Įvadas į lenteles

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Naudodami duomenų bazę duomenis saugote lentelėse – pagal temas sudarytuose sąrašuose, kuriuose duomenys pateikiami kaip įrašai. Pvz., galite sukurti lentelę Kontaktai, norėdami saugoti vardų, el. pašto adresų ir telefono numerių sąrašą.

Šiame straipsnyje pateikiama " Microsoft Access 2010" lentelių apžvalga ir pristatomos naujos arba pašalinti lentelės funkcijas. Taip pat šiame straipsnyje aiškinama, kaip sukurti turinį, kaip įtraukti laukus į lentelę, kaip nustatyti lentelės pirminis raktasir kaip laukai ir lentelės ypatybių nustatymas.

Kurdami duomenų bazę pirmiausia turite suplanuoti visas jos lenteles ir nuspręsti, kaip jos bus susijusios viena su kita. Prieš kurdami lenteles, turite atidžiai apsvarstyti savo poreikius ir nuspręsti, kokios lentelės jums reikalingos. Duomenų bazių planavimo ir kūrimo įžangą rasite straipsnyje Duomenų bazės kūrimo pagrindai ir spustelėdami skyriuje Taip pat skaitykite esančius saitus.

Pastaba : Negalimas žiniatinklio lentelių dizaino rodinys. Vietoj jo galite naudoti dizaino funkcijas, dabar esančias rodinyje Duomenų lapas. Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazės dizainą rasite straipsnyje Žiniatinklyje bendrai naudojamos duomenų bazės kūrimas.

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Lentelės specifikacijos

Kas naujo

Naujos lentelės kūrimas

Lentelės pirminio rakto nustatymas

Lentelės ypatybių nustatymas

Lauko įtraukimas į lentelę

Apskaičiuoto lauko kūrimas

Lauko ypatybių nustatymas

Apžvalga

Lentelė yra duomenų bazės objektas, kurį naudojate duomenims apie tam tikrą subjektą, pvz., darbuotojus ar gaminius, saugoti. Lentelę sudaro įrašai ir laukai.

Kiekvieną įrašą sudaro duomenys apie vieną lentelės subjekto egzempliorių, pvz., tam tikrą darbuotoją. Įrašas paprastai dar vadinamas eilute arba egzemplioriumi.

Kiekvieną įrašą sudaro duomenys apie vieną lentelės subjekto aspektą, pvz., vardas arba el. pašto adresas. Laukas dažnai dar vadinamas stulpeliu arba atributu.

Įrašą sudaro laukų reikšmės, pvz., Contoso, Ltd. arba kazkas@example.com. Lauko reikšmė paprastai dar vadinama faktu.

„Access“ lentelė Klientai, pateikianti įrašų ir laukų išdėstymą

1. Įrašas

2. Laukas

3. Lauko reikšmė

Duomenų bazėje gali būti daug lentelių, kiekvienoje jų yra informacija apie skirtingą objektą. Kiekvienoje lentelėje gali būti daug skirtingų duomenų tipų, pvz., teksto, skaičių, datos ir paveikslėlių, laukų.

Išoriniai duomenys

Galite susieti įvairius išorinių duomenų šaltinius, pvz., kitas duomenų bazes, teksto failus ir „Excel“ darbaknyges. Kai susiejate su išoriniais duomenimis, „Access“ gali naudoti saitą lyg tai būtų lentelė. Galite redaguoti susietosios lentelės duomenis ir kurti ryšius, apimančius susietąsias lenteles, tačiau tai priklauso nuo išorinio duomenų šaltinio ir jūsų saito sukūrimo būdo. Išorinių duomenų dizaino naudodami saitą keisti negalite.

Lentelių ir laukų ypatybės

Lentelės ir laukai turi ypatybes, kurias galite nustatyti, norėdami kontroliuoti jų charakteristikas ar veikimą.

Lentelių ir laukų ypatybių lapai
Lentelė atidaroma kaip dizaino rodinys.

1. Lentelės ypatybės

2. Lauko ypatybės

„Access“ duomenų bazės lentelių ypatybės yra lentelių atributai, kurie turi įtakos visos lentelės išvaizdai ir veikimui. Lentelės ypatybės nustatomos lentelės ypatybių lape, esančiame dizaino rodinyje. Pvz., galite nustatyti lentelės ypatybę Numatytosios reikšmės rodinys, norėdami nurodyti, kaip lentelė turi būti rodoma pagal numatytuosius nustatymus.

Lauko ypatybė taikoma tam tikram laukui lentelėje ir apibrėžia vieną iš lauko charakteristikų arba lauko veikimo aspektą. Kai kurias lauko ypatybes galite nustatyti duomenų lapo rodinys. Taip pat galite nustatyti bet kurią lauko ypatybę dizaino rodinyje, naudodami sritį Lauko ypatybės.

Duomenų tipai

Kiekvienas laukas turi duomenų tipą. Lauko duomenų tipas nurodo lauke saugomų duomenų rūšį, pvz., didžiulis teksto kiekis ar pridėti failai.

Parametras Duomenų tipas

Duomenų tipas yra lauko ypatybė, tačiau ji skiriasi nuo kitų lauko ypatybių šiuo požiūriu:

 • Lauko duomenų tipą nustatote lentelės dizaino tinklelyje, o ne srityje Lauko ypatybės.

 • Lauko duomenų tipas lemia kitas lauko ypatybes.

 • Kurdami lauką turite nustatyti lauko duomenų tipą.

  Pastaba : Galite sukurti naują lauką „Access“ įvesdami duomenis į naują stulpelį duomenų lapo rodinyje. Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ laukui automatiškai priskiria duomenų tipą pagal jūsų įvestą reikšmę. Jei joks duomenų tipas nėra numanomas pagal įvestį, „Access“ nustato duomenų tipą Tekstas. Jei reikia, galite keisti duomenų tipą naudodami juostelę, kuri yra naujos „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja dalis.

Automatinio duomenų tipo aptikimo pavyzdžiai

Toliau pateiktame pavyzdyje rodoma, kaip veikia automatinis duomenų tipo aptikimas duomenų lapo rodinyje.

Jei įvedate:

Programa Access sukuria lauką, kurio duomenų tipas yra:

Darius

Tekstas

http://www.contoso.com

Galite naudoti bet kokį galiojantį interneto protokolo prefiksą. Pavyzdžiui, http://, https://, ir mailto:, yra galiojantys prefiksai.

Hipersaitas

1

Skaičius, Ilgasis sveikasis skaičius

50 000

Skaičius, Ilgasis sveikasis skaičius

50 000,99

Skaičius, Dvigubasis

50000,389

Skaičius, Dvigubasis

12/67

Atpažįstami datos ir laiko formatai yra iš jūsų vartotojo lokalės.

Data/laikas

2006, gruodžio 31

Data/laikas

10:50:23

Data/laikas

10:50 prieš pusiaudienį

Data/laikas

17:50

Data/laikas

12,50 Lt

Atpažįstami valiutos simboliai yra iš jūsų vartotojo lokalės.

