Įvadas į makrokomandas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šiame straipsnyje aiškinama, kas yra makrokomandos ir kaip jos gali sutaupyti jūsų laiką automatizuodamos dažnai atliekamas užduotis. Straipsnyje aiškinami makrokomandų kūrimo pagrindai, naudojimas ir patobulinimai programoje Microsoft Office Access 2007.

Šiame straipsnyje

Kas yra makrokomanda?

Supraskite makrokomandas

Naujos makrokomandos funkcijos programoje "Office Access 2007"

Makrokomandos kūrimas

Makrokomandos vykdymas

Kas yra makrokomanda?

Makrokomanda yra įrankis, kuris leidžia automatizuoti užduotis ir pridėti funkcijų prie formų, ataskaitų ir valdiklių. Pvz., jei komandos mygtuko įtraukimas į formą, susiejate makrokomandos mygtuko OnClick įvykį ir makrokomandos yra komandos, kad norite atlikti kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką.

Programos "Access" naudinga makrokomandas lūkesčiai supaprastinta programavimo kalba, galite rašyti iš veiksmams atlikti sąrašo kūrimas. Kai kuriate makrokomandą, iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite kiekvieną veiksmą, ir tada įveskite reikiamą informaciją kiekvieno veiksmo. Makrokomandos leidžia pridėti funkcijų formų, ataskaitų ir valdiklių be rašyti kodą Visual Basic for Applications (VBA) modulyje. Makrokomandos teikti antrinį komandas, esančias VBA ir dauguma žmonių lengviau kurti makrokomandą nei į rašyti VBA kodą.

Pavyzdžiui, Tarkime, kad norite paleisti ataskaitą tiesiogiai iš vieno iš savo duomenų įvedimo formas. Galite mygtuko įtraukimas į formą ir sukurkite makrokomandą, kuri paleidžia ataskaitą. Makrokomandos gali būti autonominės makrokomandos (atskirą duomenų bazės objektą), kuris tada yra susieta su mygtuko OnClick įvykį arba makrokomandą galima įdėti tiesiai į paties mygtuko OnClick įvykį – nauja Office Access 2007funkcija. Bet kuriuo atveju, kai spustelėsite mygtuką, makrokomandą veikia ir prasideda ataskaitą.

Makrokomanda kuriama naudojant makrokomandų kūrimo priemonę, kuri parodyta toliau pateikiamame paveikslėlyje.

Makrokomandų daryklė

Norėdami rodyti makrokomandų daryklę:

 • Skirtuko kūrimasgrupėje, spustelėkite makrokomandos. Jei ši komanda yra negalima, spustelėkite rodyklę, esančią po modulis arba mygtuką Klasės modulis , ir spustelėkite makrokomandos. Mygtuko paveikslėlis

  Patarimas: "Access 2010", kad dar lengviau kurti, modifikuoti ir bendrinti prieigos makrokomandos buvo pakeista makrokomandų kūrimo priemonę.

Puslapio viršus

Supraskite makrokomandas

Terminų makrokomandos yra dažnai naudojamas nurodyti atskirą makrokomandos objektų (tai yra objektų, kurį matote makrokomandos naršymo srities dalyje), tačiau iš tikrųjų vienas makrokomandos objektas gali būti kelių makrokomandas. Tokiu atveju, jis yra nurodytas kaip makrokomandų grupė. Makrokomandų grupė rodoma naršymo srityje kaip vienas makrokomandos objektas, tačiau makrokomandų grupė iš tikrųjų yra daugiau nei viena makrokomanda. Žinoma, galima sukurti kiekvienos makrokomandos atskirų makrokomandos objektą, tačiau dažnai prasminga grupuoti kelis susijusios makrokomandos į vienas makrokomandos objektą. Makrokomandos pavadinimas stulpelio pavadinimas identifikuoja kiekvieną makrokomandą.

Makrokomandą sudaro atskiri makrokomandos veiksmai. Daugumai veiksmų reikalingas vienas ar keli argumentai. Be to, galite priskirti pavadinimus kiekvienai makrokomandų grupės makrokomandai ir pridėti sąlygas, valdančias kiekvieno veiksmo vykdymą. Kituose skyriuose kiekviena savybė aptariama išsamiau.

