Įvardytojo rinkinio kūrimas OLAP „PivotTable“ ataskaitoje

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai dirbate su analitinio apdorojimo tinkle OLAP PivotTable programoje "Excel 2010", galite sukurti įvardytųjų rinkinių, kurių lanksčios funkcijos, kuriuos galite naudoti norėdami:

 • Grupuoti bendrus nustato elementų, kuriuos galima naudoti pakartotinai, net jei tokių rinkinių nėra duomenyse.

 • Sujunkite taip, kad neįmanoma senesnėse "Excel", dažnai nurodomos kaip asimetrinėmis ataskaitomis skirtingų hierarchijų elementų.

 • Kurti įvardytąjį rinkinį naudojant pasirinktinius kelių dimensijų išraiškų (MDX), – užklausų kalbą, skirtą OLAP duomenų bazėms, kurios pateikia skaičiavimo sintaksę, panašią į darbalapio formulių.

Jei dar nesate susipažinę su kelių dimensijų išraiškų (MDX) užklausų kalba, galite kurti įvardytąjį rinkinį, pagrįstą elementų eilučių ar stulpelių, "PivotTable" ataskaitą. Norėdami sužinoti daugiau apie MDX užklausų kalba, peržiūrėkite Programos Access užklausų kelių dimensijų duomenų.

Jei esate susipažinę su MDX užklausų kalba, galite kurti įvardytąjį rinkinį naudodami MDX.

Ką norite daryti?

Įvardytojo rinkinio kūrimas pagal eilutės ar stulpelio elementus

Naudojant MDX kurti įvardytąjį rinkinį

Įvardytojo rinkinio redagavimas arba naikinimas

Įvardytojo rinkinio kūrimas pagal eilutės ar stulpelio elementus

 1. Spustelėkite OLAP suvestinės lentelės ataskaita, kurioje norite kurti įvardytąjį rinkinį.

Atsiras sritis "PivotTable" įrankiai, parinktys ir skirtuką dizainas .

 1. Skirtuko parinktys grupėje skaičiavimai spustelėkite laukai, elementai, ir rinkiniai, ir spustelėkite Sukurti nustatyti pagrįstą eilutės elementais arba Sukurti nustatyti pagrįstą stulpelio elementais.

„PivotTable“ įrankiai: skirtuko „Parinktys“ grupės „Skaičiavimai“

Parodomas dialogo langas Naujas rinkinys . Jei reikia, galite keisti šį dialogo langą, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę iš dialogo lango apatiniame dešiniajame kampe.

 1. Lauke rinkinio pavadinimas įveskite norimą rinkinio pavadinimą.

 2. Norėdami nurodyti eilučių, kurį norite įtraukti į įvardytąjį rinkinį, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami pašalinti eilutę iš elementų sąrašą, spustelėkite į kairę nuo eilutę, kurią norite pasirinkti sritį ir spustelėkite Naikinti eilutę.

  • Norėdami įtraukti naują eilutę į elementų sąrašą, spustelėkite tą kairiau eilutės, po kurios norite pridėti naują eilutę, ir spustelėkite Įtraukti eilutę.

  • Norėdami sukurti elemento kopiją, spustelėkite sritį į kairę nuo eilutės, kurį norite kopijuoti, ir spustelėkite Kopijuoti eilutę.

  • Norėdami perkelti elementą į kitą vietą, spustelėkite sritį į kairę nuo eilutę, kurią norite perkelti, ir tada naudokite rodykles aukštyn ir žemyn , perkelti jį į atitinkamą vietą.

 3. Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomi elementai iš skirtingų lygių atskiruose laukuose hierarchijoje ir įvardytasis rinkinys pakeičia dabartinius laukus eilutės ar stulpelio srityje.

  • Norėdami Rodyti tuos elementus tame pačiame lauke kaip ir kitus elementus, išvalykite žymės langelį Rodyti elementus iš skirtingų lygių atskiruose laukuose .

  • Norėdami išlaikyti dabartinius laukus eilutės ar stulpelio srityje, išvalykite žymės langelį pakeisti nauju rinkiniu eilutės srityje esančius laukus arba pakeisti nauju rinkiniu stulpelio srityje esančius laukus . Nustatyti nebus rodomas "PivotTable", kai spustelėsite gerai, tačiau ji bus pasiekiama PivotTable laukų sąrašas.

