Įsitikinkite, kad jūsų "Outlook" el. pašto prieinami žmonėms su negalia

Įsitikinkite, kad jūsų "Outlook" el. pašto prieinami žmonėms su negalia

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šioje temoje pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip padaryti el. laiškus pasiekiamais žmonėms su negalia.

El. laiško apie tyrimų komandos išvyką birželio 9 d. vaizdas El. laiške įtraukta įvykio skrajutė, kurioje yra nuotrauka ir konferencijos vietos adresas.

Akliesiems arba prastai matantiems žmonėms suprasti jūsų el. laiškus bus lengviau, jei juos kursite turėdami omenyje pritaikymą neįgaliesiems.

„Windows“: geriausios „Outlook“ el. pašto pritaikymo neįgaliesiems praktikos

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Outlook“ el. laišką, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus.

Vaizdinis turinys yra paveikslėliai, „SmartArt“ grafiniai elementai, figūros, grupės, diagramos, įdėtieji objektai, rankraštis ir vaizdo įrašai.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Trūkstamą alternatyvųjį tekstą rasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus naudojant „Office 365“

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus naudojant „Office 2016“

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą ir ekrano patarimus.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Patarimas: Taip pat galite įtraukti ekrano patarimų, kurie rodomi, kai žymeklis yra virš teksto arba vaizdų, kuriuose yra hipersaitas.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, kad tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

El. laiško tekstą turėtų būti galima skaityti didelio kontrasto režimu, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Norėdami rasti nepakankamas spalvų kontrastingumą, Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvonaudojimas.

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (11pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Tarpų tarp sakinių ir pastraipų koregavimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų el. laišką, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Outlook“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Ir informaciją el. laiške sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia, kad į kiekvieną antraštę būtų įtrauktos tik kelios pastraipos.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Sąrašų su ženkleliais stilių naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraščių informaciją.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Siekiant užtikrinti, kad lentelių nėra skaidyti langelius, sulietų langelių arba įdėtųjų lentelių, naudoti Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus naudojant „Office 365“

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus „Outlook“ el. laiške naudojant „Office 365“.

Pastaba: Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius, ekrano nuotraukas, piktogramas, vaizdo įrašus ir 3D modelius, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą.

 2. Pasirinkite Redaguoti alternatyvųjį tekstą. Sritis Alternatyvusis tekstas atsidaro dokumento teksto dešinėje pusėje.

  Kontekstinis meniu pasirinktame vaizde
 3. Įveskite 1-2 sakinius, apibūdinančius vaizdą ir jo kontekstą asmeniui, negalinčiam jo matyti.

  Alternatyviojo teksto sritis

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras ir „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą ar „SmartArt“ grafinį elementą.

  Patarimas: Dešiniuoju pelės mygtuku reikia spustelėti vietą rėmelio, kuriuo apvedama visa figūra arba „SmartArt“ grafinis elementas, viduje, o ne vieną iš jo dalių.

 2. Pasirinkite Redaguoti alternatyvųjį tekstą. Sritis Alternatyvusis tekstas atsidaro dokumento teksto dešinėje pusėje.

  Kontekstinis meniu skirtas figūrai
 3. Įveskite 1-2 sakinius, apibūdinančius figūrą ar „SmartArt“ grafinį elementą ir jo kontekstą asmeniui, negalinčiam jo matyti.

  Alternatyviojo teksto sritis skirta figūrai

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą.

  Patarimas: Dešiniuoju pelės mygtuku reikia spustelėti vietą rėmelio, kuriuo apvedama visa diagrama, viduje, o ne vieną iš jo dalių.

 2. Pasirinkite Redaguoti alternatyvųjį tekstą. Sritis Alternatyvusis tekstas atsidaro dokumento teksto dešinėje pusėje.

  Kontekstinis meniu skirtas diagramai
 3. Įveskite 1-2 sakinius, apibūdinančius diagramą ir jo kontekstą asmeniui, negalinčiam jo matyti.

  Alternatyviojo teksto sritis skirta diagramai

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdinius elementus naudojant „Office 2016“

Toliau nurodytos procedūros, kaip įtraukti alternatyvųjį tekstą į vaizdinius elementus „Outlook“ el. laiške.

