Žymų kūrimas ir spausdinimas naudojant laiškų suliejimą

Žymų kūrimas ir spausdinimas naudojant laiškų suliejimą

Jei siųsdami žmonėms iš adresų sąrašo masinį paštą norite naudoti žymas, gali sulieti laiškus ir sukurti adresų žymų lapą. Kiekvienoje žymoje yra adresas iš sąrašo. Taip pat galite kurti ir spausdinti žymas nenaudodami laiškų suliejimo.

Pastaba: Jei laiškus norite sulieti tiesiai į vokus, žr. Laiškų suliejimas su vokais.

Trys failai, naudojami atliekant laiškų suliejimą, kurie apima pagrindinį dokumentą ir siuntimo sąrašą, pagal kurį sugeneruojami laiškai arba el. laiškai, vokai arba žymos.

Kai žymos kuriamos ir spausdinamos naudojant el. laiškų suliejimą, įtraukiami šie dokumentai:

 • jūsų pagrindinis dokumentas;
  Tai – dokumentas, kurį naudojate nustatydami žymų maketą laiškų suliejime. Taip pat galite nustatyti bet kokį turinį, kurį norite pakartoti kiekvienoje žymoje, pavyzdžiui, įmonės logotipą ar atgalinį adresą siuntimo žymose.

 • Jūsų siuntimo sąrašas
  Jūsų siuntimo sąrašas yra duomenų šaltinis, kurį „Word“ naudoja laiškams sulieti. Tai – failas, kuriame yra adresai, kurie bus spausdinami žymose.

Kai sujungsite šiuos du dokumentus, turėsite savo adresų žymas.

1 žingsnis: sudarykite savo siuntimo sąrašą

Siuntimo sąrašas gali būti „Excel“ skaičiuoklė, „Outlook“ kontaktų katalogas, „Access“ duomenų bazė arba Officeadresų sąrašas. Jame pateikiami įrašai Word ištraukia informaciją, kad sukurtų žymas adresams.

2 veiksmas: paruoškite pagrindinį žymų dokumentą

 1. Programoje „Word“ pasirinkite Failas > Naujas> Tuščias dokumentas.

 2. Skirtuko Paštas grupėje Pradėti laiškų suliejimą pasirinkite Pradėti laiškų suliejimą > Žymos.

  Spustelėkite Pradėti laiškų suliejimą ir pasirinkite Žymos norėdami sukurti suliejimui skirtą žymų lapą.

 3. Dialogo lango Žymų parinktys dalyje Žymos informacija, pasirinkite žymos tiekėją sąraše Žymų tiekėjai.

  Žymų tiekėjo ir produkto numerio parinktys

 4. Sąraše Produkto numeris pasirinkite skaičių, atitinkantį gaminio numerį jūsų etikečių pakuotėje.

  Pastaba:  Jei naudojate ritininį spausdintuvą, turėsite kitokį produktų numerių sąrašą. Kad jį matytumėte, dalyje Spausdintuvo informacijabūtinai pasirinkite Nuolatinio tiekimo spausdintuvai.

 5. Pasirinkite Gerai.

  Dokumente turėtų būti rodoma pasirinktų žymų matmenys ir forma. Jei nerodoma, skirtuko Maketas grupėje Lentelė pasirinkite Rodyti tinklelius.

  Tuščių žymų puslapis „Word 2016“

3 veiksmas: susiekite savo siuntimo sąrašą su žymomis

 1. Skirtuko Paštas grupėje Pradėti laiškų suliejimą, spustelėkite Pasirinkti gavėjus, tada pasirinkite vieną iš parinkčių:

  Naujo sąrašo įvedimo komanda

  • Jei neturite siuntimo sąrašo, pasirinkite Įvesti naują sąrašą ir jį sukurkite.

   arba

  • Jeigu jūsų siuntimo sąrašas yra „Excel“ skaičiuoklėje, „Access“ duomenų bazėje arba kito tipo duomenų faile, spustelėkite Naudoti esamą sąrašą. Tada suraskite savo sąrašą ir spustelėkite Atidaryti.

   arba

  • Jei naudojate „Outlook“ kontaktus, spustelėkite Rinktis iš „Outlook“ kontaktų.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami kurti žymas visam siuntimo sąrašui, eikite į 4 veiksmą: įtraukite adresus į žymas.

   arba

  • Jeigu norite sukurti žymas tik keliems kontaktams sąraše, spustelėkite skirtuką Paštas ir pasirinkite Redaguoti gavėjų sąrašą.