Makrokomandų pavadinimai

Jei jūsų makrokomandos objektas yra tik vienas makrokomandos, makrokomandų pavadinimai yra nereikalingas. Taip pat galite nurodyti makrokomandos pavadinimas makrokomandos objektą. Tačiau makrokomandų grupėje, turite priskirti unikalų pavadinimą į kiekvieną makrokomandą. Jei makrokomandų kūrimo priemonę stulpelį Makrokomandos pavadinimas nerodomas, spustelėkite Makrokomandos pavadinimai Mygtuko paveikslėlis , skirtuko dizainas grupėje Rodyti/slėpti . Daugiau informacijos apie makrokomandų vykdymas grupėse Makrokomandos rodomas šiame straipsnyje.

Argumentai

Argumentas yra reikšmė, pateikianti informaciją veiksmui, pvz., kokią eilutę rodyti pranešimo lauke, kokį valdiklį naudoti ir t. t. Vieni argumentai yra privalomi, kiti – pasirinktiniai. Argumentus galima matyti srityje Veiksmo argumentai, esančioje makrokomandų daryklės apačioje.

Veiksmo argumentų įvedimas

Nauja funkcija Office Access 2007 makrokomandų daryklė yra stulpelis argumentai , kuri leidžia jums peržiūrėti (bet ne redaguoti) veiksmą ir veiksmo argumentus toje pačioje eilutėje kaip veiksmą. Tai yra šiek tiek paprasčiau skaityti jūsų makrokomandos, nes jums nebereikia pažymėkite kiekvieno veiksmo Rodyti savo argumentus. Norėdami Rodyti stulpelis argumentai , spustelėkite argumentus Mygtuko paveikslėlis skirtuko dizainas grupėje Rodyti/slėpti .

Sąlygos

Sąlyga nurodo konkrečius kriterijus, kurie turi būti įvykdyti prieš atliekant veiksmą. Galite naudoti bet kurią išraiška, įvertinamą kaip Teisinga/Klaidinga (True/False) arba Taip/Ne (Yes/No). Veiksmas nebus atliekamas, jei išraiška įvertinama kaip Klaidinga (False), Ne (No) arba 0 (nulis). Jei išraiška įvertinama bet kokia kita reikšme, veiksmas bus atliekamas.

Viena sąlyga gali valdyti daugiau nei vieną veiksmą, jei stulpelyje Sąlyga prie kiekvieno veiksmo, kuriam norite taikyti sąlygą, įvesite daugtaškį (...). Jei išraiška įvertinama kaip Klaidinga (False), Ne (No) arba 0 (nulis), neatliekamas nė vienas veiksmas. Jei sąlyga įvertinama kaip bet kuri kita reikšmė, atliekami visi veiksmai.

Rodyti stulpelį sąlygos makrokomandų kūrimo priemonę, skirtuko dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite sąlygos Mygtuko paveikslėlis .

Norėdami vykdyti veiksmą, naudokite šią išraišką

Jei:

[Miestas]="Paryžius"

Paryžiaus reikšmė formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauke yra Miestas.

DCount("[Užsakymo_ID]", "Užsakymai")>35

Lentelės Užsakymai lauke Užsakymo_ID yra daugiau nei 35 įrašai.

DCount("*", "Išsami užsakymo informacija", "[Užsakymo_ID]=Forms![Užsakymai]![Užsakymo_ID]")>3

Lentelėje Išsami užsakymo informacija, kurios laukas Užsakymo_ID atitinka formos Užsakymai lauką Užsakymo_ID, yra daugiau nei 3 įrašai.

[Siuntimo_data] Between #2-vasaris-2006# And #2-kovas-2006#

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Siuntimo_data reikšmė yra ne ankstesnė nei 2006 m. vasario 2 d. ir ne vėlesnė nei 2006 m. kovo 2 d.

Forms![Produktai]![Turimi_Vienetai]<5

Formos Produktai lauko Turimi_Vienetai reikšmė yra mažesnė nei 5.

IsNull([Vardas])

Formos, kurios makrokomanda vykdoma vardas reikšmė yra neapibrėžta (turi reikšmės nėra). Ši išraiška lygi [vardas] Is Null.

[Šalis/regionas]="JK" And Forms![Pardavimo_sumos]![Visi_užsakymai]>100

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Šalis/regionas reikšmė yra JK, o formos Pardavimo sumos lauko Visi_užsakymai reikšmė yra didesnė nei 100.

