Įvadas į formas

Programoje „Access“ forma yra duomenų bazės objektas, kuris naudodamas kuriant duomenų bazės programos vartotojo sąsają. Susietoji forma yra ta forma, kuri yra tiesiogiai prijungta prie duomenų šaltinio, pvz., lentelės arba užklausos, ir gali būti naudojama įvedant, redaguojant ar rodant duomenis iš to duomenų šaltinio. Taip pat galite kurti nesusietas formas, kurios tiesiogiai nesusiję su duomenų šaltiniu, tačiau jose vis dar yra komandų mygtukų, žymų ar kitų valdiklių, kurių reikia norint valdyti savo programą.

Šiame straipsnyje dėmesys pirmiausia skiriamas susietosios formoms. Galite naudoti susietąsias formas, jei norite valdyti prieigą prie duomenų, pavyzdžiui, kuriuos duomenų laukus arba eilutes rodyti. Pavyzdžiui, kai kurie vartotojai nori matyti tik kelis lentelės laukus iš daugelio. Gavę formą, kurioje yra tik tie laukai, vartotojai galės paprasčiau naudotis duomenų baze. Taip pat į formą galite įtraukti komandų mygtukus ir kitas funkcijas, kad automatizuotumėte dažnai atliekamus veiksmus.

Įsivaizduokite, kad susietosios formos yra langai, per kuriuos žmonės mato ir pasiekia jūsų duomenų bazę. Efektyvi forma paspartina duomenų bazės naudojimą, nes žmonėms nereikia ieškoti to, ko jiems reikia. Darbas vizualiai patrauklios formos duomenų bazėje malonesnis ir efektyvesnis, be to, tai gali apsaugoti nuo neteisingų duomenų įvedimo.

Pastaba : Šiame straipsnyje manoma, kad jau esate sukūręs lentelę (arba užklausą, pagrįstą viena arba keliomis lentelėmis) ir kad norite kurti formą duomenims peržiūrėti arba valdyti.

Šiame straipsnyje

Formos kūrimas naudojant formos įrankį

Perskirtosios formos kūrimas naudojant perskirtosios formos įrankį

Formos, kurioje rodomi keli įrašai, kūrimas naudojant kelių elementų įrankį

Formos kūrimas naudojant formų vedlį

Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį

Apie maketo rodinį ir dizaino rodinį

Formos, atidarytos kaip maketo rodinys, tobulinimas

Formos, atidarytos kaip dizaino rodinys, tobulinimas

Formos kūrimas naudojant formos įrankį

Norėdami vienu pelės mygtuko spustelėjimu sukurti formą, galite naudoti formos įrankį. Naudojant šį įrankį visi lentelėje esantys laukai įtraukiami į formą. Galite naudoti naują formą iš karto arba, atidarę ją kaip maketo ar dizaino rodinį, galite modifikuoti, kad ji geriau atitiktų jūsų reikmes.

Formos įrankio naudojimas naujai formai kurti

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formoje norimi matyti duomenys.

 2. Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Forma.

Programoje „Access“ sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį galite keisti formą matydami duomenis. Pavyzdžiui, jei reikia, galite keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys.

Jei programoje „Access“ randama viena lentelė, kuri palaiko Vienas su daugeliu ryšį su lentele arba užklausa, kurią naudojate formai kurti, programa „Access“ įtraukia duomenų lapą į formą, kuri pagrįsta susieta lentele arba užklausa. Pavyzdžiui, jei kuriate paprastą lentelę Darbuotojai, pagrįstą formą ir nustatytas lentelių Darbuotojai ir Užsakymai ryšys Vienas su daugeliu, duomenų lape bus rodomi visi lentelės Užsakymai įrašai, susiję su esamu įrašu Darbuotojas. Galite naikinti formoje esantį duomenų lapą, jei nusprendžiate, kad jis jums nereikalingas. Jei yra daugiau nei viena lentelė, palaikanti Vienas su daugeliu ryšį su lentele, naudojama formai kurti, programa „Access“ neįtraukia į formą jokių duomenų lapų.

Perskirtosios formos kūrimas naudojant perskirtosios formos įrankį

Perskirtoji forma įgalina vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį.

Perskirtoji forma skiriasi nuo formų / papildomų formų derinio tuo, kad du rodiniai yra prijungti prie to paties duomenų šaltinio ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje, pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. Galite įtraukti, redaguoti arba naikinti duomenis bet kurioje dalyje (kol įrašo šaltinį galima naujinti, forma nebuvo sukonfigūruota norint uždrausti šiuos veiksmus).

Dirbdami perskirtosiose formose naudojatės abiejų tipų formų pranašumais vienoje formoje. Pavyzdžiui, dalį formos duomenų lapo galite naudoti, jei norite greitai rasti įrašą, ir tada naudoti formos dalį įrašui peržiūrėti arba redaguoti.

