Įvadas į išraiškas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Išraiškas galima naudoti įvairioms užduotims „Microsoft Access“, pvz., atliekant matematinius skaičiavimus, derinant ir išskiriant tekstą arba tikrinant duomenis. Šiame straipsnyje pateikiama papildoma informacija apie išraiškas  – kada jas naudoti, kaip palyginti su „Microsoft Excel“ formulėmis ir kokios jų sudedamosios dalys.

Šiame straipsnyje:

Reiškinių apžvalga

Kodėl reikėtų naudoti išraiškas?

"Access" išraiškų ir "Excel" formulių palyginimas

Išraiškos komponentai

Išraiškų pavyzdžiai

Reiškinių apžvalga

Išraiška yra derinys kai kurie arba visi šie elementai: įtaisytųjų arba vartotojo apibrėžiamų funkcijų ir identifikatorių, operatorių, konstantomis, kurios įvertinamos kaip viena reikšmė.

Išraiškos komponentai

Pavyzdžiui, šioje išraiškoje yra visi keturi iš šių elementų:

=Sum([Pirkinio kaina])*0,08

Šiame pavyzdyje Sum() yra įtaisytoji funkcija, [Pirkinio kaina] yra identifikatorių, * yra matematinis operatorius ir 0,08 yra konstantos. Ši išraiška galima teksto lauke poraštės formos arba ataskaitos poraštėje Norėdami apskaičiuoti pardavimo mokestį grupės elementų.

Išraiškos gali būti daug sudėtingesnės arba paprastesnės nei šiame pavyzdyje. Pavyzdžiui, šią bulio logika išraišką sudaro tik operatorius ir konstanta:

>0

Ši išraiška pateikia reikšmę True , lyginant su skaičių, kuris yra didesnis už 0, grąžina False palyginti į skaičių, kuris yra mažesnis už 0. Ši išraiška valdiklio arba lentelės lauko ypatybę Tinkamumo taisyklė galite naudoti norėdami užtikrinti, kad būtų įrašyta tik teigiamos reikšmės.

Programos "Access" išraiškų naudojami daugelyje vietų atlikti skaičiavimus, manipuliuoti simbolių arba duomenų. Lentelių, užklausų, formų, ataskaitų ir makrokomandos visus turi priimti reiškinio ypatybes. Pvz., išraiškas galite naudoti ypatybės Valdiklio šaltinis ir Numatytoji reikšmė valdiklio. Taip pat galite naudoti išraiškų ypatybėje Tikrinimo taisyklė lentelės lauko. Be to, kai rašote Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodas įvykio procedūra arba modulio, dažnai naudojate išraiškos, kurios yra panašios į, galite naudoti prieigos objektą, pvz., lentelę arba užklausą.

Pastaba : Daugiau informacijos apie komponentus išraiškos skyriuje išraiškos komponentai, šiame straipsnyje.

Puslapio viršus

Kodėl reikėtų naudoti išraiškas?

Programoje „Access“ išraiškas galite naudoti šiems tikslams:

 • Apskaičiuoti netiesiogines duomenų reikšmes. Galite apskaičiuoti lentelių ir užklausų laukų reikšmes bei formų ir ataskaitų valdiklių reikšmes.

 • Nustatyti numatytąją lentelės lauko reikšmę arba formos ar ataskaitos valdiklio reikšmę. Šios numatytosios reikšmės rodomos atidarius lentelę, formą arba ataskaitą.

 • Kurti tinkamumo taisyklę. Tinkamumo taisyklės kontroliuoja, kokias lauke arba valdiklyje vartotojų įvedamas reikšmes.

 • Nurodyti užklausos kriterijų.

Vienas iš labiausiai paplitusių išraiškų naudojimo programoje „Access“ būdų – apskaičiuoti reikšmes, kurių duomenyse tiesiogiai nėra. Pavyzdžiui, lentelėje arba užklausoje galite sukurti stulpelį, kuriame būtų skaičiuojama bendroji eilutės suma, ir gautą reikšmę naudoti formoje arba ataskaitoje. Lentelės arba užklausos stulpelis, gautas atlikus tokius skaičiavimus, vadinamas apskaičiuotu lauku. Pavyzdžiui, naudojant šią išraišką užklausoje apskaičiuojama bendroji eilutės suma, atsižvelgiant į taikomą nuolaidą:

ExtendedPrice : CCur ([Išsami užsakymų informacija]. [ Vieneto kaina] * [kiekis] *(1-[Discount])/100) * 100

Ši išraiška sukuria stulpelį arba apskaičiuotą lauką ExtendedPricepavadinimą.

