Įvadas į formas

Programoje „Access“ formos yra duomenų bazės objektas, kurį naudodami galite sukurti vartotojo sąsają duomenų bazės programėlei. „Susieta“ forma yra tiesiogiai prijungta prie duomenų šaltinio, pvz., lentelės arba užklausos, ir būtų naudojama duomenų šaltinio duomenims įvesti, redaguoti ar rodyti. Taip pat galite kurti „nesusietą“ formą, kuri tiesiogiai nesiejama su duomenų šaltiniu, bet vis tiek turi komandų mygtukus, etiketes arba kitus valdiklius programėlei valdyti.

Šiame straipsnyje pirmiausia aprašomos susietosios formos. Galite susieti formą, kad valdytumėte prieigą prie duomenų, pvz., kuriuos duomenų laukus arba eilutes rodyti. Pavyzdžiui, kai kuriems vartotojams pakanka matyti tik kai kuriuos lentelės laukus. Pateikus vartotojams formą, turinčią tik šiuos laukus, jiems lengviau naudoti duomenų bazę. Taip pat galite įtraukti į formą komandų mygtukų ir kitų funkcijų, kad automatizuotumėte dažnai atliekamus veiksmus.

Susietas formas galite laikyti langais, pro kuriuos žmonės mato ir pasiekia jūsų duomenų bazę. Tinkama forma paspartina naudojimąsi duomenų baze, nes žmonėms nereikia ieškoti, ko jiems reikia. Naudojant vizualiai patrauklias formas maloniau ir efektyviau dirbti su duomenų baze. Taip pat užkertamas kelias netinkamų duomenų įvedimui.

Pastaba: Šiame straipsnyje laikomasi prielaidos, kad jau esate sukūrę lentelę (arba užklausą, sukurtą pagal vieną arba daugiau lentelių) ir kad jūs norite sukurti formą duomenims rodyti arba valdyti.

Šiame straipsnyje

Formos kūrimas naudojant formos įrankį

Perskirtosios formos kūrimas naudojant perskirtosios formos įrankį

Formos, skirtos rodyti keliems įrašams, kūrimas naudojant kelių elementų įrankį

Formos kūrimas, naudojant formų vediklį

Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį

Maketo rodinio ir dizaino rodinio supratimas

Formos koregavimas maketo rodinyje

Formos koregavimas dizaino rodinyje

Formos kūrimas naudojant formos įrankį

Formos įrankį galite naudoti norėdami sukurti formą vienu pelės mygtuko spustelėjimu. Naudojant šį įrankį, visi esamo duomenų šaltinio laukai įtraukiami į formą. Galite iškart pradėti naudoti naują formą arba modifikuoti ją rodinio arba dizaino rodinyje, kad ji geriau atitiktų jūsų poreikius.

Formos įrankio naudojimas naujai formai kurti

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formoje norimi matyti duomenys.

 2. Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Forma.

Programoje Access sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį galite keisti formą matydami duomenis. Pavyzdžiui, jei reikia, galite keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys.

Jei „Access“ randa vieną lentelę, kuri susieta su lentele arba užklausa, pagal kurią kūrėte formą, vieno su daugeliu ryšiu, „Access“ įtraukia į formą duomenų lapą, sudarytą pagal susijusią lentelę arba užklausą. Pavyzdžiui, jei sukuriate paprastą formą pagal lentelę Darbuotojai, ir jas sieja vieno su daugeliu ryšys, į kurį įtraukta lentelė Darbuotojai ir Užsakymai, duomenų lape pateikiami visi lentelės Užsakymai įrašai, susiję su esamu darbuotojų įrašu. Nusprendę, kad duomenų lapai jums nereikalingi, galite juos pašalinti iš formos. Jei yra daugiau nei viena lentelė, palaikanti vieno su daugeliu ryšį su lentele, naudota formai kurti, programa „Access“ į formą neįtraukia jokių duomenų lapų.

Perskirtosios formos kūrimas naudojant perskirtosios formos įrankį

Perskirtoji forma teikia du duomenų rodinius vienu metu – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį.

Perskirtoji forma skiriasi nuo formos / paformės kombinacijos tuo, kad du rodiniai yra sujungti su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami tarpusavyje. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje pažymimas tas pats laukas kitoje formos dalyje. Galite įtraukti, redaguoti arba naikinti duomenis bet kurioje dalyje (tik tuomet, jei įrašo šaltinį galima naujinti ir forma nebuvo sukonfigūruota uždrausti šiuos veiksmus).

Darbas su perskirtomis formomis suteikia abiejų formų pranašumų vienoje formoje. Pavyzdžiui, galite naudoti formos duomenų lapo dalį greitai surasti įrašą, o formos dalį panaudoti įrašui peržiūrėti ir redaguoti.