[Šalis/regionas] In ("Prancūzija", "Italija", "Ispanija") And Len([Pašto_indeksas])<>5

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Šalis/regionas reikšmė yra Prancūzija, Italija arba Ispanija, o pašto indeksas nėra sudarytas iš 5 simbolių.

MsgBox("Patvirtinti keitimus?",1)=1

Spustelite Gerai dialogo lange, kuriame funkcija Pranešimo_laukas rodo „Patvirtinti keitimus?“. Jei dialogo lange spustelite Atšaukti, programa Access veiksmą ignoruoja.

[TempVars]![Pranešimo_lauko_rezultatas]=2

Laikinas kintamasis, naudojamas saugoti pranešimo lauko rezultatą, lyginamas su 2 (vbCancel=2).

Patarimas: Norėdami, kad programa Access laikinai praleistų veiksmą, įveskite sąlygą Klaidinga (False). Laikinas veiksmų praleidimas gali būti naudingas makrokomandų trikčių diagnostikos metu.

Makrokomandų veiksmai

Veiksmai yra pagrindiniai makrokomandų kūrimo elementai. Programa Access pateikia daug veiksmų, iš kurių galite rinktis įgalindami daugybę komandų. Pavyzdžiui, kai kurie iš dažniausiai naudojamų veiksmų gali atidaryti ataskaitą, rasti įrašą, rodyti pranešimo lauką arba formai ar ataskaitai taikyti filtrą.

Puslapio viršus

Naujos programos Office Access 2007 makrokomandų savybės

Ankstesnėse Access versijose dauguma dažnai naudojamų funkcijų negalėjo būti vykdomos neparašius VBA kodo. Programoje Office Access 2007 buvo pridėtos naujos savybės ir makrokomandų veiksmai, kad nebereikėtų kodo. Dėl to lengviau įtraukti funkcijas į jūsų duomenų bazę ir ją apsaugoti.

 • Įdėtosios makrokomandos    Dabar galite pridėti makrokomandas prie bet kurio formos, ataskaitos ar valdiklio įvykio. Įdėtoji makrokomanda nematoma naršymo srityje. Ji tampa formos, ataskaitos ar valdiklio, kuriame buvo sukurta, dalimi. Jei kuriate formos, ataskaitos ar valdiklio, kuriame yra įdėtoji makrokomanda, kopiją, nukopijuojamos ir įdėtosios makrokomandos.

 • Padidėjo saugos    kai Mygtuko paveikslėlis mygtuką Rodyti visus veiksmusparyškinamas nėra makrokomandų kūrimo priemonę, tik makrokomandų veiksmai ir Vykdytikomandą argumentai, kurie gali būti naudojami yra tie, kurie nereikia pasitikėjimo būsenos vykdyti. Šie veiksmai su makrokomandos pradės veikti net tada, kai duomenų bazė yra išjungimo režimu (kai vykdoma negali VBA). Duomenų bazių, kuriose yra makrokomandų veiksmų, kurie nėra patikimų sąraše, ar duomenų bazėse, kuriose yra VBA kodas – turi būti aiškiai kaip patikimą būseną.

 • Klaidų taisymas ir derinimas   Office Access 2007 pateikia naujus makrokomandų veiksmus, įskaitant Esant_klaidai (panašus į "Klaida dėl" sakinį VBA) ir Išvalyti_makrokomandos_klaidą, kurie leidžia atlikti konkrečius veiksmus, kai klaidos atsiranda, kai jūsų makrokomanda. Be to, į naują veiksmą Vienas_veiksmas leidžia įvesti vieno veiksmo režimą bet kuriuo metu, kad makrokomanda, kad būtų galima stebėti, kaip makrokomanda veikia vieną veiksmą vienu metu. 

 • Laikini kintamieji    Trys nauji makrokomandų veiksmai (Nustatyti_laikiną_kintamąjį, Pašalinti_laikiną_kintamąjįir Pašalinti_visus_laikinus_kintamuosius) leidžia kurti ir naudoti laikinai kintamuosius makrokomandose. Galite naudoti šiuos sąlyginėmis išraiškomis kontroliuoti makrokomandas, ar perduoti duomenis į ir iš ataskaitų ir formų arba jokiais kitais tikslais, kad reikia laikinojo saugojimo vietos reikšmę. Šie Laikini kintamieji taip pat pasieksite VBA kode, taip pat galite juos perduoti duomenis į ir iš VBA modulių.