Galite sukurti apskaičiuotą lauką kiekvieną kartą, kai reikia skaičiuoti arba atlikti operacijas su duomenimis dviejuose ar daugiau lentelės laukų. Pavyzdžiui, daug lentelių įrašyti vardą ir pavardę atskiruose laukuose. Jei norite vardą ir pavardę sujungti ir rodyti viename lauke, galite sukurti apskaičiuotą lauką lentelėje arba užklausoje.

Apskaičiuotąjį lauką, kuris sujungia vardo ir pavardės turėtų atrodyti taip: [vardas] & "" & [pavardė]. Šiuo atveju jungimo (&) sujungti lauką vardas ir pavardė lauko reikšmė tarpo simbolį (tarpas kabutėse) reikšmė.

Išraiškas galite naudoti programoje "Access" lentelės lauko arba valdiklio teikti numatytoji reikšmė. Pavyzdžiui, Norėdami nustatyti numatytąją reikšmę datos lauko esamą datą, įvedate Date() lauko ypatybės lauke Numatytoji reikšmė .

Be to, galite naudoti ir išraišką nustatyti tikrinimo taisyklę. Pavyzdžiui, galite naudoti tikrinimo taisyklėje valdiklyje arba lentelės lauko reikalauti, kad data įvesta yra didesnis arba lygus dabartinę datą. Tokiu atveju galite nustatyti reikšmę į ypatybės Tikrinimo taisyklė lauką > = Date().

Galiausiai, išraišką galite naudoti užklausos kriterijams nustatyti. Pavyzdžiui, norite matyti per tam tikrą laiko tarpą išsiųstus produkto pardavimo užsakymus. Galite įvesti kriterijus, apibrėžiančius datų diapazoną, o programa „Access“ grąžins tik kriterijus atitinkančias eilutes. Pvz., išraiška gali atrodyti taip:

Tarp #1/1/20 11 # Ir #12/31/20 11 #

Kai užklausoje pridedate kriterijų ir tada vykdote užklausą, grąžinamos tik nurodytas datas atitinkančios reikšmės.

Puslapio viršus

„Access“ išraiškų ir „Excel“ formulių palyginimas

Programos „Access“ išraiškos ir „Excel“ formulės panašios tuo, kad abiejose rezultatas gaunamas naudojant panašius elementus. „Excel“ formulėse ir „Access“ išraiškose yra vienas ar daugiau iš šių elementų:

 • Identifikatorius    "Excel" identifikatoriai yra atskirų langelių vardus arba darbaknygės, pvz., A1, B3:C6arba Lapas2 langelių diapazonus! C32. Programos "Access" lentelės laukų pavadinimai yra identifikatorius (pvz., [Kontaktai]! [ Vardas]), formos arba ataskaitos valdikliams (pvz., formos! [ Užduočių sąrašo]! [Aprašymas]), arba tų laukų ar valdiklių ypatybes (pvz., formos! [ Užduočių sąrašo]! [Aprašymas].ColumnWidth).

 • Operatoriai    Prieiga ir "Excel", operatoriai naudojami palyginti reikšmes arba atlikti paprastų skaičiavimų duomenis. Pavyzdžiai: + (pliuso) arba (minuso).

 • Funkcijas ir argumentai    Prieiga ir "Excel" funkcijas ir argumentai naudojami atlikti užduotis, kad negalima padaryti naudojant tik operatorius, – pvz., galite rasti pateiktų reikšmių vidurkį lauke, arba konvertuoti apskaičiuoto rezultato valiutos formatą. Funkcijų pavyzdžiai: SUM ir STDEV. Argumentai yra reikšmės, pateikti informaciją ir funkcijas. "Access" ir "Excel" ir turi daug funkcijų, iš kurių galite rinktis, bet panašias funkcijas programose pavadinimai kartais skiriasi. Pavyzdžiui, programoje "Excel" funkcijos AVERAGE atitinka AVG funkcija programoje "Access".

 • Konstantos    Tiek „Access“, tiek „Excel“, konstantos yra nekintančios reikšmės , pavyzdžiui, teksto eilutės arba skaičiai, kurie neskaičiuojami naudojant išraiškas.

Programos „Access“ išraiškose naudojami operatoriai ir konstantos panašūs naudojamus „Excel“ formulėse, tačiau „Access“ išraiškose naudojami skirtingi identifikatoriai ir funkcijos. „Excel“ formulės paprastai naudojamos tik darbalapio langeliuose, o „Access“ išraiškos – daugelyje „Access“ vietų įvairioms užduotims atlikti, įskaitant šias:

 • Apskaičiuotų valdiklių kūrimas formose ir ataskaitose

 • Apskaičiuotų laukų kūrimas lentelėse ir užklausose

 • Kaip užklausų kriterijai

 • Tikrinant formos lauke arba valdiklyje įvedamus duomenis

 • Grupuojant duomenis ataskaitose

Norėdami apskaičiuoti skaitinių arba datos/laiko reikšmes naudojant matematinius operatorius, galite naudoti išraišką prieigos arba "Excel" formulės. Pavyzdžiui, Norėdami apskaičiuoti nuolaida klientas, galite naudoti Excel formulės =C2*(1-D2) arba prieigos reiškinys = [vieneto Price]*(1-[Discount]).