Jei norite kurti perskirtąją formą naudodami perskirtosios formos įrankį:

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formai reikalingi duomenys. Arba atidarykite lentelę ar užklausą kaip duomenų lapo rodinį.

 2. Skirtuko lapo Kurti grupėje Formos spustelėkite Daugiau formų, tada spustelėkite Perskirtoji forma.

Programoje „Access“ sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį, galite keisti formą matydami duomenis. Pavyzdžiui, jei reikia, galite keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys. Daugiau informacijos apie formų rodinius ieškokite skyriuje Apie maketo rodinį ir dizaino rodinį.

Formos, kurioje rodomi keli įrašai, kūrimas naudojant kelių elementų įrankį

Kai formą kuriate naudodami formos įrankį, programoje „Access“ sukurtoje formoje vienu metu rodomas vienas įrašas. Jei norite, kad formoje būtų rodomi keli įrašai ir ji būtų labiau tinkinama nei duomenų lapas, galite naudoti kelių elementų įrankį.

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formoje norimi matyti duomenys.

 2. Skirtuko lapo Kurti grupėje Formos spustelėkite Daugiau formų, tada spustelėkite Keli elementai.

Programoje „Access“ sukuriama forma ir rodomas jos maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį galite atlikti formos dizaino pakeitimus, kai formoje rodomi duomenys.

Kai naudojate kelių elementų įrankį, programoje „Access“ sukurta forma primena duomenų lapą. Duomenys išdėstomi eilutėse ir stulpeliuose, o jūs vienu metu matote daugiau nei vieną įrašą. Tačiau kelių elementų formoje yra daugiau tinkinimo parinkčių nei duomenų lape, pavyzdžiui, galimybė įtraukti grafikos elementus, mygtukus ir kitus valdiklius. Daugiau informacijos apie formos tinkinimą ieškokite skyriuose Formos, atidarytos kaip maketo rodinys tobulinimas ir Formos, atidarytos kaip dizaino rodinys tobulinimas.

Formos kūrimas naudojant formų vedlį

Jei norite pasirinkti, kokie laukai bus rodomi jūsų formoje, vietoj anksčiau minėtų įvairių formų kūrimo įrankių galite naudoti formų kūrimo vedlį. Taip pat galite nustatyti, kaip duomenys būtų grupuojami ir rūšiuojami, ir naudoti daugiau nei vienos lentelės arba užklausos laukus, bet tik tuomet, jei iš anksto nurodėte ryšius tarp lentelių ir užklausų.

 1. Skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Formų vediklis.

 2. Vykdykite nurodymus, pateikiamus formų vedlio puslapiuose.

  Pastaba : Jei į savo formą norite įtraukti laukus iš kelių lentelių ir užklausų, pirmame formų vedlio puslapyje pažymėję pirmos lentelės arba užklausos laukus nespustelėkite Pirmyn arba Baigti. Vietoj to pakartokite lentelės arba užklausos žymėjimo veiksmus ir spustelėkite papildomus laukus, kuriuos norite įtraukti į formą. Norėdami tęsti, spustelėkite Pirmyn arba Baigti.

 3. Paskutiniame vedlio puslapyje spustelėkite Baigti.

Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį

Jei vedlys arba formos kūrimo įrankiai jums netinka, formai kurti galite naudoti tuščios formos įrankį. Tokiu būdu galima greitai sukurti formą, ypač jei į formą planuojate įtraukti tik kelis laukus.

 1. Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Tuščia forma.

  Programoje „Access“ tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodoma sritis Laukų sąrašas.

 2. Srityje Laukų sąrašas spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį šalia lentelės arba lentelių, kuriose yra formoje norimi matyti laukai.

 3. Norėdami į formą įtraukti lauką, dukart jį spustelėkite ir nuvilkite į formą.

  • Įtraukę pirmąjį lauką, galite įtraukti kelis laukus iš karto laikydami nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėdami kelis laukus, tada vienu metu nuvilkdami juos į formą.

  • Lentelių tvarka srityje Laukų sąrašas gali kisti atsižvelgiant į tai, kuri formos dalis šiuo metu yra pažymėta. Jei nematote lauko, kurį norite įtraukti į formą, pabandykite pažymėti kitą formos dalį ir tada vėl bandyti įtraukti lauką.

 4. Norėdami į formą įtraukti logotipą, pavadinimą arba datą ir laiką, naudokite skirtuko Dizainas grupėje Antraštė / poraštė esančius įrankius.

 5. Norėdami į formą įtraukti įvairių valdiklių, naudokite skirtuko Dizainas grupės Valdikliai įrankius.

  Šiek tiek daugiau valdiklių rasite perjungę į dizaino rodinį: dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

Apie maketo rodinį ir dizaino rodinį

Maketo rodinys    Maketo rodinys yra intuityviausias rodinys, skirtas formoms pakeisti. Jį galima naudoti atliekant beveik visus formos keitimus programoje „Access“.