Perskirtosios formos kūrimas naudojant perskirtosios formos įrankį:

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formai reikiami duomenys. Taip pat galite atidaryti lentelės ar užklausos duomenų lapo rodinį.

 2. Skirtuko lapo Kurti grupėje Formos spustelėkite Daugiau formų, tada spustelėkite Perskirtoji forma.

Programoje Access sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį galite keisti formą matydami duomenis. Pavyzdžiui, jei reikia, galite keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys.Jei reikia daugiau informacijos apie formos rodinius, žr. dalį Maketo rodinio ir dizaino rodinio supratimas.

Formos, skirtos rodyti keliems įrašams, kūrimas naudojant kelių elementų įrankį

Kai kuriate formą naudodami formos įrankį, programos „Access“ sukurtoje formoje rodomas vienas įrašas vienu metu. Jei reikia formos, kurioje rodomi keli įrašai, bet kad ji būtų lengviau tinkinama nei duomenų lapas, galite naudoti kelių elementų įrankį.

 1. Naršymo srityje spustelėkite lentelę arba užklausą, kurioje yra formoje norimi matyti duomenys.

 2. Skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Daugiau formų, tada spustelėkite Keli elementai.

Programoje „Access“ sukuriama forma ir rodomas jos maketo rodinys. Naudodami maketo rodinį galite atlikti formos dizaino pakeitimus, kai formoje rodomi duomenys.

Kai naudojate kelių elementų įrankį, programos „Access“ sukurta forma primena duomenų lapą. Duomenys išdėstomi eilutėmis ir stulpeliais, todėl vienu metu matomas daugiau nei vienas įrašas. Tačiau kelių elementų forma suteikia daugiau tinkinimo parinkčių nei duomenų lapas, pvz., galimybę įtraukti grafinių elementų, mygtukų ir kitų valdiklių. Daugiau informacijos, kaip tinkinti formą, žr. skyriuose Formos tobulinimas maketo rodinyje ir Formos tobulinimas dizaino rodinyje.

Formos kūrimas naudojant formų vediklį

Norėdami pasirinkti, kurie laukai turėtų pasirodyti formoje, galite naudoti ne skirtingus minėtus formos kūrimo įrankius, o formų vediklį. Taip pat galite nurodyti, kaip grupuojami ir rikiuojami duomenys, ir galite naudoti laukus iš daugiau nei vienos lentelės arba užklausos, jei iš anksto nurodėte ryšius tarp lentelių ir užklausų.

 1. Skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Formų vediklis.

 2. Vykdykite nurodymus, pateikiamus formų vediklio puslapiuose.

  Pastaba: Jei į formą norite įtraukti laukų iš kelių lentelių ir užklausų, pirmame formų vediklio puslapyje pažymėję pirmos lentelės ar užklausos laukus nespustelėkite Pirmyn arba Baigti. Geriau pakartokite lentelės arba užklausos pasirinkimo veiksmus, tada spustelėkite visus papildomus laukus, kuriuos norite įtraukti į formą. Norėdami tęsti, spustelėkite Pirmyn arba Baigti.

 3. Paskutiniame vediklio puslapyje spustelėkite Baigti.

Formos kūrimas naudojant tuščios formos įrankį

Jei vediklis ar formų kūrimo įrankiai neatitinka jūsų poreikių, formai kurti galite naudoti tuščios formos įrankį. Tai gali būti labai greitas būdas sukurti formą, ypač, jei planuojate į formą įtraukti tik keletą laukų.

 1. Skirtuko lapo Kūrimas grupėje Formos spustelėkite Tuščia forma.

  „Access“ atidaro tuščią formą maketo rodinyje ir ja rodo srityje Laukų sąrašas.

 2. Srityje Laukų sąrašas spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį šalia lentelės arba lentelių, kuriose yra formoje norimi matyti laukai.

 3. Norėdami įtraukti į formą lauką, jį dukart spustelėkite arba nuvilkite į formą.

  • Įtraukę pirmąjį lauką, galite įtraukti keletą laukų iš karto, spustelėkite keletą laukų laikydami nuspaudę klavišą CTRL ir nuvilkite juos į formą.

  • Lentelių tvarka srityje Laukų sąrašas gali kisti atsižvelgiant į tai, kuri formos dalis šiuo metu yra pažymėta. Jei pageidaujamas laukas nematomas, pabandykite pažymėti kitą formos dalį ir tada vėl bandyti įtraukti lauką.

 4. Naudokite grupės Antraštė/poraštė, esančios skirtuke Dizainas, įrankius norėdami į formą įtraukti logotipą, pavadinimą ir datą bei laiką.

 5. Jei norite į formą įtraukti įvairesnių valdiklių, naudokite skirtuko Dizainas įrankius Valdikliai.

  Jei reikia šiek tiek didesnio valdiklių rinkinio, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą, tada spustelėkite Dizaino rodinys – įjungsite dizaino rodinį.

