidos pranešimus, vartotojai su interneto ryšiu galite iš karto praneša pranešimą su "Microsoft". Jei klaidų ataskaitą nurodo, kad viena ar daugiau trečiųjų šalių produktų dalyvavo problemą keliančią, "Microsoft" gali nusiųsti ataskaitą trečiosios šalys. Programinės įrangos ar aparatūros kūrėjų, dirbančių "Microsoft" arba jos partnerių gedimų analizę ir bandykite nustatyti ir išspręsti problemą. Nors įrankis nėra skirtas rinkti asmeninę informaciją, gali būti, kad tokia informacija gali būti įrašytos, atminties arba duomenis, surinktus failų atidarymas. "Microsoft" nenaudoja šios informacijos nustatyti vartotojus. Daugiau informacijos apie "Microsoft" klaidų ataskaitos įrankio, ieškokite "Microsoft" klaidų ataskaitų privatumo patvirtinimas.

„Microsoft“ naujinimas

"Microsoft Update" tarnybos leidžia gauti saugos naujinimus ir svarbius naujinimus, skirtus Microsoft Windows ir kitų "Microsoft" produktams, įskaitant su "Office 2010" leidimu. Norėdami sužinoti, kaip galite prisiregistruoti, atnaujinta iš "Microsoft Update", žr.: naujinti savo kompiuterį, naudodami "Microsoft Update".

Apsilankykite "Microsoft Update" svetainę arba automatiškai gauti naujinimų, "Microsoft" renka su kiekvieno apsilankymo standartinę kompiuterio informaciją, kad gautumėte naujinimus, geriausiai tinkantys jūsų kompiuteryje. Informacija taip pat naudojama generuoti statistinius duomenis apie "Microsoft Update" žiniatinklio svetainės naudojimą ir kurioje sistemos reikia pagalbos, taip, kad pagerinti tarnyba. Daugiau informacijos apie "Microsoft Update" tarnybą, peržiūrėkite Naujinimo tarnybų privatumo patvirtinimą.

Buvimo informacija

Jei jūsų organizacijoje naudojama „Microsoft Office Communications Server“ (OCS), „Microsoft Office“ pateikia buvimo informaciją iš OCS.

Apkarpymas ir fono pašalinimas

Galite apkarpyti dokumentuose esančius vaizdus, kad būtų matomos tik tam tikros vaizdų dalys. Apkarpant nukirptos vaizdų dalys yra tik paslepiamos; nukirptos vaizdo dalys visam laikui nepanaikinamos. Paslėptas šių vaizdų dalis galima atkurti nustačius apkarpymo režimą.

Taip pat galite redaguoti vaizdus naudodami komandą Pašalinti foną. Naudojant komandą Pašalinti foną nė viena šių vaizdų dalis visam laikui nepašalinama. Paslėptas pašalintų vaizdų dalis galima atkurti nustačius fono pašalinimo režimą.

Jei įrašysite failą, kuriame yra nukirptų arba pašalintų vaizdų, faile bus įrašyti visi vaizdai.

Nukirptas arba pašalintas vaizdų dalis galite panaikinti spustelėdami dalies ŽinynasskirtukąFailas, spustelėdami Parinktys skirtuką Išsamiau, o tada – dalyje Vaizdo dydis ir kokybė esančią parinktį Atsisakyti redagavimo duomenų.

Prisijungimas prie išorinių duomenų iš „Office“ ir „SharePoint“ naudojant išorinių sistemų ryšių paslaugas

Išorinių sistemų ryšių paslaugos (BCS) leidžia prisijungti prie išorinių duomenų šaltinių iš "SharePoint" svetainės ir "Microsoft Office 2010" programų, pvz., "Outlook" SharePoint Workspace, ir "Word". Tai atlikus, pakeitimai išorinius duomenis automatiškai rodomi programoje "Microsoft Office" programą ir "Microsoft Office" programos pakeitimai rodomi automatiškai išorinės sistemos.

Specialioje vietinėje jūsų kompiuterio talpykloje BCS saugo kai kurių užšifruotų išorinių duomenų kopiją. Jei prie išorinių duomenų prisijungiama iš „Outlook“, kopija taip pat sukuriama specialiame asmeninių aplankų faile (.pst). Pvz., „Microsoft Dynamics CRM“ esantis klientų sąrašas sinchronizuojamas su vartotojo vietine kopija ir rodomas „Outlook“. Jei vartotojas redaguoja konkretaus kliento duomenis arba sukuria naują klientą, šie pakeitimai perkeliami atgal į „Microsoft Dynamics CRM“. Kartais duomenų kopija gali būti saugoma jūsų dokumente ir ją gali naudoti kiti vartotojai, galintys prisijungti prie dokumento.