   Naudodami „Word“ laiškų suliejimą, skirtuko Paštas grupėje į Pradėti suliejimą pasirinkite Redaguoti gavėjų sąrašą

 3. Lauke Sulietų laiškų gavėjai pasirinkite vardus, kuriuos norite įtraukti į žymas.

  Pasirinkite eilutes pažymėdami žymės langelius

  Pastaba: Be to, sąrašą galite surikiuoti arba filtruoti, kad būtų lengviau rasti vardus bei adresus.

4 veiksmas: įtraukite adresus į žymas

Adresų blokas yra laiškų suliejimo laukas. Dar žinomas kaip vietos rezervavimo ženklas – naudojate suliejimo lauką norėdami pažymėti žymos vietą, kurioje bus rodomi adresai.

Patarimas: Jei į žymą norite įtraukti paveikslėlį, pvz., logotipą, ir jis bus rodomas prieš adresų bloką, geriausia tai atlikti dabar. Vadovaukitės nuorodomis iš 4 veiksmo poskyryje „Įtraukite paveikslėlį į žymą“.

 1. Skirtuko Paštas grupėje į Rašyti ir įterpti laukus pasirinkite Adresų blokas.

  Naudodami „Word“ laiškų suliejimą, skirtuko Paštas grupėje į Rašyti ir įterpti laukus pasirinkite Adresų blokas.

 2. Dialogo lange Įterpti adreso bloką pasirinkite gavėjo vardo formatą, kaip jis atrodys ant žymos.

  Adreso bloko parinktys

  Pastaba: Pasirinkite Peržiūrėti rezultatus, tada spustelėkite mygtuką Paskesnis Kito įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti arba pasirinkite mygtuką Ankstesnis Ankstesnio įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti , norėdami pereiti prie kitų įrašų duomenų šaltinyje ir peržiūrėti, kaip žymoje atrodys adresas.

 3. Pasirinkite Gerai.

  Patarimas: Norėdami pakeisti adreso lygiuotę žymoje, pasirinkite adresų bloką skirtuke Pagrindinis . Grupėje Pastraipa pasirinkite Lygiuoti kairėje, Centre, Lygiuoti dešinėje arba Abipusė lygiuotė.

 4. Grupėje Rašyti ir įterpti laukus pasirinkite Naujinti žymas, norėdami pritaikyti keitimą kiekvienai etiketei.

  Juostelėje spustelėkite mygtuką Naujinti žymas norėdami taikyti pakeitimus visam žymų lapui.

  Pastaba: Jei nematote savo adresų, pasirinkite Peržiūrėti rezultatus.


Paveikslėlio įtraukimas į žymą

į žymą galite įterpti paveikslėlį, pvz., logotipą. Įterpę objektą, galite keisti dydį, formatą ir paveikslėlio stilių.

 1. Pasirinkę žymos formatą, dialogo lange Adresų bloko įterpimas perkelkite žymeklį «AddressBlock» lauko kodo kairėje.

  Dalyje Maketo parinktys galite nustatyti paveikslėlio padėtį pasirinkdami Kvadratas arba Glaudus.

 2. Skirtuke Įterpimas pasirinkite Nuotraukos, norėdami rasti norimą failą, pažymėkite jį, tada pasirinkite Įterpti.

 3. Jei reikia, atlikite vieną iš šių paveikslėlio koregavimo veiksmų:

  • Rankiniu būdu pakeiskite dydį (naudokite rankenėlę), pakeiskit padėtį (pasirinkite Pasukti) arba perkelkite (vilkite) vaizdą.

   arba

  • Pasirinkite Maketo parinktys Maketo parinkčių mygtukas ir dirbkite su bet kuria iš galimų parinkčių.