Puslapio viršus


Makrokomandos kūrimas

Programoje Office Access 2007 makrokomanda ar makrokomandų grupė gali būti makrokomandos objekte (kartais vadinama atskira makrokomanda) arba makrokomanda gali būti įtaisyta kiekvienos formos, ataskaitos ar valdiklio veiksmo įvykio ypatybėje. Įtaisytosios makrokomandos tampa objekto ar valdiklio, kuriame yra įtaisytos, dalimi. Atskiros makrokomandos matomos dalies Makrokomandos naršymo srityje, o įtaisytosios – nematomos.

Makrokomandų daryklė funkcijų

Autonominės makrokomandos kūrimas

Makrokomandų grupės kūrimas

Įdėtosios makrokomandos kūrimas

Pavyzdys: Įdėti makrokomandą įvykis nesant duomenims, ataskaitos

Makrokomandos redagavimas

Sužinokite daugiau apie makrokomandų veiksmai

Makrokomandų daryklės priemonės

Makrokomandų daryklė naudojama kurti ir modifikuoti makrokomandas. Norėdami atidaryti makrokomandų daryklę:

 • Skirtuko kūrimasgrupėje, spustelėkite makrokomandos. Jei ši komanda yra negalima, spustelėkite rodyklę, esančią po modulis arba mygtuką Klasės modulis , ir spustelėkite makrokomandos. Mygtuko paveikslėlis

  Programa Access rodo makrokomandų daryklę.

Makrokomandų daryklę galite naudoti norėdami sudaryti sąrašą veiksmų, kuriuos norite atlikti, kai vykdoma makrokomanda. Pirmą kartą atidarius makrokomandų daryklę, rodomi stulpeliai Veiksmas, Argumentai ir Komentaras.

Dalyje Veiksmo argumentai įvedami ir redaguojami kiekvieno makrokomandos veiksmo argumentai, jei jie privalomi. Rodomas aprašo laukas, pateikiantis trumpą kiekvieno rodomo veiksmo ar argumento aprašymą. Spustelėkite veiksmą arba veiksmo argumentą, jei norite lauke perskaityti jo aprašą.

Ši lentelė rodo makrokomandų daryklės skirtuke Dizainas galimas komandas.

Grupė

Komanda

Aprašas

Įrankiai   

Vykdyti   

Atlieka makrokomandoje surašytus veiksmus.

Vieną veiksmą   

Įgalina vieno veiksmo režimą. Paleidus makrokomandą šiuo režimu, kiekvienas veiksmas vykdomas atskirai. Užbaigus kiekvieną veiksmą, rodomas dialogo langas Vienas makrokomandos veiksmas. Dialogo lange spustelėkite Veiksmas, kad pereitumėte prie kito veiksmo. Spustelėkite Stabdyti visas makrokomandas, kad sustabdytumėte šią ir bet kokią kitą makrokomandą. Spustelėkite Tęsti norėdami išeiti iš vieno veiksmo režimo ir likusius veiksmus atlikti be sustojimų.

Daryklė   

Įvedus veiksmo argumentą, kuriame yra išraiška, šis mygtukas įgalinamas. Spustelėkite Daryklė, kad atidarytumėte dialogo langą Išraiškos daryklė, kurį galite naudoti išraiškai kurti.

Eilučių   

Eilučių įterpimas   

Įterpia vieną ar kelias tuščias veiksmo eilutes virš pasirinktos eilutės ar eilučių.

Naikinti eilutes   

Panaikina pasirinktą veiksmo eilutę ar eilutes.

Rodyti/slėpti   

Rodyti visus veiksmus   

Išplečiamajame sąraše Veiksmas rodo daugiau ar mažiau makrokomandų veiksmų.

 • Norėdami rodyti ilgesnį makrokomandos veiksmų sąrašą, spustelėkite Rodyti visus veiksmus. Kai galimas ilgesnis makrokomandos veiksmų sąrašas, mygtukas Rodyti visus veiksmus rodomas kaip pažymėtas. Jei pasirenkate makrokomandos veiksmą iš šio ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo, gali tekti suteikti duomenų bazei atskirą pasitikėjimo būseną, kad galėtumėte atlikti veiksmą.

 • Norėdami pereiti iš ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo į trumpesnį, rodantį tik tuos veiksmus, kurie gali būti naudojami nepasitikėjimo būsenos duomenų bazėje, įsitikinkite, kad mygtukas Rodyti visus veiksmus nepažymėtas.