Įvesties metodo rengyklės (IME)

„Microsoft“ įvesties metodo rengyklės (IME) naudojamos su Rytų Azijos kalbomis, kai klaviatūros įvestį reikia konvertuoti į ideogramas. Pagal tai, kokie parametrai nustatyti, toliau nurodytos priemonės gali siųsti į „Microsoft“ informaciją apie IME naudojimą. Kai kurios IME nepalaiko kai kurių arba nė vienos iš šių priemonių. Įmonės aplinkoje naudodami grupės strategiją administratoriai gali konfigūruoti toliau aprašytas ataskaitų priemones. Grupės strategijos konfigūravimo parinktys leidžia visiškai išjungti ataskaitų priemonę arba peradresuoti ataskaitas į kitą serverį.

IME mokymasis ir numatymas

Ką šios priemonės atlieka

Atsižvelgiant į naudojamą IME ir nustatytus parametrus, IME mokymosi ir numatymo priemonės gali įrašyti žodžius arba žodžių poras, kad būtų paprasčiau pasirinkti rodomas ideogramas.

Surinkta, apdorota arba perduota informacija

IME mokymosi ir numatymo priemonės pagal vartotojo atliekamus veiksmus įrašo žodį arba žodžių seką ir nurodo jų kiekybinį įvertinimą. Mokymosi informacija (išskyrus bet kokias skaitmenų arba simbolių sekas) saugoma kiekvienam vartotojui skirtame kompiuteryje esančiame vartotojo žodyne.

Informacijos naudojimas

Mokymosi ir numatymo duomenis IME naudoja jūsų sistemoje; kaip nuorodą juos taip pat gali naudoti „Microsoft Office“ tikrinimo įrankiai. Į „Microsoft“ jokia informacija nesiunčiama.

Pasirinkimas ir valdymas

Išskyrus supaprastintos kinų IME (kurios numatymo priemonė pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta), mokymosi ir numatymo priemonės pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtos, jei IME šias priemones palaiko, bet jas galima uždrausti išjungiant IME priemones. Japonų IME mokymosi priemonę galima sukonfigūruoti taip, kad nebūtų įrašoma į vartotojo žodyną. Be to, galima naikinti vartotojo žodyno turinį.

IME konvertavimo klaidų ataskaitos

Ką ši priemonė atlieka

Jei įvyksta konvertavimo klaidų, ši priemonė gali surinkti informaciją apie klaidas, kuri padės „Microsoft“ tobulinti konvertavimą.

Surinkta, apdorota arba perduota informacija

IME konvertavimo klaidų ataskaitų priemonė renka informaciją apie IME konvertavimo klaidas, kuri gali būti siunčiama į „Microsoft“. Gali būti generuojamos klaidų ataskaitos, kuriose pateikta informacija, nurodanti, pvz., ką jūs įvedėte, koks pirmasis konvertavimo rezultatas pateiktas, kokį konvertavimo variantą pasirinkote vietoj jo, taip pat informacija, kokią IME ir kaip naudojate. Be to, jei naudojate japonų IME, į konvertavimo klaidų ataskaitas galite pasirinkti įtraukti mokymosi informacijos. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos kaip jūsų identifikavimo arba kontaktinės informacijos.

Informacijos naudojimas

Informacija padeda „Microsoft“ tobulinti įvesties redagavimą.

Pasirinkimas ir valdymas

Galite pasirinkti siųsti konvertavimo klaidos ataskaitą naudodami kalbos juostos įrankių meniu. Be to, įvykus konvertavimo klaidai, prieš siunčiant konvertavimo klaidos ataskaitą į „Microsoft“, būsite klausiami, ar norite ją siųsti. Prieš apsispręsdami, ar siųsti ataskaitą, galite peržiūrėti joje pateiktą informaciją.

IME žodžių registravimas

Ką ši priemonė atlieka

Atsižvelgiant į tai, kokią IME naudojate, jums gali būti suteikta galimybė registruoti žodžius ir sukurti nepalaikomų žodžių ataskaitą (žodžių, kurių nepavyksta tinkamai konvertuoti į ideogramas naudojant klaviatūros įvestį).

Surinkta, apdorota arba perduota informacija

„Microsoft Word 2010“ registravimo ataskaitose gali būti pateikta informacija, kurią dialogo lange Įtraukti žodį nurodote apie pranešamus žodžius, taip pat – IME programinės įrangos versijos numeris. Šiose ataskaitose gali būti pateikta asmeninės informacijos, pvz., jei registruodami žodžius įtrauksite vardų ir pavardžių, bet „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos kaip jūsų identifikavimo arba kontaktinės informacijos. Prieš apsispręsdami, ar siųsti ataskaitą, galite peržiūrėti kiekvienoje iš jų pateiktus siunčiamus duomenis.

Informacijos naudojimas

Informacija padeda „Microsoft“ tobulinti įvesties redagavimą.

Pasirinkimas ir valdymas

Kiekvieną kartą, kai sukursite žodžių registravimo ataskaitą, būsite klausiami, ar norite siųsti šią ataskaitą į „Microsoft“. Prieš apsispręsdami, ar siųsti ataskaitą, galite peržiūrėti joje pateiktą informaciją.

