Žiniatinklio dalies puslapio tinkinimas

Jei esate svetainės savininkas arba administratorius, galite įvairiai tinkinti savo žiniatinklio dalies puslapį, pvz., redaguoti žiniatinklio dalies puslapio pavadinimo juostą, pridėti žiniatinklio dalis, tinkinti sąrašo rodinio žiniatinklio dalis ir keisti žiniatinklio dalies puslapio maketą. Įtraukęs žiniatinklio dalis į savo žiniatinklio dalies puslapį, galite jas sujungti ir taip sukurti dar geriau pritaikytą savo puslapio sprendimą. Saitų, kur rasti daugiau informacijos apie žiniatinklio dalių jungimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite. Jei naudojate žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007, galite toliau tinkinti savo žiniatinklio dalies puslapio maketą. Daugiau informacijos apie Office SharePoint Designer 2007 naudojimą žiniatinklio dalies puslapiui redaguoti ieškokite Office SharePoint Designer 2007 žinyne.

Ką norėtumėte daryti?

Asmeninio rodinio kūrimas arba iš dalių sudaryto puslapio bendrinamo rodinio atkūrimas

Iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo juostos redagavimas

Puslapio dalies įtraukimas

Puslapio dalyje esančio sąrašo arba bibliotekos rodinio tinkinimas

Iš dalių sudaryto puslapio maketo keitimas

Žiniatinklio dalies puslapio asmeninio rodinio kūrimas arba bendrai naudojamo rodinio atkūrimas

Numatyta, kad kai peržiūrite svetainę arba puslapį, naudojate bendrai naudojamą rodinį. Visi jūsų keitimai, atlikti puslapyje, kol naudojate bendrai naudojamą rodinį, rodomi visiems, kas lankosi puslapyje. Jei sukursite asmeninį puslapio rodinį, jūsų atlikti keitimai bus matomi tik jums.

Asmeninio rodinio kūrimas

 1. Puslapio viršuje spustelėkite Sveiki, (jūsų vardas), tada spustelėkite Pritaikyti puslapį pagal asmeninius poreikius.

 2. Tinkindami puslapį atlikite bet kokius norimus keitimus. Galite įtraukti arba šalinti žiniatinklio dalis, modifikuoti kitų puslapyje esančių žiniatinklio dalių ypatybes, tinkinti visas puslapyje esančias sąrašo rodinio žiniatinklio dalis ir tinkinti kitų puslapyje esančių žiniatinklio dalių ypatybes.

  Pastaba: Asmeniniame rodinyje galite uždaryti žiniatinklio dalis, bet jų panaikinti negalima.

 3. Baigę spustelėkite Baigti redagavimo režimą.

Bendrai naudojamo rodinio atkūrimas

Galite naikinti žiniatinklio dalies puslapyje atliktus individualizuotus keitimus ir atkurti dabartines puslapyje esančių žiniatinklio dalių bendrai naudojamas ypatybių reikšmes.

Naudojant komandą Iš naujo nustatyti puslapio turinį visam laikui panaikinamos individualizuotos žiniatinklio dalies ypatybių reikšmės ir visos individualizuotos žiniatinklio dalys. Jei norite kurti kitą asmeninį rodinį, turite vėl taikyti savo tinkinimus.

 1. Puslapio viršuje spustelėkite Sveiki, (jūsų vardas), tada spustelėkite Iš naujo nustatyti puslapio turinį.

 2. Kai gaunate raginimą patvirtinti, kad norite iš naujo nustatyti puslapio turinį, spustelėkite Gerai.

Pastaba: Komanda Iš naujo nustatyti puslapio turinį rodoma tik asmeniniame rodinyje ir tik jei anksčiau individualizavote žiniatinklio dalies puslapį.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalies puslapio pavadinimo juostos redagavimas

Žiniatinklio dalies puslapio pavadinimo juostoje yra pavadinimas, antraštė, aprašas ir atvaizdas. Administratorius arba vartotojas, turintis pakankamas teises modifikuoti visų vartotojų žiniatinklio dalies puslapį, gali pridėti, modifikuot arba šalinti šiuos elementus. Pavadinimas, antraštė, aprašas ir atvaizdas yra pasirinktiniai ir gali būti keičiami visiems vartotojams, kurie naudoja žiniatinklio dalies puslapį. Tačiau jų negalima individualizuoti vienam vartotojui.