Faktiškai forma veikia atidaryta kaip maketo rodinys, todėl savo duomenis galite matyti panašiai, kaip jie rodomi naudojant formos rodinį. Be to, naudodami šį rodinį galite keisti ir formos dizainą. Kadangi modifikuodami formą galite matyti duomenis, šį rodinį patogu naudoti nustatant valdiklių dydžius arba atliekant beveik bet kurį veiksmą, kuris veikia formos išvaizdą ir naudojimo galimybes.

Jei susidursite su užduotimi, kurios negalima atlikti maketo rodinyje, galite perjungti į dizaino rodinį. Tam tikrais atvejais „Access“ rodomas pranešimas, kad prieš atlikdami konkretų keitimą turite perjunkite į dizaino rodinį.

Dizaino rodinys    Naudojant dizaino rodinį, pateikiamas išsamesnis jūsų formos struktūros vaizdas. Galite matyti formos sekcijas Antraštė, Informacija ir Poraštė. Kai forma rodoma kaip dizaino rodinys, faktiškai ji nevykdoma, todėl keisdami dizainą negalėsite matyti duomenų. Tačiau naudojant dizaino rodinį kai kurias užduotis atlikti paprasčiau nei naudojant maketo rodinį. Galite:

 • Į formą įtraukite įvairių valdiklių, pvz., susietojo objekto rėmelių, puslapio lūžių ir diagramų.

 • Redaguoti teksto laukelių šaltinius pačiuose teksto laukeliuose, nenaudodami ypatybių lapo.

 • Keisti formos sekcijų dydį, pavyzdžiui, formos antraštės arba informacijos sekcijų.

 • Keisti tam tikras formos ypatybes, kurių negalima keisti naudojant maketo rodinį.

Formos, atidarytos kaip maketo rodinys, tobulinimas

Sukūrę formą galite lengvai patobulinti jos dizainą naudodami maketo rodinį. Vadovaudamiesi faktiniais formos duomenimis, galite pertvarkyti valdiklius ir keisti jų dydžius. Galite įkelti į formą naujų valdiklių ir nustatyti formos ir jos valdiklių ypatybes.

Norėdami įjungti maketo rodinį, naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos pavadinimą, tada spustelėkite Maketo rodinys.

Programoje „Access“ forma bus rodoma kaip maketo rodinys.

Formos ir jos valdiklių bei sekcijų ypatybes galite modifikuoti ypatybių lape. Norėdami matyti ypatybių lapą, paspauskite F4.

Sritį Laukų sąrašas galite naudoti, jei į formos dizainą norite įtraukti laukus iš žemiau esančios lentelės ar užklausos. Norėdami matyti sritį Laukų sąrašas:

 • Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus arba naudokite sparčiuosius klavišus paspausdami ALT + F8.

Tada galite nuvilkti laukus iš srities Laukų sąrašas tiesiogiai į formą.

 • Norėdami įtraukti vieną lauką, dukart spustelėkite jį pelės mygtuku arba nuvilkite jį iš srities Laukų sąrašas į formą, kurioje lauką norite rodyti.

 • Norėdami įtraukti kelis laukus vienu metu, laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite norimus įtraukti laukus. Tada nuvilkite pažymėtus laukus į formą.

Formos, atidarytos kaip dizaino rodinys, tobulinimas

Naudodami dizaino rodinį, taip pat galite tobulinti formos dizainą. Į formą galite įtraukti naujų valdiklių ir laukų: įtraukite juos į kūrimo tinklelį. Ypatybių lapas suteikia prieigą prie daugelio ypatybių, kurias galite nustatyti tinkindami formą.

Norėdami įjungti dizaino rodinį, naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos pavadinimą, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

Programoje „Access“ forma bus rodoma kaip dizaino rodinys.

Formos ir jos valdiklių bei sekcijų ypatybes galite modifikuoti ypatybių lape. Norėdami matyti ypatybių lapą, paspauskite F4.

Sritį Laukų sąrašas galite naudoti, jei į formos dizainą norite įtraukti laukus iš žemiau esančios lentelės ar užklausos. Norėdami matyti sritį Laukų sąrašas:

 • Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus arba naudokite sparčiuosius klavišus paspausdami ALT + F8.

Tada galite nuvilkti laukus iš srities Laukų sąrašas tiesiogiai į formą.

 • Norėdami įtraukti vieną lauką, dukart spustelėkite jį pelės mygtuku arba nuvilkite jį iš srities Laukų sąrašas į formą, kurioje lauką norite rodyti.

 • Norėdami įtraukti kelis laukus vienu metu, laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite norimus įtraukti laukus. Tada nuvilkite pažymėtus laukus į formą.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×