  Patarimas: Jei mygtukas Rodyti visus veiksmus pažymėtas, spustelėkite mygtuką Rodyti visus veiksmus, kad išvalytumėte pažymėjimą.

  Kai mygtukas Rodyti visus veiksmus nepažymėtas, galimas trumpesnis patikimų makrokomandos veiksmų sąrašas.

Makrokomandų pavadinimai   

Rodo arba slepia stulpelį Makrokomandos pavadinimas . Makrokomandų pavadinimai reikalingi makrokomandų grupėse nuo kito atskirti atskirų makrokomandų, tačiau kitu atveju makrokomandų pavadinimai yra pasirinktinis. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje kurti makrokomandų grupę, šiame straipsnyje.

Sąlygos   

Rodo arba slepia stulpelį Sąlyga. Šis stulpelis naudojamas išraiškoms, valdančioms veiksmo atlikimą laiką, įvesti.

Argumentai   

Rodo arba slepia stulpelį Argumentai. Šis stulpelis rodo kiekvieno makrokomandos veiksmo argumentus ir palengvina makrokomandos skaitymą. Jei stulpelis Argumentai nerodomas, reikia spustelėti kiekvieną veiksmą, kad perskaitytumėte argumentus dalyje Veiksmo argumentai. Argumentų negalima įvesti stulpelyje Argumentai.

Į skyriaus pradžią

Atskiros makrokomandos kūrimas

 • Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Makrokomanda. Jei ši komanda negalima, spustelėkite rodyklę po mygtuku Modulis arba Klasės modulis, tada spustelėkite Makrokomanda.

 • Rodoma makrokomandų daryklė.

 • Veiksmo įtraukimas į makrokomandą:

  1. Makrokomandų daryklėje spustelėkite pirmą tuščią stulpelio Veiksmas langelį.

  2. Įveskite norimą naudoti veiksmą arba spustelėkite rodyklę, kad būtų rodomas veiksmų sąrašas, ir pasirinkite norimą naudoti veiksmą.

  3. Dalyje Veiksmo argumentai, nurodyti argumentus veiksmo, jei jų reikia. Norėdami peržiūrėti kiekvieną argumente trumpą aprašą, spustelėkite į argumento lauką, ir tada skaityti argumento aprašas dešinėje pusėje.
   Patarimai

   • Galite nustatyti veiksmo argumentų, kurių parametrai yra duomenų bazės objekto pavadinimas, argumentą, vilkdami objektą iš naršymo srities į veiksmo argumento lauką Objekto pavadinimas .

   • Taip pat galite sukurti veiksmą, vilkdami duomenų bazės objektą iš naršymo srities į tuščią makrokomandų daryklės eilutę. Jei velkate lentelę, užklausą, formą, ataskaitą ar modulį į makrokomandų daryklę, programa Access prideda veiksmą, kuris atidaro lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą. Jei velkate makrokomandą į makrokomandos daryklę, programa Access prideda makrokomandą vykdantį veiksmą.

  4. Pasirinktinai įveskite veiksmo komentarą.

 • Norėdami prie makrokomandos pridėti daugiau veiksmų, pereikite prie kitos veiksmo eilutė ir pakartokite antrą veiksmą. Programa Access atlieka veiksmus surašyta tvarka.

Į skyriaus pradžią

Makrokomandų grupės kūrimas

Jei norite sujungti kelias susijusias makrokomandas į vieną makrokomandos objektą, galite sukurti makrokomandų grupę.

 • Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Makrokomanda. Jei ši komanda negalima, spustelėkite rodyklę po mygtuku Modulis arba Klasės modulis, tada spustelėkite Makrokomanda.

 • Rodoma makrokomandų daryklė.

 • Skirtuko dizainas grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Makrokomandos pavadinimai Mygtuko paveikslėlis , jei jis dar nepažymėtas. Stulpelis Makrokomandos pavadinimas rodomas makrokomandų kūrimo priemonę.

  Pastaba: Makrokomandų grupėse makrokomandų pavadinimai yra būtini norint atskirti individualias makrokomandas. Makrokomandų pavadinimai rodomi toje pačioje eilutėje, kaip ir pirmas makrokomandos veiksmas. Makrokomandos pavadinimo stulpelis paliktas tuščias bet kokiam tolesniam makrokomandos veiksmui. Makrokomanda baigiasi kitame makrokomandos pavadinimo stulpelio įraše.