Valiuta

21,75

Skaičius, Dvigubasis

123,00%

Skaičius, Dvigubasis

3,46E+03

Skaičius, Dvigubasis

Lentelės ryšiai

Nors kiekvienoje lentelėje saugomi duomenys apie skirtingus subjektus, duomenų bazės lentelėse paprastai saugomi duomenys apie subjektus, kurie susiję vienas su kitu. Pavyzdžiui, duomenų bazėje gali būti:

 • Klientų lentelė, kurioje yra jūsų įmonės klientai ir jų adresai.

 • Jūsų parduodamų produktų lentelė, kurioje yra kiekvieno elemento kainos ir paveikslėliai.

 • Užsakymų lentelė, kuri seka klientų užsakymus.

Kadangi duomenis apie skirtingus subjektus laikote atskirose lentelėse, jums reikia kažkokio būdo, kaip tuos duomenis susieti, kad galėtumėte lengvai sujungti tų atskirų lentelių susijusius duomenis. Norėdami sujungti skirtingose lentelėse laikomus duomenis, sukurkite ryšius. Ryšys yra loginė dviejų lentelių jungtis, kuri nurodo bendrus lentelių laukus.

Raktai

Laukai, kurie yra lentelių ryšių dalis, vadinami raktais. Raktą dažniausiai sudaro vienas laukas, tačiau jį gali sudaryti ir daugiau nei vienas laukas. Yra dviejų rūšių raktai:

 • Pirminis raktas    Lentelė gali turėti tik vieną pirminį raktą. Pirminį raktą sudaro vienas ar daugiau laukų, kurie unikaliai identifikuoja kiekvieną jūsų lentelėje laikomą įrašą. Dažnai naudojamas unikalus identifikacijos numeris, pvz., ID, serijos numeris arba kodas, kuris veikia kaip pirminis raktas. Pvz., jūs turite lentelę Klientai, kurioje kiekvienas klientas turi savo unikalų kliento ID. Kliento ID laukas yra lentelės Klientai pirminis raktas. Kai pirminį raktą sudaro daugiau nei vienas laukas, dažniausiai tai yra anksčiau naudoti laukai, kurie kartu paėmus suteikia unikalias reikšmes. Pvz., lentelės apie žmones pirminis raktas gali būti pavardės, vardo ir gimimo datos derinys.

 • Išorinis raktas    Lentelė gali turėti ir vieną ar daugiau išorinių raktų. Išoriniame rakte yra reikšmės, atitinkančios kitos lentelės pirminio rakto reikšmes. Pavyzdžiui, galite turėti lentelę Užsakymai, kurioje kiekvienas užsakymas turi kliento ID, atitinkantį lentelės Klientai įrašą. Laukas Kliento ID yra lentelės Užsakymai išorinis raktas.

Raktų laukų reikšmių atitikimas suformuoja lentelės ryšių pagrindą. Naudokite lentelės ryšį susijusių lentelių duomenims sujungti. Pvz., tarkime, kad turite lentelę Klientai ir lentelę Užsakymai. Lentelės Klientai kiekvienas įrašas yra identifikuojamas pagal pirminio rakto lauko ID.

Norėdami susieti kiekvieną užsakymą su klientu, į lentelę Užsakymai įtraukite išorinio rakto lauką, kuris atitiks lentelės Klientai lauką ID, o tada sukurkite dviejų raktų ryšį. Kai įtraukiate įrašą į lentelę Užsakymai, naudojate kliento ID reikšmę, kuri paimama iš lentelės Klientai. Kai tik norite peržiūrėti informaciją apie užsakymo klientą, naudojate ryšį, kad identifikuotumėte, kurie lentelės Klientai duomenys, kuriuos lentelės Užsakymai duomenis atitinka.

„Access“ lentelės ryšys parodytas lange Ryšiai
Lentelės ryšys parodytas lange Ryšiai.

1. Pirminis raktas vaizduojamas kaip rakto piktograma šalia lauko pavadinimo.

2. Išorinis raktas reiškia, kad nėra rakto piktogramos.

Ryšių naudojimo privalumai

Duomenų laikymas atskirai susijusiose lentelėse duoda tokios naudos:

 • Nuoseklumas    Kadangi kiekvienas duomenų elementas įrašomas tik kartą ir vienoje lentelėje, yra mažiau galimybių netikslumams ir prieštaringumams atsirasti. Pvz., kliento vardą išsaugote tik vieną kartą lentelėje apie klientus, nereikia saugoti pakartotinai (nes tokiu būdu galima padaryti klaidų) lentelėje, kurioje laikomi užsakymų duomenys.

 • Veiksmingumas    Kadangi duomenys įrašomi tik vienoje vietoje, tai reiškia, kad naudojama mažiau disko vietos. Be to, mažesnės lentelės greičiau pateikia duomenis nei didelės. Pagaliau, jei nenaudojate atskirų lentelių atskiriems subjektams saugoti, savo lentelėse naudojate nulines reikšmes (duomenų nebuvimas) ir dubliuojate reikšmes, o tokiu būdu eikvojate vietą ir trukdote našumui.

 • Aiškumas    Lengviau suprasti duomenų bazės struktūrą, jei subjektai tinkamai suskirstyti į lenteles.

Patarimas : Planuokite savo lenteles turėdami omenyje ryšius. Galite naudoti peržvalgos vedlį išorinio rakto laukui sukurti, jei lentelė, kurioje yra atitinkamas pirminis raktas, jau yra. Peržvalgos vedlys sukuria ryšį už jus.

Puslapio viršus

Lentelės specifikacijos

Access 2010, lentelėje yra tokie praktinio limitai:

Atributas

Didžiausia

Lentelės pavadinimo simbolių skaičius

64

Lauko pavadinimo simbolių skaičius

64

Lentelės laukų skaičius

255

Atidarytų lentelių skaičius

2048; į šį skaičių įeina lentelės, atidarytos Access viduje

Lentelės dydis

2 gigabaitai, atėmus sistemos objektams reikalingą vietą

Lauko Tekstas simbolių skaičius

255

Lauko Atmintinė simbolių skaičius

65 535, kai duomenys įvedami naudojant vartotojo sąsają;
2 gigabaitai simboliams saugoti, kai duomenys įvedami programiškai

Lauko OLE objektas dydis

1 gigabaitas

Lentelės indeksų skaičius

32

Indekso laukų skaičius

10

Tikrinimo pranešimo simbolių skaičius

255

Tinkamumo taisyklės simbolių skaičius

2 048

Lentelės arba lauko aprašo simbolių skaičius

255

Įrašo simbolių skaičius (išskyrus laukus Atmintinė ir OLE objektas), kai laukų ypatybė UnicodeCompression nustatyta kaip Taip

4 000

Lauko ypatybės parametro simbolių skaičius

255

Puslapio viršus

Kas naujo

Kuo skiriasi nuo „Access 2007“

Kurti lentelę " Access 2010 " yra labai panašus procesas, Norėdami sukurti lentelę programoje "Access 2007". Tačiau Access 2010 yra daug naujų funkcijų, kurios susijusios su lentelėse:

 • Duomenų makrokomandos    Dabar galite pridėti makrokomandų prie lentelėse esančių įvykių, o tai suteikia galimybę atlikti veiksmus, kai tik įrašas modifikuotas, įterptas ar panaikintas. Šios makrokomandos gali būti naudojamos, pvz., duomenims patikrinti ar skaičiuoti.