Administratorius taip pat gali įgalinti anoniminę prieigą prie serverio, kuriame veikia Windows SharePoint tarnybos. Kai vartotojas lankosi žiniatinklio dalies puslapyje, automatiškai rodomas autentifikavimo mygtukas, o vartotojas turi prisiregistruoti, kad galėtų peržiūrėti arba keisti žiniatinklio dalies puslapį.

Pastaba: Jei iš dalių sudarytas puslapis yra saugomas dokumentų bibliotekoje, gali tekti paimti ir užrakinti iš dalių sudaryto puslapio dokumentą prieš atliekant keitimus, pvz., įtraukiant puslapio dalis. Kai baigsite, būtinai įrašykite ir atrakinkite dokumentą bibliotekoje, kad keitimai būtų matomi visiems vartotojams.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite Redaguoti pavadinimo juostos ypatybes.

 3. Galite redaguoti bet kurį iš šių atributų, esančių įrankių srities pavadinimo juostoje: Pavadinimas, Antraštė, Aprašas ir Vaizdo saitas.

  Iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo juostos ypatybės

  Pastaba: Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

  Ypatybė

  Aprašas

  Pavadinimas

  Pagrindinio teksto antraštė iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo juostoje. Iš pradžių jis nustatomas pagal puslapio failo vardą. Pavadinimas yra pasirinktinis, todėl galite jį keisti arba panaikinti. Nėra jokių apribojimų pavadinimo ilgiui.

  Ilgi pavadinimai užima daug vietos iš dalių sudarytame puslapyje, todėl galbūt norėsite suderinti pavadinimo juostos ilgį su likusiomis puslapio dalimis puslapyje.

  Antraštė

  Papildomas iš dalių sudaryto puslapio aprašas. Antraštė yra pasirinktinė. Jei ji yra, tai rodoma virš iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo juostos. Didžiausias antraštės ilgis yra 100 simbolių.

  Aprašas

  Papildoma iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo ar antraštės informacija. Aprašas yra pasirinktinis ir, jei jis yra, tai rodomas perkėlus pelės žymiklį ant iš dalių sudaryto puslapio pavadinimo ar antraštės. Didžiausias aprašo ilgis yra 255 simboliai.

  Vaizdo saitas

  Įmonės logotipas, kuris bus rodomas puslapio dalies pavadinimo kairėje. Vaizdas yra pasirinktinis. Numatyta, kad logotipą galima naikinti arba keisti. Vaizdas rodomas tokio dydžio, koks buvo pateiktas. Vaizdo failo vietą galima nurodyti kaip žiniatinklio adresą arba failo kelią. Palaikomi vaizdo failų plėtiniai: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg ir .pict.

  Autentifikavimo mygtukas

  Serveryje, kuriame veikia „Windows SharePoint Services“, yra anoniminė prieiga (pagal numatytuosius nustatymus išjungta). Ji automatiškai ragina vartotojus prisijungti prieš jiems pasiekiant serverį. Taip pat administratorius gali įgalinti anoniminę prieigą ir leisti vartotojams prisijungti tik tada, kai jie serveryje nori peržiūrėti arba nurodyti asmeninius iš dalių sudaryto puslapio parametrus.

 4. Norėdami įrašyti keitimus ir uždaryti įrankių sritį, spustelėkite Gerai. Norėdami peržiūrėti keitimus neuždarę įrankių srities, spustelėkite Taikyti.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalies pridėjimas

Greičiausiai pridėsite žiniatinklio dalį prie žiniatinklio dalies puslapio naudodami dialogo langą Pridėti žiniatinklio dalis. Galite naudoti šį dialogo langą norėdami sparčiai pridėti sąrašus, bibliotekas ir kitas žiniatinklio dalis prie savo žiniatinklio dalies puslapio. Jei esate svetainės administratorius, galite pridėti naujas žiniatinklio dalis prie sąrašo, rodomo dialogo lange Pridėti žiniatinklio dalis, ir kurti pasirinktines grupes, kuriose tam tikras žiniatinklio dalis galima rodyti kartu sąraše.

Pastaba: Jei iš dalių sudarytas puslapis yra saugomas dokumentų bibliotekoje, gali tekti paimti ir užrakinti iš dalių sudaryto puslapio dokumentą prieš atliekant keitimus, pvz., įtraukiant puslapio dalis. Kai baigsite, būtinai įrašykite ir atrakinkite dokumentą bibliotekoje, kad keitimai būtų matomi visiems vartotojams.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Žiniatinklio dalies srityje, kurioje norite pridėti žiniatinklio dalį, spustelėkite Pridėti žiniatinklio dalį.