Maketo rodinio ir dizaino rodinio supratimas

Maketo rodinys    Maketo rodinys yra pats paprasčiausias rodinys formai modifikuoti ir jį galima naudoti beveik visiems pakeitimams, kuriuos norite atlikti programos „Access“ formai.

Maketo rodinyje pateikiama veikianti forma. Dėl to galite peržiūrėti savo duomenis beveik taip pat, kaip jie atrodys naudojant formą. Tačiau taip pat šiame rodinyje galite pakeisti formos dizainą. Kadangi modifikuodami formą matote duomenis, šis rodinys ypač praverčia nustatant valdiklių dydį arba atliekant beveik visai kitas užduotis, turinčias įtakos išvaizdai ir formos funkcionalumui.

Susidūrę su užduotimi, kurios negalima atlikti maketo rodinyje, galite įsijungti dizaino rodinį. Tam tikrais atvejais programa „Access“ pateikia pranešimą, kuris nurodo, kad norint atlikti konkretų pakeitimą būtina perjungti rodinį.

Dizaino rodinys    Dizaino rodinys pateikia išsamesnį formos struktūros vaizdą. Galite peržiūrėti formos antraštės, išsamios informacijos ir poraštės dalis. Dizaino rodinyje pateikiama forma yra neveikianti. Dėl to negalite matyti esamų duomenų atlikdami dizaino pakeitimus. Tačiau dizaino rodinyje kai kurias užduotis atlikti lengviau nei maketo rodinyje. Galite:

 • Įtraukti įvairesnių valdiklių į formą, pvz., sujungtus objektų rėmelius, puslapio lūžius ir diagramas.

 • Teksto redagavimo laukai valdo pačių teksto laukų šaltinius nenaudodami ypatybių lapo.

 • Keiskite formų dalis, pvz., formos antraštę ar išsamios informacijos dalį.

 • Keiskite tam tikras formos ypatybes, kurių negalima keisti maketo rodinyje.

Formos koregavimas maketo rodinyje

Sukūrę formą, galite lengvai koreguoti jos dizainą dirbdami maketo rodinyje. Naudojant faktinius formos duomenis kaip orientyrą, galite pertvarkyti valdiklius ir pakeisti jų dydį. Galite įdėti naujų valdiklių į formą ir nustatyti formos bei jos valdiklių ypatybes.

Norėdami perjungti į maketo rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos pavadinimą naršymo srityje, tada spustelėkite Maketo rodinys.

„Access“ rodys formą maketo rodinyje.

Naudodami ypatybių lapą galite keisti formos, jos valdiklių ir sekcijų ypatybes. Norėdami atidaryti ypatybių lapą, paspauskite F4.

Galite naudoti laukų sąrašo sritį, kad į formos dizainą įtrauktumėte laukų iš pamatinės lentelės arba užklausos. Norėdami atidaryti laukų sąrašo sritį:

 • Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus arba naudokite sparčiuosius klavišus ALT + F8.

Galite vilkti laukus tiesiogiai iš srities Laukų sąrašas į formą.

 • Norėdami įtraukti vieną lauką, jį dukart spustelėkite arba nuvilkite iš srities Laukų sąrašas į formos dalį, kur norite jį matyti formoje.

 • Norėdami vienu metu įtraukti kelis laukus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite norimus įtraukti laukus. Vilkite pasirinktus laukus į formą.

Formos koregavimas dizaino rodinyje

Savo formos dizainą taip pat galite koreguoti dirbdami dizaino rodinyje. Galite įtraukti naujų valdiklių ir laukų į formą juos įtraukdami į dizaino tinklelį. Ypatybių lapas suteikia prieigą prie daugelio ypatybių, kurias galite nustatyti norėdami tinkinti savo formą.

Norėdami perjungti į dizaino rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos pavadinimą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

„Access“ rodys formą dizaino rodinyje.

Naudodami ypatybių lapą galite keisti formos, jos valdiklių ir sekcijų ypatybes. Norėdami atidaryti ypatybių lapą, paspauskite F4.

Galite naudoti laukų sąrašo sritį, kad į formos dizainą įtrauktumėte laukų iš pamatinės lentelės arba užklausos. Norėdami atidaryti laukų sąrašo sritį:

 • Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus arba naudokite sparčiuosius klavišus ALT + F8.

Galite vilkti laukus tiesiogiai iš srities Laukų sąrašas į formą.

 • Norėdami įtraukti vieną lauką, jį dukart spustelėkite arba nuvilkite iš srities Laukų sąrašas į formos dalį, kur norite jį matyti formoje.

 • Norėdami vienu metu įtraukti kelis laukus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite norimus įtraukti laukus. Vilkite pasirinktus laukus į formą.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×