Pastaba: Rekomenduojame įrašyti tekstą tik aprašo lauke, o pavadinimą palikti tuščią. Tai bus patogiausia naudojant daugumą pagrindinių ekrano skaitytuvų, įskaitant Diktorių. Į garso ir vaizdo turinį įtraukite ne tik alternatyvųjį tekstą, bet ir paslėptuosius titrus, skirtus kurtiesiems arba ribotą klausą turintiems žmonėms.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius

ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vaizdą.

 2. Pasirinkite Formatuoti paveikslėlį > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Paveikslėlio formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinamas pasirinktas vaizdas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į „SmartArt“ grafinius elementus

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą.

 2. Pasirinkite Formatuoti objektą > Formos parinktys > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinamas pasirinktas „SmartArt“ grafinis elementas, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į figūras

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į figūras, įskaitant „SmartArt“ grafinių elementų figūras.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą.

 2. Pasirinkite Formatuoti figūrą > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Figūros formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta figūra, ekrano nuotrauka

Alternatyviojo teksto įtraukimas į diagramas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą.

 2. Pasirinkite Formatuoti diagramos sritį > Diagramos parinktys > Maketas ir ypatybės.

 3. Pasirinkite Alternatyvusis tekstas.

 4. Įveskite aprašymą ir pavadinimą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

Diagramos srities formatavimo srities alternatyviojo teksto srities, kurioje apibūdinama pasirinkta diagrama, ekrano nuotrauka

Hipersaitų, teksto ir lentelių pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodytos procedūros, kaip padaryti „Outlook“ el. pašte esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles pritaikytas neįgaliesiems.

Hipersaito teksto ir ekrano patarimų įtraukimas

 1. Pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, ir tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jį.

 2. Pasirinkite Saitas. Pasirinkto teksto rodomas lauke Rodyti tekstą . Tai yra hipersaito tekstas.

 3. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą. Lauke Adresas įrašykite paskirties URL.

 4. Pasirinkite mygtuką Ekrano patarimas ir lauke Ekrano patarimo tekstas įveskite ekrano patarimą.

Patarimas: Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

Hipersaito įterpimo dialogo lango ekrano nuotrauka

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Teksto formatavimas.

 3. Grupėje Šriftas, kurioje pateikiamos šrifto tipo, dydžio, stiliaus ir spalvos parinktys, pažymėkite savo formatavimo pasirinkimus.

"Outlook", "Windows" formatuoti teksto šriftą grupės

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite automatinį šrifto spalvų nustatymą.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite pranešimo > Šrifto spalva.

 3. Pasirinkite Automatinis.

Šriftų automatinio spalvos nustatymo ekrano nuotrauka

Sąrašų su ženkleliais stilių naudojimas

Sąrašus su ženkleliais kurkite naudodami mygtuką Ženkleliai.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią el. laiško vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Teksto formatavimas.

 3. Grupėje Pastraipa pažymėkite mygtuką Ženkleliai.

 4. Įveskite kiekvieną ženklelio elementą į sąrašą su ženkleliais.

Ženklelių stiliaus parinkčių ekrano nuotrauka

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Nuoseklius veiksmus sukurkite naudodami mygtuką Numeravimas.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią el. laiško vietą.

 2. Pasirinkite skirtuką Teksto formatavimas.

 3. Grupėje Pastraipa pasirinkite mygtuką Numeravimas.

 4. Įveskite nuoseklius veiksmus.

Numeravimo stilių parinkčių ekrano nuotrauka

Tarpų tarp sakinių ir pastraipų koregavimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Pasirinkite skirtuką Teksto formatavimas.

 3. Grupėje pastraipa apatiniame dešiniajame kampe grupei, pasirinkite dialogo lango vykdyklės mygtukas. Atsidaro dialogo langas Pastraipa, kuriame matomas skirtukas Įtraukos ir tarpai.

 4. Dalyje Tarpai pasirinkite norimas tarpų parinktis.

Dialogo lango Pastraipa ekrano nuotrauka

Lentelės antraščių naudojimas

Nurodykite antraštės eilutę lentelėje.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią lentelės vietą.