 3. Dialogo lange Pridėti žiniatinklio dalis pažymėkite žiniatinklio dalies, kurią norite pridėti prie puslapio, žymės langelį.

  Puslapio dalių tipai

  „Windows SharePoint Services“ suteikia kelias puslapio dalis, paruoštas naudoti jūsų svetainėje. Galite naudoti šias įtaisytąsias puslapio dalis, tinkinti jas pagal savo poreikius arba kurti naujas puslapio dalis ir nusiųsti jas bei naudoti visoje svetainėje.

  Numatytosios puslapio dalys

  Šios puslapio dalys įtraukiamos pagal numatytuosius nustatymus bet kurioje svetainėje ir gali būti tinkinamos pagal jūsų komandos poreikius. Be to, daugelį iš šių puslapio dalių galima sujungti tarpusavyje ir kurti įvairius unikalius sprendimus:

  • Turinio rengyklės puslapio dalis     Turinio rengyklės puslapio dalį galite naudoti norėdami į iš dalių sudarytą puslapį įtraukti formatuotą tekstą, lenteles, hipersaitus ir vaizdus.

  • Formos puslapio dalis     Formos puslapio dalį galite naudoti norėdami prisijungti ir filtruoti duomenų stulpelį iš kitos puslapio dalies. Abi puslapio dalys turi veikti tame pačiame serveryje.

  • Vaizdų puslapio dalis     Vaizdų puslapio dalį galite naudoti norėdami į iš dalių sudarytą puslapį įtraukti paveikslėlį ar grafinį elementą. Kad būtų lengviau derinti vaizdą su kitomis puslapio dalimis puslapyje, vaizdų puslapio dalyje galite kontroliuoti vertikalų lygiavimą, horizontalų lygiavimą ir vaizdo fono spalvą redaguodami pasirinktines ypatybes, bendrinamame rodinyje.

  • Sąrašo rodinio puslapio dalis    Galite naudoti sąrašo rodinio žiniatinklio dalį norėdami rodyti ar redaguoti sąrašo ar bibliotekos duomenis savo svetainėje arba sujungti su kitomis žiniatinklio dalimis, įskaitant kitas sąrašo rodinio žiniatinklio dalis. Sąrašai yra informacija, kurią bendrai naudojate su kitais komandos nariais ir dažnai ją pateikiate lentelės forma. Ši informacija kaip sąrašo rodiniai pateikiama įvairiais būdais, skirtais įvairiems tikslams, pvz., filtruoti, rūšiuoti ar pasirinkti konkrečius stulpelius.

   Pastaba: Nėra puslapio dalies vadinamos sąrašo rodiniu. Kai savo svetainėje sukuriate sąrašą, po sukurtu ir pavadintu sąrašu automatiškai sukuriama sąrašo rodinio žiniatinklio dalis. Pavyzdžiui, jei sukuriate sąrašą, pavadintą Laivai, puslapio dalis, pavadinta Laivai, bus svetainės pavadinimas galerijoje. Puslapio dalyje automatiškai rodomi jūsų sukurti duomenys.

  • Puslapio peržiūros programos puslapio dalis     Puslapio peržiūros programos puslapio dalį  galite naudoti norėdami iš dalių sudarytame puslapyje peržiūrėti tinklalapį, failą ar aplanką. Įvedate hipersaitą, failo kelią arba aplanko pavadinimą, kad susietumėte su turiniu.

  • Svetainės vartotojų puslapio dalis    Svetainės vartotojų puslapio dalį galite naudoti norėdami peržiūrėti vartotojus ir grupes, turinčias teisę naudoti svetainę. Svetainės vartotojų puslapio dalis automatiškai rodoma dokumento darbo srities svetainės pagrindiniame puslapyje. Taip pat svetainės vartotojų puslapio dalį galite įtraukti į bet kurią iš dalių sudarytą puslapį.

   Pastaba: Svetainėse, kurios veikia „Microsoft Windows SharePoint Services 2.0“ ar ankstesnėje versijoje, svetainės vartotojų puslapio dalis buvo vadinama narių puslapio dalimi.