 • Stulpelyje Makrokomandos pavadinimas įveskite pirmos makrokomandų grupės makrokomandos pavadinimą.

 • Pridėkite veiksmus, kuriuos turėtų atlikti pirma makrokomanda:

  1. Stulpelyje Veiksmas spustelėkite rodyklę, kad būtų rodomas veiksmų sąrašas.

  2. Spustelėkite norimą pridėti veiksmą.

  3. Dalyje Veiksmo argumentai, nurodyti argumentus veiksmo, jei jų reikia. Norėdami peržiūrėti kiekvieną argumente trumpą aprašą, spustelėkite į argumento lauką, ir tada skaityti argumento aprašas dešinėje pusėje.
   Patarimai

   • Galite nustatyti veiksmo argumentų, kurių parametrai yra duomenų bazės objektų pavadinimai, argumentą, vilkdami objektą iš naršymo srities į veiksmo argumento lauką Objekto pavadinimas.

   • Taip pat galite sukurti veiksmą, vilkdami duomenų bazės objektą iš naršymo srities į tuščią makrokomandų daryklės eilutę. Jei velkate lentelę, užklausą, formą, ataskaitą ar modulį į makrokomandų daryklę, programa Access prideda veiksmą, kuris atidaro lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą. Jei velkate makrokomandą į makrokomandos daryklę, programa Access prideda makrokomandą vykdantį veiksmą.

  4. Pasirinktinai įveskite veiksmo komentarą.

 • Pereikite prie kitos tuščios stulpelio Makrokomandos pavadinimas eilutės ir įveskite kitos makrokomandos grupės makrokomandos pavadinimą.

 • Pridėkite veiksmus, kuriuos turėtų atlikti makrokomanda:

 • Nustatydami kiekvieną grupės makrokomandą pakartokite 5 ir 6 veiksmus.

Pastaba: 

 • Jeigu paleidžiate makrokomandą grupę spustelėdami ją naršymo srityje, arba spustelėdami paleisti Mygtuko paveikslėlis skirtuko dizainas grupėje Įrankiai , prieigos makrokomandą pirmą tik sustabdyti, kai jis pasiekia antrą makrokomandos pavadinimas.

 • Įrašius makrokomandų grupę, nurodytas pavadinimas yra visos makrokomandų grupės pavadinimas. Šis pavadinimas rodomas naršymo srities dalyje Makrokomandos. Norėdami nurodyti atskirą makrokomandų grupės makrokomandą, naudokite sintaksę:

  makrokomandą

  Pavyzdžiui, mygtukai.produktai nurodo mygtukai makrokomandų grupės makrokomandą produktai. Sąraše makrokomandos, pvz., veiksmo Vykdyti_makrokomandą argumentų sąraše Makrokomandos pavadinimas Access rodo makrokomandą produktai kaip mygtukai.produktai.

Į skyriaus pradžią

Įtaisytosios makrokomandos kūrimas

Įtaisytosios makrokomandos skiriasi nuo atskirų makrokomandų tuo, kad įtaisytosios makrokomandos saugomos formų, ataskaitų ar valdiklių įvykių ypatybėse. Jos nerodomos kaip naršymo srities dalies Makrokomandos objektai. Tai palengvina duomenų bazės valdymą, nes nebereikia sekti atskirų makrokomandos objektų, kuriuose yra formos ar ataskaitos makrokomandos. Norėdami sukurti įtaisytąją makrokomandą, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Atidarykite formą arba ataskaitą, kuriuose bus makrokomandos dizaino rodinyje arba maketo rodinys. Norėdami atidaryti formą arba ataskaitą, naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis arba Maketo rodinys Mygtuko paveikslėlis .

 2. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 3. Spustelėkite valdiklį arba sekciją, turinčią įvykio ypatybę, kurioje norite įtaisyti makrokomandą.

  Norėdami pasirinkti visą formą ar ataskaitą, išplečiamojo sąrašo ypatybių lapo viršuje spustelėkite Ataskaita.

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Įvykis.

