Žiniatinklio dalių tinkinimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei esate tinklalapio savininkas, galite tinkinti žiniatinklio dalis keliais būdais. Savo žiniatinklio naršyklėje galite keisti žiniatinklio dalių ypatybes naudodami žiniatinklio dalių priežiūros puslapį. Galite toliau tinkinti žiniatinklio dalis naudodami žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Saitų, kur rasti daugiau informacijos apie žiniatinklio dalių ir žiniatinklio dalies puslapių tinkinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Šiame straipsnyje

Puslapio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Atidaryti ir naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Žiniatinklio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Galite keisti žiniatinklio dalies atributus priskirdami reikšmes žiniatinklio dalies ypatybėms. Yra visų žiniatinklio dalių bendrųjų ypatybių rinkinys, kurį naudodami galite nurodyti išvaizdos, maketo ir kitos informacijos atributus. Gali būti ir pasirinktinės žiniatinklio dalies ypatybės, kurios taikomos tik tai žiniatinklio daliai.

Pastaba: Jei iš dalių sudarytas puslapis yra saugomas dokumentų bibliotekoje, gali tekti paimti ir užrakinti iš dalių sudaryto puslapio dokumentą prieš atliekant keitimus, pvz., įtraukiant puslapio dalis. Kai baigsite, būtinai įrašykite ir atrakinkite dokumentą bibliotekoje, kad keitimai būtų matomi visiems vartotojams.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis puslapio dalies, kuriam norite keisti ypatybes, ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate bendrai naudojamą rodinį, spustelėkite Modifikuoti bendro naudojimo žiniatinklio dalį.

  • Jei naudojate asmeninį rodinį, spustelėkite Modifikuoti mano žiniatinklio dalį.

 3. Keiskite norimas ypatybes.

 4. Norėdami įrašyti savo keitimus ir uždaryti įrankių sritį, spustelėkite Gerai. Jei norite peržiūrėti savo keitimus neuždarydami įrankių srities, spustelėkite Taikyti.

Ypatybių, taikomų pasirinktai žiniatinklio daliai, sąrašas rodomas įrankių srityje. Šios ypatybės apima visas žiniatinklio dalies bendrąsias ypatybes ir pasirinktines ypatybes, kurias apibrėžė žiniatinklio dalies programų kūrėjas. Jei naudojate asmeninį rodinį, gali būti, kad žiniatinklio dalies programų kūrėjas apribojo, kurias pasirinktines tos žiniatinklio dalies ypatybes galima keisti.

Saitų, kur rasti daugiau informacijos apie įvairių žiniatinklio dalių tipų tinkinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalių priežiūros puslapio atidarymas ir naudojimas

Jei jūsų žiniatinklio dalies puslapyje iškyla problemų dėl žiniatinklio dalies ar žiniatinklio dalies ryšio, galite naudoti žiniatinklio dalių priežiūros puslapį problemai izoliuoti ir spręsti. Jei norite naudoti žiniatinklio dalių priežiūros puslapį, turite turėti atitinkamas žiniatinklio dalies, žiniatinklio dalies puslapio ar žiniatinklio dalies srities teises.

Patarimas: Jei nesate tikri, kuri žiniatinklio dalis ar žiniatinklio dalies ryšys yra problemos jūsų žiniatinklio dalies puslapyje priežastis, patariama vienu metu uždaryti po vieną žiniatinklio dalį ir naršyti žiniatinklio dalies puslapyje (spustelėkite Grįžti į mano žiniatinklio dalies puslapį) tikrinant, ar problema dingo. Nustatę probleminę žiniatinklio dalį, galite ją nustatyti iš naujo arba panaikinti.

 1. Atidarykite dokumentų biblioteką, kurioje yra žiniatinklio dalies puslapis.

 2. Nukreipkite žymiklį į žiniatinklio dalies puslapio pavadinimą, spustelėkite atsiradusią rodyklę ir Redaguoti ypatybes .

 3. Spustelėkite Atidaryti žiniatinklio dalies puslapį naudojant priežiūros rodinį, kad būtų rodomas žiniatinklio dalių priežiūros puslapis.

 4. Patikrinkite, ar tikrai naudojate norimą rodinį – asmeninį arba bendrai naudojamą. Jei reikia perjungti rodinius, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate asmeninį rodinį ir norite perjungti bendrai naudojamą rodinį, spustelėkite Pereinama į bendrojo naudojimo rodinį.

  • Jei naudojate bendrai naudojamą rodinį ir norite perjungti asmeninį rodinį, spustelėkite Pereiti į asmeninį rodinį.

 5. Pasirinkite vieną ar daugiau žiniatinklio dalių ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti žiniatinklio dalį į žiniatinklio dalių galeriją, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami šalinti asmeninių ypatybių reikšmes ir atkurti bendrai naudojamų ypatybių reikšmes, spustelėkite Nustatyti iš naujo. Prieš iš naujo nustatant žiniatinklio dalį, bus prašoma tai patvirtinti.

  • Norėdami visam laikui panaikinti žiniatinklio dalį iš žiniatinklio dalies puslapio, spustelėkite Naikinti. Prieš naikinant žiniatinklio dalį, bus prašoma tai patvirtinti.

   Galima turėti teisę naikinti žiniatinklio dalį bendrai naudojamame rodinyje, bet ne asmeniniame rodinyje.

 6. Baigę spustelėkite Grįžti į žiniatinklio dalies puslapį.

  Patarimas: Norėdami prieiti prie žiniatinklio dalių priežiūros puslapio, kuris nesaugomas dokumentų bibliotekoje, pvz., svetainės pagrindiniame puslapyje, puslapio URL pabaigoje pridėkite ?content=1.

Pastaba: Žiniatinklio dalių priežiūros puslapio negalima naudoti norint uždaryti, iš naujo nustatyti ar panaikinti statinę žiniatinklio dalį (t. y. žiniatinklio dalį, esančią už žiniatinklio dalių srities ribų). Norėdami prižiūrėti statinę žiniatinklio dalį, turite naudoti žiniatinklio dizaino programą, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Puslapio viršus

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×