 • Apskaičiuotų duomenų tipas    Šis naujas duomenų tipas leidžia jums sukurti lauką, pagal tos pačios lentelės kitų laukų apskaičiavimą. Pvz., galite sukurti lauką Eilutės suma, kuriame yra lauko Kiekis ir lauko Vieneto kaina sandauga. Tada, jei atnaujinsite lauką Kiekis ar Vieneto kaina, lauko Eilutės suma reikšmė bus atnaujinta automatiškai.

 • Žiniatinklio tarnybų prisijungimo galimybė    Be to, kad galite susieti su išoriniais duomenų šaltiniais, pvz., „Excel“ darbaknygėmis ir „SharePoint“ sąrašais, dabar galite prisijungti prie duomenų, esančių žiniatinklio svetainėse, kurios teikia žiniatinklio tarnybos sąsają. Pvz., galite susieti su duomenimis, kurie yra prekybos internetu žiniatinklio svetainėje, o tada sukurti savo taikomąją programą produktams peržiūrėti ar užsakymams pateikti.

 • Lentelių ir laukų šablonai pavyzdžiai pakeičiami    Access 2007 įvesta lentelių šablonai ir laukų šablonai. Lentelių šablonai buvo tuščias lenteles, kurias galite naudoti norėdami kurti naujas lenteles, įtaisytas suderinama su įtaisytųjų Windows SharePoint Services sąrašo:

  • Kontaktai

  • Užduotys

  • Problemos

  • Įvykiai

  • Turtas

   Access 2010, galite naudoti modelius, kai norite pridėti iš anksto sukurtas dalis į savo duomenų bazę. Modeliai gali būti lentelės, ir taip pat galite įtraukti kitų tipų duomenų bazės objektų, pvz., užklausos ir formas.

   Pastaba : Šioje temoje apie modelius neaiškinama. Daugiau informacijos žr. skyriuje Taip pat skaitykite.

Kuo skiriasi nuo „Access 2003“

 • Modeliai pakeitė lentelės vediklis    Programos Access versijose anksčiau nei 2007, naudojote lentelės vediklio greitai kurti lentelę iš atsakyti į keletą klausimų. Programoje "Access 2007", lentelės vedlys buvo pakeistas lentelių ir laukų šablonai. Modeliai Access 2010, pakeiskite lentelių ir laukų šablonai.

  Pastaba : Šioje temoje apie modelius neaiškinama. Daugiau informacijos žr. skyriuje Taip pat skaitykite.

 • Duomenų lapo kūrimas     Dabar galite kurti ir modifikuoti lenteles bei laukus dirbdami duomenų lapo rodinyje.

Puslapio viršus

Naujos lentelės kūrimas

Sukurkite naują lentelę, jei turite naują duomenų, kurie nepriklauso jokiai esamai lentelei, šaltinį.

Lentelę galite sukurti sukurdami naują duomenų bazę, įdėdami lentelę į egzistuojančią duomenų bazę arba importuodami ar susiedami lentelę iš kito duomenų šaltinio, pavyzdžiui, „Microsoft Office Excel“ darbaknygės, „Microsoft Office Word“ dokumento, tekstinio failo, žiniatinklio tarnybos ar kitos duomenų bazės. Kai sukuriate naują tuščią duomenų bazę, jums automatiškai įdedama nauja tuščia lentelė. Tada galite įvesti duomenis į lentelę, norėdami pradėti laukų apibrėžimą.

Ką norėtumėte daryti?

Naujos lentelės kūrimas naujoje duomenų bazėje

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

Naujos lentelės kūrimas naujoje duomenų bazėje

 1. Skirtuko lape Failas spustelėkite Naujas, o tada spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

 2. Lauke Failo vardas įrašykite naujos duomenų bazės failo vardą.

 3. Norėdami naršyti į kitą vietą, kurioje įrašysite duomenų bazę, spustelėkite aplanko piktogramą.

 4. Spustelėkite Kurti.

  Atidaroma nauja duomenų bazė, sukuriama nauja lentelė pavadinimu Lentelė1 ir atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

 1. Spustelėkite skirtuką failas , pasirinkite atidaryti, ir tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei pageidaujama duomenų bazė yra Naujausios duomenų bazės sąraše, spustelėkite ją.

   – arba –

  • Jei duomenų bazės Naujausios duomenų bazės dalyje Atidaryti dokumentą nėra, spustelėkite norimą parinktį.

 2. Dialogo lange Atidarymas pasirinkite norimą atidaryti duomenų bazę, o tada spustelėkite Atidaryti.

 3. Skirtuko Kūrimas grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė.

  Duomenų bazėje įterpiama nauja lentelė ir lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

Puslapio viršus

Lentelės kūrimas importuojant arba susiejant

Lentelę galite sukurti importuodami arba susiedami duomenis, saugomus kitur. Galite importuoti arba susieti duomenis, esančius „Excel“ darbalapyje, Windows SharePoint Services sąraše, XML faile, kitoje „Access“ duomenų bazėje, „Microsoft Office Outlook“ aplanke ar kitur.

Kai importuojate duomenis, sukuriate tų duomenų kopiją naujoje lentelėje dabartinėje duomenų bazėje. Paskesni šaltinio duomenų pakeitimai poveikio importuotiems duomenims neturės, o importuotų duomenų pakeitimai nepaveikia šaltinio duomenų. Prisijungę prie duomenų šaltinio ir importavę jo duomenis, galite naudoti juos nebeprisijungdami prie šaltinio. Galite keisti importuotos lentelės dizainą.

Kai susiejate su duomenimis, dabartinėje duomenų bazėje sukuriate susietą lentelę, kuri reiškia tiesioginį saitą su esama informacija, saugoma kitur. Kai keičiate susietoje lentelėje esančius duomenis, juos keičiate šaltinyje. Visada pakeitus duomenis šaltinyje, pakeitimai bus matomi susietoje lentelėje. Jūs turite turėti galimybę prisijungti prie duomenų šaltinio visada, kai tik naudojate susietą lentelę. Susietos lentelės dizaino keisti negalite.

Pastaba : Negalite redaguoti duomenų „Excel“ darbalapyje naudodami susietąją lentelę. Norėdami išspręsti šią problemą, importuokite šaltinio duomenis į „Access“ duomenų bazę, tada susiekite su duomenų baze iš „Excel“. Daugiau informacijos apie susiejimą su „Access“ iš „Excel“ ieškokite „Excel“ žinyne arba žr. saitus, esančius skyriuje Taip pat žr..