 2. Skirtuke Lentelės dizainas grupėje Lentelės stiliai , pažymėkite žymės langelį Antraštės eilutė .

 3. Įveskite savo stulpelių antraštes.

"Outlook", skirta "Windows" lentelės dizaino lentelės stiliai

Prašymas siųsti neįgaliesiems pritaikytus el. laiškus

Informuokite siuntėją, kad norite gauti neįgaliesiems pritaikytą turinį.

 1. Eikite į savo paskyrą žiniatinklyje, programoje „Outlook“ pasirinkite Failas > Informacija, tada Paskyros parametrai, spustelėkite saitą dalyje Pasiekite šią paskyrą žiniatinklyje.

 2. Programoje Internetinė „Outlook“ eikite į Pritaikymo neįgaliesiems parametrai, pasirinkite Piktograma Parametrai > Paštas > Bendra > Pritaikymo neįgaliesiems parametrai.

 3. Norėdami paprašyti siųsti neįgaliesiems pritaikytą turinį, pasirinkite žymės langelį Paprašyti siuntėjus siųsti pritaikytą neįgaliesiems turinį.

Taip pat žr.

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas norint aptikti pritaikymo neįgaliesiems problemas

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo taisyklės

Įsitikinkite, kad "Word" dokumentuose prieinami žmonėms su negalia

Savo "Excel" dokumentus padaryti prieinamais žmonėms su negalia

Įsitikinkite, kad "PowerPoint" pateikčių prieinami žmonėms su negalia

„Android“ programa: geriausios „Outlook“ el. pašto pritaikymo neįgaliesiems praktikos

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta geriausia praktika, kaip kurti „Outlook for Android“ el. laišką, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti?

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į paveikslėlius.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaito teksto įtraukimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą skaitytojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Kuriamame el. laiške dukart bakstelėkite paveikslėlį, kad atidarytumėte kontekstinį meniu.

 2. Kontekstiniame meniu, bakstelėkite mygtuką Alternatyvus tekstas .

 3. Įveskite aprašą.

  Patarimas: Į pirmą eilutę įtraukite svarbiausią informaciją, ją pateikite kaip įmanoma glausčiau.

 4. Norėdami įtraukti tekstą ir uždarykite dialogo langą, bakstelėkite įrašyti.

"Outlook", skirta "Android" alternatyvųjį tekstą dialogo lange

Hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą, kad padėtumėte ekrano skaitytuvus naudojantiems vartotojams lengvai peržiūrėti el. laiško saitus.

 1. Kuriamame el. laiške pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą. Atsidaro kontekstinis meniu.

 2. Bakstelėkite mygtuką ĮTRAUKTI SAITĄ

 3. Jei reikia, pakeiskite hipersaito tekstą lauke Rodytinas tekstas.

 4. Lauke Saitas įrašykite paskirties URL.

 5. Norėdami įterpti hipersaitą, bakstelėkite mygtuką ĮRAŠYTI.

Patarimas: Jei hipersaito paskirties puslapio pavadinimas suteikia tikslią suvestinę, kas yra puslapyje, jį naudokite kaip hipersaito tekstą. Pavyzdžiui, šis hipersaito tekstas atitinka paskirties puslapio pavadinimą: „Office Online“ šablonai ir temos.

"Outlook", skirta "Android" hipersaito teksto dialogo langas

Taip pat žr.

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo taisyklės

Įsitikinkite, kad "Word" dokumentuose prieinami žmonėms su negalia

Savo "Excel" dokumentus padaryti prieinamais žmonėms su negalia

Įsitikinkite, kad "PowerPoint" pateikčių prieinami žmonėms su negalia

Žiniatinklis: geriausios „Outlook“ el. pašto pritaikymo neįgaliesiems praktikos

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos svarbiausios geriausios praktikos, kaip kurti „Outlook“ el. laišką, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia.