 5. Spustelėkite ypatybę įvykį, kurį norite įdėti makrokomandą ir spustelėkite šalia lauko Daryklės mygtukas .

 6. Dialogo lange Daryklės pasirinkimas spustelėkite Makrokomandos daryklė, tada – Gerai.

 7. Makrokomandų daryklėje spustelėkite pirmą tuščią stulpelio Veiksmas eilutę.

 8. Išplečiamajame sąraše Veiksmas spustelėkite norimą veiksmą.

 9. Užpildykite reikiamus argumentus srityje Veiksmo argumentai ir pereikite prie kitos veiksmo eilutės.

 10. Kartokite 8 ir 9 veiksmus, kol baigsite makrokomandą.

 11. Spustelėkite įrašyti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite uždaryti Mygtuko paveikslėlis .

Makrokomanda bus vykdoma kaskart paleidus įvykį.

Pastaba: Programa Access leidžia kurti makrokomandų grupę kaip įtaisytąją makrokomandą. Tačiau tik pirmasis makrokomandų grupės veikia, kai įvykį. Vėliau makrokomandos nepaisoma, nebent jie yra vadinami iš per įdėtosios makrokomandos, pati (pvz., pagal Esant_klaidai) .

Į skyriaus pradžią

Pavyzdys: makrokomandos įgalinimas ataskaitos įvykyje Nesant duomenims

Kai vykdote ataskaitą ir jos duomenų šaltinis neturi jokių įrašų, ataskaita rodo tuščią puslapį ( t. y. puslapį, neturintį jokių duomenų). Jei norite, kad vietoj puslapio būtų rodomas pranešimo laukas, o ataskaita išvis nebūtų rodoma, idealus pasirinkimas – naudoti įtaisytąsias makrokomandas.

 1. Atidarykite ataskaitą kaip dizaino arba maketo rodinį.

 2. Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 3. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Įvykis.

 4. Spustelėkite Nesant duomenims.

 5. Spustelėkite Daryklės mygtukas .

 6. Dialogo lange Daryklės pasirinkimas spustelėkite Makrokomandos daryklė, tada – Gerai.

 7. Įveskite veiksmus ir argumentus iš šios lentelės.

Veiksmas

Argumentai

Pranešimo_laukas

Įrašų nerasta., Taip, Informacija, Jokių duomenų

Atšaukti_įvykį

[jokių argumentų]

 1. Įsidėmėkite, kad ankstesnė lentelė rodo argumentus taip, kaip jie rodomi stulpelyje Argumentai. Jie yra įvedami dalyje Veiksmo argumentai taip, kaip nurodyta šioje lentelėje.

Veiksmo argumentas

Reikšmė

Pranešimas

Įrašų nerasta.

Pypsėjimas

Taip

Tipas

Informacija

Pavadinimas

Jokių duomenų

 1. Spustelėkite Uždaryti.

  Makrokomandų daryklė uždaroma ir įvykis Nesant duomenims rodo [Įdėtoji makrokomanda].

 2. Įrašykite ir uždarykite ataskaitą.

Kitą kartą paleidus ataskaitą ir neradus įrašų, rodomas pranešimo laukas. Pranešimo lauke spustelėjus Gerai, ataskaita atšaukiama nerodant tuščio puslapio.

Į skyriaus pradžią

Makrokomandų redagavimas

 • Norėdami įterpti veiksmo eilutė     Spustelėkite makrokomandos eilutės, virš kurios norite įterpti naują veiksmą, ir tada skirtuko dizainas grupėje eilutes , spustelėkite Įterpti eilutes Mygtuko paveikslėlis .

 • Norėdami panaikinti veiksmo eilutė     Spustelėkite veiksmo eilutė, kurį norite panaikinti, ir tada skirtuko dizainas grupėje eilutes , spustelėkite Naikinti eilutes Mygtuko paveikslėlis .

 • Norėdami perkelti veiksmo eilutę,    pasirinkite veiksmą spustelėdami eilutės parinkiklį kairėje veiksmo pavadinimo pusėje. Vilkite eilutės parinkiklį, kad perkeltumėte veiksmą į naują vietą.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie makrokomandų veiksmus

Dirbdami su makrokomandų darykle, apie veiksmą arba argumentą sužinoti daugiau galite spustelėję jį ir perskaitę aprašą, esantį makrokomandos daryklės lango apatinio dešiniojo kampo lauke. Taip pat kiekvienas makrokomandos veiksmas turi susijusį žinyno straipsnį. Norėdami sužinoti daugiau apie veiksmą, spustelėkite jį veiksmų sąraše ir paspauskite F1.