Galite taip pat naudoti išraiškos prieigos arba "Excel" Formulės sujungti, išskaidyti, arba kitaip manipuliuoti eilutes naudojant eilutės operatorius. Pavyzdžiui, Norėdami sujungti vardą ir pavardę į vieną eilutę, galite naudoti "Excel" formulę = D3 & "" & D4 arba prieigos reiškinys = [vardas] & "" & [Pavardė].

Puslapio viršus

Išraiškos komponentai

Išraiškas gali sudaryti identifikatoriai, operatoriai, funkcijos ir argumentai, konstantos ir reikšmės. Paskesniame skyriuje šie komponentai aprašyti išsamiau. Be to, šiame skyriuje esančiuose pavyzdžiuose pateikti trumpi išraiškose naudojamos sintaksės aprašai.

Identifikatoriai

Identifikatorius yra lauko ypatybės arba valdiklio pavadinimas. Naudojate identifikatorių išraiškos nurodo reikšmė, kuri yra susieta su lauko ypatybės arba valdiklį. Pvz., apsvarstykite galimybę reiškinys = [Reikalaujama_data]-[Siuntimo_data]. Šis reiškinys atima Siuntimo_data lauko arba valdiklio iš lauko Reikalaujama_data arba valdiklio reikšmę. Šioje išraiškoje Reikalaujama_data ir Siuntimo_data tapti identifikatorių.

Operatoriai

"Access" palaiko įvairių operatorių, įskaitant bendrieji aritmetiniai operatoriai, pvz., +, -, * (dauginti), ir / (padalyti). Taip pat galite naudoti palyginimo operatorius, pvz., < (mažiau) arba > (daugiau nei) palyginimo reikšmių, teksto operatorių, pvz., ir ir + už concatenating (derinant) tekstas, loginiais operatoriais, pvz., nenorite ir ir nustatyti true arba false reikšmės ir kitų operatorių konkrečius su "Access".

Funkcijas ir argumentai

Funkcijos yra įtaisytųjų procedūrų, kuriuos galite naudoti savo reiškiniuose. Galite naudoti funkcijas įvairių operacijų, pvz., skaičiuojant reikšmes, manipuliuoti tekstu ir datomis ir apibendrinti duomenis. Pvz., vienas dažniausiai naudojama funkcija yra datos, kuri grąžina esamą datą. Galite naudoti funkciją Date įvairių būdų, kaip išraiškos, nustato lentelės lauko numatytąją reikšmę. Šiame pavyzdyje, kiekvieną kartą, kai kas nors įtraukia naują įrašą, lauko reikšmė esamą datą pagal numatytuosius parametrus.

Kai kurioms funkcijoms reikia argumentus. Argumentas yra reikšmė, kuri teikia įvesties funkcijos. Jei reikia daugiau nei vienas argumentas yra funkcijos, kableliu atskirkite argumentai. Pvz., atsižvelkite į šį reiškinį pavyzdyje funkcija Date :

= Format(Date(), " mmmm d, yyyy")

Šiame pavyzdyje naudojama dviejų argumentų. Pirmasis argumentas yra Date() funkciją, kuri grąžina esamą datą. Antras argumentas ("mmmm d yyyy"), kuris yra atskirtas nuo pirmojo argumento kableliu, nurodo nurodyti funkcijos Format grąžinama datos reikšmės formatavimas kaip teksto eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad teksto eilutė turi būti kabutėse. Šis reiškinys taip pat iliustruoja, kuriuos galima naudoti dažnai reikšmė, grąžinta vieną funkciją kaip argumentą, kitos funkcijos. Šiuo atveju Date() veikia kaip argumentas.

Daugiau informacijos apie funkcijos ir išraiškos sintaksę rasite saituose, esančiuose skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Konstantos

Konstanta yra elemento, kurių vertė nesikeičia, kol veikia prieigą. TRUE (teisinga), FALSE (klaidinga)ir neapibrėžta konstantas dažniausiai naudojami išraiškose. Taip pat galite nustatyti savo konstantas VBA kode, kuriuos galite naudoti VBA procedūras. VBA yra programavimo kalba, kad "Access" naudoja.

