Įvadas į dokumento informacijos srities kūrimą naudojant programą „InfoPath“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Įvadas į dokumentų informacijos sritis

Dokumento informacijos srities naudojimas

Saugos apžvalga

Įvadas į dokumentų informacijos sritis

Dokumento informacijos sritis, kuri rodoma programų „Microsoft Office Word 2007“, „Microsoft Office PowerPoint 2007“ ir „Microsoft Office Excel 2007“ dokumentuose, leidžia vartotojams peržiūrėti ir keisti ypatybes kiekvienam failui arba turinio tipui, kuris įrašytas į dokumento valdymo serverį, pavyzdžiui, dokumento darbo srities svetainę arba biblioteką, sukurtą „Windows SharePoint Services 3.0“ pagrindu. Šios ypatybės, taip pat žinomos kaip metaduomenys, yra išsami informacija apie failą, kuri apibūdina arba nustato jį. Vartotojai gali naudoti šias ypatybes, kad tvarkytų, nustatytų ir ieškotų dokumentų.

Dokumento informacijos sritis yra Microsoft Office InfoPath 2007 formą, kuri yra laikoma ir rodomas dokumente. Jums nereikia InfoPath įdiegta jūsų kompiuteryje matyti dokumento informacijos srities „2007 Microsoft Office“ sistema dokumente, tačiau reikia Office InfoPath 2007 kurti ir tinkinti dokumentų informacijos sritys. Pvz., jei norite tinkinti dokumento informacijos sritį, kad būtų rodomi duomenys iš išteklių, pvz., žiniatinklio tarnybos, turite naudoti Office InfoPath 2007 dizainas, kad dokumento informacijos sritį.

Naudodami dokumento informacijos sritį su sistemos „„Office 2007“ leidimas“ dokumentais, vartotojai gali sekti ir redaguoti metaduomenis dokumentui, kai tęsia darbą dokumente. Be to, dokumento informacijos sritis gali būti tinkinta, kad naudotų duomenis iš išorinio duomenų šaltinis, pavyzdžiui, žiniatinklio tarnybos, leisdama darbuotojams nuosekliai naudoti metaduomenis skirtinguose sistemos „„Office 2007“ leidimas“ dokumentų tipuose visoje organizacijoje.

Tinkindami dokumento informacijos sritį, taip pat galite pridėti verslo logiką, pvz., duomenų tikrinimas, arba pridėti pasirinktines ypatybes, kurios svarbios jūsų organizacijai. Be to, iš naujo, kuriant šablono dalis turi būti bendrus laukus, galite tvarkyti juos būtų paprasčiau naudoti dokumentų informacijos sritys pakartotinai „Office 2007“ leidimas skirtingų dokumentų tipų visoje organizacijoje.  Šablono dalis yra formos šabloną galima įrašyti ir pakartotinai naudoti iš kelių formų šablonų dalis.

Be metaduomenų sekimo ir redagavimo naudojant dokumentų informacijos sritis programose „Office Word 2007“, „Office Excel 2007“ ir „Office PowerPoint 2007“, programos „Office Word 2007“ vartotojų dokumentuose galima atlikti papildomų užduočių. Programoje „Office Word 2007“ vartotojai gali pridėti ypatybes iš dokumentų informacijos srities kaip ypatybių valdiklius pačiame dokumente. Ypatybių valdikliai programoje „Office Word 2007“ parodo dokumento ypatybes kaip paties dokumento turinį. Šie ypatybių valdikliai atnaujinami tada, kai informacija dokumento informacijos srityje pakeičiama. Be to, duomenys dokumento informacijos srityje atnaujinami, kai dokumente pakeičiami atitinkami ypatybės valdikliai.

Išsamesnės informacijos apie ypatybių pridėjimą programos „Word“ dokumentui ieškokite skyriuje Dar žr.

Ypatybių tipai

Dokumentų informacijos sritys naudojamos sekti vienas iš šių ypatybių:

  • Standartines dokumento ypatybes atskiruose dokumentuose.

  • Serverio ypatybes „SharePoint“ turinio tipams, kurie sukurti dokumento turinio tipo arba „Dublin Core“ stulpelių turinio tipo pagrindu ir kurie prieinami serveriuose su „Microsoft Office SharePoint Server 2007“.

  • Pasirinktines ypatybes, kurias pridedate į dokumento informacijos sritį.