„Microsoft Office 2010“ dokumentų talpykla

„Microsoft Office 2010“ programos, pvz., „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“, automatiškai sukuria vietinę nuotolinių dokumentų kopiją. Ši vietinė kopija suteikia prieigą prie failo kopijos, kai nesate prisijungę prie interneto, ir užtikrina efektyvesnį veikimą, kai esate prisijungę. Jūsų kompiuteryje „Office“ gali išsaugoti ne tik dokumento turinį, bet ir tam tikrus metaduomenis apie jūsų dokumentus, pvz., pavadinimus, serverio registravimosi ID ir dokumentą redagavusių vartotojų el. pašto adresus.

Visą saugomą turinį galima peržiūrėti paleidus „Microsoft Office“ nusiuntimo centrą ir pakeitus rodinį į Visi talpykloje išsaugoti failai.

„Microsoft Office“ nusiuntimo centrą galite paleisti atlikę vieną iš nurodytų veiksmų.

 • Spustelėkite sistemos juostelėje esančią piktogramą.

 • Spustelėkite Pradėti, Visos programos, Microsoft Office, spustelėkite „Microsoft Office 2010“ įrankiai, tada spustelėkite „Microsoft Office“ nusiuntimo centras.

Atskiras vietines kopijas galima naikinti arba atidaryti naudojant „Microsoft Office“ nusiuntimo centrą. Taip pat galite pasirinkti, kad dokumentai iš „Office“ dokumentų talpyklos būtų panaikinami tada, kai juos uždarote naudodami „Office“ programą, atlikdami nurodytus veiksmus.

 1. Atsidarykite „Microsoft Office“ nusiuntimo centro puslapį Parametrai.

 2. Pažymėkite žymės langelį Panaikinti dokumentus iš „Office“ dokumentų talpyklos, kai jie uždaromi.

Alternatyvusis tekstas

„Microsoft Word 2010“ siūlo galimybę atliekant toliau nurodytus veiksmus įtraukti alternatyviojo teksto į jūsų dokumentuose esančias lenteles, figūras, paveikslėlius, diagramas, „SmartArt“ grafinius elementus ir kitus objektus bei jį redaguoti.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą.

 2. Spustelėkite Formatuoti .

 3. Spustelėkite skirtuką Alt. tekstas .

Alternatyvusis tekstas įrašomas kartu su dokumentu ir jame gali būti bet kurio pateikties bendraautoriaus įtrauktos asmeninės informacijos. Į kai kurių objektų, pvz., į dokumentą įterpiamų paveikslėlių, numatytąjį alternatyvųjį tekstą įtraukiamas įterpiamo objekto failo kelias.

Alternatyvųjį tekstą gali naudoti pritaikymo neįgaliesiems priemonės, pvz., ekrano skaitytuvai. Alternatyvųjį tekstą gali naudoti bet kas, turintis prieigą prie jūsų failo.

Suliejimo tikslumas

Siekdama tikslesnio suliejimo, į visus „Office“ failus, kuriuos siunčiate kaip priedus, „Outlook 2010“ įtraukia 10 skaitmenų numerį ir jūsų el. pašto adresą bei vardą. Šis atsitiktine tvarka sugeneruotas numeris nurodo tik jūsų darbaknygę. Todėl visus pakeitimus galima vėl sulieti pradinėje darbaknygėje net tada, jei buvo pakeistas failo vardas. Jei norite, iš būsimų priedų galite pašalinti šį 10 skaitmenų numerį ir savo vardą programa „Outlook“ atlikdami nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Patikimumo centras, tada spustelėkite Patikimumo centro parametrai.

 4. Spustelėkite skirtuką Priedų apdorojimas.

 5. Įsitikinkite, kad išvalytas žymės langelis Įtraukti ypatybes į priedus, kad veiktų funkcija Atsakymas su pakeitimais, tada spustelėkite Gerai.

 6. Dar porą kartų spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langus.

Sauga

„Microsoft“ įsipareigojusi padėti jums apsaugoti asmeninę informaciją. Mes naudojame įvairias saugos technologijas ir procedūras, kad padėtume apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėto priėjimo, naudojimo ir paviešinimo.

Privatumo patvirtinimo pakeitimai

Kartais „Microsoft“ gali atnaujinti šį privatumo patvirtinimą. Privatumo patvirtinimo viršuje nurodyta paskutinio naujinimo data atnaujinama po kiekvienos redakcijos. Raginame periodiškai peržiūrėti šį privatumo patvirtinimą, kad sužinotumėte, kaip „Microsoft“ apsaugo jūsų informaciją.

Kaip su mumis susisiekti

"Microsoft" laukia jūsų komentarų apie šį privatumo patvirtinimą. Jei turite klausimų apie šį sakinį arba manote, kad mes į ją, susisiekite su mumis naudodami žiniatinklio formą po susisiekite su mumis: atsiliepimai apie privatumą.

„Microsoft Office“ privatumas, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Norėdami savo šalyje ar regione rasti „Microsoft“ filialą, žr. https://www.microsoft.com/worldwide/.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×