 4. Pasirinkite Paštas > Naujinti etiketes norėdami kiekvienoje etiketėje matyti paveikslėlį.

Patarimų, kaip dirbti su paveikslėliais, žr. Paveikslėlių įterpimas „Office 2013“ ir „Office 2016“.


Patikrinkite suliejimo laukų pavadinimus

Įsitikinkite, kad „Word“ randa vardus ir adresus jūsų siuntimo sąraše.

 1. Skirtuko Paštas grupėje į Rašyti ir įterpti laukus pasirinkite Sutampantys laukai.

 2. Lango Sutampantys laukai kairiajame stulpelyje yra laukų pavadinimai, kuriuos „Word“ naudoją adresų bloke. Dešiniajame stulpelyje galite suderinti laukus duomenų šaltinyje su šiais laukų pavadinimais. Įsitikinkite, kad kairiajame stulpelyje rodomi laukų pavadinimai sutampa su įrašų stulpelių antraščių pavadinimais pašto sąraše, kad „Word“ galėtų pritaikyti tinkamus duomenis reikiamoje žymos vietoje.

  Dialogo langas Sutapdinti laukus
 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei rodomi laikų pavadinimai atitinka stulpelių antraštes, naudojamas įrašams siuntimo sąrašo duomenų šaltinyje, nieko nereikia daryti.

   arba

  • Jei lauko pavadinime, kuris turėtų sutapti su duomenų šaltinio stulpelio antrašte, rodoma (nesutampa), spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite siuntimo sąrašo duomenų šaltinio lauko pavadinimą . Jei reikia, veiksmą pakartokite.

 4. Pasirinkite Gerai.

5 žingsnis: žymų peržiūra ir spausdinimas

Prieš spausdindami žymas, atlikite galutinį patikrinimą.

 1. Skirtuke Paštas pasirinkite Rezultatų peržiūra.

  Programos „Word“ skirtuko Paštas grupė Rezultatų peržiūra.

 2. Pasirinkite mygtuką Paskesnis Kito įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti arba mygtuką Ankstesnis Ankstesnio įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti , norėdami įsitikinti, kad vardai ir adresai žymose atrodo tinkamai.

  Patarimas:  Eikite į sąrašo pradžią, pasirinkite įrašo mygtuką Pirmas Pirmojo įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti , tada eikite į sąrašo pabaigą, pasirinkite įrašo mygtuką Paskutinis Paskutinio įrašo mygtukas laiškų suliejimo rezultatams peržiūrėti .

 3. Pasirinkite Baigti ir sulieti > Spausdinti dokumentus.

  Programos „Word“ skirtuko Paštas ekrano nuotrauka, kurioje rodoma komanda Baigti ir sulieti bei jos parinktys.

6 veiksmas: įrašykite savo žymų dokumentą

Įrašius laiškų suliejimo dokumentą, jis lieka prijungtas prie pašto sąrašą. Taip galėsite pakartotinai naudoti, kai kitą kartą masiškai naudosite laiškus. Kitą kartą atidarę laiškų suliejimo dokumentą, pasirinkite Taip, kai „Word“ paragins išlaikyti ryšį.

Jei norite pakeisti žymų adresus laiškų suliejimo dokumentą

 • Atidarykite žymoms skirtą laiškų suliejimo dokumentą ir pasirinkite Redaguoti gavėjų sąrašą, kad galėtumėte rūšiuoti, filtruoti ir pasirinkti konkrečius adresus.

Taip pat žr.

Turite klausimų apie „Word“ laiškų suliejimą, į kuriuos čia neatsakėme?

Pateikite klausimą „Word“ bendruomenės forume

Padėkite tobulinti „Word“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti „Word“ laiškų suliejimą (ar bet kurią kitą funkciją)? Jei taip, apsilankykite „Word“ vartotojų balseir praneškite mums!

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×