Ypatybės, kurias vartotojai gali matyti arba redaguoti naudodami dokumento informacijos sritį, gali būti sugrupuotos į tris pagrindines kategorijas: dokumente esančios ypatybės, serveryje esančios ypatybės ir pasirinktinės ypatybės. Priklausomai nuo dokumento informacijos srities dizaino ir kur ji yra, kai kurios arba visos toliau pateiktos ypatybės gali būti rodomos dokumento informacijos srityje:

Dokumente esančios ypatybės    Tai ypatybės, tokios, kaip pavadinimas, autoriaus vardas, tema ir raktažodžiai, kurie nustato dokumento temą ir turinius.

Serveryje esančios ypatybės    Dokumentams, kurie įrašyti „SharePoint“ svetainėje ir kurie naudoja pasirinktines dokumentų informacijos sritis, į šias ypatybes įtraukti duomenys apie dokumentų biblioteką, svetainės stulpeliai, svetainės turinio tipai arba duomenys iš kitų pasirinktinių laukų.

Pasirinktinės ypatybės    Nustatote pasirinktines ypatybes sistemos „Office“ dokumentui tinkindami dokumento informacijos sritį naudodami programą „InfoPath“. Į pasirinktines ypatybes gali būti įtraukti metaduomenys, kurie yra specifiniai kiekvienai organizacijai arba projektui, pavyzdžiui, projekto kodas arba išlaidų centro reikšmė.

Pastaba : Taip pat galite nustatyti pasirinktines ypatybes dokumentui spustelėję Išplėstinės ypatybės meniu Dokumento ypatybės dokumento informacijos srityje programose „Office Word 2007“, „Office Excel 2007“ arba „Office PowerPoint 2007“. Tačiau šios išplėstinės ypatybės nėra matomos pačioje dokumento informacijos srityje. Kad tinkintumėte ypatybes, kuriuos nėra matomos dokumento informacijos srityje, turite naudoti programą „InfoPath“ arba dokumentams, saugomiems dokumentų tvarkymo serveryje, turite modifikuoti turinio tipo schemą pridėdami arba pašalindami stulpelius iš turinio tipo.

Puslapio viršus

Dokumento informacijos srities naudojimas

Kai kuriate dokumentą su programomis „Office Word 2007“, „Office Excel 2007“ arba „Office PowerPoint 2007“, dokumento informacijos sritis sukuriama automatiškai. Šioje numatytoje dokumento informacijos srityje yra standartinės ypatybės, pavyzdžiui, „Autorius“, „Pavadinimas“ ir „Tema“. Galite pridėti pasirinktines ypatybes kurdami dokumento informacijos sritį pagal juodraštį ir susiedami ją su dokumentu, arba tinkindami esamą dokumento informacijos sritį.

Kai kuriate pasirinktinę dokumento informacijos sritį, galite naudoti jį su kelių dokumentų Office Word 2007, Office Excel 2007ir Office PowerPoint 2007, arba galite sukurti kelias dokumento informacijos sritis. Pvz., jei tam tikrų dokumentų, kurios susietos su konkrečiu projektu, galite naudoti Unikalieji laukai dokumentų informacijos sritys, kurios naudojamos tik tuos dokumentus.

Net jei jūsų organizacija naudoja kelių dokumentų informacijos sritys, kiekvienas gali būti kelių bendrosios ypatybės. Lengvai pakartotinai bendrosios ypatybės, kai kuriate dokumento informacijos srities parametrus, naudokite šablono dalis. Kuriant ir naudojant šablono dalis, galite padėti užtikrinti, pagrindinių metaduomenų organizacijoje yra nuoseklūs tonas, struktūros ir veikimo būdą. Pvz., jūsų organizacija gali reikalauti kiekvieno dokumento informacijos sritis srityje būtų laukas pavadinimu pareigos bei autorius. Kurdami šablono dalį, kuri naudoja tuos dažnai naudojamus laukus, galite lengvai pakartotinai naudoti šablono dalį keliose dokumento informacijos srityse.

Pastaba : Kad tinkintumėte „SharePoint“ turinio tipo schemą, galite tik tinkinti dokumento informacijos sritį pridėdami laukus, kurie yra schemos dalis. Kad pridėtumėte arba pašalintumėte laukus iš turinio dokumento informacijos srities pridėdami naujus laukus į turinio tipo schemą, turite pridėti arba pašalinti stulpelius iš turinio tipo.

Kai sukuriate pasirinktinę dokumento informacijos sritį, turite jį susieti su dokumento, prieš pradedant ją naudoti. Norėdami tai padaryti, pirma turite aktyvinti ten, kur norite naudoti dokumento informacijos srities programose juostelės skirtuko programų kūrėjas . Tada galite nurodyti dokumento informacijos srities vietą naudojant URL, UNC ar URN failo kelią. Be to, galite Rodyti dokumento informacijos sritį, pagal numatytuosius nustatymus, kai dokumentas yra atidarytas. Taip pat galite pasirinkti, ar į pasirinktines ypatybes, kurią sukūrėte matomos pagal numatytuosius nustatymus atidarius dokumentą.