 4. Norėdami sukurti įvardytąjį rinkinį, spustelėkite Gerai.

  Pastaba: 

 5. Norėdami anuliuoti visus veiksmus uždarius dialogo langą, spustelėkite Anuliuoti sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

 6. Negalite taikyti įvardytųjų rinkinių filtravimo bet kokio tipo.

Puslapio viršus

Įvardytojo rinkinio kūrimas naudojant MDX

Svarbu: Naudojant MDX kurti įvardytąjį rinkinį arba modifikuoti esamo įvardytojo rinkinio MDX aprašą, visus papildomus pakeitimus gali būti atlikti tik naudojant MDX.

 1. Spustelėkite OLAP suvestinės lentelės ataskaita, kuriam norite sukurti pasirinktinį įvardytąjį rinkinį.

 2. Skirtuko parinktys grupėje skaičiavimai spustelėkite laukai, elementai, ir rinkiniai, ir tada spustelėkite Tvarkyti rinkinius.

„PivotTable“ įrankiai: skirtuko „Parinktys“ grupės „Skaičiavimai“

Rodomas dialogo lange Nustatyti tvarkytuvas . Jei reikia, galite keisti šį dialogo langą, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę iš dialogo lango apatiniame dešiniajame kampe.

 1. Spustelėkite naujas, ir spustelėkite sukurti rinkinį, naudojant MDX.

 2. Lauke rinkinio pavadinimas įveskite norimą rinkinio pavadinimą.

 3. Norėdami nustatyti įvardytojo rinkinio MDX aprašą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Rinkinio aprašas įveskite arba įklijuokite nukopijuotą MDX aprašą.

  • Skirtuke laukai ir elementai pažymėkite laukų sąrašo įrašą, kurį norite įtraukti, ir spustelėkite Įterpti.

   Taip pat galite nuvilkti laukų sąrašo įrašą į lauką Rinkinio aprašas arba dukart spustelėti laukų sąrašo įrašą.

   Galimi laukų sąrašo įrašai

   Laukų sąrašo įrašas

   MDX, sugeneruotų naudojant „Adventure Works“ kubą, pavyzdžiai

   Matas

   [Produktas]

   Atributų hierarchija (įskaitant visus narius)

   [Produktas].[Kategorija]

   Atributų hierarchijos lygis (neįskaitant visų narių)

   [Produktas].[Kategorija].[Kategorija]

   Narys iš atributų hierarchijos

   [Produktas].[Kategorija].&[4]

   Vartotojų hierarchija

   [Produktas].[Produktų kategorijos]

   Vartotojų hierarchijos lygis

   [Produktas].[Produktų kategorijos].[Kategorija]

   Narys iš vartotojų hierarchijos

   [Produktas].[Produktų kategorijos].[Kategorija].&[4]

   Matavimas

   [Matai].[Interneto pardavimo suma]

   Skaičiuojamasis matas

   [Matai].[Pagrindinio produkto interneto koeficientas]

   Įvardytasis rinkinys

   [Pagrindinė produktų grupė]

   KPI vertė

   KPIValue(“Produkto bendrojo pelno marža”)

   KPI tikslas

   KPIGoal(“Produkto bendrojo pelno marža”),

   KPI būsena

   KPIStatus(“Produkto bendrojo pelno marža”)

   KPI tendencija

   KPITrend(“Produkto bendrojo pelno marža”)

   Nario ypatybė iš vartotojų hierarchijos

   [Produktas].[Produktų kategorijos].Ypatybės(“Klasė” )

   Nario ypatybė iš atributų hierarchijos

   [Produktas].[Produktas].Ypatybės(”Klasė”)

  • Skirtuke funkcijos pasirinkite vieną ar daugiau funkcijų iš galimų MDX funkcijų, kurią norite naudoti, ir spustelėkite Įterpti. MDX funkcijos yra palaikomos iš analizės tarnybų; jie negali būti VBA funkcijos.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them, and then typing the valid names that you want to use.