Lentelės kūrimas susiejant arba importuojant išorinius duomenis

 1. Skirtuke Išoriniai duomenys, grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite vieną iš galimų duomenų šaltinių.

 2. Vykdykite dialogo lange, kuris rodomas kiekvienu etapu, pateikiamas instrukcijas.

  Access sukuria naują lentelę ir rodo ją naršymo srityje.

Patarimas : Taip pat galite susieti arba importuoti „SharePoint“ sąrašą, naudodami skirtuko Kurti komandą.

Puslapio viršus

„SharePoint“ svetainės naudojimas lentelei kurti

Galite sukurti lentelę į duomenų bazę, kuri importuoja iš ar nuorodos į "SharePoint" sąrašo. Taip pat galite kurti "naujas" SharePoint "sąrašą, naudodami iš anksto nustatytą šabloną. Iš anksto sukurtų šablonų, Access 2010 įtraukti kontaktus, užduotis, problemas ir įvykius.

 1. Skirtuko kūrimas grupėje lentelės spustelėkite "SharePoint" sąrašus.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Sukurkite „SharePoint“ sąrašą, pagrįstą šablonu

   1. Spustelėkite Kontaktai, Užduotys, Problemos arba Įvykiai.

   2. Dialogo lange Naujo sąrašo kūrimas įveskite URL, skirtą „SharePoint“ svetainei, kurioje norite sukurti sąrašą.

   3. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

   4. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę, pažymėkite žymės langelįBaigę atidarykite sąrašą (pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus).

  • Naujo pasirinktinio sąrašo kūrimas

   1. Spustelėkite Pasirinktinai.

   2. Dialogo lange Naujo sąrašo kūrimas įveskite URL, skirtą „SharePoint“ svetainei, kurioje norite sukurti sąrašą.

   3. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

   4. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę, pažymėkite žymės langelįBaigę atidarykite sąrašą (pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus).

  • Duomenų importavimas iš esamo sąrašo

   1. Spustelėkite Esamas SharePoint sąrašas.

   2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra norimi importuoti duomenys, URL.

   3. Spustelėkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, ir spustelėkite Pirmyn.

   4. Pažymėkite kiekvieno norimo importuoti „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

  • Saitas į esamą sąrašą

   1. Spustelėkite Esamas SharePoint sąrašas.

   2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis – „SharePoint“ svetainė įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra sąrašas, su kuriuo norite susieti, URL.

   3. Spustelėkite Duomenų šaltinį susieti kuriant susietą lentelę ir spustelėkite Pirmyn.

   4. Pažymėkite kiekvieno, su kuriuo norite susieti, „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

Puslapio viršus

Žiniatinklio tarnybos naudojimas lentelei kurti

Savo duomenų bazėje galite kurti lentelę, kuri prisijungia prie duomenų, esančių žiniatinklio svetainėje, kuri teikia žiniatinklio tarnybos sąsają.

Pastaba : Žiniatinklio tarnybos lenteles galima tik skaityti.

 1. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje importuoti ir susieti spustelėkite daugiau , ir tada spustelėkite Duomenų tarnyboss.

 2. Jei norimas naudoti ryšys jau įdiegtas, praleiskite 5 žingsnį. Kitu atveju toliau vykdykite kito žingsnio nurodymus.

 3. Spustelėkite Diegti naują ryšį.

 4. Pasirinkite norimą naudoti ryšio failą, tada spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lange Kurti žiniatinklio tarnybos duomenų saitą išplėskite norimą naudoti ryšį.

 6. Pasirinkite lentelę, su kuria norite susieti.

  „Access“ rodo laukus dešiniojoje dialogo lango pusėje.

 7. Pasirinktinai laukelyje Nurodyti saito pavadinimą galite įvesti susietos lentelės pavadinimą. „Access“ naudos šį pavadinimą naršymo srityje kaip susietos lentelės pavadinimą.

 8. Spustelėkite Gerai.

  Programa „Access“ sukuria susietą lentelę.

Puslapio viršus

Lentelės pirminio rakto nustatymas

Turite nurodyti lentelės pirminį raktą, kad galėtumėte išnaudoti šiuos pranašumus:

 • „Access“ automatiškai sukuria pirminio rakto indeksą, o tai padeda pagerinti duomenų bazės našumą.

 • „Access“ užtikrina, kad visi įrašai turėtų reikšmę pirminio rakto lauke.

 • „Access“ užtikrina, kad kiekviena rakto lauke esanti reikšmė būtų unikali. Labai svarbu, kad reikšmės būtų unikalios, nes priešingu atveju nebus patikimo būdo, kaip atskirti tam tikrą įrašą nuo kitų įrašų.

Kai sukuriate naują lentelę kaip duomenų lapo rodinį, „Access“ automatiškai sukuria pirminį raktą ir priskiria jam lauko pavadinimą ir automatinio numeravimo duomenų tipą.

Dizaino rodinyje galite pakeisti ar pašalinti pirminį raktą arba nustatyti pirminį raktą lentelės, kuri jo dar neturi.

Laukų, kurie bus naudojami kaip pirminis raktas, nustatymas

Kartais jūs jau galite turėti duomenis, kuriuos norite naudoti kaip pirminį raktą. Pvz., jūs turite esamus savo darbuotojų ID. Jei kuriate lentelę darbuotojų informacijai sekti, galite naudoti esamus darbuotojų ID kaip lentelės pirminį raktą. O gal darbuotojo ID yra unikalus tik jei naudojamas su skyriaus ID, tada jums kaip pirminį raktą reikės naudoti abu laukus kartu. Geras pirminis raktas turi tokias charakteristikas:

 • Kiekvienas įrašas turi unikalią lauko arba laukų kombinacijos reikšmę.

 • Laukas ar laukų derinys niekada nėra tuščias ar nulis – lauke visada yra reikšmė.

 • Reikšmės nesikeičia.

Jei nėra tinkamų duomenų, kuriuos būtų galima naudoti kaip pirminį raktą, galite sukurti naują lauką, naudotiną kaip pirminis raktas. Sukūrę naują lauką, skirtą naudoti kaip pirminį raktą, nustatykite lauko duomenų tipą kaip AutoNumber, kad lengviau užtikrintumėte, jog jis atitinka tris ankstesniame sąraše pateiktas charakteristikas.

Pirminio rakto nustatymas arba keitimas

 1. Pasirinkite lentelę, kurios pirminį raktą norite nustatyti ar pakeisti.

 2. Skirtuko Vietos grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Viršutinėje lentelės dizaino tinklelio dalyje pasirinkite lauką ar laukus, kuriuos norite naudoti kaip pirminius raktus.

  Norėdami pažymėti vieną lauką, spustelėkite norimo lauko eilučių parinkiklis.

  Norėdami pažymėti kelis laukus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kiekvieno lauko eilutės parinkiklį.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

  Skirtuko Dizainas grupė Įrankiai

  Rakto indikatorius rodomas lauko ar laukų, kuriuos nurodėte kaip pirminį raktą, kairiojoje pusėje.