  • XML puslapio dalis     XML puslapio dalį galite naudoti norėdami peržiūrėti išplėstinę dokumentų aprašų kalbą (XML) ir pritaikyti Išplėstinės stilių aprašų kalbos transformacijas (XSLT) XML prieš pateikiant turinį. Pavyzdžiui, galbūt turite XML failą, kuriame yra laivai, kainos ir saitai su tų laivų vaizdais. XSLT galite naudoti transformuodami duomenis, kad būtų rodomi laivai ir kainos, o laivo pavadinimo hipersaitas parodytų vaizdą atskirame lange.

   Iš anksto sukonfigūruoto sąrašo rodinio puslapio dalys

   Kai kuriate naują komandos svetainę, šios puslapio dalys yra įtaisytos „Windows SharePoint Services“ komandos svetainės šablone ir yra automatiškai sukonfigūruotos ir parengtos naudoti iš dalių sudarytame puslapyje. Įvairūs šių puslapio dalių deriniai yra įtraukiami, kai kuriate komandos svetainę arba darbo srities svetainę, atsižvelgiant į tai, kurį svetainės šabloną pasirinksite.

   Pastaba: Šios puslapio dalys gaunamos iš sąrašo rodinio puslapio dalies ir naudojamos iš anksto sukonfigūruotose puslapio dalių šablonuose norint sukurti unikalų maketą ir dizainą. Norėdami įtraukti duomenis į šiuos sąrašus, greitosios paleisties srityje spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, tada spustelėkite Sąrašai. Puslapyje Visos svetainės turinys spustelėkite sąrašo, į kurį norite įtraukti duomenų, pavadinimą.

  • Skelbimai     Skelbimų puslapio dalis naudojama skelbiant naujienas, būseną ir kitų trumpą informaciją, kurią norite bendrinti su komandos nariais.

  • Kalendorius     Kalendoriaus puslapio dalis naudojama pateikiant būsimus įvykius arba komandos tvarkaraščius.

  • Saitai     Saitų puslapio dalis naudojama registruojant hipersaitus su komandos narius dominančiais tinklalapiais.

  • Bendrinami dokumentai     Bendrinamų dokumentų puslapio dalis naudojama norint failus iš numatytosios dokumentų bibliotekos bendrinti su svetainės vartotojais.

  • Užduotys     Užduočių puslapio dalis naudojama norint priskirti užduotį komandos narui, nurodyti jos terminą, prioritetą, būseną ir progresą.

  • Komandos diskusijos     Komandos diskusijų puslapio dalis naudojama pateikiant forumą, skirtą aptarti komandą dominančias temas.

   Pasirinktinės puslapio dalys

   Su „Windows SharePoint Services“ suderinamoje programavimo aplinkoje pvz., „Microsoft Visual Studio“, programuotojai gali išnaudoti visą „Microsoft ASP.NET“ funkcijų rinkinį pasirinktinėms puslapio dalims kurti. Iš dalių sudarytas ASP.NET failas (.aspx) ir puslapio dalys gaunamos iš tinklapio formų valdiklių. Norėdami dar labiau patobulinti iš dalių sudarytus puslapius, kūrėjai gali kurti savo puslapio dalis su naujomis funkcijomis. Kūrėjai taip pat gali įtraukti pasirinktinių ypatybių į puslapio dalis, įtraukti pasirinktines darykles įrankių srityje specialioms vartotojo sąsajoms ir prisijungti prie kitų puslapio dalių naudodami puslapio dalies ryšius. Daugiau informacijos apie puslapio dalių kūrimą ir diegimą žr. Windows SharePoint Services 3.0 SDK, kurį galima pasiekti iš „Windows SharePoint Services 3.0 SDK“ pristatymas.

   Taip pat galite naudoti puslapio dalis, kurias sukūrė kiti žmonės ar įmonės. Reikia turėti atitinkamas teises norint įtraukti trečiųjų šalių puslapio dalį savo iš dalių sudarytą puslapį ar svetainę. Kai kurias dalis gali tekti įdiegti tiesiogiai į serverį. Jei negalite trečiųjų šalių puslapio dalies įtraukti į iš dalių sudarytą puslapį arba svetainę, pagalbos kreipkitės į administratorių.

  Galite pridėti daugiau nei vieno tipo žiniatinklio dalį pažymėdami papildomus norimų pridėti žiniatinklio dalių žymės langelius.