   MDX funkcijų pavyzdžiai

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Rinkinys» )
   AGGREGATE( «Rinkinys»[, «Skaitinė išraiška»] )
   «Lygis».ALLMEMBERS
   «Hierarchija».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Narys» «Lygis» )
   ANCESTOR( «Narys», «Atstumas» )
   ANCESTORS( «Narys», «Atstumas» )
   ANCESTORS( «Narys», «Lygis» )
   ASCENDANTS( «Narys» )
   AVG( «Rinkinys»[, «Skaitinė išraiška»] )
   AXIS( «Skaitinė išraiška» )
   BOTTOMNCOUNT( «Rinkinys», «Skaičius»[, «Skaitinė išraiška»] )
   BOTTOMPERCENT( «Rinkinys», «Procentai», «Skaitinė išraiška» )
   BOTTOMSUM( «Rinkinys», «Vertė», «Skaitinė išraiška» ) …

 4. Norėdami patikrinti naują MDX aprašą, spustelėkite Išbandyti MDX.

 5. Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomi elementai iš skirtingų lygių atskiruose laukuose hierarchijoje, išdėstomi laukus ir pasikartojančius įrašus automatiškai pašalinami (nes į rinkinį įtraukiami HIERARCHIZE ir TIKSLUS) ir įvardytasis rinkinys pakeičia dabartinius laukus eilutės ar stulpelio srityje.

  • Norėdami Rodyti tuos elementus tame pačiame lauke kaip ir kitus elementus, išvalykite žymės langelį Rodyti elementus iš skirtingų lygių atskiruose laukuose .

  • Norėdami pakeisti numatytąją hierarchiją ir išsaugoti pasikartojančius įrašus, išvalykite žymės langelį automatiškai užsakyti ir pašalinti dublikatus iš rinkinio .

  • Jei norite išlaikyti dabartinius laukus eilutės ar stulpelio srityje, išvalykite žymės langelį pakeisti nauju rinkiniu eilutės srityje esančius laukus arba pakeisti nauju rinkiniu stulpelio srityje esančius laukus . Nustatyti nebus rodomas "PivotTable", kai spustelėsite gerai, tačiau ji bus pasiekiama PivotTable laukų sąrašas.

 6. Jei esate prisijungę prie SQL Server 2008 analizės tarnybų kubu, pagal numatytuosius parametrus sukuriama dinaminių įvardytąjį rinkinį. Tai įvardytojo rinkinio automatiškai perskaičiuoja su kaskart atnaujinus.

  • Jei norite, kad įvardytasis rinkinys nebūtų perskaičiuojamas kaskart atnaujinus, išvalykite žymės langelį Perskaičiuoti rinkinį su kaskart atnaujinus .

 7. Norėdami sukurti įvardytąjį rinkinį, spustelėkite Gerai.

  Pastaba: 

 8. Norėdami anuliuoti visus veiksmus uždarius dialogo langą, spustelėkite Anuliuoti sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

 9. Negalite taikyti įvardytųjų rinkinių filtravimo bet kokio tipo.

Puslapio viršus

Įvardytojo rinkinio redagavimas arba naikinimas

 1. Spustelėkite OLAP suvestinės lentelės ataskaita, kurioje yra įvardytąjį rinkinį, kurį norite redaguoti arba naikinti.

 2. Skirtuko parinktys grupėje skaičiavimai spustelėkite laukai, elementai, ir rinkiniai, ir tada spustelėkite Tvarkyti rinkinius.

„PivotTable“ įrankiai: skirtuko „Parinktys“ grupės „Skaičiavimai“

Rodomas dialogo lange Nustatyti tvarkytuvas . Jei reikia, galite keisti šį dialogo langą, vilkdami dydžio keitimo rankenėlę iš dialogo lango apatiniame dešiniajame kampe.

 1. Pažymėkite norimą redaguoti arba naikinti rinkinį.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami redaguoti pasirinktą įvardytąjį rinkinį, spustelėkite Redaguotiir atlikite norimus keitimus.

  • Norėdami naikinti pasirinktą įvardytąjį rinkinį, spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite taip patvirtinti.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×