Pastaba : VBA konstantų negalite naudoti išraiškose naudojamose pasirinktinėse funkcijose. Pvz., VBA yra savaitės dienų konstantos: „vbSunday“ yra sekmadienis, „vbMonday“ – pirmadienis ir taip toliau. Kiekviena iš šių konstantų turi atitinkamą skaitinę reikšmę. Pvz., „vbSunday“ skaitinė reikšmė yra 1, o „vbMonday“ – 2. Negalite naudoti šių konstantų pasirinktinėje funkcijoje, iškviečiamoje naudojant išraišką. Vietoj to turite naudoti skaitines reikšmes.

Reikšmės

Išraiškose galite naudoti raidines reikšmes, pvz., pavyzdžiui, skaičių 1 254 arba eilutę „Įveskite skaičių nuo 1 iki 10“. Taip pat galite naudoti skaitines reikšmes, kurios gali būti skaitmenų seka, įskaitant, jei reikia, ženklą ir dešimtainį kablelį. Jei ženklo nėra, „Access“ priima kaip teigiamą reikšmę. Jei norite nustatyti neigiamą reikšmę, įtraukite minuso ženklą (-). Taip pat galite naudoti tikslų žymėjimą. Norėdami tai padaryti, įtraukite „E“ arba „e“ ir eksponentės ženklą (pvz., 1.0E-6).

Kai kaip konstantas naudojate teksto eilutes, įdėkite jas tarp kabučių, kad „Access“ tinkamai suprastų. Tam tikromis aplinkybėmis programa „Access“ pati uždeda kabutes. Pvz., įvedus tekstą tinkamumo taisyklės arba užklausos kriterijaus išraiškoje, „Access“ automatiškai įdeda teksto eilutes tarp kabučių.

Pvz., įvedus tekstą Paryžius, "Access"Paryžius"" rodoma reiškinio. Jei norite pateikti eilutę, iš tiesų rašoma kabutėse reiškinio, kabutėse (') vieno arba per tris rinkinius dukart rašyti įdėtųjų eilutė ("") kabutėse. Pvz., pateiktos išraiškos yra lygiavertės:

Formų! [Kontaktai]! [Miestas]. DefaultValue = '"Paryžius" '

Formų! [Kontaktai]! [Miestas]. DefaultValue = "" "Paryžius" ""

Jei norite naudoti datos / laiko vertes, išskirkite reikšmes svaro ženklais (#). Pvz., #3-7-11 #, #7-Kov-11 # ir #Kov-7-2011 #, yra galiojančios datos / laiko vertės. Kai programa „Access“ tarp # simbolių aptinka galiojančią datos / laiko reikšmę, ji automatiškai priima ją kaip datos / laiko duomenų tipo reikšmę.

Puslapio viršus

Išraiškų pavyzdžiai

Šioje lentelėje pateiktos kelios pavyzdinės programos „Access“ išraiškose ir nurodytas įprastinis jų naudojimas:

Reiškinys

Tikslas

= [Reikalaujama_data]-[Siuntimo_data]

Skaičiuoja ataskaitoje dviejų teksto lauko valdiklių datos reikšmių (vadinamų „Reikalaujama_data“ ir „Siuntimo_data“) skirtumą.

Date()

Nustato datos / laiko lentelės lauko numatytąją reikšmę kaip esamą datą.

ExtendedPrice: CCur([Išsami užsakymo informacija].vieneto kaina*[kiekis]*(1-[nuolaida])/100)*100

Sukuria užklausoje apskaičiavimo lauką „ExtendedPrice“.

Nuo #1/1/2011# iki #12/31/2011#

Nurodo užklausoje datos / laiko lauko kriterijų.

=[Užsakymų_antrinė_forma].Forma!Užsakymo_tarpinė_suma

Grąžina valdiklio „Užsakymo_tarpinė_suma“ reikšmę antrinėje užsakymų formoje, kuri yra užsakymų formoje.

>0

Nustato lentelės skaitinio lauko tinkamumo taisyklę – vartotojai turi įvesti didesnę už nulį reikšmę.

Išraiškų prasideda lygybės (=) operatorius, o kitos ne. Skaičiuojant formos arba ataskaitos valdiklyje reikšmę, naudokite = operatorių pradėti reiškinys. Kitais atvejais, pvz., kai įvedate išraišką užklausoje arba DefaultValue arba lauko ypatybės lauke arba valdiklyje nenaudojate = operatorių, išskyrus atvejus, kai pridedate išraišką į teksto lauką į lentelę. Kai kuriais atvejais, pvz., kai norite įtraukti išraiškų užklausų, Access automatiškai pašalina = operatorius.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×