Be ypatybių peržiūra arba keitimas į dokumentų informacijos sritys dokumentuose Office Word 2007, Office Excel 2007ir Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 , vartotojai gali įtraukti ypatybes iš dokumento informacijos sritį kaip ypatybių valdiklius, esančius dokumente. Kaip ypatybių valdiklius, esančius dokumente, pvz., galima įtraukti kelis egzempliorius, įmonės adresą. Šių ypatybių valdikliai bus atnaujinta pakeista dokumento informacijos srities informaciją.

Išsamesnės informacijos apie pasirinktinės dokumento informacijos srities kūrimą ir ypatybių pridėjimą programos „Office Word 2007“ dokumentui ieškokite skyriuje Dar žr.

Puslapio viršus

Saugos apžvalga

Dokumento informacijos sritis yra tų pačių saugos nurodymų ir apribojimų objektas kaip ir programos „InfoPath“ forma. Saugos priemonės programoje „InfoPath“ sukurtos, kad padėtų apsaugoti vartotojų formas ir kompiuterius nuo nesaugių procesų, tokių, kaip priėjimas prie duomenų iš nepatikimo šaltinio arba duomenų siuntimas į jį. Pavyzdžiui, programos „InfoPath“ formos šablonai veikia vienu iš trijų saugos lygių, priklausomai nuo vietos, kur jie yra, kaip jie įdiegti ir ar jie turi elektroninį parašą. Yra trys lygiai: „Apribotas“, „Domenas“ ir „Visiškas pasitikėjimas“. Dokumento informacijos sritis priskirta tam pačiam saugos lygiui kaip ir programos „InfoPath“ formos šablonas. Prieš kurdami ir naudodami dokumento informacijos sritį, turėtumėte susipažinti su duomenų ryšių naudojimo ir diegimo saugos sąlygomis.

Duomenų ryšių naudojimo ir diegimo saugos sąlygos

Dokumento informacijos sritis negali pasiekti duomenų šaltinio iš kito domeno, nebent dokumento informacijos sritis nustatoma kaip visiško pasitikėjimo. Kad įgalintumėte visišką pasitikėjimą, turite pasirašyti formos šabloną dokumento informacijos sričiai elektroniniu parašu su patikimu šakniniu sertifikatu arba turite sukurti įdiegiamą failą jam.

Pastaba : Jei asmuo, naudojantis dokumentą, neturi teisės pasiekti duomenų šaltinio, jis arba ji pamatys klaidos pranešimą, net jeigu teisių lygis dokumento informacijos sričiai yra pakankamas, kad pasiektų duomenų šaltinį.

Daugiau informacijos apie programos „InfoPath“ formų šablonų saugos lygius ieškokite skyriuje Dar žr.

Diegimo saugos sąlygos

Rekomenduojama, kad diegtumėte dokumento informacijos sritį tame pačiame domene, kuriame yra patys dokumentai. Pavyzdžiui, jei programos „Office Word 2007“ dokumentas serveryje http://example naudoja pasirinktinę dokumento informacijos sritį, kurią sukūrėte, rekomenduojama, kad išsaugotumėte dokumento informacijos sritį tam dokumentui taip pat serveryje http://example. Jei nuspręsite diegti dokumento informacijos sritį kitame domene, arba jei vartotojas atidarys vietoje įrašytą dokumento versiją – arba versiją, atsiųstą kaip el. laiško priedą – dokumento informacijos srities saugos lygis bus pažemintas. Tai atsargumo priemonės, padedančios apsaugoti vartotojus nuo pavojų, susijusių su dokumento informacijos sritimi, prieinančių prie duomenų, kurie yra kitame domene.

Pastabos : 

  • Kai tinkinate dokumento informacijos sritį „SharePoint“ turinio tipui, dokumento informacijos sritis automatiškai įdiegiama į „SharePoint“ svetainę, kai publikuojate ją.

  • Jei norite, kad vartotojas paleistų vietoje įdiegtą dokumento informacijos srities versiją savo kompiuteryje, turite sukurti įdiegiamą failą naudodami publikavimo vedlį ir programą „Visual Studio“. Jei publikuojate formos šabloną (.xsn failą) dokumento informacijos sričiai į kietąjį diską, dokumento informacijos sritis nebus atidaryta, kai vartotojas atidarys susijusį dokumentą.

Daugiau informacijos apie įdiegiamo failo kūrimą naudojant publikavimo vedlį ir programą „Visual Studio“ ieškokite skyriuje Dar žr.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×