Pirminio rakto pašalinimas

 1. Pasirinkite lentelę, kurios pirminį raktą norite pašalinti.

 2. Skirtuko Vietos grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Spustelėkite dabartinio pirminio rakto eilučių parinkiklis. Jeigu pirminis raktas sudarytas iš kelių laukų, paspauskite ir laikykite CTRL, tada spustelėkite kiekvieno lauko eilutės parinkiklį.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

  Skirtuko Dizainas grupė Įrankiai

  Rakto indikatorius pašalinamas iš lauko arba laukų, kuriuos anksčiau nurodėte kaip pirminį raktą.

Pastaba : Jei naują lentelę įrašote nenustatydami pirminio rakto, programa „Access“ paragina sukurti naują pirminio rakto lauką. Pasirinkus Taip, programa „Access“ sukuria ID lauką, kurio duomenų tipas yra automatinis numeravimas, kad kiekvienam įrašui būtų suteikta unikali vertė. Jei jūsų lentelėje jau yra automatinio numeravimo laukas, programa „Access“ naudoja jį kaip pirminį raktą. Spustelėjus Ne „Access“ neįtraukia lauko ir pirminis raktas nenustatomas.

Puslapio viršus

Lentelės ypatybių nustatymas

Galite nustatyti ypatybes, kurios bus taikomos visai lentelei ar visiems įrašams.

 1. Pažymėkite lentelę, kurios ypatybes norite nustatyti.

 2. Skirtuko Vietos grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ypatybių lapas.

  Rodyti/slėpti grupę „Access“ skirtuke „Dizainas“

  Rodomas lentelės ypatybių lapas.

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Bendra.

 5. Spustelėkite ypatybės, kurią norite nustatyti, kairėje esantį langelį ir įveskite ypatybės parametrą.

  Galimos lentelės ypatybės

  Naudokite šią lauko ypatybę

  Norėdami

  Peržiūrėti rodinius „SharePoint“ svetainėje

  Nurodyti, ar lentele pagrįsti rodiniai gali būti rodomi „SharePoint“ svetainėje.

  Pastaba : Šio parametro nustatymo poveikis priklauso nuo duomenų bazės ypatybės Visų rodinių rodymas „SharePoint“ svetainėje nustatymo.

  Daugiau informacijos žr. skyriuje Taip pat skaitykite.

  Papildomo duomenų lapo išplėtimas

  Išplėsti visus papildomus duomenų lapus jums atidarant lentelę.

  Papildomo duomenų lapo aukštis

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite išplėsti papildomo duomenų lapo langą, kad būtų rodomos visos eilutės, šios ypatybės nuostatą palikite 0".

  • Jei norite kontroliuoti papildomo duomenų lapo aukštį, įveskite pageidaujamą aukštį coliais.

  Padėtis

  Nustatyti rodinio orientaciją, atsižvelgiant, ar jūsų kalba rašoma iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę.

  Aprašas

  Nurodyti lentelės aprašą. Aprašas bus rodomas lentelės patarimuose.

  Numatytasis rodinys

  Nustatyti Duomenų lapas, PivotTable arba PivotChart kaip numatytąjį rodinį atidarant lentelę.

  Tikrinimo taisyklė

  Įvesti išraišką, kuri turi būti teisinga įtraukiant ar keičiant įrašą.

  Tikrinimo tekstas

  Įvesti pranešimą, kuris būtų rodomas, kai įrašas pažeis išraišką, nurodytą ypatybėje Tinkamumo taisyklė.

  Filtras

  Nurodyti kriterijus, kada duomenų lapo rodinyje rodomos tik atitinkančios eilutės.

  Rūšiuoti pagal

  Pasirinkti vieną arba daugiau laukų, norėdami nurodyti numatytąją eilučių rūšiavimo tvarką duomenų lapo rodinyje.

  Papildomo duomenų lapo pavadinimas

  Nurodyti, ar papildomas duomenų lapas turėtų būti pateikiamas kaip duomenų lapo rodinys, jeigu taip, kuri lentelė arba užklausa turėtų suteikti eilutes papildomam duomenų lapui.

  Susieti antrinius laukus

  Išvardyti lentelės ar užklausos laukus, kurie naudojami papildomame duomenų lape, atitinkančiame nurodytą lentelės ypatybę Susieti pagrindinius laukus.

  Susieti pagrindinius laukus

  Išvardyti lentelės laukus, kurie atitinka nurodytą lentelės ypatybę Susieti antrinius laukus.

  Filtruoti įkeliant

  Automatiškai taikyti filtro kriterijus, esančius ypatybėje Filtras (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Įkeliant rūšiuoti pagal

  Automatiškai taikyti rūšiavimo kriterijus, esančius ypatybėje Rūšiuoti pagal (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Patarimas : Norėdami pateikti daugiau vietos, kai reikia įvesti arba redaguoti parametrą ypatybės lauke, paspauskite klavišus SHIFT+F2, kad būtų rodomas laukelis Mastelio keitimas. Jeigu nustatote ypatybę Tinkamumo taisyklė kaip išraišką ir norite pagalbos ją kuriant, spustelėkite Daryklės mygtukas šalia ypatybės lauko ValidationRule, kad būtų rodoma reiškinio daryklė.

 6. Norėdami įrašyti keitimus, paspauskite CTRL+S.

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į lentelę

Kiekvieną duomenų elementą, kurį norite stebėti, turite laikyti lauke. Pvz., kontaktų lentelėje sukuriate laukus Pavardė, Vardas, Telefono numeris ir Adresas. Gaminių lentelės laukai: Gaminio pavadinimas, Gaminio ID ir Kaina.

Prieš kurdami laukus, pabandykite duomenis suskirstyti į mažesnes naudingas dalis. Vėliau daug lengviau sujungti duomenis nei atskirti. Pvz., užuot kūrę lauką Vardas ir pavardė, sukurkite atskirus laukus Pavardė ir Vardas. Jei naudodami duomenų elementą ketinate kurti ataskaitas, rūšiuoti, ieškoti ar skaičiuoti, saugokite tą elementą atskirame lauke. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų bazės ir laukų kūrimą žr. skyriuje Taip pat skaitykite esančius saitus.

Sukūrę lauką galite nustatyti ir jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Lauko įtraukimas įvedant duomenis

Kai duomenų lapo rodinyje kuriate naują lentelę ar atidarote esamą lentelę, į ją galite įtraukti lauką įvesdami duomenis duomenų lapo stulpelyje Įtraukti naują lauką.

„Access“ duomenų lapas su stulpeliu Įtraukti naują lauką

1. Į stulpelį Įtraukti naują lauką įveskite duomenis.

 1. Sukurkite arba atidarykite lentelę kaip duomenų lapo rodinį.

  Daugiau informacijos apie lentelių kūrimą žr. skyrių Naujos lentelės kūrimas.

 2. Stulpelyje Įtraukti naują lauką įveskite lauko, kurį norite kurti, pavadinimą.

  Naudokite aprašomąjį pavadinimą, kad lauką būtų lengviau identifikuoti.

