„Enterprise Voice“ skambučių peradresavimo parametrai

Šiame skyriuje aprašomi „Office Communicator 2007 R2“ skambučių peradresavimo parametrai naudojami.

Pastaba :  Skambučių peradresavimo ir balso pašto funkcijos prieinamos tik jei jūsų organizacijoje sukonfigūruota jas palaikyti. Jei nesate tikri, kurios programos „Office Communicator 2007 R2“ funkcijos įgalintos, kreipkitės į savo administratorių.

Pastaba :   Jeigu peradresuojate skambutį kontaktui, kuris naudoja programą „Office Communicator 2005“, kontaktas, kuriam peradresavote skambutį, skambučių sąraše matys jūsų, o ne kontakto, kuris skambina, vardą.

Norėdami konfigūruoti skambučių peradresavimą programoje „Communicator 2007 R2“, naudokite dialogo langą Skambučių peradresavimo parametrai.

Norėdami atidaryti dialogo langą Skambučių peradresavimo parametrai

 • Pagrindinio programos Office Communicator lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką Skambučių peradresavimas, tada spustelėkite Skambučių peradresavimo parametrai.

„Enterprise Voice“ skambučių peradresavimo funkcijos yra tokios:

Kai man skambinama, atlikti šiuos veiksmus

Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite, kam turėtų būti skambinama, kai gaunate skambutį. Jei norite, kad jūsų skambučiai skambėtų kitiems kontaktams ar telefono numeriams, pasirinkite reikiamą parinktį ir sukonfigūruokite nustatymus kaip aprašyta toliau.

 • Skambinti man. Gaunant įeinantį skambuti, skambinama tik jums. Pasirinkę šią parinktį, galite nustatyti kitus numerius, kuriais bus skambinama tuo metu, kai skambinama jūsų numatytuoju telefono numeriu. Pavyzdžiui, jei keliaujate arba esate išvykę daliai darbo dienos, galite nustatyti, kad jūsų skambučiai skambėtų ir darbiniame, ir mobiliajame telefone.

  Norėdami konfigūruoti parinktį Skambinti man

  1. Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite Skambinti man.

  2. Jei norite, kad įeinantys skambučiai vienu metu skambėtų ir pagrindiniame, ir kitame numeryje, srityje Pasirinkti papildomą numerį skambėjimui spustelėkite parinkties mygtuką šalia numerio, kuris turėtų skambėti tuo pat metu. Jei sąraše to numerio nėra, įtraukite jį atlikdami šiuos veiksmus:

   1. Spustelėkite Įtraukti.

   2. Spustelėkite Telefono numeris.

   3. Dialogo lange Mano telefono numeriai spustelėkite telefono numerio, kurį norite įtraukti, tipą arba spustelėkite Naujas telefonas.

   4. Dialogo lange Redaguoti telefono numerį įveskite naują telefono numerį. (Žr. Redaguoti telefono numerį, kur pateikiami telefono numerių formatų pavyzdžiai.)

 • Skambinti man ir mano skambučių komandos grupei. Įeinantys skambučiai skambės jums ir jūsų skambučių komandos grupei – grupei kontaktų, kuriems leidote atsiliepti į jūsų gaunamus skambučius. Galite nustatyti delsą, kad pirmiausiai būtų skambinama jums, o skambučių komandos grupės nariams būtų skambinama po nustatyto sekundžių skaičiaus.

  Norėdami konfigūruoti parinktį Skambinti man ir mano skambučių komandos grupei

  1. Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite Skambinti man ir mano skambučių komandos grupei.

  2. Dalyje Įtraukti skambučių komandos grupės narius, kurie atsilieps jūsų vardu spustelėkite Įtraukti.

  3. Spustelėkite Kontaktas ir pasirinkite kontaktą iš sąrašo Įtraukti kontaktą (-us) arba įveskite asmens vardą ar el. pašto adresą Ieškos lauke.

  4. Spustelėkite Gerai.

  5. Norėdami nustatyti skambinimo kontaktui delsą, srityje Skambučių komandos grupė spustelėkite kontaktą, tada spustelėkite mygtuką Atidėti (arba šalia kontakto spustelėkite piktogramą stulpelyje Atidėti). Dialogo lange Nustatyti skambučio atidėjimą įveskite, kiek sekundžių turi praeiti prieš skambinant kontaktui, ir spustelėkite Gerai.

 • Peradresuoti į balso paštą, telefono numerį arba kontaktui. Jūsų įeinantys skambučiai apeis jus ir keliaus tiesiai į jūsų balso paštą, jūsų nurodytu telefono numeriu arba kontaktui.

  Norėdami konfigūruoti parinktį Peradresuoti į balso paštą, telefono numerį arba kontaktui

  1. Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite Peradresuoti į balso paštą, telefono numerį arba kontaktui.

  2. Dalyje Peradresuoti mano skambučius vienam iš šių pasirinkite parinkties mygtuką šalia telefono numerio ar kontakto. Jei sąraše telefono numerio ar kontakto nėra, atlikite vieną iš šių veiksmų:

   1. Norėdami įtraukti telefono numerį, spustelėkite Įtraukti, tada spustelėkite Telefono numeris. Dialogo lange Mano telefono numeriai spustelėkite Naujas telefonas. Dialogo lange Redaguoti telefono numerį įveskite naują telefono numerį. (Žr. Redaguoti telefono numerį, kur pateikiami telefono numerių formatų pavyzdžiai.) Spustelėkite Gerai.