Puslapio viršus

Makrokomandos vykdymas

Atskiro makrokomandą galima paleisti bet kuriame iš šių būdų: tiesiogiai (pavyzdžiui, iš naršymo srities), makrokomandų grupės, kitai makrokomandai, iš VBA modulyje, arba atsakymas į įvykį, kuris atsiranda formoje, ataskaitoje ar valdiklyje. Makrokomandos, įdėta į formoje, ataskaitoje ar valdiklis gali būti vykdomos spustelėdami paleisti Mygtuko paveikslėlis skirtuke dizainas , kai makrokomandos dizaino rodinyje kitu atveju makrokomanda bus vykdoma tik kiekvieną kartą, kai jos susietos įvykį.

Tiesioginis makrokomandos vykdymas

Norėdami vykdyti makrokomandą tiesiogiai, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pereikite prie makrokomandos naršymo srityje ir dukart spustelėkite makrokomandos pavadinimą.

 • Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje makrokomandos spustelėkite Paleisti makrokomandą Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite makrokomandą, Makrokomandos pavadinimas sąraše ir spustelėkite gerai.

 • Jei makrokomandą atidaryta kaip dizaino rodinį, spustelėkite paleisti Mygtuko paveikslėlis skirtuko dizainas grupėje Įrankiai . Norėdami atidaryti makrokomandos dizaino rodinyje, naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis .

Makrokomandos vykdymas naudojant makrokomandų grupę

Norėdami vykdyti makrokomandą, esančią makrokomandų grupėje, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje makrokomandos spustelėkite Paleisti makrokomandą Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite makrokomandos sąraše Makrokomandos pavadinimas .

  Prieigos yra kiekvienos makrokomandos įrašą į kiekvieną makrokomandų grupę tokiu formatu makrokomandą.

 • Spustelėkite Gerai.

 • Nurodykite makrokomandą aplinkoje įvykio ypatybė formos arba ataskaitos arba Vykdyti_makrokomandą makrokomandos pavadinimo argumentą. Nurodo makrokomandą naudodami šią sintaksę:

  makrokomandų_grupės_pavadinimas.makrokomandos_pavadinimas

  Pavyzdžiui, šio įvykio ypatybės parametras vykdo makrokomandą Kategorijos, esančią makrokomandų grupėje Formos komutatoriaus mygtukai:

  Formos komutatoriaus mygtukai.Kategorijos

 • Vykdyti makrokomandą, kuri yra per VBA procedūros makrokomandų grupės naudodami objekto DoCmd metodą ir naudodami sintaksę rodomas anksčiau kreiptis į makrokomandą.

Makrokomandos vykdymas naudojant kitą makrokomandą arba VBA procedūrą

Įtraukite Vykdyti_makrokomandą prie makrokomandos procedūros.

 • Norėdami įtraukti makrokomandos veiksmo Vykdyti_makrokomandą , veiksmų sąrašo tuščioje veiksmo eilutėje spustelėkite Vykdyti_makrokomandą ir nustatykite Makrokomandos pavadinimo argumentą pavadinimą, kurį norite vykdyti makrokomandą.

 • Vykdyti_makrokomandą pridėti prie VBA procedūros, jūsų procedūros įtraukite objekto DoCmd metodą , ir tada nurodykite pavadinimą, kurį norite vykdyti makrokomandą. Pavyzdžiui, šiuos egzempliorius metodą , bus vykdoma makrokomanda mano makrokomanda:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makrokomandos vykdymas kaip atsakymas į formos, ataskaitos ar valdiklio veiksmą

Nors ir galite įtaisyti makrokomandą tiesiogiai į formų, ataskaitų ir valdiklių įvykių ypatybes, vis dar galite kurti atskiras makrokomandas ir susieti jas su įvykiais, t. y. taip, kaip makrokomandos buvo naudojamos ankstesnėse Access versijose.

 1. Sukūrę atskirą makrokomandą, atidarykite formą arba ataskaitą kaip dizaino arba maketo rodinį.

 2. Atidarykite formos ar ataskaitos ypatybių lapą arba formos ar ataskaitos sekciją arba valdiklį.

 3. Spustelėkite skirtuką Įvykis.

 4. Spustelėkite ypatybę įvykio įvykį, kurį norite paleisti makrokomandą. Pvz., pasikeičia paleisti makrokomandą, spustelėkite ypatybę Keičiant .

 5. Išplečiamajame sąraše spustelėkite atskiros makrokomandos pavadinimą.

 6. Įrašykite formą ar ataskaitą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×