 3. Į naująjį lauką įveskite duomenis.

Puslapio viršus

Apskaičiuoto lauko kūrimas

Sukurkite apskaičiuotą lauką dizaino rodinyje.

 1. Atidarykite lentelę, kurioje norite sukurti apskaičiavimo lauką, kaip dizaino rodinį.

 2. Pirmojoje tuščioje eilutėje, jei lentelė yra tinklelio dizaino, dalyje Lauko pavadinimas įveskite apskaičiuoto lauko pavadinimą.

 3. Dalyje Duomenų tipas pasirinkite Apskaičiuota.

  Atidaroma Reiškinio daryklė.

 4. Į reiškinio daryklę įveskite norimą atlikti skaičiavimą. Pvz., jei jūsų lentelėje yra laukai Laukas1 ir Laukas2, o jūs norite kurti apskaičiuotą lauką (Laukas3), lygų Laukas1 reikšmė padalyta iš Laukas2 reikšmės, reiškinio daryklėje turite įvesti [Laukas1]/[Laukas2].

  Daugiau informacijos apie išraiškas žr. straipsnyje Įvadas į išraiškas.

 5. Įvedę skaičiavimą spustelėkite Gerai.

  Patarimas : Naudinga būtų perjungti į duomenų lapo rodinį ir patikrinti, ar apskaičiuoti laukai veikia taip, kaip tikimasi.

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas

Sukūrę lauką galite nustatyti jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Pavyzdžiui, nustatydami ypatybes galite:

 • Kontroliuoti lauke esančių duomenų išvaizdą

 • Lengviau išvengti netinkamų duomenų įvedimo į lauką

 • Nurodyti numatytąsias lauko reikšmes

 • Pagreitinti iešką ir rūšiavimą lauke

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite nustatyti kai kurias galimas laukų ypatybes. Norėdami turėti prieigą ir nustatyti visą laukų ypatybių sąrašą, turite naudoti dizaino rodinį.

Lauko ypatybių nustatymas duomenų lapo rodinyje

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite pervardyti lauką, pakeisti jo duomenų tipą, pakeisti jo ypatybę Formatas ir pakeisti kai kurias kitas lauko ypatybes.

Lentelės kaip duomenų lapo rodinio atidarymas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą atidaryti lentelę.

 2. Laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

Lauko pervardijimas

Kai įtraukiate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ automatiškai priskiria laukui bendrąjį jo pavadinimą. „Access“ pirmajam naujam laukui priskiria pavadinimą Field1, antrajam naujam laukui – Field2 ir t. t. Pagal numatytuosius nustatymus lauko pavadinimas, kad ir kur būtų rodomas laukas, naudojamas kaip jo žyma, pvz., stulpelio antraštė duomenų lape. Pervadinę laukus taip, kad jų pavadinimai būtų labiau aprašomieji, lengviau juos naudosite peržiūrėdami ar redaguodami įrašus.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimo pervardyti lauko antraštę (pvz., Laukas1).

 2. Laikinajame meniu spustelėkite Pervardyti stulpelį.

 3. Lauko antraštėje įveskite naują pavadinimą.

  Laukų pavadinimus gali sudaryti iki 64 simbolių (raidžių ir skaičių), įskaitant tarpus.

Lauko duomenų tipo keitimas

Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ patikrina tuos duomenis, kad nustatytų tinkamą lauko duomenų tipą. Pvz., jei įvedate 2006\01\01, „Access“ šiuos duomenis atpažįsta kaip datą ir lauko duomenų tipą nustato kaip Data/laikas. Jei „Access“ negali tiksliai nustatyti duomenų tipo, pagal numatytuosius nustatymus nustatomas duomenų tipas Tekstas.

Lauko duomenų tipas nurodo, kokias kitas lauko ypatybes galite nustatyti. Pvz., lauko, kurio duomenų tipas Hipersaitas arba Atmintinė, galite nustatyti tik vieną ypatybę Tik pridėjimas.

Gali būti atvejų, kai norėsite rankiniu būdu pakeisti lauko duomenų tipą. Pvz., tarkime, turite vietų numerius, kurie panašūs į datas, pvz., 2001/10. Jei duomenų lapo rodinyje naujame lauke įvedate 2001/10, automatinio duomenų tipo aptikimo funkcija tam laukui parinks duomenų tipą Data/laikas. Kadangi vietų numeriai yra žymės, o ne datos, turi būti naudojamas tipas Tekstas. Norėdami pakeisti lauko duomenų tipą atlikite tokią procedūrą.

 1. Spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Duomenų tipas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimą duomenų tipą.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

  Galimi duomenų tipai

  Duomenų tipas

  Naudokite saugoti

  Dydis

  Tekstas

  Skaitiniai ir raidiniai simboliai

  Naudokite tekstui ar skaičiams, kurie nenaudojami skaičiuojant (pvz., produkto ID). Skaitinė reikšmė, kuri saugoma kaip tekstas, gali būtų surūšiuota ir filtruojama logiškiau, bet gali būti sudėtinga naudoti skaičiuojant.

  Iki 255 simbolių.

  Atmintinė

  Raidiniai ir skaitiniai simboliai (ilgesni nei 255 simbolių) arba tekstas, kuriame naudojamas raiškiojo teksto formatavimas.

  Naudokite tekstui, ilgesniam nei 255 simbolių, arba tekstui, kuriame naudojamas raiškiojo teksto formatavimas. Pastabos, ilgi aprašai ir pastraipos, kuriose naudojamas teksto formatavimas, pvz., paryškintasis arba pasvirasis šriftas, yra geras pavyzdys, kada galima naudoti atmintinės lauką.

  Iki 1 gigabaito simbolių arba 2 gigabaitų saugyklos (2 baitai simboliui), iš kurių 65 535 simbolius galite rodyti valdiklyje.

  Skaičius

  Skaitinės reikšmės (sveikieji skaičiai arba trupmeniniai skaičiai).

  Naudokite saugodami skaičius, kurie naudojami skaičiuojant, išskyrus pinigines reikšmes (piniginėms reikšmėms naudokite valiutos tipo duomenis).

  1, 2, 4 arba 8 arba 16 baitų, kai naudojama replikavimo ID.

  Data/laikas

  Datas ir laikus.

  Naudokite norėdami saugoti datos/laiko reikšmes. Atminkite, kad į kiekviena saugomą reikšmę įeina ir datos, ir laiko komponentai.

  8 baitų

  Valiuta

  Piniginės reikšmės.

  Naudokite norėdami saugoti pinigines reikšmes (valiutą).

  8 baitų.

  Automatinis numeravimas

  Unikali skaitinė reikšmė, kurią „Access“ automatiškai įterpia įtraukus įrašą.

  Naudokite generuodami unikalias reikšmes, kurias galima naudoti kaip pirminį raktą. Atminkite, kad automatinio numeravimo laukų reikšmes galima padidinti nuosekliai arba pagal konkrečią reikšmę ar priskirti atsitiktine tvarka.