 4. Spustelėkite Pridėti.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalyje esančio sąrašo arba bibliotekos rodinio tinkinimas

Kai įtraukiate sąrašo rodinio puslapio dalį į iš dalių sudarytą puslapį, galite tinkinti rodinį, kad puslapyje būtų rodoma tik reikalinga informacija. Dabartinį rodinį galima redaguoti iš dalių sudarytame puslapyje.

Taip pat galite sukurti sąrašo arba bibliotekos pasirinktinius rodinius ir juos naudodami peržiūrėti skirtingus informacijos rinkinius skirtinguose to sąrašo arba bibliotekos puslapio dalies egzemplioriuose. Sąrašo arba bibliotekos pasirinktinius rodinius galite sukurti norimo tinkinti sąrašo arba bibliotekos meniu Rodinys. Daugiau meniu Rodymas informacijos apie pasirinktinių sąrašo ar bibliotekos rodinių kūrimą rasite dalyje Žr. taip pat.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite norimos tinkinti puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis Puslapio dalis, tada spustelėkite Modifikuoti bendrinamą puslapio dalį.

 3. Įrankių srityje spustelėkite Redaguoti dabartinį rodinį.

 4. Sekcijoje Stulpeliai galite rodyti arba slėpti stulpelius pažymėdami atitinkamus žymės langelius. Šalia stulpelio pavadinimo įveskite rodinyje esančio stulpelio eilės numerį.

 5. Skyriuje Rikiuoti pasirinkite, ar norite rikiuoti informaciją ir kaip ją rikiuoti. Rikiuodami galite naudoti du stulpelius, pavyzdžiui, pirmą pagal autorių, o po to pagal autoriaus failo vardą.

 6. Sekcijoje Filtras pasirinkite, ar norite filtruoti informaciją. Išfiltruotame rodinyje rodomi smulkesni pasirinkimai, pvz., elementai, sukurti pagal konkretų skyrių, arba kurių būsena Patvirtinta.

 7. Skyriuje Grupuoti pagal galite sugrupuoti elementus su tokia pačia reikšme atskirame skyriuje, pavyzdžiui, išplečiamoje srityje konkretaus autoriaus dokumentams.

 8. Skyriuje Sumos galite apskaičiuoti stulpelio elementų skaičių, pavyzdžiui, bendrą problemų skaičių. Kai kuriais atvejais galite apibendrinti arba apskaičiuoti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vidurkius.

 9. Sekcijoje Stilius pasirinkite norimą rodinio stilių, pvz., sąrašą su atspalviais, kurio kiekviena eilutė turi atspalvį.

 10. Jei sąraše arba bibliotekoje yra aplankų, galite sukurti rodinį be aplankų. Jis kartais vadinamas baziniu rodiniu. Norėdami matyti visus sąrašo elementus viename lygyje, spustelėkite Rodyti visus elementus be aplankų.

 11. Jei sąrašas arba biblioteka dideli, galite apriboti peržiūrimų failų skaičių sąraše, bibliotekoje ir puslapyje. Sekcijoje Elementų limitas pažymėkite norimas parinktis.

 12. Jei planuojate sąrašą arba biblioteką peržiūrėti mobiliajame įrenginyje, pasirinkite norimas parinktis dalyje Mobilusis telefonas.

 13. SpustelėkiteGerai.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalies puslapio maketo keitimas

Galite perkelti žiniatinklio dalies puslapyje esančias žiniatinklio dalis ir išdėstyti jas bet kokia tvarka arba bet kurioje norimoje žiniatinklio dalies srityje. Peržiūrėdami svetainę žiniatinklio naršyklėje negalite keisti šablono, kurį pasirinkote kurdami žiniatinklio dalies puslapį. Jei naudojate žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Office SharePoint Designer 2007, galite toliau keisti savo žiniatinklio dalies puslapio struktūrą.

Pastaba: Jei iš dalių sudarytas puslapis yra saugomas dokumentų bibliotekoje, gali tekti paimti ir užrakinti iš dalių sudaryto puslapio dokumentą prieš atliekant keitimus, pvz., įtraukiant puslapio dalis. Kai baigsite, būtinai įrašykite ir atrakinkite dokumentą bibliotekoje, kad keitimai būtų matomi visiems vartotojams.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Vilkite žiniatinklio dalis į naujas puslapyje esančias vietas arba žiniatinklio dalies sritis.

 3. Baigę spustelėkite Baigti redagavimo režimą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×