   2. Norėdami įtraukti kontaktą, spustelėkite Įtraukti, tada spustelėkite Kontaktas. Pasirinkite kontaktą iš sąrašo Įtraukti kontaktą (-us) arba įveskite asmens vardą ar el. pašto adresą Ieškos lauke. Spustelėkite Gerai.

 • Skambinti man ir mano atstovams. Jei turite padėjėjų, kurie naudos „Office Communications Server 2007 R2 Attendant“ jūsų skambučiams tvarkyti, pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad jūsų gaunami skambučiai skambėtų jums ir nurodytiems atstovams.

  Norėdami konfigūruoti parinktį Skambinti man ir mano atstovams

  1. Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite Skambinti man ir mano atstovams.

  2. Dalyje Rinktis atstovus, kurie atsilieps ir skambins jūsų vardu spustelėkite Įtraukti.

  3. Spustelėkite Kontaktas ir pasirinkite kontaktą iš sąrašo Įtraukti kontaktą (-us) arba įveskite asmens vardą ar el. pašto adresą Ieškos lauke.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Naudodamiesi žymės langeliu stulpelyje Skambinti galite nurodyti, ar sąraše esantys atstovai galės atsiliepti ir skambinti jūsų vardu. Taip pat galite pašalinti atstovą iš sąrašo spustelėdami vardą ir spustelėdami Naikinti.

 • Skambinti tik mano atstovams. Jei turite padėjėjų, kurie naudos „Office Communications Server 2007 R2 Attendant“ jūsų skambučiams tvarkyti, pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad jūsų gaunami skambučiai apeitų jus ir skambėtų nurodytiems atstovams.

  Norėdami konfigūruoti parinktį Skambinti tik mano atstovams

  1. Išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti pasirinkite Skambinti tik mano atstovams.

  2. Dalyje Rinktis atstovus, kurie atsilieps ir skambins jūsų vardu spustelėkite Įtraukti.

  3. Spustelėkite Kontaktas ir pasirinkite kontaktą iš sąrašo Įtraukti kontaktą (-us) arba įveskite asmens vardą ar el. pašto adresą Ieškos lauke.

  4. Spustelėkite Gerai.

  5. Pažymėkite žymės langelį stulpelyje Skambinti šalia atstovo ar atstovų, kuriems bus peradresuojami jūsų skambučiai.

   Pastaba : Taip pat galite pašalinti atstovą iš sąrašo spustelėdami vardą ir spustelėdami Naikinti.

Esamų nustatymų santrauka

Šioje teksto srityje glaustai apibūdinama, kaip remiantis esamu metu nurodytais skambučių peradresavimo nustatymais bus tvarkomi jūsų telefono skambučiai. Norėdami keisti nustatymus, rinkitės naują parinktį išplečiamajame sąraše Kai man skambinama, atlikti.

Pastaba : Galite redaguoti telefono numerį sąraše Skambinti, spustelėdami numerį (arba parinkčių mygtuką šalia telefono numerio ir tada spustelėdami Redaguoti). Dialogo lange Mano telefono numeriai spustelėkite telefono numerio tipą. Dialogo lange Redaguoti telefono numerį redaguokite telefono numerį. (Žr. Redaguoti telefono numerį, kur pateikiami telefono numerių formatų pavyzdžiai.) Spustelėkite Gerai.

Neatsakytus skambučius siųsti į

Galite naudoti parinktį Peradresuoti neatsakytus skambučius į norėdami peradresuoti skambutį, kai į jį neatsakoma pagrindiniu darbo numeriu arba papildomu telefono numeriu ar kontaktu.

Norėdami nustatyti parinktis Peradresuoti neatsakytus skambučius į

 • Spustelėkite išplečiamąjį sąrašą šalia Peradresuoti neatsakytus skambučius į ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėję Balso paštas peradresuokite neatsakytus skambučius į savo balso paštą.

  • Spustelėkite esamą numerį išplečiamajame sąraše. Galimi numeriai nustatyti pagal telefono numerius, sukonfigūruotus dialogo lango Parinktys skirtuke Telefonai, arba pagal naujus numerius, nurodytus konfigūruojant Skambučių peradresavimo parametrus.

  • Spustelėkite Naujas numeris, tada spustelėkite Konfigūruoti išplečiamojo sąrašo dešinėje. Įveskite telefono numerį lauke Telefono numeris ir spustelėkite Gerai.

  • Spustelėkite Kontaktas ir pasirinkite kontaktą iš kontaktų sąrašo arba įveskite asmens vardą ar el. pašto adresą Ieškos lauke.

Prieš peradresuojant skambinti tiek sekundžių

Naudodami parinktį Prieš peradresuojant skambinti tiek sekundžių nustatykite, po kiek laiko peradresuoti neatsakytą skambutį į jūsų balso paštą, kitą numerį arba kitam kontaktui.

Taikyti šiuos parametrus tik mano darbo valandų, nurodytų programoje „Outlook“, metu

Pažymėkite žymės langelį Taikyti šiuos parametrus tik mano darbo valandų, nurodytų programoje „Outlook“, metu, jei norite taikyti skambučių peradresavimo parametrus darbo valandomis, nurodytomis programos „Outlook“ darbo kalendoriuje. Prieš pažymėdami šį žymės langelį, būtinai peržiūrėkite programos „Outlook“ darbo kalendorių. Ši parinktis gali būti ypač naudinga, pavyzdžiui, jei norite gauti skambučius namuose darbo valandomis, tačiau nenorite, kad namuose verslo skambučiais jus kas nors trukdytų nedarbo valandomis. Daugiau informacijos žr. Taikyti šiuos parametrus tik mano darbo valandų, nurodytų programoje „Outlook“, metu.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×