  4 baitai arba 16 baitų, kai naudojama replikavimo ID.

  Taip/ne

  Bulio logikos reikšmės (taip/ne).

  Galite naudoti vieną iš trijų formatų: Taip/ne, teisinga/klaidinga arba įjungta/išjungta.

  1 bitas (8 bitai = 1 baitas).

  OLE objektas

  OLE objektai arba kiti dvejetainiai duomenys.

  Naudokite OLE objektams iš kitų „Microsoft Windows“ programų saugoti.

  Iki 1 gigabaito.

  Priedas

  Paveikslėliai, vaizdai, dvejetainiai failai, Office failai.

  Tai pageidautinas duomenų tipas norint saugoti skaitmeninius vaizdus ir bet kokio tipo dvejetainius failus.

  Suglaudintiems priedams, 2 GB. Neglaudintiems priedams maždaug (700 KB), atsižvelgiant į tai, kiek priedas gali būti suglaudintas.

  Hipersaitas

  Hipersaitai.

  Naudokite norėdami saugoti hipersaitus, suteikiančius prieigą prie žiniatinklio svetainių vienu URL (Uniform Resource Locator) arba prie failų vienu UNC (universal naming convention) paspaudimu. Taip pat galite sukurti saitą į Access objektus saugomus duomenų bazėje.

  Iki 1 gigabaito simbolių arba 2 gigabaitų saugyklos (2 baitai simboliui), iš kurių 65 535 simbolius galite rodyti valdiklyje.

  Peržvalgos vedlys

  Iš tiesų tai ne duomenų tipas; vietoj to taip paleidžiamas peržvalgos vediklis.

  Naudokite norėdami paleisti peržvalgos vediklį, kad galėtumėte sukurti lauką, kuris naudoja pasirinktinio įvedimo lauką, kad rastų reikšmę kitoje lentelėje, užklausoje arba reikšmių sąraše.

  Pagrįstas lentele arba užklausa: susietojo stulpelio dydis.

  Pagrįstas reikšme: teksto lauko, naudojamo saugoti reikšmę, dydį.

  Pastaba : Didžiausias „Access“ duomenų bazės failo dydis yra 2 GB.

  Su duomenų tipais susiję patarimai

  • Norėdami optimizuoti našumą, kurdami lauką Tekstas ar Numeris turite naudoti tinkamiausią reikšmę Lauko dydis. Pvz., jei ketinate saugoti iš anksto žinomo ilgio pašto indeksus, nurodykite tą ilgį kaip lauko dydį. Galite nurodyti lauko dydį nustatydami reikšmę ypatybės lauke FieldSize. Daugiau informacijos žr. skyriuje Kitų lauko ypatybių nustatymas.

  • Telefono numeriams, dalių numeriams ir kitiems numeriams, kurių nenaudosite atlikdami matematinius skaičiavimus, turėtumėte pasirinkti tekstinį duomenų tipą, o ne skaitinį duomenų tipą. Skaitinės vertės, laikomos kaip tekstas, gali būti rūšiuojamos ir filtruojamos daug logiškiau.

Lauko formato keitimas

„Access“ gali nustatyti ne tik naujo lauko duomenų tipą, bet ir lauko ypatybę Formatas, kuri priklauso nuo jūsų įvesties. Pvz., jei įvedate 10:50 val., „Access“ nustato duomenų tipą kaip Data/laikas, o ypatybę Formatas kaip Vidutinis laikas. Norėdami rankiniu būdu keisti lauko ypatybę Formatas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Formatas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas įveskite norimą formatą.

  Pastaba : Kai kuriuose laukuose sąrašo Formatas gali nebūti (pvz., lauke Tekstas), tai priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Duomenų lapo rodinyje spustelėkite lauką, kurio ypatybę norite nustatyti.

 2. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimas ypatybes.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas dizaino rodinyje

Dirbdami su lentele dizaino rodinyje galite nustatyti bet kokias ypatybes. Dizaino rodinyje galite nustatyti lauko duomenų tipą lentelės dizaino tinklelyje, o kitas ypatybes nustatysite srityje Lauko ypatybės.

Lentelės kaip dizaino rodinio atidarymas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę.

 2. Laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

Lauko duomenų tipo keitimas

 1. Lentelės duomenų tinklelyje suraskite lauką, kurio duomenų tipą norite nustatyti.

 2. Stulpelyje Duomenų tipas iš sąrašo pasirinkite duomenų tipą.

  Galimi duomenų tipai

  Duomenų tipas

  Naudokite saugoti

  Dydis

  Tekstas

  Skaitiniai ir raidiniai simboliai

  Naudokite tekstui ar skaičiams, kurie nenaudojami skaičiuojant (pvz., produkto ID). Skaitinė reikšmė, kuri saugoma kaip tekstas, gali būtų surūšiuota ir filtruojama logiškiau, bet gali būti sudėtinga naudoti skaičiuojant.

  Iki 255 simbolių.

  Atmintinė

  Raidiniai ir skaitiniai simboliai (ilgesni nei 255 simbolių) arba tekstas, kuriame naudojamas raiškiojo teksto formatavimas.

  Naudokite tekstui, ilgesniam nei 255 simbolių, arba tekstui, kuriame naudojamas raiškiojo teksto formatavimas. Pastabos, ilgi aprašai ir pastraipos, kuriose naudojamas teksto formatavimas, pvz., paryškintasis arba pasvirasis šriftas, yra geras pavyzdys, kada galima naudoti atmintinės lauką.

  Iki 1 gigabaito simbolių arba 2 gigabaitų saugyklos (2 baitai simboliui), iš kurių 65 535 simbolius galite rodyti valdiklyje.

  Skaičius

  Skaitinės reikšmės (sveikieji skaičiai arba trupmeniniai skaičiai).

  Naudokite saugodami skaičius, kurie naudojami skaičiuojant, išskyrus pinigines reikšmes (piniginėms reikšmėms naudokite valiutos tipo duomenis).

  1, 2, 4 arba 8 arba 16 baitų, kai naudojama replikavimo ID.

  Data/laikas

  Datas ir laikus.

  Naudokite norėdami saugoti datos/laiko reikšmes. Atminkite, kad į kiekviena saugomą reikšmę įeina ir datos, ir laiko komponentai.

  8 baitų

  Valiuta

  Piniginės reikšmės.

  Naudokite norėdami saugoti pinigines reikšmes (valiutą).

  8 baitų.

  Automatinis numeravimas

  Unikali skaitinė reikšmė, kurią „Access“ automatiškai įterpia įtraukus įrašą.

  Naudokite generuodami unikalias reikšmes, kurias galima naudoti kaip pirminį raktą. Atminkite, kad automatinio numeravimo laukų reikšmes galima padidinti nuosekliai arba pagal konkrečią reikšmę ar priskirti atsitiktine tvarka.

  4 baitai arba 16 baitų, kai naudojama replikavimo ID.

  Taip/ne

  Bulio logikos reikšmės (taip/ne).