Pastaba: Šiuo metu atnaujiname „Outlook.office.com“ (internetinę „Outlook“). Kai kurie žmonės jau naudoja naująją „Outlook“, o kitiems klasikinė versija bus numatytoji versija, kol baigsime atnaujinimą. Daugiau informacijos rasite šioje temoje: Pagalba dėl naujosios internetinės „Outlook“. Kadangi šioje temoje pateikiamos instrukcijos skirtos naujajai versijai, rekomenduojame klasikinę versiją perjungti į naująją „Outlook“. Norėdami perjungti į naują "Outlook", perjunkite jungiklį į viršutiniame dešiniajame kampe galite išbandyti naują "Outlook".

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus.

Alternatyvusis tekstas padeda ekrano nematantiems žmonėms suprasti, kas svarbu vaizduose ir kituose vaizdiniuose elementuose.

Trūkstamą alternatyvųjį tekstą rasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Nenaudokite teksto vaizduose kaip vienintelio svarbios informacijos perteikimo būdo. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą dokumente. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir paminėkite, kad jame yra tekstas, bei jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržiūri saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot susieję tekstą su Paspauskite čia, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Hipersaitų ir teksto pritaikymas neįgaliesiems

Įsitikinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Aklieji, prastai matantys arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Pavyzdžiui, įtraukite pabraukimą į spalviniu kodu pažymėtą hipersaito tekstą, kad spalvų neskiriantys žmonės žinotų, kad tekstas yra susietas, net jei jie nemato spalvos. Antraščių atveju apsvarstykite galimybę naudoti paryškinimą ar netgi didesnį šriftą.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

El. laiško tekstą turėtų būti galima skaityti režimu Didelis kontrastas, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Norėdami rasti nepakankamas spalvų kontrastingumą, Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvonaudojimas.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (11pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, apibūdina matantys tekstą puslapyje kaip susiliejantį (vienos eilutės tekstą susiliejantį su žemiau esančios eilutės tekstu). Jie dažnai mato susiliejusį arba iškraipytą tekstą.

Sumažinkite disleksiją turinčių žmonių arba prastai matančių žmonių skaitymo krūvį. Pavyzdžiui, jiems gali būti parankūs pažįstami šriftai be užraitų, pvz., „Arial“ arba „Calibri“. Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų. Tarp sakinių ir pastraipų įtraukite daug tuščių tarpų.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad išlaikytumėte tabuliavimo tvarką ir ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų el. laišką, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „Outlook“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Ir informaciją el. laiške sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia, kad į kiekvieną antraštę būtų įtrauktos tik kelios pastraipos.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Naudokite paprastą lentelės struktūrą.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Siekiant užtikrinti, kad lentelių nėra skaidyti langelius, sulietų langelių arba įdėtųjų lentelių, naudoti Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Paprastos lentelės įterpimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Į vaizdus, pvz., paveikslėlius ir ekrano nuotraukas, įtraukite alternatyvųjį tekstą, kad ekrano skaitytuvai perskaitytų vaizdą apibūdinantį tekstą vartotojams, negalintiems matyti vaizdo.

 1. Kurdami laišką, pasirinkite paveikslėlį laiško tekste.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Įrankių juostoje pasirinkite Įtraukite mygtuką alternatyvaus teksto formatavimo įrankių juosta programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Pridėkite alternatyvų tekstą prie vaizdas).

 4. Įveskite vaizdo aprašą.

Alternatyviojo teksto dialogo langas programoje "Outlook" žiniatinklyje.

Hipersaitų ir teksto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodytos procedūros, kaip padaryti „Outlook“ el. pašte esančius hipersaitus, tekstą ir lenteles pritaikytas neįgaliesiems.

Prasmingo hipersaito teksto įtraukimas

Įveskite prasmingą hipersaito tekstą, o ne rodykite URL kaip saito tekstą.

 1. Kurdami laišką, įveskite prasmingą saito laiško tekste.

 2. Pažymėkite saito tekstą ir paspauskite Ctrl + K. Atidaro dialogo langą Įterpti saitą .

 3. Teksto lauke žiniatinklio adresą (URL) įveskite paskirties URL ir pasirinkite gerai.

  Hipersaito dialogo langas programoje "Outlook" žiniatinklyje.

Naudokite saitą peržiūra

Įtraukę URL į laišką Outlook.com arba Internetinė „Outlook“, arba kai gausite laišką su URL tekstą, pamatysite išplėstinę peržiūrą, yra saito pavadinimą, miniatiūra ir aprašas saito. Tai vadinama saitą Peržiūrėti ir ji yra įjungta pagal numatytuosius parametrus.

Norėdami išjungti saitą peržiūra:

 1. Puslapio viršuje pasirinkite Parametrai Parametrai > Peržiūrėti visus „Outlook“ parametrus.

 2. Srityje Parametrai, spustelėkite Paštas > Kurti ir atsakyti.

 3. Dalyje saitas peržiūrosišvalykite saitų peržiūra elektroninio pašto žymės langelį Išjungti saitą Peržiūrėti.

Pritaikyto neįgaliesiems šrifto formato naudojimas

Naudokite pažįstamą šrifto tipą ir pakankamai didelį šrifto dydį, kad disleksiją turintys žmonės arba prastai matantys žmonės galėtų lengviau perskaityti jūsų el. laišką.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Jei norite pakeisti šrifto tipą, pasirinkite Mygtukas šrifto programoje "Outlook" žiniatinklyje. (šriftas).

 4. Meniu šriftas pasirinkite šriftą, kurį norite.

  Šriftų meniu atidaryti programoje "Outlook" žiniatinklyje.
 5. Norėdami pakeisti šrifto dydį, pasirinkite Mygtukas šrifto dydis programoje "Outlook" žiniatinklyje. (šrifto dydis).

 6. Meniu šrifto dydis, pasirinkite norimą dydį.

  Šrifto dydžio meniu atidaryti programoje "Outlook" žiniatinklyje.

Pritaikytų neįgaliesiems šrifto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite juodą šrifto spalvą.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Įrankių juostoje pasirinkite Mygtukas Šrifto spalva naudojant "Outlook" žiniatinklyje. (Šrifto spalva).

 4. Meniu Šrifto spalva pasirinkite norimą spalvą.

  Šrifto spalvų meniu atidaryti programoje "Outlook" žiniatinklyje.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Kurkite sąrašus su ženkleliais, kad tekstui suteiktumėte struktūrą.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią el. laiško vietą.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Įrankių juostoje pasirinkite Programoje "Outlook" žiniatinklyje formatavimo įrankių juostos mygtuką sąrašas su ženkleliais. (ženklelių).

 4. Įveskite kiekvieną ženklelio elementą į sąrašą su ženkleliais.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Kurkite surikiuotus sąrašus, kad į tekstą įtrauktumėte nuoseklius veiksmus.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią el. laiško vietą.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Įrankių juostoje pasirinkite Užsakyta sąrašo mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (numeriai).

 4. Įveskite visus sunumeruotus elementus į sąrašą.

Paprastos lentelės įterpimas

Įtraukus lenteles į lentelę arba palikus tuščių langelių, ekrano skaitytuvui gali būti sunku perskaityti jūsų el. laišką. Apsvarstykite galimybę naudoti paprastas lenteles, kad ekrano skaitytuvui būtų lengviau nustatyti lentelę, eilutes ir stulpelius.

 1. Žymeklį perkelkite į bet kurią el. laiško vietą.

 2. Norėdami Rodyti formatavimo įrankių juosta, Rodyti formatavimo parinkčių mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (Rodyti formatavimo parinktis), jei reikia, pasirinkite.

 3. Įrankių juostoje pasirinkite Įtraukite lentelės mygtukas programoje "Outlook" žiniatinklyje. (įterpti lentelę).

 4. Įterpti lentelės tinklelį, pasirinkite eilučių ir stulpelių pridedamų sritį.

Lentelės tinklelio "Outlook Web App".

Taip pat žr.

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo naudojimas norint aptikti pritaikymo neįgaliesiems problemas

Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvo taisyklės

Įsitikinkite, kad "Word" dokumentuose prieinami žmonėms su negalia

Savo "Excel" dokumentus padaryti prieinamais žmonėms su negalia

Įsitikinkite, kad "PowerPoint" pateikčių prieinami žmonėms su negalia

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×