  Galite naudoti vieną iš trijų formatų: Taip/ne, teisinga/klaidinga arba įjungta/išjungta.

  1 bitas (8 bitai = 1 baitas).

  OLE objektas

  OLE objektai arba kiti dvejetainiai duomenys.

  Naudokite OLE objektams iš kitų „Microsoft Windows“ programų saugoti.

  Iki 1 gigabaito.

  Priedas

  Paveikslėliai, vaizdai, dvejetainiai failai, Office failai.

  Tai pageidautinas duomenų tipas norint saugoti skaitmeninius vaizdus ir bet kokio tipo dvejetainius failus.

  Suglaudintiems priedams, 2 GB. Neglaudintiems priedams maždaug (700 KB), atsižvelgiant į tai, kiek priedas gali būti suglaudintas.

  Hipersaitas

  Hipersaitai.

  Naudokite norėdami saugoti hipersaitus, suteikiančius prieigą prie žiniatinklio svetainių vienu URL (Uniform Resource Locator) arba prie failų vienu UNC (universal naming convention) paspaudimu. Taip pat galite sukurti saitą į Access objektus saugomus duomenų bazėje.

  Iki 1 gigabaito simbolių arba 2 gigabaitų saugyklos (2 baitai simboliui), iš kurių 65 535 simbolius galite rodyti valdiklyje.

  Peržvalgos vedlys

  Iš tiesų tai ne duomenų tipas; vietoj to taip paleidžiamas peržvalgos vediklis.

  Naudokite norėdami paleisti peržvalgos vediklį, kad galėtumėte sukurti lauką, kuris naudoja pasirinktinio įvedimo lauką, kad rastų reikšmę kitoje lentelėje, užklausoje arba reikšmių sąraše.

  Pagrįstas lentele arba užklausa: susietojo stulpelio dydis.

  Pagrįstas reikšme: teksto lauko, naudojamo saugoti reikšmę, dydį.

  Pastaba : Didžiausias „Access“ duomenų bazės failo dydis yra 2 GB.

  Su duomenų tipais susiję patarimai

  • Telefono numeriams, dalių numeriams ir kitiems numeriams, kurių nenaudosite atlikdami matematinius skaičiavimus, turėtumėte pasirinkti tekstinį duomenų tipą, o ne skaitinį duomenų tipą. Skaitinės vertės, laikomos kaip tekstas, gali būti rūšiuojamos ir filtruojamos daug logiškiau, tačiau naudoti jas skaičiuojant gana sunku.

  • Galite daug tiksliau nustatyti tekstinių ir skaitinių duomenų tipų dydį arba duomenų tipą, reikšmę nurodydami ypatybės laukelyje Lauko dydis (FieldSize).

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Lentelės tinklelyje pažymėkite lauką, kurio ypatybes norite nustatyti. „Access“ rodo šio lauko ypatybes srityje Lauko ypatybės.

  Lauko duomenų tipas nurodo, kokias ypatybes galite nustatyti.

 2. Srityje Lauko ypatybės įveskite norimus kiekvienos ypatybės parametrus arba paspauskite F6 ir rodyklių klavišais pasirinkite ypatybę.

  Kokios galimos laukų ypatybės?

  Pastaba : Ne visiems laukams galima nustatyti tas pačias ypatybes. Lauko duomenų tipas lemia, kokias ypatybes jis turi.

  Lauko ypatybė

  Aprašas

  Lauko dydis

  Nustatyti didžiausią dydį duomenų, saugomų kaip Tekstas, Skaičius arba Automatinis numeravimas duomenų tipai.

  Patarimas : Siekdami didžiausio našumo visada nurodykite mažiausią pakankamą reikšmę Lauko dydis.

  Formatas

  Tinkinti būdą, kad laukas būtų rodomas pagal numatytuosius nustatymus atspausdintas arba rodomas.

  Dešimtainio skyriklio vieta

  Nurodyti dešimtainių vietų, naudotinų rodant skaičius, kiekį.

  Naujos reikšmės

  Nurodyti, ar laukas Automatinis numeravimas yra padidintas, ar jam įtraukiant naują įrašą priskirta atsitiktinė reikšmė.

  Įvesties šablonas

  Rodyti simbolius, kurie padeda stebėti duomenų įrašą. Daugiau informacijos apie įvesties šablonų kūrimą ir naudojimą žr. skyrių Taip pat skaitykite.

  Antraštė

  Nustatyti numatytąjį tekstą, rodomą formų, ataskaitų ir užklausų etiketėse.

  Numatytoji reikšmė

  Automatiškai priskirti numatytąją reikšmę laukui, kai pridedami nauji įrašai.

  Tikrinimo taisyklė

  Nurodyti išraišką, kuri turi būti teisinga (true), kai pridedate arba pakeičiate reikšmę šiame lauke.

  Tikrinimo tekstas

  Įvesti pranešimą, kuris būtų rodomas, kai reikšmė pažeis išraišką, nurodytą ypatybėje Tinkamumo taisyklė.

  Būtina

  Reikalauti, kad lauke būtų įvesti duomenys.

  Leisti nulinį ilgį

  Leisti lauke Tekstas arba Atmintinė naudoti nulinio ilgio eilutės ("") įrašą (nustatant ypatybės reikšmę kaip Taip).

  Indeksuota

  Paspartinti prieigą prie šio lauko duomenų sukuriant ir naudojant rodyklę.

  Unicode glaudinimas

  Glaudinti šiame lauke saugomą tekstą, kai saugomas nedidelis kiekis teksto (< 4 096 simboliai).

  IME režimas

  Valdyti simbolių konvertavimą Rytų Azijos „Windows“ versijoje.

  IME sakinių režimas

  Valdyti sakinių konvertavimą Rytų Azijos „Windows“ versijoje.

  Veiksmo žymės

  Pridėti "veiksmas" žymė šiame lauke.

  Tik pridėjimas

  Sekti lauko reikšmių retrospektyvą (nustatant ypatybės reikšmę kaip Taip).

  Teksto formatas

  Norint saugoti tekstą kaip HTML ir leisti raiškųjį formatavimą, pasirinkti ypatybę Raiškusis tekstas. Norint saugoti tik neformatuotą tekstą, pasirinkti ypatybę Paprastasis tekstas.

  Teksto lygiavimas

  Nurodyti numatytąją teksto lygiuotę valdiklyje.

 3. Norėdami pateikti daugiau vietos, kai reikia įvesti ar redaguoti ypatybės parametrą ypatybės lauke, paspauskite klavišus SHIFT+F2, kad būtų rodomas laukelis Mastelio keitimas.

  Patarimas : Jeigu įvedate įvesties šabloną arba tikrinimo išraišką ir norite pagalbos ją kuriant, spustelėkite Daryklės mygtukas šalia ypatybės laukelio, kad būtų rodoma atitinkama daryklė.

 4. Norėdami įrašyti keitimus, paspauskite CTRL+S.

Daugiau informacijos apie duomenų tipus ir laukų ypatybes saitų rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×